Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Świętochowski : Piotr Świętochowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6382760 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382761 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 21 6382759 2022.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6382757 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6382756 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6382758 2022.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6382753 2022.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6382755 2022.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6382754 2022.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375385 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375387 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6375384 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6375386 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375382 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 370 6375383 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6375381 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6375380 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375379 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6375378 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6375377 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6375376 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6375375 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6375401 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 6375402 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375400 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6375397 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375398 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6375399 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6375396 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6375394 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6375392 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6375395 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6375393 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6375391 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 6375404 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6375388 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6375390 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 240 6375389 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375371 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6375373 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6375372 2022.01.16 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 6375369 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375368 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6375370 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 32 6375367 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6375364 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6375363 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6375366 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6375362 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6375365 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6375360 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375374 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6375361 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6375359 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6377092 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 236 6368024 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6368023 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6368021 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6368022 2022.01.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 6368019 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6368018 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6368020 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6368017 2022.01.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6368016 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6368015 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6368014 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6368012 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6368013 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6368011 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6368010 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6368008 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6368009 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6368007 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6368006 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6368005 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6368004 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6368002 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 131 6368003 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6368001 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6377094 2022.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6377096 2022.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6360254 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 6360252 2022.01.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6360251 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 6360253 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6360250 2022.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 6359811 2022.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6359813 2022.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 131 6359812 2022.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6359821 2022.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6359820 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6359831 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6359832 2022.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6359827 2022.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6359822 2022.01.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6359814 2022.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 110 6359823 2022.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6359828 2022.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 6359829 2022.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 6359816 2022.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 83 6359824 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6359809 2022.01.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6359805 2022.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6359807 2022.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6359804 2022.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 85 6359806 2022.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6359803 2022.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6359808 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 6359810 2022.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6377098 2022.01.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 6377097 2022.01.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6377095 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6357407 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6357408 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6331942 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6331943 2022.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6331941 2022.01.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6328596 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6328598 2022.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6328594 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6328595 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6328597 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6328593 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6321476 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6321473 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6321475 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6321474 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6321472 2022.01.01 mapa