Pełna lista obserwacji drużyny

Piotr Świętochowski : Piotr Świętochowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7479379 2022.09.29 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 7479378 2022.09.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7479377 2022.09.29 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 7479380 2022.09.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7479381 2022.09.29 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7479372 2022.09.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7479371 2022.09.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 7479373 2022.09.29 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 6 7479375 2022.09.29 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7479376 2022.09.29 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7479370 2022.09.29 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7479369 2022.09.28 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7479374 2022.09.28 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7479367 2022.09.28 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7479368 2022.09.28 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7479366 2022.09.28 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7479365 2022.09.28 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7479363 2022.09.28 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7479364 2022.09.28 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7382254 2022.09.04 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382252 2022.09.04 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7382253 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7381340 2022.09.03 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7381339 2022.09.03 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7381338 2022.09.03 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7351960 2022.08.25 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7351958 2022.08.25 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 7351959 2022.08.25 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7351567 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7347646 2022.08.23 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7347645 2022.08.13 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7347644 2022.08.13 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7190950 2022.07.03 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7190951 2022.07.03 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7190949 2022.07.03 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7190953 2022.07.03 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7190948 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7190947 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7190945 2022.07.03 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7190946 2022.07.03 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7190944 2022.07.03 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7190942 2022.07.03 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7190941 2022.07.03 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7190943 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7190940 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7190938 2022.07.03 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7190939 2022.07.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7190937 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7190935 2022.07.03 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7190936 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7190934 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7190931 2022.06.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7190932 2022.06.30 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7190933 2022.06.29 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7190952 2022.06.29 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7139799 2022.06.20 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7139796 2022.06.20 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7139798 2022.06.20 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7139797 2022.06.20 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7139800 2022.06.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7139794 2022.06.20 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7139795 2022.06.20 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7139793 2022.06.20 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 7139792 2022.06.20 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7139791 2022.06.20 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7139790 2022.06.20 PL mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7118902 2022.06.16 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 7118905 2022.06.15 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 7118906 2022.06.15 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7118903 2022.06.10 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7118904 2022.06.10 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7093317 2022.06.09 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7093318 2022.06.08 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7093319 2022.06.08 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7093335 2022.06.08 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7093334 2022.06.08 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 7093333 2022.06.08 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7093332 2022.06.07 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7093330 2022.06.07 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7093331 2022.06.02 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7093329 2022.06.02 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7093328 2022.06.02 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7093327 2022.06.01 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7093326 2022.06.01 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7093325 2022.05.31 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7093324 2022.05.31 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7093320 2022.05.30 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7093321 2022.05.22 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7093323 2022.05.22 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6986847 2022.05.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6986849 2022.05.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6986848 2022.05.19 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6983953 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 6983952 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6983951 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6983950 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6983949 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6983947 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6983946 2022.05.19 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6983948 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6983945 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6983944 2022.05.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6983942 2022.05.14 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6983941 2022.05.14 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6983940 2022.05.14 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6983943 2022.05.14 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6983939 2022.05.13 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6983937 2022.05.13 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6983938 2022.05.13 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6983936 2022.05.13 PL mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6983934 2022.05.13 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 6983935 2022.05.13 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6983933 2022.05.13 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6983931 2022.05.13 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6983929 2022.05.13 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6983930 2022.05.12 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6983932 2022.05.12 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6983925 2022.05.12 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6983927 2022.05.12 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6983924 2022.05.12 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6983926 2022.05.12 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6918792 2022.05.11 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6918790 2022.05.11 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 6918787 2022.05.11 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6918789 2022.05.11 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6918785 2022.05.10 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6918786 2022.05.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6918788 2022.05.10 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6918782 2022.05.10 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6918784 2022.05.10 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6918783 2022.05.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6918780 2022.05.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6918777 2022.05.10 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6918781 2022.05.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6918778 2022.05.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6918779 2022.05.10 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6918776 2022.05.10 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6918775 2022.05.10 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6918791 2022.05.10 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6911957 2022.05.10 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6911953 2022.05.10 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6911955 2022.05.10 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6911951 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6911952 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6911954 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6911956 2022.05.09 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6904393 2022.05.09 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6904394 2022.05.08 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6904395 2022.05.08 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6904392 2022.05.08 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6904391 2022.05.08 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 6887138 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6887153 2022.05.06 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6887152 2022.05.05 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6887149 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6887151 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6887148 2022.05.05 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6887150 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6887147 2022.05.05 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6887145 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6887146 2022.05.05 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6887144 2022.05.05 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6887143 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6887142 2022.05.05 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6887155 2022.05.05 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6887141 2022.05.05 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6887140 2022.05.05 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6887139 2022.05.05 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6868765 2022.05.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6868767 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6868764 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6868763 2022.05.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6868766 2022.05.04 PL mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6867097 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6867098 2022.05.04 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6864930 2022.05.04 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6861566 2022.05.03 PL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6861569 2022.05.03 PL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6861567 2022.05.02 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6861565 2022.05.02 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6851411 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6851408 2022.05.02 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6851407 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6851409 2022.05.02 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6851406 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6851410 2022.05.02 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6851404 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6851403 2022.05.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6851405 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6845709 2022.05.02 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6845706 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6845708 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6845705 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6845707 2022.05.02 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6845704 2022.05.02 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6845700 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6845703 2022.05.01 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6845699 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6845698 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6845702 2022.05.01 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6845701 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 6845697 2022.05.01 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6845695 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6845694 2022.05.01 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6845696 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6845692 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6845691 2022.05.01 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6845693 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 6845690 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6845689 2022.05.01 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6845688 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6832006 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6832005 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6832004 2022.05.01 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6832003 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6832001 2022.05.01 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6832000 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6832002 2022.05.01 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6831997 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6831998 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6823399 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6823241 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6823239 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6823240 2022.04.30 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 6831999 2022.04.30 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6823242 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6823238 2022.04.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6823236 2022.04.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6823243 2022.04.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6823235 2022.04.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6823237 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6823234 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6823233 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6809535 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6809355 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6808849 2022.04.28 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6823335 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6808848 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6808847 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6809537 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6798159 2022.04.26 PL mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6798156 2022.04.26 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6798158 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6798157 2022.04.26 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6798155 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6798168 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6798175 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6798171 2022.04.26 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6798172 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6798174 2022.04.26 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6798170 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6798165 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6798173 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6798167 2022.04.26 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6798169 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6798166 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6798163 2022.04.26 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6798161 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6798162 2022.04.26 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6798164 2022.04.26 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6798160 2022.04.26 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6798150 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6798154 2022.04.26 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6798147 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6798151 2022.04.26 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6798148 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6798144 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6798145 2022.04.26 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6798149 2022.04.26 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6798153 2022.04.26 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6798152 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6798143 2022.04.26 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6798146 2022.04.25 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6798142 2022.04.25 PL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6798141 2022.04.25 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6798139 2022.04.25 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 140 6798140 2022.04.25 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6790954 2022.04.25 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6790953 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6790952 2022.04.22 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6790951 2022.04.22 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6790950 2022.04.22 PL mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 6848091 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6760198 2022.04.21 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6760197 2022.04.21 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6758618 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6760196 2022.04.20 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6758619 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6758620 2022.04.19 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6758617 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6758615 2022.04.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6758616 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6749554 2022.04.19 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6749555 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6749553 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6749552 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6749551 2022.04.19 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6749549 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6749550 2022.04.19 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6749547 2022.04.19 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6749546 2022.04.19 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6749545 2022.04.19 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6749548 2022.04.19 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6749557 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6749544 2022.04.19 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6749543 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6749541 2022.04.19 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6749542 2022.04.19 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6749538 2022.04.19 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6749539 2022.04.19 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6749540 2022.04.19 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6749537 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6749556 2022.04.19 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6749536 2022.04.19 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6749534 2022.04.19 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6749535 2022.04.19 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6749532 2022.04.19 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6749533 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6749531 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6749530 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6749529 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6734269 2022.04.17 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6734268 2022.04.17 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6734270 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6733969 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6733968 2022.04.17 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6731638 2022.04.17 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6731635 2022.04.15 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6731636 2022.04.15 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6731634 2022.04.15 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6731633 2022.04.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6731631 2022.04.15 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6731632 2022.04.15 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6731629 2022.04.15 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6731630 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6731627 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6731626 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6731623 2022.04.15 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6731625 2022.04.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6731621 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6731624 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6731620 2022.04.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6731622 2022.04.15 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6731618 2022.04.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6731619 2022.04.15 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6731628 2022.04.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6731617 2022.04.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6731616 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6731604 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6731602 2022.04.15 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6731615 2022.04.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6731605 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6731603 2022.04.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6731614 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6731613 2022.04.15 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6731612 2022.04.15 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6731611 2022.04.15 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6731610 2022.04.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6731609 2022.04.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6731608 2022.04.15 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6731607 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6731606 2022.04.15 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6714709 2022.04.14 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6714133 2022.04.14 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6714132 2022.04.14 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6714131 2022.04.14 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6714130 2022.04.14 PL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 4 6712637 2022.04.14 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6712624 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6712623 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6712635 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6712634 2022.04.13 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6712633 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6712632 2022.04.13 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6712631 2022.04.13 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6712630 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6712629 2022.04.13 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6712628 2022.04.13 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6712626 2022.04.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6712625 2022.04.13 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6712636 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6712621 2022.04.13 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6712639 2022.04.13 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6712622 2022.04.13 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6705186 2022.04.13 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6705185 2022.04.13 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6705184 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6705183 2022.04.13 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6705182 2022.04.13 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6705181 2022.04.13 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6705180 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6705179 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6712638 2022.04.13 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6705176 2022.04.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6705187 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6705178 2022.04.12 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6705177 2022.04.12 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6705202 2022.04.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6705201 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6705200 2022.04.12 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6705199 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6705198 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6705197 2022.04.12 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6705196 2022.04.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6705203 2022.04.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6705195 2022.04.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6705194 2022.04.12 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6705193 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6705191 2022.04.12 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 6705192 2022.04.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6705190 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6705189 2022.04.12 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6705188 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6705175 2022.04.12 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6705174 2022.04.12 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6705173 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6705172 2022.04.12 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6705171 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6705170 2022.04.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6705168 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6705169 2022.04.12 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6705162 2022.04.12 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6705160 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6705161 2022.04.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6705167 2022.04.12 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6705166 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6705165 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6705164 2022.04.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6705163 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6692499 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6692534 2022.04.10 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6692533 2022.04.10 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6692532 2022.04.10 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6692500 2022.04.10 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6692501 2022.04.10 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6677148 2022.04.08 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6677146 2022.04.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6677147 2022.04.08 MZ mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6677149 2022.04.08 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6669559 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6669563 2022.04.07 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6669557 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6669560 2022.04.07 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6669558 2022.04.07 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6669562 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 6669561 2022.04.07 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 40 6669579 2022.04.07 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6669576 2022.04.07 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6669572 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6669577 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6669578 2022.04.07 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6669571 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6669575 2022.04.07 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6669570 2022.04.07 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 6669573 2022.04.07 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6669574 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6669569 2022.04.07 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6669566 2022.04.07 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6669564 2022.04.07 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6669567 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6669565 2022.04.07 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6669568 2022.04.07 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6669556 2022.04.07 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6669548 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6669555 2022.04.07 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6669551 2022.04.07 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6669553 2022.04.07 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6669554 2022.04.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6669549 2022.04.07 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6669550 2022.04.07 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6669547 2022.04.07 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6669552 2022.04.07 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6669546 2022.04.07 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6669545 2022.04.07 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6669580 2022.04.07 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6669544 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6669543 2022.04.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6669542 2022.04.06 PL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6665187 2022.04.06 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 6665186 2022.04.06 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6665185 2022.04.06 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6665184 2022.04.06 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6665183 2022.04.06 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6664176 2022.04.05 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6664175 2022.04.05 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6664177 2022.04.05 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6664167 2022.04.05 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6664165 2022.04.05 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6664170 2022.04.05 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6664164 2022.04.05 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6664171 2022.04.05 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6664174 2022.04.05 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6664173 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6664160 2022.04.05 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6664168 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6664162 2022.04.05 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6664169 2022.04.05 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6664161 2022.04.05 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6664172 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6664159 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6664163 2022.04.05 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6664166 2022.04.05 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6664149 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6664154 2022.04.05 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6664151 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 6664144 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6664147 2022.04.05 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6664148 2022.04.05 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6664150 2022.04.05 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6664156 2022.04.05 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6664152 2022.04.05 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6664157 2022.04.05 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6664153 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6664155 2022.04.05 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6664145 2022.04.05 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6664158 2022.04.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6664146 2022.04.05 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6664143 2022.04.05 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6652802 2022.04.03 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6652801 2022.04.03 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6652800 2022.04.03 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6652799 2022.04.03 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6652803 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 6650987 2022.04.03 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6650988 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6650990 2022.04.03 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6650989 2022.04.03 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6650985 2022.04.03 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6650984 2022.04.03 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6650986 2022.04.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6650983 2022.04.03 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6650981 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6650982 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6650979 2022.04.03 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6650980 2022.04.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6650978 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6650977 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6650976 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6650975 2022.04.03 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6650974 2022.04.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6650973 2022.04.03 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6650972 2022.04.03 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6650971 2022.04.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6650970 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6650969 2022.04.03 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6650968 2022.04.03 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6650967 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6650966 2022.04.03 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6650965 2022.04.03 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6650964 2022.04.03 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6650963 2022.04.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6650962 2022.04.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6639001 2022.03.31 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6638999 2022.03.31 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6639000 2022.03.31 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6638998 2022.03.31 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6639002 2022.03.31 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6638997 2022.03.31 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6638996 2022.03.31 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6638994 2022.03.31 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6638995 2022.03.31 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6638991 2022.03.31 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6638993 2022.03.31 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6638990 2022.03.31 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6638992 2022.03.31 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6638989 2022.03.31 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6638986 2022.03.31 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6638988 2022.03.31 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6638987 2022.03.31 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6638985 2022.03.31 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6638983 2022.03.31 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6638982 2022.03.31 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6638984 2022.03.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6635529 2022.03.30 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6635528 2022.03.30 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6635526 2022.03.30 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6635527 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6635524 2022.03.30 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6635525 2022.03.30 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6635530 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6635523 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6635521 2022.03.30 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6635522 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 6635520 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6635517 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6635519 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6635516 2022.03.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 6635518 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6635515 2022.03.30 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6635514 2022.03.30 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6635513 2022.03.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6629756 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6629755 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6629754 2022.03.29 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6629753 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6629752 2022.03.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 6629751 2022.03.29 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6629750 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6629557 2022.03.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6626531 2022.03.28 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6625999 2022.03.28 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6625998 2022.03.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6625994 2022.03.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6625997 2022.03.28 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6625996 2022.03.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6625993 2022.03.28 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6625995 2022.03.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6625992 2022.03.28 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6615766 2022.03.27 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6615782 2022.03.27 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6615783 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6615780 2022.03.27 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6615781 2022.03.27 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6615779 2022.03.27 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6615778 2022.03.27 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6615777 2022.03.27 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6615776 2022.03.27 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6615775 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6615774 2022.03.27 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6615773 2022.03.27 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6615772 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6615770 2022.03.27 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6615769 2022.03.27 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6615771 2022.03.27 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6615768 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6615765 2022.03.27 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6615763 2022.03.27 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6615764 2022.03.27 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6615762 2022.03.27 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6615761 2022.03.27 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6615760 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6615759 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6615756 2022.03.27 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6615758 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6615755 2022.03.27 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6615757 2022.03.27 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6615754 2022.03.27 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6615767 2022.03.27 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6615752 2022.03.27 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6615753 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6615751 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6608131 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6608130 2022.03.26 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6608129 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6603465 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6603472 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6603454 2022.03.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6603464 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6603462 2022.03.25 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6603463 2022.03.25 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6603455 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6603450 2022.03.25 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6603449 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6603459 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6603446 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6603466 2022.03.25 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6603452 2022.03.25 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6603443 2022.03.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6603451 2022.03.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6603453 2022.03.25 PL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6603437 2022.03.25 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6603439 2022.03.25 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6603447 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6603444 2022.03.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6603448 2022.03.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6603445 2022.03.25 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6603457 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6603458 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6603461 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6603441 2022.03.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6603440 2022.03.25 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6603438 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6603460 2022.03.25 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6603456 2022.03.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6603436 2022.03.25 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6603435 2022.03.25 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6603442 2022.03.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6603434 2022.03.25 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6603431 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6603432 2022.03.25 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6603430 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6603429 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6603426 2022.03.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6603427 2022.03.25 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6603428 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6603422 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6603423 2022.03.25 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6603425 2022.03.25 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6603433 2022.03.25 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6603421 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6603420 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3500 6603419 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1000 6603418 2022.03.23 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 16 6596828 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6596829 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 6596831 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6596827 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6596830 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 6596818 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6596810 2022.03.23 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6596814 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6596822 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6596811 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6596806 2022.03.23 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 6596825 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6596804 2022.03.23 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6596813 2022.03.23 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6596809 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6596803 2022.03.23 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6596808 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6596800 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6596798 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6596796 2022.03.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6596795 2022.03.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6596816 2022.03.23 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6596826 2022.03.23 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6596815 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6596820 2022.03.23 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6596817 2022.03.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6596823 2022.03.23 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6596821 2022.03.23 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6596819 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6596812 2022.03.23 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6596824 2022.03.23 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6596807 2022.03.23 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6596805 2022.03.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6596802 2022.03.23 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6596801 2022.03.23 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6596799 2022.03.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6596797 2022.03.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6596793 2022.03.23 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6596791 2022.03.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6596792 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6596790 2022.03.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6596789 2022.03.23 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6596787 2022.03.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6596788 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6596786 2022.03.23 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6596785 2022.03.23 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6596794 2022.03.23 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6596780 2022.03.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 6596784 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6596782 2022.03.23 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6596783 2022.03.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6596779 2022.03.21 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6596781 2022.03.21 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6574398 2022.03.19 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6574397 2022.03.19 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6574401 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6574395 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6574400 2022.03.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6574399 2022.03.19 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6574394 2022.03.19 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6574396 2022.03.19 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6574393 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 6574391 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6574390 2022.03.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6574388 2022.03.19 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6574392 2022.03.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6574387 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6574389 2022.03.19 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6574385 2022.03.19 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6574383 2022.03.19 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6574384 2022.03.19 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6574386 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6574381 2022.03.19 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6574379 2022.03.19 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6574380 2022.03.19 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6574382 2022.03.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6574377 2022.03.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6574378 2022.03.18 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6568065 2022.03.17 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6568066 2022.03.17 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6568067 2022.03.17 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6568068 2022.03.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6568070 2022.03.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6568071 2022.03.17 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6568072 2022.03.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6568073 2022.03.17 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6568083 2022.03.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6568084 2022.03.17 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6568085 2022.03.17 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6568086 2022.03.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6568087 2022.03.17 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6568088 2022.03.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6568089 2022.03.17 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6568090 2022.03.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6568091 2022.03.17 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6568094 2022.03.17 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6568098 2022.03.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6568099 2022.03.17 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6568100 2022.03.17 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6568101 2022.03.17 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6568102 2022.03.17 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6568103 2022.03.17 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6568104 2022.03.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6568106 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 6568107 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6568108 2022.03.17 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6568109 2022.03.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6568110 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6568111 2022.03.17 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6568112 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6568113 2022.03.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6568114 2022.03.17 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6568115 2022.03.17 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6568117 2022.03.17 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6568121 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6568125 2022.03.17 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6568127 2022.03.17 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6568128 2022.03.17 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6568129 2022.03.17 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6568130 2022.03.17 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6567732 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6567733 2022.03.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6567734 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6567735 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6567736 2022.03.15 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6567737 2022.03.15 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6567738 2022.03.15 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6567739 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6567740 2022.03.15 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6567741 2022.03.15 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6567742 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6567744 2022.03.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6567746 2022.03.15 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6568031 2022.03.15 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6568032 2022.03.15 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 6568036 2022.03.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6568042 2022.03.15 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6568050 2022.03.15 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6568053 2022.03.15 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6568054 2022.03.15 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6513852 2022.03.04 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6513853 2022.03.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6513850 2022.03.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 6513851 2022.03.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6513128 2022.03.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6513067 2022.03.04 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6513066 2022.03.03 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6513064 2022.03.03 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6513065 2022.03.03 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6513062 2022.03.03 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6513063 2022.03.03 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6508365 2022.03.02 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6508364 2022.03.02 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6508363 2022.03.02 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6508362 2022.03.02 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6508358 2022.03.02 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6508359 2022.03.02 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6508357 2022.03.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6508360 2022.03.02 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6508361 2022.03.02 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6508353 2022.03.02 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6508354 2022.03.02 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6508355 2022.03.02 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6508356 2022.03.02 PL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6508352 2022.03.02 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6508351 2022.03.02 PL mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6495863 2022.02.26 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 16 6495866 2022.02.26 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6495865 2022.02.26 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6495864 2022.02.26 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 6495862 2022.02.26 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6495861 2022.02.26 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6489897 2022.02.25 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6489895 2022.02.25 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6489896 2022.02.25 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6489894 2022.02.25 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 6489898 2022.02.25 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6489893 2022.02.25 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 90 6489892 2022.02.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 6489891 2022.02.25 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 6489890 2022.02.25 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 6489889 2022.02.25 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6489888 2022.02.25 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6489887 2022.02.25 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6486969 2022.02.24 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6486968 2022.02.22 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6486967 2022.02.22 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6486971 2022.02.22 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6486966 2022.02.22 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6486970 2022.02.22 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6486965 2022.02.22 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6486964 2022.02.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6486963 2022.02.22 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6486962 2022.02.22 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 6486961 2022.02.22 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6486959 2022.02.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6486960 2022.02.22 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6460577 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 6459720 2022.02.13 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6459718 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6459717 2022.02.13 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6459716 2022.02.13 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6459719 2022.02.13 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6459715 2022.02.13 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6459714 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6459713 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 6459712 2022.02.13 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6459711 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 6459710 2022.02.13 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6459709 2022.02.13 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 6459708 2022.02.13 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6459707 2022.02.13 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6459706 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6459705 2022.02.13 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6459704 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 6459703 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6459701 2022.02.13 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6459702 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6459700 2022.02.13 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6459699 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 6459723 2022.02.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6459721 2022.02.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6459722 2022.02.10 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6426472 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6426471 2022.02.05 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6426470 2022.02.05 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6426473 2022.02.05 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6426469 2022.02.05 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6426468 2022.02.05 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 6426466 2022.02.04 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6426464 2022.02.04 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6426465 2022.02.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6426467 2022.02.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6426463 2022.02.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6426462 2022.02.03 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6426461 2022.02.03 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6426460 2022.02.03 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6426459 2022.02.03 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6403958 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6403955 2022.01.26 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6403957 2022.01.23 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6403956 2022.01.23 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6403954 2022.01.23 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6403953 2022.01.23 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6403952 2022.01.23 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6382760 2022.01.18 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382761 2022.01.18 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 21 6382759 2022.01.18 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6382757 2022.01.18 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6382756 2022.01.18 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6382758 2022.01.18 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6382753 2022.01.17 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6382755 2022.01.17 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6382754 2022.01.17 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375385 2022.01.16 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375387 2022.01.16 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6375384 2022.01.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6375386 2022.01.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375382 2022.01.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 370 6375383 2022.01.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6375381 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6375380 2022.01.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375379 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6375378 2022.01.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6375377 2022.01.16 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6375376 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6375375 2022.01.16 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6375401 2022.01.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 6375402 2022.01.16 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375400 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6375397 2022.01.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6375398 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6375399 2022.01.16 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6375396 2022.01.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6375394 2022.01.16 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6375392 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6375395 2022.01.16 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6375393 2022.01.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6375391 2022.01.16 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 6375404 2022.01.16 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6375388 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6375390 2022.01.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 240 6375389 2022.01.16 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375371 2022.01.16 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6375373 2022.01.16 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6375372 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 6375369 2022.01.16 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375368 2022.01.16 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6375370 2022.01.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 32 6375367 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6375364 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6375363 2022.01.16 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6375366 2022.01.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6375362 2022.01.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6375365 2022.01.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6375360 2022.01.16 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375374 2022.01.16 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6375361 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6375359 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6377092 2022.01.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 236 6368024 2022.01.15 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6368023 2022.01.15 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6368021 2022.01.15 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6368022 2022.01.15 PL mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 9 6368019 2022.01.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6368018 2022.01.15 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6368020 2022.01.15 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6368017 2022.01.15 PL mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6368016 2022.01.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6368015 2022.01.15 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6368014 2022.01.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6368012 2022.01.15 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6368013 2022.01.15 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6368011 2022.01.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6368010 2022.01.15 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6368008 2022.01.15 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6368009 2022.01.15 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6368007 2022.01.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6368006 2022.01.15 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6368005 2022.01.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6368004 2022.01.15 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6368002 2022.01.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 131 6368003 2022.01.15 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6368001 2022.01.15 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6377094 2022.01.14 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6377096 2022.01.14 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6360254 2022.01.12 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 6360252 2022.01.12 PL mapa