Pełna lista obserwacji drużyny

PtakiKujaw.pl : Andrzej Dylik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6378049 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6378048 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6378047 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6378046 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6378045 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6378044 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6378043 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6378042 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6378041 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6378040 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6378039 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378038 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378037 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6378036 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6378035 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6378034 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6378033 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378032 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6378031 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6378030 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378029 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 6378028 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6378027 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6378026 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6378025 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6378024 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6378023 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6378022 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6378021 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6378020 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6378019 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6378018 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6378017 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6378016 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6378015 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6378014 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6378013 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6378012 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378011 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6378010 2022.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6378009 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6378008 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6378007 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6378006 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6378005 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6378004 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 314 6378003 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6378002 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 6378001 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6378000 2022.01.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6377999 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6377998 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6377997 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6378072 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6378079 2022.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6378057 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6378058 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6378060 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6378067 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6378070 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6378068 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6378066 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6378064 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6378062 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6377996 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6377994 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6377993 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6377992 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6365175 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6365174 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6365173 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6365172 2022.01.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6365171 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6365170 2022.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 29 6365169 2022.01.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6365167 2022.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 110 6365166 2022.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6365165 2022.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 6365164 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 104 6365163 2022.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 38 6365162 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6365161 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6365160 2022.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6365159 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6365157 2022.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6365156 2022.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6365155 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6365154 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6365153 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6365152 2022.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6365151 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6365150 2022.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6365149 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 6365148 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6365147 2022.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6365146 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6365145 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6365144 2022.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6365143 2022.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6365142 2022.01.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6357336 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6357335 2022.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6357334 2022.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6357333 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6357332 2022.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6357331 2022.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6357328 2022.01.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6357327 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6357326 2022.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6357325 2022.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6357324 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6357323 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6357322 2022.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6357321 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357320 2022.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 6357319 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357318 2022.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 6357317 2022.01.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6357316 2022.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6357315 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357314 2022.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6357313 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 6357312 2022.01.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 13 6357311 2022.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6357310 2022.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6357309 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6357308 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357307 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6357306 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6357305 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6357304 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6357303 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357302 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6357301 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6357300 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 310 6344291 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344290 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6344289 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344288 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344287 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6344286 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344285 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6344284 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6344283 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344282 2022.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6344281 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6344280 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 320 6344279 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6344278 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6344277 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6344276 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6344275 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6344274 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344273 2022.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 6344272 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 257 6344271 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6344270 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6344269 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6344268 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344267 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6344266 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6344265 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6344264 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6344263 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344262 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6344261 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6344182 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6344192 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6344191 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6344189 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344187 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6344186 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6344183 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6344206 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6344228 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6344231 2022.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6344232 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6344236 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6344237 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6344240 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6344242 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6344235 2022.01.08 mapa