Pełna lista obserwacji drużyny

Krystyna Nitzschke : Krystyna Nitzschke


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6393499 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6393562 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6393560 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6393539 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6393510 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6393504 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6393503 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6393502 2022.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6393501 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6393500 2022.01.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6393564 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6393567 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6393627 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6393748 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6393728 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6393723 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6393720 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6393719 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6393714 2022.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6393712 2022.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6393708 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6393707 2022.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6393704 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6367768 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6367733 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6367711 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6367679 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6367678 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6367635 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6367633 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6367632 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6367747 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6367771 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6367796 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6368034 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6368032 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6368027 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6367879 2022.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6367877 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6367874 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 6367872 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6367835 2022.01.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6363648 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6363646 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6363645 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6363644 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6363643 2022.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 6363634 2022.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6363635 2022.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6363636 2022.01.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6363637 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6363638 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6363639 2022.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6363641 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6347963 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6347961 2022.01.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6347960 2022.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6347959 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6348015 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6347962 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6347975 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6347969 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6347968 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 6347967 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6347970 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6347971 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6347972 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6347994 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6347992 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6347991 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6347990 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6347987 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6347983 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6347974 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6347973 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6347993 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6325908 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6325905 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6325906 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6325907 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6325914 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6325918 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6325920 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6325898 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6325899 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6325900 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6325902 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 6325897 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6325904 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6325903 2022.01.01 mapa