Pełna lista obserwacji drużyny

Terespol : Andrzej Tarasiuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6393469 2022.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6393468 2022.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6393159 2022.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6393160 2022.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6393158 2022.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6389868 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6389664 2022.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6389663 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6389662 2022.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6389661 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6389657 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6389659 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6389660 2022.01.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6389658 2022.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6389280 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6389279 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6388656 2022.01.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6388657 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6388561 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6388562 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6388559 2022.01.22 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6388560 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6387387 2022.01.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6387385 2022.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6387386 2022.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6386976 2022.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6386975 2022.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6386941 2022.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6386940 2022.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6386939 2022.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6386938 2022.01.21 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6386942 2022.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6385563 2022.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6385565 2022.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6385564 2022.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6385562 2022.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6385561 2022.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6383471 2022.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6383470 2022.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6383467 2022.01.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6383469 2022.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6383468 2022.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6383466 2022.01.19 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6383472 2022.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6383384 2022.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6383274 2022.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6383255 2022.01.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6383256 2022.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6383254 2022.01.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6383152 2022.01.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6383151 2022.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6383092 2022.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6383058 2022.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6383057 2022.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6383056 2022.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6383054 2022.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6383055 2022.01.19 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6383053 2022.01.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6380521 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6380514 2022.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6380515 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6380512 2022.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6380513 2022.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6379443 2022.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6379238 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 6379168 2022.01.17 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6379167 2022.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6379166 2022.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6379164 2022.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6379165 2022.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6374294 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6374293 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6374292 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 18 6374295 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6374291 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6374290 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6371921 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6371922 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6371920 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6371919 2022.01.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6371918 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6371859 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6372050 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6372051 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6368106 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6367173 2022.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6367172 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367171 2022.01.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6367174 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6366953 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6366952 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6366951 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6366950 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6366946 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6366945 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6366948 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6366947 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6366944 2022.01.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6366949 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6366417 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6366416 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6366415 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6366414 2022.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6364339 2022.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6364338 2022.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6364057 2022.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6363982 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6363754 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6363752 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6363750 2022.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6363751 2022.01.14 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6363753 2022.01.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6362589 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6362566 2022.01.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6362563 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362564 2022.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6362562 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6362561 2022.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6362560 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6362559 2022.01.13 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6362565 2022.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6362374 2022.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6362373 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6362372 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6362371 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6362370 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6362259 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6362258 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6362256 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6362257 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6362255 2022.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6360055 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6359926 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6359925 2022.01.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6359685 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6359545 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6359546 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6359541 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6359543 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6359542 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6359544 2022.01.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6359540 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6357916 2022.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6357822 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6357653 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6357595 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357596 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6357598 2022.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6357591 2022.01.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6357597 2022.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6357589 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6357594 2022.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 6357592 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6357593 2022.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6357590 2022.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6357588 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6357522 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6357519 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6357520 2022.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6357523 2022.01.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6357521 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6356660 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6355984 2022.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6355973 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6355974 2022.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6355975 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6355746 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6355728 2022.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6355726 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6355725 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6355414 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6355415 2022.01.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6355412 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6355413 2022.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6349359 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6349358 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6349237 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6349226 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6349225 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6349165 2022.01.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6349166 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6348907 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6348906 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6348905 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6348904 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6345190 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6345189 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6345188 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6345187 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6345185 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6345186 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6345184 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6345183 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6345182 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6345180 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6345181 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343454 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6343453 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6343367 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6343365 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 6343366 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6343363 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6343364 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6343362 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338860 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6338859 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6338780 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6338777 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6338778 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6338779 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6338776 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6338775 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6338377 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6338376 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6338378 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6338270 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6338269 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6338268 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 6336116 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6336115 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6336114 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6335451 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6334902 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6334900 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6334901 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6334899 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334897 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6334898 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6334894 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6334895 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6334893 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6334892 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6334891 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6334890 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6334148 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6334149 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6334147 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6334146 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6334145 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6334143 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6336485 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 22 6332460 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6332462 2022.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6332461 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6332458 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6332459 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6332054 2022.01.05 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6331443 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6331222 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6331221 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6331223 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6331220 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6331209 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6329207 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6329208 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6329206 2022.01.04 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6328712 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6328711 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6328709 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6328710 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6326745 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6326226 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6326225 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6326227 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 6326228 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6326170 2022.01.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6326171 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6319496 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6319495 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6319493 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6319494 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6319492 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6315860 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 17 6315691 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6315692 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6315690 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315689 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315688 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6314165 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6314012 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6313890 2022.01.01 mapa