Pełna lista obserwacji drużyny

Małgorzata Kiżewska : Małgorzata Kiżewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7476207 2022.10.02 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7476204 2022.10.02 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7476206 2022.10.02 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7476208 2022.10.02 KP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7476209 2022.10.02 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7476210 2022.10.02 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7476211 2022.10.02 KP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7451706 2022.09.25 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7451717 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7451713 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7451761 2022.09.25 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7451763 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7451796 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7451810 2022.09.25 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7451711 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7451710 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7451708 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7451707 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7476354 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7476352 2022.09.25 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7476350 2022.09.25 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7451753 2022.09.25 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7476347 2022.09.25 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7476356 2022.09.25 KP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7451714 2022.09.25 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7445863 2022.09.23 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7445862 2022.09.23 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7445861 2022.09.23 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7445839 2022.09.23 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7445838 2022.09.23 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7445837 2022.09.23 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7445836 2022.09.23 KP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7445835 2022.09.23 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7445864 2022.09.23 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7445865 2022.09.23 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7445866 2022.09.23 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7445870 2022.09.23 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7445871 2022.09.23 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 7445872 2022.09.23 KP mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7445728 2022.09.21 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7445739 2022.09.21 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7445749 2022.09.21 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 7445753 2022.09.21 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 7445757 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7445759 2022.09.21 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7445727 2022.09.21 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7445726 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7445725 2022.09.21 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7445724 2022.09.21 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7445723 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7445722 2022.09.21 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7445721 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7445720 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7445760 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7445761 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7445762 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7445819 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7445818 2022.09.21 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7445817 2022.09.21 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7445766 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7445763 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7445816 2022.09.21 PM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7451830 2022.07.14 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7451832 2022.07.14 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7451833 2022.07.14 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7476340 2022.07.14 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7476342 2022.07.14 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7476337 2022.07.14 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6539460 2022.03.10 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6539462 2022.03.10 KP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6539463 2022.03.10 KP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6528718 2022.03.06 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6528719 2022.03.06 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6528722 2022.03.06 KP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6528720 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6528724 2022.03.06 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6500449 2022.02.27 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6500452 2022.02.27 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6500453 2022.02.27 KP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6500457 2022.02.27 KP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6500462 2022.02.27 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6500463 2022.02.27 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6500464 2022.02.27 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6500465 2022.02.27 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6500466 2022.02.27 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6500469 2022.02.27 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6500471 2022.02.27 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6500473 2022.02.27 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6494793 2022.02.26 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6494792 2022.02.26 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6494790 2022.02.26 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6494789 2022.02.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6494794 2022.02.26 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6494795 2022.02.26 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6494796 2022.02.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6494797 2022.02.26 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6494798 2022.02.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6667940 2022.02.26 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6494788 2022.02.26 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6494787 2022.02.26 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6494783 2022.02.26 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6494781 2022.02.26 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 6494780 2022.02.26 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6471049 2022.02.19 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6471050 2022.02.19 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6471052 2022.02.19 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6471057 2022.02.19 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6471058 2022.02.19 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6471059 2022.02.19 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6471060 2022.02.19 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6456469 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6456468 2022.02.13 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6456467 2022.02.13 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6456466 2022.02.13 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6456464 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6456465 2022.02.13 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6456463 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6456480 2022.02.13 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6456482 2022.02.13 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6456483 2022.02.13 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6456484 2022.02.13 KP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6456458 2022.02.13 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6456457 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6462040 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6462041 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6462042 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6456461 2022.02.13 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6456443 2022.02.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6456442 2022.02.12 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6456444 2022.02.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6456445 2022.02.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6456446 2022.02.12 PM mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6462036 2022.02.05 KP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6462039 2022.01.23 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6354578 2022.01.09 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6354577 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6354576 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6354575 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6354574 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6354555 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6354601 2022.01.09 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6354602 2022.01.09 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6354603 2022.01.09 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6354628 2022.01.09 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6354624 2022.01.09 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6354610 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6354608 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6354606 2022.01.09 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6354604 2022.01.09 KP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6347784 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6347786 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6347787 2022.01.08 KP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6347790 2022.01.08 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6347791 2022.01.08 KP mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6347803 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6347804 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6336385 2022.01.06 KP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6336391 2022.01.06 KP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6336434 2022.01.06 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6336435 2022.01.06 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6336439 2022.01.06 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6336446 2022.01.06 KP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6336448 2022.01.06 KP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6336451 2022.01.06 KP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6336454 2022.01.06 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6336484 2022.01.06 KP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6336444 2022.01.06 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6328374 2022.01.03 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328504 2022.01.03 KP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6328505 2022.01.03 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328506 2022.01.03 KP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6328507 2022.01.03 KP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6324540 2022.01.02 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6324387 2022.01.02 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6324385 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6324541 2022.01.02 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6324371 2022.01.02 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6324369 2022.01.02 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6324368 2022.01.02 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6324366 2022.01.02 KP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6324363 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6324785 2022.01.02 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324361 2022.01.02 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6324660 2022.01.02 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6324661 2022.01.02 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6324704 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6333322 2022.01.02 KP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6324809 2022.01.02 KP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324807 2022.01.02 KP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6324767 2022.01.02 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6324746 2022.01.02 KP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324745 2022.01.02 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324743 2022.01.02 KP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6324742 2022.01.02 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6324741 2022.01.02 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6324740 2022.01.02 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6324334 2022.01.01 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6324303 2022.01.01 KP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6324302 2022.01.01 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6324301 2022.01.01 KP mapa