Pełna lista obserwacji drużyny

Małgorzata Kiżewska : Małgorzata Kiżewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6354628 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6354555 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6354574 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6354575 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6354576 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6354577 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6354578 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6354601 2022.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6354602 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6354624 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6354610 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6354608 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6354606 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6354604 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6354603 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6347784 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6347786 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6347787 2022.01.08 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6347790 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6347791 2022.01.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6347803 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6347804 2022.01.08 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6336391 2022.01.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6336434 2022.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6336435 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6336439 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6336444 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6336446 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6336448 2022.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6336454 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6336484 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6336385 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6336451 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6328507 2022.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328506 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6328505 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328504 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6328374 2022.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6333322 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6324385 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6324387 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6324540 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6324541 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6324371 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6324369 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6324368 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6324366 2022.01.02 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6324363 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324361 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6324660 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6324661 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6324704 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6324809 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6324785 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324807 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6324767 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6324746 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324745 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324743 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6324742 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6324741 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6324740 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6324334 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6324303 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6324302 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6324301 2022.01.01 mapa