Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Janocha


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 41 6373106 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 6 6373117 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6373097 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6373099 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1104 6373100 2022.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6373102 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6373104 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6373105 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6373107 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6373108 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 6373116 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6373114 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6373113 2022.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6373112 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6373111 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6373110 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 6373109 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6345744 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6345749 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6345747 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6345746 2022.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6345748 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6345730 2022.01.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6345727 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6345729 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345726 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6345731 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6345740 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6345741 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6345742 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6345743 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345739 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6345733 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6345732 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6345735 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345738 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6345737 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6345736 2022.01.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6345768 2022.01.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6345761 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345777 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6345781 2022.01.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6345760 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6345769 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6345780 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345779 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6345778 2022.01.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6345751 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6345750 2022.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6345763 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6345766 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6345757 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6345755 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6345764 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6345762 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 6345765 2022.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6345758 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6345754 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345752 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6345753 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 64 6345756 2022.01.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6340540 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6340575 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6340576 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6340578 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 132 6340577 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6339065 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6333637 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6333636 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6333635 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6333634 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6335316 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335309 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6335308 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1000 6335306 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6335301 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 6335317 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6335318 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6335323 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6335324 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6335325 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6335326 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6336645 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6335299 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335297 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 117 6335249 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6335250 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6335267 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6335271 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6335273 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6335274 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6335275 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6335276 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6335296 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6335283 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6335282 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6335280 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335278 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6335277 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6327944 2022.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6327943 2022.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6327941 2022.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6328069 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6328067 2022.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6328066 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6328065 2022.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6328070 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6328071 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6328072 2022.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6328073 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6328075 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6328076 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6328064 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6328063 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6328046 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328047 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6328048 2022.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6328049 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6328051 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6328052 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6328054 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6328057 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6328058 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6328059 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6328061 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6328068 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6328055 2022.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6328077 2022.01.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6328117 2022.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6328115 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6328119 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6328105 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6328080 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6328127 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6328129 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6328108 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6328114 2022.01.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6328109 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6328125 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6328110 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6328112 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6328085 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6328123 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6328104 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6328103 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6328107 2022.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6328106 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6328079 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6328155 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6328153 2022.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6328154 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6328152 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6328151 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6328150 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6328149 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6328148 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6328145 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328143 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6328142 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6328140 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6328139 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6328137 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6328225 2022.01.02 mapa