Pełna lista obserwacji drużyny

PleżerowoTeam : Anna Kaniewska-Skoczylas


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6389615 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6389616 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6389612 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6389617 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6389613 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6389618 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6389611 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6389614 2022.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6389264 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6387288 2022.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6387287 2022.01.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6387285 2022.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6387286 2022.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6387284 2022.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6386032 2022.01.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6383051 2022.01.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 6383052 2022.01.19 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6383035 2022.01.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6379670 2022.01.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6373505 2022.01.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6373504 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6373501 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6373503 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6373500 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6373502 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6372781 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6372780 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6372779 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6372778 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6372777 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 6372776 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 6372774 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6372775 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6372772 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6372773 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372771 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6372251 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6366522 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6366521 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6366520 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6366519 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6366516 2022.01.15 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6366517 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 210 6366514 2022.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6366515 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6366510 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6366513 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6366509 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6366512 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6366511 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6366508 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6366507 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6366505 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6366504 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6366506 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6366503 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6366502 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6345826 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6340356 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6332663 2022.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6331984 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6331925 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6331924 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6331923 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6331922 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6331921 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6331920 2022.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 6331919 2022.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6331918 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6331917 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6331916 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6331915 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6331914 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6331913 2022.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6330112 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6327202 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6327103 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6327067 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6327032 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6327031 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6327030 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6327029 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6327026 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6327028 2022.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6327027 2022.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6326746 2022.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6326747 2022.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6321311 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6320319 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6320320 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 6320321 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6320317 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6320318 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6320316 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6320322 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6320315 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 13 6320314 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6320313 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6318976 2022.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6318975 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6318973 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6318974 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6318971 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6318970 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6318972 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6318968 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6318969 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6318967 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 6318966 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6318963 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6318962 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6318964 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6318965 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 6318961 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6318960 2022.01.01 mapa