Pełna lista obserwacji drużyny

Piórkara : Ewa Nalepa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7390479 2022.08.17 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7390480 2022.08.12 ŚK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7291315 2022.08.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7291317 2022.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7291316 2022.08.03 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7229238 2022.07.13 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 7222372 2022.07.08 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7222368 2022.07.08 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7222367 2022.07.08 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 16 7222364 2022.07.08 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 7222363 2022.07.08 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7222361 2022.07.08 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7222360 2022.07.08 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 7222357 2022.07.07 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 7222353 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7222352 2022.07.05 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7222356 2022.07.05 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7222378 2022.07.05 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7222377 2022.07.05 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 70 7222376 2022.07.05 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7222375 2022.07.05 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7222374 2022.07.05 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7222373 2022.07.05 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7222371 2022.07.05 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7222369 2022.07.05 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7222365 2022.07.04 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 7222366 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7222359 2022.07.04 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7222358 2022.07.03 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 7222362 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 7222355 2022.07.02 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7222370 2022.07.02 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 7124288 2022.06.17 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7124287 2022.06.14 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7124286 2022.06.12 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7124284 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7124285 2022.06.12 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7124282 2022.06.12 WP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 7124283 2022.06.12 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7124281 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7124293 2022.06.11 WP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7124292 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7124291 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7124290 2022.06.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7124289 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7124269 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7124268 2022.06.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7124267 2022.06.11 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7124266 2022.06.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7124265 2022.06.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7124280 2022.06.11 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7124279 2022.06.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7124278 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7124277 2022.06.11 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7124276 2022.06.11 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7124275 2022.06.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7124274 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7124273 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7124272 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7124271 2022.06.11 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7124270 2022.06.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 7124264 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7124263 2022.06.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7124262 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7124261 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7124260 2022.06.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7124259 2022.06.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7124258 2022.06.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7124257 2022.06.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 7124256 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 150 7124253 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7124251 2022.06.10 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7124255 2022.06.09 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7124250 2022.06.09 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7124249 2022.06.09 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7124248 2022.06.08 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7124246 2022.06.08 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7124244 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7124243 2022.06.08 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7124245 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7124242 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7124240 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7124239 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7124237 2022.06.08 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7124241 2022.06.07 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7124238 2022.06.07 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7124236 2022.06.07 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7124247 2022.06.07 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7124235 2022.06.07 WP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7124233 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7124234 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7068127 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7068125 2022.05.29 MZ mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7068124 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7068126 2022.05.26 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7068122 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7068123 2022.05.26 MZ mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7010133 2022.05.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7010131 2022.05.23 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7010127 2022.05.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7010132 2022.05.23 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7010129 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7010128 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7010126 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7010125 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7010124 2022.05.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7010130 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7010122 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7010121 2022.05.23 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7010120 2022.05.23 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7010123 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7010118 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7010117 2022.05.23 WP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7010119 2022.05.23 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7002046 2022.05.22 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7002045 2022.05.22 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7002044 2022.05.22 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7002043 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7002042 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7002173 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7002170 2022.05.22 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7002172 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7002169 2022.05.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7002174 2022.05.22 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7002168 2022.05.20 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7002167 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7002171 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7002166 2022.05.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7002165 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7002164 2022.05.20 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7002162 2022.05.20 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7002161 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7002163 2022.05.20 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7002159 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7002160 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7002025 2022.05.20 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7002023 2022.05.20 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7002024 2022.05.20 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7002022 2022.05.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7002020 2022.05.20 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7002019 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7002018 2022.05.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7002021 2022.05.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7002017 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7002015 2022.05.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7002016 2022.05.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7002013 2022.05.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7002014 2022.05.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7002012 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7002010 2022.05.20 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7002011 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6987102 2022.05.20 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6987105 2022.05.20 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6987108 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6987107 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6987101 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6987103 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6987106 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6987099 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6987104 2022.05.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6987100 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6985505 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6985507 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6985506 2022.05.19 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6985503 2022.05.19 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6985504 2022.05.19 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6977240 2022.05.18 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6977239 2022.05.18 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6977238 2022.05.18 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6973608 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6973602 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6973607 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6973604 2022.05.17 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6973603 2022.05.16 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6973606 2022.05.16 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 6973601 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6973605 2022.05.16 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6957228 2022.05.15 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6957237 2022.05.15 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6957227 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6957225 2022.05.15 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6957226 2022.05.15 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6957229 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6957223 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6957221 2022.05.15 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6957224 2022.05.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6957222 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6957220 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6957219 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6957218 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6957263 2022.05.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6957262 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6957260 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6957258 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6957259 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6957257 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6957255 2022.05.15 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6957252 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6957254 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6957261 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6957251 2022.05.15 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6957256 2022.05.15 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6957253 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6957247 2022.05.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6957250 2022.05.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6957248 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6957243 2022.05.15 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6957244 2022.05.15 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6957242 2022.05.15 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6957245 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6957239 2022.05.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6957240 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6957249 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6957238 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6957235 2022.05.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6957236 2022.05.15 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6957233 2022.05.15 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6957234 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6957232 2022.05.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6957246 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6957231 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6957214 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6957216 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6957215 2022.05.15 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6957217 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6957213 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6957211 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6957209 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6957208 2022.05.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6957212 2022.05.15 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6957205 2022.05.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6957210 2022.05.15 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6957206 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6957204 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6957203 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6957202 2022.05.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6957207 2022.05.15 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6943600 2022.05.14 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6943602 2022.05.14 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6943603 2022.05.14 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6943599 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6943605 2022.05.14 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6943595 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6943597 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943598 2022.05.14 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6943596 2022.05.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6943606 2022.05.14 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6943592 2022.05.14 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6943591 2022.05.14 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6943593 2022.05.14 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6943590 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6943586 2022.05.14 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6943594 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6943588 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6943604 2022.05.14 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6943587 2022.05.14 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6943589 2022.05.14 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6943584 2022.05.14 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6943601 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6943582 2022.05.14 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6943581 2022.05.14 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6943585 2022.05.14 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6943579 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6943578 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6943583 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6943580 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6943577 2022.05.14 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6933011 2022.05.10 ŚK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6933010 2022.05.09 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6899651 2022.05.08 ŚK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6830703 2022.04.29 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6830704 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6830700 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6830702 2022.04.29 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6830701 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6830699 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6830694 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6830696 2022.04.29 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6830695 2022.04.29 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6830698 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6830690 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6830697 2022.04.29 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6830692 2022.04.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6830693 2022.04.29 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6830691 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6830688 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6830689 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 6830686 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6830687 2022.04.28 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6830685 2022.04.28 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6830683 2022.04.28 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6830684 2022.04.28 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6809580 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6799885 2022.04.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 6799889 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6799886 2022.04.26 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6799887 2022.04.26 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6799888 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6799891 2022.04.26 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6799892 2022.04.26 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6799893 2022.04.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6799894 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6799895 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6799896 2022.04.26 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6799897 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6799898 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6799899 2022.04.26 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6799900 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6799901 2022.04.26 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6799902 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6799903 2022.04.26 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6799904 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6799905 2022.04.26 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6799906 2022.04.26 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6799907 2022.04.26 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6799908 2022.04.26 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6799909 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6799910 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6799911 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6799912 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6799913 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6799914 2022.04.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6799915 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6799916 2022.04.26 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6799917 2022.04.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6799918 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6801351 2022.04.26 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6793952 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6792483 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6792477 2022.04.25 ŚK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6792484 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6792479 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6792478 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6792474 2022.04.25 ŚK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6792473 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6792475 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6792476 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6792526 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6792523 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6792522 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6792520 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6792517 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6792512 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6792519 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6792511 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6792515 2022.04.25 ŚK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6792506 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6792507 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6792508 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6792505 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6792500 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6792503 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6792498 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6792493 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6792496 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6792497 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6792495 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6792491 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6792494 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6792492 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6792489 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6792487 2022.04.25 ŚK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6792486 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6792485 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6792482 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6792481 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6792490 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6792480 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6792488 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6792529 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6792527 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6792528 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6792524 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6792525 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6792521 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6792514 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6792518 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6792513 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6792516 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6792510 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6792504 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6792509 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6792502 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6792499 2022.04.25 ŚK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6792501 2022.04.25 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6790693 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6790692 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6783514 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6783512 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6783511 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6783510 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6783513 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6783509 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6783530 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6783529 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6783531 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6783519 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6783528 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6783521 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6783527 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6783518 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6783524 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6783520 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6783526 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6783516 2022.04.24 ŚK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6783515 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6783525 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6783522 2022.04.24 ŚK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6783517 2022.04.24 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6778167 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6778166 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6778165 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6776261 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6776260 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6776262 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6776259 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6776258 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6771740 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6771719 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6771718 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6771720 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 6771721 2022.04.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6771739 2022.04.22 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6771738 2022.04.22 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6771737 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6771736 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6771735 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6771734 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6771733 2022.04.22 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6771732 2022.04.22 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6771731 2022.04.22 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6771730 2022.04.22 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6771729 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6771728 2022.04.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6771727 2022.04.22 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6771726 2022.04.22 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6771725 2022.04.22 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6771724 2022.04.22 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6771723 2022.04.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6771722 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6771716 2022.04.22 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6771715 2022.04.22 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6771714 2022.04.22 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6771713 2022.04.22 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6771717 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6771711 2022.04.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6771712 2022.04.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6771710 2022.04.22 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6771707 2022.04.22 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6771709 2022.04.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6771708 2022.04.22 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6771706 2022.04.22 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6771705 2022.04.22 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6771702 2022.04.22 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6771704 2022.04.22 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6771703 2022.04.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6760023 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6760021 2022.04.21 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6760020 2022.04.21 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6760019 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6760018 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 6760017 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6760016 2022.04.21 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6760015 2022.04.21 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6760014 2022.04.21 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6760013 2022.04.21 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6760012 2022.04.21 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6760011 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6760010 2022.04.21 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6760009 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6760007 2022.04.21 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6760006 2022.04.21 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6760005 2022.04.21 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6760004 2022.04.21 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6760003 2022.04.21 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6760002 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6760001 2022.04.21 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6760000 2022.04.21 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6759999 2022.04.21 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6759998 2022.04.21 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6759997 2022.04.21 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6759996 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6759995 2022.04.21 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6759994 2022.04.21 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6759993 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6759992 2022.04.21 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6759991 2022.04.21 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6759990 2022.04.21 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6759989 2022.04.21 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6759988 2022.04.21 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6759987 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6759986 2022.04.21 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6759985 2022.04.21 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6759984 2022.04.21 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 6757588 2022.04.20 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6757594 2022.04.20 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6757576 2022.04.20 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 6757590 2022.04.19 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 6757572 2022.04.19 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6757571 2022.04.19 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6757570 2022.04.19 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6757569 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6757568 2022.04.19 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6757567 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6757566 2022.04.19 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6757565 2022.04.19 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6757564 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6757563 2022.04.19 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6757562 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6757561 2022.04.19 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6757560 2022.04.19 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6757559 2022.04.19 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6757558 2022.04.19 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6757557 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6757587 2022.04.19 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6757586 2022.04.19 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 6757585 2022.04.19 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6757584 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6757583 2022.04.19 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 6757582 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6757581 2022.04.19 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6757592 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6757580 2022.04.19 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6757575 2022.04.19 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6757577 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6757574 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6757589 2022.04.19 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6757578 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6757573 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6757556 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6757542 2022.04.19 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6757555 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6757541 2022.04.19 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6757554 2022.04.19 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6757553 2022.04.19 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6757552 2022.04.19 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6757551 2022.04.19 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6757550 2022.04.19 MZ mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6757549 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6757548 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6757547 2022.04.19 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6757546 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6757545 2022.04.19 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6757544 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6757543 2022.04.19 MZ mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6757540 2022.04.19 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6757539 2022.04.19 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6757538 2022.04.19 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6757537 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6757536 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6757535 2022.04.19 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6757534 2022.04.19 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6757533 2022.04.19 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6757532 2022.04.19 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6757531 2022.04.19 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6757530 2022.04.19 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6757529 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6757528 2022.04.19 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6757527 2022.04.19 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6757526 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6757525 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6748779 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6746333 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6746335 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 6 6746334 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6716075 2022.04.14 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6716074 2022.04.14 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6716090 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6716091 2022.04.13 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6716089 2022.04.13 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6716087 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6716083 2022.04.12 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6716088 2022.04.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6716084 2022.04.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6716085 2022.04.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6716086 2022.04.12 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6716080 2022.04.12 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6716082 2022.04.12 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6716081 2022.04.12 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6716079 2022.04.12 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6716078 2022.04.12 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6716077 2022.04.12 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6716076 2022.04.12 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6693547 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6693546 2022.04.09 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6693545 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6693542 2022.04.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6693544 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6693540 2022.04.09 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6693538 2022.04.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6693541 2022.04.09 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6693539 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6693536 2022.04.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6693543 2022.04.09 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6693537 2022.04.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6693534 2022.04.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6693535 2022.04.08 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6693533 2022.04.08 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6693531 2022.04.08 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6693532 2022.04.08 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6693530 2022.04.07 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6693527 2022.04.07 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6693526 2022.04.06 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6693529 2022.04.06 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6693525 2022.04.06 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6693528 2022.04.06 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6693521 2022.04.06 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6693523 2022.04.06 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6693524 2022.04.06 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6693519 2022.04.06 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6693520 2022.04.06 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6693517 2022.04.06 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6664185 2022.04.04 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 6664186 2022.04.04 LB mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6664184 2022.04.03 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6664187 2022.04.03 LB mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6664183 2022.04.01 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6641583 2022.04.01 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6641584 2022.03.31 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6641582 2022.03.31 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6641581 2022.03.30 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6641580 2022.03.30 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6641579 2022.03.30 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6641577 2022.03.29 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6641575 2022.03.29 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6641576 2022.03.28 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6641578 2022.03.28 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6641573 2022.03.28 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6641574 2022.03.28 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6641572 2022.03.26 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6641570 2022.03.26 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6641571 2022.03.26 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6641569 2022.03.26 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6641568 2022.03.26 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6641566 2022.03.26 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6641567 2022.03.25 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6595019 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6595018 2022.03.23 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6595020 2022.03.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6595021 2022.03.22 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6591265 2022.03.21 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6591264 2022.03.21 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6591261 2022.03.21 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6591262 2022.03.21 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 3 6591266 2022.03.20 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6591263 2022.03.20 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6591259 2022.03.19 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6591260 2022.03.19 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6591258 2022.03.19 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6591257 2022.03.18 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6591255 2022.03.18 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6591256 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6539681 2022.03.11 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6539678 2022.03.11 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6539680 2022.03.11 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6539679 2022.03.10 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6533482 2022.03.09 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6532749 2022.03.08 LB mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6532748 2022.03.08 LB mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6532747 2022.03.07 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6532750 2022.03.07 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6532751 2022.03.07 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6532746 2022.03.07 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6532745 2022.03.07 LB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6532744 2022.03.07 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6532743 2022.03.06 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6532742 2022.03.06 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6517901 2022.03.05 LB mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6517900 2022.03.05 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6517899 2022.03.04 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6512666 2022.02.28 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6512662 2022.02.28 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6512663 2022.02.28 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6512660 2022.02.28 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6512664 2022.02.28 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6512659 2022.02.28 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6512665 2022.02.28 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6512661 2022.02.28 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6512658 2022.02.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6486099 2022.02.24 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6481915 2022.02.23 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6481914 2022.02.23 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6481864 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6481870 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6481867 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6481866 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6481860 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6481868 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6481863 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6481869 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6481859 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6481865 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6481857 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6481858 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6481855 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6481856 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6481853 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6481850 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6481854 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6481852 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6481851 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6481848 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6481849 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6481847 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6481846 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6481844 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6481843 2022.02.21 ŚK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 14 6481845 2022.02.21 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6476975 2022.02.15 ŚK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6476972 2022.02.15 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6476976 2022.02.14 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 6476974 2022.02.13 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2000 6449055 2022.02.12 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2000 6449054 2022.02.12 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6449057 2022.02.12 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6449052 2022.02.12 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6449056 2022.02.12 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6449053 2022.02.12 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6446836 2022.02.11 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6446835 2022.02.11 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6446834 2022.02.11 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6446832 2022.02.11 ŚK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6446830 2022.02.11 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6446831 2022.02.11 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6446833 2022.02.11 ŚK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6441250 2022.02.10 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6441248 2022.02.10 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6441247 2022.02.10 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6441246 2022.02.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6441242 2022.02.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6441243 2022.02.10 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6441245 2022.02.10 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6441239 2022.02.10 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6441240 2022.02.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6441237 2022.02.10 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6441236 2022.02.10 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6441238 2022.02.10 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6441211 2022.02.10 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6441212 2022.02.10 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6441209 2022.02.10 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6441189 2022.02.09 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6441249 2022.02.09 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6441188 2022.02.09 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 6441204 2022.02.09 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6441206 2022.02.09 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6441187 2022.02.09 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6441190 2022.02.09 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6441191 2022.02.09 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6441192 2022.02.09 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6441193 2022.02.09 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6441194 2022.02.09 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6441195 2022.02.09 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 22 6441196 2022.02.09 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6441197 2022.02.09 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6441199 2022.02.09 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6441200 2022.02.09 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6441201 2022.02.09 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6441202 2022.02.09 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6441213 2022.02.09 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6441214 2022.02.09 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 150 6441215 2022.02.09 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6441216 2022.02.09 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6441217 2022.02.09 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6441218 2022.02.09 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6441219 2022.02.09 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6441208 2022.02.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6441210 2022.02.08 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6441221 2022.02.08 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6441220 2022.02.08 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6441175 2022.02.08 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6441173 2022.02.08 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6441198 2022.02.08 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 6441222 2022.02.08 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6441223 2022.02.08 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6441174 2022.02.08 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6441176 2022.02.08 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6441177 2022.02.08 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6441178 2022.02.08 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6441179 2022.02.08 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 17 6441180 2022.02.08 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6441181 2022.02.08 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 70 6441182 2022.02.08 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 9 6441183 2022.02.08 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 6441184 2022.02.08 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 6441185 2022.02.08 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6441186 2022.02.08 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 4 6441203 2022.02.08 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6441224 2022.02.08 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6441226 2022.02.08 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6441227 2022.02.08 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6441228 2022.02.08 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6441229 2022.02.08 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6441230 2022.02.08 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 6441231 2022.02.08 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6441232 2022.02.08 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6441233 2022.02.08 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6441234 2022.02.08 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6434258 2022.02.07 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6434259 2022.02.07 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6434266 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6434260 2022.02.07 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6434262 2022.02.07 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 6434264 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6434265 2022.02.07 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6434273 2022.02.07 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6434274 2022.02.07 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 6434275 2022.02.07 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6434276 2022.02.07 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6434277 2022.02.07 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6434279 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6434280 2022.02.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6434281 2022.02.07 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6434282 2022.02.07 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6434283 2022.02.07 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 30 6434284 2022.02.07 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6434285 2022.02.07 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6434286 2022.02.07 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6434287 2022.02.07 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6434288 2022.02.07 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6431778 2022.02.06 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6431780 2022.02.06 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6431781 2022.02.06 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6431779 2022.02.06 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6431777 2022.02.06 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6429753 2022.02.06 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6434256 2022.02.06 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6434257 2022.02.06 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6434261 2022.02.06 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 54 6434263 2022.02.06 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6434267 2022.02.06 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6434268 2022.02.06 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6434269 2022.02.06 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6434270 2022.02.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 6434271 2022.02.06 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6757638 2022.02.06 PM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6420869 2022.02.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6408885 2022.01.29 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6408883 2022.01.29 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6408882 2022.01.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6408884 2022.01.29 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6408886 2022.01.29 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6408881 2022.01.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6408880 2022.01.29 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6408878 2022.01.29 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6408879 2022.01.29 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6407938 2022.01.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6407939 2022.01.28 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6407940 2022.01.28 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6407936 2022.01.28 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6407935 2022.01.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6407933 2022.01.28 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6407934 2022.01.28 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6407932 2022.01.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6407937 2022.01.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6407931 2022.01.28 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6407929 2022.01.28 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6407930 2022.01.28 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6402427 2022.01.25 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6384074 2022.01.19 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6384075 2022.01.19 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6384072 2022.01.19 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6384071 2022.01.19 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6384073 2022.01.19 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6381312 2022.01.18 ŚK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6381309 2022.01.18 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6381313 2022.01.18 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6381311 2022.01.18 ŚK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6381310 2022.01.18 ŚK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6381308 2022.01.18 ŚK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6381306 2022.01.18 ŚK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6381307 2022.01.18 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6368116 2022.01.15 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6368117 2022.01.15 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6368115 2022.01.15 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6368113 2022.01.15 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6368114 2022.01.15 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6353210 2022.01.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6353209 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6353208 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6353206 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6353211 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6353207 2022.01.09 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6353205 2022.01.09 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6353204 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6353202 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6353199 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6353200 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6353201 2022.01.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6353203 2022.01.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6353198 2022.01.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6353197 2022.01.09 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6353192 2022.01.09 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6353195 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6353196 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6353194 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6353191 2022.01.09 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6353190 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6353189 2022.01.09 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6353193 2022.01.09 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 12 6347750 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6347751 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6347766 2022.01.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6347767 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6347765 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6347762 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6347764 2022.01.08 MZ mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6347760 2022.01.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6347759 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6347761 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6347758 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6347763 2022.01.08 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6347757 2022.01.08 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 6347755 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6347756 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6347753 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6347754 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6347752 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6347781 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6347783 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6347779 2022.01.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6347782 2022.01.08 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6347778 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6347780 2022.01.08 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6347776 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6347774 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6347775 2022.01.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6347777 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6347773 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6347772 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6347770 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6347768 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6347769 2022.01.08 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6347771 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6347745 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6347748 2022.01.08 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6347749 2022.01.08 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6347744 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6347747 2022.01.08 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 6347746 2022.01.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6347743 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6347740 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6347742 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6347741 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6347739 2022.01.08 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6347735 2022.01.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6347736 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6347737 2022.01.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6347734 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6347738 2022.01.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6336673 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 6336671 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6336670 2022.01.06 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6336672 2022.01.06 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6336669 2022.01.06 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 6336668 2022.01.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6336667 2022.01.06 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6336665 2022.01.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6336664 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6336676 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6336666 2022.01.06 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6336663 2022.01.06 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6336662 2022.01.06 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6336660 2022.01.06 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6336657 2022.01.06 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6336659 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6336656 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6336658 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6336652 2022.01.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6336651 2022.01.06 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6336655 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6336675 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6336647 2022.01.06 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6336653 2022.01.06 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6336654 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6336646 2022.01.06 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6336649 2022.01.06 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6336648 2022.01.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6336650 2022.01.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6332938 2022.01.05 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6332941 2022.01.05 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 6332940 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6332943 2022.01.05 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6332939 2022.01.05 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 6332933 2022.01.05 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6332937 2022.01.05 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6332935 2022.01.05 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6332942 2022.01.05 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6332934 2022.01.05 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 35 6332929 2022.01.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6332932 2022.01.05 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6332930 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6332931 2022.01.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6332936 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6332927 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6332926 2022.01.05 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6332923 2022.01.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6332915 2022.01.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6332921 2022.01.05 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6332924 2022.01.05 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6332920 2022.01.05 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6332925 2022.01.05 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6332928 2022.01.05 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6332917 2022.01.05 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 50 6332919 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6332918 2022.01.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6332913 2022.01.05 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6332916 2022.01.05 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6332914 2022.01.05 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6332922 2022.01.05 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6330077 2022.01.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6330075 2022.01.04 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6330073 2022.01.04 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6330076 2022.01.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6330074 2022.01.04 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6327338 2022.01.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6327337 2022.01.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6327339 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6326981 2022.01.03 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6326982 2022.01.03 MZ mapa