Pełna lista obserwacji drużyny

Przemek Chylarecki : Przemysław Chylarecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 5 6379634 2022.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6379565 2022.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 6379564 2022.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6379563 2022.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6379562 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6379561 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6379560 2022.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6379559 2022.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6379558 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6379557 2022.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6379556 2022.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6379555 2022.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6379554 2022.01.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6378424 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6372509 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6372508 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6372507 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6372506 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6372505 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 6372504 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6372503 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6372502 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6372501 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6372500 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6372499 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6372498 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6372497 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6372496 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6372437 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6372436 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6372435 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6372453 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6372452 2022.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6372451 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6372450 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6372449 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6372448 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6372447 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6372446 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6372445 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6372444 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6372443 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6372442 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6372441 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6372440 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6372439 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6372438 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6372281 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6372280 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6372278 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6372277 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6372276 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6372275 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372274 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6372273 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6372272 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6372271 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6372270 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6372269 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6372268 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6372267 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6372266 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6372265 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6372264 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6372263 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6372262 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6372098 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6372097 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6372096 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6372095 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6372094 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6372093 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6372092 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6372090 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6372089 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6372088 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6372087 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6372086 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6372085 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6372084 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6372083 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6372082 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6372081 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6372080 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6372079 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6372078 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6372077 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6372076 2022.01.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6368526 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6367490 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6367489 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6367488 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6367487 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6367486 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6367485 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6367484 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6367483 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6367482 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6367481 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6367480 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6367479 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6367478 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6367477 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6367476 2022.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6367475 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6367474 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6367473 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6367472 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6367471 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6367470 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6367469 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6366862 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6366861 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6366860 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6366859 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6366858 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6366857 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6366856 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6366855 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6366854 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6366819 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6366818 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6366817 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6366816 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6366815 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6366814 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6366813 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6366812 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6366811 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6366810 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6366809 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6366808 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6366807 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6371585 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6366806 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6364127 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6364126 2022.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6364125 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6364124 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6364123 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6364122 2022.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6364121 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6364120 2022.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6364119 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6364118 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6364110 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6364109 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6364108 2022.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6364107 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6364106 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6364105 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6364104 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6364103 2022.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6364102 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6364083 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6364082 2022.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6364081 2022.01.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6364080 2022.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6364079 2022.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6364078 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6364077 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6364076 2022.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6364084 2022.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6364075 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6362522 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6362521 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362520 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6362519 2022.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6362518 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6362517 2022.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6362516 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6362515 2022.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6362457 2022.01.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6362456 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6362455 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6362453 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6362452 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6362451 2022.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6362450 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362449 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6362448 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6362447 2022.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6362446 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6360851 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6360850 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6360848 2022.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6360847 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360846 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6360845 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6360844 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6360843 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6360842 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6360841 2022.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6360816 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6360815 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360814 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6360813 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6360811 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6360810 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6360809 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6360808 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6360807 2022.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6360806 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6360805 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6360804 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6360803 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6360648 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6360647 2022.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6360646 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6360645 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6360663 2022.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6360662 2022.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6360661 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6360660 2022.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6360659 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6360658 2022.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6360657 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360655 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6360654 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6360653 2022.01.12 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6360656 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6360652 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6360651 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6360650 2022.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6360649 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6360664 2022.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6360484 2022.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6360394 2022.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6358063 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6357740 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6357739 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6357738 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357737 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6357736 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6357735 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6357734 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6357733 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357652 2022.01.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6357651 2022.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6357650 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6357649 2022.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6357647 2022.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6357646 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6357645 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357644 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6357643 2022.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6357642 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6357641 2022.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6357640 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6357639 2022.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6357638 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6357637 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6357636 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6357635 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6357634 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357633 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6357632 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6357548 2022.01.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6357547 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357546 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6357545 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6357544 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6357543 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6357542 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6357541 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6357540 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6357539 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6357538 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6357537 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6357536 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6357518 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357517 2022.01.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6357516 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 6357515 2022.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6357514 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6357513 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6357512 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6357511 2022.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6357510 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6357509 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6357508 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6357507 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6357506 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6357505 2022.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6356302 2022.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6356301 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6356300 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6356299 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6356298 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6356297 2022.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6356296 2022.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6356295 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6356294 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6356293 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6356292 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6356291 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6356290 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6356289 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6356288 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6356017 2022.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6356016 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6356015 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6356014 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6356013 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6356012 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6356011 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6356010 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6356009 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6356008 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6356007 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6356006 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6355952 2022.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6355951 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6355950 2022.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6355949 2022.01.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6355948 2022.01.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6355947 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6355946 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6355945 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6355944 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6355943 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6355942 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6355941 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6355940 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6355939 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6355938 2022.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6349880 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6349879 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6349878 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6349877 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349876 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6349875 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6349874 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6349873 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6349872 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6349871 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6349641 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6349640 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6349639 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349638 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349637 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349636 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6349634 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6349633 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6349632 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6349631 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349630 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6349629 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6349628 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6349627 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6349626 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6349625 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6349447 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6349446 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6349445 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6349444 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6349443 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6349442 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6349441 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6349440 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349439 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349438 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6349437 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6349436 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6349435 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6349434 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6349433 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6349432 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 19 6349352 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6349351 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6349350 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6349349 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349348 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349347 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6349346 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6349345 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6349344 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6349343 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6349342 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6344332 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344012 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6344010 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6344009 2022.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6344008 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344007 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6344006 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6344005 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6344004 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6344003 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6344002 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6344001 2022.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6344000 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6343999 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343998 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6343997 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6343996 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343995 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6343804 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6343803 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343802 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6343801 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6343800 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6343799 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343798 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6343797 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6343796 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6343795 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6343732 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6343731 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6343730 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6343729 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6343728 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6343727 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6343726 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6343725 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6343724 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6343723 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6343722 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6343721 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6343720 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6338326 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338325 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6338324 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338323 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6338322 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6338321 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6338320 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6338319 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6338318 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6338317 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6338264 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6338263 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6338262 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6338260 2022.01.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6338259 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6338258 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6338257 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338256 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6338255 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6338254 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6338253 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338252 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6338179 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6338178 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6338177 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338176 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6338175 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6338174 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6338173 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6338172 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6338171 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338170 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6338169 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6338168 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6338167 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6338087 2022.01.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6338086 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 6338085 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6338084 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6338083 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338082 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338081 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6338080 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6338079 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6338078 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6338077 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6338076 2022.01.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6332293 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6332294 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6326439 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6326438 2022.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6326437 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6326436 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6326435 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6326434 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6326433 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6326432 2022.01.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6326440 2022.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6320660 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320659 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320658 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6320657 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6320656 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6320655 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6320653 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6320652 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6320651 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6320650 2022.01.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6318511 2022.01.01 mapa