Pełna lista obserwacji drużyny

Imperator : Rafał Fudalej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6394550 2022.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6394548 2022.01.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6394549 2022.01.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6390729 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6390728 2022.01.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6390726 2022.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 251 6390727 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6390725 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6390724 2022.01.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6390721 2022.01.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6390723 2022.01.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6390722 2022.01.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6390720 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 6375465 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6375464 2022.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6375463 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6375462 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 190 6375461 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6375460 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6375458 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6375457 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6375459 2022.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6375454 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375455 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6375456 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6370398 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6370399 2022.01.15 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6370397 2022.01.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6370396 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6370395 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6370394 2022.01.15 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 14 6370392 2022.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 6370391 2022.01.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6370393 2022.01.15 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6370390 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 6364913 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6364911 2022.01.14 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6364912 2022.01.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6364910 2022.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6364909 2022.01.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6352430 2022.01.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6352429 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6352426 2022.01.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6352424 2022.01.09 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6352425 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 6352427 2022.01.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6352422 2022.01.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6352423 2022.01.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6352421 2022.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 6352428 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6346203 2022.01.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6346199 2022.01.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 6346202 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6346204 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6346201 2022.01.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6346195 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 6346200 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6346198 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6346196 2022.01.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6346194 2022.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6346197 2022.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6346193 2022.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6336793 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6336259 2022.01.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6336260 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 231 6336256 2022.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6336258 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 142 6336257 2022.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6336252 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6336253 2022.01.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6336255 2022.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6336254 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6336250 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6336251 2022.01.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 6336247 2022.01.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6336248 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 93 6336249 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6336246 2022.01.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6336245 2022.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6336243 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6336244 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6330352 2022.01.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6327884 2022.01.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6324617 2022.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6324619 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6324612 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6324611 2022.01.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6324620 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6324613 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6324616 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6324615 2022.01.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 14 6324622 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 6324610 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6324609 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6324608 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 6324606 2022.01.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6324618 2022.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6324607 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6324601 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6324603 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6324605 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6324602 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6324600 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324599 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6324598 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6324639 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6324597 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6324596 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6324594 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6324593 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6324604 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6324591 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6324590 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 42 6324586 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6324573 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6324572 2022.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6324571 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 6324570 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6324567 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6324566 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6324564 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6324569 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6324568 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6324565 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6324563 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324561 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6324562 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6324614 2022.01.02 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6324621 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6324558 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324559 2022.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6324560 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324633 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324635 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6324634 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6324637 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6324629 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6324630 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6324631 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6324636 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6324632 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6324626 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6324625 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324628 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6324627 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324638 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6324624 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324623 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6324589 2022.01.01 mapa