Pełna lista obserwacji drużyny

Imperator : Rafał Fudalej


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7475220 2022.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 80 7475219 2022.10.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7475221 2022.10.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7475218 2022.10.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 7475217 2022.10.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7475216 2022.10.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 7475215 2022.10.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7475214 2022.10.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7475213 2022.10.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 7475212 2022.10.02 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7475211 2022.10.02 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 6 7475210 2022.10.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 3 7471217 2022.10.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7471216 2022.10.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7471218 2022.10.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 34 7471215 2022.10.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 7471214 2022.09.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 57 7471213 2022.09.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 7471211 2022.09.24 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7471210 2022.09.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7471212 2022.09.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7471209 2022.09.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7441401 2022.09.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7441400 2022.09.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 16 7441399 2022.09.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7441398 2022.09.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7441397 2022.09.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 7441396 2022.09.16 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7404511 2022.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7404510 2022.09.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7404509 2022.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7404508 2022.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7404506 2022.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7404507 2022.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7404501 2022.09.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7404504 2022.09.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7404499 2022.09.10 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7404500 2022.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7404505 2022.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7404503 2022.09.10 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7404498 2022.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7404502 2022.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7404497 2022.09.10 mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 7 7404495 2022.09.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7404496 2022.09.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 7395203 2022.09.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 7395202 2022.09.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 7395204 2022.09.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7385424 2022.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7385426 2022.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7385422 2022.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 42 7385425 2022.09.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7385423 2022.09.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7385421 2022.09.04 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7385419 2022.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7385420 2022.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7385418 2022.09.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7383577 2022.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7383576 2022.09.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7383574 2022.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7383575 2022.09.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7383573 2022.09.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7383572 2022.09.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7383571 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7383568 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7383569 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7383567 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 7383565 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7383566 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7383564 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7383563 2022.09.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7383562 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7383560 2022.09.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7383561 2022.09.03 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7383559 2022.09.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 48 7378713 2022.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7378714 2022.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7374748 2022.09.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 7374747 2022.09.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7374749 2022.09.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 7372370 2022.08.31 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 7372371 2022.08.31 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7368996 2022.08.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7368994 2022.08.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7368995 2022.08.30 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7368683 2022.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7368681 2022.08.29 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7368682 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7334204 2022.08.19 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7333943 2022.08.18 PM mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7332878 2022.08.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7332879 2022.08.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7332874 2022.08.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7332876 2022.08.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7332875 2022.08.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7332872 2022.08.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7332877 2022.08.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7332871 2022.08.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7332873 2022.08.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7332870 2022.08.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7332869 2022.08.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7332868 2022.08.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7332867 2022.08.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 7332865 2022.08.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7332866 2022.08.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 7318984 2022.08.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7318982 2022.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7318981 2022.08.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 7318983 2022.08.14 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7318980 2022.08.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7318979 2022.08.14 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 7316771 2022.08.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7316770 2022.08.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7316769 2022.08.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7316768 2022.08.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 34 7316772 2022.08.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 11 7316767 2022.08.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 7316766 2022.08.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7315327 2022.08.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7315325 2022.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7315326 2022.08.13 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7312978 2022.08.13 OP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7312975 2022.08.13 OP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7312976 2022.08.13 OP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7312977 2022.08.11 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7290357 2022.07.31 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7276699 2022.07.31 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7276700 2022.07.31 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7276698 2022.07.31 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7276696 2022.07.31 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7276697 2022.07.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7265579 2022.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7265578 2022.07.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7265580 2022.07.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7244227 2022.07.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7244224 2022.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7244223 2022.07.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7244226 2022.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7244221 2022.07.19 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7244219 2022.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7244220 2022.07.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7244218 2022.07.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7244216 2022.07.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7244225 2022.07.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7244215 2022.07.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7244217 2022.07.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7188329 2022.07.02 OP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7188330 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7188328 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7188327 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7188326 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7188325 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7188331 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7188324 2022.07.02 OP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7188323 2022.06.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7150298 2022.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7150299 2022.06.23 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 7150297 2022.06.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 5 7150296 2022.06.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 7147474 2022.06.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7147472 2022.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 7147473 2022.06.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 7147471 2022.06.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7147470 2022.06.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7147475 2022.06.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7147469 2022.06.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7147468 2022.06.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 7147467 2022.06.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7129026 2022.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7129027 2022.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7129025 2022.06.17 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 7106792 2022.06.12 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7100577 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7100575 2022.06.11 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7100574 2022.06.11 PM mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 7100576 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7081873 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7081876 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7081874 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7081871 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7081875 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7081869 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7081870 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7081868 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7081877 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7081872 2022.06.04 ŚK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7042077 2022.05.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7042076 2022.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7042075 2022.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7042073 2022.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7042078 2022.05.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7042074 2022.05.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7042072 2022.05.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7020751 2022.05.26 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7020749 2022.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7020747 2022.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7020748 2022.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7020746 2022.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7020745 2022.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7020744 2022.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7020743 2022.05.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7020741 2022.05.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7020742 2022.05.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6977711 2022.05.18 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6980495 2022.05.14 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 6946529 2022.05.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6946530 2022.05.14 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6983334 2022.05.14 mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 1 6946528 2022.05.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6946526 2022.05.14 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6946525 2022.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6946527 2022.05.14 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6946524 2022.05.14 mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6907013 2022.05.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6898057 2022.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6898059 2022.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6898056 2022.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6898055 2022.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6898053 2022.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6898058 2022.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6898054 2022.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6898050 2022.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6898049 2022.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 6898052 2022.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6898051 2022.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6898043 2022.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6898041 2022.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6898046 2022.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6898045 2022.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6898039 2022.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 6898042 2022.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6898044 2022.05.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6898038 2022.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6898040 2022.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6898047 2022.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6898048 2022.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6898037 2022.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6887539 2022.05.07 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6887536 2022.05.07 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6887537 2022.05.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 6882621 2022.05.07 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6882620 2022.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6882617 2022.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6882618 2022.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6882619 2022.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6882616 2022.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6882615 2022.05.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6861239 2022.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6861255 2022.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 6861254 2022.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 6861248 2022.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6861250 2022.05.03 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 6861252 2022.05.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6861246 2022.05.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6861249 2022.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 24 6861253 2022.05.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6861251 2022.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6861244 2022.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6861241 2022.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6861247 2022.05.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 6861240 2022.05.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6861243 2022.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6861242 2022.05.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6861245 2022.05.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6848428 2022.05.02 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6848425 2022.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6848427 2022.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6848429 2022.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6848423 2022.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6848422 2022.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6848424 2022.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6848426 2022.05.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6848430 2022.05.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6848421 2022.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6848461 2022.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6848463 2022.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6848460 2022.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6848462 2022.05.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6848457 2022.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6848456 2022.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6848459 2022.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6848458 2022.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6848454 2022.05.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6848453 2022.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6848452 2022.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6848455 2022.05.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6848450 2022.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6848451 2022.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6848449 2022.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6848447 2022.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6848420 2022.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6848419 2022.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6848418 2022.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6848416 2022.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 6848417 2022.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6848414 2022.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6848415 2022.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6848413 2022.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6848412 2022.05.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6848410 2022.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6848411 2022.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6848409 2022.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 6848408 2022.05.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 6848407 2022.05.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6848405 2022.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6848406 2022.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6848443 2022.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6848445 2022.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6848446 2022.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6848444 2022.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6848442 2022.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6848440 2022.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6848438 2022.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6848439 2022.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6848441 2022.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6848436 2022.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6848435 2022.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6848434 2022.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6848437 2022.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6848433 2022.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6848431 2022.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6848432 2022.05.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6840767 2022.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 6840766 2022.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6840772 2022.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 6840776 2022.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6840779 2022.05.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6840783 2022.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6840778 2022.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6840782 2022.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 6840775 2022.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 6840770 2022.05.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6840771 2022.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6840773 2022.05.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6840769 2022.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6840774 2022.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6840768 2022.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6840777 2022.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 6840780 2022.05.01 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6840781 2022.05.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6829850 2022.04.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6829849 2022.04.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6829851 2022.04.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6821394 2022.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6811643 2022.04.28 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6811642 2022.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6811641 2022.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6811640 2022.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6811639 2022.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6811636 2022.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6811637 2022.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6811645 2022.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6811635 2022.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6811638 2022.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6811634 2022.04.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6811632 2022.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6811633 2022.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6805096 2022.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6805095 2022.04.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6805094 2022.04.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6805093 2022.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6805091 2022.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6805092 2022.04.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 6805088 2022.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6805090 2022.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6805089 2022.04.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6777271 2022.04.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6777270 2022.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6777269 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6777267 2022.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6777266 2022.04.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6777265 2022.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6777263 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6777268 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6777262 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6777261 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6777264 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6777258 2022.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6777257 2022.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6777259 2022.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6777256 2022.04.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6777260 2022.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 6777254 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6777255 2022.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6777253 2022.04.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6777252 2022.04.23 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6777249 2022.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6777250 2022.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6777248 2022.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 6777251 2022.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6777247 2022.04.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6777245 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6777246 2022.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6770812 2022.04.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6770811 2022.04.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6770809 2022.04.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6770810 2022.04.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6770808 2022.04.22 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6770807 2022.04.22 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6761244 2022.04.20 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6741070 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 11 6741068 2022.04.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6741069 2022.04.18 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6741067 2022.04.18 ŚK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6741066 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6741064 2022.04.18 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6741062 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6741063 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6741065 2022.04.18 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6741060 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6741061 2022.04.18 ŚK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 13 6741057 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6741058 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6741059 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 6741056 2022.04.18 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6741055 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6741054 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6741053 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6741051 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6741052 2022.04.18 ŚK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6736930 2022.04.17 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6736929 2022.04.17 ŚK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6734467 2022.04.17 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6734465 2022.04.17 ŚK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6734468 2022.04.17 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6734466 2022.04.17 ŚK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6726098 2022.04.16 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6726097 2022.04.16 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6725422 2022.04.16 ŚK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6725423 2022.04.16 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6724010 2022.04.15 ŚK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6724009 2022.04.15 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6722286 2022.04.13 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703061 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703060 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703076 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703074 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6703069 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703077 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703078 2022.04.12 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6703075 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703067 2022.04.12 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6703073 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703065 2022.04.12 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6703070 2022.04.12 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703068 2022.04.12 MZ mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6703071 2022.04.12 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703064 2022.04.12 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703062 2022.04.12 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703063 2022.04.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6703066 2022.04.12 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6694554 2022.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6694552 2022.04.10 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6694555 2022.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6694553 2022.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6694551 2022.04.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6694550 2022.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6674822 2022.04.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6656766 2022.04.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6655419 2022.04.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6655379 2022.04.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6656773 2022.04.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6655420 2022.04.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6655382 2022.04.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 6655555 2022.04.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 6655380 2022.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6655377 2022.04.03 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 6655376 2022.04.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6655381 2022.04.03 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 6656772 2022.04.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6655378 2022.04.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6656764 2022.04.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6656462 2022.04.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6656461 2022.04.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6648734 2022.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6648739 2022.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6648738 2022.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6648740 2022.04.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 6648737 2022.04.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6648742 2022.04.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6648741 2022.04.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6648735 2022.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6648743 2022.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6648736 2022.04.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6632830 2022.03.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6632829 2022.03.29 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6632832 2022.03.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6632831 2022.03.29 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6620857 2022.03.27 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6620856 2022.03.27 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6620855 2022.03.27 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6620853 2022.03.27 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6620852 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6620854 2022.03.27 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6620850 2022.03.27 MP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6620851 2022.03.27 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6620849 2022.03.27 MP mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6614147 2022.03.26 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6614146 2022.03.26 MP mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6614149 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6614148 2022.03.26 MP mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 6614145 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6614142 2022.03.26 MP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6601814 2022.03.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 232 6584499 2022.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6584503 2022.03.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6584502 2022.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 6584498 2022.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6584501 2022.03.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6584497 2022.03.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6584500 2022.03.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6576230 2022.03.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 6576227 2022.03.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 6576237 2022.03.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6576231 2022.03.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 6576221 2022.03.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6576234 2022.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6576229 2022.03.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6576233 2022.03.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6576238 2022.03.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 36 6576218 2022.03.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 33 6576235 2022.03.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6576236 2022.03.19 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6576215 2022.03.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 24 6576219 2022.03.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 6576217 2022.03.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6576225 2022.03.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6576216 2022.03.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 22 6576211 2022.03.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6576207 2022.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6576210 2022.03.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 79 6576205 2022.03.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6576232 2022.03.19 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6576228 2022.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6576226 2022.03.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6576224 2022.03.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6576222 2022.03.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6576220 2022.03.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6576213 2022.03.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6576208 2022.03.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6576223 2022.03.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 6576204 2022.03.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 37 6576212 2022.03.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 97 6576209 2022.03.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6576206 2022.03.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6576214 2022.03.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6576202 2022.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6576203 2022.03.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6570133 2022.03.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6566188 2022.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6566187 2022.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6566185 2022.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6566186 2022.03.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6550084 2022.03.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6550087 2022.03.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 30 6550085 2022.03.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 6550083 2022.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6550082 2022.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6550086 2022.03.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 454 6550081 2022.03.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6550088 2022.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 6550099 2022.03.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6550101 2022.03.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6550097 2022.03.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6550104 2022.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6550098 2022.03.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6550095 2022.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6550096 2022.03.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 74 6550094 2022.03.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6550103 2022.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6550102 2022.03.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6550091 2022.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 25 6550092 2022.03.12 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 20 6550100 2022.03.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6550089 2022.03.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6550093 2022.03.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6550090 2022.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6525164 2022.03.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6525161 2022.03.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6525163 2022.03.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6525160 2022.03.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6525158 2022.03.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 24 6525162 2022.03.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 6525159 2022.03.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6517967 2022.03.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6517966 2022.03.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6517964 2022.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 265 6517963 2022.03.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6517968 2022.03.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6517962 2022.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 6517961 2022.03.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 6517960 2022.03.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6517965 2022.03.05 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 6517958 2022.03.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6517957 2022.03.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6517956 2022.03.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6517959 2022.03.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 6503948 2022.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 244 6503947 2022.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6503946 2022.02.28 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 31 6503945 2022.02.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6503943 2022.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6503944 2022.02.28 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6503942 2022.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 117 6503940 2022.02.28 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 108 6503941 2022.02.28 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6503938 2022.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6503937 2022.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 113 6503939 2022.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6503935 2022.02.28 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 6503936 2022.02.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6499313 2022.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6499314 2022.02.27 LS mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6499311 2022.02.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6499310 2022.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6499309 2022.02.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6499308 2022.02.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6499307 2022.02.27 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6499306 2022.02.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6495473 2022.02.26 mapa
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 6495471 2022.02.26 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 6495474 2022.02.26 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6495470 2022.02.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6495472 2022.02.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6495469 2022.02.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6495468 2022.02.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6495466 2022.02.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6495467 2022.02.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 66 6495465 2022.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 750 6495464 2022.02.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6495462 2022.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6495463 2022.02.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6495461 2022.02.26 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6495460 2022.02.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 21 6495459 2022.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6475118 2022.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6475119 2022.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6475133 2022.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6475134 2022.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6475135 2022.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6475132 2022.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6475131 2022.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6475129 2022.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6475125 2022.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6475127 2022.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6475130 2022.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6475128 2022.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6475123 2022.02.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6475124 2022.02.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 6475121 2022.02.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 6475120 2022.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 6475122 2022.02.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 158 6475126 2022.02.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6471056 2022.02.19 OP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6471055 2022.02.19 OP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6471054 2022.02.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6471053 2022.02.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 6454573 2022.02.13 LS mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 6454572 2022.02.13 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 6454574 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 6454588 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6454590 2022.02.13 LS mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 80 6454585 2022.02.13 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 6454587 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6454586 2022.02.13 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6454589 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6454582 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6454581 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6454584 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6454583 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 200 6454580 2022.02.13 LS mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6454579 2022.02.13 LS mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6454578 2022.02.13 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6454576 2022.02.13 LS mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6454575 2022.02.13 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 6454567 2022.02.13 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6454568 2022.02.13 ZP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6454563 2022.02.13 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6454571 2022.02.13 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6454562 2022.02.13 ZP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6454564 2022.02.13 ZP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6454560 2022.02.13 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6454569 2022.02.13 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 6454566 2022.02.13 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 6454565 2022.02.13 ZP mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 6454561 2022.02.13 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 55 6454570 2022.02.13 ZP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 45 6454559 2022.02.13 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6454557 2022.02.13 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6454556 2022.02.13 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6454558 2022.02.13 ZP mapa
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 2 6450374 2022.02.12 ZP mapa
rzadki alka, Alca torda 11 6450376 2022.02.12 ZP mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 6450375 2022.02.12 ZP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6443810 2022.02.11 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 7 6443811 2022.02.11 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6443809 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6443807 2022.02.11 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6443808 2022.02.11 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6443806 2022.02.11 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6443805 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6443804 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 26 6443813 2022.02.11 ZP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 55 6443803 2022.02.11 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 25 6443802 2022.02.11 ZP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6431732 2022.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6431735 2022.02.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6431733 2022.02.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6431731 2022.02.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6431734 2022.02.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 27 6427117 2022.02.05 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6427118 2022.02.05 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6427115 2022.02.05 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6427116 2022.02.05 OP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6427113 2022.02.05 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6427112 2022.02.05 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6427111 2022.02.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6427110 2022.02.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6427109 2022.01.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6409266 2022.01.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6394550 2022.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6394548 2022.01.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6394549 2022.01.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6390729 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6390728 2022.01.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6390726 2022.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 251 6390727 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6390725 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6390724 2022.01.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6390721 2022.01.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6390723 2022.01.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6390722 2022.01.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6390720 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 6375465 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6375464 2022.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6375463 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6375462 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 190 6375461 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6375460 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6375458 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6375457 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6375459 2022.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6375454 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6375455 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6375456 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6370398 2022.01.15 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6370399 2022.01.15 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6370397 2022.01.15 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6370396 2022.01.15 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6370395 2022.01.15 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6370394 2022.01.15 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 14 6370392 2022.01.15 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 6370391 2022.01.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6370393 2022.01.15 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6370390 2022.01.15 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 3 6364913 2022.01.14 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6364911 2022.01.14 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6364912 2022.01.14 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6364910 2022.01.14 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6364909 2022.01.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6352430 2022.01.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6352429 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6352426 2022.01.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6352424 2022.01.09 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6352425 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 6352427 2022.01.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6352422 2022.01.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6352423 2022.01.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6352421 2022.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 6352428 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6346203 2022.01.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6346199 2022.01.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 6346202 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6346204 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6346201 2022.01.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6346195 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 6346200 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6346198 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6346196 2022.01.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6346194 2022.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6346197 2022.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6346193 2022.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6336793 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6336259 2022.01.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6336260 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 231 6336256 2022.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6336258 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 142 6336257 2022.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6336252 2022.01.06 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6336253 2022.01.06 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6336255 2022.01.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6336254 2022.01.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6336250 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6336251 2022.01.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 6336247 2022.01.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6336248 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 93 6336249 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6336246 2022.01.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6336245 2022.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6336243 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 6336244 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6330352 2022.01.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6327884 2022.01.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6324617 2022.01.02 OP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6324619 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6324612 2022.01.02 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6324611 2022.01.02 OP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6324620 2022.01.02 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6324613 2022.01.02 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6324616 2022.01.02 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6324615 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 14 6324622 2022.01.02 OP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 6324610 2022.01.02 OP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6324609 2022.01.02 OP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6324608 2022.01.02 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 6324606 2022.01.02 OP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6324618 2022.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6324607 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6324601 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6324603 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6324605 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6324602 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6324600 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324599 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6324598 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6324639 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6324597 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6324596 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6324594 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6324593 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6324604 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6324591 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6324590 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 42 6324586 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6324573 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6324572 2022.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6324571 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 6324570 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6324567 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6324566 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6324564 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6324569 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6324568 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6324565 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6324563 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324561 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6324562 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6324614 2022.01.02 OP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6324621 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6324558 2022.01.01 ŚK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324559 2022.01.01 ŚK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6324560 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6324633 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324635 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6324634 2022.01.01 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6324637 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6324629 2022.01.01 ŚK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6324630 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6324631 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6324636 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6324632 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6324626 2022.01.01 ŚK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6324625 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324628 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6324627 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324638 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6324624 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324623 2022.01.01 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6324589 2022.01.01 ŚK mapa