Pełna lista obserwacji drużyny

M. Szyszka : Maksymilian Szyszka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7065881 2022.06.04 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6993972 2022.05.21 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6979281 2022.05.18 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6979279 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6979283 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6979287 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6979291 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6983954 2022.05.09 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6852303 2022.05.02 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6852302 2022.05.02 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6834849 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6834850 2022.05.01 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6798131 2022.04.26 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6797512 2022.04.26 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6794167 2022.04.25 PM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6794169 2022.04.25 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6794674 2022.04.25 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6779268 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6779266 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6757961 2022.04.20 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6757960 2022.04.20 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6757959 2022.04.20 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6757958 2022.04.20 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6752892 2022.04.19 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6752891 2022.04.19 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6737416 2022.04.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6717385 2022.04.14 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6676012 2022.04.08 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6676011 2022.04.08 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6632860 2022.03.29 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6632859 2022.03.29 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6620166 2022.03.27 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6620168 2022.03.27 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6620171 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6613824 2022.03.26 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 6613823 2022.03.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6584679 2022.03.20 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6579130 2022.03.20 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6576313 2022.03.19 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 6570850 2022.03.18 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6570849 2022.03.18 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6544124 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6544123 2022.03.12 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6528453 2022.03.07 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6506938 2022.03.01 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6494142 2022.02.25 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6476084 2022.02.20 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6476083 2022.02.20 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6461812 2022.02.15 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6461807 2022.02.15 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6461804 2022.02.15 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6448859 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6440884 2022.02.10 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6440885 2022.02.10 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6440886 2022.02.10 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6440887 2022.02.10 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6440956 2022.02.10 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6440975 2022.02.10 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6441259 2022.02.10 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6438011 2022.02.09 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6438001 2022.02.09 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6435946 2022.02.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6431320 2022.02.06 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6424324 2022.02.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6424322 2022.02.04 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6417986 2022.02.01 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6413712 2022.01.30 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6413702 2022.01.30 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6413701 2022.01.30 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6413700 2022.01.30 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6413699 2022.01.30 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6402171 2022.01.25 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6402170 2022.01.25 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6378186 2022.01.16 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6359072 2022.01.11 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6359070 2022.01.11 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6359069 2022.01.11 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6346726 2022.01.08 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6333195 2022.01.05 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6333194 2022.01.05 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6330849 2022.01.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6330848 2022.01.04 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6327990 2022.01.03 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6327989 2022.01.03 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6327988 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 500 6324332 2022.01.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6324338 2022.01.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6324337 2022.01.02 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324336 2022.01.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6324335 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6324333 2022.01.02 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6324339 2022.01.02 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6324340 2022.01.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6324342 2022.01.02 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324343 2022.01.02 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6324345 2022.01.02 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324356 2022.01.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6324359 2022.01.02 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6324370 2022.01.02 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324358 2022.01.02 PM mapa