Pełna lista obserwacji drużyny

Lullula Krak : Mirosław Nowicki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6392510 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6392041 2022.01.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6392054 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6392056 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6392057 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6392080 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6392082 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6392084 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6392085 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6392038 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6392037 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6392036 2022.01.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6392013 2022.01.22 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6392022 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6392026 2022.01.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6392029 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6392031 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6392033 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6392034 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6392086 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6392102 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6392501 2022.01.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6392502 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6392503 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6392504 2022.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6392505 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6392506 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6392507 2022.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6392508 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6392500 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6392499 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6392039 2022.01.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6392488 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6392489 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6392490 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6392491 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6392492 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6392493 2022.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6392494 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6392509 2022.01.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6384203 2022.01.19 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6373844 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6377917 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6377936 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6377937 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6378052 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6378053 2022.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6378054 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6378055 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6378056 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6377935 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6377934 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6377933 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6377932 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6377930 2022.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6377929 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6377926 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6377924 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6377920 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6377918 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 6378059 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 28 6378061 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6378065 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6378080 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6378078 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6378077 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6378076 2022.01.16 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6378075 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6378074 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6378073 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6378071 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6378069 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6377931 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6378063 2022.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6378238 2022.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6378234 2022.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6378224 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6378221 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6378220 2022.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6378215 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6378212 2022.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6378225 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6359259 2022.01.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6359271 2022.01.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6359270 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6359269 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6359268 2022.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6359267 2022.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6359266 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6359264 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 6359263 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6359272 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6359273 2022.01.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6359280 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6359279 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6359278 2022.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6359276 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6359277 2022.01.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6359275 2022.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6359274 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6352807 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6352808 2022.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6349005 2022.01.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 6349006 2022.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 88 6352780 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6352783 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6353705 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6353706 2022.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6353707 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6353766 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6353767 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6347163 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6347177 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6347178 2022.01.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6347182 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6347161 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6347158 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6347033 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6347030 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6347029 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6347028 2022.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6347026 2022.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6347025 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6347022 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6347020 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 6347019 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6347017 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6347016 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6347013 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6347034 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6347035 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6347109 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6347075 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6347073 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6347071 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6347054 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6347053 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6347043 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6347042 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6347040 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6347039 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6347038 2022.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6347037 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6347036 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6335832 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6335830 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6335831 2022.01.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6333536 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6335819 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6335820 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6335823 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6335824 2022.01.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6335825 2022.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6335829 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6335827 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6335833 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6335822 2022.01.06 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6335821 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6335818 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6335826 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6335828 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6328839 2022.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6327289 2022.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6327288 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6324205 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 6323893 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6323890 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6323886 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6323874 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6323873 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6323869 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6323868 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6323894 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6323895 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6323899 2022.01.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6323906 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6323910 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6323918 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6323923 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6323926 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6323927 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6323867 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6323860 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6323813 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6323820 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6323824 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6323828 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6323830 2022.01.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6323832 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6323845 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6323847 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6323848 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6323853 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6323854 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6323855 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6323856 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6323857 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6323858 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6323808 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6323932 2022.01.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6323935 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 6324139 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6324143 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6324147 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6324148 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6324151 2022.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6324153 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6324155 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6324159 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 6324164 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6324167 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 6324169 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6324170 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6324174 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6324195 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6324199 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6324135 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6324036 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6323937 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6323941 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6323972 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6323976 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6323977 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6323986 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6323987 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6323990 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6323991 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6323994 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6324003 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6324011 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6324028 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6324030 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6324033 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6324208 2022.01.02 mapa