Pełna lista obserwacji drużyny

krakers : Wiktor Kroker


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6391174 2022.01.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6391172 2022.01.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 100 6391173 2022.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6391175 2022.01.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6391176 2022.01.22 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 6391177 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6391178 2022.01.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6391179 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6391180 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6388079 2022.01.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6388078 2022.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6388084 2022.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6388080 2022.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6388081 2022.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6388083 2022.01.21 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 9 6380908 2022.01.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6381271 2022.01.18 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 6381270 2022.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6381269 2022.01.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6381268 2022.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6381267 2022.01.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6381266 2022.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6381265 2022.01.18 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6381272 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6381274 2022.01.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6381280 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6381282 2022.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6381281 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 6381279 2022.01.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6381278 2022.01.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6381277 2022.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6381276 2022.01.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6381275 2022.01.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6379805 2022.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6378420 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6378421 2022.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 6378422 2022.01.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6378423 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6378439 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6378441 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 6378442 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6378440 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6361411 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6361412 2022.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6361413 2022.01.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6361414 2022.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6361415 2022.01.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6361394 2022.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6361396 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6361395 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6361397 2022.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6361398 2022.01.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6361399 2022.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6361400 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6361401 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6361402 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6361404 2022.01.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6361416 2022.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6353168 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6353167 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6353166 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6353057 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6353056 2022.01.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6353055 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6353054 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6353169 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6353170 2022.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 6353171 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6353172 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6353182 2022.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 11 6353183 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6353184 2022.01.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 6353185 2022.01.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6353186 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6353053 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6353052 2022.01.09 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6347516 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6347517 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6347522 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6347520 2022.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 6341507 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6341508 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6341509 2022.01.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 6341510 2022.01.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6341511 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6341513 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6341514 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6341515 2022.01.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6337674 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6332478 2022.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 6332479 2022.01.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6332481 2022.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 6332480 2022.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6332482 2022.01.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6332483 2022.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6332484 2022.01.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6332485 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6329631 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6330412 2022.01.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6330413 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6330414 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6330407 2022.01.04 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6330408 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6330409 2022.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6330410 2022.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6330411 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324236 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324235 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6324233 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6324232 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6324231 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6324230 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6324229 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6324228 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6324227 2022.01.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6324226 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6324243 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6324237 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6324238 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 6324239 2022.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6324312 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6324250 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 49 6324249 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6324247 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6324246 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6324245 2022.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6324244 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6324240 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6324241 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6324242 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6324234 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6324176 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324184 2022.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6324183 2022.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6324182 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6324181 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6324180 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6324179 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6324178 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6324177 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6324185 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6324186 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6324175 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6324203 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6324194 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6324192 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324191 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6324190 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6324189 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6324188 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6324187 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6324193 2022.01.01 mapa