Pełna lista obserwacji drużyny

krakers : Wiktor Kroker


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7481207 2022.10.04 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7481208 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 5 7481209 2022.10.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7481210 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7481211 2022.10.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1000 7481212 2022.10.04 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7481213 2022.10.04 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7481214 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7481215 2022.10.04 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7481216 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 40 7481217 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7481218 2022.10.04 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 7481219 2022.10.04 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 7481220 2022.10.04 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7481221 2022.10.04 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7481222 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7481223 2022.10.04 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7481224 2022.10.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 7481225 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7481226 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7481227 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 15 7481228 2022.10.04 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 30 7481229 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7481230 2022.10.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7477963 2022.10.03 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 7460393 2022.09.28 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7460394 2022.09.28 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 7460395 2022.09.28 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7460396 2022.09.28 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 10 7460397 2022.09.28 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7460398 2022.09.28 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7460399 2022.09.28 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 7460400 2022.09.28 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7460388 2022.09.27 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7460389 2022.09.27 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7460390 2022.09.27 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7460391 2022.09.27 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 7454665 2022.09.26 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 7454666 2022.09.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7454667 2022.09.26 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7454668 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 7454669 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7454670 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7454671 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 7454672 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7454673 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7454757 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 7454760 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7454644 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7454646 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 7454647 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 7454648 2022.09.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 7454649 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7454650 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7454651 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7454652 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7454653 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7454654 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7454658 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7454659 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7454660 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 7454661 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 20 7454662 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7439773 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 20 7439774 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7439775 2022.09.23 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 7439776 2022.09.23 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7439877 2022.09.22 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 10 7439878 2022.09.22 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7439871 2022.09.21 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7439872 2022.09.21 WP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7439873 2022.09.21 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7439874 2022.09.21 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 7439875 2022.09.21 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7439876 2022.09.21 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 7439866 2022.09.20 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 7439867 2022.09.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7439868 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7439869 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7439870 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7439829 2022.09.19 WP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7439830 2022.09.19 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7439831 2022.09.19 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7439832 2022.09.19 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7413063 2022.09.14 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7413064 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7413065 2022.09.14 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7413066 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7413067 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7413068 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7413069 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7413070 2022.09.14 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7413071 2022.09.14 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 7413072 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7413073 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7413074 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7413075 2022.09.14 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7413076 2022.09.14 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7413077 2022.09.14 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7413080 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7413081 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7413082 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7413083 2022.09.14 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7413084 2022.09.14 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7413085 2022.09.14 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7413086 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7409780 2022.09.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7409781 2022.09.13 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7409782 2022.09.13 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7409783 2022.09.13 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7409784 2022.09.13 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7409785 2022.09.13 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7402220 2022.09.10 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7402221 2022.09.10 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7402222 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7402223 2022.09.10 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7402224 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7402225 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7402226 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 7402227 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7402230 2022.09.10 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7402231 2022.09.10 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7397970 2022.09.07 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7397971 2022.09.07 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7397972 2022.09.07 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7397973 2022.09.07 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7397974 2022.09.07 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 7397975 2022.09.07 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7397976 2022.09.07 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7397977 2022.09.07 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7397978 2022.09.07 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7397979 2022.09.07 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7377238 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7377239 2022.09.02 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7377240 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 10 7377241 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7377242 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7377243 2022.09.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7377247 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7377248 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7377249 2022.09.02 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7377250 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7377251 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7377252 2022.09.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 7372289 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7372290 2022.08.31 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 7372291 2022.08.31 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7372292 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7372293 2022.08.31 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 7372294 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7372295 2022.08.31 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7372296 2022.08.31 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7372298 2022.08.31 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7372300 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7372301 2022.08.31 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7372302 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 12 7372303 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7372304 2022.08.31 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7372305 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7372306 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7372307 2022.08.31 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7372308 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7372309 2022.08.31 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7372310 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 7370841 2022.08.30 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7361749 2022.08.28 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7361750 2022.08.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7361751 2022.08.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 7361752 2022.08.28 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7361753 2022.08.28 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7361754 2022.08.28 WP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7361755 2022.08.28 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7361756 2022.08.28 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7361757 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7361758 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 7361759 2022.08.28 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7362156 2022.08.27 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7359302 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7359305 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7349163 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7349164 2022.08.24 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7349165 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7349166 2022.08.24 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7349167 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7349168 2022.08.24 WP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 7349169 2022.08.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7349170 2022.08.24 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7349171 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7349172 2022.08.24 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7349173 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7349174 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7349175 2022.08.24 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7349176 2022.08.24 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 7349177 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7349178 2022.08.24 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 7349179 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7349180 2022.08.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7349181 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7349182 2022.08.24 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7349183 2022.08.24 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 7349184 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 7349188 2022.08.24 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7349189 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 11 7349190 2022.08.24 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 7349191 2022.08.24 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7349192 2022.08.24 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7349193 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 7349194 2022.08.24 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 7349195 2022.08.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7349196 2022.08.24 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 5 7349197 2022.08.24 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7349198 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7349199 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7349200 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7359303 2022.08.24 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7347303 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7347304 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7347305 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7347306 2022.08.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 7345084 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 12 7345085 2022.08.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7345086 2022.08.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7345087 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 7345088 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7345089 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7337175 2022.08.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7337176 2022.08.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7337177 2022.08.20 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7337178 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7337179 2022.08.20 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 7337180 2022.08.20 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7337181 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7337182 2022.08.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7337183 2022.08.20 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7329072 2022.08.16 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7329073 2022.08.16 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7329077 2022.08.15 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7329076 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 7329075 2022.08.15 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7329081 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7329078 2022.08.13 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7329079 2022.08.13 PK mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7291324 2022.08.05 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7291325 2022.08.05 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7291310 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7291320 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7291318 2022.08.04 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7291311 2022.08.04 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7291323 2022.08.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7291309 2022.08.04 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 7291308 2022.08.04 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7291307 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7291321 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7291322 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7291306 2022.08.03 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7291283 2022.08.01 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7291287 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7291284 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7291285 2022.08.01 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7291286 2022.08.01 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 7291282 2022.08.01 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 7291269 2022.08.01 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7291288 2022.08.01 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7291239 2022.07.31 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7291267 2022.07.31 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7291260 2022.07.31 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7291261 2022.07.31 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7291257 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7291222 2022.07.31 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7291265 2022.07.31 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7291262 2022.07.31 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7291264 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7291221 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 7291219 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7291210 2022.07.30 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7291215 2022.07.30 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7291218 2022.07.30 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7291211 2022.07.30 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7291212 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7291213 2022.07.30 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7291216 2022.07.30 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7291217 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7269853 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7269854 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7269855 2022.07.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7269856 2022.07.28 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7269857 2022.07.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7269858 2022.07.28 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7269859 2022.07.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 7269860 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7269861 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7269862 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7269863 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7269864 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7269865 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7269866 2022.07.28 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7269867 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7269868 2022.07.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7269869 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7269870 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7269871 2022.07.28 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7269872 2022.07.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7269873 2022.07.28 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7269874 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7260971 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7260972 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7260973 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7260974 2022.07.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7260975 2022.07.24 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7253457 2022.07.23 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7253705 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7253782 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7253783 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7253784 2022.07.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7253785 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7253786 2022.07.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7253787 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7253788 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7253789 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7253790 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7253791 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7253792 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 7253793 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7253794 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7253795 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 7253796 2022.07.23 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 7253797 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7253798 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7253801 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7253802 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7253803 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7253804 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7253805 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7253806 2022.07.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7253807 2022.07.23 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7253808 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7253809 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7253810 2022.07.23 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 7253811 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 7253812 2022.07.23 WP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7253777 2022.07.20 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7253778 2022.07.20 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7253779 2022.07.20 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7253780 2022.07.20 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7253781 2022.07.20 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7250166 2022.07.18 ŚL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7250165 2022.07.18 ŚL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 3 7250162 2022.07.18 ŚL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7250163 2022.07.18 ŚL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7250164 2022.07.18 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7229025 2022.07.15 ŚL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7229026 2022.07.15 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7229027 2022.07.15 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7229028 2022.07.15 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7229031 2022.07.15 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7229032 2022.07.15 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 7229033 2022.07.15 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7214007 2022.07.10 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7214008 2022.07.10 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7214010 2022.07.10 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7214011 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7214012 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7214013 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7214014 2022.07.10 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7208308 2022.07.07 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7170521 2022.06.28 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 7170522 2022.06.27 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7150260 2022.06.22 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7150263 2022.06.22 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7150264 2022.06.22 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7150265 2022.06.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7150266 2022.06.22 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7150267 2022.06.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7150268 2022.06.22 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7138173 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7138174 2022.06.17 ZP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7138175 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7138176 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7138177 2022.06.17 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7138178 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7138179 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7138180 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7138181 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7138183 2022.06.17 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7138184 2022.06.17 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7138185 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 7138186 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 7138187 2022.06.17 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 7138188 2022.06.17 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7138156 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7138157 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7138158 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7138159 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7138160 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 7138161 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7138162 2022.06.16 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7138165 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7138166 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7138169 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 7138140 2022.06.12 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7138141 2022.06.12 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7138142 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 6 7138143 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7138144 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 7138145 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 7138146 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 7138147 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7138148 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7138149 2022.06.12 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7138150 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7138151 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7138152 2022.06.12 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7138136 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7138137 2022.06.11 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7095589 2022.06.10 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7090728 2022.06.09 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7090729 2022.06.09 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7090731 2022.06.09 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7090732 2022.06.09 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7090733 2022.06.09 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7066374 2022.06.04 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7066376 2022.06.04 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7066377 2022.06.03 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7054593 2022.06.02 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7054594 2022.06.02 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7051123 2022.06.01 WP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7051124 2022.06.01 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7051125 2022.06.01 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7051126 2022.06.01 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 7051127 2022.06.01 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7051128 2022.06.01 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 3 7051150 2022.06.01 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7051151 2022.06.01 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7047823 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7047824 2022.05.31 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7047825 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7047826 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7047827 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7047832 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7047833 2022.05.31 WP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7047834 2022.05.31 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 7047835 2022.05.31 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7047836 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7047837 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7047838 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7047839 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7037487 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7037488 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7037489 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7037490 2022.05.29 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7037492 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7037504 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7037505 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7037506 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7037507 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7037508 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7037509 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7037510 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7037511 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7037512 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7037513 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7037514 2022.05.29 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7037515 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7016741 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7016742 2022.05.25 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7016743 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7016744 2022.05.25 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7011761 2022.05.23 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7011762 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7011763 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 7011764 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 7011765 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7011766 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7011767 2022.05.23 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7000747 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7000749 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7000750 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7000751 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7000752 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7000753 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7000754 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6989580 2022.05.20 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6989581 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6989582 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6989583 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6989584 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6989585 2022.05.20 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6989586 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6989587 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6989911 2022.05.20 WP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6989912 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6989913 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6989914 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6989915 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6989916 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6989917 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 6989918 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 6989919 2022.05.20 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6989920 2022.05.20 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6989921 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6989922 2022.05.20 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6989940 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6989941 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6989942 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6989943 2022.05.20 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6989944 2022.05.20 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6989945 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6989946 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6989948 2022.05.20 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6989949 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 6989950 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6989951 2022.05.20 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6989952 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6989953 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6989954 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6989955 2022.05.20 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 6989956 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6989957 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 6989958 2022.05.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6989959 2022.05.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6989960 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6989962 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6989963 2022.05.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6989964 2022.05.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6989965 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6989966 2022.05.20 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6982964 2022.05.19 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6982965 2022.05.19 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6982966 2022.05.19 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6982968 2022.05.19 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6982969 2022.05.19 WP mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6971409 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6971397 2022.05.17 WP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6971398 2022.05.17 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 6971399 2022.05.17 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6971400 2022.05.17 WP mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6971402 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 6971403 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 6971404 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6971405 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6971406 2022.05.17 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6971407 2022.05.17 WP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6962066 2022.05.16 WP mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6962067 2022.05.16 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6964825 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6964826 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6964827 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6964828 2022.05.16 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6964829 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6964836 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6964837 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6964838 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 6964839 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 6964840 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6964841 2022.05.16 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6964842 2022.05.16 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6964843 2022.05.16 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6955720 2022.05.14 WM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6955758 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6955757 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6955721 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6955723 2022.05.14 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6955837 2022.05.14 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6955731 2022.05.14 WM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6955787 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6955788 2022.05.14 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6955783 2022.05.14 WM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6955762 2022.05.14 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6955785 2022.05.14 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6955763 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6955790 2022.05.14 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6955789 2022.05.14 WM mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6955839 2022.05.14 WM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6955840 2022.05.14 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6955746 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6955682 2022.05.14 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6955684 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6955801 2022.05.14 WM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6955798 2022.05.14 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6955834 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6955793 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6955803 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6955799 2022.05.14 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6955796 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6955833 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6955829 2022.05.14 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 3 6955669 2022.05.14 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6955671 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6955666 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6955654 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 6955658 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6955652 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6955660 2022.05.14 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6955734 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6955845 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6955848 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6955754 2022.05.14 WM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6955752 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6955756 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6955690 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6920919 2022.05.11 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6920920 2022.05.11 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6920921 2022.05.11 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 6920922 2022.05.11 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6920923 2022.05.11 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6920924 2022.05.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6920925 2022.05.11 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6901482 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6901630 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6901631 2022.05.08 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6901714 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 6901720 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6901722 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6901723 2022.05.08 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6901724 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6901725 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6901726 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6901727 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 6901728 2022.05.08 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6901729 2022.05.08 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6901730 2022.05.08 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6901731 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 6901732 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6901733 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6901734 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6901735 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6901736 2022.05.08 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6901744 2022.05.08 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6886203 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6886204 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6886205 2022.05.07 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6886215 2022.05.07 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6886216 2022.05.07 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6886226 2022.05.07 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6886227 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6886228 2022.05.07 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6886229 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6886230 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6886233 2022.05.07 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6886240 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6886241 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6886242 2022.05.07 WP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6901472 2022.05.07 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6874297 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6874299 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6874301 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6874302 2022.05.05 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6874304 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6874306 2022.05.05 WP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 6874308 2022.05.05 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6874310 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6875956 2022.05.05 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6865552 2022.05.04 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6866148 2022.05.04 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6866149 2022.05.04 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6866150 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6866151 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 6866152 2022.05.04 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6866153 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6868380 2022.05.04 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6868381 2022.05.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6868382 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6868383 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6868384 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6868385 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6868386 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6868387 2022.05.04 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6868388 2022.05.04 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6855304 2022.05.03 WP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6858332 2022.05.03 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6858333 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6858334 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6858335 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6858336 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6858337 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6858338 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6858348 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6858349 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6858350 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6858351 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6858352 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6858353 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 6858354 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6858355 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6858360 2022.05.03 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6858361 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6858362 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6858363 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6858364 2022.05.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6858365 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6858366 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 6858367 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6858368 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6858369 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6858370 2022.05.03 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6858371 2022.05.03 WP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6858484 2022.05.02 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6858485 2022.05.02 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6858486 2022.05.02 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6858443 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6858444 2022.05.01 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6858461 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6858462 2022.05.01 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6858463 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6858464 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6858465 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6858466 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6858467 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6858481 2022.05.01 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6858393 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6858409 2022.04.30 ZP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6858410 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6858411 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 6858412 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6858413 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6858414 2022.04.30 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6858418 2022.04.30 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6858389 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6858390 2022.04.29 ZP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6858391 2022.04.29 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6858392 2022.04.29 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 6805695 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6805696 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6805697 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6805698 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6805699 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6805700 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6805701 2022.04.27 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 6805702 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6805704 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6805797 2022.04.26 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6794607 2022.04.25 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6794610 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 6794611 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6794612 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6794613 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6794619 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6794620 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6794621 2022.04.25 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6788402 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6788403 2022.04.24 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6788404 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6788405 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6788406 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6788407 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6788408 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6788409 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6788410 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6788411 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6788412 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6776360 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6776366 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6776367 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6776368 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6776369 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6776370 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6776374 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6776176 2022.04.22 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 6776177 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6776178 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6776302 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6776303 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6776304 2022.04.22 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6776305 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6776306 2022.04.22 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 6776307 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6776308 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6776309 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6776310 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6776311 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6776312 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 6776313 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6776314 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6776315 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6776316 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6776317 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6776318 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6776319 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6776320 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6776328 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6776329 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6776341 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6776342 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6776343 2022.04.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6776344 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6776345 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6776346 2022.04.22 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6776347 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6776348 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6776349 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6776350 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6776351 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6776352 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6776353 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6776354 2022.04.22 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6776153 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6776162 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6776163 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6776164 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6776165 2022.04.21 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6755542 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6755543 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6755544 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6755545 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6755546 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6755547 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6755548 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6755549 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6755550 2022.04.19 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6749242 2022.04.18 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6749243 2022.04.18 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6749244 2022.04.18 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6749246 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6749260 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6749261 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6749262 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6749263 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6749267 2022.04.18 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6749268 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 6749269 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6749270 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6749271 2022.04.18 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6749272 2022.04.18 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6749273 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 6749233 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6749234 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6749235 2022.04.17 WP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 3 6749236 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6749237 2022.04.17 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6729141 2022.04.16 WP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 6729142 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6729143 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6729144 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 6729145 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6729146 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6749212 2022.04.16 WP mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6716194 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6716148 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6716183 2022.04.14 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 6716184 2022.04.14 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6716185 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6716186 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6716187 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6716188 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6716189 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6716190 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6716191 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6716197 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6716198 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6716199 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6716200 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6716201 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6716202 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6716203 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6716204 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6716205 2022.04.14 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 6716207 2022.04.14 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 6716247 2022.04.14 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 6716248 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6716249 2022.04.14 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6716250 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6716251 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6716252 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6716253 2022.04.14 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6716254 2022.04.14 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6716255 2022.04.14 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6716256 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6716269 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6716270 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6716271 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6716306 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 6716307 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6716308 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6716309 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6716310 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6716311 2022.04.14 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 6716312 2022.04.14 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6716313 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6716314 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6716315 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6716316 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6716317 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6716318 2022.04.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6716319 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6716320 2022.04.14 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6710365 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6702607 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6702608 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6702609 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6702610 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6702611 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6702612 2022.04.12 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 5 6702613 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6702614 2022.04.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6702615 2022.04.12 WP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6702616 2022.04.12 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6702618 2022.04.11 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6702620 2022.04.11 WP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6687127 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6687128 2022.04.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6687129 2022.04.10 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 6688302 2022.04.09 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6670585 2022.04.07 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6670586 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6670587 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6670588 2022.04.07 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6670589 2022.04.07 WP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6670590 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6670591 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6670592 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6670593 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6670594 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6670595 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 6670596 2022.04.07 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6670597 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6670598 2022.04.07 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6660712 2022.04.04 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6656352 2022.04.03 LS mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6656353 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6656354 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6656355 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6656357 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6656359 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6656361 2022.04.03 LS mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6656362 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6656363 2022.04.03 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6656364 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6656365 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6656366 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6656382 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6656383 2022.04.03 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6656384 2022.04.03 LS mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6656208 2022.04.02 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6656209 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6656210 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6656211 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6656212 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6656213 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6656214 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6656215 2022.04.02 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6656216 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6656217 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6656218 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6656219 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6656220 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6656221 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6656222 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6656226 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 6656246 2022.04.02 LS mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6656247 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 6656248 2022.04.02 LS mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6656249 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 6656250 2022.04.02 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6656251 2022.04.02 LS mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6656252 2022.04.02 LS mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6656269 2022.04.02 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6655676 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 6655711 2022.04.01 LS mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6655712 2022.04.01 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6655713 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 6655714 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 6655716 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6655717 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6655718 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6655719 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6655720 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6655721 2022.04.01 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6655722 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6655776 2022.04.01 LS mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6655777 2022.04.01 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6613072 2022.03.26 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6613073 2022.03.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6613074 2022.03.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6613075 2022.03.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6613076 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6613086 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6613087 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6613088 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6613089 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 6613090 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 6613091 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 6613092 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6613093 2022.03.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6613094 2022.03.26 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6613095 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6613096 2022.03.26 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6613097 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6613098 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6613150 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6613151 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 6613152 2022.03.26 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6613153 2022.03.26 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6613154 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6613155 2022.03.26 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6613156 2022.03.26 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6613157 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 6605149 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6605151 2022.03.25 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6605147 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6605146 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6605155 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6605156 2022.03.25 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6605152 2022.03.25 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6605141