Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Sebastian Watras


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7473757 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7473505 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 7473502 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7473504 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 7473503 2022.10.02 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7473506 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7473501 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7473525 2022.10.02 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7473524 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 7473521 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 120 7473519 2022.10.02 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 19 7473515 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7473520 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7473512 2022.10.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7473523 2022.10.02 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7473522 2022.10.02 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7473526 2022.10.02 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7473518 2022.10.02 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7473511 2022.10.02 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7473513 2022.10.02 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7473517 2022.10.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7473514 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7473510 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7473495 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 7473497 2022.10.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7473496 2022.10.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7473509 2022.10.02 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7473499 2022.10.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7473508 2022.10.02 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7473498 2022.10.02 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7473507 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7473492 2022.10.02 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7473500 2022.10.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7473491 2022.10.02 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7473494 2022.10.02 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7473493 2022.10.02 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7473489 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7473488 2022.10.02 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7473490 2022.10.02 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7468861 2022.10.01 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7468859 2022.10.01 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7468860 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7468856 2022.10.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7468858 2022.10.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7468857 2022.10.01 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7468855 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7468580 2022.10.01 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7468581 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7468579 2022.10.01 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7468578 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 7468573 2022.10.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7468575 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7468572 2022.10.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 7468574 2022.10.01 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7468577 2022.10.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7468576 2022.10.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7468571 2022.10.01 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 25 7468570 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7468288 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7468289 2022.10.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7468285 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7468282 2022.10.01 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7468287 2022.10.01 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7468286 2022.10.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7468281 2022.10.01 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7468283 2022.10.01 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7468280 2022.10.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7468284 2022.10.01 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7468279 2022.10.01 PK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7468278 2022.10.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7429390 2022.09.19 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7429389 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7429388 2022.09.19 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7429247 2022.09.19 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7429248 2022.09.19 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7428795 2022.09.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7428794 2022.09.19 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7428792 2022.09.19 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7428793 2022.09.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7428796 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7428797 2022.09.19 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7428590 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7428587 2022.09.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7428588 2022.09.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7428589 2022.09.19 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7428586 2022.09.19 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 7428585 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7428583 2022.09.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7428584 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7428503 2022.09.19 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7428485 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7428483 2022.09.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 7428484 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 7428482 2022.09.19 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7425164 2022.09.18 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 7425163 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7424945 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7424946 2022.09.18 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7424947 2022.09.18 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7424912 2022.09.18 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7424911 2022.09.18 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7424909 2022.09.18 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7424910 2022.09.18 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7424913 2022.09.18 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7424883 2022.09.18 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7424884 2022.09.18 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7424882 2022.09.18 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7424880 2022.09.18 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7424881 2022.09.18 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7424812 2022.09.18 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7424811 2022.09.18 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7424810 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7424808 2022.09.18 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7424809 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 7424807 2022.09.18 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7424806 2022.09.18 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7424805 2022.09.18 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424804 2022.09.18 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7420322 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7420321 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7420320 2022.09.17 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7420213 2022.09.17 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7420214 2022.09.17 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7420212 2022.09.17 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7420211 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7420144 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7420143 2022.09.17 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7420145 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7409600 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7409599 2022.09.13 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7409598 2022.09.13 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 7409601 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7409597 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7409444 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7409443 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7409328 2022.09.13 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 7409327 2022.09.13 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7409214 2022.09.13 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7409212 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7409213 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7409211 2022.09.13 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 7409210 2022.09.13 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 14 7409209 2022.09.13 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7409207 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7409208 2022.09.13 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7409123 2022.09.13 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7409122 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7409111 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7409083 2022.09.13 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7409082 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 7409071 2022.09.13 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7409062 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7409061 2022.09.13 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7409060 2022.09.13 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7409059 2022.09.13 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7409058 2022.09.13 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7408969 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7408971 2022.09.13 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7408970 2022.09.13 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7408968 2022.09.13 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7408967 2022.09.13 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7408966 2022.09.13 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7408965 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7408963 2022.09.13 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7408964 2022.09.13 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7408962 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7408959 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7408958 2022.09.13 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7408957 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7408961 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7408956 2022.09.13 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7408954 2022.09.13 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7408960 2022.09.13 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7408955 2022.09.13 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7408953 2022.09.13 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7408952 2022.09.13 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7408950 2022.09.13 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7408951 2022.09.13 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7408949 2022.09.13 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7408947 2022.09.13 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7408946 2022.09.13 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7408948 2022.09.13 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7396139 2022.09.08 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7396138 2022.09.08 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 7396131 2022.09.08 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7396132 2022.09.08 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7396130 2022.09.08 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7396129 2022.09.08 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7396060 2022.09.08 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7396061 2022.09.08 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7396059 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7396058 2022.09.08 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7396022 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7396021 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 7396018 2022.09.08 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 7396019 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7396020 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7396017 2022.09.08 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7396016 2022.09.08 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7396015 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7396013 2022.09.08 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7396012 2022.09.08 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7396014 2022.09.08 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 170 7396011 2022.09.08 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7396010 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7396009 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 7396008 2022.09.08 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7396005 2022.09.08 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 7396004 2022.09.08 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7396006 2022.09.08 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7396007 2022.09.08 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7396003 2022.09.08 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7396000 2022.09.08 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7396002 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 7395999 2022.09.08 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7396001 2022.09.08 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7379238 2022.09.03 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7379191 2022.09.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7379189 2022.09.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7379190 2022.09.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7379174 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7379171 2022.09.03 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7379172 2022.09.03 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7379173 2022.09.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7379170 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7378780 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7378752 2022.09.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7378751 2022.09.03 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7378721 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7378722 2022.09.03 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7378710 2022.09.03 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7378709 2022.09.03 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7378711 2022.09.03 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7378457 2022.09.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7378456 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7378418 2022.09.03 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7378417 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7378413 2022.09.03 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7378416 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7378414 2022.09.03 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 7378415 2022.09.03 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7378412 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7378411 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7378410 2022.09.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7378287 2022.09.03 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7378286 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7378285 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7378284 2022.09.03 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7378283 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7378282 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7378280 2022.09.03 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 9 7378278 2022.09.03 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7378279 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7378281 2022.09.03 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7378150 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7378149 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7378148 2022.09.03 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 7 7378147 2022.09.03 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7378146 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7378145 2022.09.03 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7378144 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7378143 2022.09.03 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7378142 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7378141 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7378140 2022.09.03 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7378139 2022.09.03 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7378138 2022.09.03 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7378137 2022.09.03 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7378135 2022.09.03 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7378134 2022.09.03 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 7378136 2022.09.03 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7361306 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7361307 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7361304 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7361302 2022.08.28 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7361305 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7361303 2022.08.28 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7361000 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7360999 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7360936 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7360938 2022.08.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7360940 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7360939 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7360937 2022.08.28 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7360941 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7360934 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7360935 2022.08.28 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 7360813 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7360811 2022.08.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7360812 2022.08.28 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7360810 2022.08.28 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7360557 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7360555 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7360556 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7360558 2022.08.28 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7360439 2022.08.28 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7360438 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7360437 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7360436 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7360435 2022.08.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7360434 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7360433 2022.08.28 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7360429 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7360432 2022.08.28 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 7360431 2022.08.28 PK mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7360354 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7360353 2022.08.28 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7360351 2022.08.28 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7360350 2022.08.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7360348 2022.08.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7360349 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7360347 2022.08.28 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7360346 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7360345 2022.08.28 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7360343 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7360339 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7360344 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7360337 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7360341 2022.08.28 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7360336 2022.08.28 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7360342 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7360340 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7360338 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7360110 2022.08.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7360111 2022.08.28 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7360108 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7360109 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 7360106 2022.08.28 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7360107 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7360105 2022.08.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7360104 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7360103 2022.08.28 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7360102 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7360101 2022.08.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7360100 2022.08.28 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7360099 2022.08.28 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 280 7360098 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7360097 2022.08.28 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7360092 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7360095 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7360096 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 7360094 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 7360091 2022.08.28 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7360093 2022.08.28 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 25 7360090 2022.08.28 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7360005 2022.08.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7360004 2022.08.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7360003 2022.08.28 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7360002 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7359981 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7359921 2022.08.28 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7359003 2022.08.27 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7358990 2022.08.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7358991 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7358989 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7358986 2022.08.27 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7358984 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7358987 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7358988 2022.08.27 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7358985 2022.08.27 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7358983 2022.08.27 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 7358982 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7358992 2022.08.27 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7358981 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 7358980 2022.08.27 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7358979 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7358975 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7358976 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7358974 2022.08.27 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 7358977 2022.08.27 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 183 7358978 2022.08.27 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7352600 2022.08.25 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 7352598 2022.08.25 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 7352599 2022.08.25 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7346531 2022.08.23 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7346530 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7346528 2022.08.23 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7346529 2022.08.23 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7346515 2022.08.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7346517 2022.08.23 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7346516 2022.08.23 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7346513 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7346514 2022.08.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7346437 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7346438 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7346436 2022.08.23 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7328291 2022.08.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7328245 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7328242 2022.08.17 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7328231 2022.08.17 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7328227 2022.08.17 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7328225 2022.08.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7328224 2022.08.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7328221 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 7328219 2022.08.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7328220 2022.08.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7328228 2022.08.17 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7328226 2022.08.17 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7328222 2022.08.17 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7328223 2022.08.17 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 25 7316202 2022.08.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7311133 2022.08.12 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7308678 2022.08.11 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7308599 2022.08.11 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 7308598 2022.08.11 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7308600 2022.08.11 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7307792 2022.08.11 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7307786 2022.08.11 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7307531 2022.08.11 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7305603 2022.08.10 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 7305457 2022.08.10 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7305384 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7305382 2022.08.10 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7305383 2022.08.10 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7305283 2022.08.10 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7305272 2022.08.10 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7305129 2022.08.10 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7305128 2022.08.10 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7304802 2022.08.10 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7304801 2022.08.10 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 16 7279244 2022.08.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7276893 2022.07.31 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7276892 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7276888 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7276891 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 7276889 2022.07.31 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 7276887 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 7276886 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7276890 2022.07.31 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7276885 2022.07.31 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7267818 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7267775 2022.07.28 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7267776 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7267774 2022.07.28 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7267772 2022.07.28 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7267773 2022.07.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7267771 2022.07.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7267770 2022.07.28 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 7267769 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7267768 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7267767 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7267766 2022.07.28 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7251307 2022.07.22 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7251101 2022.07.22 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 7251100 2022.07.22 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7250816 2022.07.22 PK mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7250737 2022.07.22 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7102910 2022.06.12 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7063501 2022.06.04 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7063487 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7063485 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7063486 2022.05.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7033198 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7033197 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7033158 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7033157 2022.05.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7033072 2022.05.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7033071 2022.05.29 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7033046 2022.05.29 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7033010 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7033012 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7033011 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7033009 2022.05.29 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7032696 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7032353 2022.05.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7032351 2022.05.29 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7032350 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7032349 2022.05.29 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7032330 2022.05.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7032331 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7032328 2022.05.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7032329 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7032290 2022.05.29 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7032291 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7032288 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7032289 2022.05.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7032292 2022.05.29 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7032287 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7032286 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7032239 2022.05.29 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7032240 2022.05.29 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7032238 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7032224 2022.05.29 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7032223 2022.05.29 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7032225 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7032222 2022.05.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7032206 2022.05.29 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7032205 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7032204 2022.05.29 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7032203 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7032197 2022.05.29 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7032196 2022.05.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7032198 2022.05.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7032118 2022.05.29 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7032119 2022.05.29 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7032117 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7032116 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7032115 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7032114 2022.05.29 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7032113 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7027544 2022.05.28 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7027547 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7027548 2022.05.28 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7027545 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7027546 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7024401 2022.05.27 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7024400 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7024398 2022.05.27 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7024397 2022.05.27 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7024399 2022.05.27 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7024396 2022.05.27 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7024395 2022.05.27 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7024006 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7024005 2022.05.27 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7023821 2022.05.27 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7023772 2022.05.27 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7023769 2022.05.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7023771 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7023768 2022.05.27 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7023770 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7023767 2022.05.27 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7023756 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7023755 2022.05.27 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7023754 2022.05.27 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7023752 2022.05.27 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7023753 2022.05.27 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7023750 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7023751 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7023746 2022.05.27 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7023747 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7023745 2022.05.27 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7023748 2022.05.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7023749 2022.05.27 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7013881 2022.05.25 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7013880 2022.05.25 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7013879 2022.05.25 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7013877 2022.05.25 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7013878 2022.05.25 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7013876 2022.05.25 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7013669 2022.05.25 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7013670 2022.05.25 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7013667 2022.05.25 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7013668 2022.05.25 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6993759 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6993758 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 6993756 2022.05.21 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6993755 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6993754 2022.05.21 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6993757 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6993752 2022.05.21 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6993753 2022.05.21 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6953612 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6953611 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6953608 2022.05.15 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6953609 2022.05.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6953610 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6953606 2022.05.15 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6953605 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6953607 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6953603 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6953600 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6953601 2022.05.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6953604 2022.05.15 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6953602 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6953599 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6953597 2022.05.15 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6953598 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6952952 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6952953 2022.05.15 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6952950 2022.05.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6952951 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6952659 2022.05.15 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6952544 2022.05.15 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6952547 2022.05.15 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6952546 2022.05.15 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6952545 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6952543 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6952542 2022.05.15 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 6939064 2022.05.14 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6939065 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6939062 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6939061 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 6939063 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6938312 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6938311 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6938310 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6938296 2022.05.14 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6938179 2022.05.14 PK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6938176 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6938178 2022.05.14 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6938177 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 6938175 2022.05.14 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6938174 2022.05.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6938180 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6938173 2022.05.14 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6937543 2022.05.14 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6937541 2022.05.14 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6937544 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6937540 2022.05.14 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6937542 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 6937539 2022.05.14 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6937341 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6937343 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6937339 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6937340 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6937337 2022.05.14 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6937342 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6937336 2022.05.14 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6937338 2022.05.14 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6928717 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6928715 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6928714 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6928716 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6928671 2022.05.13 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6928670 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6928669 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6927893 2022.05.13 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6927894 2022.05.13 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6927892 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6927891 2022.05.13 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 6927890 2022.05.13 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6918155 2022.05.11 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6918154 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6917958 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6917800 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6917799 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6917449 2022.05.11 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6917333 2022.05.11 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6917152 2022.05.11 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6910250 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6910251 2022.05.10 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6910252 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6910247 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6910249 2022.05.10 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6910248 2022.05.10 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6910244 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6910245 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6910246 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6910243 2022.05.10 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6904317 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6904235 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6897568 2022.05.08 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6897567 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6889951 2022.05.07 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6889950 2022.05.07 PK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6889697 2022.05.07 PK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 6889523 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6888261 2022.05.07 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6888262 2022.05.07 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6888260 2022.05.07 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6888039 2022.05.07 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6888037 2022.05.07 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6888038 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6888036 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6888035 2022.05.07 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6888034 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6887952 2022.05.07 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6887951 2022.05.07 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6887759 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6887661 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6887660 2022.05.07 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6887658 2022.05.07 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6887659 2022.05.07 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6887657 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6875932 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6875930 2022.05.06 PK mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 6875931 2022.05.06 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6868187 2022.05.04 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6856115 2022.05.03 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 6856112 2022.05.03 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6856113 2022.05.03 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6856114 2022.05.03 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6856111 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6853302 2022.05.03 PK mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6852606 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6852497 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6851603 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6851604 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6851601 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6851600 2022.05.02 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6851602 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6851599 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 6851622 2022.05.02 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 50 6851598 2022.05.02 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6810372 2022.04.28 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6810271 2022.04.28 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6810270 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6809436 2022.04.28 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6809185 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6809186 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6806361 2022.04.28 PK mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6805422 2022.04.27 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6804895 2022.04.27 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 6804653 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 6804654 2022.04.27 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6804587 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6804512 2022.04.27 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6804463 2022.04.27 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6804462 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6804461 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6804460 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6804459 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6804458 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6804146 2022.04.27 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6804137 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 6796287 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6796286 2022.04.26 PK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6796284 2022.04.26 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6796285 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6796283 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6796282 2022.04.26 PK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6796281 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6796243 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6796244 2022.04.26 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6796242 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6796200 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6796196 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6796195 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6796199 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6796201 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6796198 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6796197 2022.04.26 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6796194 2022.04.26 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 6796202 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6796134 2022.04.26 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6796130 2022.04.26 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6796132 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6796133 2022.04.26 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6796131 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6796126 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6796129 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6796128 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6796124 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6796125 2022.04.26 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6796127 2022.04.26 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6796123 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6796120 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6796121 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6796122 2022.04.26 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6786140 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6786139 2022.04.24 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6786137 2022.04.24 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6786136 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6786135 2022.04.24 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6786138 2022.04.24 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6786133 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6786131 2022.04.24 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6786134 2022.04.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6786132 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6786130 2022.04.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6786155 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6786154 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6786156 2022.04.24 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6786150 2022.04.24 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6786153 2022.04.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6786152 2022.04.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6786151 2022.04.24 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6786149 2022.04.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6786147 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6786148 2022.04.24 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6786145 2022.04.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6786143 2022.04.24 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6786144 2022.04.24 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6786142 2022.04.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6786146 2022.04.24 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6786141 2022.04.24 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6786126 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6786129 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6786125 2022.04.24 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6786128 2022.04.24 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6786127 2022.04.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6786124 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6786121 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6786122 2022.04.24 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6786120 2022.04.24 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6786123 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6786119 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6786117 2022.04.24 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6786118 2022.04.24 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6786116 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6786115 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6786114 2022.04.24 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6780872 2022.04.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6780870 2022.04.24 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6780871 2022.04.24 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6780869 2022.04.24 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6780804 2022.04.24 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6780805 2022.04.24 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6780787 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6780783 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6780774 2022.04.24 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6775119 2022.04.23 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6774627 2022.04.23 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6774610 2022.04.23 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6774609 2022.04.23 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6774608 2022.04.23 PK mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 3 6774601 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6774303 2022.04.23 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6774306 2022.04.23 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6774305 2022.04.23 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6774304 2022.04.23 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6774302 2022.04.23 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6774179 2022.04.23 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6774178 2022.04.23 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6774177 2022.04.23 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6774171 2022.04.23 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6774172 2022.04.23 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6774173 2022.04.23 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6774170 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6773982 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6773984 2022.04.23 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6773983 2022.04.23 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6773985 2022.04.23 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6773930 2022.04.23 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6773931 2022.04.23 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6773909 2022.04.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6773907 2022.04.23 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6773908 2022.04.23 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6773906 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6770844 2022.04.23 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6768697 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6768343 2022.04.22 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6768341 2022.04.22 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6768342 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6768338 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6768340 2022.04.22 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6768339 2022.04.22 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6768345 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6768337 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6768336 2022.04.22 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6768057 2022.04.22 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6768056 2022.04.22 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6768059 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 6768058 2022.04.22 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6767950 2022.04.22 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6765276 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6765273 2022.04.22 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6765275 2022.04.22 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6765274 2022.04.22 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6765270 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6765267 2022.04.22 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6765269 2022.04.22 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6765271 2022.04.22 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6765272 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6765268 2022.04.22 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6765266 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6765265 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6752126 2022.04.19 PK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6752125 2022.04.19 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6752087 2022.04.19 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6751965 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6751966 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6751967 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6751963 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6751968 2022.04.19 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6751964 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6751962 2022.04.19 PK mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6751236 2022.04.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6751237 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6736303 2022.04.17 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6736298 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6734932 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 6734931 2022.04.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 6734933 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6734930 2022.04.17 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 6734778 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6734775 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6734779 2022.04.17 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6734776 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6734777 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6734502 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6734501 2022.04.17 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6734500 2022.04.17 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6734503 2022.04.17 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6734499 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6734259 2022.04.17 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6734262 2022.04.17 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6734258 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6734261 2022.04.17 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6734257 2022.04.17 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6734260 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6734255 2022.04.17 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6734256 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6734254 2022.04.17 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6734264 2022.04.17 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6734253 2022.04.17 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6734252 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6734250 2022.04.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6734251 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 6734249 2022.04.17 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6734247 2022.04.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6734248 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6734246 2022.04.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6734244 2022.04.17 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6734245 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6734243 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6734242 2022.04.17 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6734240 2022.04.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6734241 2022.04.17 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6734239 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 6734238 2022.04.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6734237 2022.04.17 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6734236 2022.04.17 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6734235 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6734234 2022.04.17 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6734233 2022.04.17 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6729917 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6729916 2022.04.16 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6729709 2022.04.16 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6729708 2022.04.16 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6729707 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6729705 2022.04.16 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6729706 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6729704 2022.04.16 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 6729703 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6723024 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6723023 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6723022 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6722935 2022.04.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6722868 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6722861 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6722862 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6722858 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6722863 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6722865 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6722859 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6722866 2022.04.15 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6722869 2022.04.15 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6722860 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6722856 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6722857 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6722864 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6722855 2022.04.15 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6722854 2022.04.15 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6722852 2022.04.15 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6722853 2022.04.15 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6722851 2022.04.15 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6722847 2022.04.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6722850 2022.04.15 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6722848 2022.04.15 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6722849 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6722846 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6722842 2022.04.15 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6722840 2022.04.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6722845 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6722843 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6722839 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6722841 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6722844 2022.04.15 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6715069 2022.04.14 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6715071 2022.04.14 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6715067 2022.04.14 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6715065 2022.04.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6715070 2022.04.14 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6715066 2022.04.14 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6715068 2022.04.14 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6715064 2022.04.14 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6701879 2022.04.12 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6701191 2022.04.12 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6701192 2022.04.12 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6701193 2022.04.12 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 6701190 2022.04.12 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6700969 2022.04.12 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6700954 2022.04.12 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6700958 2022.04.12 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6700951 2022.04.12 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6700957 2022.04.12 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6700950 2022.04.12 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6700952 2022.04.12 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6700955 2022.04.12 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6700945 2022.04.12 PK mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 6700943 2022.04.12 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6696115 2022.04.11 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6696046 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6696044 2022.04.11 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6696048 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6696045 2022.04.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6696047 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6695991 2022.04.11 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6695993 2022.04.11 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6695990 2022.04.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6695992 2022.04.11 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6695989 2022.04.11 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6695988 2022.04.11 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6688630 2022.04.10 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6688629 2022.04.10 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6687968 2022.04.10 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6685204 2022.04.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6685156 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6684426 2022.04.10 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6684425 2022.04.10 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6684424 2022.04.10 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6684422 2022.04.10 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6684423 2022.04.10 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6684421 2022.04.10 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6684420 2022.04.10 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6697231 2022.04.10 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6697234 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6697235 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6697309 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6697314 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6697325 2022.04.10 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6669134 2022.04.07 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6669088 2022.04.07 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6669089 2022.04.07 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6668807 2022.04.07 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6666589 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6666536 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6666535 2022.04.06 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6666470 2022.04.06 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6666468 2022.04.06 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6666469 2022.04.06 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6666466 2022.04.06 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6666465 2022.04.06 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6666462 2022.04.06 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6666463 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6666464 2022.04.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6666467 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6666461 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6666460 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6666456 2022.04.06 PK mapa