Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 7470824 2022.10.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7470825 2022.10.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7470826 2022.10.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 25 7470827 2022.10.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7470828 2022.10.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7470829 2022.10.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7470830 2022.10.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7470831 2022.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7470832 2022.10.01 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7470833 2022.10.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7470834 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7470835 2022.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7470836 2022.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7470837 2022.10.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7470838 2022.10.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7470839 2022.10.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7470840 2022.10.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7470841 2022.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7470842 2022.10.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7470843 2022.10.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7470844 2022.10.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7470845 2022.10.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7470846 2022.10.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7470847 2022.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7470848 2022.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 20 7470864 2022.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 100 7470865 2022.10.01 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7470866 2022.10.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7470867 2022.10.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7470868 2022.10.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7470869 2022.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7470870 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 7470871 2022.10.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7470872 2022.10.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7470873 2022.10.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 7470874 2022.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7470875 2022.10.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7470876 2022.10.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7470877 2022.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7470878 2022.10.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7470879 2022.10.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7470880 2022.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7470881 2022.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7470882 2022.10.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7470883 2022.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7470884 2022.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7470885 2022.10.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7470886 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7470887 2022.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7470888 2022.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7470889 2022.10.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7470890 2022.10.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7359116 2022.08.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7359117 2022.08.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7359118 2022.08.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7359119 2022.08.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 48 7359120 2022.08.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 7359121 2022.08.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 28 7359122 2022.08.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7359123 2022.08.27 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7359124 2022.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7359125 2022.08.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7359126 2022.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7359127 2022.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7359128 2022.08.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7353415 2022.08.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7353413 2022.08.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7353414 2022.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7353402 2022.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7353401 2022.08.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7353400 2022.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7353382 2022.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7353383 2022.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7353384 2022.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7353385 2022.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7353386 2022.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 7353387 2022.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7353388 2022.08.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7353389 2022.08.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7353390 2022.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7353391 2022.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7353392 2022.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7353393 2022.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7353394 2022.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7353395 2022.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7353396 2022.08.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7353397 2022.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7353398 2022.08.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7353399 2022.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7353403 2022.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 24 7353404 2022.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 7353405 2022.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7353406 2022.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7353407 2022.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7353408 2022.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7353409 2022.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7353410 2022.08.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7353411 2022.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7353412 2022.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7343834 2022.08.21 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7343816 2022.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7343798 2022.08.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7343799 2022.08.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7343800 2022.08.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7343801 2022.08.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7343802 2022.08.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7343803 2022.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7343804 2022.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7343805 2022.08.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7343806 2022.08.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7343807 2022.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7343808 2022.08.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7343809 2022.08.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7343810 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7343811 2022.08.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7343812 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7343813 2022.08.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7343814 2022.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7343815 2022.08.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7343817 2022.08.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7343818 2022.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7343819 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7343820 2022.08.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7343821 2022.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7343822 2022.08.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7343823 2022.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7343824 2022.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7343825 2022.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7343826 2022.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7343827 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7343828 2022.08.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7343829 2022.08.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7343830 2022.08.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7343831 2022.08.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7343832 2022.08.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7343833 2022.08.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7307192 2022.08.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7282114 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7209703 2022.07.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7209636 2022.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7209618 2022.07.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 7209619 2022.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7209620 2022.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7209621 2022.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7209622 2022.07.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7209623 2022.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7209624 2022.07.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7209625 2022.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7209626 2022.07.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7209627 2022.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7209628 2022.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7209629 2022.07.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7209630 2022.07.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 26 7209631 2022.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7209632 2022.07.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7209633 2022.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7209634 2022.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7209635 2022.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7209637 2022.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7209638 2022.07.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7209639 2022.07.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7209640 2022.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 7209641 2022.07.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7209642 2022.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7209643 2022.07.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7209644 2022.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7209645 2022.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7209646 2022.07.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7209647 2022.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7209648 2022.07.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7209649 2022.07.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7209650 2022.07.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7209651 2022.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7209652 2022.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7209653 2022.07.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7209654 2022.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7209655 2022.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7209656 2022.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7209657 2022.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7209658 2022.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209659 2022.07.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7209660 2022.07.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7209661 2022.07.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7209662 2022.07.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7209663 2022.07.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7209664 2022.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7209665 2022.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7209666 2022.07.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7209667 2022.07.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7209668 2022.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7209669 2022.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7209670 2022.07.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7209671 2022.07.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7209672 2022.07.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7209673 2022.07.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7209674 2022.07.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7209675 2022.07.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7209676 2022.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7209677 2022.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209678 2022.07.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7209679 2022.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7209680 2022.07.09 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7209681 2022.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7209682 2022.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7209683 2022.07.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7209684 2022.07.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7209685 2022.07.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7209686 2022.07.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7209687 2022.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7209688 2022.07.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7209689 2022.07.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7209690 2022.07.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7209691 2022.07.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7209692 2022.07.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7209693 2022.07.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7209694 2022.07.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7209695 2022.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7209696 2022.07.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7209697 2022.07.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7209698 2022.07.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7209699 2022.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7209700 2022.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7209701 2022.07.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7209705 2022.07.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7209706 2022.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7209707 2022.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7209708 2022.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7209709 2022.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7209710 2022.07.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 300 7209711 2022.07.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7209712 2022.07.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7209713 2022.07.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7209714 2022.07.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7209715 2022.07.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7209716 2022.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7218736 2022.06.26 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7218694 2022.06.26 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7218695 2022.06.26 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218696 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7218697 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7218698 2022.06.26 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7218699 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 7218700 2022.06.26 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7218701 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7218702 2022.06.26 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7218703 2022.06.26 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218704 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7218705 2022.06.26 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7218706 2022.06.26 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7218707 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7218708 2022.06.26 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7218709 2022.06.26 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7218710 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7218711 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7218712 2022.06.26 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7218713 2022.06.26 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7218714 2022.06.26 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7218715 2022.06.26 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7218716 2022.06.26 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7218717 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7218718 2022.06.26 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7218719 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7218720 2022.06.26 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7218721 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7218722 2022.06.26 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 7218723 2022.06.26 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7218724 2022.06.26 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7218725 2022.06.26 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7218726 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7218727 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7218728 2022.06.26 ZP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7218729 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7218730 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7218731 2022.06.26 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7218733 2022.06.26 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7218734 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7218735 2022.06.26 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 26 7209718 2022.06.25 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7209719 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7209720 2022.06.25 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 7209721 2022.06.25 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7209722 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7209723 2022.06.25 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7209724 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7209725 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 7209726 2022.06.25 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7209727 2022.06.25 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7209728 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7209729 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7218737 2022.06.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7218738 2022.06.25 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7218739 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7218740 2022.06.25 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7218741 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7218742 2022.06.25 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7218743 2022.06.25 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7218744 2022.06.25 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7218745 2022.06.25 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7218746 2022.06.25 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7218747 2022.06.25 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7218748 2022.06.25 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 7218749 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7218750 2022.06.25 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218751 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7218752 2022.06.25 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7218753 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7218754 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7218755 2022.06.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7218756 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7218757 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218758 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7218759 2022.06.25 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7218760 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7218761 2022.06.25 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 7218762 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7218763 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7218764 2022.06.25 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7218765 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7218766 2022.06.25 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7218767 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 24 7218768 2022.06.25 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7218769 2022.06.25 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7218770 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7218771 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7218772 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7218773 2022.06.25 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7218774 2022.06.25 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7218775 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7218776 2022.06.25 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7218777 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7218778 2022.06.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7218779 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218780 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7218781 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7218782 2022.06.25 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218783 2022.06.25 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7218784 2022.06.25 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7218785 2022.06.25 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7218786 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7218787 2022.06.25 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7218788 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7218789 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7218790 2022.06.25 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7218791 2022.06.25 ZP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7218792 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7218793 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7218794 2022.06.25 ZP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7218795 2022.06.25 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7218796 2022.06.25 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7218797 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7218798 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7218799 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7218800 2022.06.25 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7218801 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7218802 2022.06.25 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7218803 2022.06.25 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218804 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7218805 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7218806 2022.06.25 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7218807 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7218808 2022.06.25 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7218809 2022.06.25 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7218810 2022.06.25 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7218811 2022.06.25 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7218812 2022.06.25 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7218813 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7218814 2022.06.25 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7218815 2022.06.25 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7218816 2022.06.25 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7218817 2022.06.25 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7218818 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7218819 2022.06.24 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7218820 2022.06.24 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7218821 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7218822 2022.06.24 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 7218823 2022.06.24 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7218824 2022.06.24 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7218825 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 23 7218826 2022.06.24 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7218827 2022.06.24 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7218828 2022.06.24 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7218829 2022.06.24 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7218830 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7218831 2022.06.24 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7218832 2022.06.24 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7218833 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7218834 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7218835 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7218836 2022.06.24 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7218837 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7218838 2022.06.24 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7218839 2022.06.24 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 7218840 2022.06.24 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7218841 2022.06.24 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7218842 2022.06.24 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7218843 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7218844 2022.06.24 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218845 2022.06.24 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7218846 2022.06.24 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7218847 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7218848 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7218849 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7218850 2022.06.24 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7218851 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7218852 2022.06.24 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7218853 2022.06.24 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7218854 2022.06.24 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 40 7218855 2022.06.24 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7218856 2022.06.24 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7218857 2022.06.24 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218858 2022.06.24 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7218859 2022.06.24 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7218860 2022.06.24 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7209751 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7209731 2022.06.23 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7209732 2022.06.23 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7209733 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 14 7209734 2022.06.23 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7209735 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7209736 2022.06.23 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7209737 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7209738 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7209740 2022.06.23 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 7209741 2022.06.23 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7209742 2022.06.23 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7209743 2022.06.23 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7209744 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7209745 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7209746 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209747 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 23 7209748 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7209749 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7209750 2022.06.23 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7218861 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218862 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7218863 2022.06.23 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7218864 2022.06.23 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7218865 2022.06.23 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7218866 2022.06.23 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7218867 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7218868 2022.06.23 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7218869 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7218870 2022.06.23 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7218871 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218872 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7218873 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7218874 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7218875 2022.06.23 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7218876 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7218877 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7218878 2022.06.23 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7218879 2022.06.23 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7218880 2022.06.23 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7218881 2022.06.23 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7218882 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7218883 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7218884 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 7218885 2022.06.23 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7218886 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7218887 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7218888 2022.06.23 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7218889 2022.06.23 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7218890 2022.06.23 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7218891 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218892 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7218893 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7218894 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7218895 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7218896 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7218897 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218898 2022.06.23 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7218899 2022.06.23 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7218900 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7218901 2022.06.23 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7218902 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 7218903 2022.06.23 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7218904 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7218905 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7218906 2022.06.23 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7218907 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7218908 2022.06.23 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7218909 2022.06.23 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7218910 2022.06.23 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7218911 2022.06.23 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7218912 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7218913 2022.06.23 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7218914 2022.06.23 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7218915 2022.06.23 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7218916 2022.06.23 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7218917 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7218918 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218919 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7218920 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7218921 2022.06.23 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7218922 2022.06.23 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7218923 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7218924 2022.06.23 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7218925 2022.06.23 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7218926 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7218927 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7218928 2022.06.23 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7218929 2022.06.23 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7218930 2022.06.23 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7218931 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7218932 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218933 2022.06.23 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7218934 2022.06.23 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7218935 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218936 2022.06.23 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7218937 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7218938 2022.06.23 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7218939 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7218940 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7218941 2022.06.23 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7218942 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7218943 2022.06.23 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7218944 2022.06.23 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7218945 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7218946 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7218947 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7218948 2022.06.23 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7218949 2022.06.23 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7218950 2022.06.23 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7218951 2022.06.23 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7218952 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7218953 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7218954 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7218955 2022.06.23 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7218956 2022.06.23 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7218957 2022.06.23 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7218958 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7218959 2022.06.23 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7218960 2022.06.23 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7218961 2022.06.23 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218962 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7218963 2022.06.23 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7218964 2022.06.23 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7218965 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7218966 2022.06.23 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7218967 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218968 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7218969 2022.06.23 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7218970 2022.06.23 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7218971 2022.06.23 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7218972 2022.06.23 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7218973 2022.06.23 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7218974 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7218975 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7218976 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7218977 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7218978 2022.06.23 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7218979 2022.06.23 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7209752 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7209753 2022.06.22 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7209754 2022.06.22 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7209755 2022.06.22 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7209757 2022.06.22 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7209758 2022.06.22 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7209759 2022.06.22 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7209760 2022.06.22 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7209761 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7209762 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7209763 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7209764 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7209765 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7209766 2022.06.22 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7209767 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7209768 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7209770 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 7209771 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7209772 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7209773 2022.06.22 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7209774 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7218980 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7218981 2022.06.22 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218982 2022.06.22 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7218983 2022.06.22 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7218984 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 150 7218985 2022.06.22 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7218986 2022.06.22 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7218987 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7218988 2022.06.22 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218989 2022.06.22 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7218990 2022.06.22 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7218991 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7218992 2022.06.22 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7218993 2022.06.22 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7218994 2022.06.22 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7218995 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7218996 2022.06.22 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7218997 2022.06.22 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7218998 2022.06.22 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7218999 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7219000 2022.06.22 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7219001 2022.06.22 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7219002 2022.06.22 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7219003 2022.06.22 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7219004 2022.06.22 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7219006 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7219007 2022.06.22 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7219008 2022.06.22 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7219009 2022.06.22 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7219010 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7219011 2022.06.22 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7219012 2022.06.22 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7219013 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7219014 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7219015 2022.06.22 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7219016 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7219017 2022.06.22 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7219018 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7219019 2022.06.22 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7219020 2022.06.22 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7143814 2022.06.21 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7143815 2022.06.21 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7209775 2022.06.21 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7209776 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7209777 2022.06.21 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7209778 2022.06.21 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7209779 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7209780 2022.06.21 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7209781 2022.06.21 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7209782 2022.06.21 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7209783 2022.06.21 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7209784 2022.06.21 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7209785 2022.06.21 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7209786 2022.06.21 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7209787 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 7209788 2022.06.21 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7209789 2022.06.21 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209790 2022.06.21 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7209791 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7209792 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7209793 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7209794 2022.06.21 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7209795 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 7209796 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7209797 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 34 7209798 2022.06.21 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7209799 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7209800 2022.06.21 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7209801 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7209802 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7209803 2022.06.21 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7209804 2022.06.21 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7209805 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7209806 2022.06.21 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7209807 2022.06.21 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7209808 2022.06.21 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7209809 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 7209810 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7209811 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7209812 2022.06.21 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7209813 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7209815 2022.06.21 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7209816 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7209817 2022.06.21 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7209818 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7209819 2022.06.21 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7209820 2022.06.21 MB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7209821 2022.06.21 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7209822 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7209823 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7209824 2022.06.21 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7209825 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 7209826 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7209827 2022.06.21 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7209828 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7209829 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 7209830 2022.06.21 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7209831 2022.06.21 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7209832 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7209833 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7209834 2022.06.21 MB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7209835 2022.06.21 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7209836 2022.06.21 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7209837 2022.06.21 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7209838 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7209839 2022.06.21 MB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209840 2022.06.21 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7209841 2022.06.21 MB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7209842 2022.06.21 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7209843 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7209844 2022.06.21 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7209845 2022.06.21 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7209846 2022.06.21 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7219067 2022.06.20 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7219021 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7219022 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7219023 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7219024 2022.06.20 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7219025 2022.06.20 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7219026 2022.06.20 ZP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7219027 2022.06.20 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7219028 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7219029 2022.06.20 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7219030 2022.06.20 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7219031 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7219032 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7219033 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7219034 2022.06.20 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7219035 2022.06.20 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7219036 2022.06.20 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7219037 2022.06.20 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7219038 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7219039 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7219040 2022.06.20 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7219041 2022.06.20 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7219042 2022.06.20 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7219043 2022.06.20 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7219044 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7219045 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7219046 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7219047 2022.06.20 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7219048 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7219049 2022.06.20 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7219050 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7219051 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7219052 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7219053 2022.06.20 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7219054 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7219055 2022.06.20 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7219056 2022.06.20 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7219057 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7219058 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7219059 2022.06.20 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7219060 2022.06.20 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 106 7219061 2022.06.20 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7219062 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7219063 2022.06.20 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7219064 2022.06.20 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7219065 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7219066 2022.06.20 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7219069 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7219070 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7219071 2022.06.20 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7219072 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7219073 2022.06.20 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7219074 2022.06.20 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7219075 2022.06.20 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7219076 2022.06.20 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7219077 2022.06.20 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7219078 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7219079 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7219080 2022.06.20 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7219081 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7219082 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7219083 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7219084 2022.06.20 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7219085 2022.06.20 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7219086 2022.06.20 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7219087 2022.06.20 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7219088 2022.06.20 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7219089 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7219090 2022.06.20 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7219091 2022.06.20 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7219092 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7219093 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7219094 2022.06.20 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7219095 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7219096 2022.06.20 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7219097 2022.06.20 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7219098 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7219099 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7219100 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 7219101 2022.06.20 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7219102 2022.06.20 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7219103 2022.06.20 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 7219104 2022.06.20 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7219105 2022.06.20 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7219106 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7219107 2022.06.20 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7219108 2022.06.20 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7219109 2022.06.20 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7219110 2022.06.20 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7219111 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7219112 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7219113 2022.06.20 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7219114 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7219115 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7209847 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7209848 2022.06.19 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7209849 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7209850 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7209851 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7209852 2022.06.19 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7209853 2022.06.19 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7209854 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7209855 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7209856 2022.06.19 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7209857 2022.06.19 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7209858 2022.06.19 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7209859 2022.06.19 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7209860 2022.06.19 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7209861 2022.06.19 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7209862 2022.06.19 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 7209863 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7209864 2022.06.19 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7209865 2022.06.19 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7209866 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7209867 2022.06.19 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7209868 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7209869 2022.06.19 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7209870 2022.06.19 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7209871 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7209872 2022.06.19 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7209873 2022.06.19 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7209874 2022.06.19 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209875 2022.06.19 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7209876 2022.06.19 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7209877 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7209878 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7209879 2022.06.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7209880 2022.06.19 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 7209881 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7209882 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7209883 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7209884 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7209885 2022.06.19 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7209886 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 7219116 2022.06.19 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7219117 2022.06.19 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 7219118 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7219119 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7219120 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 7219121 2022.06.19 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7219122 2022.06.19 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7219123 2022.06.19 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7219124 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7219125 2022.06.19 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7219126 2022.06.19 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7219127 2022.06.19 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7219128 2022.06.19 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7219129 2022.06.19 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7219130 2022.06.19 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7219131 2022.06.19 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7219132 2022.06.19 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7219133 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7219135 2022.06.19 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7219136 2022.06.19 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7219137 2022.06.19 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7219138 2022.06.19 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7219139 2022.06.19 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7219140 2022.06.19 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7219141 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7219142 2022.06.19 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7219143 2022.06.19 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7219144 2022.06.19 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7219145 2022.06.19 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7219146 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7219147 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7219149 2022.06.19 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7209887 2022.06.18 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7209888 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7209889 2022.06.18 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7209890 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7209891 2022.06.18 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7209892 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7209893 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7209894 2022.06.18 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7209895 2022.06.18 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7209896 2022.06.18 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7209897 2022.06.18 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7209898 2022.06.18 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7209899 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7209900 2022.06.18 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7209901 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7209902 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7209903 2022.06.18 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209904 2022.06.18 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7209905 2022.06.18 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7209906 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7209907 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7209908 2022.06.18 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7209909 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7209910 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7209911 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7209912 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7209913 2022.06.18 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7209914 2022.06.18 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7209915 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7209916 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7209917 2022.06.18 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7209918 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7209919 2022.06.18 WM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7209920 2022.06.18 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7209921 2022.06.18 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7209922 2022.06.18 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209923 2022.06.18 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7209924 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7209925 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7209926 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7209927 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7209928 2022.06.18 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7209929 2022.06.18 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7209930 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7209931 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7209932 2022.06.18 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7209933 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7209934 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7209935 2022.06.18 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7209936 2022.06.18 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7209937 2022.06.18 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7209938 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7209939 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7209940 2022.06.18 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7209941 2022.06.18 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7209942 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7209943 2022.06.18 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7209944 2022.06.18 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7209945 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7209946 2022.06.18 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7209947 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7209948 2022.06.18 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7209949 2022.06.18 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7209950 2022.06.18 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7209951 2022.06.18 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7209952 2022.06.18 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7209953 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7209954 2022.06.18 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7209955 2022.06.18 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 22 7209956 2022.06.18 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7209957 2022.06.18 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7209958 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7209959 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7209960 2022.06.18 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7209961 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7209962 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7209963 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7209964 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7209965 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7209966 2022.06.18 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7209967 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7209968 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7209969 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7209970 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7209971 2022.06.18 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7209972 2022.06.18 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7209973 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7209974 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7209975 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7209976 2022.06.18 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7209977 2022.06.18 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7209978 2022.06.18 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7209979 2022.06.18 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7209980 2022.06.18 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7209981 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7209982 2022.06.18 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7209983 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7209984 2022.06.18 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7209985 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7219161 2022.06.18 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7219162 2022.06.18 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 7219163 2022.06.18 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7219164 2022.06.18 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7219165 2022.06.18 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7219166 2022.06.18 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7219167 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7219168 2022.06.18 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7219169 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7219170 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7219171 2022.06.18 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7219172 2022.06.18 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7219173 2022.06.18 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7219174 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7219175 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7219176 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7219177 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7219178 2022.06.18 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7219179 2022.06.18 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7219180 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7219181 2022.06.18 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7219182 2022.06.18 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7219183 2022.06.18 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7219184 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7219185 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7219186 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7219187 2022.06.18 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7219188 2022.06.18 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7219189 2022.06.18 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7219190 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7219191 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 7219192 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7219193 2022.06.18 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7219194 2022.06.18 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7219195 2022.06.18 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7219196 2022.06.18 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7219197 2022.06.18 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7219198 2022.06.18 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7219199 2022.06.18 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7219200 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7219201 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7219202 2022.06.18 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7219203 2022.06.18 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 7219204 2022.06.18 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7219205 2022.06.18 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7219206 2022.06.18 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7219208 2022.06.18 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7219209 2022.06.18 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7219210 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7219211 2022.06.18 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7219212 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7219213 2022.06.18 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7219214 2022.06.18 WM mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7209986 2022.06.18 WM mapa