Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6347285 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6347326 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6347297 2022.01.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6347296 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6347295 2022.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6347294 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 6347293 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6347292 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6347291 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6347290 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6347289 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6347288 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6347338 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6347327 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6347337 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6347336 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 6347335 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6347334 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6347332 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6347330 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6347329 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 6347328 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6323644 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6323630 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6323629 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6323628 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6323627 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6323631 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6323632 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6323634 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 500 6323635 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6323637 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6323638 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6323639 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6323554 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6323624 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6323623 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 6323568 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6323567 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6323566 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 400 6323560 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6323559 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6323558 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6323557 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6323556 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6323555 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6323553 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6323552 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6323551 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6323550 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6323549 2022.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6323548 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6323547 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6323546 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 500 6323569 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6323570 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6323571 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6323622 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6323621 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 6323620 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6323619 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6323618 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6323617 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6323616 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 6323615 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6323614 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6323613 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6323612 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6323611 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6323576 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6323575 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6323574 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6323573 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6323572 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6323545 2022.01.02 mapa