Pełna lista obserwacji drużyny

Canon : Janusz Nowosielski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6332494 2022.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6331939 2022.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6331940 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 6332486 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6332487 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 6332488 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6332489 2022.01.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6332490 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6332491 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6332492 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6332493 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6329843 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6329841 2022.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6329840 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6329842 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6329844 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6327895 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6321214 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6321159 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6321095 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6321212 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6321211 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6321210 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 6321065 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6321067 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321083 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6321093 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6321097 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6321151 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6321153 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6321154 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6321156 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6321157 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6321158 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6321160 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6321161 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6321164 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6321193 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321050 2022.01.02 mapa