Pełna lista obserwacji drużyny

Canon : Janusz Nowosielski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7322142 2022.08.13 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7322143 2022.08.13 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7322144 2022.08.13 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7322145 2022.08.13 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7322146 2022.08.13 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7322147 2022.08.13 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7322148 2022.08.13 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 7322149 2022.08.13 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7322150 2022.08.13 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7322151 2022.08.13 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 7322152 2022.08.13 LS mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7322153 2022.08.13 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7322154 2022.08.13 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322155 2022.08.13 LS mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7322198 2022.08.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7322199 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 7322200 2022.08.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7322201 2022.08.12 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7322202 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7322203 2022.08.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7322204 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7322205 2022.08.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7322206 2022.08.12 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7322207 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 8 7322208 2022.08.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7322209 2022.08.12 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7322210 2022.08.12 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7322211 2022.08.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322212 2022.08.12 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7322213 2022.08.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7322214 2022.08.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7322215 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7322216 2022.08.12 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7322217 2022.08.12 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7322218 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7322219 2022.08.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7322220 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7322221 2022.08.12 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7322222 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7322223 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7322224 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7322225 2022.08.12 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7322235 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7305176 2022.08.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7305177 2022.08.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 37 7305178 2022.08.10 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7305179 2022.08.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7305180 2022.08.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7305181 2022.08.10 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7305182 2022.08.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7305183 2022.08.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7305184 2022.08.10 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7305185 2022.08.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7305186 2022.08.10 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7305187 2022.08.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7305188 2022.08.10 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7305189 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7305190 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7305191 2022.08.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7305192 2022.08.10 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7305193 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7305194 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7305195 2022.08.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7303318 2022.08.09 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7303319 2022.08.09 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7303320 2022.08.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7303321 2022.08.09 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7303322 2022.08.09 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7303323 2022.08.09 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7303324 2022.08.09 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7303325 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7303326 2022.08.09 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7303327 2022.08.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7303328 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7303329 2022.08.09 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7303330 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7303384 2022.08.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7287606 2022.08.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7287607 2022.08.04 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7287608 2022.08.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7287609 2022.08.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7287610 2022.08.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7287611 2022.08.04 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7278315 2022.08.01 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 8 7278316 2022.08.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7278317 2022.08.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7278318 2022.08.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7278319 2022.08.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7278320 2022.08.01 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7278321 2022.08.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7278322 2022.08.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7278323 2022.08.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7278324 2022.08.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7269268 2022.07.28 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 7269269 2022.07.28 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 7269270 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7269271 2022.07.28 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7269272 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 7269273 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7269274 2022.07.28 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7269275 2022.07.28 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7269276 2022.07.28 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7269277 2022.07.28 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7269278 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7269279 2022.07.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7269280 2022.07.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7266089 2022.07.27 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7266090 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7266091 2022.07.27 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7266092 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7266093 2022.07.27 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7266094 2022.07.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7266095 2022.07.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7264530 2022.07.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7264531 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7264532 2022.07.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7264533 2022.07.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7264534 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7264535 2022.07.26 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7264536 2022.07.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7264537 2022.07.26 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 7260433 2022.07.25 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7260437 2022.07.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7260441 2022.07.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7256150 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7256151 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7256152 2022.07.24 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7256153 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7256154 2022.07.24 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7256155 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7256156 2022.07.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7256157 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7256158 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7256159 2022.07.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7256160 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7256161 2022.07.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7256162 2022.07.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7256163 2022.07.24 WP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7259226 2022.07.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7260452 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 7260453 2022.07.24 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 160 7260454 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7260455 2022.07.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7260456 2022.07.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7260457 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7260458 2022.07.24 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7260459 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7260460 2022.07.24 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7260461 2022.07.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7260462 2022.07.24 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7260463 2022.07.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7253397 2022.07.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 7253398 2022.07.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7253399 2022.07.23 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7253400 2022.07.23 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7253401 2022.07.23 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7253402 2022.07.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7253403 2022.07.23 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7253404 2022.07.23 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7253405 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7253406 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7253407 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7253408 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7253409 2022.07.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7253410 2022.07.23 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7253411 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7253412 2022.07.23 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7253413 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7253414 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7253415 2022.07.23 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7253416 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7253417 2022.07.23 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7253418 2022.07.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7253419 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7253420 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7253421 2022.07.23 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7244286 2022.07.19 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7244287 2022.07.19 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7244288 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7244289 2022.07.19 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7244290 2022.07.19 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7244291 2022.07.19 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7244292 2022.07.19 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7244293 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7244294 2022.07.19 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7244295 2022.07.19 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7244296 2022.07.19 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7244297 2022.07.19 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7244298 2022.07.19 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7244299 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7244300 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7244301 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7244302 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7239366 2022.07.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7239367 2022.07.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7239368 2022.07.18 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7239369 2022.07.18 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7239370 2022.07.18 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7239371 2022.07.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7239372 2022.07.18 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7239373 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7239374 2022.07.18 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7239375 2022.07.18 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7239376 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7239377 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7239378 2022.07.18 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7239379 2022.07.18 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7239380 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 7239381 2022.07.18 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7239382 2022.07.18 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7239383 2022.07.18 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7239384 2022.07.18 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7239385 2022.07.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7239386 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7239387 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 7237978 2022.07.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 7237979 2022.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7237980 2022.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7237981 2022.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7237982 2022.07.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7237983 2022.07.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7237984 2022.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7237985 2022.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7237986 2022.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7237987 2022.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7237988 2022.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7237989 2022.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7234260 2022.07.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7224505 2022.07.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7224506 2022.07.13 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7224507 2022.07.13 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7224508 2022.07.13 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7217124 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7217125 2022.07.11 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7217126 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7217127 2022.07.11 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7217128 2022.07.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7217129 2022.07.11 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7217130 2022.07.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7217131 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7217132 2022.07.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 88 7217133 2022.07.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7217134 2022.07.11 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7217135 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7217136 2022.07.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7217137 2022.07.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7217138 2022.07.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7217139 2022.07.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7217140 2022.07.11 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7217141 2022.07.11 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7217142 2022.07.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7217143 2022.07.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7217148 2022.07.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7217149 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7217150 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7217151 2022.07.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7217152 2022.07.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7217153 2022.07.11 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7217154 2022.07.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7217155 2022.07.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7217156 2022.07.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7211805 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7212016 2022.07.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7212018 2022.07.10 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7212019 2022.07.10 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7212021 2022.07.10 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7212022 2022.07.10 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7212024 2022.07.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7212026 2022.07.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7212027 2022.07.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7212028 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7212029 2022.07.10 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7212030 2022.07.10 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7212031 2022.07.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7212032 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7212033 2022.07.10 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7212034 2022.07.10 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7212035 2022.07.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7212036 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7212037 2022.07.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7212039 2022.07.10 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7212040 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7212041 2022.07.10 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7212042 2022.07.10 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7212043 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7212046 2022.07.10 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7207718 2022.07.09 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7207719 2022.07.09 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 7207720 2022.07.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7207721 2022.07.09 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7207722 2022.07.09 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7207723 2022.07.09 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7207724 2022.07.09 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7207725 2022.07.09 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7207726 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7207727 2022.07.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7207728 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7207729 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7207730 2022.07.09 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7207731 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7207732 2022.07.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7207733 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7207734 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7207735 2022.07.09 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7207736 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7207737 2022.07.09 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7207738 2022.07.09 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7207739 2022.07.09 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7193314 2022.07.04 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7193315 2022.07.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7193316 2022.07.04 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 7193317 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7193318 2022.07.04 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7193319 2022.07.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7193320 2022.07.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7193321 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7193322 2022.07.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7193323 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7193324 2022.07.04 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7193325 2022.07.04 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7193326 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7193327 2022.07.04 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7193328 2022.07.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7193329 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7193330 2022.07.04 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7193331 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7193332 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7193333 2022.07.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7193334 2022.07.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7193335 2022.07.04 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7193336 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7193337 2022.07.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 7193338 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7193344 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7190107 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7190108 2022.07.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7190109 2022.07.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7190110 2022.07.03 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7190111 2022.07.03 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7190112 2022.07.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7190113 2022.07.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7190114 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7190115 2022.07.03 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7190116 2022.07.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7190117 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7190118 2022.07.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7190119 2022.07.03 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7190120 2022.07.03 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7190121 2022.07.03 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7190122 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7190123 2022.07.03 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7190124 2022.07.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7182212 2022.07.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7182213 2022.07.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7182214 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7182215 2022.07.02 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 7182216 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 7182217 2022.07.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7182218 2022.07.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7182219 2022.07.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7182220 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 7182221 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7182222 2022.07.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7182223 2022.07.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7182224 2022.07.02 WP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7182225 2022.07.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7182226 2022.07.02 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7182227 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 7182228 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7182229 2022.07.02 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7182230 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7182231 2022.07.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7182232 2022.07.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7182233 2022.07.02 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7182234 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7182235 2022.07.02 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 7182236 2022.07.02 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7182237 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7182238 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7182239 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 7182240 2022.07.02 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7182241 2022.07.02 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7182242 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7182243 2022.07.02 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7182244 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7182245 2022.07.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7182246 2022.07.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7182247 2022.07.02 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7182248 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7182249 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7182250 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7184851 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7184852 2022.07.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7184853 2022.07.02 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7180720 2022.07.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7180721 2022.07.01 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7180722 2022.07.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7180723 2022.07.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7180724 2022.07.01 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7180725 2022.07.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7180726 2022.07.01 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7180727 2022.07.01 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7180728 2022.07.01 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7180729 2022.07.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7180730 2022.07.01 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7180731 2022.07.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7180732 2022.07.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7180733 2022.07.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7180734 2022.07.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7180735 2022.07.01 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7180736 2022.07.01 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7180737 2022.07.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7180738 2022.07.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7180739 2022.07.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7180740 2022.07.01 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7180741 2022.07.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7174019 2022.06.29 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7174020 2022.06.29 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7174021 2022.06.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7174022 2022.06.29 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7174023 2022.06.29 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7174024 2022.06.29 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7174025 2022.06.29 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7174026 2022.06.29 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7174027 2022.06.29 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7174028 2022.06.29 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 7174043 2022.06.29 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7174044 2022.06.29 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7174045 2022.06.29 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7174046 2022.06.29 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7174047 2022.06.29 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7174048 2022.06.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7174049 2022.06.29 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 7174050 2022.06.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7174051 2022.06.29 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7174052 2022.06.29 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7174053 2022.06.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7174054 2022.06.29 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7174055 2022.06.29 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7174056 2022.06.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7174057 2022.06.29 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7174058 2022.06.29 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7174059 2022.06.29 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7174060 2022.06.29 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7174061 2022.06.29 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7174062 2022.06.29 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7174063 2022.06.29 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7174064 2022.06.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7174065 2022.06.29 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7174066 2022.06.29 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 7169088 2022.06.27 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7169089 2022.06.27 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7169090 2022.06.27 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7169091 2022.06.27 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 7169092 2022.06.27 LS mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7169093 2022.06.27 LS mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7169094 2022.06.27 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7169095 2022.06.27 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7169096 2022.06.27 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7169097 2022.06.27 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7169098 2022.06.27 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7169099 2022.06.27 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7169100 2022.06.27 LS mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7169101 2022.06.27 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7169102 2022.06.27 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7169103 2022.06.27 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7169104 2022.06.27 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7169105 2022.06.27 LS mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7169106 2022.06.27 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7169107 2022.06.27 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7169108 2022.06.27 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7169109 2022.06.27 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7160788 2022.06.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7158871 2022.06.25 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7158872 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7158873 2022.06.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7158874 2022.06.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7158875 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7158876 2022.06.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7158877 2022.06.25 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7158878 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7158879 2022.06.25 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7158880 2022.06.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7158881 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7158882 2022.06.25 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7158883 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7158884 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7158885 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7158886 2022.06.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7158887 2022.06.25 WP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7158888 2022.06.25 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7158891 2022.06.25 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7158892 2022.06.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7158893 2022.06.25 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7158894 2022.06.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7158895 2022.06.25 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7158896 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7158897 2022.06.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7158898 2022.06.25 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7158899 2022.06.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7158900 2022.06.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7158901 2022.06.25 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7158902 2022.06.25 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7158903 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7158904 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7158905 2022.06.25 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7158906 2022.06.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7158907 2022.06.25 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7158908 2022.06.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7152594 2022.06.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7152595 2022.06.24 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7152596 2022.06.24 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7152597 2022.06.24 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7152598 2022.06.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7152599 2022.06.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7152600 2022.06.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7152601 2022.06.24 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7152602 2022.06.24 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7152603 2022.06.24 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7152604 2022.06.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7152605 2022.06.24 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7152606 2022.06.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7152607 2022.06.24 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7152608 2022.06.24 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7152609 2022.06.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7142426 2022.06.21 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7142427 2022.06.21 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7142428 2022.06.21 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7142433 2022.06.21 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7142434 2022.06.21 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7142435 2022.06.21 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7142436 2022.06.21 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7142437 2022.06.21 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7142438 2022.06.21 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7142439 2022.06.21 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7142440 2022.06.21 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7144541 2022.06.21 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7144542 2022.06.21 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7144543 2022.06.21 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7144544 2022.06.21 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7144545 2022.06.21 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7144546 2022.06.21 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7144547 2022.06.21 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7144548 2022.06.21 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7144549 2022.06.21 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7144550 2022.06.21 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7144551 2022.06.21 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7144552 2022.06.21 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7144553 2022.06.21 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 7139547 2022.06.20 WP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7139548 2022.06.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7139723 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 7139724 2022.06.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 74 7139725 2022.06.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7139726 2022.06.20 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7139727 2022.06.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7139728 2022.06.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7139729 2022.06.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7139730 2022.06.20 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7139731 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7139732 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 7139733 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7139734 2022.06.20 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7139735 2022.06.20 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7139736 2022.06.20 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7139804 2022.06.20 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7139822 2022.06.20 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 7139889 2022.06.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7139890 2022.06.20 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7139891 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7139892 2022.06.20 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7139893 2022.06.20 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7139894 2022.06.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7139895 2022.06.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7139896 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7139897 2022.06.20 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7139898 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7139899 2022.06.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7139900 2022.06.20 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7139901 2022.06.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7139902 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7139903 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7139904 2022.06.20 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7139905 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7139906 2022.06.20 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7139907 2022.06.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7139908 2022.06.20 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7139909 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7141663 2022.06.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7141664 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7141665 2022.06.20 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7141670 2022.06.20 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7135410 2022.06.19 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7131511 2022.06.18 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7118394 2022.06.16 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7108533 2022.06.13 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7117015 2022.06.13 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 7117016 2022.06.13 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7117017 2022.06.13 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7117018 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 26 7117019 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7117020 2022.06.13 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7117021 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7117022 2022.06.13 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7117023 2022.06.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7117024 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7117025 2022.06.13 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7117026 2022.06.13 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 12 7117027 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7117028 2022.06.13 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 7117029 2022.06.13 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7117030 2022.06.13 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7117153 2022.06.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7117154 2022.06.13 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7117155 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7117156 2022.06.13 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7117157 2022.06.13 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7117158 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7117159 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7117160 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7117161 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 7117162 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7117163 2022.06.13 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7117164 2022.06.13 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7117165 2022.06.13 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7117166 2022.06.13 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7117167 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7117168 2022.06.13 MP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7117169 2022.06.13 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7117170 2022.06.13 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7117171 2022.06.13 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7117172 2022.06.13 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7117173 2022.06.13 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7117174 2022.06.13 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7104731 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7116818 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 7116819 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 7116820 2022.06.12 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7116821 2022.06.12 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7116822 2022.06.12 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7116823 2022.06.12 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 7116824 2022.06.12 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7116825 2022.06.12 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7116826 2022.06.12 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 7116827 2022.06.12 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7116828 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116829 2022.06.12 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7116830 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7116831 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7116832 2022.06.12 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7116833 2022.06.12 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7116906 2022.06.12 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7116907 2022.06.12 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7116908 2022.06.12 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7116909 2022.06.12 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7116910 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7116911 2022.06.12 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7116912 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7116913 2022.06.12 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7116914 2022.06.12 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7116915 2022.06.12 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7116916 2022.06.12 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7116917 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7116918 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7116919 2022.06.12 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7116920 2022.06.12 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7116921 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 7116922 2022.06.12 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7116923 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116924 2022.06.12 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7116925 2022.06.12 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7116926 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7116927 2022.06.12 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7116928 2022.06.12 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7116929 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7116930 2022.06.12 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7116931 2022.06.12 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7093923 2022.06.10 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7083691 2022.06.08 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7083692 2022.06.08 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7083693 2022.06.08 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 7083694 2022.06.08 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7083695 2022.06.08 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 7083696 2022.06.08 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7083697 2022.06.08 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7083698 2022.06.08 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7083699 2022.06.08 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7083700 2022.06.08 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7083701 2022.06.08 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7083702 2022.06.08 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7083703 2022.06.08 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7083704 2022.06.08 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7083705 2022.06.08 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7083706 2022.06.08 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7083707 2022.06.08 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 7083708 2022.06.08 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7083709 2022.06.08 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7083710 2022.06.08 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7083711 2022.06.08 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7083712 2022.06.08 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7083713 2022.06.08 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7083714 2022.06.08 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7083715 2022.06.08 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7083716 2022.06.08 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7116025 2022.06.07 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7116026 2022.06.07 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7116027 2022.06.07 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7116028 2022.06.07 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 7116029 2022.06.07 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7116030 2022.06.07 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 7116031 2022.06.07 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7116032 2022.06.07 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7116033 2022.06.07 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7116034 2022.06.07 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7116035 2022.06.07 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7116036 2022.06.07 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7116037 2022.06.07 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7116038 2022.06.07 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7116039 2022.06.07 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 7116040 2022.06.07 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7116041 2022.06.07 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 7116042 2022.06.07 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7116043 2022.06.07 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7116044 2022.06.07 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7116045 2022.06.07 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7116046 2022.06.07 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7116047 2022.06.07 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7116048 2022.06.07 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7078516 2022.06.06 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7078517 2022.06.06 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 7078518 2022.06.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7078519 2022.06.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7078520 2022.06.06 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7078521 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 7078522 2022.06.06 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7078523 2022.06.06 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7078524 2022.06.06 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7078525 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7078526 2022.06.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7078527 2022.06.06 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7078528 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7078529 2022.06.06 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7078530 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7078531 2022.06.06 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7078532 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7078533 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 7078534 2022.06.06 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7078535 2022.06.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7078536 2022.06.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7078537 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 7078538 2022.06.06 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7078555 2022.06.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7078556 2022.06.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7078557 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7078559 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7078561 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7078562 2022.06.06 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 7078564 2022.06.06 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7068658 2022.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7068659 2022.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7068660 2022.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7068661 2022.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7068662 2022.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7068663 2022.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7068664 2022.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7068665 2022.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7068666 2022.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7068667 2022.06.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7068668 2022.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7068669 2022.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7068670 2022.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7068753 2022.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7068754 2022.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7068755 2022.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7068756 2022.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7068757 2022.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7068758 2022.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7068759 2022.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7068760 2022.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7068761 2022.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 7068762 2022.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7068763 2022.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7068764 2022.06.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7068765 2022.06.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7068766 2022.06.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7068767 2022.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7068768 2022.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7068769 2022.06.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7068770 2022.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7068771 2022.06.05 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7068772 2022.06.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7068773 2022.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7068774 2022.06.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7068775 2022.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7068776 2022.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7068777 2022.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7068778 2022.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7068779 2022.06.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7070228 2022.06.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7070229 2022.06.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7070230 2022.06.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7078568 2022.06.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7078569 2022.06.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 7078570 2022.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7078571 2022.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7078572 2022.06.05 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 4 7078573 2022.06.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7078574 2022.06.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7078575 2022.06.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7078576 2022.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7078577 2022.06.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7078578 2022.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7078579 2022.06.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7078580 2022.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7078581 2022.06.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7078582 2022.06.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7078583 2022.06.05 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 7078584 2022.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7078585 2022.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7078586 2022.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7078587 2022.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 7078588 2022.06.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7078589 2022.06.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7078590 2022.06.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7078591 2022.06.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7063625 2022.06.04 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7063626 2022.06.04 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7063627 2022.06.04 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7063628 2022.06.04 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7063629 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 5 7063630 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7063631 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7063632 2022.06.04 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7063633 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7063634 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7063635 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7063636 2022.06.04 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7063637 2022.06.04 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7063638 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7063639 2022.06.04 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7063640 2022.06.04 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7063641 2022.06.04 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7063642 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7063643 2022.06.04 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7063644 2022.06.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7063645 2022.06.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7063646 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7063647 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7063738 2022.06.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7063739 2022.06.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7063740 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7063741 2022.06.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7063742 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7063743 2022.06.04 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7063744 2022.06.04 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7063745 2022.06.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7063746 2022.06.04 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7063747 2022.06.04 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7063748 2022.06.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7063749 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7063750 2022.06.04 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7063751 2022.06.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7063752 2022.06.04 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7063753 2022.06.04 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7065075 2022.06.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7026583 2022.05.28 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7026584 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7026585 2022.05.28 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7026586 2022.05.28 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7026587 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7026588 2022.05.28 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7026589 2022.05.28 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7026590 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7026591 2022.05.28 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7026592 2022.05.28 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7026593 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7026594 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7026595 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7026596 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7026597 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7026598 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7026599 2022.05.28 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7026600 2022.05.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7026601 2022.05.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7026602 2022.05.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7026603 2022.05.28 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7026606 2022.05.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7026608 2022.05.28 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7026620 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7024868 2022.05.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7024869 2022.05.27 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7024870 2022.05.27 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7024871 2022.05.27 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7024872 2022.05.27 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7024873 2022.05.27 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 7024874 2022.05.27 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7024875 2022.05.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7024876 2022.05.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7024877 2022.05.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7024879 2022.05.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7024881 2022.05.27 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7024884 2022.05.27 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7024887 2022.05.27 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7024889 2022.05.27 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7024891 2022.05.27 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7016132 2022.05.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7016133 2022.05.25 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7016134 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 7016135 2022.05.25 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7016136 2022.05.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7016137 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 7016138 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 4 7016139 2022.05.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7016140 2022.05.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7016141 2022.05.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7016142 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7016143 2022.05.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7016144 2022.05.25 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7016145 2022.05.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7016146 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7016147 2022.05.25 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7016148 2022.05.25 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7016149 2022.05.25 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 7016150 2022.05.25 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 7016151 2022.05.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7016152 2022.05.25 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7017188 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7017189 2022.05.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7017210 2022.05.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7017211 2022.05.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 7017212 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7017213 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 7017214 2022.05.25 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7017215 2022.05.25 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7017216 2022.05.25 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7017217 2022.05.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7017218 2022.05.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7017219 2022.05.25 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7017220 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 7017221 2022.05.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7017222 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7017223 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7017224 2022.05.25 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7017225 2022.05.25 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 7017226 2022.05.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7017227 2022.05.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7017228 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7017230 2022.05.25 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7017231 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7017243 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7017244 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 7017245 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7017246 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7017258 2022.05.25 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7017259 2022.05.25 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7017261 2022.05.25 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7017262 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7017263 2022.05.25 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7017264 2022.05.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7017265 2022.05.25 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7017266 2022.05.25 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7017267 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7017268 2022.05.25 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7021220 2022.05.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7011163 2022.05.24 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7011164 2022.05.24 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7011165 2022.05.24 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 7011166 2022.05.24 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7011167 2022.05.24 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7011168 2022.05.24 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7011169 2022.05.24 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7011170 2022.05.24 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7011171 2022.05.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7011172 2022.05.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7011173 2022.05.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7011174 2022.05.24 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7011175 2022.05.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7011176 2022.05.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7007322 2022.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7007323 2022.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7007324 2022.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7007325 2022.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7007326 2022.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7007327 2022.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7007328 2022.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7007329 2022.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7007330 2022.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7007331 2022.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7007332 2022.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7007333 2022.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7007334 2022.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7007335 2022.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7007336 2022.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7007337 2022.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7007338 2022.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7007339 2022.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7007340 2022.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7007341 2022.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7007342 2022.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7007346 2022.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6995957 2022.05.21 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6996034 2022.05.21 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6996035 2022.05.21 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6996036 2022.05.21 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6996037 2022.05.21 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6996038 2022.05.21 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curr