Pełna lista obserwacji drużyny

Canon : Janusz Nowosielski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7663355 2022.12.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 7654816 2022.11.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7654817 2022.11.29 WP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7654818 2022.11.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7654819 2022.11.29 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7654820 2022.11.29 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7654821 2022.11.29 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7654822 2022.11.29 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 7654823 2022.11.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7654824 2022.11.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7654825 2022.11.29 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7654826 2022.11.29 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7654827 2022.11.29 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7654830 2022.11.29 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 7650038 2022.11.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7650039 2022.11.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7650040 2022.11.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7650041 2022.11.27 WP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7650042 2022.11.27 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7650043 2022.11.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7650044 2022.11.27 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7650045 2022.11.27 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7650046 2022.11.27 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7650047 2022.11.27 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7650048 2022.11.27 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7650049 2022.11.27 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7650050 2022.11.27 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7650051 2022.11.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7650052 2022.11.27 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7650053 2022.11.27 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7650054 2022.11.27 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 7650092 2022.11.27 WP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7650093 2022.11.27 WP mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7646953 2022.11.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7646954 2022.11.26 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7646955 2022.11.26 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7646956 2022.11.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7646957 2022.11.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7646958 2022.11.26 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7646959 2022.11.26 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7646960 2022.11.26 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7646963 2022.11.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 7646964 2022.11.26 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 7646965 2022.11.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7646966 2022.11.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7646967 2022.11.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7646968 2022.11.26 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7646969 2022.11.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7646970 2022.11.26 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7646971 2022.11.26 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7646973 2022.11.26 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7647011 2022.11.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7641703 2022.11.23 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 7641704 2022.11.23 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7641705 2022.11.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7641706 2022.11.23 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 7641707 2022.11.23 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7641708 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7641709 2022.11.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7641711 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7641712 2022.11.23 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7641713 2022.11.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 7641714 2022.11.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7641715 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7641716 2022.11.23 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7641717 2022.11.23 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7641718 2022.11.23 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7641719 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7641720 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7641721 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 7641722 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7641723 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7641724 2022.11.23 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7641725 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7641726 2022.11.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7641727 2022.11.23 WP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7641728 2022.11.23 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 7641729 2022.11.23 WP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 7641730 2022.11.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7640058 2022.11.21 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7633649 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7633650 2022.11.20 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 7633651 2022.11.20 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7633652 2022.11.20 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7633653 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7633654 2022.11.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7633655 2022.11.20 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 7633656 2022.11.20 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7633657 2022.11.20 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7633658 2022.11.20 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7633659 2022.11.20 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 7633660 2022.11.20 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7633661 2022.11.20 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7633662 2022.11.20 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 7633663 2022.11.20 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7633664 2022.11.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7628436 2022.11.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7628437 2022.11.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7628438 2022.11.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 7628697 2022.11.19 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7628698 2022.11.19 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7628699 2022.11.19 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7628700 2022.11.19 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 7628701 2022.11.19 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7628702 2022.11.19 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7628703 2022.11.19 WP mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7624168 2022.11.17 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7624169 2022.11.17 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7624170 2022.11.17 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7622970 2022.11.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7622973 2022.11.16 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7622976 2022.11.16 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7622977 2022.11.16 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7622978 2022.11.16 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7622979 2022.11.16 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 44 7622980 2022.11.16 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7622982 2022.11.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 7622983 2022.11.16 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7622984 2022.11.16 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7622985 2022.11.16 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7622986 2022.11.16 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 7622987 2022.11.16 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 7622988 2022.11.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7622989 2022.11.16 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7616027 2022.11.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 7616029 2022.11.13 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7616030 2022.11.13 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7616031 2022.11.13 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7616033 2022.11.13 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7616034 2022.11.13 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7616035 2022.11.13 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7610611 2022.11.12 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7610612 2022.11.12 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7610613 2022.11.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7610614 2022.11.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7610615 2022.11.12 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7610616 2022.11.12 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7610617 2022.11.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7610618 2022.11.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7610619 2022.11.12 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7610620 2022.11.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7606025 2022.11.11 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 450 7606026 2022.11.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7606027 2022.11.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 7606028 2022.11.11 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7606029 2022.11.11 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 36 7606030 2022.11.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7606031 2022.11.11 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7606032 2022.11.11 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7606033 2022.11.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 210 7606034 2022.11.11 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7606036 2022.11.11 WP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 7618645 2022.11.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 90 7596903 2022.11.07 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 7596904 2022.11.07 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7596905 2022.11.07 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 7596906 2022.11.07 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7596907 2022.11.07 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7596909 2022.11.07 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7593634 2022.11.06 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7593635 2022.11.06 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7593636 2022.11.06 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7593637 2022.11.06 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7593638 2022.11.06 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7593640 2022.11.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7593641 2022.11.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7593642 2022.11.06 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 8 7575277 2022.10.31 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7575278 2022.10.31 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7575279 2022.10.31 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7575280 2022.10.31 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7575281 2022.10.31 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7575282 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 7575283 2022.10.31 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7575284 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7575285 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7575286 2022.10.31 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7575287 2022.10.31 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 32 7575288 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7575289 2022.10.31 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7509877 2022.10.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7509878 2022.10.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 7509879 2022.10.12 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7509880 2022.10.12 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7509881 2022.10.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7509882 2022.10.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7509883 2022.10.12 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7509884 2022.10.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7509885 2022.10.12 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7509886 2022.10.12 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7509887 2022.10.12 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7509888 2022.10.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7509889 2022.10.12 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7509890 2022.10.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7507482 2022.10.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7507483 2022.10.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7507484 2022.10.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7507485 2022.10.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7507486 2022.10.11 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7507487 2022.10.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7507488 2022.10.11 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7507489 2022.10.11 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7507490 2022.10.11 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7507491 2022.10.11 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7507492 2022.10.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7507493 2022.10.11 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7507494 2022.10.11 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7507495 2022.10.11 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7507496 2022.10.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7507497 2022.10.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7504804 2022.10.10 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7504805 2022.10.10 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 7501694 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7501698 2022.10.09 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7501701 2022.10.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 7501706 2022.10.09 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7501823 2022.10.09 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7501824 2022.10.09 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 7501825 2022.10.09 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7501826 2022.10.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7501827 2022.10.09 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7501829 2022.10.09 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7501830 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7501831 2022.10.09 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7501832 2022.10.09 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7501833 2022.10.09 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7501834 2022.10.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7501835 2022.10.09 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 7501836 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7488056 2022.10.06 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7488057 2022.10.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 7488058 2022.10.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7488059 2022.10.06 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7488060 2022.10.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7488061 2022.10.06 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7488062 2022.10.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7488063 2022.10.06 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7488064 2022.10.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7488065 2022.10.06 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7488066 2022.10.06 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 7488067 2022.10.06 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7488068 2022.10.06 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 7485144 2022.10.05 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7485145 2022.10.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7485146 2022.10.05 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7485147 2022.10.05 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7485148 2022.10.05 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7485149 2022.10.05 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7485150 2022.10.05 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7485151 2022.10.05 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7485152 2022.10.05 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7485153 2022.10.05 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7485154 2022.10.05 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7485155 2022.10.05 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7485156 2022.10.05 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7478221 2022.10.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7478222 2022.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7478223 2022.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7478224 2022.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7478225 2022.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7478226 2022.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7478227 2022.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7478228 2022.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7478229 2022.10.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7478230 2022.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474130 2022.10.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7470526 2022.10.01 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7470527 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7463425 2022.09.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 25 7463426 2022.09.29 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7463427 2022.09.29 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7463428 2022.09.29 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7463429 2022.09.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7463430 2022.09.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7463431 2022.09.29 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7463432 2022.09.29 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 7463433 2022.09.29 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7463434 2022.09.29 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7463435 2022.09.29 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 7463436 2022.09.29 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7463437 2022.09.29 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7463438 2022.09.29 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7463439 2022.09.29 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7463440 2022.09.29 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7463441 2022.09.29 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7463442 2022.09.29 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7463443 2022.09.29 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7463444 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7463445 2022.09.29 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7454362 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7454363 2022.09.26 WP mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7454364 2022.09.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7454365 2022.09.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7454366 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7454367 2022.09.26 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7454538 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7454539 2022.09.26 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7454540 2022.09.26 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7454541 2022.09.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7454542 2022.09.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7454543 2022.09.26 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7454544 2022.09.26 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7454545 2022.09.26 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7454546 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7454547 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7454548 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7454549 2022.09.26 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7454550 2022.09.26 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 7454551 2022.09.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7454552 2022.09.26 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7454553 2022.09.26 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7454554 2022.09.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7454555 2022.09.26 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7454556 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7457958 2022.09.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7449244 2022.09.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7449245 2022.09.25 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7449246 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7449247 2022.09.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 70 7449248 2022.09.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7449249 2022.09.25 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7449250 2022.09.25 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 29 7449251 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 7449252 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7449253 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7449254 2022.09.25 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7451337 2022.09.25 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 7436828 2022.09.22 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 7436850 2022.09.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7436851 2022.09.22 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7436852 2022.09.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7436853 2022.09.22 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7436854 2022.09.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7436855 2022.09.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 7436856 2022.09.22 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7436857 2022.09.22 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7436858 2022.09.22 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 7436859 2022.09.22 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7436860 2022.09.22 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7436861 2022.09.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7436862 2022.09.22 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7436870 2022.09.22 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7432058 2022.09.20 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7432059 2022.09.20 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7432060 2022.09.20 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7432061 2022.09.20 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7432062 2022.09.20 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7432063 2022.09.20 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7432170 2022.09.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7432171 2022.09.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7432172 2022.09.20 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7432173 2022.09.20 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7429162 2022.09.19 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7429163 2022.09.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7429164 2022.09.19 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 7429165 2022.09.19 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7424525 2022.09.18 LS mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7424526 2022.09.18 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7424527 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7424528 2022.09.18 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7424529 2022.09.18 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7424530 2022.09.18 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7424531 2022.09.18 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7424532 2022.09.18 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7424533 2022.09.18 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7424534 2022.09.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7424535 2022.09.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424536 2022.09.18 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7424537 2022.09.18 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7415915 2022.09.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7415916 2022.09.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 7415917 2022.09.15 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7415918 2022.09.15 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7415919 2022.09.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7415920 2022.09.15 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7415921 2022.09.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7415922 2022.09.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7413630 2022.09.14 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 7413631 2022.09.14 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7413632 2022.09.14 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7413633 2022.09.14 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7413634 2022.09.14 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7413635 2022.09.14 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7413636 2022.09.14 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7413637 2022.09.14 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7413638 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7413639 2022.09.14 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7413640 2022.09.14 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 7413641 2022.09.14 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7413642 2022.09.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7413643 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7413644 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7413645 2022.09.14 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7413646 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7413647 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7413648 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7413649 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7413650 2022.09.14 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7413651 2022.09.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7413652 2022.09.14 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7413653 2022.09.14 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7413654 2022.09.14 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7413655 2022.09.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 7413656 2022.09.14 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7413657 2022.09.14 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7413658 2022.09.14 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 3 7413659 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7413660 2022.09.14 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7413661 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7413662 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7413663 2022.09.14 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7413664 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7413703 2022.09.14 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7413975 2022.09.14 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7415177 2022.09.14 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7403847 2022.09.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7403848 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7403849 2022.09.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7403850 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 7403851 2022.09.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7403852 2022.09.11 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7403853 2022.09.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7403854 2022.09.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7403855 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7403856 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7403857 2022.09.11 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7403858 2022.09.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 7403859 2022.09.11 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7403860 2022.09.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7403861 2022.09.11 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7403862 2022.09.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7403863 2022.09.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7403864 2022.09.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7403865 2022.09.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 7403866 2022.09.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 45 7403867 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7403869 2022.09.11 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7401911 2022.09.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7392164 2022.09.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7392165 2022.09.06 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7392166 2022.09.06 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7392167 2022.09.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7392168 2022.09.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7389080 2022.09.05 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 7389081 2022.09.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7389082 2022.09.05 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7389083 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7389084 2022.09.05 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7389085 2022.09.05 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7389086 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7389087 2022.09.05 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7386253 2022.09.04 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7386260 2022.09.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7386271 2022.09.04 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7380634 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7380635 2022.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380636 2022.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7380637 2022.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7380638 2022.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7380639 2022.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7380640 2022.09.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7380641 2022.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7380642 2022.09.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 7380643 2022.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7380644 2022.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7380645 2022.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7380646 2022.09.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7380647 2022.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7380648 2022.09.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7380649 2022.09.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7380650 2022.09.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7380651 2022.09.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7380652 2022.09.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7380653 2022.09.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7380654 2022.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7380655 2022.09.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7380656 2022.09.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7380657 2022.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380658 2022.09.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7380659 2022.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7374856 2022.09.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7374857 2022.09.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7374859 2022.09.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7374860 2022.09.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7374861 2022.09.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7374862 2022.09.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7374863 2022.09.01 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7365843 2022.08.29 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7365844 2022.08.29 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7365845 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7365846 2022.08.29 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7365847 2022.08.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7365848 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7365849 2022.08.29 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7365850 2022.08.29 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7365875 2022.08.29 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 7365876 2022.08.29 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7365877 2022.08.29 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7365878 2022.08.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7365879 2022.08.29 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7365880 2022.08.29 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 9 7365881 2022.08.29 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7365882 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7365883 2022.08.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7365884 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7365885 2022.08.29 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7365886 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7365887 2022.08.29 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7365888 2022.08.29 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7366125 2022.08.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7357368 2022.08.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7357369 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7357370 2022.08.27 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7357371 2022.08.27 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7357372 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7357373 2022.08.27 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7357374 2022.08.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7357375 2022.08.27 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7357376 2022.08.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 7357377 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7357378 2022.08.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7357379 2022.08.27 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7357380 2022.08.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7357381 2022.08.27 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7357382 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7357383 2022.08.27 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7357384 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7357385 2022.08.27 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7357386 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7357387 2022.08.27 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 7357388 2022.08.27 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7357390 2022.08.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7357392 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7358058 2022.08.27 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 7352357 2022.08.25 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7352358 2022.08.25 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7352359 2022.08.25 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7352360 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7352361 2022.08.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7352362 2022.08.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7352363 2022.08.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7349646 2022.08.24 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7349652 2022.08.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7349653 2022.08.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7349654 2022.08.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7349655 2022.08.24 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7349656 2022.08.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7349657 2022.08.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7349658 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7349659 2022.08.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7346167 2022.08.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7346168 2022.08.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7346169 2022.08.23 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7346170 2022.08.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7346171 2022.08.23 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7346172 2022.08.23 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7346173 2022.08.23 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7346174 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7346175 2022.08.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7346176 2022.08.23 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7346186 2022.08.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 7344749 2022.08.22 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7344750 2022.08.22 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7344751 2022.08.22 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7344752 2022.08.22 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 7344753 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7344754 2022.08.22 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7344755 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7344756 2022.08.22 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7344757 2022.08.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7344758 2022.08.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7344759 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7344760 2022.08.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7342028 2022.08.21 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7342029 2022.08.21 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7342030 2022.08.21 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7342031 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7342032 2022.08.21 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7342033 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7342034 2022.08.21 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7342035 2022.08.21 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7342036 2022.08.21 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7342037 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7342038 2022.08.21 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7342039 2022.08.21 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7342040 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7342041 2022.08.21 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7342042 2022.08.21 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7332087 2022.08.18 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 7332088 2022.08.18 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7332089 2022.08.18 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7332090 2022.08.18 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7332091 2022.08.18 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7332092 2022.08.18 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 7332093 2022.08.18 LS mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7332094 2022.08.18 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7332095 2022.08.18 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 7332096 2022.08.18 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7332097 2022.08.18 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7332098 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 7332099 2022.08.18 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7332100 2022.08.18 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7332101 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7332102 2022.08.18 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7332103 2022.08.18 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7332104 2022.08.18 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 600 7332105 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7332106 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 7332107 2022.08.18 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7332108 2022.08.18 LS mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7332109 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7332110 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7332111 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7332112 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7332113 2022.08.18 LS mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7332114 2022.08.18 LS mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7332115 2022.08.18 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7332234 2022.08.18 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7332236 2022.08.18 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7332117 2022.08.17 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7332118 2022.08.17 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 350 7332119 2022.08.17 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7332120 2022.08.17 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7332121 2022.08.17 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 7332122 2022.08.17 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7332123 2022.08.17 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 7332124 2022.08.17 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7332125 2022.08.17 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 16 7332126 2022.08.17 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7332127 2022.08.17 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7332128 2022.08.17 LS mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7332129 2022.08.17 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7322142 2022.08.13 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7322143 2022.08.13 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7322144 2022.08.13 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7322145 2022.08.13 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7322146 2022.08.13 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7322147 2022.08.13 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7322148 2022.08.13 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 7322149 2022.08.13 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7322150 2022.08.13 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7322151 2022.08.13 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 7322152 2022.08.13 LS mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7322153 2022.08.13 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7322154 2022.08.13 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322155 2022.08.13 LS mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7322198 2022.08.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7322199 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 7322200 2022.08.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7322201 2022.08.12 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7322202 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7322203 2022.08.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7322204 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7322205 2022.08.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7322206 2022.08.12 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7322207 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 8 7322208 2022.08.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7322209 2022.08.12 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7322210 2022.08.12 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7322211 2022.08.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322212 2022.08.12 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7322213 2022.08.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7322214 2022.08.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7322215 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7322216 2022.08.12 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7322217 2022.08.12 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7322218 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7322219 2022.08.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7322220 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7322221 2022.08.12 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7322222 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7322223 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7322224 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7322225 2022.08.12 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7322235 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7305176 2022.08.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7305177 2022.08.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 37 7305178 2022.08.10 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7305179 2022.08.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7305180 2022.08.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7305181 2022.08.10 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7305182 2022.08.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7305183 2022.08.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7305184 2022.08.10 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7305185 2022.08.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7305186 2022.08.10 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7305187 2022.08.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7305188 2022.08.10 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7305189 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7305190 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7305191 2022.08.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7305192 2022.08.10 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7305193 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7305194 2022.08.10 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7305195 2022.08.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7303318 2022.08.09 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7303319 2022.08.09 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7303320 2022.08.09 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7303321 2022.08.09 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7303322 2022.08.09 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7303323 2022.08.09 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7303324 2022.08.09 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7303325 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7303326 2022.08.09 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7303327 2022.08.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7303328 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7303329 2022.08.09 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7303330 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7303384 2022.08.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7287606 2022.08.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7287607 2022.08.04 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7287608 2022.08.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7287609 2022.08.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7287610 2022.08.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7287611 2022.08.04 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7278315 2022.08.01 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 8 7278316 2022.08.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7278317 2022.08.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7278318 2022.08.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7278319 2022.08.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7278320 2022.08.01 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7278321 2022.08.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7278322 2022.08.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7278323 2022.08.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7278324 2022.08.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7269268 2022.07.28 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 7269269 2022.07.28 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 7269270 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7269271 2022.07.28 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7269272 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 7269273 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7269274 2022.07.28 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7269275 2022.07.28 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7269276 2022.07.28 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7269277 2022.07.28 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7269278 2022.07.28 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7269279 2022.07.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7269280 2022.07.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7266089 2022.07.27 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7266090 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7266091 2022.07.27 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7266092 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7266093 2022.07.27 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7266094 2022.07.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7266095 2022.07.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7264530 2022.07.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7264531 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7264532 2022.07.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7264533 2022.07.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7264534 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7264535 2022.07.26 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7264536 2022.07.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7264537 2022.07.26 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 7260433 2022.07.25 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7260437 2022.07.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7260441 2022.07.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7256150 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7256151 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7256152 2022.07.24 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7256153 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7256154 2022.07.24 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7256155 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7256156 2022.07.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7256157 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7256158 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7256159 2022.07.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7256160 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7256161 2022.07.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7256162 2022.07.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7256163 2022.07.24 WP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7259226 2022.07.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7260452 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 7260453 2022.07.24 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 160 7260454 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7260455 2022.07.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7260456 2022.07.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7260457 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7260458 2022.07.24 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7260459 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7260460 2022.07.24 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7260461 2022.07.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7260462 2022.07.24 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7260463 2022.07.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7253397 2022.07.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 7253398 2022.07.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7253399 2022.07.23 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7253400 2022.07.23 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7253401 2022.07.23 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7253402 2022.07.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7253403 2022.07.23 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7253404 2022.07.23 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7253405 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7253406 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7253407 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7253408 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7253409 2022.07.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7253410 2022.07.23 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7253411 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7253412 2022.07.23 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7253413 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7253414 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7253415 2022.07.23 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7253416 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7253417 2022.07.23 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7253418 2022.07.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7253419 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7253420 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7253421 2022.07.23 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7244286 2022.07.19 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7244287 2022.07.19 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7244288 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7244289 2022.07.19 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7244290 2022.07.19 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7244291 2022.07.19 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7244292 2022.07.19 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7244293 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7244294 2022.07.19 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7244295 2022.07.19 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7244296 2022.07.19 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7244297 2022.07.19 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7244298 2022.07.19 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7244299 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7244300 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7244301 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7244302 2022.07.19 LS mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7239366 2022.07.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7239367 2022.07.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7239368 2022.07.18 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7239369 2022.07.18 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7239370 2022.07.18 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7239371 2022.07.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7239372 2022.07.18 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7239373 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7239374 2022.07.18 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7239375 2022.07.18 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7239376 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7239377 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7239378 2022.07.18 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7239379 2022.07.18 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7239380 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 7239381 2022.07.18 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7239382 2022.07.18 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7239383 2022.07.18 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7239384 2022.07.18 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7239385 2022.07.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7239386 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7239387 2022.07.18 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 7237978 2022.07.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 7237979 2022.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7237980 2022.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7237981 2022.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7237982 2022.07.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7237983 2022.07.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7237984 2022.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7237985 2022.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7237986 2022.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7237987 2022.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7237988 2022.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7237989 2022.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7234260 2022.07.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7224505 2022.07.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7224506 2022.07.13 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7224507 2022.07.13 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7224508 2022.07.13 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7217124 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7217125 2022.07.11 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7217126 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 7217127 2022.07.11 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7217128 2022.07.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7217129 2022.07.11 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7217130 2022.07.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7217131 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7217132 2022.07.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 88 7217133 2022.07.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7217134 2022.07.11 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7217135 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7217136 2022.07.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7217137 2022.07.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7217138 2022.07.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7217139 2022.07.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7217140 2022.07.11 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7217141 2022.07.11 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7217142 2022.07.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7217143 2022.07.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7217148 2022.07.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7217149 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7217150 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7217151 2022.07.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7217152 2022.07.11 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7217153 2022.07.11 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7217154 2022.07.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7217155 2022.07.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7217156 2022.07.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7211805 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7212016 2022.07.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7212018 2022.07.10 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7212019 2022.07.10 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7212021 2022.07.10 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7212022 2022.07.10 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7212024 2022.07.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7212026 2022.07.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7212027 2022.07.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7212028 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7212029 2022.07.10 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7212030 2022.07.10 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7212031 2022.07.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7212032 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7212033 2022.07.10 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7212034 2022.07.10 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7212035 2022.07.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7212036 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7212037 2022.07.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7212039 2022.07.10 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7212040 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7212041 2022.07.10 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7212042 2022.07.10 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7212043 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7212046 2022.07.10 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7207718 2022.07.09 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7207719 2022.07.09 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 7207720 2022.07.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7207721 2022.07.09 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7207722 2022.07.09 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7207723 2022.07.09 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7207724 2022.07.09 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7207725 2022.07.09 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7207726 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7207727 2022.07.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7207728 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7207729 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7207730 2022.07.09 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7207731 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7207732 2022.07.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7207733 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7207734 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7207735 2022.07.09 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7207736 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7207737 2022.07.09 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7207738 2022.07.09 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7207739 2022.07.09 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7193314 2022.07.04 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7193315 2022.07.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7193316 2022.07.04 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 7193317 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7193318 2022.07.04 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7193319 2022.07.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7193320 2022.07.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7193321 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7193322 2022.07.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7193323 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7193324 2022.07.04 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7193325 2022.07.04 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7193326 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7193327 2022.07.04 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7193328 2022.07.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7193329 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7193330 2022.07.04 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7193331 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7193332 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7193333 2022.07.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7193334 2022.07.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7193335 2022.07.04 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7193336 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7193337 2022.07.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 7193338 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7193344 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7190107 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7190108 2022.07.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7190109 2022.07.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7190110 2022.07.03 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7190111 2022.07.03 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7190112 2022.07.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7190113 2022.07.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7190114 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7190115 2022.07.03 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7190116 2022.07.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7190117 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7190118 2022.07.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7190119 2022.07.03 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7190120 2022.07.03 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7190121 2022.07.03 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7190122 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7190123 2022.07.03 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7190124 2022.07.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7182212 2022.07.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7182213 2022.07.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7182214 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7182215 2022.07.02 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 7182216 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 7182217 2022.07.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7182218 2022.07.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7182219 2022.07.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7182220 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 7182221 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7182222 2022.07.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7182223 2022.07.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7182224 2022.07.02 WP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7182225 2022.07.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7182226 2022.07.02 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7182227 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 7182228 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7182229 2022.07.02 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7182230 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7182231 2022.07.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7182232 2022.07.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7182233 2022.07.02 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7182234 2022.07.02 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7182235 2022.07.02 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 7182236 2022.07.02 WP mapa