Pełna lista obserwacji drużyny

Avestom : Tomasz Kulakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7325790 2022.08.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7321902 2022.08.15 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7321901 2022.08.15 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7321899 2022.08.15 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7321900 2022.08.15 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 7320410 2022.08.15 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7318633 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7318632 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7318631 2022.08.14 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7318630 2022.08.14 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7318629 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7318628 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7318626 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 7318627 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 9 7317968 2022.08.14 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7314160 2022.08.13 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7314159 2022.08.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 7313186 2022.08.13 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7313041 2022.08.12 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7313040 2022.08.12 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 7313039 2022.08.12 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7313038 2022.08.12 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7306890 2022.08.11 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 7306727 2022.08.11 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7305534 2022.08.10 PL mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7305533 2022.08.10 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7304772 2022.08.10 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7304281 2022.08.10 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7304279 2022.08.10 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 7304282 2022.08.10 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7304280 2022.08.10 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7304278 2022.08.10 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7287261 2022.08.04 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7287259 2022.08.04 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 7287260 2022.08.04 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7287262 2022.08.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7286468 2022.08.04 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 7286470 2022.08.04 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7286469 2022.08.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7286466 2022.08.04 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7286467 2022.08.04 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7285224 2022.08.03 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7285225 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7285223 2022.08.03 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 7285222 2022.08.03 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7283560 2022.08.03 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7283150 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7283151 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7283149 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 7278776 2022.08.01 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7278777 2022.08.01 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7276686 2022.07.31 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7276234 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7276230 2022.07.31 OP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7276231 2022.07.31 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7276233 2022.07.31 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7276232 2022.07.31 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7275984 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7275886 2022.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7275885 2022.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7273805 2022.07.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7270780 2022.07.29 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7270781 2022.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7270693 2022.07.29 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7270692 2022.07.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7270350 2022.07.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7268373 2022.07.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7267952 2022.07.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7267943 2022.07.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7267780 2022.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7267505 2022.07.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7267293 2022.07.28 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 7267222 2022.07.28 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 7267221 2022.07.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7267128 2022.07.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7267129 2022.07.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7266172 2022.07.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7266173 2022.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7265277 2022.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7265278 2022.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7265279 2022.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7263361 2022.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7263237 2022.07.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7263188 2022.07.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7263187 2022.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7263086 2022.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7260873 2022.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7260178 2022.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7260177 2022.07.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7260176 2022.07.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7260110 2022.07.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7260109 2022.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7258160 2022.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7257871 2022.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7257793 2022.07.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7257792 2022.07.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7252642 2022.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7252641 2022.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7252639 2022.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7252640 2022.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7252138 2022.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7251369 2022.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7251371 2022.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7251370 2022.07.22 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7251322 2022.07.22 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7251321 2022.07.22 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7251318 2022.07.22 ŁD mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7251291 2022.07.22 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7251293 2022.07.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7251292 2022.07.22 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7250919 2022.07.22 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7248103 2022.07.21 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7245536 2022.07.20 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7244053 2022.07.20 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7244054 2022.07.20 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7244052 2022.07.20 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7242429 2022.07.19 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7241612 2022.07.19 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7241604 2022.07.19 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 7239860 2022.07.18 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7238837 2022.07.18 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7238836 2022.07.18 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7227519 2022.07.15 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7226236 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7226237 2022.07.14 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7226238 2022.07.14 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7224488 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7224489 2022.07.14 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 7216109 2022.07.11 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7215866 2022.07.10 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 27 7215865 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7215864 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7215863 2022.07.10 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7208153 2022.07.09 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 7208152 2022.07.09 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7208150 2022.07.09 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7208148 2022.07.09 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 7208149 2022.07.09 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7208151 2022.07.09 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7204816 2022.07.08 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7196936 2022.07.05 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7196935 2022.07.05 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7196806 2022.07.05 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7196805 2022.07.05 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7195342 2022.07.05 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7192401 2022.07.04 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7192113 2022.07.04 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7189113 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7189111 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7189110 2022.07.03 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 7189112 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7187987 2022.07.03 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7187986 2022.07.03 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7187984 2022.07.03 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7187737 2022.07.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7187736 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7166504 2022.06.27 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7161464 2022.06.26 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7158820 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7158819 2022.06.25 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7158817 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7158818 2022.06.25 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7158005 2022.06.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 39 7158006 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7158003 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7158004 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7158002 2022.06.25 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 7158001 2022.06.25 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7157520 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7157519 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7157153 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7156494 2022.06.25 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7149052 2022.06.23 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7147348 2022.06.22 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7147347 2022.06.22 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7147349 2022.06.22 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7147346 2022.06.22 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7147345 2022.06.22 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7140027 2022.06.20 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7140026 2022.06.20 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7135632 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7133787 2022.06.19 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7132028 2022.06.18 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7132026 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7132027 2022.06.18 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 7128690 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7128689 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7128688 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 7128687 2022.06.17 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7126557 2022.06.17 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7126456 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7124880 2022.06.17 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7124877 2022.06.16 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7124876 2022.06.16 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7121186 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7121156 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7121159 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7121158 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7121157 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7121155 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7121154 2022.06.16 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7120904 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7120888 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7120887 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7120882 2022.06.16 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7120881 2022.06.16 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7120884 2022.06.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 27 7120883 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7119775 2022.06.16 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7115208 2022.06.15 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7113903 2022.06.15 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7108125 2022.06.13 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7108124 2022.06.13 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7103004 2022.06.12 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7103005 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7103003 2022.06.12 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7100237 2022.06.11 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7100235 2022.06.11 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7099338 2022.06.11 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7099337 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7099336 2022.06.11 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7098920 2022.06.11 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7098919 2022.06.11 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7098918 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 7098791 2022.06.11 PL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7098789 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7098176 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7098175 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7098174 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 7098173 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7098172 2022.06.11 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7098170 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7098171 2022.06.11 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7097943 2022.06.11 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7097944 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7097942 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7096767 2022.06.11 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7096766 2022.06.11 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7088525 2022.06.09 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7082279 2022.06.07 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7082280 2022.06.07 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7081933 2022.06.07 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7081343 2022.06.07 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7075657 2022.06.06 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7075025 2022.06.06 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7075024 2022.06.06 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 7070288 2022.06.05 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7068311 2022.06.05 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7068312 2022.06.05 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7068310 2022.06.05 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7066104 2022.06.04 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7066103 2022.06.04 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7066102 2022.06.04 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7066101 2022.06.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7058866 2022.06.03 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 7058865 2022.06.03 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 7058864 2022.06.03 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7057231 2022.06.03 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7057230 2022.06.03 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7056284 2022.06.03 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7056283 2022.06.03 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7056282 2022.06.03 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7056281 2022.06.03 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7056280 2022.06.03 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 7046260 2022.05.31 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7046259 2022.05.31 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 200 7046258 2022.05.31 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 12 7046257 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 7045637 2022.05.31 PM mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 7045636 2022.05.31 PM mapa
bardzo rzadki dzierzba rudogłowa, Lanius senator 1 7044639 2022.05.31 PM mapa
bardzo rzadki dzierzba czarnoczelna, Lanius minor 1 7044637 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7044638 2022.05.31 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7044636 2022.05.31 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7043626 2022.05.31 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7041969 2022.05.30 MB mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7041412 2022.05.30 MB mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7040997 2022.05.30 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7040996 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7040730 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7040329 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7039911 2022.05.30 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7036446 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7033627 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7032460 2022.05.29 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7032347 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7031464 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7031419 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7031418 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7031336 2022.05.29 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7031227 2022.05.29 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7031069 2022.05.29 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7031070 2022.05.29 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7029592 2022.05.28 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7028745 2022.05.28 MB mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7028567 2022.05.28 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 7028559 2022.05.28 MB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7028553 2022.05.28 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7028419 2022.05.28 MB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7028418 2022.05.28 MB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7028095 2022.05.28 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7027870 2022.05.28 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7027732 2022.05.28 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7027260 2022.05.28 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7027259 2022.05.28 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7017003 2022.05.26 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7017002 2022.05.26 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7014041 2022.05.25 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7014042 2022.05.25 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7013882 2022.05.25 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7006051 2022.05.23 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7006050 2022.05.23 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7003746 2022.05.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7003745 2022.05.23 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7003744 2022.05.23 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7003743 2022.05.23 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7002988 2022.05.23 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7002714 2022.05.23 PL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7002713 2022.05.23 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6995788 2022.05.22 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 6986901 2022.05.20 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6986731 2022.05.20 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6986303 2022.05.20 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6986302 2022.05.20 PL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6986301 2022.05.20 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6986080 2022.05.20 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6985774 2022.05.20 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6982609 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6981664 2022.05.19 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6981663 2022.05.19 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6980567 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6980568 2022.05.19 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6980566 2022.05.19 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6980564 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6980563 2022.05.18 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6970624 2022.05.17 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 6970625 2022.05.17 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6966554 2022.05.16 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6966555 2022.05.16 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6966548 2022.05.16 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6966556 2022.05.16 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6966550 2022.05.16 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6966552 2022.05.16 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6966549 2022.05.16 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6966551 2022.05.16 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6966553 2022.05.16 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 6966547 2022.05.16 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6956520 2022.05.15 PL mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6956519 2022.05.15 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6955189 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6955188 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6955187 2022.05.15 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6955186 2022.05.15 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 6954586 2022.05.15 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6954137 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 6954138 2022.05.15 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6952987 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6952651 2022.05.15 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6952503 2022.05.15 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6952281 2022.05.15 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6952280 2022.05.15 PL mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 6952279 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 6951431 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6951430 2022.05.15 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6951428 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6951429 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 6951432 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6951310 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6951140 2022.05.15 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6951139 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6951136 2022.05.15 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6951138 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6951137 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 6950719 2022.05.15 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6950720 2022.05.15 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6950718 2022.05.15 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6950515 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6950463 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6950462 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6938182 2022.05.14 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6935093 2022.05.14 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6935095 2022.05.14 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 6935094 2022.05.14 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6935092 2022.05.14 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6934666 2022.05.14 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6928031 2022.05.13 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6928030 2022.05.13 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6923918 2022.05.12 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6918847 2022.05.11 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6918063 2022.05.11 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6918062 2022.05.11 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6917405 2022.05.11 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6917022 2022.05.11 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6915267 2022.05.11 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6915266 2022.05.11 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6848348 2022.05.02 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 6845300 2022.05.02 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6833857 2022.05.01 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6833859 2022.05.01 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6833858 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6833856 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6826048 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6826047 2022.04.30 PL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 6817159 2022.04.29 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6817152 2022.04.29 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 6816992 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6816991 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 6816989 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6816987 2022.04.29 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6816988 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6816984 2022.04.29 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6816990 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6816983 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6816985 2022.04.29 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6815438 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6815437 2022.04.29 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6807048 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6802067 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6802038 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6801994 2022.04.27 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6801995 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6800816 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6800734 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6800732 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6800733 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6800731 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6800735 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6800730 2022.04.27 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6795356 2022.04.26 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6774708 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6774618 2022.04.23 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6774617 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6774619 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6774616 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 200 6774213 2022.04.23 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6774212 2022.04.23 PL mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6774211 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6773915 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6773914 2022.04.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6773266 2022.04.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6773068 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6773064 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6772965 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6772750 2022.04.23 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6772740 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 6772739 2022.04.23 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 6772647 2022.04.23 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6771674 2022.04.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6771485 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6771462 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6771460 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6771461 2022.04.23 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6771459 2022.04.23 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6771143 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6771124 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6771123 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6771125 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6771122 2022.04.23 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6771008 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6771007 2022.04.23 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6771006 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6770989 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6767940 2022.04.22 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6767939 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6766239 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6764361 2022.04.22 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6764360 2022.04.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 6760559 2022.04.21 PL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6760389 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6760373 2022.04.21 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6760374 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6760372 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6753969 2022.04.20 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6748489 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6744539 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6740383 2022.04.17 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 6736701 2022.04.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6732576 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 6732575 2022.04.17 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6732266 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6732264 2022.04.17 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6732263 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6732265 2022.04.17 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6731736 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6731735 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6731705 2022.04.17 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6731686 2022.04.17 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6731664 2022.04.17 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6731663 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6731662 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6725501 2022.04.16 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6725248 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6725247 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6719163 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6719162 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6719136 2022.04.15 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6719135 2022.04.15 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6719060 2022.04.15 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6719059 2022.04.15 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6717260 2022.04.14 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6717261 2022.04.14 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 6715229 2022.04.14 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 6715228 2022.04.14 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6714082 2022.04.14 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6714101 2022.04.14 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6706831 2022.04.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6706832 2022.04.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6706830 2022.04.13 MZ mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6702796 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6702381 2022.04.12 PL mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 6702104 2022.04.12 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 6702105 2022.04.12 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6702103 2022.04.12 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6700885 2022.04.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6700884 2022.04.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6694720 2022.04.11 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6685345 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6685188 2022.04.10 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6684866 2022.04.10 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6684782 2022.04.10 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6684778 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6684600 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 80 6684599 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 6684230 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6684229 2022.04.10 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6684136 2022.04.10 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6679947 2022.04.09 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6679946 2022.04.09 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6679255 2022.04.09 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6679221 2022.04.09 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6679220 2022.04.09 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6679222 2022.04.09 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6679219 2022.04.09 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6673289 2022.04.08 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6673287 2022.04.08 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6673288 2022.04.08 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6673290 2022.04.08 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6670013 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6670012 2022.04.07 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6669873 2022.04.07 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6669841 2022.04.07 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6669788 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 6669787 2022.04.07 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6669789 2022.04.07 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6669727 2022.04.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6668354 2022.04.06 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6668353 2022.04.06 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6665039 2022.04.06 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6665040 2022.04.06 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6665038 2022.04.06 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6658040 2022.04.04 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6653836 2022.04.03 PL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6652946 2022.04.03 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6652945 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6652685 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6652684 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6651837 2022.04.03 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6651836 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6651533 2022.04.03 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6650658 2022.04.03 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6650656 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6650655 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6650652 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6650657 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6650653 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 6650659 2022.04.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6650273 2022.04.03 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6650248 2022.04.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6650207 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6650208 2022.04.03 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6649825 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6649822 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6649823 2022.04.03 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6649821 2022.04.03 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 6649820 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6649824 2022.04.03 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6649733 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 400 6649732 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 6649731 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 6649730 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6649717 2022.04.03 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6645060 2022.04.02 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6645059 2022.04.02 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6645058 2022.04.02 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6644893 2022.04.02 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6644891 2022.04.02 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6644892 2022.04.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6644779 2022.04.02 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6644636 2022.04.02 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6644635 2022.04.02 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6644637 2022.04.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6644419 2022.04.02 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6644418 2022.04.02 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6644420 2022.04.02 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6639009 2022.03.31 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6639008 2022.03.31 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6639007 2022.03.31 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 6638616 2022.03.31 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6635027 2022.03.30 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6634062 2022.03.30 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6629534 2022.03.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6629533 2022.03.29 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6629532 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6628166 2022.03.28 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6628108 2022.03.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6628110 2022.03.28 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6628109 2022.03.28 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6628107 2022.03.28 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6628106 2022.03.28 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6625637 2022.03.28 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6625636 2022.03.28 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6625638 2022.03.28 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 22 6621189 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6621190 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6620621 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6620614 2022.03.27 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6620454 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6620286 2022.03.27 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6620285 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6620284 2022.03.27 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6619421 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 6619422 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6618010 2022.03.27 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6615573 2022.03.27 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6615415 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6615416 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6615275 2022.03.27 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6615274 2022.03.27 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6612757 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 11 6612758 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6604097 2022.03.25 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6604094 2022.03.25 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6604095 2022.03.25 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6603010 2022.03.25 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6603009 2022.03.25 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6601281 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6601207 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6601029 2022.03.24 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 45 6601028 2022.03.24 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6601027 2022.03.24 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6600991 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 500 6600057 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6600059 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6600055 2022.03.24 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6600058 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6600056 2022.03.24 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6600054 2022.03.24 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6594767 2022.03.23 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6594765 2022.03.23 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6594766 2022.03.23 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 6590987 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 6590986 2022.03.22 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6590961 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6590960 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 6590815 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6590816 2022.03.22 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6590814 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6590817 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6590560 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6590559 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 600 6590561 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6590558 2022.03.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6590477 2022.03.22 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6590476 2022.03.22 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6590282 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6590283 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 500 6590281 2022.03.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6590270 2022.03.22 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6590271 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6590272 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6590273 2022.03.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 6588815 2022.03.21 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6588814 2022.03.21 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6588816 2022.03.21 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6586477 2022.03.21 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6586147 2022.03.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6586148 2022.03.21 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6586149 2022.03.21 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6579705 2022.03.20 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6579708 2022.03.20 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6579703 2022.03.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6579706 2022.03.20 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6579707 2022.03.20 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6579704 2022.03.20 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6579702 2022.03.20 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6579701 2022.03.20 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6578156 2022.03.20 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6577992 2022.03.20 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6577993 2022.03.20 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6575680 2022.03.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6575555 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6575554 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6575166 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6575165 2022.03.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6574992 2022.03.19 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6569586 2022.03.18 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6567091 2022.03.18 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6567090 2022.03.18 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6566684 2022.03.17 PL mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6566682 2022.03.17 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6563945 2022.03.17 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6563946 2022.03.17 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6563515 2022.03.17 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6562436 2022.03.16 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6560407 2022.03.16 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6560406 2022.03.16 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6560403 2022.03.16 PL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6559570 2022.03.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6557246 2022.03.15 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6556497 2022.03.15 PL mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6553077 2022.03.14 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6552890 2022.03.14 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6552891 2022.03.14 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6552854 2022.03.14 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6552853 2022.03.14 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 6552792 2022.03.14 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6552791 2022.03.14 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6552790 2022.03.14 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6552788 2022.03.14 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6552787 2022.03.14 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6543243 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 6543245 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 6542941 2022.03.12 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6542874 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6542509 2022.03.12 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6540482 2022.03.12 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6540481 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6538991 2022.03.11 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6538967 2022.03.11 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6538966 2022.03.11 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6536395 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6535381 2022.03.10 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6519547 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6519543 2022.03.06 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6519541 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6519542 2022.03.06 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6517003 2022.03.05 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6517002 2022.03.05 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6513041 2022.03.04 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6513040 2022.03.04 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6508961 2022.03.02 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6508962 2022.03.02 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6508963 2022.03.02 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6508450 2022.03.02 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 6508454 2022.03.02 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6508448 2022.03.02 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6508449 2022.03.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6507295 2022.03.02 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6504792 2022.03.01 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6504432 2022.02.28 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6503489 2022.02.28 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6499467 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6499451 2022.02.27 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6499452 2022.02.27 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6499453 2022.02.27 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6499450 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 70 6498996 2022.02.27 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 6498989 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6498156 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6498060 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6498061 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6498063 2022.02.27 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6498062 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 6498059 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6498058 2022.02.27 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6496883 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 6496880 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6496825 2022.02.27 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6496824 2022.02.27 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6496627 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6496236 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6496237 2022.02.27 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6496238 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6496235 2022.02.27 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6496234 2022.02.27 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 6496174 2022.02.27 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6496173 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6496172 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 45 6496171 2022.02.27 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6492659 2022.02.26 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6492072 2022.02.26 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6491323 2022.02.26 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6491316 2022.02.26 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6489989 2022.02.26 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6489991 2022.02.26 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6489990 2022.02.26 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6484250 2022.02.24 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6484234 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6484233 2022.02.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6484183 2022.02.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 6484182 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6484096 2022.02.24 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 13 6484052 2022.02.24 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6484050 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 42 6484051 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6483998 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6483997 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6483996 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6483962 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6483711 2022.02.24 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 6483712 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 6483568 2022.02.24 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6483567 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6483565 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6483566 2022.02.24 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6481615 2022.02.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6472013 2022.02.20 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6472012 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6472011 2022.02.20 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6471944 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6471942 2022.02.20 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6471941 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6471943 2022.02.20 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6469943 2022.02.19 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6462485 2022.02.16 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6462486 2022.02.16 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6460275 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6460151 2022.02.15 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6460142 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6460111 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6460110 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6460109 2022.02.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6460023 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6460005 2022.02.15 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6459972 2022.02.15 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6459971 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6459970 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6459965 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6459964 2022.02.15 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6459815 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6459803 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6459802 2022.02.15 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6459738 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6459726 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6459725 2022.02.15 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6459724 2022.02.15 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6459727 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6459698 2022.02.15 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6459697 2022.02.15 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6457587 2022.02.14 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6456667 2022.02.14 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6453194 2022.02.13 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6451288 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6451289 2022.02.13 PL mapa
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 6448512 2022.02.12 PL mapa
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 6448402 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6447278 2022.02.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6444842 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6444841 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 6444661 2022.02.12 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6444547 2022.02.12 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6444274 2022.02.12 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6444272 2022.02.12 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6444068 2022.02.11 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6444067 2022.02.11 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6441655 2022.02.11 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6441654 2022.02.11 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6441653 2022.02.11 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6438729 2022.02.10 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6438730 2022.02.10 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6436547 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6436546 2022.02.09 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6436532 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6436533 2022.02.09 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6436185 2022.02.09 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6436186 2022.02.09 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6434336 2022.02.08 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6433543 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6433523 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6433361 2022.02.07 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6433303 2022.02.07 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6433237 2022.02.07 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6433236 2022.02.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6433202 2022.02.07 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6433200 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6433197 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6433198 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6433199 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 6433196 2022.02.07 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6433181 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6433180 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6433154 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6433152 2022.02.07 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6433153 2022.02.07 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6432388 2022.02.07 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 6428704 2022.02.06 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6428596 2022.02.06 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6428595 2022.02.06 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6422781 2022.02.04 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6420668 2022.02.03 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6420645 2022.02.03 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6420110 2022.02.03 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6418588 2022.02.02 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6418589 2022.02.02 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 6418388 2022.02.02 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6418387 2022.02.02 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6414706 2022.01.31 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6414705 2022.01.31 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6414707 2022.01.31 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6414166 2022.01.31 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6408319 2022.01.29 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6403354 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6403355 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6403353 2022.01.26 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6403352 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 6403351 2022.01.26 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6403348 2022.01.26 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6403349 2022.01.26 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6403350 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6403346 2022.01.26 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6403345 2022.01.26 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6403347 2022.01.26 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6402539 2022.01.26 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6402538 2022.01.26 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6401005 2022.01.25 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6401002 2022.01.25 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6394179 2022.01.23 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6394180 2022.01.23 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6394178 2022.01.23 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6393343 2022.01.23 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6393340 2022.01.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6393344 2022.01.23 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6393341 2022.01.23 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6393339 2022.01.23 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1400 6393342 2022.01.23 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6390590 2022.01.22 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6390587 2022.01.22 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6390589 2022.01.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6390588 2022.01.22 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6390166 2022.01.22 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6390165 2022.01.22 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6390164 2022.01.22 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6390161 2022.01.22 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6390160 2022.01.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6390163 2022.01.22 PL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6390158 2022.01.22 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6390162 2022.01.22 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6390159 2022.01.22 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6390157 2022.01.22 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6388951 2022.01.22 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 17 6388944 2022.01.22 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6380764 2022.01.18 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6380727 2022.01.18 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6380726 2022.01.18 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6380725 2022.01.18 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6380606 2022.01.18 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6380588 2022.01.18 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6380520 2022.01.18 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6375009 2022.01.16 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6372769 2022.01.16 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6372768 2022.01.16 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6366782 2022.01.15 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6366492 2022.01.15 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6366135 2022.01.15 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6366050 2022.01.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 6366047 2022.01.15 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6366048 2022.01.15 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6366049 2022.01.15 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6364469 2022.01.14 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361008 2022.01.12 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360638 2022.01.12 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6360420 2022.01.12 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6360418 2022.01.12 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6360419 2022.01.12 WM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6360417 2022.01.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360229 2022.01.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360230 2022.01.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360228 2022.01.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360227 2022.01.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360225 2022.01.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360226 2022.01.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360151 2022.01.12 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6360035 2022.01.12 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6360034 2022.01.12 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6360028 2022.01.12 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6359951 2022.01.12 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6359953 2022.01.12 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6359952 2022.01.12 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6359830 2022.01.12 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359603 2022.01.12 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6359553 2022.01.12 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6359552 2022.01.12 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6359551 2022.01.12 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6355250 2022.01.10 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6355251 2022.01.10 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6349662 2022.01.09 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6349661 2022.01.09 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6349660 2022.01.09 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349659 2022.01.09 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6349658 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6349657 2022.01.09 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6349656 2022.01.09 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6349655 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6349223 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6349224 2022.01.09 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349205 2022.01.09 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6349129 2022.01.09 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6349127 2022.01.09 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349128 2022.01.09 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6349126 2022.01.09 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349125 2022.01.09 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6349124 2022.01.09 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6349004 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6349003 2022.01.09 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6349002 2022.01.09 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6349001 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6344566 2022.01.08 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6344391 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6344390 2022.01.08 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6343706 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6343705 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6340088 2022.01.07 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6339505 2022.01.07 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6339504 2022.01.07 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6339445 2022.01.07 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6335209 2022.01.06 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334000 2022.01.06 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6333704 2022.01.06 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6333703 2022.01.06 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 6333705 2022.01.06 PL mapa