Pełna lista obserwacji drużyny

De Gi : Szymon Sendera


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6368458 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6368454 2022.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6368457 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6368451 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 6368456 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6368452 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6368453 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6368449 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6368450 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6368455 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6368448 2022.01.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6368446 2022.01.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6368444 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6368447 2022.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 6368445 2022.01.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6368443 2022.01.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6368442 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6368461 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6368460 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6368459 2022.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6351712 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351711 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 6351710 2022.01.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6351709 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6351708 2022.01.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6351707 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6351706 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6351705 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6351704 2022.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6351703 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6351702 2022.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6351701 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6351728 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351727 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6351726 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6351725 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6351724 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6351723 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6351722 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6351721 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6351720 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6351719 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6351718 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 6351717 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6351716 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351715 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6351714 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6351713 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6351696 2022.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 4 6351697 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6351698 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6351699 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351700 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6346479 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6346458 2022.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6346382 2022.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6346385 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6346384 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346378 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6346381 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 6346380 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6346377 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6346379 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6346375 2022.01.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6346388 2022.01.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6346376 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6346483 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6346482 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6346481 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6346480 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6346459 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6346460 2022.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6346392 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6346391 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6346390 2022.01.08 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6346389 2022.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6346387 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6346386 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6346383 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6340847 2022.01.07 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 6340846 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6340845 2022.01.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6340844 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6340843 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6340842 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6340841 2022.01.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6340840 2022.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6340839 2022.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6340838 2022.01.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6340837 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6335665 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6335664 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6335662 2022.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6335661 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6335663 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6335660 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6335657 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6335655 2022.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6335658 2022.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6335659 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6335656 2022.01.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6335654 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6335652 2022.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6335653 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6335651 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6335649 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6335650 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6335648 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6335632 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6335647 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6335646 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6335645 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6335644 2022.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6335643 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6335641 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6335640 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6335639 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6335638 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6335637 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6335636 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6335635 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6335634 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6335633 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6335631 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6335630 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6335629 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6335628 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6335627 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6335626 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335625 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6335624 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6335621 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6335622 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6335623 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6335620 2022.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6335619 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6335617 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6335666 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6335618 2022.01.06 mapa