Pełna lista obserwacji drużyny

De Gi : Szymon Sendera


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7482473 2022.10.02 PM mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi 1 7482483 2022.10.02 PM mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 7482484 2022.10.02 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7482480 2022.09.30 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7482468 2022.09.29 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7482482 2022.09.29 MB mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 7482486 2022.09.29 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 7482469 2022.09.28 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7482474 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7482475 2022.09.28 PM mapa
bardzo rzadki białorzytka płowa, Oenanthe isabellina 1 7482478 2022.09.28 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7482470 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7482471 2022.09.27 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7482481 2022.09.26 PM mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 7482489 2022.09.26 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 3 7482476 2022.09.24 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7434173 2022.09.21 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7434174 2022.09.21 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7434175 2022.09.21 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7427442 2022.09.18 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7422667 2022.09.17 MP mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7422668 2022.09.17 ŚL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7404794 2022.09.11 MP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7404796 2022.09.11 MP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7404795 2022.09.04 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7482472 2022.09.04 ŚK mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 7341451 2022.08.21 MP mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7341452 2022.08.21 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7341453 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7341454 2022.08.21 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7341455 2022.08.21 MP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7341456 2022.08.21 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 7341457 2022.08.21 MP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7341458 2022.08.21 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7341459 2022.08.21 MP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7329444 2022.08.15 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7329445 2022.08.15 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7329446 2022.08.15 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7329447 2022.08.15 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7329448 2022.08.15 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7329449 2022.08.15 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 7329450 2022.08.15 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7329451 2022.08.15 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 7329452 2022.08.15 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7329453 2022.08.15 MB mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7319048 2022.08.14 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7319049 2022.08.14 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7329454 2022.08.14 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 11 7329455 2022.08.14 MB mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7329456 2022.08.13 WM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7303217 2022.08.09 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7285437 2022.08.03 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7275125 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7275126 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7275136 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7275135 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7275130 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7275134 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7275133 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7275128 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7275129 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 7275127 2022.07.30 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 7257767 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7257768 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7257769 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 7257770 2022.07.24 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 5 7257771 2022.07.24 MP mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 7257772 2022.07.24 MP mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7257773 2022.07.24 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7257774 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7257775 2022.07.24 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7257776 2022.07.24 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7257777 2022.07.24 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 40 7257778 2022.07.24 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7257779 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7254382 2022.07.23 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7254383 2022.07.23 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 7254384 2022.07.23 MP mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7249051 2022.07.21 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7249052 2022.07.21 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7249053 2022.07.21 MP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7246464 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 7246465 2022.07.20 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7246466 2022.07.20 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7246467 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7246468 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7246469 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7246470 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7246471 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7246472 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7246473 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 7236517 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7236518 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7236520 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7236521 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7236522 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 7236523 2022.07.17 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7236524 2022.07.17 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 5 7236525 2022.07.17 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7236526 2022.07.17 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7236527 2022.07.17 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 5 7236516 2022.07.16 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7236519 2022.07.16 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7212900 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 7212901 2022.07.10 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7212902 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7212903 2022.07.10 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 7212904 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7212905 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7212906 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7208946 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7208943 2022.07.09 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7208945 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7208944 2022.07.09 ŚK mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 7208947 2022.07.09 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7208948 2022.07.09 ŚK mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7201249 2022.07.06 MP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7196692 2022.07.03 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7196691 2022.07.03 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7196685 2022.07.03 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 2 7196684 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7196688 2022.07.03 PL mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7157732 2022.06.25 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7157733 2022.06.25 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7157734 2022.06.25 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7157735 2022.06.25 ŚK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7157736 2022.06.25 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7157737 2022.06.25 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7157738 2022.06.25 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 7157739 2022.06.25 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7157740 2022.06.25 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7157741 2022.06.25 ŚK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 16 7143625 2022.06.21 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7341484 2022.06.12 MP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7071999 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7072000 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7072001 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7072002 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7072003 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7072004 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7072005 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7072006 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 7072007 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7072008 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7072009 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7072010 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7072011 2022.06.04 MP mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7048393 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7048394 2022.05.29 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7048399 2022.05.29 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7048389 2022.05.28 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7048390 2022.05.28 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7048392 2022.05.28 PM mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7048373 2022.05.27 KP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7048374 2022.05.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7048375 2022.05.27 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7048376 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7048377 2022.05.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7048378 2022.05.27 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7048379 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7048380 2022.05.27 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7048381 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7048382 2022.05.27 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7048383 2022.05.27 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7048384 2022.05.27 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7048385 2022.05.27 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7048386 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7048387 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 7048388 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7048400 2022.05.27 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7048401 2022.05.27 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7048402 2022.05.27 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7048403 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7048404 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7048405 2022.05.27 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7048406 2022.05.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7048407 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7048408 2022.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 11 7048409 2022.05.27 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7048410 2022.05.27 PM mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 7048411 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7048412 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7048413 2022.05.27 PM mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 7012630 2022.05.24 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7012631 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7012632 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7012633 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7012634 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7012635 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7012636 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7012637 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7012638 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7012639 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7012640 2022.05.24 ŚL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6999592 2022.05.22 MP mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 6999594 2022.05.22 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 6999595 2022.05.22 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6999596 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6999597 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6999598 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6999599 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6999600 2022.05.22 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6999601 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6999602 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6999603 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6999604 2022.05.22 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6999605 2022.05.22 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6999606 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6999607 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6999608 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6999609 2022.05.22 MP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6999593 2022.05.21 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6999610 2022.05.21 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6999611 2022.05.21 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 6999612 2022.05.21 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6999613 2022.05.21 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6999614 2022.05.21 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6999615 2022.05.21 ŚL mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7048395 2022.05.21 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7048396 2022.05.21 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7048397 2022.05.21 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7048398 2022.05.21 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7048414 2022.05.21 PM mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 3 7341479 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7341480 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6942322 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6942321 2022.05.14 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6942320 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6942319 2022.05.14 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6942318 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6942317 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6942316 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6942315 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6942314 2022.05.14 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6942313 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6942312 2022.05.14 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6942311 2022.05.14 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6942310 2022.05.14 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6942309 2022.05.14 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6942308 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6942307 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6942306 2022.05.14 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6942305 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6942304 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6942303 2022.05.14 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6942302 2022.05.14 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6942301 2022.05.14 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6942300 2022.05.14 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6942299 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6942298 2022.05.14 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6942297 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6942296 2022.05.14 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6942295 2022.05.14 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6942294 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6942293 2022.05.14 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6942292 2022.05.14 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6942291 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6942290 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6942289 2022.05.14 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6942288 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6942287 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6942286 2022.05.14 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6942285 2022.05.14 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6942284 2022.05.14 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6942283 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6942282 2022.05.14 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6942281 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6942280 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6942279 2022.05.14 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6942278 2022.05.14 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6942277 2022.05.14 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6942276 2022.05.14 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6942274 2022.05.14 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6942273 2022.05.14 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6942272 2022.05.14 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6942271 2022.05.14 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6942270 2022.05.14 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6942269 2022.05.14 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6942268 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6942267 2022.05.14 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6942266 2022.05.14 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6942265 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6942264 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6942263 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6942262 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6942261 2022.05.14 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6942260 2022.05.14 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6942259 2022.05.14 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6942258 2022.05.14 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6942257 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6942256 2022.05.14 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6942255 2022.05.14 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6942254 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6942253 2022.05.14 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6942252 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6942251 2022.05.14 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6942250 2022.05.14 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6942249 2022.05.14 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6942248 2022.05.14 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6942247 2022.05.14 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6942246 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6942245 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6942244 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6961500 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6942243 2022.05.13 MP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6920717 2022.05.11 MP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 6920718 2022.05.11 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6920719 2022.05.11 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6920720 2022.05.11 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6920721 2022.05.11 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 6920722 2022.05.11 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6920723 2022.05.11 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 6920724 2022.05.11 MP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6920725 2022.05.11 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6920726 2022.05.11 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6920727 2022.05.11 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6920728 2022.05.11 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6920729 2022.05.11 MP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6912521 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6912522 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6912523 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6912524 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6912525 2022.05.09 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6912526 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6912527 2022.05.09 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6912528 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6912529 2022.05.09 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6799852 2022.04.26 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6799853 2022.04.26 MP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 6789257 2022.04.24 MP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6789258 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6789259 2022.04.24 MP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 6789260 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 6789261 2022.04.24 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6789262 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 6789263 2022.04.24 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6789264 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6789265 2022.04.24 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6789266 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6789267 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6789268 2022.04.24 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6789270 2022.04.24 MP mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 6789271 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6789272 2022.04.24 MP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 14 6789273 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 6789274 2022.04.24 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 6789275 2022.04.24 MP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6789276 2022.04.24 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6789302 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6789313 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6789307 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6789318 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6789303 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6789315 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6789316 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6789308 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6789311 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6789310 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6789304 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6789319 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6789325 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6789323 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6789335 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6789337 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6789340 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 6789343 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6789344 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6789345 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6789347 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 6789348 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6789349 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6789350 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6789351 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6789352 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6789353 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6789354 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6789355 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6789356 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 6789357 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6789358 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6789359 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6789360 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6789361 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6789362 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6789363 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6789364 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6789365 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6789366 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 6789367 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6789368 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6789369 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6789370 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6789371 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6789372 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6789373 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6789374 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 6 6789375 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6789376 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6789377 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6789378 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6789379 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 6789380 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6789381 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6789382 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6789383 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6789384 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6789385 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6789386 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 39 6789387 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6789388 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6789389 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6789390 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6789391 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6789392 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 6789393 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6789394 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6789395 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6789396 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 6789397 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6789398 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6789399 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6789400 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6789401 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6789402 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6789403 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6789404 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6789405 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6789406 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6789407 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6789408 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6789409 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6789410 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6789411 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6789412 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6789413 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6789414 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6789415 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6789416 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 6789417 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6789418 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6789419 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6789420 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6789421 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6789422 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6789423 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6789424 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6789425 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6789426 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6789427 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6789428 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6789429 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6753358 2022.04.18 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6753359 2022.04.18 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6753360 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6753361 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6753362 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6753363 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6753364 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6753365 2022.04.18 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6753366 2022.04.18 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6753367 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6753369 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6753370 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6753372 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6753373 2022.04.18 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6753374 2022.04.18 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6753375 2022.04.18 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6753376 2022.04.18 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6753377 2022.04.18 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6753378 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6753379 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6753380 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 6753381 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6753382 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6753383 2022.04.18 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 6753384 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6753385 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6753386 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6753387 2022.04.18 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6753388 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6753389 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6753391 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6753392 2022.04.18 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6753393 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6753394 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 6753395 2022.04.18 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6753396 2022.04.18 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6753397 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6753398 2022.04.18 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6753399 2022.04.18 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6753400 2022.04.18 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6753401 2022.04.18 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6753402 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6753403 2022.04.18 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6753404 2022.04.18 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6753405 2022.04.18 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6753406 2022.04.18 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6753408 2022.04.18 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6753409 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6753410 2022.04.18 MP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6753411 2022.04.18 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6753412 2022.04.18 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6753413 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6753414 2022.04.18 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6753415 2022.04.18 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6753416 2022.04.18 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6753417 2022.04.18 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6753418 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6753419 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6753421 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 6753422 2022.04.18 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6753423 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6753424 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6753425 2022.04.18 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6753426 2022.04.18 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6753427 2022.04.18 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6753730 2022.04.18 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6735741 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6735742 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6735743 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6735744 2022.04.17 MP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 6735745 2022.04.17 MP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6735746 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6735747 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6735748 2022.04.17 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6735749 2022.04.17 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6735750 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6735751 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6735752 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 6735753 2022.04.17 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6735754 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 6735755 2022.04.17 MP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6735756 2022.04.17 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6735757 2022.04.17 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6735758 2022.04.17 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6735759 2022.04.17 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6735760 2022.04.17 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6722393 2022.04.15 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6722394 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6722395 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6722396 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6722397 2022.04.15 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 6722398 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6722399 2022.04.15 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6722400 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6722401 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6722402 2022.04.15 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6722403 2022.04.15 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6722404 2022.04.15 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6722405 2022.04.15 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6722406 2022.04.15 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6722407 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 6722408 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6722409 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6722410 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 6722411 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 60 6722412 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6722413 2022.04.15 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 6722414 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6722415 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 6722416 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6722417 2022.04.15 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6722418 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6722419 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6722420 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6722421 2022.04.15 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6722422 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6722423 2022.04.15 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6722424 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6722425 2022.04.15 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6722426 2022.04.15 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6722427 2022.04.15 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6722428 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6722429 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6722430 2022.04.15 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6722431 2022.04.15 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6722432 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6722433 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6722434 2022.04.15 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6722435 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6722436 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6722437 2022.04.15 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6722438 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6722439 2022.04.15 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6722440 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6722443 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6722444 2022.04.15 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6722445 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6722446 2022.04.15 MP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6722447 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 6722448 2022.04.15 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6722449 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 6722450 2022.04.15 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6722451 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6722452 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6722453 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 6722454 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6722455 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6722456 2022.04.15 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6722441 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6722442 2022.04.14 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6692174 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6692069 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6692159 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6692112 2022.04.10 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6692115 2022.04.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6692114 2022.04.10 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6692117 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6692067 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6692064 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6692065 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6692181 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6692104 2022.04.10 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6692105 2022.04.10 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6692070 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6692180 2022.04.10 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6692093 2022.04.10 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6692179 2022.04.10 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6692072 2022.04.10 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6692178 2022.04.10 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6692158 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6692108 2022.04.10 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6692110 2022.04.10 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6692176 2022.04.10 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6692092 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6692100 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6692121 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6692177 2022.04.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6692062 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6692123 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6692125 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6692127 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6692073 2022.04.10 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6692118 2022.04.10 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6692101 2022.04.10 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6692111 2022.04.10 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6692103 2022.04.10 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6692068 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6692175 2022.04.10 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 6666751 2022.04.06 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6666752 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6666753 2022.04.06 MP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6666754 2022.04.06 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6666755 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6666756 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6666757 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 6666758 2022.04.06 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 6666759 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6666760 2022.04.06 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6666761 2022.04.06 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6666762 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6666763 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6666764 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6666765 2022.04.06 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6666766 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6666767 2022.04.06 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6666768 2022.04.06 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6666769 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6666770 2022.04.06 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6666771 2022.04.06 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 6666772 2022.04.06 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6666773 2022.04.06 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6666774 2022.04.06 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6654725 2022.04.03 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6654726 2022.04.03 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6654727 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6654728 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6654729 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6654730 2022.04.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6654731 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6654732 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6654733 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6654734 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6654735 2022.04.03 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6654736 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6654737 2022.04.03 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6654738 2022.04.03 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 6654739 2022.04.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6654740 2022.04.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6654741 2022.04.03 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6654742 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6654743 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6654744 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 6654745 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 6654746 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6654747 2022.04.03 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6654748 2022.04.03 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6654749 2022.04.03 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6654750 2022.04.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6654751 2022.04.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6654752 2022.04.03 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6654753 2022.04.03 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6654754 2022.04.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6654755 2022.04.03 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6654756 2022.04.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6654757 2022.04.03 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6654758 2022.04.03 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6654759 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6654760 2022.04.03 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6654761 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6654762 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6654763 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6654764 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6654765 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6654766 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6654767 2022.04.03 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6654768 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6654769 2022.04.03 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6654770 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6654771 2022.04.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6654772 2022.04.03 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6654773 2022.04.03 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6654774 2022.04.03 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6654775 2022.04.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6654776 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6654777 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6654778 2022.04.03 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6654779 2022.04.03 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6654780 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6654781 2022.04.03 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6654782 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6654783 2022.04.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6654784 2022.04.03 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6654785 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6654786 2022.04.03 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6654787 2022.04.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6654788 2022.04.03 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6654789 2022.04.03 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6654790 2022.04.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6654791 2022.04.03 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6654792 2022.04.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6654793 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6654794 2022.04.03 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6654795 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6654796 2022.04.03 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6654797 2022.04.03 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6654798 2022.04.03 MP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6654799 2022.04.03 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6654800 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6654801 2022.04.03 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6654802 2022.04.03 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6654803 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6654804 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6654805 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 6654806 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6654807 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6654808 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6654809 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6654810 2022.04.03 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6654811 2022.04.03 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6654812 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 34 6654813 2022.04.03 MP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6654814 2022.04.03 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6654815 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6654816 2022.04.03 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6654817 2022.04.03 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6654818 2022.04.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6654819 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6654820 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6654821 2022.04.03 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6654822 2022.04.03 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6654823 2022.04.03 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6654824 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 6654825 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6654826 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6654827 2022.04.03 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6654828 2022.04.03 MP mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6654717 2022.04.02 MP mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 2 6654718 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6654719 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6654720 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6654721 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6654722 2022.04.02 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6654723 2022.04.02 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6654724 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6642100 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6642101 2022.04.01 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6642102 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6642103 2022.04.01 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6642104 2022.04.01 MP mapa
rzadki dubelt, Gallinago media 1 6642105 2022.04.01 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6642106 2022.04.01 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6642107 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6642108 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6642109 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6642110 2022.04.01 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6642111 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6642112 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6642113 2022.04.01 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6642114 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6642115 2022.04.01 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6642116 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6642117 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6642118 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6642119 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6642130 2022.04.01 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6642131 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6642132 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6642133 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6642134 2022.04.01 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6642135 2022.04.01 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6642136 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6642120 2022.03.30 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6642121 2022.03.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6642122 2022.03.30 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6642123 2022.03.30 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6642124 2022.03.30 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6642125 2022.03.30 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6642126 2022.03.30 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6642127 2022.03.30 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6642128 2022.03.30 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6642129 2022.03.30 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6621634 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 6621635 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6621636 2022.03.27 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6621637 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6621638 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6621639 2022.03.27 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6621640 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6621641 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6621642 2022.03.27 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6621643 2022.03.27 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6621644 2022.03.27 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6621645 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6621646 2022.03.27 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6621664 2022.03.27 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6621665 2022.03.27 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6621666 2022.03.27 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6621667 2022.03.27 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6621668 2022.03.27 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6621669 2022.03.27 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6621670 2022.03.27 MP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6621671 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6621672 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6621673 2022.03.27 ŚK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6621674 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 60 6621676 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6621677 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 28 6621678 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6621964 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6621965 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6621966 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6621967 2022.03.27 ŚK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6621968 2022.03.27 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6621969 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6621970 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6621971 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6621972 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 13 6621973 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6621974 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6621975 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6621976 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 6621977 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6621979 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6621615 2022.03.26 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6621616 2022.03.26 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6621617 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6621618 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6621619 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6621620 2022.03.26 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6621621 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6621622 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6621623 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6621624 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6621625 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6621626 2022.03.26 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6621627 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6621628 2022.03.26 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6621629 2022.03.26 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 6621630 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6621631 2022.03.26 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6621632 2022.03.26 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 6621633 2022.03.26 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6621647 2022.03.26 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6621648 2022.03.26 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6621649 2022.03.26 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6621650 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6621651 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 6621652 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6621653 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6621654 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6621655 2022.03.26 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6621656 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6621657 2022.03.26 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6621658 2022.03.26 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6621659 2022.03.26 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6621660 2022.03.26 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6621661 2022.03.26 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6621662 2022.03.26 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 22 6621663 2022.03.26 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6589393 2022.03.21 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 6589394 2022.03.21 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6589395 2022.03.21 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6589396 2022.03.21 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6589397 2022.03.21 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 6589398 2022.03.21 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6589399 2022.03.21 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6589400 2022.03.21 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6589380 2022.03.20 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6589381 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6589382 2022.03.20 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6589383 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6589384 2022.03.20 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6589385 2022.03.20 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6589386 2022.03.20 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6589387 2022.03.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6589388 2022.03.20 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6589389 2022.03.20 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6589390 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6589391 2022.03.20 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6589392 2022.03.20 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6589415 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6589416 2022.03.20 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6589500 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6589501 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 6589502 2022.03.20 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6589503 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6589504 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6589505 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6589506 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6589507 2022.03.20 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6589508 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6589509 2022.03.20 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6589510 2022.03.20 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6589511 2022.03.20 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6589512 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6589513 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6589514 2022.03.20 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6589515 2022.03.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6589404 2022.03.19 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6589405 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6589406 2022.03.19 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6589407 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6589408 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6589409 2022.03.19 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6589410 2022.03.19 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6589411 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6589412 2022.03.19 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6589413 2022.03.19 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6589414 2022.03.19 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6589401 2022.03.16 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6589402 2022.03.16 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6548557 2022.03.12 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6548558 2022.03.12 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6548559 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6548560 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 6548561 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6548562 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6548563 2022.03.12 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6548564 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6548566 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6548567 2022.03.12 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6548568 2022.03.12 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6548569 2022.03.12 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6548570 2022.03.12 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6548571 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6548572 2022.03.12 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6548573 2022.03.12 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6548574 2022.03.12 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6548575 2022.03.12 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6548576 2022.03.12 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6548577 2022.03.12 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6548578 2022.03.12 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6548579 2022.03.12 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6548580 2022.03.12 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6548581 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6548582 2022.03.12 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6548583 2022.03.12 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6548584 2022.03.12 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6548585 2022.03.12 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6548586 2022.03.12 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6548587 2022.03.12 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6548588 2022.03.12 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6548589 2022.03.12 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6548590 2022.03.12 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6548591 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6548592 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6548593 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6548594 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6548595 2022.03.12 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6548596 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6548597 2022.03.12 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6548598 2022.03.12 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6548599 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6548600 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 26 6548601 2022.03.12 MP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 6548602 2022.03.12 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6548603 2022.03.12 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6548604 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 6548605 2022.03.12 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6548606 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6548607 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6548608 2022.03.12 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6548609 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6548610 2022.03.12 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6548611 2022.03.12 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6548612 2022.03.12 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6548613 2022.03.12 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6548614 2022.03.12 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6548615 2022.03.12 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6548616 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6548617 2022.03.12 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6548556 2022.03.11 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6519786 2022.03.05 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6519787 2022.03.05 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6519788 2022.03.05 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6519789 2022.03.05 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6519790 2022.03.05 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6519791 2022.03.05 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6519792 2022.03.05 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6519794 2022.03.05 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6519795 2022.03.05 MP