Pełna lista obserwacji drużyny

KRISS : Krystian Jainta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378906 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6378918 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6378902 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378903 2022.01.16 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 45 6378904 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6378905 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6378907 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6378908 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6378909 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6378910 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6378916 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6378915 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6378914 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6378913 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378917 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378912 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6378911 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6365229 2022.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6365228 2022.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6365227 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6365226 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6365224 2022.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6365223 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6365222 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6365221 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6365230 2022.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6365231 2022.01.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6365233 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6365225 2022.01.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6365236 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6365238 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6365239 2022.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6365235 2022.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6365243 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6365245 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6365234 2022.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6341866 2022.01.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6331575 2022.01.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6331582 2022.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 6328415 2022.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6328416 2022.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6328417 2022.01.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6328419 2022.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6328420 2022.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6328421 2022.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 6328422 2022.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6328423 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6328424 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328384 2022.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6328414 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 6328413 2022.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6328383 2022.01.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6328382 2022.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6328381 2022.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6328380 2022.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6000 6328379 2022.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6328378 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 23 6328377 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6328376 2022.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6328385 2022.01.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 60 6328386 2022.01.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6328387 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6328412 2022.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6328411 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6328410 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3000 6328409 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6328408 2022.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6328407 2022.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6328390 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6328388 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6324058 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324060 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6324070 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6324075 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6324086 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6324090 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6318906 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 27 6318905 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6318904 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6318903 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6318902 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6318901 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6318900 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6318899 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 6324095 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6324098 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6324173 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6324171 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6324166 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6324162 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324158 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6324150 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324141 2022.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6324137 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6324134 2022.01.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6324128 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324121 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324119 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6324116 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6324196 2022.01.02 mapa