Pełna lista obserwacji drużyny

KRISS : Krystian Jainta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 3 7653250 2022.11.27 OP mapa
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7653251 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7613824 2022.11.13 ŚL mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7610926 2022.11.07 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7610916 2022.11.07 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7531351 2022.10.18 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7531352 2022.10.18 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7531348 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 7531350 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7531353 2022.10.18 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7531349 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7531346 2022.10.18 MP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 7531345 2022.10.18 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7531347 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7531431 2022.10.18 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7531443 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7531442 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 7531440 2022.10.18 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7531436 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7531435 2022.10.18 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7531434 2022.10.18 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7531433 2022.10.18 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 110 7531432 2022.10.18 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7531342 2022.10.18 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7531341 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7531332 2022.10.18 MP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7531343 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7531337 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7531335 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7531333 2022.10.18 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7531334 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7531331 2022.10.18 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7531330 2022.10.18 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7531344 2022.10.18 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7531338 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7531339 2022.10.18 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7531324 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7531329 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7531327 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7531328 2022.10.18 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 330 7531326 2022.10.18 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7531336 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7531321 2022.10.18 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7531320 2022.10.18 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7531323 2022.10.18 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 3 7531309 2022.10.18 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7531316 2022.10.18 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7531319 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7531317 2022.10.18 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 7531318 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7531313 2022.10.18 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7531315 2022.10.18 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7531314 2022.10.18 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7531322 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7531310 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7531311 2022.10.18 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7531312 2022.10.18 MP mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7531355 2022.10.18 MP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7525810 2022.10.16 KP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7519021 2022.10.15 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7519030 2022.10.15 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 7515191 2022.10.14 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7515190 2022.10.14 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7515189 2022.10.14 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7515195 2022.10.14 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7515194 2022.10.14 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 16 7515193 2022.10.14 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7515279 2022.10.14 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7512611 2022.10.13 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7512612 2022.10.13 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 350 7512618 2022.10.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7512623 2022.10.13 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7512624 2022.10.13 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 7512625 2022.10.13 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7512634 2022.10.13 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 7512633 2022.10.13 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 13 7512632 2022.10.13 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7512629 2022.10.13 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 7512627 2022.10.13 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7509768 2022.10.12 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7509867 2022.10.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7509868 2022.10.12 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 7509869 2022.10.12 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 7509870 2022.10.12 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7509871 2022.10.12 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7509872 2022.10.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7509873 2022.10.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 7509874 2022.10.12 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7509875 2022.10.12 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 7509876 2022.10.12 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7507034 2022.10.11 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7507053 2022.10.11 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 7507054 2022.10.11 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7507041 2022.10.11 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7507039 2022.10.11 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7507035 2022.10.11 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7507052 2022.10.11 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 7507036 2022.10.11 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 5 7507051 2022.10.11 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7507040 2022.10.11 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7507044 2022.10.11 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 125 7507033 2022.10.11 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7507046 2022.10.11 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 7507047 2022.10.11 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7507048 2022.10.11 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7507049 2022.10.11 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 7507038 2022.10.11 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7507045 2022.10.11 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7507050 2022.10.11 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 9 7507037 2022.10.11 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 7505122 2022.10.10 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 7505121 2022.10.10 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7505120 2022.10.10 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 7505100 2022.10.10 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7505123 2022.10.10 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7505125 2022.10.10 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7505126 2022.10.10 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7505127 2022.10.10 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 7505128 2022.10.10 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 7505129 2022.10.10 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7505131 2022.10.10 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7499851 2022.10.09 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 7499852 2022.10.09 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 7499813 2022.10.08 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7499814 2022.10.08 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7499815 2022.10.08 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 12 7499844 2022.10.08 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7499845 2022.10.08 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7499846 2022.10.08 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7475553 2022.10.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475536 2022.10.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7475534 2022.10.02 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 14 7475546 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7475548 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 7475527 2022.10.02 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7475541 2022.10.02 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7475538 2022.10.02 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7475526 2022.10.02 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7475555 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7475545 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7475523 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7475544 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 7475543 2022.10.02 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7475532 2022.10.02 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7475556 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7475535 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7475547 2022.10.02 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 16 7475539 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7475552 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7475537 2022.10.02 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7475540 2022.10.02 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 7475558 2022.10.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7475551 2022.10.02 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7475557 2022.10.02 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7475549 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7475550 2022.10.02 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7475529 2022.10.02 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7475531 2022.10.02 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7475533 2022.10.02 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7475525 2022.10.02 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7475554 2022.10.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7475591 2022.10.02 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7475653 2022.10.02 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7460412 2022.09.26 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7460413 2022.09.26 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 7460414 2022.09.26 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7460418 2022.09.26 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7460420 2022.09.26 MP mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7421411 2022.09.17 ŚL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7305875 2022.08.10 ŚK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7305877 2022.08.10 ŚK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7305876 2022.08.10 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 7305878 2022.08.10 ŚK mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7305879 2022.08.10 ŚK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7305880 2022.08.10 ŚK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7305882 2022.08.10 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 7255397 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7255396 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7255395 2022.07.23 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7255394 2022.07.23 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7255393 2022.07.23 MP mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7255392 2022.07.23 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7255398 2022.07.23 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7255399 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7255406 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7255405 2022.07.23 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7255404 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 7255403 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7255402 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7255401 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7255400 2022.07.23 MP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7154142 2022.06.23 MP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7144926 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7144927 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7144928 2022.06.21 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7144929 2022.06.21 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7138578 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7138615 2022.06.19 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7138616 2022.06.19 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7138617 2022.06.19 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7138618 2022.06.19 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7138632 2022.06.19 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 7138633 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 7138634 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7138577 2022.06.19 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7138576 2022.06.19 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7138575 2022.06.19 MP mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7138565 2022.06.19 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7138566 2022.06.19 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 7138567 2022.06.19 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7138570 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7138571 2022.06.19 MP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 7138572 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7138573 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 7138574 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7138637 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7138639 2022.06.19 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7138669 2022.06.19 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 7138670 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7138671 2022.06.19 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7138673 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7138674 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7138675 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7138676 2022.06.19 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7138677 2022.06.19 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7138668 2022.06.19 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7138667 2022.06.19 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7138666 2022.06.19 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7138641 2022.06.19 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 7138642 2022.06.19 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7138643 2022.06.19 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 7138645 2022.06.19 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 7138648 2022.06.19 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7138663 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7138664 2022.06.19 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7138665 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7121681 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7121685 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7121687 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 23 7121689 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7121691 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7121680 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7121650 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7121648 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7121647 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7121646 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 7121645 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7121644 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7121743 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7121744 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7121788 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7121784 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7121782 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7121781 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7121780 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7121779 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7121778 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7121775 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7121774 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7121748 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7121747 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7121745 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7096331 2022.06.11 ŚL mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 7061693 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7062647 2022.06.04 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061106 2022.06.04 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7053381 2022.06.02 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7053382 2022.06.02 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7053384 2022.06.02 MB mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7053385 2022.06.02 MB mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7053386 2022.06.02 MB mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 7053387 2022.06.02 MB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7053415 2022.06.02 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7053418 2022.06.02 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7053641 2022.06.02 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7053425 2022.06.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 7053424 2022.06.02 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7053421 2022.06.02 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 7053420 2022.06.02 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7048718 2022.06.01 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7050751 2022.06.01 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7050752 2022.06.01 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7050753 2022.06.01 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7050754 2022.06.01 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 7050773 2022.06.01 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 7050774 2022.06.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7050775 2022.06.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7050776 2022.06.01 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7050777 2022.06.01 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 300 7050778 2022.06.01 PM mapa
bardzo rzadki dzierzba rudogłowa, Lanius senator 1 7046857 2022.05.31 PM mapa
bardzo rzadki dzierzba czarnoczelna, Lanius minor 1 7043915 2022.05.31 PM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7046887 2022.05.31 PM mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 7046888 2022.05.31 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7042906 2022.05.30 PM mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 7042904 2022.05.30 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7039152 2022.05.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 7039135 2022.05.29 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7036879 2022.05.29 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7029355 2022.05.28 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 7029349 2022.05.28 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7029357 2022.05.28 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7029352 2022.05.28 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 7029351 2022.05.28 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 7029353 2022.05.28 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7029358 2022.05.28 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7029365 2022.05.28 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7029364 2022.05.28 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7036870 2022.05.27 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7005316 2022.05.22 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7005315 2022.05.22 ŚK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7005314 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7005312 2022.05.22 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7005311 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 7005310 2022.05.22 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 7005309 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 7005318 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 7005319 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 7005321 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7005489 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7005471 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 7005470 2022.05.22 ŚK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7005348 2022.05.22 ŚK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7005347 2022.05.22 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 7005322 2022.05.22 ŚK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6964821 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6964818 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6964815 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6964811 2022.05.16 ŚL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 4 6964805 2022.05.16 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6964794 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6964823 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6964830 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6964848 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6964846 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6964845 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6964844 2022.05.16 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6964834 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6964832 2022.05.16 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6943016 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6943014 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6943012 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6943010 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6943008 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6943006 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6942805 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6942804 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6942802 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 6943018 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6943022 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6943050 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6943049 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6943047 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6943044 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6943042 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6943039 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6943036 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6943030 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6943026 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 6917886 2022.05.11 ŚL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6909854 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6909855 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6909856 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6909857 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6909853 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6909851 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6909850 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6909849 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6909848 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 6909847 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6909846 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6909858 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6909859 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6910522 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6909979 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6909978 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6909977 2022.05.10 ŚL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6909976 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6909865 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6909864 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6909863 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6909862 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6909861 2022.05.10 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6909860 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6909845 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6909844 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6909840 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6909802 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6909801 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6909800 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6909799 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6909797 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6909796 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6909783 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6909782 2022.05.10 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6909779 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6909803 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6909804 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6909839 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6909825 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6909824 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6909823 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6909822 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6909821 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6909820 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6909819 2022.05.10 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6909818 2022.05.10 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 10 6868850 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 6868852 2022.05.04 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6868855 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6868859 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 6868862 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6868863 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6858263 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6858266 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6858267 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 12 6858269 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6858270 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6858272 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 6858262 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6858260 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 6858238 2022.05.03 ŚL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 6858235 2022.05.03 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6858234 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 6858232 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6858230 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6858229 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6858227 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6858305 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6858307 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6858308 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6858384 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 6858377 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6858376 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6858375 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 6858373 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6858357 2022.05.03 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6858356 2022.05.03 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6858347 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 6858346 2022.05.03 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 14 6858309 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 18 6858310 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 6858339 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 6858341 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6858342 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6858343 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6858345 2022.05.03 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7610915 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6802296 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6802297 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6802312 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6802313 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6802314 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6802315 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6802317 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6802319 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6802320 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6802321 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6792966 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6792968 2022.04.25 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 6792971 2022.04.25 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6788384 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6788386 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6788388 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6788393 2022.04.24 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6788395 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6788396 2022.04.24 MP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 6788398 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6788399 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6788400 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6788401 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 6788413 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6788383 2022.04.24 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6788381 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6788379 2022.04.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6788345 2022.04.24 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6788349 2022.04.24 MP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6788353 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6788363 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6788366 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6788368 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6788370 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6788372 2022.04.24 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6788373 2022.04.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6788375 2022.04.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6788377 2022.04.24 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 6788415 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6788416 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6788418 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6788437 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6788438 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6788439 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6788441 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6788442 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6788443 2022.04.24 MP mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 6788444 2022.04.24 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6788453 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6788460 2022.04.24 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6788507 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6791331 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 6788436 2022.04.24 MP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6788435 2022.04.24 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6788419 2022.04.24 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6788422 2022.04.24 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6788429 2022.04.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6788425 2022.04.24 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6788426 2022.04.24 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6788428 2022.04.24 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6788430 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6788431 2022.04.24 MP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 6788432 2022.04.24 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6788433 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 6788434 2022.04.24 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6788511 2022.04.24 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6704836 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6704837 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6704838 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6704839 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6704840 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6704841 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6704842 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6704843 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6704844 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6704835 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6704834 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6704825 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6704826 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6704827 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6704828 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6704829 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6704830 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6704831 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6704832 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6704833 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6704845 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6707079 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 6704858 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6704859 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6704860 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6704861 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6704862 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6704863 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6704864 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6707061 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6707063 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6704857 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6704856 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6704846 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6704847 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6704848 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6704849 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6704850 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6704851 2022.04.12 ŚL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6704852 2022.04.12 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6704853 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6704854 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6704855 2022.04.12 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6673193 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6673194 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 6673195 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6673197 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6673201 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6673198 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6673199 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 6673200 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6673192 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6673191 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6673183 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6673184 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 6673185 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6673186 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6673187 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6673188 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6673189 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6673190 2022.04.07 ŚL mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6673202 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 21 6673203 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6673204 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 6673215 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6673216 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6673217 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6673218 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6673219 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6673220 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6673221 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6673222 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6673214 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6673213 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6673212 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6673223 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6673205 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 52 6673206 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 18 6673207 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6673208 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6673209 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 85 6673210 2022.04.07 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 6673211 2022.04.07 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 6657324 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6657323 2022.04.02 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6657322 2022.04.02 ŚL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6657321 2022.04.02 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6657320 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6657327 2022.04.02 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6657328 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6657330 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6657331 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6657332 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6657333 2022.04.02 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6635802 2022.03.30 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6635810 2022.03.30 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6635811 2022.03.30 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6635813 2022.03.30 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 6635820 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6635825 2022.03.22 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6481918 2022.02.23 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6481917 2022.02.23 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6481920 2022.02.21 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6481919 2022.02.21 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6464612 2022.02.15 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6464613 2022.02.15 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6450954 2022.02.11 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 6450946 2022.02.11 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6450945 2022.02.11 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6450944 2022.02.11 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6450942 2022.02.11 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 6 6450898 2022.02.10 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6450901 2022.02.10 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6435981 2022.02.08 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6435982 2022.02.08 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6435983 2022.02.08 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 6435984 2022.02.08 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6435985 2022.02.08 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6435986 2022.02.08 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 6435992 2022.02.08 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6435991 2022.02.08 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6435990 2022.02.08 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 6435989 2022.02.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6435988 2022.02.08 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6435987 2022.02.08 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6416842 2022.02.01 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6407873 2022.01.28 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6407874 2022.01.28 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 6407875 2022.01.28 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 6407876 2022.01.28 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6407877 2022.01.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6407878 2022.01.28 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6407883 2022.01.28 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6407882 2022.01.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6407881 2022.01.28 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 6407880 2022.01.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6407879 2022.01.28 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6406407 2022.01.27 ŚL mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 6398300 2022.01.23 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6398299 2022.01.23 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6398297 2022.01.23 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6398296 2022.01.23 ZP mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6398294 2022.01.23 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6398298 2022.01.23 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6398301 2022.01.23 ZP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6399512 2022.01.22 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6398826 2022.01.22 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6398322 2022.01.22 ZP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6398335 2022.01.22 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6398330 2022.01.22 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6398327 2022.01.22 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6398326 2022.01.22 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6398325 2022.01.22 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6398324 2022.01.22 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6398323 2022.01.22 ZP mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6398337 2022.01.22 ZP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6378907 2022.01.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378906 2022.01.16 MP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6378905 2022.01.16 MP mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 45 6378904 2022.01.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378903 2022.01.16 MP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6378902 2022.01.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378912 2022.01.16 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6378908 2022.01.16 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6378909 2022.01.16 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6378918 2022.01.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378917 2022.01.16 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6378916 2022.01.16 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6378915 2022.01.16 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6378913 2022.01.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6378914 2022.01.16 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6378911 2022.01.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6378910 2022.01.16 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6365228 2022.01.14 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6365227 2022.01.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6365226 2022.01.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6365225 2022.01.14 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6365223 2022.01.14 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6365222 2022.01.14 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6365221 2022.01.14 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6365229 2022.01.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6365230 2022.01.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6365224 2022.01.14 ŚL mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6365233 2022.01.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6365231 2022.01.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6365234 2022.01.11 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6365235 2022.01.11 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6365236 2022.01.11 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6365238 2022.01.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6365239 2022.01.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6365245 2022.01.11 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6365243 2022.01.11 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6341866 2022.01.07 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6331575 2022.01.05 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6331582 2022.01.05 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6328388 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6328387 2022.01.03 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 60 6328386 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6328385 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328384 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6328383 2022.01.03 ŚL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6328382 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6328381 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6328380 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6000 6328379 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6328378 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 23 6328377 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6328376 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3000 6328409 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 6328390 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6328407 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6328408 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6328423 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 6328422 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6328421 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6328420 2022.01.03 ŚL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6328419 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6328417 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6328416 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6328410 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6328424 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6328411 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6328412 2022.01.03 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 6328413 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6328414 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 6328415 2022.01.03 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6324086 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6324070 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324060 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6318906 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 27 6318905 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6324075 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6318904 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6318903 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6324058 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6318902 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6318901 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6318900 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6318899 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324141 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6324090 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 6324095 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6324173 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6324171 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6324166 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6324162 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324158 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6324150 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 48 6324144 2022.01.02 ŚL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6324137 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6324134 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6324128 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6324121 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6324119 2022.01.02 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6324116 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6324098 2022.01.02 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6324196 2022.01.02 ŚL mapa