Pełna lista obserwacji drużyny

Jakub Gustyn : Jakub Gustyn


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7319548 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7319560 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7319561 2022.08.14 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7319562 2022.08.14 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7319563 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7319564 2022.08.14 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7319565 2022.08.14 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7319566 2022.08.14 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7319567 2022.08.14 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7319568 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7319559 2022.08.14 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7319558 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7319549 2022.08.14 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7319550 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7319551 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7319552 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7319553 2022.08.14 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7319554 2022.08.14 LB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7319555 2022.08.14 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7319556 2022.08.14 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7319557 2022.08.14 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7319569 2022.08.14 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7319570 2022.08.14 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7319571 2022.08.14 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7319584 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 7319585 2022.08.14 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7319586 2022.08.14 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7319587 2022.08.14 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7319588 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7319589 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7319590 2022.08.14 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7319591 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7319592 2022.08.14 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7319583 2022.08.14 LB mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7319582 2022.08.14 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7319581 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7319572 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7319573 2022.08.14 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7319574 2022.08.14 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7319575 2022.08.14 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7319576 2022.08.14 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7319577 2022.08.14 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7319578 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7319579 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 7319580 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7030233 2022.05.28 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6714787 2022.04.14 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6703612 2022.04.12 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6697633 2022.04.09 LB mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6646352 2022.04.02 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6646347 2022.04.02 LB mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6646348 2022.04.02 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6646350 2022.04.02 LB mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6646346 2022.04.02 LB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6458104 2022.02.14 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6458109 2022.02.14 LB mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6458107 2022.02.14 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6458105 2022.02.14 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6460323 2022.02.13 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 11 6414224 2022.01.29 LB mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6414225 2022.01.29 LB mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6414226 2022.01.29 LB mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6414227 2022.01.29 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6404829 2022.01.27 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6392305 2022.01.22 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6380341 2022.01.16 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6380342 2022.01.16 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 6380343 2022.01.16 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6380344 2022.01.16 LB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 51 6380345 2022.01.16 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6380339 2022.01.16 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6380338 2022.01.16 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6380337 2022.01.16 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6380331 2022.01.16 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6380332 2022.01.16 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6380333 2022.01.16 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6380334 2022.01.16 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6380335 2022.01.16 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6380336 2022.01.16 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6380330 2022.01.16 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 29 6380313 2022.01.15 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 6380314 2022.01.15 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6380315 2022.01.15 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6380316 2022.01.15 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6380312 2022.01.15 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6380311 2022.01.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6380310 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6380309 2022.01.15 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6380308 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6380307 2022.01.15 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1147 6380306 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6380317 2022.01.15 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6380318 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6380319 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6382940 2022.01.15 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 64 6380329 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6380328 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6380327 2022.01.15 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 23 6380326 2022.01.15 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 6380325 2022.01.15 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 61 6380324 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6380323 2022.01.15 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6380322 2022.01.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6380320 2022.01.15 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6382939 2022.01.15 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6326773 2022.01.03 LB mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6321273 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6321127 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6321126 2022.01.02 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 82 6320004 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6319903 2022.01.02 LB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6319573 2022.01.02 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6319575 2022.01.02 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6319574 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6319513 2022.01.02 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319451 2022.01.02 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6319450 2022.01.02 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 6319447 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 21 6319440 2022.01.02 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 6319276 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6319275 2022.01.02 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6319260 2022.01.02 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6319168 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6319165 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6319164 2022.01.02 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319166 2022.01.02 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6319167 2022.01.02 LB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6318988 2022.01.02 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6318955 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6318954 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6318820 2022.01.02 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 380 6318819 2022.01.02 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6318762 2022.01.02 LB mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6318745 2022.01.02 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6318744 2022.01.02 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 6318743 2022.01.02 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6318622 2022.01.02 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6318621 2022.01.02 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6318549 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6318550 2022.01.02 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6318535 2022.01.02 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6318534 2022.01.02 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6318521 2022.01.02 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318517 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6318515 2022.01.02 LB mapa