Pełna lista obserwacji drużyny

Jakub Woźniak : Jakub Woźniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7075835 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6929519 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6921879 2022.05.07 MZ mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6921880 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6921881 2022.05.07 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6921882 2022.05.07 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6921883 2022.05.07 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6921884 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6921885 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6864579 2022.05.03 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6864580 2022.05.03 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6864581 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6864582 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6844292 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6844290 2022.05.01 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6844295 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6844289 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6844288 2022.05.01 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6844296 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6844293 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6844294 2022.05.01 MZ mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6844291 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6921886 2022.04.30 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6921887 2022.04.30 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6799040 2022.04.26 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 4 6798072 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6780784 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6724057 2022.04.16 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6707909 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6707761 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6707760 2022.04.13 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6696984 2022.04.11 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6696983 2022.04.11 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6696982 2022.04.11 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6696985 2022.04.11 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6696981 2022.04.11 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6688723 2022.04.10 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6688724 2022.04.10 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6688722 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 6679837 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6679838 2022.04.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6679839 2022.04.09 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6679836 2022.04.09 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6679835 2022.04.09 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6675184 2022.04.08 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6675185 2022.04.08 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6675183 2022.04.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6671876 2022.04.07 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6671843 2022.04.07 MZ mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6655616 2022.04.03 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6655614 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6655617 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6655615 2022.03.20 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6655613 2022.02.26 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6467788 2022.02.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6461540 2022.02.15 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6352001 2022.01.09 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6344681 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344683 2022.01.08 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6344682 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6344678 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6344680 2022.01.08 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6344676 2022.01.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6344677 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6344674 2022.01.08 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6340075 2022.01.07 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6340070 2022.01.07 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6340074 2022.01.07 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6340073 2022.01.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6340069 2022.01.07 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6340072 2022.01.07 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6340071 2022.01.07 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6340067 2022.01.07 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6340066 2022.01.07 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6340065 2022.01.07 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6327156 2022.01.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6327155 2022.01.03 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6327107 2022.01.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6314357 2022.01.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314358 2022.01.01 MZ mapa