Pełna lista obserwacji drużyny

Jakub Woźniak : Jakub Woźniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6352001 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6344681 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344683 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6344682 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6344678 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6344680 2022.01.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6344676 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6344677 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6344674 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6340075 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6340070 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6340074 2022.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6340073 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6340069 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6340072 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6340071 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6340067 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6340066 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6340065 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6327156 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6327155 2022.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6327107 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6314357 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314358 2022.01.01 mapa