Pełna lista obserwacji drużyny

TP ALAUDA : Piotr Kłonowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 6391024 2022.01.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6391022 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 6391025 2022.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 750 6391023 2022.01.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6391021 2022.01.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6391019 2022.01.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6391018 2022.01.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6391020 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6384512 2022.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6384511 2022.01.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6384514 2022.01.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 11 6384508 2022.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 75 6384510 2022.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 6384509 2022.01.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6384507 2022.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6384506 2022.01.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6382731 2022.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6382732 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 6382729 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6382733 2022.01.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6382728 2022.01.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6382725 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6382727 2022.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6382724 2022.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6382726 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6376088 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6376085 2022.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6376086 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6376087 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6376084 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 75 6376083 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6368996 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369011 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369012 2022.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6369009 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 6369013 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6369008 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6369010 2022.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6369005 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369003 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369004 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369002 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6369001 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6369000 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6369006 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6368998 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6368999 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6368997 2022.01.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6361104 2022.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6361101 2022.01.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6361100 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6361099 2022.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 75 6361102 2022.01.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6357955 2022.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6357953 2022.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6357956 2022.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6357954 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6357957 2022.01.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6357952 2022.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6357951 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 550 6357943 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6357949 2022.01.11 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6357947 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6357946 2022.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6357948 2022.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6357941 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6357944 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 6357945 2022.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6357939 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6357942 2022.01.11 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6357936 2022.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6357940 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6357937 2022.01.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6345032 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6345031 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6345029 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6345030 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6345048 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6345040 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6345042 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6345044 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6345041 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6345047 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 6345046 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6345039 2022.01.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6345045 2022.01.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6345038 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6345043 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345037 2022.01.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6345036 2022.01.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6345035 2022.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6345034 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6345033 2022.01.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6346426 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6340905 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6340049 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6340050 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6340048 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6340047 2022.01.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6340046 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6340044 2022.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6340052 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6340045 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6340043 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6340042 2022.01.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6340036 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 140 6340037 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6340040 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6340038 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6340035 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6340039 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6340041 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 6340034 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 6340032 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6340033 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6332364 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6332365 2022.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6332366 2022.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6332363 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6332362 2022.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6332359 2022.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6332361 2022.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6332358 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6332357 2022.01.05 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6332360 2022.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6332356 2022.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6332355 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6332354 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 550 6332353 2022.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6332352 2022.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6332349 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6332348 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6332350 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6332351 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6332347 2022.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6332346 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6329245 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 275 6329247 2022.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6329246 2022.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6329243 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6329244 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6329242 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6329241 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 6329239 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6329238 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6329240 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6329237 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6329233 2022.01.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6329236 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6329231 2022.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 6329229 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6329234 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6329235 2022.01.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6329230 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6329227 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 275 6329232 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6329228 2022.01.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6329226 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6329221 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6329224 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6329222 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 6329223 2022.01.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6327349 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6327350 2022.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6327348 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 6327347 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 6327346 2022.01.03 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6327344 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6327345 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 6327343 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6327342 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 6327341 2022.01.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6327340 2022.01.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6320789 2022.01.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6320790 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 6320787 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6320788 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6320786 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6320785 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320783 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6320782 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320784 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320780 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6320778 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6320781 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6320779 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6320777 2022.01.02 mapa