Pełna lista obserwacji drużyny

Wiktor Kilinowski : Wiktor Kilinowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 7324503 2022.08.15 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7324507 2022.08.15 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 7324506 2022.08.15 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7324505 2022.08.15 ZP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7324504 2022.08.15 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7324508 2022.08.15 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6461089 2022.02.15 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6461090 2022.02.15 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6461091 2022.02.15 ZP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6461092 2022.02.15 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6458933 2022.02.14 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6458911 2022.02.12 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6458920 2022.02.12 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6458921 2022.02.12 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6458922 2022.02.12 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6458918 2022.02.12 ZP mapa
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle 3 6458924 2022.02.12 ZP mapa
rzadki alka, Alca torda 11 6458925 2022.02.12 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 6458926 2022.02.12 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 6458927 2022.02.12 ZP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6458928 2022.02.12 ZP mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6458923 2022.02.12 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6458916 2022.02.12 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 6458915 2022.02.12 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6459381 2022.02.12 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 40 6458913 2022.02.12 ZP mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6458910 2022.02.12 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6458919 2022.02.12 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6458914 2022.02.11 ZP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6458912 2022.02.11 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6458917 2022.02.11 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6458936 2022.02.11 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6458935 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6458934 2022.02.11 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6458929 2022.02.03 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6458932 2022.02.02 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6458931 2022.02.02 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6458930 2022.02.02 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6458937 2022.01.28 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6364236 2022.01.14 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6364237 2022.01.14 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6356355 2022.01.10 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6342284 2022.01.07 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6342285 2022.01.07 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6342286 2022.01.07 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6342287 2022.01.07 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6342288 2022.01.07 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6337749 2022.01.06 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6337571 2022.01.06 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6337570 2022.01.06 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6337569 2022.01.06 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6331412 2022.01.05 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6331411 2022.01.05 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6331413 2022.01.05 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6332523 2022.01.05 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6332522 2022.01.05 ZP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6333314 2022.01.05 ZP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6329973 2022.01.04 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6329974 2022.01.04 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6329976 2022.01.04 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6329975 2022.01.04 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6329977 2022.01.04 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6329978 2022.01.04 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6329979 2022.01.04 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6329980 2022.01.04 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6327187 2022.01.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6327188 2022.01.03 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6327047 2022.01.03 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6327046 2022.01.03 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6327045 2022.01.03 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328081 2022.01.03 ZP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6328082 2022.01.03 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6328083 2022.01.03 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6328084 2022.01.03 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6321790 2022.01.02 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6321791 2022.01.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6321789 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 6321719 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6321717 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6321718 2022.01.02 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6321720 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6318373 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6318369 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6318378 2022.01.01 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 23 6318372 2022.01.01 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6318367 2022.01.01 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6318368 2022.01.01 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6318370 2022.01.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318365 2022.01.01 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6318371 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6318364 2022.01.01 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6318366 2022.01.01 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6318363 2022.01.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318362 2022.01.01 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6318361 2022.01.01 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6318374 2022.01.01 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6318377 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6318376 2022.01.01 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6318375 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6318399 2022.01.01 PM mapa