Pełna lista obserwacji drużyny

Antek Życki : Antoni Życki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6394306 2022.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 6394305 2022.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6394304 2022.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6394303 2022.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6394302 2022.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6394301 2022.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6394300 2022.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6394299 2022.01.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6394298 2022.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6394297 2022.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6394296 2022.01.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6394295 2022.01.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6394294 2022.01.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6394293 2022.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6394292 2022.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6394291 2022.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6394290 2022.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6394289 2022.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6394288 2022.01.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6384798 2022.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6384797 2022.01.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6379895 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6379894 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6379896 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6362759 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6362758 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6362757 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6362756 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6362755 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6362754 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6362753 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6362752 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6362751 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6362750 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6362748 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6362747 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6362746 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6362743 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 6362742 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6362741 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6362740 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6362739 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6362738 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6362737 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6362736 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6362735 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362734 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362733 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6362732 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6362731 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6362730 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6348316 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6348314 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 6348315 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6348313 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6348311 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6348312 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 6348310 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 6348309 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6348307 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 6348306 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6348305 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6348308 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6348304 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6348300 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6348299 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 6348297 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 310 6348301 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6348294 2022.01.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 6348295 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 6348298 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348572 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6348571 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6348569 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6348296 2022.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6348292 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348566 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6348565 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6348563 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6348567 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6348557 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6348555 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6348291 2022.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6348290 2022.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6348289 2022.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6348554 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6348552 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348550 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348547 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6348546 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6348303 2022.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6348302 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6348288 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6348287 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6348286 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6348285 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6348284 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6348283 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6348282 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6348281 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6348280 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6348279 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6348278 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6348277 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6348276 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6348275 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6348274 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6348272 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6348271 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6348270 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6348269 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6348268 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6348267 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6348266 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6348265 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6348264 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6348263 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6348262 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6348261 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6348260 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6348259 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6348258 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6348257 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6348544 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6348545 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6318351 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6318350 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6318349 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6318348 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6318347 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6318346 2022.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6318340 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6318344 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6318343 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6318341 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6318336 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6318345 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6318342 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6318337 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6318339 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6318331 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6318335 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6318333 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6318332 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6318330 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6318338 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318334 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6313604 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313603 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6313605 2022.01.01 mapa