Pełna lista obserwacji drużyny

Antek Życki : Antoni Życki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7385790 2022.09.04 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 55 7385791 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7385787 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7385789 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7385788 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7385786 2022.09.04 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7385784 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7385785 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7385783 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7385780 2022.09.04 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 7385781 2022.09.04 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7385782 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7385779 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7385778 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 7359828 2022.08.27 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7359826 2022.08.27 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7359824 2022.08.27 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7359823 2022.08.27 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7359825 2022.08.27 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7359827 2022.08.27 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7359822 2022.08.27 ŁD mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7359821 2022.08.27 ŁD mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7311866 2022.08.10 ŁD mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7311867 2022.08.10 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7303354 2022.08.09 ŁD mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7302213 2022.08.06 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7267897 2022.07.19 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7222609 2022.07.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7222608 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7222607 2022.07.13 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7222606 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7222623 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7222624 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7222622 2022.07.13 MZ mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7222621 2022.07.13 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 7222618 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7222619 2022.07.13 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7222620 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7222616 2022.07.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7222617 2022.07.13 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7222625 2022.07.13 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7222615 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7222614 2022.07.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7222613 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7222612 2022.07.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7222611 2022.07.13 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7222610 2022.07.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7222604 2022.07.13 MZ mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7222603 2022.07.13 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7222605 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7222601 2022.07.13 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7222602 2022.07.13 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7222597 2022.07.13 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7222598 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7222596 2022.07.13 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7222595 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7222593 2022.07.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7222599 2022.07.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7222592 2022.07.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7222594 2022.07.13 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7222591 2022.07.13 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7222590 2022.07.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7222205 2022.07.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7222204 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7222203 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7222201 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7222202 2022.07.02 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7222199 2022.07.02 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7222198 2022.07.02 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7222200 2022.07.02 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7222197 2022.07.02 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7222213 2022.07.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7222221 2022.07.02 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7222210 2022.07.02 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7222219 2022.07.02 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7222209 2022.06.30 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7222218 2022.06.30 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7222217 2022.06.30 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7222216 2022.06.29 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 7222215 2022.06.29 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7222208 2022.06.29 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7222214 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7222207 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7222220 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7222212 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7222206 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7222211 2022.06.29 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7169124 2022.06.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7169125 2022.06.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7169123 2022.06.27 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7169121 2022.06.27 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7169126 2022.06.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7169122 2022.06.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7169120 2022.06.27 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7169119 2022.06.27 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7169118 2022.06.27 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7169116 2022.06.27 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7169115 2022.06.27 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7169127 2022.06.27 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7169117 2022.06.27 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7169114 2022.06.27 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7132090 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7132091 2022.06.18 MZ mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7132088 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7132086 2022.06.18 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7132089 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7132087 2022.06.18 MZ mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7111146 2022.06.14 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7100631 2022.06.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7100630 2022.06.11 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7100629 2022.06.11 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7095390 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7093189 2022.06.10 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7093186 2022.06.10 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7093191 2022.06.10 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7093180 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7093177 2022.06.10 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7093179 2022.06.10 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7093175 2022.06.10 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 7093172 2022.06.10 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 7093170 2022.06.10 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7093183 2022.06.10 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7093171 2022.06.10 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 7093167 2022.06.10 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7093164 2022.06.10 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7093163 2022.06.10 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7093193 2022.06.10 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7093187 2022.06.10 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7093192 2022.06.10 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7093184 2022.06.10 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7093185 2022.06.10 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7093173 2022.06.10 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 7093181 2022.06.10 MB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7093174 2022.06.10 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7093176 2022.06.10 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7093178 2022.06.10 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7093182 2022.06.10 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7093169 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7093168 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7093165 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7093166 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7093162 2022.06.10 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7093160 2022.06.10 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7093161 2022.06.10 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7093159 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7093157 2022.06.10 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7093158 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7093156 2022.06.10 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7093154 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7093151 2022.06.10 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7093152 2022.06.10 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7093153 2022.06.10 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7093155 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7093147 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7093148 2022.06.10 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7093149 2022.06.10 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7093150 2022.06.10 PM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7092136 2022.06.10 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7092137 2022.06.09 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7092138 2022.06.09 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7089983 2022.06.08 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7089982 2022.06.08 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7089981 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7089980 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089979 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7089977 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089978 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7089976 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089975 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089974 2022.06.08 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7089973 2022.06.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7089972 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089966 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7089962 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7089961 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089960 2022.06.08 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7089971 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7089956 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089955 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089968 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7089953 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7089951 2022.06.08 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7089949 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089946 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089945 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7089941 2022.06.08 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7089940 2022.06.08 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7089969 2022.06.08 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7089965 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089964 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7089963 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7089970 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7089959 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089957 2022.06.08 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7089958 2022.06.08 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7089954 2022.06.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7089950 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089952 2022.06.08 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7089947 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7089948 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089942 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7089943 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7089938 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089939 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7089937 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089936 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7089933 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089935 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089934 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7089932 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7089931 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7089930 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089929 2022.06.08 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7089928 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089927 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089926 2022.06.08 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7089925 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089924 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7089920 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7089922 2022.06.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7089917 2022.06.08 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7089915 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089921 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089923 2022.06.08 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7089918 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7089912 2022.06.08 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7089919 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7089916 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7089911 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089913 2022.06.08 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7089914 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7089909 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089910 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7089908 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089907 2022.06.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7089905 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089903 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7089906 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089902 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7089899 2022.06.08 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7089904 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089901 2022.06.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7089900 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7089896 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089898 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7089894 2022.06.08 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7089897 2022.06.08 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7089895 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7089893 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7089892 2022.06.08 PM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7076932 2022.06.06 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7074107 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7074108 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7074106 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7074105 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7074102 2022.06.04 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7074103 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7074101 2022.06.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7074104 2022.06.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7074099 2022.06.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7074097 2022.06.04 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7074098 2022.06.04 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7074100 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7074096 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7074094 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7074095 2022.06.03 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7058000 2022.06.02 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7058001 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7057995 2022.06.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7057998 2022.06.02 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7057996 2022.06.02 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7057997 2022.06.01 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7057999 2022.06.01 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7057994 2022.06.01 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7057993 2022.06.01 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7057992 2022.06.01 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7058032 2022.06.01 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7058031 2022.05.31 PK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7058025 2022.05.31 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7058022 2022.05.31 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7058030 2022.05.31 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7058024 2022.05.31 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7058023 2022.05.31 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7058016 2022.05.31 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7058017 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7058020 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7058010 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7058008 2022.05.30 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7058014 2022.05.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7058005 2022.05.30 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7058003 2022.05.30 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7058002 2022.05.30 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7058029 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7058033 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7058028 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7058021 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7058019 2022.05.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7058026 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7058015 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7058027 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7058018 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7058013 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7058011 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7058009 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7058012 2022.05.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7058007 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7058004 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7058006 2022.05.30 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7057987 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057991 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057988 2022.05.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057986 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057990 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057985 2022.05.30 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7057989 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057984 2022.05.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057983 2022.05.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057982 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7057980 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057981 2022.05.30 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7057979 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057978 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057977 2022.05.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057976 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057941 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057939 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057943 2022.05.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057942 2022.05.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057938 2022.05.30 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7057936 2022.05.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057940 2022.05.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7057935 2022.05.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7057937 2022.05.30 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057933 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057934 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057932 2022.05.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7057931 2022.05.30 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7057930 2022.05.30 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7057929 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057928 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057956 2022.05.30 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057957 2022.05.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057954 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057959 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7057955 2022.05.30 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057952 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7057951 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057950 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7057953 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057949 2022.05.30 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057948 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7057947 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057958 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7057945 2022.05.29 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7057974 2022.05.29 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7057975 2022.05.29 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7057972 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057971 2022.05.29 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7057968 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7057973 2022.05.29 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7057969 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7057970 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7057966 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7057967 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7057964 2022.05.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7057963 2022.05.28 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7057962 2022.05.28 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7057961 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7057960 2022.05.28 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7057926 2022.05.28 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7057923 2022.05.28 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057922 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7057924 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7057921 2022.05.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7057927 2022.05.28 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057920 2022.05.28 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7057919 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7057916 2022.05.28 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7057918 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7057925 2022.05.28 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7057914 2022.05.28 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7057915 2022.05.28 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7057917 2022.05.28 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7057913 2022.05.28 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7057912 2022.05.28 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7015415 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7015413 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7015412 2022.05.25 ŁD mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7015411 2022.05.25 ŁD mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7015410 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7015414 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7015409 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7015406 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7015405 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7015408 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7015407 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7015404 2022.05.25 ŁD mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7015403 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 7015402 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 12 7015401 2022.05.25 ŁD mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 7015398 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7015400 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7015399 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7015397 2022.05.25 ŁD mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7015393 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7015395 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7015394 2022.05.25 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7015396 2022.05.25 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7006028 2022.05.22 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7006027 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7006026 2022.05.22 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7006024 2022.05.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7006025 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7006023 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7006020 2022.05.21 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7006022 2022.05.21 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7006019 2022.05.21 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7006021 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7006017 2022.05.21 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7006018 2022.05.21 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7006014 2022.05.21 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7006016 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7006012 2022.05.21 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7006013 2022.05.21 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7006015 2022.05.21 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7006010 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7006011 2022.05.20 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6989167 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6989166 2022.05.20 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6989183 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6989182 2022.05.20 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 6989181 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6989180 2022.05.20 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6989179 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6989178 2022.05.20 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6989177 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6989176 2022.05.20 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6989175 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6989174 2022.05.20 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6989173 2022.05.20 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6989172 2022.05.20 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6989171 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6989170 2022.05.20 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6989169 2022.05.20 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6989168 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6989165 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6989164 2022.05.20 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6989163 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6989162 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6989161 2022.05.20 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6989160 2022.05.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6989159 2022.05.20 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6989158 2022.05.20 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6989157 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6989156 2022.05.20 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6989155 2022.05.20 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6989154 2022.05.20 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6989153 2022.05.20 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6989152 2022.05.20 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6989151 2022.05.20 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6989150 2022.05.20 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6989149 2022.05.20 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6989148 2022.05.20 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6989147 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6989146 2022.05.20 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6989145 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6989144 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6989143 2022.05.20 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6989142 2022.05.20 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6989141 2022.05.20 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6989140 2022.05.20 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6989139 2022.05.20 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6989138 2022.05.20 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6989137 2022.05.20 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6989136 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6989135 2022.05.20 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6989134 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6986828 2022.05.19 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6986827 2022.05.19 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6986824 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6986826 2022.05.18 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6986825 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6986823 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6986822 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6986819 2022.05.18 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6986821 2022.05.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6986820 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6971548 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6896355 2022.05.05 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6806830 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6800021 2022.04.26 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6800022 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6800020 2022.04.26 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6800015 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6800014 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6800016 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6759729 2022.04.21 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6759727 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6749775 2022.04.19 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6747980 2022.04.18 ŁD mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6741619 2022.04.18 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6740006 2022.04.17 MZ mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6740005 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6728078 2022.04.15 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6714856 2022.04.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6714857 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6714855 2022.04.14 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6714854 2022.04.14 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6708083 2022.04.13 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6708081 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6708082 2022.04.13 MZ mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6701774 2022.04.12 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6701775 2022.04.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6701776 2022.04.12 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6701773 2022.04.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6696703 2022.04.11 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6696702 2022.04.11 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6696119 2022.04.11 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6687037 2022.04.10 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6680587 2022.04.09 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6670144 2022.04.07 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6670145 2022.04.07 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6668712 2022.04.06 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6668711 2022.04.06 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6668710 2022.04.06 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6662705 2022.04.04 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6650483 2022.04.03 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6650482 2022.04.03 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6650481 2022.04.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6650480 2022.04.03 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6650479 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6650478 2022.04.03 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6650477 2022.04.03 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6650476 2022.04.03 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6650475 2022.04.03 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6650473 2022.04.03 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6650472 2022.04.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6650471 2022.04.03 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6650470 2022.04.03 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6650469 2022.04.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6650468 2022.04.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6650467 2022.04.03 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6650466 2022.04.03 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6650465 2022.04.03 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6650464 2022.04.03 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6650463 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6650462 2022.04.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6650461 2022.04.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6650460 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 6650459 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6650458 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6650499 2022.04.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6650498 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6650497 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6650496 2022.04.03 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6650495 2022.04.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6650494 2022.04.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6650493 2022.04.03 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6650492 2022.04.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6650491 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6650490 2022.04.03 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6650489 2022.04.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6650488 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6650487 2022.04.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6650486 2022.04.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6650485 2022.04.03 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6650484 2022.04.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6650457 2022.04.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6650456 2022.04.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6650455 2022.04.03 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6650454 2022.04.03 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6650453 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6650451 2022.04.03 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6650450 2022.04.03 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6650452 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 6650447 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 6650448 2022.04.02 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 6650449 2022.04.02 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6650445 2022.04.02 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6650444 2022.04.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6650446 2022.04.01 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 6650443 2022.04.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6640551 2022.03.31 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6640549 2022.03.31 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6640550 2022.03.31 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6638528 2022.03.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6638017 2022.03.29 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6638016 2022.03.29 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6638021 2022.03.29 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6638020 2022.03.29 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6638019 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6638087 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6638094 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6638093 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6638092 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6638050 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6638086 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6638052 2022.03.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6638038 2022.03.29 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6638105 2022.03.29 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6638051 2022.03.29 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6638106 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6638091 2022.03.29 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6638013 2022.03.29 PL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6638011 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6638012 2022.03.29 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6638042 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6638108 2022.03.29 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6638111 2022.03.29 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 6638109 2022.03.29 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6638110 2022.03.29 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6638112 2022.03.29 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6638028 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6638025 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6638024 2022.03.29 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6638027 2022.03.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6638022 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6638023 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6638026 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6638031 2022.03.29 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6638032 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6638035 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6638036 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6638043 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6638030 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6638048 2022.03.29 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6638096 2022.03.29 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6638097 2022.03.29 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6638037 2022.03.29 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6638049 2022.03.29 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6638054 2022.03.29 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6638107 2022.03.29 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6638053 2022.03.29 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6638029 2022.03.29 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6638095 2022.03.29 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6638090 2022.03.29 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6638077 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6638034 2022.03.29 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6638101 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6638102 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6638046 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6638041 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6638089 2022.03.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6638033 2022.03.29 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6638080 2022.03.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6638047 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6638103 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6638085 2022.03.29 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6638083 2022.03.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6638040 2022.03.29 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6638088 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6638045 2022.03.29 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6638098 2022.03.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6638100 2022.03.29 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6638099 2022.03.29 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6638082 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6638084 2022.03.29 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6638039 2022.03.29 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6638104 2022.03.29 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6638081 2022.03.29 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6638044 2022.03.29 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6625475 2022.03.27 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6625474 2022.03.27 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6625473 2022.03.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6625472 2022.03.27 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6625471 2022.03.27 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6625469 2022.03.27 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6625470 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6609463 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6609464 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6609459 2022.03.26 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6609461 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 55 6609456 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6609460 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6609458 2022.03.26 ŁD mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6609455 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6609457 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6609452 2022.03.26 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6609454 2022.03.25 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6609453 2022.03.25 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6609450 2022.03.25 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6587481 2022.03.20 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6587482 2022.03.20 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6587479 2022.03.20 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6587480 2022.03.20 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6587478 2022.03.20 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6560556 2022.03.16 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6560557 2022.03.16 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6553751 2022.03.14 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6553231 2022.03.14 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6553232 2022.03.14 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6542904 2022.03.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6540617 2022.03.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6540616 2022.03.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6540615 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6540614 2022.03.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6540613 2022.03.12 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6540612 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6540611 2022.03.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6540610 2022.03.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6540609 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6540608 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6540607 2022.03.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6540606 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6540605 2022.03.12 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6540604 2022.03.12 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6540603 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6540602 2022.03.12 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6540633 2022.03.12 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6540632 2022.03.12 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6540631 2022.03.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6540630 2022.03.12 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6540629 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6540628 2022.03.12 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6540627 2022.03.12 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 6540626 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6540625 2022.03.12 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6540624 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6540623 2022.03.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6540622 2022.03.12 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6540621 2022.03.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6540620 2022.03.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6540619 2022.03.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6540601 2022.03.12 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6540600 2022.03.12 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6540599 2022.03.12 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6540598 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6540597 2022.03.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6540596 2022.03.12 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6540595 2022.03.12 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6540594 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6540593 2022.03.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6540592 2022.03.12 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6540591 2022.03.12 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6540590 2022.03.12 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6540589 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6540588 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6540586 2022.03.12 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6540587 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6531256 2022.03.05 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6531257 2022.03.05 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6531254 2022.03.05 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6531253 2022.03.05 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6531252 2022.03.05 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6531251 2022.03.05 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6531249 2022.03.05 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6531263 2022.03.05 ŁD mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6531247 2022.03.05 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6531248 2022.03.05 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6531250 2022.03.05 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6531271 2022.03.05 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 6531267 2022.03.05 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6531273 2022.02.28 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 6531268 2022.02.27 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6531266 2022.02.27 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6531272 2022.02.27 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 6531264 2022.02.27 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 6531265 2022.02.27 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6531262 2022.02.27 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6531261 2022.02.27 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6531259 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 6531255 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6531258 2022.02.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6531269 2022.02.27 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6531245 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6531244 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6531243 2022.02.27 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6531242 2022.02.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6531241 2022.02.27 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6531240 2022.02.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6531239 2022.02.27 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6531238 2022.02.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6531237 2022.02.27 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6531236 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6531235 2022.02.27 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6531234 2022.02.27 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6531233 2022.02.27 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6531232 2022.02.27 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6531231 2022.02.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6531230 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6531229 2022.02.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6531228 2022.02.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6531227 2022.02.27 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6531226 2022.02.27 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6531225 2022.02.27 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6531224 2022.02.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6531223 2022.02.27 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6531222 2022.02.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6531221 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6531220 2022.02.27 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6531219 2022.02.27 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6531218 2022.02.27 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6531217 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 6531216 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6479307 2022.02.22 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 6479310 2022.02.20 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6479306 2022.02.20 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6479309 2022.02.20 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6479308 2022.02.20 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6479305 2022.02.20 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 8 6479304 2022.02.20 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6447116 2022.02.12 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6447114 2022.02.12 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6447115 2022.02.12 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6447113 2022.02.12 ŚL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6447109 2022.02.12 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6447112 2022.02.12 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6447107 2022.02.12 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6447110 2022.02.12 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6447111 2022.02.12 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6447108 2022.02.12 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6447106 2022.02.12 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6447105 2022.02.12 ŚL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6447104 2022.02.12 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6445350 2022.02.11 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6428585 2022.02.06 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6426005 2022.02.05 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6426003 2022.02.05 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6426004 2022.02.05 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6426002 2022.02.05 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6426001 2022.02.05 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6426000 2022.02.05 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6425999 2022.02.05 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 6425998 2022.02.05 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6425997 2022.02.05 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 6425995 2022.02.05 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6425996 2022.02.05 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6425994 2022.02.05 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6425993 2022.02.05 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6423416 2022.02.04 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6422800 2022.02.04 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6420238 2022.02.03 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6420231 2022.02.03 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6419980 2022.02.03 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6423600 2022.02.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6423601 2022.02.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423602 2022.02.03 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6423604 2022.02.03 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6423605 2022.02.03 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6423609 2022.02.03 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6423611 2022.02.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6423612 2022.02.03 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6423594 2022.02.02 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6423596 2022.02.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6423597 2022.02.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6423599 2022.02.02 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6423585 2022.02.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6423587 2022.02.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6423589 2022.02.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6423590 2022.02.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423592 2022.02.01 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6414256 2022.01.31 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6423568 2022.01.31 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6423570 2022.01.31 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6423572 2022.01.31 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6423573 2022.01.31 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423582 2022.01.31 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6423559 2022.01.30 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 6423561 2022.01.30 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6423562 2022.01.30 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6423564 2022.01.30 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423565 2022.01.30 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6411991 2022.01.29 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6423553 2022.01.29 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423554 2022.01.29 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6423555 2022.01.29 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6423556 2022.01.29 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6423558 2022.01.29 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6423548 2022.01.28 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423549 2022.01.28 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6423550 2022.01.28 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6423551 2022.01.28 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6423552 2022.01.28 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6407138 2022.01.27 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6405406 2022.01.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6423541 2022.01.26 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6423543 2022.01.26 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6423545 2022.01.26 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6423547 2022.01.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6423529 2022.01.24 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6423535 2022.01.24 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6423536 2022.01.24 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6423538 2022.01.24 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6394306 2022.01.23 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 6394305 2022.01.23 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6394304 2022.01.23 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6394303 2022.01.23 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6394302 2022.01.23 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6394301 2022.01.23 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6394300 2022.01.23 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6394299 2022.01.23 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6394298 2022.01.23 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6394297 2022.01.23 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6394296 2022.01.23 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6394295 2022.01.23 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6394294 2022.01.23 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6394293 2022.01.23 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6394292 2022.01.23 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6394291 2022.01.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6394290 2022.01.23 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6394289 2022.01.23 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6394288 2022.01.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6423523 2022.01.21 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6423524 2022.01.21 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6423526 2022.01.21 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6423527 2022.01.21 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 6423518 2022.01.20 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6423519 2022.01.20 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6423521 2022.01.20 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6384798 2022.01.19 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6384797 2022.01.19 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 6423513 2022.01.19 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6423514 2022.01.19 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6423515 2022.01.19 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6423516 2022.01.19 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6423510 2022.01.18 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423511 2022.01.18 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6423512 2022.01.18 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6379895 2022.01.16 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6379894 2022.01.16 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6379896 2022.01.16 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6423493 2022.01.16 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6423494 2022.01.16 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6423497 2022.01.16 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6423498 2022.01.16 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6423507 2022.01.16 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6423508 2022.01.16 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6423509 2022.01.16 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6423489 2022.01.15 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6423490 2022.01.15 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6423491 2022.01.15 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6423492 2022.01.15 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6423483 2022.01.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6423484 2022.01.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423485 2022.01.13 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6423486 2022.01.13 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6423487 2022.01.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6423480 2022.01.12 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6423481 2022.01.12 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423482 2022.01.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6423475 2022.01.11 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423476 2022.01.11 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6423477 2022.01.11 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6423478 2022.01.11 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6423479 2022.01.11 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6423473 2022.01.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6423474 2022.01.10 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6362759 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6362758 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6362757 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6362756 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6362755 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6362754 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 6362753 2022.01.09 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6362752 2022.01.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6362751 2022.01.09 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6362750 2022.01.09 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6362748 2022.01.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6362747 2022.01.09 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6362746 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6362743 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 6362742 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6362741 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6362740 2022.01.09 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6362739 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6362738 2022.01.09 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6362737 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6362736 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6362735 2022.01.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362734 2022.01.09 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362733 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6362732 2022.01.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6362731 2022.01.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6362730 2022.01.09 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6423417 2022.01.09 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6423418 2022.01.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6423471 2022.01.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6423472 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6348316 2022.01.08 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6348314 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 6348315 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6348313 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6348311 2022.01.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6348312 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 33 6348310 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 6348309 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6348307 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 6348306 2022.01.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6348305 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6348308 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6348304 2022.01.08 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6348300 2022.01.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6348299 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 6348297 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 310 6348301 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6348294 2022.01.08 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 6348295 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 44 6348298 2022.01.08 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6348569 2022.01.08 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6348571 2022.01.08 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348572 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6348296 2022.01.07 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6348292 2022.01.07 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6348563 2022.01.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6348565 2022.01.07 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348566 2022.01.07 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6348567 2022.01.07 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6348555 2022.01.06 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6348557 2022.01.06 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6348291 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6348290 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6348289 2022.01.05 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348550 2022.01.05 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6348552 2022.01.05 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6348554 2022.01.05 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6348546 2022.01.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348547 2022.01.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6348303 2022.01.02 MZ mapa