Pełna lista obserwacji drużyny

Skotniczka : Eliza Suchozebrska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7472843 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7472844 2022.10.02 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7472842 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7472841 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7471554 2022.10.01 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7471551 2022.10.01 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7471553 2022.10.01 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7471552 2022.10.01 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7466825 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7466824 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7466826 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7466823 2022.09.30 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 7466822 2022.09.30 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 7466821 2022.09.30 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7466819 2022.09.30 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7466817 2022.09.30 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466818 2022.09.30 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7466816 2022.09.30 ZP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7466815 2022.09.30 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7466814 2022.09.30 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7466813 2022.09.30 ZP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 7466810 2022.09.30 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7466812 2022.09.30 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7466811 2022.09.30 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7466809 2022.09.30 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7466806 2022.09.30 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7466807 2022.09.30 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7466808 2022.09.30 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7466805 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7466804 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7466803 2022.09.30 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7465372 2022.09.30 ZP mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 7465370 2022.09.30 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7465368 2022.09.30 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7465367 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7465369 2022.09.30 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7465374 2022.09.30 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 12 7465371 2022.09.30 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7465361 2022.09.30 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7465360 2022.09.30 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7465359 2022.09.30 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7465373 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7465358 2022.09.29 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7465355 2022.09.29 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 7465356 2022.09.29 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7465354 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 27 7465357 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7465353 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7465351 2022.09.29 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7465352 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 7460235 2022.09.28 ZP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7460234 2022.09.28 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 59 7460231 2022.09.28 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7460232 2022.09.28 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 7460228 2022.09.28 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 22 7460227 2022.09.28 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7460229 2022.09.28 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7460230 2022.09.28 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7460226 2022.09.28 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7460224 2022.09.28 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7460225 2022.09.28 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7460223 2022.09.28 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7460219 2022.09.28 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7460222 2022.09.28 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3000 7460220 2022.09.28 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7460221 2022.09.28 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7460233 2022.09.28 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7460218 2022.09.28 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 7460213 2022.09.28 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7460217 2022.09.28 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7460214 2022.09.28 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7460215 2022.09.28 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7460216 2022.09.28 ZP mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7460212 2022.09.28 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7425630 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7425632 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7422461 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7422460 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7422458 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7422459 2022.09.17 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7425653 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7425626 2022.09.17 MZ mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7425615 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7425621 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7425619 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7422457 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7422499 2022.09.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7425667 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7425662 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7425654 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 7425661 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7422453 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7422454 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7422502 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7422500 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7425624 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7425622 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7425656 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7425657 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 7422501 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7425655 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7425660 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7425658 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7425639 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7425643 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7425647 2022.09.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7425645 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7422498 2022.09.17 MZ mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7422465 2022.09.17 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7422464 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7425652 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7425669 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7422462 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7422466 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7422463 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 7425634 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7425671 2022.09.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7425650 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7425599 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7419297 2022.09.17 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7419298 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 25 7419299 2022.09.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7419300 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7419301 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7419302 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7419303 2022.09.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 7419304 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7419305 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7419307 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7419308 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 7419309 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7419310 2022.09.17 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7419311 2022.09.17 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7419312 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7419313 2022.09.17 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7419314 2022.09.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7419315 2022.09.17 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7419316 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7419317 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7419318 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 120 7419320 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7419321 2022.09.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7419322 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7419323 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7419324 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7419325 2022.09.17 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7419326 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7419327 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7419328 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7419329 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7419330 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7419331 2022.09.17 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7419332 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7419334 2022.09.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7419335 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7419337 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7363989 2022.08.28 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7363991 2022.08.28 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7363990 2022.08.28 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7363979 2022.08.28 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7363981 2022.08.28 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7363982 2022.08.28 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7363987 2022.08.28 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7363980 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 7363983 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7363986 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 7363984 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7363992 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 7363985 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 7363988 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7363977 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7363976 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7363978 2022.08.28 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7363965 2022.08.28 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7363971 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7361217 2022.08.28 LB mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7361218 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7363959 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7363963 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7361216 2022.08.28 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7363966 2022.08.28 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7363957 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7363964 2022.08.28 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7363958 2022.08.28 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7363962 2022.08.28 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7363961 2022.08.28 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7363960 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7363969 2022.08.28 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7363972 2022.08.28 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 7363970 2022.08.28 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7363973 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7363993 2022.08.28 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 4 7360150 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7363968 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7364017 2022.08.27 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 7364014 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7364019 2022.08.27 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7364012 2022.08.27 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7364013 2022.08.27 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7364015 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7364010 2022.08.27 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7364016 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7364018 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7364009 2022.08.27 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7364011 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7364008 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7364006 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7364005 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7364007 2022.08.27 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7360152 2022.08.27 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7360153 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7364001 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7363995 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 7363994 2022.08.27 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7364000 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 38 7363996 2022.08.27 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 180 7363997 2022.08.27 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7363998 2022.08.27 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7364002 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 26 7364003 2022.08.27 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7364004 2022.08.27 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7357958 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7357957 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7357956 2022.08.27 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7357955 2022.08.27 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7357952 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7356425 2022.08.26 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7355073 2022.08.26 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7356427 2022.08.26 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7356424 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7356428 2022.08.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356423 2022.08.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7356426 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7356422 2022.08.26 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7356429 2022.08.26 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7356430 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7356431 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 7356432 2022.08.26 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 150 7356433 2022.08.26 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7354667 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7356435 2022.08.26 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7354689 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7354690 2022.08.26 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7356434 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7354683 2022.08.26 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7354687 2022.08.26 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 7354686 2022.08.26 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7356436 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 7349814 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7349460 2022.08.24 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7349461 2022.08.24 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7349462 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7349463 2022.08.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7349464 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7349465 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7349466 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7349467 2022.08.24 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7349468 2022.08.24 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7349469 2022.08.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7349470 2022.08.24 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7349471 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7349472 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7349473 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 7349474 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 7349475 2022.08.24 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1200 7349477 2022.08.24 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7349478 2022.08.24 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 7349479 2022.08.24 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 7349480 2022.08.24 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 130 7349481 2022.08.24 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 11 7349482 2022.08.24 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 20 7349483 2022.08.24 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7349484 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 7349485 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7349486 2022.08.24 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 7 7349487 2022.08.24 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 7349488 2022.08.24 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 19 7349489 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 7349490 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 7349491 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7349492 2022.08.24 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7349493 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7349494 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7349495 2022.08.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7349496 2022.08.24 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7349497 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7349498 2022.08.24 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7349499 2022.08.24 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7349500 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 7349501 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 7349502 2022.08.24 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 7349503 2022.08.24 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7349504 2022.08.24 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7349505 2022.08.24 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7349506 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7349507 2022.08.24 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7349508 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 7349509 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7349510 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7349511 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7349512 2022.08.24 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7349513 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7349514 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7349515 2022.08.24 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7349516 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7349517 2022.08.24 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 7349518 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7349519 2022.08.24 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7349520 2022.08.24 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7349521 2022.08.24 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7349522 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7349523 2022.08.24 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7349524 2022.08.24 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7349525 2022.08.24 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7349526 2022.08.24 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7349527 2022.08.24 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7349528 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7349529 2022.08.24 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7349530 2022.08.24 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7349531 2022.08.24 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7349812 2022.08.24 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7350013 2022.08.24 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7350538 2022.08.07 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7350537 2022.08.07 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7277751 2022.07.31 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7277750 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7277749 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7277748 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7277747 2022.07.31 MZ mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7191573 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7191577 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7191571 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 7191580 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 7191585 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7191569 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7191588 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7191576 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7191575 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 7191570 2022.06.29 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7191589 2022.06.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7191568 2022.06.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7191572 2022.06.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7191584 2022.06.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7191581 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7191583 2022.06.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7191579 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7191582 2022.06.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7191578 2022.06.29 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7191586 2022.06.29 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7175433 2022.06.29 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7191598 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7191601 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7191594 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7191593 2022.06.29 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7191597 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7191592 2022.06.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7191596 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7191599 2022.06.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7191590 2022.06.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7191591 2022.06.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7191602 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7191566 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7191567 2022.06.29 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7177728 2022.06.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7177727 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7191560 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7191559 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7175432 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7175431 2022.06.29 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7177731 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7177729 2022.06.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7191564 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7191565 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7177733 2022.06.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7191562 2022.06.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7191557 2022.06.29 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7191563 2022.06.29 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7191561 2022.06.29 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 7177730 2022.06.29 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7191556 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7191558 2022.06.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7177734 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 7175428 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7191603 2022.06.29 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7175430 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7175429 2022.06.29 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7191604 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7175425 2022.06.29 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7191606 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7191607 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7191608 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7175427 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7175426 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7175423 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7175421 2022.06.19 MZ mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7123412 2022.06.16 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7123413 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7123414 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7123415 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7123416 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7123417 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7123418 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7123419 2022.06.16 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7105405 2022.06.12 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7105403 2022.06.12 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7105404 2022.06.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7105402 2022.06.12 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7105400 2022.06.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7105399 2022.06.12 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7105396 2022.06.12 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7105397 2022.06.12 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7105401 2022.06.12 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7105398 2022.06.12 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7105394 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7105395 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7105393 2022.06.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7105391 2022.06.12 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7105392 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7105390 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7105389 2022.06.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7105387 2022.06.12 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7105386 2022.06.12 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7105388 2022.06.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7105421 2022.06.12 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7105420 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7105417 2022.06.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7105418 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7105416 2022.06.12 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7105415 2022.06.12 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7105419 2022.06.12 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7105414 2022.06.12 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7105412 2022.06.12 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7105413 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7105410 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7105411 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 7105409 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7109871 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7105408 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7105406 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7105407 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7105385 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7105384 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7105383 2022.06.12 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7105382 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7105379 2022.06.12 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7105381 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7105380 2022.06.12 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7105376 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7105377 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7105375 2022.06.12 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7105378 2022.06.12 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7105374 2022.06.12 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7105373 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7105372 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7105371 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 6 7109836 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7087663 2022.06.08 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7087662 2022.06.08 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7087661 2022.06.08 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7087658 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7087660 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7087667 2022.06.08 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7087665 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7087659 2022.06.08 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7087657 2022.06.08 PM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7087656 2022.06.08 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7087654 2022.06.08 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7087655 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 6 7087651 2022.06.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7087666 2022.06.08 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7087653 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7087650 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7087652 2022.06.08 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7087649 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7087648 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7087646 2022.06.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7087644 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7087647 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7087642 2022.06.08 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7087645 2022.06.08 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7087639 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 7087643 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 7087641 2022.06.08 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7087664 2022.06.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7087640 2022.06.08 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7087638 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7087636 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7087637 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7087635 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7087634 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7100273 2022.06.08 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 56 7100274 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7100275 2022.06.08 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 7100276 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7100277 2022.06.08 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7100278 2022.06.08 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7100279 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7100280 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7100281 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7100282 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 7100283 2022.06.08 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 7100284 2022.06.08 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 7100285 2022.06.08 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7100286 2022.06.08 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7100287 2022.06.08 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7100288 2022.06.08 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7100290 2022.06.08 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7100292 2022.06.08 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7100293 2022.06.08 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7100294 2022.06.08 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7100295 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7100296 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 55 7100297 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 7100298 2022.06.08 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7100299 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7100301 2022.06.08 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7100302 2022.06.08 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7100303 2022.06.08 MB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6980148 2022.05.16 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6980257 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6980246 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6980247 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6980256 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6980249 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6980251 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6980255 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6980245 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6980253 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6980244 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6980248 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6980243 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6952453 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6980135 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6980136 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6980252 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6980250 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6980134 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6980128 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6980133 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6980258 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6980127 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6980129 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6980126 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6980124 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6980132 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6980125 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6980123 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6980130 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6980131 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6980137 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6980138 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6980139 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6980140 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6980141 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6980142 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 6980143 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 6980144 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6980145 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6980146 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6980147 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6980149 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6980150 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6980151 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6980152 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6980153 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 6980154 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6980155 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6980156 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6980157 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6980158 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6980159 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6980160 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6980161 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 6980162 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6980163 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6980164 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6980165 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6980259 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6980232 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6980233 2022.05.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6980231 2022.05.13 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6980230 2022.05.13 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6980234 2022.05.13 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6935067 2022.05.13 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6980235 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6980236 2022.05.13 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6980241 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6980238 2022.05.13 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6980239 2022.05.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6980240 2022.05.13 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6980237 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6980242 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6927010 2022.05.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6927011 2022.05.13 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6927012 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 6927013 2022.05.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6927015 2022.05.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6927016 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6927017 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6927018 2022.05.13 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6927019 2022.05.13 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6927020 2022.05.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6927021 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6927022 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6927023 2022.05.13 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6927024 2022.05.13 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6927025 2022.05.13 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6927026 2022.05.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6927027 2022.05.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6927028 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6927029 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6927030 2022.05.13 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6927031 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6927032 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6927033 2022.05.13 MZ mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6927035 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6927036 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6927038 2022.05.13 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6927042 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6927043 2022.05.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6927044 2022.05.13 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6927045 2022.05.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6927046 2022.05.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6927047 2022.05.13 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6927048 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6927049 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6927050 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6927051 2022.05.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6927052 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6927053 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6927054 2022.05.13 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6927055 2022.05.13 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6927056 2022.05.13 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6927057 2022.05.13 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6935066 2022.05.01 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6935065 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6935064 2022.05.01 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6935069 2022.05.01 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6935068 2022.05.01 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6935063 2022.05.01 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6935062 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 6935060 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6935059 2022.05.01 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6935057 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6935056 2022.05.01 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6935058 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6935055 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6935054 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6935053 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6935051 2022.04.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6980014 2022.04.29 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6980015 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6980012 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6980011 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6980013 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6980010 2022.04.29 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6980021 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6980024 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6980023 2022.04.29 PL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 6980020 2022.04.29 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6980026 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6980027 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6980028 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6980018 2022.04.29 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6980017 2022.04.29 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6980022 2022.04.29 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6980019 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6980016 2022.04.29 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6980025 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6817323 2022.04.29 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6980039 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6980040 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6815834 2022.04.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6815830 2022.04.28 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6815832 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6980042 2022.04.28 PL mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6815833 2022.04.28 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6980096 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6980115 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6980097 2022.04.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6815825 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6980091 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6810850 2022.04.28 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6815826 2022.04.28 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6980098 2022.04.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 6980092 2022.04.28 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6980095 2022.04.28 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6980103 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6980108 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6980110 2022.04.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6980099 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 6980106 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6980112 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6980101 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6980100 2022.04.28 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6980114 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 6980117 2022.04.28 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6980093 2022.04.28 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 6810851 2022.04.28 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6980166 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 6980220 2022.04.28 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6980221 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6980222 2022.04.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6980218 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6980219 2022.04.28 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6817322 2022.04.28 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6980033 2022.04.28 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6980034 2022.04.28 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6980030 2022.04.28 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6980032 2022.04.28 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 6980036 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6980031 2022.04.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6980035 2022.04.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6980029 2022.04.28 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6980038 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6980037 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6980041 2022.04.28 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6807544 2022.04.28 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6807545 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6807546 2022.04.28 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6807547 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6807548 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6807550 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6807552 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6807553 2022.04.28 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6807556 2022.04.28 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6807559 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6807560 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6807562 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6807563 2022.04.28 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6807564 2022.04.28 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6807565 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6807566 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6807567 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6807568 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6807569 2022.04.28 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6807570 2022.04.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6807571 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6807572 2022.04.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6807573 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6807574 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6807575 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6807576 2022.04.28 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6807577 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6807579 2022.04.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6807580 2022.04.28 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6807581 2022.04.28 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 6807582 2022.04.28 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6807583 2022.04.28 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6807584 2022.04.28 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6807585 2022.04.28 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6807587 2022.04.28 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 25 6807588 2022.04.28 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6807589 2022.04.28 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6807590 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6807591 2022.04.28 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6807592 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6980043 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6980044 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6980045 2022.04.28 PL mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 6980046 2022.04.28 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6980047 2022.04.28 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6980048 2022.04.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6980049 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6980050 2022.04.28 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 6980051 2022.04.28 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6980052 2022.04.28 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6980053 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6980054 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6980056 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6980057 2022.04.28 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6980058 2022.04.28 PL mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6980059 2022.04.28 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6980060 2022.04.28 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6980061 2022.04.28 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6980063 2022.04.28 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6980064 2022.04.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6980065 2022.04.28 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6980066 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6980067 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6980068 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6980069 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6980070 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6980071 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6980072 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6980073 2022.04.28 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6980074 2022.04.28 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6980075 2022.04.28 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6980076 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6980077 2022.04.28 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6980078 2022.04.28 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6980079 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6980080 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 6980081 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6980082 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 6980083 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6980084 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6980085 2022.04.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6980086 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6980087 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6980088 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6980090 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6980167 2022.04.28 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6980168 2022.04.28 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6980169 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6980170 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6980171 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6980172 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6980173 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6980174 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6980175 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6980176 2022.04.28 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 6980178 2022.04.28 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6980179 2022.04.28 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6980180 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6980181 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6980182 2022.04.28 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6980183 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6980184 2022.04.28 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 6980185 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6980186 2022.04.28 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6980187 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6980188 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6980189 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6980190 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6980191 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 6980192 2022.04.28 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6980193 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6980194 2022.04.28 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6980195 2022.04.28 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6980196 2022.04.28 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6980197 2022.04.28 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6980198 2022.04.28 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6980199 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6980200 2022.04.28 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6980201 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6980202 2022.04.28 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6980203 2022.04.28 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6980204 2022.04.28 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6980205 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6980206 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6980207 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6980208 2022.04.28 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6980209 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6980210 2022.04.28 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6980211 2022.04.28 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6980212 2022.04.28 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6980213 2022.04.28 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6980215 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6980216 2022.04.28 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6980217 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6980228 2022.04.27 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 6980229 2022.04.27 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6980223 2022.04.27 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6980224 2022.04.27 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6980227 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6980226 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6807731 2022.04.27 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6980225 2022.04.27 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6817333 2022.04.27 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6807757 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6807758 2022.04.27 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6807759 2022.04.27 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6807760 2022.04.27 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6807761 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6807762 2022.04.27 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6807763 2022.04.27 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6807764 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6807767 2022.04.27 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6807768 2022.04.27 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6807769 2022.04.27 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6807770 2022.04.27 PL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6807771 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6807772 2022.04.27 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6807773 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 9 6807774 2022.04.27 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6807775 2022.04.27 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6807776 2022.04.27 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6807777 2022.04.27 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6807778 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 6807779 2022.04.27 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6807780 2022.04.27 PL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6807781 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6807782 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6807784 2022.04.27 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6807785 2022.04.27 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6807786 2022.04.27 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6807788 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6807789 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6807790 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6807791 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 6807792 2022.04.27 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6807794 2022.04.27 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6807795 2022.04.27 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6807796 2022.04.27 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6807797 2022.04.27 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6807800 2022.04.27 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6807801 2022.04.27 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6807802 2022.04.27 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6807803 2022.04.27 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6807804 2022.04.27 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6807805 2022.04.27 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6807806 2022.04.27 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6796603 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6796596 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6796597 2022.04.24 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6796602 2022.04.24 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6796601 2022.04.24 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6796599 2022.04.24 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6796600 2022.04.24 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6796598 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6654655 2022.04.03 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6629346 2022.03.27 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6629370 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 6629348 2022.03.27 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6629345 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6629372 2022.03.27 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6629347 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6629373 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6629368 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6629367 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6629361 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6629366 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6629363 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6629364 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6629369 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6629365 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6629374 2022.03.27 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6629362 2022.03.27 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6629371 2022.03.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6629339 2022.03.27 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6629344 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6629338 2022.03.27 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6629331 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6629356 2022.03.27 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6629340 2022.03.27 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6629360 2022.03.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6629353 2022.03.27 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6629349 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6629351 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6629352 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6629354 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6629355 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6629357 2022.03.27 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6629332 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6629341 2022.03.27 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6629342 2022.03.27 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6629343 2022.03.27 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6629333 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6629335 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 6629334 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6629337 2022.03.27 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6629336 2022.03.27 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6629350 2022.03.27 MZ mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 6593792 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6593791 2022.03.22 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6593790 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6593778 2022.03.22 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6593907 2022.03.22 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6593906 2022.03.22 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6593893 2022.03.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6593745 2022.03.22 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 110 6593746 2022.03.22 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6593747 2022.03.22 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6593748 2022.03.22 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 25 6593750 2022.03.22 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 6593752 2022.03.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6593753 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6593754 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6593755 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6593756 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6593757 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6593758 2022.03.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6593759 2022.03.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6593760 2022.03.22 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6593761 2022.03.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6593762 2022.03.22 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6593763 2022.03.22 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6593764 2022.03.22 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6593765 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6593766 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 6593767 2022.03.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6593768 2022.03.22 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6593769 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6593770 2022.03.22 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6593771 2022.03.22 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6593772 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6593773 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6593774 2022.03.22 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6593775 2022.03.22 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6593776 2022.03.22 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6593777 2022.03.22 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6593794 2022.03.22 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6593795 2022.03.22 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6593796 2022.03.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6593797 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6593798 2022.03.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6593799 2022.03.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6593800 2022.03.22 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6593801 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6593802 2022.03.22 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 6593803 2022.03.22 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6593804 2022.03.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6593805 2022.03.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6593807 2022.03.22 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6593808 2022.03.22 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6593809 2022.03.22 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 6593810 2022.03.22 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6593811 2022.03.22 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1