Pełna lista obserwacji drużyny

PiotrK : Piotr Klukiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7481667 2022.10.04 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 7481668 2022.10.04 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7481669 2022.10.04 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7481670 2022.10.04 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7481672 2022.10.04 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7481673 2022.10.04 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7481674 2022.10.04 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7481675 2022.10.04 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7481676 2022.10.04 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7481679 2022.10.04 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7481681 2022.10.04 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7481683 2022.10.04 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7481684 2022.10.04 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 94 7481685 2022.10.04 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7481686 2022.10.04 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7481687 2022.10.04 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 21 7481688 2022.10.04 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7481689 2022.10.04 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7481690 2022.10.04 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7481691 2022.10.04 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7481692 2022.10.04 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7481693 2022.10.04 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7481695 2022.10.04 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7481696 2022.10.04 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7481698 2022.10.04 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7481699 2022.10.04 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7481700 2022.10.04 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 140 7481702 2022.10.04 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7481703 2022.10.04 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7481704 2022.10.04 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 7481705 2022.10.04 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7481706 2022.10.04 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7481707 2022.10.04 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7481708 2022.10.04 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7481709 2022.10.04 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7481710 2022.10.04 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7481711 2022.10.04 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7481712 2022.10.04 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7478921 2022.10.03 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7478922 2022.10.03 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7478923 2022.10.03 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7478924 2022.10.03 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 7478925 2022.10.03 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7478926 2022.10.03 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7478927 2022.10.03 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7478928 2022.10.03 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7478929 2022.10.03 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7478930 2022.10.03 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7478931 2022.10.03 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7478932 2022.10.03 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7478933 2022.10.03 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7478934 2022.10.03 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 7478935 2022.10.03 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 122 7478936 2022.10.03 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7478937 2022.10.03 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 7478938 2022.10.03 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7478939 2022.10.03 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7478940 2022.10.03 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7478941 2022.10.03 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7478942 2022.10.03 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7478943 2022.10.03 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7478944 2022.10.03 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7478945 2022.10.03 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 7476560 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7476561 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7476562 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7476563 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7476564 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7476566 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 7476567 2022.10.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7476568 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7476569 2022.10.02 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 7476570 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7476571 2022.10.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7476572 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7476573 2022.10.02 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 7476574 2022.10.02 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7476575 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7476576 2022.10.02 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7476601 2022.10.02 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7476602 2022.10.02 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7476604 2022.10.02 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 7476605 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 7476606 2022.10.02 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 7476607 2022.10.02 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 148 7476608 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7476609 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7476610 2022.10.02 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7476611 2022.10.02 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7476612 2022.10.02 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7476613 2022.10.02 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7476615 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7476616 2022.10.02 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 7476617 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 7476618 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7476621 2022.10.02 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7476622 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 250 7476623 2022.10.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7476635 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7476637 2022.10.02 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 7476638 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 7476640 2022.10.02 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7476641 2022.10.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7476642 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7476643 2022.10.02 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7476645 2022.10.02 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7476646 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7476647 2022.10.02 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7476648 2022.10.02 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7476650 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 94 7476651 2022.10.02 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7476652 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7476653 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7476654 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 7476675 2022.10.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 7476676 2022.10.02 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7476677 2022.10.02 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7476678 2022.10.02 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7476679 2022.10.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7476715 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7476716 2022.10.02 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7476717 2022.10.02 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7476718 2022.10.02 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7476719 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7476720 2022.10.02 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 7476721 2022.10.02 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7476722 2022.10.02 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7476723 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 7476725 2022.10.02 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7476726 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7476727 2022.10.02 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7476728 2022.10.02 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7476729 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7476730 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 7476731 2022.10.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7476732 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7476733 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7476734 2022.10.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 7476735 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7476760 2022.10.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7476762 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7476763 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7476764 2022.10.02 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7476765 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 7476766 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7476767 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7476768 2022.10.02 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7476770 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 7476771 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7476772 2022.10.02 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7476773 2022.10.02 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7476774 2022.10.02 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7476775 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7476776 2022.10.02 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 7476777 2022.10.02 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7476778 2022.10.02 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7476779 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7476780 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 55 7476781 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7476782 2022.10.02 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7476783 2022.10.02 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7476784 2022.10.02 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 7476785 2022.10.02 WM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 7476786 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 7476787 2022.10.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7476788 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7476789 2022.10.02 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7476790 2022.10.02 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7476791 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7476792 2022.10.02 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7476793 2022.10.02 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7476794 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7476795 2022.10.02 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7471764 2022.10.01 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7471765 2022.10.01 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7471767 2022.10.01 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7471768 2022.10.01 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7471771 2022.10.01 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7471802 2022.10.01 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 7471803 2022.10.01 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7471804 2022.10.01 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7471805 2022.10.01 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7471852 2022.10.01 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7471853 2022.10.01 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 16 7471854 2022.10.01 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7471855 2022.10.01 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7471856 2022.10.01 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 98 7471857 2022.10.01 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 7471858 2022.10.01 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7471859 2022.10.01 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7471860 2022.10.01 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7471861 2022.10.01 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7471862 2022.10.01 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7471863 2022.10.01 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7471864 2022.10.01 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 26 7471865 2022.10.01 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7471866 2022.10.01 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7471867 2022.10.01 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7471868 2022.10.01 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7471869 2022.10.01 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7471870 2022.10.01 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7471871 2022.10.01 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7471872 2022.10.01 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7466827 2022.09.30 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7466828 2022.09.30 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7466829 2022.09.30 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7466830 2022.09.30 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7466831 2022.09.30 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7466832 2022.09.30 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7466833 2022.09.30 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7466834 2022.09.30 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7466835 2022.09.30 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7466836 2022.09.30 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7466837 2022.09.30 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7466838 2022.09.30 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7466839 2022.09.30 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7466840 2022.09.30 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7466841 2022.09.30 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7466842 2022.09.30 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7466843 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 7466844 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 7466845 2022.09.30 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7466846 2022.09.30 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7466847 2022.09.30 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7466848 2022.09.30 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 36 7466849 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 7466850 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7466851 2022.09.30 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7466852 2022.09.30 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7466853 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 7466854 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7466855 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7466857 2022.09.30 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7466858 2022.09.30 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 88 7466859 2022.09.30 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7466864 2022.09.30 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7466866 2022.09.30 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7466867 2022.09.30 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7466869 2022.09.30 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7466870 2022.09.30 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7463723 2022.09.29 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7463724 2022.09.29 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7463725 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7463727 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7463728 2022.09.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7463731 2022.09.29 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7463732 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7463734 2022.09.29 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7463737 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7463739 2022.09.29 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7463741 2022.09.29 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7463742 2022.09.29 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7463744 2022.09.29 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 74 7463746 2022.09.29 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 7463747 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7463748 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7463749 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7463750 2022.09.29 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7463751 2022.09.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7463752 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7463753 2022.09.29 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7463754 2022.09.29 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7463755 2022.09.29 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7463756 2022.09.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7463757 2022.09.29 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7463758 2022.09.29 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 7463759 2022.09.29 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7463760 2022.09.29 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7463761 2022.09.29 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 78 7463762 2022.09.29 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7463763 2022.09.29 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7463764 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 150 7463765 2022.09.29 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7463766 2022.09.29 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7463769 2022.09.29 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7463770 2022.09.29 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7463771 2022.09.29 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7463772 2022.09.29 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7463773 2022.09.29 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7463774 2022.09.29 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7463775 2022.09.29 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7460791 2022.09.28 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7460792 2022.09.28 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7460793 2022.09.28 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 7460794 2022.09.28 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 7460795 2022.09.28 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 78 7460796 2022.09.28 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 7460797 2022.09.28 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7460798 2022.09.28 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7460799 2022.09.28 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 550 7460800 2022.09.28 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7460801 2022.09.28 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7460802 2022.09.28 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7460803 2022.09.28 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7460804 2022.09.28 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7460805 2022.09.28 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7460806 2022.09.28 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7460807 2022.09.28 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7460808 2022.09.28 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7460809 2022.09.28 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7460810 2022.09.28 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 7460811 2022.09.28 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7460812 2022.09.28 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7460813 2022.09.28 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7460814 2022.09.28 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7460815 2022.09.28 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7460816 2022.09.28 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7460817 2022.09.28 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7460818 2022.09.28 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 7458006 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7458007 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7458008 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 7458009 2022.09.27 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7458010 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7458011 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7458012 2022.09.27 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7458013 2022.09.27 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7458015 2022.09.27 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 78 7458017 2022.09.27 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7458018 2022.09.27 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7458019 2022.09.27 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7458020 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 25 7458022 2022.09.27 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7458023 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7458024 2022.09.27 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7458025 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7458026 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7458027 2022.09.27 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7458028 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 240 7458029 2022.09.27 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7458030 2022.09.27 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7458031 2022.09.27 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7458032 2022.09.27 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7458033 2022.09.27 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7458034 2022.09.27 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7458035 2022.09.27 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7454853 2022.09.26 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7454854 2022.09.26 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7454855 2022.09.26 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 7454856 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7454857 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7454858 2022.09.26 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7454859 2022.09.26 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7454860 2022.09.26 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7454861 2022.09.26 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7454862 2022.09.26 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 7454863 2022.09.26 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7454864 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7454865 2022.09.26 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7454866 2022.09.26 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 7454867 2022.09.26 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 140 7454868 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7454872 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7454874 2022.09.26 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7454877 2022.09.26 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7454879 2022.09.26 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7454883 2022.09.26 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 650 7454884 2022.09.26 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 7454887 2022.09.26 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7454897 2022.09.26 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7454898 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7454900 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7454901 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7454902 2022.09.26 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7454903 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7454904 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7454905 2022.09.26 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7454907 2022.09.26 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7454908 2022.09.26 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7454909 2022.09.26 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 7454910 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 650 7454911 2022.09.26 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 7454913 2022.09.26 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7454914 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 180 7454916 2022.09.26 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7454918 2022.09.26 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 85 7454919 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7454924 2022.09.26 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7454926 2022.09.26 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7454930 2022.09.26 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7454937 2022.09.26 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7454939 2022.09.26 WM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7454940 2022.09.26 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7454941 2022.09.26 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7454942 2022.09.26 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7454945 2022.09.26 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7454951 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 85 7454954 2022.09.26 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7454955 2022.09.26 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7454956 2022.09.26 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7454959 2022.09.26 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7454963 2022.09.26 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7454964 2022.09.26 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7454965 2022.09.26 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7454967 2022.09.26 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7454969 2022.09.26 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7454971 2022.09.26 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7454973 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7454975 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7454977 2022.09.26 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7454978 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7454981 2022.09.26 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 44 7454984 2022.09.26 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 7454993 2022.09.26 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7454995 2022.09.26 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7454996 2022.09.26 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7454998 2022.09.26 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7454999 2022.09.26 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7455001 2022.09.26 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7455003 2022.09.26 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7455004 2022.09.26 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7455005 2022.09.26 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7455006 2022.09.26 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7451301 2022.09.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 7451303 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7451304 2022.09.25 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7451305 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7451306 2022.09.25 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 7451307 2022.09.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7451308 2022.09.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7451309 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7451310 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7451311 2022.09.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7451313 2022.09.25 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7451314 2022.09.25 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7451315 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7451317 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7451319 2022.09.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7451322 2022.09.25 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7451323 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7451325 2022.09.25 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7451326 2022.09.25 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7451328 2022.09.25 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7451330 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7451333 2022.09.25 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 36 7451334 2022.09.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7451336 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7451338 2022.09.25 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7451339 2022.09.25 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7451341 2022.09.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7451342 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7451343 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7451346 2022.09.25 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7451347 2022.09.25 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7451348 2022.09.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7451349 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7451351 2022.09.25 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7451353 2022.09.25 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7451357 2022.09.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7451358 2022.09.25 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7451359 2022.09.25 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7451360 2022.09.25 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7451361 2022.09.25 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7451362 2022.09.25 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7451363 2022.09.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7451364 2022.09.25 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7451365 2022.09.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 320 7451366 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 7451367 2022.09.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7451368 2022.09.25 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7451369 2022.09.25 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7451370 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 65 7451371 2022.09.25 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7451372 2022.09.25 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7451373 2022.09.25 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7451374 2022.09.25 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7451375 2022.09.25 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 124 7451377 2022.09.25 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7451378 2022.09.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 7451379 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7451380 2022.09.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7451381 2022.09.25 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 153 7451383 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7451385 2022.09.25 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7451386 2022.09.25 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7451388 2022.09.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7451389 2022.09.25 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7451391 2022.09.25 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7451393 2022.09.25 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7451394 2022.09.25 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7451395 2022.09.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7451396 2022.09.25 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7451397 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 42 7451399 2022.09.25 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7451400 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7451404 2022.09.25 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7451405 2022.09.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7451406 2022.09.25 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7451407 2022.09.25 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 7451408 2022.09.25 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 21 7451410 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7451413 2022.09.25 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7451414 2022.09.25 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7451416 2022.09.25 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7451417 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 7451419 2022.09.25 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7451422 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 7451425 2022.09.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 7451426 2022.09.25 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 7451427 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 24 7451429 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7451430 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7451435 2022.09.25 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7451440 2022.09.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7451442 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 7451444 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7451447 2022.09.25 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7451451 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7451453 2022.09.25 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7451455 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7451456 2022.09.25 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 66 7451457 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7451458 2022.09.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7451462 2022.09.25 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 7451463 2022.09.25 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 7451466 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7451467 2022.09.25 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7451470 2022.09.25 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7451472 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7451474 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7451476 2022.09.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7451478 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7451479 2022.09.25 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7445603 2022.09.24 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7445604 2022.09.24 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7445605 2022.09.24 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7445606 2022.09.24 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7445607 2022.09.24 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7445608 2022.09.24 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 34 7445609 2022.09.24 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7445610 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7445611 2022.09.24 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7445612 2022.09.24 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 7445613 2022.09.24 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7445614 2022.09.24 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7445615 2022.09.24 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7445616 2022.09.24 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7445617 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7445618 2022.09.24 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7445619 2022.09.24 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7445620 2022.09.24 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7445621 2022.09.24 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7445622 2022.09.24 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7445623 2022.09.24 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7445624 2022.09.24 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7445625 2022.09.24 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7445626 2022.09.24 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7445627 2022.09.24 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7440556 2022.09.23 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7440557 2022.09.23 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 7440558 2022.09.23 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 7440561 2022.09.23 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7440563 2022.09.23 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7440566 2022.09.23 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7440568 2022.09.23 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7440569 2022.09.23 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7440570 2022.09.23 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 350 7440572 2022.09.23 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 7440576 2022.09.23 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7440578 2022.09.23 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7440580 2022.09.23 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7440583 2022.09.23 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7440586 2022.09.23 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7440587 2022.09.23 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7440588 2022.09.23 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7440589 2022.09.23 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7440590 2022.09.23 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7440591 2022.09.23 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7440592 2022.09.23 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7440593 2022.09.23 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7440594 2022.09.23 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7440595 2022.09.23 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7440596 2022.09.23 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7440597 2022.09.23 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7440598 2022.09.23 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7440616 2022.09.23 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7437180 2022.09.22 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7437181 2022.09.22 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7437182 2022.09.22 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7437183 2022.09.22 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7437184 2022.09.22 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7437185 2022.09.22 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7437186 2022.09.22 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7437187 2022.09.22 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7437188 2022.09.22 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7437189 2022.09.22 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7437190 2022.09.22 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7437191 2022.09.22 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7437192 2022.09.22 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7437193 2022.09.22 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7437194 2022.09.22 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7437195 2022.09.22 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7437196 2022.09.22 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7437197 2022.09.22 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7437198 2022.09.22 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7434386 2022.09.21 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7434387 2022.09.21 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7434389 2022.09.21 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 7434392 2022.09.21 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7434393 2022.09.21 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7434394 2022.09.21 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7434395 2022.09.21 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7434398 2022.09.21 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7434399 2022.09.21 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7434400 2022.09.21 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7434402 2022.09.21 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 7434404 2022.09.21 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 7434406 2022.09.21 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7434407 2022.09.21 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7434408 2022.09.21 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7434410 2022.09.21 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 7434411 2022.09.21 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7434412 2022.09.21 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 60 7434417 2022.09.21 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 20 7434418 2022.09.21 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7434420 2022.09.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7434421 2022.09.21 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7434424 2022.09.21 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7434425 2022.09.21 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7434426 2022.09.21 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7434428 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7432333 2022.09.20 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7432334 2022.09.20 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7432335 2022.09.20 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7432336 2022.09.20 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7432337 2022.09.20 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7432339 2022.09.20 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7432340 2022.09.20 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7432341 2022.09.20 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7432342 2022.09.20 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7432343 2022.09.20 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7432344 2022.09.20 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7432345 2022.09.20 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7432346 2022.09.20 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7432347 2022.09.20 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7432348 2022.09.20 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7432349 2022.09.20 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7432350 2022.09.20 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7432353 2022.09.20 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7432355 2022.09.20 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 7432356 2022.09.20 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7432357 2022.09.20 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7432358 2022.09.20 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7432359 2022.09.20 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7432360 2022.09.20 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 7432361 2022.09.20 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 7432362 2022.09.20 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7432363 2022.09.20 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7432364 2022.09.20 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7432365 2022.09.20 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7432366 2022.09.20 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7432367 2022.09.20 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7432368 2022.09.20 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7432369 2022.09.20 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7432370 2022.09.20 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7432371 2022.09.20 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7432372 2022.09.20 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7432373 2022.09.20 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7432374 2022.09.20 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7432375 2022.09.20 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7432376 2022.09.20 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7432378 2022.09.20 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7432379 2022.09.20 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7430014 2022.09.19 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 7430015 2022.09.19 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7430017 2022.09.19 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7430018 2022.09.19 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7430019 2022.09.19 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7430020 2022.09.19 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7430021 2022.09.19 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7430022 2022.09.19 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7430023 2022.09.19 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7430024 2022.09.19 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4000 7430025 2022.09.19 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7430026 2022.09.19 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 7430027 2022.09.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7430028 2022.09.19 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7430029 2022.09.19 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7430030 2022.09.19 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7430031 2022.09.19 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7430033 2022.09.19 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7430034 2022.09.19 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 7430035 2022.09.19 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 12 7430036 2022.09.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7430037 2022.09.19 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7430038 2022.09.19 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7430039 2022.09.19 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7430040 2022.09.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 31 7430041 2022.09.19 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7430042 2022.09.19 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7430043 2022.09.19 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7430044 2022.09.19 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7430045 2022.09.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7430046 2022.09.19 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 7430047 2022.09.19 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7430048 2022.09.19 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7430049 2022.09.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 7430050 2022.09.19 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7430051 2022.09.19 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7430052 2022.09.19 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7430053 2022.09.19 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7430054 2022.09.19 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7430055 2022.09.19 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7430056 2022.09.19 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7430057 2022.09.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7430058 2022.09.19 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7430059 2022.09.19 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7430060 2022.09.19 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7430061 2022.09.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7430069 2022.09.19 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 7426929 2022.09.18 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7426930 2022.09.18 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7426931 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7426932 2022.09.18 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7426933 2022.09.18 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7426935 2022.09.18 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7426936 2022.09.18 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7426940 2022.09.18 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7426941 2022.09.18 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7426942 2022.09.18 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 7426943 2022.09.18 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7426944 2022.09.18 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7426945 2022.09.18 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7426946 2022.09.18 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 7426947 2022.09.18 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7426948 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7426949 2022.09.18 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7426950 2022.09.18 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 90 7426951 2022.09.18 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7426953 2022.09.18 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7426955 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7426956 2022.09.18 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7426957 2022.09.18 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7426960 2022.09.18 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7426961 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7426962 2022.09.18 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7426963 2022.09.18 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7426965 2022.09.18 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7426967 2022.09.18 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7426968 2022.09.18 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7426969 2022.09.18 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7426970 2022.09.18 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7426971 2022.09.18 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7426972 2022.09.18 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7426974 2022.09.18 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7426976 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7426977 2022.09.18 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7426980 2022.09.18 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7426982 2022.09.18 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7426985 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7426988 2022.09.18 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7426990 2022.09.18 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7426992 2022.09.18 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 46 7426999 2022.09.18 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7427001 2022.09.18 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 7427003 2022.09.18 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7427005 2022.09.18 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7427007 2022.09.18 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7427009 2022.09.18 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7427010 2022.09.18 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7427012 2022.09.18 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7427014 2022.09.18 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7427016 2022.09.18 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 7427020 2022.09.18 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7427023 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7427026 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7427032 2022.09.18 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7427034 2022.09.18 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7427036 2022.09.18 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7427037 2022.09.18 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7427038 2022.09.18 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 7427039 2022.09.18 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7427040 2022.09.18 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7427041 2022.09.18 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7427042 2022.09.18 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7427043 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7427044 2022.09.18 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7427045 2022.09.18 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7422754 2022.09.17 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 7422756 2022.09.17 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7422759 2022.09.17 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7422762 2022.09.17 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7422763 2022.09.17 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7422764 2022.09.17 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7422765 2022.09.17 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 7422766 2022.09.17 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7422767 2022.09.17 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7422768 2022.09.17 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7422769 2022.09.17 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7422770 2022.09.17 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 7422771 2022.09.17 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7422788 2022.09.17 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7422789 2022.09.17 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7422791 2022.09.17 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7422793 2022.09.17 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7422795 2022.09.17 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7422797 2022.09.17 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7422799 2022.09.17 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7422801 2022.09.17 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7422803 2022.09.17 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 7422807 2022.09.17 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7422810 2022.09.17 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7422812 2022.09.17 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7418860 2022.09.16 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7418861 2022.09.16 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7418862 2022.09.16 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7418863 2022.09.16 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7418864 2022.09.16 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7418865 2022.09.16 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 7418866 2022.09.16 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7418867 2022.09.16 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 7418868 2022.09.16 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7418869 2022.09.16 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7418870 2022.09.16 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7418871 2022.09.16 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7418872 2022.09.16 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7418873 2022.09.16 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7418874 2022.09.16 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7418875 2022.09.16 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7418876 2022.09.16 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7418878 2022.09.16 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7418880 2022.09.16 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 7418881 2022.09.16 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7418909 2022.09.16 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7418910 2022.09.16 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7418911 2022.09.16 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7418912 2022.09.16 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7418913 2022.09.16 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7418914 2022.09.16 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7418915 2022.09.16 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7418916 2022.09.16 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7416121 2022.09.15 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7416123 2022.09.15 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7416124 2022.09.15 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7416126 2022.09.15 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7416127 2022.09.15 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7416128 2022.09.15 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7416129 2022.09.15 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7416130 2022.09.15 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7416131 2022.09.15 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7416132 2022.09.15 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7416133 2022.09.15 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7416138 2022.09.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7416139 2022.09.15 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7416140 2022.09.15 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7416141 2022.09.15 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7416142 2022.09.15 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7416143 2022.09.15 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7416144 2022.09.15 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7416145 2022.09.15 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7416146 2022.09.15 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7416147 2022.09.15 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7416148 2022.09.15 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7416149 2022.09.15 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7416150 2022.09.15 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 7413961 2022.09.14 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7413962 2022.09.14 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7413963 2022.09.14 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7413964 2022.09.14 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7413965 2022.09.14 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7413966 2022.09.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7413967 2022.09.14 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7413968 2022.09.14 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7413969 2022.09.14 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 180 7413970 2022.09.14 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7413974 2022.09.14 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7413978 2022.09.14 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7413980 2022.09.14 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7413985 2022.09.14 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7413988 2022.09.14 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7413991 2022.09.14 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7413993 2022.09.14 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7413994 2022.09.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7413996 2022.09.14 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7413999 2022.09.14 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7414002 2022.09.14 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7414003 2022.09.14 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7414007 2022.09.14 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7414008 2022.09.14 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7414010 2022.09.14 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7414012 2022.09.14 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7414020 2022.09.14 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7414022 2022.09.14 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7414023 2022.09.14 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7414024 2022.09.14 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7414025 2022.09.14 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7411702 2022.09.13 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7411703 2022.09.13 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7411705 2022.09.13 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7411707 2022.09.13 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7411708 2022.09.13 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7411709 2022.09.13 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7411710 2022.09.13 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7411711 2022.09.13 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7411713 2022.09.13 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7411715 2022.09.13 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7411717 2022.09.13 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7411719 2022.09.13 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7411721 2022.09.13 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7411724 2022.09.13 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7411730 2022.09.13 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7411732 2022.09.13 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7411733 2022.09.13 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7411735 2022.09.13 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 7411738 2022.09.13 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7408139 2022.09.12 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 7408140 2022.09.12 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7408141 2022.09.12 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7408143 2022.09.12 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7408144 2022.09.12 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7408146 2022.09.12 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7408155 2022.09.12 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7408157 2022.09.12 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 7408161 2022.09.12 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7408177 2022.09.12 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7408180 2022.09.12 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7408182 2022.09.12 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7408187 2022.09.12 MZ mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7408188 2022.09.12 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7408193 2022.09.12 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7408194 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7408198 2022.09.12 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7408200 2022.09.12 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7408201 2022.09.12 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 7408206 2022.09.12 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7405960 2022.09.11 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7405961 2022.09.11 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 7405963 2022.09.11 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7405964 2022.09.11 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 7405965 2022.09.11 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 7405966 2022.09.11 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7405967 2022.09.11 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7405968 2022.09.11 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7405970 2022.09.11 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7405972 2022.09.11 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 110 7405973 2022.09.11 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 7405975 2022.09.11 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7405976 2022.09.11 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 47 7405977 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 21 7405979 2022.09.11 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7405981 2022.09.11 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7405982 2022.09.11 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7405983 2022.09.11 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7405985 2022.09.11 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7405986 2022.09.11 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7405987 2022.09.11 WM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7405988 2022.09.11 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7405989 2022.09.11 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7405994 2022.09.11 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7405995 2022.09.11 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7405996 2022.09.11 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7405997 2022.09.11 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7405998 2022.09.11 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7405999 2022.09.11 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7406000 2022.09.11 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7406001 2022.09.11 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7406003 2022.09.11 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7406004 2022.09.11 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7406006 2022.09.11 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 340 7406050 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7406051 2022.09.11 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7406052 2022.09.11 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 7406054 2022.09.11 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7406055 2022.09.11 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7406056 2022.09.11 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7406057 2022.09.11 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7406059 2022.09.11 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7406062 2022.09.11 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7406064 2022.09.11 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7406065 2022.09.11 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 7406066 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7406068 2022.09.11 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7406069 2022.09.11 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 7406070 2022.09.11 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7406071 2022.09.11 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 7406073 2022.09.11 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7406074 2022.09.11 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7406075 2022.09.11 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7406076 2022.09.11 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 7406077 2022.09.11 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7406078 2022.09.11 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7406080 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7406081 2022.09.11 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7406082 2022.09.11 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7406083 2022.09.11 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7406084 2022.09.11 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 7406086 2022.09.11 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7406087 2022.09.11 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7406088 2022.09.11 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7406089 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7406091 2022.09.11 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7406092 2022.09.11 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7406095 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 7406096 2022.09.11 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7406098 2022.09.11 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 7406101 2022.09.11 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 7406103 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 7406104 2022.09.11 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7406105 2022.09.11 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7406106 2022.09.11 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7406108 2022.09.11 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 7406109 2022.09.11 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7406110 2022.09.11 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7406112 2022.09.11 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 7406114 2022.09.11 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7406116 2022.09.11 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 217 7406117 2022.09.11 WM mapa