Pełna lista obserwacji drużyny

Alina & Andrzej Rogoza : Andrzej Rogoza


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 7481150 2022.10.04 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7444816 2022.09.24 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7424885 2022.09.18 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7402898 2022.09.11 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7402897 2022.09.11 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7398759 2022.09.09 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7384562 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 7384400 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7384402 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7384401 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7384403 2022.09.04 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381441 2022.09.03 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 7381440 2022.09.03 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 7381439 2022.09.03 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 120 7345815 2022.08.23 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7326390 2022.08.16 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7318355 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7318356 2022.08.14 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7318354 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7317511 2022.08.14 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7317510 2022.08.14 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7317507 2022.08.14 PL mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7317509 2022.08.14 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7317508 2022.08.14 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7317512 2022.08.14 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7317617 2022.08.14 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7317643 2022.08.14 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 110 7306240 2022.08.10 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7258199 2022.07.24 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7258198 2022.07.24 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7262453 2022.07.24 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7259224 2022.07.24 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7259223 2022.07.24 PL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7259222 2022.07.24 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7245722 2022.07.20 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7237955 2022.07.17 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 7237956 2022.07.17 PL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7237954 2022.07.17 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7237957 2022.07.17 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7237958 2022.07.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7237959 2022.07.17 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 7237960 2022.07.17 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7237961 2022.07.17 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7237962 2022.07.17 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7240549 2022.07.16 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7205914 2022.07.08 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7205915 2022.07.08 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7188734 2022.07.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7188735 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7188733 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7187054 2022.07.03 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7187052 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7187053 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7148465 2022.06.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7132752 2022.06.18 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7132753 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7132754 2022.06.18 PL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7109811 2022.06.14 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7106485 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7100633 2022.06.12 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7062453 2022.06.04 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7061330 2022.06.04 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7054421 2022.06.02 PL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7035794 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7035793 2022.05.29 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7035792 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7035790 2022.05.29 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7035791 2022.05.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7035789 2022.05.29 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 7035787 2022.05.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7035788 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7035786 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7035784 2022.05.29 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7035785 2022.05.29 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7035796 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7035783 2022.05.29 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7035797 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7035795 2022.05.29 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7035782 2022.05.29 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7035781 2022.05.29 PL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 7035779 2022.05.29 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7035778 2022.05.29 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7035780 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 7035775 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 7035777 2022.05.29 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7035776 2022.05.29 PL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7035774 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7035773 2022.05.29 PL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7035770 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7035771 2022.05.29 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7035772 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7035769 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7035767 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7035768 2022.05.29 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7120736 2022.05.29 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7028134 2022.05.28 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7024910 2022.05.22 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7024909 2022.05.22 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6997236 2022.05.22 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6997237 2022.05.22 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6997234 2022.05.22 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6997239 2022.05.22 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6997235 2022.05.22 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6997233 2022.05.22 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6997238 2022.05.22 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6997232 2022.05.22 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6997231 2022.05.22 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6995522 2022.05.21 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6980526 2022.05.19 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6980525 2022.05.19 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6980524 2022.05.19 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6966340 2022.05.16 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6966338 2022.05.16 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6966337 2022.05.16 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6966339 2022.05.16 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6966336 2022.05.16 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6954581 2022.05.15 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6954582 2022.05.15 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6954580 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6954579 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6945178 2022.05.15 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 6951116 2022.05.15 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6934007 2022.05.14 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6934006 2022.05.14 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6930077 2022.05.13 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6920383 2022.05.11 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6899344 2022.05.08 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6898203 2022.05.08 PL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6895862 2022.05.08 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6895861 2022.05.08 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6895860 2022.05.08 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6895863 2022.05.08 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6892240 2022.05.08 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6887812 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6887811 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6887810 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6860876 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6857421 2022.05.03 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6857422 2022.05.03 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6857420 2022.05.03 PL mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6857419 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6860878 2022.05.03 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6841644 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6841645 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6841641 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6841642 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6841640 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6841638 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6841643 2022.05.01 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6841637 2022.05.01 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6841639 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6823625 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6811449 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6811447 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6811448 2022.04.28 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6811446 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6808941 2022.04.28 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6793942 2022.04.25 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6793941 2022.04.25 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6785834 2022.04.24 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6785832 2022.04.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6785833 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6785831 2022.04.24 PL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6780604 2022.04.24 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6779293 2022.04.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6772264 2022.04.23 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6772263 2022.04.23 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6766740 2022.04.21 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6766739 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6766738 2022.04.21 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6751506 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6746656 2022.04.18 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6742236 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6742233 2022.04.18 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6742234 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6742237 2022.04.18 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6742235 2022.04.18 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6735497 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6736401 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 6736402 2022.04.17 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6736400 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6736398 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6736399 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6736403 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6736396 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6736397 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6732650 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6732649 2022.04.17 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6732651 2022.04.17 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6738643 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6738183 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6738180 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6738179 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6731322 2022.04.17 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6731323 2022.04.17 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6731321 2022.04.16 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6731320 2022.04.16 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6716146 2022.04.14 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6689407 2022.04.10 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6688677 2022.04.10 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6688676 2022.04.10 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6688675 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6686825 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6686824 2022.04.10 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6686823 2022.04.10 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6686826 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6686820 2022.04.10 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6686822 2022.04.10 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6686821 2022.04.10 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6684300 2022.04.10 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6684303 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6684302 2022.04.10 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6684301 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6684299 2022.04.10 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6694613 2022.04.10 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6671866 2022.04.07 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 6671864 2022.04.07 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 6671865 2022.04.07 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6660487 2022.04.04 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6660486 2022.04.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6641279 2022.04.01 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 6622035 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6622036 2022.03.27 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6622037 2022.03.27 PL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6622038 2022.03.27 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6622039 2022.03.27 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6622040 2022.03.27 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6622041 2022.03.27 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6622042 2022.03.27 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6622043 2022.03.27 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6622044 2022.03.27 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6622045 2022.03.27 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6612082 2022.03.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6612813 2022.03.26 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6612021 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6609755 2022.03.26 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6609754 2022.03.26 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6602876 2022.03.25 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6594656 2022.03.23 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6594641 2022.03.23 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 6583485 2022.03.20 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6583483 2022.03.20 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6583484 2022.03.20 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6583486 2022.03.20 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6574296 2022.03.19 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6574295 2022.03.19 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6568600 2022.03.18 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6564511 2022.03.17 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6564510 2022.03.17 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6564508 2022.03.17 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 6564509 2022.03.17 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6564507 2022.03.17 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6564506 2022.03.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6564504 2022.03.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6564505 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6564503 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6563780 2022.03.17 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6563779 2022.03.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6563781 2022.03.17 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6564502 2022.03.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6564501 2022.03.16 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6564499 2022.03.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6560596 2022.03.16 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6560595 2022.03.16 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6557523 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6557524 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6557432 2022.03.15 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6557396 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6557399 2022.03.15 PL mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6557398 2022.03.15 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6557397 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 6557395 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6557394 2022.03.15 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6559692 2022.03.15 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6557392 2022.03.14 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6557393 2022.03.14 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6557389 2022.03.14 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6557390 2022.03.14 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 21 6557391 2022.03.14 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6553080 2022.03.14 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6553079 2022.03.14 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6548688 2022.03.13 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6548689 2022.03.13 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6548687 2022.03.13 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6548685 2022.03.13 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6548684 2022.03.13 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6548682 2022.03.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6548683 2022.03.13 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6544452 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6540174 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6544453 2022.03.12 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6544454 2022.03.12 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6544455 2022.03.12 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6544456 2022.03.12 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6508959 2022.03.02 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6500091 2022.02.27 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6500090 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6500088 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6500089 2022.02.27 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6496179 2022.02.27 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6496177 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6496176 2022.02.27 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6496178 2022.02.27 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6496175 2022.02.27 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6495604 2022.02.27 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6500899 2022.02.27 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6495273 2022.02.26 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6495272 2022.02.26 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6488614 2022.02.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6484093 2022.02.24 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6483959 2022.02.24 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6473542 2022.02.20 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6473543 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6473959 2022.02.20 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6473958 2022.02.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6473953 2022.02.20 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6473956 2022.02.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6473957 2022.02.20 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6473952 2022.02.20 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6473954 2022.02.20 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6473955 2022.02.20 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6471552 2022.02.20 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6471551 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6471549 2022.02.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6471550 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6471548 2022.02.20 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 6500900 2022.02.20 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6453692 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6453200 2022.02.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6453690 2022.02.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6451483 2022.02.13 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6453691 2022.02.13 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6453689 2022.02.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6453688 2022.02.13 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6453687 2022.02.13 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 6453685 2022.02.13 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 6453683 2022.02.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6439890 2022.02.10 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6413716 2022.01.30 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6413865 2022.01.30 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6413717 2022.01.30 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6413718 2022.01.30 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6413866 2022.01.30 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6413864 2022.01.30 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6390325 2022.01.22 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6437471 2022.01.12 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6361491 2022.01.12 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6353913 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 6353914 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6353912 2022.01.09 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6353916 2022.01.09 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6353911 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6353910 2022.01.09 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6353915 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6353908 2022.01.09 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6353909 2022.01.09 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6348252 2022.01.08 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6345005 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6345668 2022.01.08 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6345666 2022.01.08 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345665 2022.01.08 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6345669 2022.01.08 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6345667 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6345664 2022.01.08 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6346333 2022.01.08 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6345728 2022.01.08 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6345745 2022.01.08 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6342273 2022.01.07 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 6342275 2022.01.07 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6342274 2022.01.07 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6342272 2022.01.07 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6334295 2022.01.06 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6330666 2022.01.03 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6319910 2022.01.02 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6320121 2022.01.02 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6320119 2022.01.02 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6320120 2022.01.02 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320118 2022.01.02 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6320117 2022.01.02 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6318035 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6318033 2022.01.01 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6318036 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6318032 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6318034 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6318029 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6318028 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6318026 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6318031 2022.01.01 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6318030 2022.01.01 PL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6318027 2022.01.01 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6413591 2022.01.01 PL mapa