Pełna lista obserwacji drużyny

Marian Giertych : Marian Giertych


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7649575 2022.11.27 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7649574 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7649573 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7649572 2022.11.27 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7649570 2022.11.27 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7649569 2022.11.27 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7649568 2022.11.27 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7649571 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7649567 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7649564 2022.11.27 OP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 6 7649566 2022.11.27 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7649565 2022.11.27 OP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7649563 2022.11.27 OP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7649560 2022.11.27 OP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 7649562 2022.11.27 OP mapa
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7649561 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 40 7633443 2022.11.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7633093 2022.11.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7633088 2022.11.20 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7633092 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7633091 2022.11.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7633087 2022.11.20 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7633094 2022.11.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7633090 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7633085 2022.11.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7633089 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7633086 2022.11.20 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7633082 2022.11.20 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7633083 2022.11.20 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7633084 2022.11.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7633108 2022.11.20 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7633103 2022.11.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7633107 2022.11.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7633102 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7633099 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7633105 2022.11.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7633110 2022.11.20 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7633109 2022.11.20 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7633101 2022.11.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7633104 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7633096 2022.11.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7633098 2022.11.20 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7633097 2022.11.20 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7633106 2022.11.20 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7633100 2022.11.20 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7633095 2022.11.20 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7616727 2022.11.13 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7616729 2022.11.13 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7616728 2022.11.13 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 7616726 2022.11.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7616725 2022.11.13 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7616723 2022.11.13 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7616724 2022.11.13 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7614609 2022.11.13 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7614608 2022.11.13 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7614607 2022.11.13 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7614605 2022.11.13 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7614610 2022.11.13 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 7614606 2022.11.13 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7614604 2022.11.13 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7614244 2022.11.13 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7614245 2022.11.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7614211 2022.11.13 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7614210 2022.11.13 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7614209 2022.11.13 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 7614206 2022.11.13 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7614208 2022.11.13 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7614204 2022.11.13 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7614205 2022.11.13 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7614207 2022.11.13 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7614200 2022.11.13 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7614201 2022.11.13 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7614203 2022.11.13 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7614202 2022.11.13 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7577544 2022.11.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7577545 2022.11.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7577543 2022.11.01 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 7577541 2022.11.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7577542 2022.11.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7577540 2022.11.01 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 7577539 2022.11.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7577446 2022.11.01 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7577445 2022.11.01 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7577443 2022.11.01 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7577442 2022.11.01 WP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7577441 2022.11.01 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7577440 2022.11.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7577444 2022.11.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7577439 2022.11.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7574917 2022.10.31 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7574916 2022.10.31 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7574919 2022.10.31 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7574918 2022.10.31 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7574915 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7574913 2022.10.31 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7574914 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7574912 2022.10.31 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7574911 2022.10.31 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7574100 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7574101 2022.10.31 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7574102 2022.10.31 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7574099 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7574096 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 7574095 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7574098 2022.10.31 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7574097 2022.10.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7574094 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7574093 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7574091 2022.10.31 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7574092 2022.10.31 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 7574088 2022.10.31 WP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7574087 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7574089 2022.10.31 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 7574090 2022.10.31 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7571855 2022.10.30 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7571905 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7571895 2022.10.30 MB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7571812 2022.10.30 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7571892 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7571885 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7571880 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7571884 2022.10.30 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7571901 2022.10.30 MB mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 7571791 2022.10.30 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7571873 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7571902 2022.10.30 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7571876 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 7571794 2022.10.30 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7571888 2022.10.30 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 15 7571882 2022.10.30 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7571790 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7571793 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7571776 2022.10.30 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 7571854 2022.10.30 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7571910 2022.10.30 MB mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7571904 2022.10.30 MB mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7571977 2022.10.30 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7571772 2022.10.30 MB mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7571759 2022.10.30 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7571874 2022.10.30 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 7571825 2022.10.30 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 7571832 2022.10.30 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7571830 2022.10.30 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7571829 2022.10.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7571757 2022.10.30 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 7571894 2022.10.30 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 50 7571899 2022.10.30 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 150 7571751 2022.10.30 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7571817 2022.10.30 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7571890 2022.10.30 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7571909 2022.10.30 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7571758 2022.10.30 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7571822 2022.10.30 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7571769 2022.10.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7571770 2022.10.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7571881 2022.10.30 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7571883 2022.10.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7571900 2022.10.30 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7571906 2022.10.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7571896 2022.10.30 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7571889 2022.10.30 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7571891 2022.10.30 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 7571875 2022.10.30 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7571879 2022.10.30 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7571878 2022.10.30 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7571750 2022.10.30 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7571828 2022.10.30 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7571849 2022.10.30 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7571872 2022.10.30 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7571893 2022.10.30 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7571898 2022.10.30 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7571903 2022.10.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7571907 2022.10.30 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7564033 2022.10.29 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7564032 2022.10.29 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7564031 2022.10.29 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7563684 2022.10.29 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7563682 2022.10.29 WP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7563681 2022.10.29 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7563683 2022.10.29 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7563679 2022.10.29 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7563678 2022.10.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7563680 2022.10.29 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 7563676 2022.10.29 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 7563677 2022.10.29 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7563675 2022.10.29 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7546207 2022.10.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7546209 2022.10.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 7546208 2022.10.23 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7546206 2022.10.23 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 7546205 2022.10.23 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7545647 2022.10.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7545645 2022.10.23 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7545643 2022.10.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7545644 2022.10.23 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7545642 2022.10.23 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7545641 2022.10.23 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7545639 2022.10.23 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7545640 2022.10.23 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7545646 2022.10.23 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7545637 2022.10.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7545638 2022.10.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7545636 2022.10.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7545634 2022.10.23 WP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7545633 2022.10.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7545635 2022.10.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7545632 2022.10.23 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 14 7545631 2022.10.23 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7538037 2022.10.21 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7533562 2022.10.19 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7533564 2022.10.19 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7533567 2022.10.19 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7533566 2022.10.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7533563 2022.10.19 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7533565 2022.10.19 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7522610 2022.10.16 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7522624 2022.10.16 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7522625 2022.10.16 WP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7522620 2022.10.16 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7522623 2022.10.16 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7522622 2022.10.16 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7522621 2022.10.16 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7522619 2022.10.16 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7522626 2022.10.16 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7522618 2022.10.16 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7522617 2022.10.16 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7522616 2022.10.16 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7522615 2022.10.16 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7522613 2022.10.16 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 7522614 2022.10.16 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 7522612 2022.10.16 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7522611 2022.10.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7507421 2022.10.11 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7507419 2022.10.11 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7507420 2022.10.11 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7507418 2022.10.11 WP mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7504860 2022.10.10 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 7500877 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 7500878 2022.10.09 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7500876 2022.10.09 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7500782 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 7500780 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 7500779 2022.10.09 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7500778 2022.10.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7500781 2022.10.09 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7500777 2022.10.09 WP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7500774 2022.10.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7500775 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7500773 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7500772 2022.10.09 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7500769 2022.10.09 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7500771 2022.10.09 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7500770 2022.10.09 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7500768 2022.10.09 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7500767 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7500765 2022.10.09 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7500766 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7500763 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7500762 2022.10.09 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 7500760 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7500761 2022.10.09 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7500764 2022.10.09 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7491820 2022.10.07 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7491821 2022.10.07 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 7491819 2022.10.07 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7491818 2022.10.07 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7491817 2022.10.07 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7491816 2022.10.07 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7491815 2022.10.07 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 7491814 2022.10.07 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7491812 2022.10.07 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7491811 2022.10.07 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7491813 2022.10.07 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7489691 2022.10.07 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7474638 2022.10.02 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7474634 2022.10.02 MB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7474637 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7474636 2022.10.02 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7474635 2022.10.02 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7474631 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7474633 2022.10.02 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7474632 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7474630 2022.10.02 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7474629 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7474628 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7474626 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7474627 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7474624 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7474625 2022.10.02 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7474621 2022.10.02 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7474623 2022.10.02 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7474622 2022.10.02 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7474619 2022.10.02 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7474618 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7474620 2022.10.02 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7474616 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7474617 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7474615 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7474614 2022.10.02 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7474613 2022.10.02 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7474612 2022.10.02 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 30 7474611 2022.10.02 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7474610 2022.10.02 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7474639 2022.10.02 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7474609 2022.10.02 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 7472613 2022.10.02 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7472612 2022.10.02 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7472611 2022.10.02 PM mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi 1 7477054 2022.10.02 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7470585 2022.10.01 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 7469428 2022.10.01 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7469429 2022.10.01 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7468449 2022.10.01 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7468450 2022.10.01 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7468448 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7468446 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7468445 2022.10.01 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7468443 2022.10.01 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7468447 2022.10.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7468444 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7468441 2022.10.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7468442 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7468440 2022.10.01 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7468439 2022.10.01 PM mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7466696 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7449385 2022.09.25 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7449383 2022.09.25 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7449384 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7449382 2022.09.25 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7449381 2022.09.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7449380 2022.09.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7449378 2022.09.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7449379 2022.09.25 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7449377 2022.09.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7449376 2022.09.25 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7449375 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7449374 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7449371 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7449372 2022.09.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7449373 2022.09.25 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7449400 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7449396 2022.09.25 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7449398 2022.09.25 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7449397 2022.09.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7449399 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7449395 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7449392 2022.09.25 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7449390 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7449394 2022.09.25 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7449393 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7449391 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7449389 2022.09.25 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 7449401 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7449388 2022.09.25 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 7449386 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7449387 2022.09.25 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 7425192 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7425191 2022.09.18 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7425190 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425189 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 7425188 2022.09.18 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7425206 2022.09.18 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7425208 2022.09.18 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7425203 2022.09.18 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7425207 2022.09.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7425201 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7425202 2022.09.18 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7425205 2022.09.18 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7425204 2022.09.18 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7425200 2022.09.18 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7425199 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7425198 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7425196 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7425197 2022.09.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7425195 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7425193 2022.09.18 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7425194 2022.09.18 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7425186 2022.09.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7425184 2022.09.18 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7425187 2022.09.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425185 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7425182 2022.09.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7425180 2022.09.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7425183 2022.09.18 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7425181 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7425178 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7425177 2022.09.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7425179 2022.09.18 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7425176 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7425175 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7425172 2022.09.18 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 7425173 2022.09.18 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7425174 2022.09.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7414556 2022.09.14 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7414554 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7414555 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7414553 2022.09.14 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7414552 2022.09.14 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7414551 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7404264 2022.09.11 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7404265 2022.09.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7404263 2022.09.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7404262 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7404261 2022.09.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7404259 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7404258 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7404256 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7404260 2022.09.11 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7404254 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7404252 2022.09.11 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7404251 2022.09.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7404255 2022.09.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7404257 2022.09.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7404253 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7404250 2022.09.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7404249 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7404246 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7404248 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7404247 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7404245 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7396149 2022.09.08 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7396147 2022.09.08 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7396146 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7396148 2022.09.08 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7396145 2022.09.08 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7396143 2022.09.08 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7396144 2022.09.08 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7396142 2022.09.08 ŚL mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7380212 2022.09.03 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7379357 2022.09.03 MB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7379356 2022.09.03 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7379355 2022.09.03 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7379351 2022.09.03 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7379353 2022.09.03 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7379350 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7379352 2022.09.03 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7379354 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7379348 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7379349 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7379347 2022.09.03 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7379346 2022.09.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7379345 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7379344 2022.09.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7379373 2022.09.03 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7379371 2022.09.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7379368 2022.09.03 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7379372 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7379370 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7379369 2022.09.03 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7379366 2022.09.03 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7379365 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7379367 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7379364 2022.09.03 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7379362 2022.09.03 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7379361 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7379363 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7379360 2022.09.03 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7379359 2022.09.03 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7379358 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7379343 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7379342 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7379340 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7379341 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7379338 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7379339 2022.09.03 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7379336 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7379334 2022.09.03 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7379335 2022.09.03 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7379337 2022.09.03 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7379332 2022.09.03 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7379333 2022.09.03 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7379331 2022.09.03 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7379330 2022.09.03 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7379329 2022.09.03 MB mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7379328 2022.09.03 MB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7389742 2022.09.03 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7377117 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7377112 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7377113 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7377109 2022.09.02 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7377107 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7377115 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7377102 2022.09.02 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7377101 2022.09.02 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7377103 2022.09.02 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7377137 2022.09.02 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7377138 2022.09.02 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7377140 2022.09.02 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7377135 2022.09.02 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7377136 2022.09.02 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7377139 2022.09.02 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7377134 2022.09.02 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7377133 2022.09.02 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7377132 2022.09.02 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7377141 2022.09.02 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7377129 2022.09.02 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7377131 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7377130 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7377127 2022.09.02 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7377128 2022.09.02 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7377125 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7377121 2022.09.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7377120 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7377118 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7377122 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7377126 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7377124 2022.09.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7377123 2022.09.02 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7377116 2022.09.02 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7377119 2022.09.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7377114 2022.09.02 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7377111 2022.09.02 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7377106 2022.09.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7377110 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7377104 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7377105 2022.09.02 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7377108 2022.09.02 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7376122 2022.09.01 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7376121 2022.09.01 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7376118 2022.09.01 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7376120 2022.09.01 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7376119 2022.09.01 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7374757 2022.09.01 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7374758 2022.09.01 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7373803 2022.09.01 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7373802 2022.09.01 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7373801 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7373761 2022.09.01 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7373757 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7373758 2022.09.01 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7373759 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7373755 2022.09.01 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7373754 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7373753 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7373760 2022.09.01 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7373756 2022.09.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7373751 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7373762 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7373750 2022.09.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7373752 2022.09.01 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7373749 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7373747 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7373745 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7373741 2022.09.01 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7373742 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7373740 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7373743 2022.09.01 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7373748 2022.09.01 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7373746 2022.09.01 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7373744 2022.09.01 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7373738 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7373736 2022.09.01 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7373737 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7373735 2022.09.01 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7373763 2022.09.01 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7373739 2022.09.01 MB mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7373734 2022.09.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7373626 2022.09.01 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7373624 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7373622 2022.09.01 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7373621 2022.09.01 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 7 7373623 2022.09.01 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7373625 2022.09.01 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7373620 2022.09.01 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7373619 2022.09.01 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7371687 2022.08.31 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7371686 2022.08.31 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7371689 2022.08.31 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7371688 2022.08.31 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7371685 2022.08.31 MB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7371690 2022.08.31 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7371684 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7371683 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7371680 2022.08.31 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7371679 2022.08.31 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 7371681 2022.08.31 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 8 7371677 2022.08.31 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7371682 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7371678 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7371674 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7371675 2022.08.31 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7371673 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7371676 2022.08.31 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7371672 2022.08.31 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7371669 2022.08.31 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7371671 2022.08.31 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7371670 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7371667 2022.08.31 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7371668 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7371666 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7371665 2022.08.31 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7371663 2022.08.31 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7371664 2022.08.31 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7371661 2022.08.31 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7371660 2022.08.31 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7371662 2022.08.31 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7371658 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7371659 2022.08.31 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7371657 2022.08.31 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7371656 2022.08.31 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7371655 2022.08.31 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7371654 2022.08.31 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7371652 2022.08.31 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7371651 2022.08.31 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7371653 2022.08.31 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7367749 2022.08.29 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7364934 2022.08.29 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7364933 2022.08.29 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7362738 2022.08.28 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7362739 2022.08.28 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7362737 2022.08.28 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7359060 2022.08.27 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7359059 2022.08.27 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 7353006 2022.08.25 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7353007 2022.08.25 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7353004 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7353005 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7347606 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 7347605 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7347603 2022.08.23 WP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7347604 2022.08.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7347602 2022.08.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7347600 2022.08.23 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7347601 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 7347599 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7347598 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7345116 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7345115 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7345113 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7345114 2022.08.22 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7345110 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7345111 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7345109 2022.08.22 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7345108 2022.08.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7345112 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7345106 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 7345107 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7342069 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7342068 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7342067 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 7342065 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 7342066 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7342062 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 7342063 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7342064 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7342060 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7342055 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7342056 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7342059 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7342061 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7342058 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7342054 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7342057 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7342053 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7342052 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7340274 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7340272 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7340273 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7340104 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7340103 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7340099 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7340098 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7340097 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7340096 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7340095 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7340092 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7340094 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7340093 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7340090 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7340091 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7340089 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7340086 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7340088 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7340085 2022.08.21 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7340087 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7340084 2022.08.21 ŁD mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7342811 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7342813 2022.08.21 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7318765 2022.08.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7318764 2022.08.14 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7318763 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7318761 2022.08.14 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7318762 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7318758 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7318760 2022.08.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7318759 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7318757 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7318755 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7318756 2022.08.14 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7318748 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7318747 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7318749 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7318746 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7318743 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 7318750 2022.08.14 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7318742 2022.08.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7318745 2022.08.14 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7318741 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7318740 2022.08.14 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7318744 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7318739 2022.08.14 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7318738 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7318736 2022.08.14 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7318737 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7318735 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7317779 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7317780 2022.08.14 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7317570 2022.08.14 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7317573 2022.08.14 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7317572 2022.08.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7317571 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7317568 2022.08.14 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7317567 2022.08.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7317569 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7317566 2022.08.14 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7317565 2022.08.14 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7303108 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7303107 2022.08.09 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7303106 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7303104 2022.08.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7303105 2022.08.09 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7303103 2022.08.09 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7303102 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7303101 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7303099 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7303098 2022.08.09 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7303097 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7303100 2022.08.09 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7303095 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7303096 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7303094 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7303093 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7303092 2022.08.09 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7303091 2022.08.09 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7282809 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7282808 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7282811 2022.08.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282810 2022.08.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7282806 2022.08.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7282807 2022.08.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7282804 2022.08.02 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7282805 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7282803 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7282801 2022.08.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7282802 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7282799 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7282800 2022.08.02 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7282797 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 7282798 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7282796 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7282795 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7282793 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7282794 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7282792 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 7282789 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7282791 2022.08.02 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7282788 2022.08.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 7282790 2022.08.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 170 7277652 2022.07.31 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7277647 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7277648 2022.07.31 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7277645 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7277640 2022.07.31 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7277643 2022.07.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 7277639 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7277635 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7277633 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7277632 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7277655 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7277656 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7277654 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7277653 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7277651 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7277649 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7277646 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7277644 2022.07.31 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7277642 2022.07.31 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7277641 2022.07.31 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7277650 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7277637 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7277636 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7277638 2022.07.31 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7277634 2022.07.31 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7277631 2022.07.31 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7277625 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7277627 2022.07.31 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7277629 2022.07.31 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7277628 2022.07.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7277630 2022.07.31 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7277623 2022.07.31 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7277626 2022.07.31 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7277622 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7277620 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7277621 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7277619 2022.07.31 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7277624 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 7277617 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7277618 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7277616 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7277615 2022.07.31 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7256669 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7256667 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7256666 2022.07.24 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7256665 2022.07.24 WP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7255109 2022.07.23 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7255110 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7255111 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7255112 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7255113 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 7255114 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7255115 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7255116 2022.07.23 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7255117 2022.07.23 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7255118 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7255162 2022.07.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7255163 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7255164 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7255165 2022.07.23 WP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 7255166 2022.07.23 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7251780 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7251781 2022.07.22 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7251805 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7251806 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7251807 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7251808 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7251809 2022.07.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7251810 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7251811 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7251812 2022.07.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7251813 2022.07.22 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7251814 2022.07.22 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7251815 2022.07.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7251816 2022.07.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7236494 2022.07.17 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7236493 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7236492 2022.07.17 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7236490 2022.07.17 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7236491 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7236489 2022.07.17 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7236488 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7236484 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7236485 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7236486 2022.07.17 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7236487 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7236483 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7236482 2022.07.17 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7236481 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7233059 2022.07.16 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7233061 2022.07.16 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 7233060 2022.07.16 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7233057 2022.07.16 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7233058 2022.07.16 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7233055 2022.07.16 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 7233056 2022.07.16 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7233054 2022.07.16 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7233053 2022.07.16 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7233052 2022.07.16 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7233176 2022.07.16 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7218315 2022.07.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7218316 2022.07.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7218314 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7218313 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7218311 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7218310 2022.07.11 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 7218312 2022.07.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7214738 2022.07.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7214737 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7214736 2022.07.10 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7214735 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7214734 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7214732 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7214733 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7212045 2022.07.10 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7191636 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7188989 2022.07.03 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7188283 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7188284 2022.07.03 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7178679 2022.07.01 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7178678 2022.07.01 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7178677 2022.07.01 MZ mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7178676 2022.07.01 MZ mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7197693 2022.07.01 MZ mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7174237 2022.06.30 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7174236 2022.06.30 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 7174038 2022.06.29 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7174037 2022.06.29 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 7174036 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7174035 2022.06.29 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 7174039 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7174034 2022.06.29 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7174033 2022.06.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7174032 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7174031 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7174040 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 7174030 2022.06.29 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7174029 2022.06.29 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7151776 2022.06.23 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7151775 2022.06.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7151774 2022.06.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7151773 2022.06.23 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7151771 2022.06.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7151770 2022.06.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7151772 2022.06.23 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7151769 2022.06.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7151768 2022.06.23 WP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7136062 2022.06.19 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7136045 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7136046 2022.06.18 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7136047 2022.06.18 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7136049 2022.06.18 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7136048 2022.06.18 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7136044 2022.06.18 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 7136043 2022.06.18 MP mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 7125712 2022.06.17 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7125711 2022.06.17 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7124013 2022.06.17 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7124011 2022.06.17 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7124012 2022.06.17 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7112034 2022.06.14 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7112033 2022.06.14 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7106294 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7106295 2022.06.12 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7106296 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7106297 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7106291 2022.06.12 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7106293 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7106290 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7106289 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7106287 2022.06.12 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7106288 2022.06.12 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7106286 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7106285 2022.06.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7100901 2022.06.11 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7100899 2022.06.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7100900 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7100895 2022.06.11 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7100897 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7100896 2022.06.11 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7100898 2022.06.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7100894 2022.06.11 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7100891 2022.06.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7100892 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7100889 2022.06.11 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7100888 2022.06.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7100887 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7100884 2022.06.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7100890 2022.06.11 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7100886 2022.06.11 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7100883 2022.06.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7100885 2022.06.11 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7100881 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7100882 2022.06.11 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7100878 2022.06.11 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7100879 2022.06.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7100880 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 7100877 2022.06.11 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7090506 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7090507 2022.06.08 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7090508 2022.06.08 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7090505 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7090504 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7090503 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7090501 2022.06.08 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 7090502 2022.06.08 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7073793 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7073802 2022.06.05 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7073799 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7073797 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7073788 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7073798 2022.06.05 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7073801 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7073796 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7073794 2022.06.05 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7073800 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7073787 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7073790 2022.06.05 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7073795 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7073791 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7073786 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7073789 2022.06.05 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7073783 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7073778 2022.06.05 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7073784 2022.06.05 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7073780 2022.06.05 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7073785 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7073776 2022.06.05 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7073782 2022.06.05 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7073781 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7073779 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7073774 2022.06.05 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7073775 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7073771 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7073770 2022.06.05 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7073777 2022.06.05 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7073769 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7073773 2022.06.05 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7070003 2022.06.05 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7060451 2022.06.03 WP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 7060452 2022.06.03 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7054413 2022.06.02 LS mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7054412 2022.06.02 LS mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7054411 2022.06.02 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7046831 2022.05.31 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7038180 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7038179 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7036855 2022.05.29 WP mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7034127 2022.05.29 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7034128 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7034125 2022.05.29 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 7034124 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7034123 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7034126 2022.05.29 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7034122 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7029673 2022.05.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7029674 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7029669 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7029672 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7029671 2022.05.28 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7029670 2022.05.28 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7021979 2022.05.26 WP mapa