Pełna lista obserwacji drużyny

Dorota Bezwińska- Sikora : Dorota Bezwińska Sikora


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6390996 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6390995 2022.01.22 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6390993 2022.01.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6390994 2022.01.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6390992 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6390278 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6390279 2022.01.22 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6390277 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6390273 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6390276 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6390274 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6390271 2022.01.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6390272 2022.01.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 120 6390275 2022.01.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 70 6390269 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6390270 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6390268 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6390267 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6390265 2022.01.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 6390264 2022.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 6390266 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 6386787 2022.01.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6386786 2022.01.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6386785 2022.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6386789 2022.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6386783 2022.01.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6386784 2022.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 6386782 2022.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6386781 2022.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6386788 2022.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6386778 2022.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 12 6386777 2022.01.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6386780 2022.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6386779 2022.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6386776 2022.01.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 6386772 2022.01.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6378720 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6378722 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 6378721 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6373870 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6373878 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6373877 2022.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6373874 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6373873 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6373876 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6373872 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 6373875 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 18 6373867 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 6373866 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6373868 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6373865 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6373864 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 66 6373862 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 6373863 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 6373861 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6373859 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6373860 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 6373857 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 6373858 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6373854 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6373856 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6373855 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6371937 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6371936 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6371935 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6371938 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6371934 2022.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6371933 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 6371932 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6371931 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6371941 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6378792 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6378843 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6371930 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 6367405 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6367179 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6367178 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 23 6367176 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6367177 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6367175 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6367036 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6367035 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6367034 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6367033 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6367032 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6367097 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 6367127 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6367091 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6367088 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6367085 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 700 6367112 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6367086 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6367078 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6367101 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 45 6367071 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6367121 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6367075 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 25 6367070 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6367107 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6367057 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6367094 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6367130 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6367103 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 6367131 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6367090 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 6367125 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 6367124 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6367111 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6367119 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6367081 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 6367123 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6367122 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6367072 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 250 6367074 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6367132 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6367109 2022.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6367064 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 6367106 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6367128 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6367104 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6367126 2022.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6367089 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6367118 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6367108 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6367083 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367117 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6367105 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6367114 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6367113 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6367077 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6367068 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6367069 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6367110 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6367098 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6367120 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367116 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6367066 2022.01.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6367060 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6367058 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6367054 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6367065 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6367055 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6367100 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6367082 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6367048 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6367050 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6367047 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6367044 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6367041 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6367096 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6367093 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6367129 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6367084 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6367080 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6367115 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6367079 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6367076 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367092 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6367073 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6367067 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6367059 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6367063 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6367062 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6367061 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6367102 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6367056 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6367087 2022.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6367095 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6367099 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6367053 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6367051 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6367052 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6367049 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6367046 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6367045 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6367042 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6367043 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6367038 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6367040 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6367037 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6367039 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6367028 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6367025 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6367030 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6367029 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367022 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 33 6367031 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6367021 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6367027 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6367017 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6367018 2022.01.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6367010 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6367013 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6367009 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6367004 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6367007 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6367002 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6367026 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6367020 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6367024 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6367023 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6367019 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6367016 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6367015 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6367014 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367012 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6367011 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6367005 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6367006 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6367003 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6367008 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6367001 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6367000 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6366998 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6366999 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6366997 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6366996 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6366995 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6366994 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 6366992 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 6366990 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6366993 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6366989 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6366991 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6366987 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6366988 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6366984 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6366986 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6366985 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6357931 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6357929 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357934 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6357935 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6357926 2022.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6357932 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6357930 2022.01.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6357924 2022.01.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6357923 2022.01.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6357927 2022.01.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6357928 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6357925 2022.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6358568 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6350530 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6350529 2022.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6350531 2022.01.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6350528 2022.01.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6350547 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6350544 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6350546 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 6350545 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6350542 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6350541 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6350539 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6350540 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6350543 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6350538 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6350537 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6350536 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350534 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350535 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6350533 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 6350532 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6337794 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6337793 2022.01.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6337792 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6333566 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6333569 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6333565 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6333568 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6333564 2022.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6333567 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6333574 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6333563 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6333562 2022.01.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6333561 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6333560 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6333559 2022.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6333558 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6333557 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6328680 2022.01.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6328679 2022.01.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6328677 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6328678 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1200 6328675 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 6328673 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6328674 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 6328670 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6328672 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6328671 2022.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6328669 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6328668 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6328666 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 6328667 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 6328665 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328664 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6328662 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6328661 2022.01.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6328663 2022.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6328659 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6328658 2022.01.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6328660 2022.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6328655 2022.01.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6328657 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328656 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6328654 2022.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6328653 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6327360 2022.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6327361 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6327357 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6327359 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6327358 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 130 6327353 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6327355 2022.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6327354 2022.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6323870 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6322359 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6322355 2022.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6322357 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6322354 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6322353 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6322349 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6322358 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6322352 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6322356 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 6322346 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322350 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6322348 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6322345 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6322351 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6322347 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6322344 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6322343 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6322342 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6322341 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6322339 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6322338 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6322340 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6322337 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6322336 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322335 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6322334 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6322331 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6322332 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6322333 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6322330 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 6322329 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6322390 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6322391 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6322389 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 11 6322386 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322387 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 6322388 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6322385 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6322381 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6322382 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6322384 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322383 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6322379 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6322380 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6322378 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6322377 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 6322376 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 6322374 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6322375 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6322373 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6322371 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6322372 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322370 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6322369 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6322368 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 180 6322365 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6322366 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6322367 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322364 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6322363 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6322360 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6322361 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6322362 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 6322328 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6322327 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6322326 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322323 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6322325 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6322324 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322322 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6322319 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6322320 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6322318 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6322321 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6322317 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322315 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322314 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322316 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6322313 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6315068 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6315072 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6315074 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6315081 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 6315096 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6315137 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6315140 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315142 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6315145 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6315300 2022.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6314607 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6315099 2022.01.01 mapa