Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Tomasz Świątek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7477979 2022.10.03 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 7477980 2022.10.03 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7477978 2022.10.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7477976 2022.10.03 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7477975 2022.10.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7477974 2022.10.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 7477977 2022.10.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7477973 2022.10.03 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7477981 2022.10.03 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7346762 2022.08.23 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7346761 2022.08.23 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7346760 2022.08.23 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7346758 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 7346759 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7346756 2022.08.23 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7346755 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7346754 2022.08.23 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7346757 2022.08.23 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7346753 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7346751 2022.08.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7346752 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7346749 2022.08.23 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7346750 2022.08.23 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7346748 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 7346747 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7346746 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7346745 2022.08.23 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7325449 2022.08.16 PK mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7322825 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7322824 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7322823 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7322821 2022.08.15 PK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7322822 2022.08.15 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7322820 2022.08.15 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7322819 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7322818 2022.08.15 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7322817 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7322816 2022.08.15 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 7322814 2022.08.15 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7322815 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7322813 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7322812 2022.08.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7322809 2022.08.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7322810 2022.08.15 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7322811 2022.08.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7322808 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7322806 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7322807 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7322805 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7322803 2022.08.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7322804 2022.08.15 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7322802 2022.08.15 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7288890 2022.08.05 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7288887 2022.08.05 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7288888 2022.08.05 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7288889 2022.08.05 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7288886 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7288883 2022.08.05 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7288881 2022.08.05 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7288885 2022.08.05 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7288884 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 7288880 2022.08.05 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7288882 2022.08.05 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7288879 2022.08.05 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7287998 2022.08.05 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7287997 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6985442 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6985441 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6985440 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6985439 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6985438 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6985436 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6985435 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6985434 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6985437 2022.05.19 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6981466 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6981464 2022.05.19 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6981465 2022.05.19 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6981463 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6981462 2022.05.19 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6981482 2022.05.19 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6981477 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6981481 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6981480 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6981479 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6981475 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6981478 2022.05.19 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6981474 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6981473 2022.05.19 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6981476 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6981472 2022.05.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6981471 2022.05.19 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6981470 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6981468 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6981469 2022.05.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6981467 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6981497 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6981496 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6981498 2022.05.19 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6981495 2022.05.19 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6981494 2022.05.19 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6981493 2022.05.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6981492 2022.05.19 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6981491 2022.05.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6981490 2022.05.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6981489 2022.05.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6981487 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6981488 2022.05.19 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6981486 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6981484 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 6981485 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6981483 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6979956 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6979959 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6979958 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6979955 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 6979957 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 6979954 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6979953 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 6979952 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6979951 2022.05.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6979773 2022.05.15 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6979774 2022.05.15 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6979772 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6979770 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6979769 2022.05.15 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6979771 2022.05.15 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6979768 2022.05.15 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6979766 2022.05.15 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6979767 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6979764 2022.05.15 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6979765 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6979763 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6979762 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6979760 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6979761 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6950295 2022.05.14 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6950294 2022.05.14 PK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6950293 2022.05.14 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6950364 2022.05.14 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6950373 2022.05.14 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6950297 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6950372 2022.05.14 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6950347 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6950353 2022.05.14 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6950351 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6950333 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6950330 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6950362 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6950336 2022.05.14 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6950331 2022.05.14 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 6950319 2022.05.14 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6950322 2022.05.14 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6950320 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6950311 2022.05.14 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6950339 2022.05.14 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6950375 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6950334 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6950332 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6950349 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6950377 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6950310 2022.05.14 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6950316 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6950305 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6950314 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 6950302 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6950303 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6950300 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6950298 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6950299 2022.05.14 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6950301 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6950359 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6950354 2022.05.14 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6950370 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6950376 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6950342 2022.05.14 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6950355 2022.05.14 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6950374 2022.05.14 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6950335 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6950338 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6950321 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6950343 2022.05.14 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6950323 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6950312 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6950306 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6950307 2022.05.14 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6950366 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6950361 2022.05.14 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6950356 2022.05.14 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6950358 2022.05.14 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6950352 2022.05.14 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6950348 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6950337 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6950340 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6950329 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6950327 2022.05.14 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 6950325 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6950317 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6950326 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6950313 2022.05.14 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6950308 2022.05.14 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6950304 2022.05.14 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6950296 2022.05.14 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6950371 2022.05.14 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6950367 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6950360 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6950363 2022.05.14 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6950365 2022.05.14 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6950357 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6950350 2022.05.14 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6950369 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6950345 2022.05.14 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6950341 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6950318 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6950368 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6950324 2022.05.14 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6950346 2022.05.14 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6950315 2022.05.14 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6950309 2022.05.14 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6950271 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6950285 2022.05.14 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6950272 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6950270 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 6950268 2022.05.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6950286 2022.05.14 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6950269 2022.05.14 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6950267 2022.05.14 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6950266 2022.05.14 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6950265 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6950264 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6950284 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6950262 2022.05.14 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6950260 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6950261 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6950263 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6950281 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6950280 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6950282 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6950291 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6950279 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6950277 2022.05.14 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6950278 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6950276 2022.05.14 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6950288 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6950292 2022.05.14 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6950290 2022.05.14 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6950287 2022.05.14 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6950274 2022.05.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6950275 2022.05.14 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6950289 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6950273 2022.05.14 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6950258 2022.05.14 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6950259 2022.05.14 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6950257 2022.05.14 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6950255 2022.05.14 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6950254 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6950256 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6950251 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6950250 2022.05.14 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6950253 2022.05.14 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6950249 2022.05.14 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6950248 2022.05.14 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6950252 2022.05.14 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6950247 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6950246 2022.05.14 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6950245 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 6950244 2022.05.14 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6921213 2022.05.11 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6921214 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6921212 2022.05.11 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6921211 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6921210 2022.05.11 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6921209 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6921207 2022.05.11 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6921206 2022.05.11 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6921208 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6921204 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6921205 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6921202 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6921203 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6921201 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6921200 2022.05.11 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6921199 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6921197 2022.05.08 PK mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6921198 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6877251 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6877250 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6876936 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6876937 2022.05.06 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6876930 2022.05.06 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6876929 2022.05.06 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6876928 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 6876926 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6876925 2022.05.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 6876927 2022.05.06 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6876924 2022.05.06 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6876923 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 6876922 2022.05.06 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6876695 2022.05.06 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6876693 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6876692 2022.05.06 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6876694 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6876691 2022.05.06 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6876689 2022.05.06 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6876688 2022.05.06 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6876686 2022.05.06 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6876690 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6876685 2022.05.06 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6876684 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6876687 2022.05.06 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6876683 2022.05.06 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6876682 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6876679 2022.05.06 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6876681 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6876678 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6876680 2022.05.06 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6876676 2022.05.06 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6876677 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6876671 2022.05.03 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6876675 2022.05.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6876673 2022.05.03 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6876670 2022.05.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6876674 2022.05.03 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6876669 2022.05.03 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6876668 2022.05.03 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6876672 2022.05.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6876666 2022.05.03 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6876664 2022.05.03 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6876667 2022.05.03 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6876665 2022.05.03 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6876663 2022.05.03 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6876662 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6876661 2022.05.03 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6876660 2022.05.03 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6845797 2022.05.02 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6828295 2022.04.30 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6828293 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6828294 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6828292 2022.04.30 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6828290 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6828291 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6828289 2022.04.30 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6828287 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6828288 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6809343 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6804480 2022.04.27 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6804483 2022.04.27 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6804481 2022.04.27 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6804482 2022.04.27 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6804476 2022.04.27 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6804479 2022.04.27 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6804474 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6804471 2022.04.27 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6804477 2022.04.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6804473 2022.04.27 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6804475 2022.04.27 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6804470 2022.04.27 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6804468 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6804465 2022.04.27 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6804467 2022.04.27 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6804472 2022.04.27 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6804469 2022.04.27 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6804478 2022.04.27 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6804466 2022.04.27 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6804464 2022.04.27 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6781049 2022.04.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6781051 2022.04.20 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6781050 2022.04.20 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6781048 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6781046 2022.04.20 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6781047 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6781044 2022.04.20 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6781042 2022.04.20 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6781045 2022.04.20 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6781043 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6710561 2022.04.13 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6710564 2022.04.13 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6710563 2022.04.13 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6710559 2022.04.13 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6710560 2022.04.13 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6710558 2022.04.13 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6710562 2022.04.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6710557 2022.04.13 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6710555 2022.04.13 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6710556 2022.04.13 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6710552 2022.04.13 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6710554 2022.04.13 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6710553 2022.04.13 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6710551 2022.04.13 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6710550 2022.04.13 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6710565 2022.04.13 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6710544 2022.04.13 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6710547 2022.04.13 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6710549 2022.04.13 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6710546 2022.04.13 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6710548 2022.04.13 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6710545 2022.04.13 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6710543 2022.04.13 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6708271 2022.04.13 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6675736 2022.04.08 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6674583 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 6676231 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6674582 2022.04.08 ŚK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6674579 2022.04.08 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 6674578 2022.04.08 ŚK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6674580 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6674581 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 6674598 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6674596 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6674597 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6674599 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6674595 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 6674594 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6674592 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6674589 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6674590 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6674591 2022.04.08 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 6674593 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6674588 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6674587 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6674584 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6674586 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 6674585 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 6674576 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 6674575 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 6674570 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6674574 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6674577 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6674567 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6674571 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6674572 2022.04.08 ŚK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6674569 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6674565 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6674573 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6674566 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6674568 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6674562 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6674564 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6674563 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6674560 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6674561 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6674559 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 500 6674558 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 80 6674557 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 6674555 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6674556 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6674554 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6674553 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6674552 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6674551 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6674549 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6674548 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6674550 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6674547 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6674546 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6673475 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6673477 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6673479 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6673476 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6673471 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6673478 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 6673469 2022.04.08 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6673474 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6673472 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6673473 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6673470 2022.04.08 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6667216 2022.04.06 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6667215 2022.04.06 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6667226 2022.04.06 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6667230 2022.04.06 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6667225 2022.04.06 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6667229 2022.04.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6667224 2022.04.06 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6667223 2022.04.06 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6667222 2022.04.06 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6667221 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6667231 2022.04.06 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6667220 2022.04.06 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6667232 2022.04.06 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6667227 2022.04.06 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6667228 2022.04.06 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6667219 2022.04.06 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6667218 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6667217 2022.04.06 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6660829 2022.04.04 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6660831 2022.04.04 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6660830 2022.04.04 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6660827 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6660826 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6660825 2022.04.04 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6660828 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6660820 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6660822 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6660821 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6660818 2022.04.04 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6660824 2022.04.04 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6660819 2022.04.04 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6660823 2022.04.04 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6660840 2022.04.04 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6660817 2022.04.04 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6655089 2022.04.03 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6655094 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6655093 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6655086 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6655088 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6655095 2022.04.03 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6655092 2022.04.03 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6655091 2022.04.03 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6655090 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6655087 2022.04.03 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6644660 2022.04.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6644661 2022.04.02 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 6644658 2022.04.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6644656 2022.04.02 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6644659 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6649008 2022.04.02 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 6644657 2022.04.02 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6644655 2022.04.02 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6644676 2022.04.02 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 10 6644677 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6644694 2022.04.02 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6644675 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6644673 2022.04.02 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6644674 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6644671 2022.04.02 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6644672 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6644668 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6644669 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6644670 2022.04.02 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6644665 2022.04.02 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6644667 2022.04.02 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6644662 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6644666 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 6644663 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6644653 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6644654 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6644652 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6644650 2022.04.02 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6644649 2022.04.02 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6644651 2022.04.02 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6644648 2022.04.02 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6644647 2022.04.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6644645 2022.04.02 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6644646 2022.04.02 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6644644 2022.04.02 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6644643 2022.04.02 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 6644642 2022.04.02 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6644641 2022.04.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6644639 2022.04.02 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6644640 2022.04.02 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6644693 2022.04.02 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6644692 2022.04.02 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6644691 2022.04.02 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6644689 2022.04.02 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 6644690 2022.04.02 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6644688 2022.04.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6644686 2022.04.02 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6644687 2022.04.02 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6644685 2022.04.02 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6644684 2022.04.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6644683 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6644680 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6644682 2022.04.02 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6644681 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6644679 2022.04.02 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6644678 2022.04.02 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6638305 2022.03.30 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6638301 2022.03.30 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6638302 2022.03.30 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6638298 2022.03.30 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6638299 2022.03.30 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6638304 2022.03.30 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 6638300 2022.03.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6638303 2022.03.30 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6638296 2022.03.30 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6638297 2022.03.30 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6638295 2022.03.30 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6631879 2022.03.29 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6612542 2022.03.26 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 6612541 2022.03.26 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 6612539 2022.03.26 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6612538 2022.03.26 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 6612540 2022.03.26 ŚK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6612535 2022.03.26 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6612534 2022.03.26 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6612536 2022.03.26 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6612537 2022.03.26 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6612543 2022.03.26 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6612533 2022.03.26 ŚK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 13 6612532 2022.03.26 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 6605527 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6605526 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 55 6605523 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6605525 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6605528 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 6605524 2022.03.25 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6605545 2022.03.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6605544 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6605538 2022.03.25 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6605536 2022.03.25 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6605541 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6605540 2022.03.25 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6605543 2022.03.25 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6605539 2022.03.25 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6605542 2022.03.25 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6605535 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6605533 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 6605537 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6605531 2022.03.25 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6605534 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 6605530 2022.03.25 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6605532 2022.03.25 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6574179 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6574178 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6574174 2022.03.19 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6574176 2022.03.19 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6574177 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6574175 2022.03.19 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6574173 2022.03.19 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6574171 2022.03.19 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6574172 2022.03.19 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6574170 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6574169 2022.03.19 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 6550932 2022.03.13 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 6550938 2022.03.13 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 120 6550936 2022.03.13 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6550958 2022.03.13 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6550939 2022.03.13 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6550930 2022.03.13 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6550960 2022.03.13 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6550937 2022.03.13 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6550940 2022.03.13 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6550961 2022.03.13 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6550955 2022.03.13 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6550954 2022.03.13 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6550931 2022.03.13 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6550933 2022.03.13 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6550953 2022.03.13 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6550935 2022.03.13 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 6550957 2022.03.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6550934 2022.03.13 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 6550956 2022.03.13 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6550952 2022.03.13 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6550963 2022.03.13 PK mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6549429 2022.03.13 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6540490 2022.03.12 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6540489 2022.03.12 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6540488 2022.03.12 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6540391 2022.03.12 PK mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6536587 2022.03.10 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6523837 2022.03.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6523838 2022.03.06 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6523836 2022.03.06 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6502721 2022.02.28 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6401653 2022.01.25 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6401652 2022.01.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6401650 2022.01.25 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 80 6401651 2022.01.25 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6396498 2022.01.23 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6396497 2022.01.23 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6366301 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6366300 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6366299 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6366331 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6366330 2022.01.14 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6366327 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6366328 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6366333 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 29 6366329 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6366332 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6366326 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6366325 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6366324 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6366323 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 232 6366321 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6366322 2022.01.14 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6366320 2022.01.14 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6366319 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6366317 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6366318 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 6366315 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6366316 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6366312 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6366314 2022.01.14 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6366311 2022.01.14 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6366313 2022.01.14 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6366308 2022.01.14 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6366309 2022.01.14 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 66 6366307 2022.01.14 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6366306 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6366310 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6366305 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6366303 2022.01.14 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6366304 2022.01.14 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 87 6366302 2022.01.14 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6366296 2022.01.14 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6366297 2022.01.14 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6366298 2022.01.14 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6366295 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6366293 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6366294 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6366292 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6366291 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 59 6366290 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 42 6366289 2022.01.14 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 6366285 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6366286 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6366288 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6366287 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6366283 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6366284 2022.01.14 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6362220 2022.01.13 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6355422 2022.01.10 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6352381 2022.01.09 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352380 2022.01.09 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6352379 2022.01.09 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352378 2022.01.09 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6352376 2022.01.09 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6352377 2022.01.09 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6352375 2022.01.09 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6352374 2022.01.09 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6352373 2022.01.09 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6352371 2022.01.09 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6352372 2022.01.09 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6352367 2022.01.09 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 6352369 2022.01.09 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6352370 2022.01.09 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6352368 2022.01.09 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6350891 2022.01.09 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6350890 2022.01.09 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6350889 2022.01.09 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6350892 2022.01.09 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6336322 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6336321 2022.01.06 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6336320 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6336319 2022.01.06 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6336318 2022.01.06 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6336317 2022.01.06 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6336315 2022.01.06 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6336313 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6336314 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 6336312 2022.01.06 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6336316 2022.01.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 6336311 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6336308 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6336309 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6336305 2022.01.06 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6336310 2022.01.06 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6336306 2022.01.06 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6336307 2022.01.06 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6336304 2022.01.06 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6336323 2022.01.06 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 6332321 2022.01.05 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 6332319 2022.01.05 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6332320 2022.01.04 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6332322 2022.01.04 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6332317 2022.01.04 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6332318 2022.01.04 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6332316 2022.01.04 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6328264 2022.01.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328262 2022.01.03 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6328261 2022.01.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328263 2022.01.03 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6321149 2022.01.02 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6321150 2022.01.02 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6321148 2022.01.02 PK mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6321147 2022.01.02 PK mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6321145 2022.01.02 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6321146 2022.01.02 PK mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 6321144 2022.01.02 PK mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6321143 2022.01.02 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6321141 2022.01.02 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6321142 2022.01.02 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6321140 2022.01.02 PK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6321138 2022.01.02 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6321139 2022.01.02 PK mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6321137 2022.01.02 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6321136 2022.01.02 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6321135 2022.01.02 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6321134 2022.01.02 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 6321133 2022.01.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6321132 2022.01.02 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6321130 2022.01.02 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6321131 2022.01.02 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6321129 2022.01.02 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6321128 2022.01.02 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6319161 2022.01.02 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6319160 2022.01.02 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319159 2022.01.02 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6319157 2022.01.02 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6319158 2022.01.02 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6319156 2022.01.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319154 2022.01.02 PK mapa