Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Tymoteusz Mazurkiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 7470189 2022.10.01 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7470188 2022.10.01 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7470806 2022.10.01 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7470805 2022.10.01 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7470808 2022.10.01 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7470804 2022.10.01 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7471331 2022.10.01 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7470803 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7457621 2022.09.27 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7450752 2022.09.25 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7450753 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7450832 2022.09.25 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7443476 2022.09.24 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7443473 2022.09.24 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7443474 2022.09.24 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7443475 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7443478 2022.09.24 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7443477 2022.09.24 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7438844 2022.09.23 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7438843 2022.09.23 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7438842 2022.09.23 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7438098 2022.09.23 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7438096 2022.09.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7438097 2022.09.23 PK mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 7438094 2022.09.23 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7438095 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7438093 2022.09.23 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7438092 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7438091 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7438090 2022.09.23 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7438089 2022.09.23 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7438086 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 7438088 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 7438087 2022.09.23 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7438084 2022.09.23 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 7438085 2022.09.23 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7438083 2022.09.23 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7438080 2022.09.23 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7438079 2022.09.23 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7438082 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7438081 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 7438078 2022.09.23 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7430768 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7430770 2022.09.20 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 7430771 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7430769 2022.09.20 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7430767 2022.09.20 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7430766 2022.09.20 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7430765 2022.09.20 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7430764 2022.09.20 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7430763 2022.09.20 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7430760 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7430762 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7430772 2022.09.20 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7430761 2022.09.20 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424319 2022.09.18 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7424318 2022.09.18 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7424320 2022.09.18 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7424316 2022.09.18 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7424317 2022.09.18 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 7424315 2022.09.18 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7424313 2022.09.18 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7424314 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7424311 2022.09.18 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 7424310 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7424362 2022.09.18 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7424312 2022.09.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7424309 2022.09.18 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7424308 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7416250 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 7416248 2022.09.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7416249 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7416246 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 7416247 2022.09.15 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7416245 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7416242 2022.09.15 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7416244 2022.09.15 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7416243 2022.09.15 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7416241 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7416238 2022.09.15 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7416240 2022.09.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7416239 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7416237 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 250 7416235 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7416236 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7416232 2022.09.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7416233 2022.09.15 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7416234 2022.09.15 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7416230 2022.09.15 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 90 7416229 2022.09.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 150 7416231 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 7416228 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 11 7416227 2022.09.15 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 30 7416226 2022.09.15 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 7416225 2022.09.15 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7403677 2022.09.11 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7342024 2022.08.21 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7340677 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7340676 2022.08.21 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7340672 2022.08.21 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7340674 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7340675 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7340673 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 7340671 2022.08.21 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7340668 2022.08.21 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7340670 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7340669 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7340666 2022.08.21 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7340665 2022.08.21 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7340667 2022.08.21 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7340664 2022.08.21 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 7340661 2022.08.21 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7340663 2022.08.21 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7340662 2022.08.21 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7340659 2022.08.21 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7340660 2022.08.21 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7340658 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7340656 2022.08.21 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7340657 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7340653 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7340654 2022.08.21 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7340652 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7340650 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7340649 2022.08.21 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7340651 2022.08.21 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7340655 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7340648 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7332303 2022.08.18 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7332305 2022.08.18 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7332304 2022.08.18 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7332307 2022.08.18 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7332306 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7332302 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7332300 2022.08.18 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7332297 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7332299 2022.08.18 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7332296 2022.08.18 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7332301 2022.08.18 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7332293 2022.08.18 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7332298 2022.08.18 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7332294 2022.08.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7332291 2022.08.18 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7332295 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7332290 2022.08.18 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 7332288 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7332289 2022.08.18 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7332292 2022.08.18 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7332287 2022.08.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7329584 2022.08.17 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7329583 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 11 7329582 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 7329580 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7329579 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7329581 2022.08.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7329578 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7329577 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7329575 2022.08.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7329576 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 7329601 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7329574 2022.08.17 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7329573 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7329571 2022.08.17 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 7329570 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 7329569 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7329568 2022.08.17 PK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7329566 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 47 7329567 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7329572 2022.08.17 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7329564 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 120 7329563 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7329561 2022.08.17 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7329562 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7329559 2022.08.17 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7329560 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 7329558 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 39 7329557 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7327699 2022.08.17 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7327697 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7327701 2022.08.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7327700 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7327698 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7327695 2022.08.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7327692 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7327694 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7327691 2022.08.17 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7327689 2022.08.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7327687 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7327690 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7327693 2022.08.17 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7327686 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7327688 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7325757 2022.08.16 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7318430 2022.08.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316430 2022.08.14 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7316429 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7316428 2022.08.14 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 7316427 2022.08.14 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7316446 2022.08.14 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7316441 2022.08.14 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7316444 2022.08.14 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7316443 2022.08.14 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7316445 2022.08.14 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7316440 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7316439 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7316438 2022.08.14 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7316442 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7316436 2022.08.14 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7316437 2022.08.14 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7316435 2022.08.14 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7316433 2022.08.14 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7316434 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7316431 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7316432 2022.08.14 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7316424 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7316426 2022.08.14 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7316423 2022.08.14 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7316425 2022.08.14 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7316421 2022.08.14 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7316419 2022.08.14 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7316422 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7316418 2022.08.14 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7316420 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7316416 2022.08.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7316415 2022.08.14 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7316413 2022.08.14 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 7316417 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7316411 2022.08.14 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7316412 2022.08.14 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7316414 2022.08.14 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7313871 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7313867 2022.08.13 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7313868 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7313866 2022.08.13 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7313870 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7313869 2022.08.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7313863 2022.08.13 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7313865 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7313864 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7313860 2022.08.13 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7313862 2022.08.13 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7313859 2022.08.13 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 7313861 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7313857 2022.08.13 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7313854 2022.08.13 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7313853 2022.08.13 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7313856 2022.08.13 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 7313858 2022.08.13 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7313855 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7313851 2022.08.13 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7313852 2022.08.13 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7313849 2022.08.13 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7313850 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7313848 2022.08.13 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7313847 2022.08.13 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7313846 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7313843 2022.08.13 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7313844 2022.08.13 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7313845 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7313839 2022.08.13 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7313838 2022.08.13 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7313841 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7313837 2022.08.13 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7313840 2022.08.13 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7313835 2022.08.13 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7313834 2022.08.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7313836 2022.08.13 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7313833 2022.08.13 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7313830 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7313831 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7313832 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7313828 2022.08.13 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7313842 2022.08.13 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7313829 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7313827 2022.08.13 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7313826 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7313824 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7313823 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7313825 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7313821 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7313820 2022.08.13 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7313822 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7313818 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7313819 2022.08.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7313815 2022.08.13 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7313817 2022.08.13 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7313814 2022.08.13 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7313816 2022.08.13 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7313813 2022.08.13 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7313812 2022.08.13 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7313811 2022.08.13 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7311940 2022.08.12 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7311939 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7311937 2022.08.12 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7311938 2022.08.12 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7311933 2022.08.12 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7311934 2022.08.12 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7311935 2022.08.12 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7311936 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7304521 2022.08.09 PK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7310335 2022.08.09 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7304520 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7304516 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7304515 2022.08.09 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7304519 2022.08.09 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7304518 2022.08.09 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7304524 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7304523 2022.08.09 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7289773 2022.08.05 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 47 7289772 2022.08.05 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7289770 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7289769 2022.08.05 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 173 7289768 2022.08.05 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7289767 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7289763 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7289765 2022.08.05 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7289766 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7289764 2022.08.05 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7289761 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7289760 2022.08.05 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7289762 2022.08.05 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 7289759 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 300 7289758 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7289755 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7289756 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7289757 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7287750 2022.08.04 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7287754 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7288304 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7287769 2022.08.04 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7287757 2022.08.04 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7287753 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7287751 2022.08.04 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7287768 2022.08.04 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7287758 2022.08.04 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7287767 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7287752 2022.08.04 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 18 7287755 2022.08.04 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 7 7287756 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7287766 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7287764 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7287763 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7287760 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 7287761 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7287759 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7287765 2022.08.04 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7287762 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7288305 2022.08.04 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7287749 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7287748 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7287770 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7287771 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7287772 2022.08.04 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7288303 2022.08.04 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7263971 2022.07.26 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7263970 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7263969 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7263968 2022.07.26 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7263967 2022.07.26 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7263965 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7263964 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7263963 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7263966 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7263961 2022.07.26 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7263962 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7263958 2022.07.26 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7263957 2022.07.26 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7263960 2022.07.26 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7263956 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 7263959 2022.07.26 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7257063 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7257061 2022.07.24 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7257060 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7257059 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7257058 2022.07.24 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7257057 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7257055 2022.07.24 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7257062 2022.07.24 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7257056 2022.07.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7257052 2022.07.24 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7257054 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7257051 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7257050 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7257053 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7257049 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7257048 2022.07.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7257047 2022.07.24 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7257046 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7257045 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7257044 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7257043 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7257042 2022.07.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7257041 2022.07.24 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 7257040 2022.07.24 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7257039 2022.07.24 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7257035 2022.07.24 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7257038 2022.07.24 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7257034 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7257032 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7257031 2022.07.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7257033 2022.07.24 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7257037 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7257030 2022.07.24 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7257029 2022.07.24 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7257036 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7257028 2022.07.24 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7257026 2022.07.24 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7257027 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7257024 2022.07.24 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7257023 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7257025 2022.07.24 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7261848 2022.07.24 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7261849 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7247773 2022.07.21 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7247774 2022.07.21 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7244693 2022.07.20 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7244695 2022.07.20 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7244694 2022.07.20 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7244696 2022.07.20 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7237550 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7231978 2022.07.16 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7231979 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7231976 2022.07.16 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7231980 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7231977 2022.07.16 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7231967 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7231966 2022.07.16 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7231969 2022.07.16 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7231968 2022.07.16 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7231975 2022.07.16 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7231965 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7231964 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7231973 2022.07.16 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7231970 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7231961 2022.07.16 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7231971 2022.07.16 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7231962 2022.07.16 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7231963 2022.07.16 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7231974 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7231960 2022.07.16 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7231972 2022.07.16 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7220904 2022.07.12 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7216108 2022.07.11 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7213335 2022.07.10 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7212930 2022.07.10 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7203016 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7203013 2022.07.06 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7203012 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7203015 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7203014 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7203011 2022.07.06 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7195824 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7195822 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7195823 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7195821 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7195820 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7195815 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7195813 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7195818 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7195816 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7195814 2022.07.05 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7195812 2022.07.05 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7195817 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7195819 2022.07.05 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7195810 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7195811 2022.07.05 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7195808 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7195809 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7195807 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7195806 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7195805 2022.07.05 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7195804 2022.07.05 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7193386 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7193385 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7193384 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7193383 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7193381 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7193382 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7193379 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7193380 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7193378 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7193377 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7193376 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7193375 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7193374 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7193372 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7193373 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7193370 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7193371 2022.07.04 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7192746 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7192742 2022.07.04 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7192681 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7192623 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7192620 2022.07.04 ŚL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7192617 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7192619 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7192618 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7192616 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7192442 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7192441 2022.07.04 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7192440 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7192439 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7192438 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7192437 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7192436 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7192434 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7192433 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7192435 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7192430 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7192428 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7192432 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7192427 2022.07.04 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7192429 2022.07.04 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7192426 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7192425 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7192424 2022.07.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7190802 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7190801 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7190799 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7190798 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7190797 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7190800 2022.07.03 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7190796 2022.07.03 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7190795 2022.07.03 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7172259 2022.06.28 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7157192 2022.06.25 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7157187 2022.06.25 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7157188 2022.06.25 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7157184 2022.06.25 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7157186 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7157183 2022.06.25 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7157185 2022.06.25 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7157182 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7157181 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7157179 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7157180 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 7157178 2022.06.25 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7157177 2022.06.25 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7157176 2022.06.25 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7157173 2022.06.25 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7157174 2022.06.25 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7157175 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7157170 2022.06.25 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7157169 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7157171 2022.06.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7157172 2022.06.25 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7157167 2022.06.25 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7157168 2022.06.25 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7157166 2022.06.25 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7157164 2022.06.25 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7157163 2022.06.25 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7157165 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7157162 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7157161 2022.06.25 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7147118 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 7147119 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 17 7147117 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7147116 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7147115 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7147114 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7147112 2022.06.22 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7147113 2022.06.22 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7147111 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7147110 2022.06.22 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 7147109 2022.06.22 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7136595 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7134509 2022.06.19 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7134508 2022.06.19 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7134511 2022.06.19 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7134510 2022.06.19 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7134504 2022.06.19 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7134505 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7134506 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7134503 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7134507 2022.06.19 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7134502 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7134501 2022.06.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7134500 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7134499 2022.06.19 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7134495 2022.06.19 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7134497 2022.06.19 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7134496 2022.06.19 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7134498 2022.06.19 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7134493 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7134494 2022.06.19 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7134492 2022.06.19 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7130956 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7130970 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7130972 2022.06.18 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7130971 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7130967 2022.06.18 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7130968 2022.06.18 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7130965 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7130969 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7130963 2022.06.18 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7130964 2022.06.18 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7130962 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7130961 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7130966 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7130960 2022.06.18 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7130958 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 7130957 2022.06.18 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7130959 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7130953 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7130950 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7130952 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7130955 2022.06.18 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7130951 2022.06.18 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7130949 2022.06.18 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7130954 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7130948 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7130947 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7130946 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7130945 2022.06.18 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7130943 2022.06.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7130944 2022.06.18 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7130941 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 18 7130942 2022.06.18 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7130940 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7122102 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7122101 2022.06.16 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7122100 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7122099 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7122098 2022.06.16 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7122096 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7122095 2022.06.16 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7122097 2022.06.16 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7122094 2022.06.16 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7122091 2022.06.16 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7122088 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7122092 2022.06.16 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7122090 2022.06.16 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7122089 2022.06.16 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7122093 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7122087 2022.06.16 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7122084 2022.06.16 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7122085 2022.06.16 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7122086 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7122082 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7122083 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7122080 2022.06.16 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7122081 2022.06.16 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7122078 2022.06.16 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7122079 2022.06.16 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7097827 2022.06.11 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7097832 2022.06.11 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7097830 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7097831 2022.06.11 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7106488 2022.06.11 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7097834 2022.06.11 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 7097833 2022.06.11 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7097828 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7097865 2022.06.11 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7097829 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7106489 2022.06.11 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7097867 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7097870 2022.06.11 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 7097835 2022.06.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7094756 2022.06.10 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7094755 2022.06.10 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7094754 2022.06.10 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7094752 2022.06.10 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7094753 2022.06.10 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7094750 2022.06.10 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7094749 2022.06.10 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7094751 2022.06.10 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7094748 2022.06.10 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7094747 2022.06.10 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7094745 2022.06.10 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7094746 2022.06.10 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7094743 2022.06.10 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7094742 2022.06.10 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7094744 2022.06.10 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7094740 2022.06.10 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7094741 2022.06.10 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7094739 2022.06.10 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7094737 2022.06.10 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7094738 2022.06.10 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7094736 2022.06.10 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7094734 2022.06.10 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7094735 2022.06.10 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7094733 2022.06.10 PK mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 7082620 2022.06.07 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7082622 2022.06.07 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7082621 2022.06.07 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7082619 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7082615 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7082613 2022.06.07 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7082614 2022.06.07 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7082618 2022.06.07 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7082616 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7082612 2022.06.07 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7082617 2022.06.07 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7082611 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7082610 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7082609 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7082608 2022.06.07 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7070655 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7061198 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7061194 2022.06.04 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 7061197 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7061193 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061195 2022.06.04 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7061196 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7061570 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7061659 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7061661 2022.06.04 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7054773 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7054772 2022.06.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7054771 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7054770 2022.06.02 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7054769 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7054768 2022.06.02 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7054767 2022.06.02 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7054766 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7054765 2022.06.02 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7054764 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7054762 2022.06.02 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 7054760 2022.06.02 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7054763 2022.06.02 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7054759 2022.06.02 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7054758 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7054756 2022.06.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7054761 2022.06.02 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7054757 2022.06.02 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7054755 2022.06.02 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7054752 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7054751 2022.06.02 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7054753 2022.06.02 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7054754 2022.06.02 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7054750 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7054749 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7054748 2022.06.02 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7051164 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7051163 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7051194 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7051191 2022.06.01 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7051192 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7051189 2022.06.01 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7051185 2022.06.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7051186 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7051195 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7051182 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7051177 2022.06.01 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7051178 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7051175 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7051173 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7051174 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7051168 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7051169 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7051165 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7051196 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7051193 2022.06.01 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7051190 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7051187 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7051188 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7051183 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7051184 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7051180 2022.06.01 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7051181 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7051179 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 4 7051176 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7051171 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 7051170 2022.06.01 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7051166 2022.06.01 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7051172 2022.06.01 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7051167 2022.06.01 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7034472 2022.05.29 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7034471 2022.05.29 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7034470 2022.05.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7034469 2022.05.29 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7034467 2022.05.29 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7034466 2022.05.29 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7034468 2022.05.29 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7034464 2022.05.29 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7034462 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 7034463 2022.05.29 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7034465 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7034461 2022.05.29 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7034459 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7034457 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7034456 2022.05.29 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7034458 2022.05.29 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7034455 2022.05.29 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7034454 2022.05.29 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7034453 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7034452 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7034451 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7034450 2022.05.29 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7034449 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 7034460 2022.05.29 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7034448 2022.05.29 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7034447 2022.05.29 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7034446 2022.05.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7034445 2022.05.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7034444 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7034443 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7034442 2022.05.29 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7034437 2022.05.29 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7034441 2022.05.29 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7034440 2022.05.29 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7034439 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7034435 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7034438 2022.05.29 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7034433 2022.05.29 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7034436 2022.05.29 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7034434 2022.05.29 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7034432 2022.05.29 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7034430 2022.05.29 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7034431 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7034429 2022.05.29 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7029738 2022.05.28 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7029735 2022.05.28 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7029736 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7029733 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7029732 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7029731 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7029730 2022.05.28 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7029727 2022.05.28 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7029728 2022.05.28 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7029734 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7029737 2022.05.28 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7029726 2022.05.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7029724 2022.05.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7029729 2022.05.28 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7029723 2022.05.28 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7029725 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7029753 2022.05.28 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7029752 2022.05.28 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7029751 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7029747 2022.05.28 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7029750 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7029742 2022.05.28 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7029749 2022.05.28 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7029754 2022.05.28 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7029748 2022.05.28 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7029745 2022.05.28 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7029743 2022.05.28 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7029744 2022.05.28 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7029746 2022.05.28 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7029741 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7029739 2022.05.28 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7029740 2022.05.28 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 8 7006192 2022.05.23 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6999023 2022.05.22 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6999024 2022.05.22 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6999025 2022.05.22 PK mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6999022 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6999040 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6999041 2022.05.22 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6999039 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6999036 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6999035 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6999037 2022.05.22 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6999034 2022.05.22 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6999038 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6999033 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6999030 2022.05.22 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6999029 2022.05.22 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6999031 2022.05.22 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6999032 2022.05.22 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6999028 2022.05.22 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6999027 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6999026 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6999018 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 6999017 2022.05.22 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6999019 2022.05.22 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6999021 2022.05.22 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6999020 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6999016 2022.05.22 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6999015 2022.05.22 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6999014 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6999013 2022.05.22 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6999010 2022.05.22 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6999012 2022.05.22 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6999011 2022.05.22 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6999009 2022.05.22 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6999007 2022.05.22 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6999008 2022.05.22 PK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6990052 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 6990053 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6990054 2022.05.20 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 30 6990055 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 6990056 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6990057 2022.05.20 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 6990058 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6990059 2022.05.20 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6990060 2022.05.20 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6990061 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6990062 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 6990063 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6990064 2022.05.20 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6990065 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6990066 2022.05.20 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6990067 2022.05.20 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7245288 2022.05.20 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6983137 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 6983138 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6983039 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 6983037 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 6983036 2022.05.19 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6974980 2022.05.18 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6946311 2022.05.14 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6946312 2022.05.14 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6946313 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6946314 2022.05.14 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6946315 2022.05.14 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6946316 2022.05.14 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6946317 2022.05.14 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6946320 2022.05.14 PK mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6946321 2022.05.14 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6946322 2022.05.14 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6946323 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6946327 2022.05.14 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6946331 2022.05.14 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6946334 2022.05.14 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6946335 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6946345 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6946346 2022.05.14 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6946349 2022.05.14 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6946352 2022.05.14 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6946353 2022.05.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6946355 2022.05.14 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6946360 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6946362 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6946414 2022.05.14 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6946503 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6946508 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6946509 2022.05.14 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6946510 2022.05.14 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6946511 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6946512 2022.05.14 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6946513 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6946517 2022.05.14 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6946519 2022.05.14 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6946520 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6946522 2022.05.14 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6946538 2022.05.14 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6946540 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6946542 2022.05.14 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6946544 2022.05.14 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6946545 2022.05.14 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6946555 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6946559 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6946561 2022.05.14 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6946563 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6946564 2022.05.14 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6946566 2022.05.14 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6946567 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6946568 2022.05.14 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6946569 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6946571 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6946573 2022.05.14 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6946575 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6946577 2022.05.14 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6946578 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6946579 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6946582 2022.05.14 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6946584 2022.05.14 PK mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 6946585 2022.05.14 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6946594 2022.05.14 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6946596 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6946599 2022.05.14 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6946657 2022.05.14 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6946660 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6946661 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6946662 2022.05.14 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6946663 2022.05.14 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6946664 2022.05.14 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6946665 2022.05.14 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6946668 2022.05.14 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6946669 2022.05.14 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6946670 2022.05.14 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6946673 2022.05.14 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6946675 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6946677 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6946680 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6946681 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6946684 2022.05.14 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6946686 2022.05.14 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6946688 2022.05.14 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6946689 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6946692 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6946693 2022.05.14 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6946695 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6946696 2022.05.14 PK mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 8 6946701 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 15 6946704 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6946706 2022.05.14 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6946708 2022.05.14 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 6946709 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6946712 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6946714 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6946715 2022.05.14 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6946720 2022.05.14 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6946723 2022.05.14 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 6946724 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 6946726 2022.05.14 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6946757 2022.05.14 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6946759 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6946760 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6946761 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6946762 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6946763 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6946811 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6946866 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6946867 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6946868 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6946869 2022.05.14 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6946870 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6946872 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6946881 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6946891 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6946892 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6946895 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6946896 2022.05.14 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6946899 2022.05.14 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6946900 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1