Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Tymoteusz Mazurkiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6370451 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6370487 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1104 6370403 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 6370406 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6370432 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6370445 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6370447 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 41 6370450 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6370454 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6370456 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6370483 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 6370482 2022.01.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6370462 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6370461 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6370459 2022.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6370458 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 6 6370485 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6362488 2022.01.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6352044 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352043 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 21 6352042 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6352041 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6352040 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6352039 2022.01.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6352038 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6352036 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6352037 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6352035 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6352034 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6352030 2022.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6352029 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6352031 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352032 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352033 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6352028 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6351011 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6351009 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6351010 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6351008 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6345724 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6345725 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6345723 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6345720 2022.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6345722 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6345721 2022.01.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6345719 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6345716 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345718 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6345717 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6345715 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6345714 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6345709 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6345711 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345708 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6345707 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6345706 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6345704 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345703 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6345710 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6345702 2022.01.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6345700 2022.01.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6345701 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345699 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6345697 2022.01.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6345705 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6345698 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6345696 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345695 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6345693 2022.01.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6345691 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6345692 2022.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6345688 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6345686 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6345689 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6345694 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6345685 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6345690 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 6345687 2022.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6345683 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6345681 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345684 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6345682 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 64 6345680 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 21 6340881 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6340883 2022.01.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6340882 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 6340884 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6340885 2022.01.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6340880 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6340878 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6340879 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6340889 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6340887 2022.01.07 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6340876 2022.01.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6340877 2022.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6340873 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6340890 2022.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6340874 2022.01.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6340870 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6340871 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6340875 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6340872 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6340868 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6340869 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6340867 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6335603 2022.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6335579 2022.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6335576 2022.01.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6335578 2022.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6335575 2022.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6335572 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335577 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6335574 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6335573 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 11 6329801 2022.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6329800 2022.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6327003 2022.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6327005 2022.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6327004 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6328182 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6328180 2022.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6328184 2022.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6322753 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6322752 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6322754 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6322751 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 25 6322750 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6322749 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 6322748 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 47 6322747 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6322745 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 350 6322746 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6321395 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6321396 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6321391 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6321392 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6321394 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6321393 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6321389 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6321388 2022.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6321387 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321390 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6321385 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6321386 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6321383 2022.01.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6321384 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6316606 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6316605 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6316604 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6316600 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6316601 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6316603 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6316602 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6316598 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6316599 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6316597 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6316596 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6316593 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316594 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316592 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316595 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6316590 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6316591 2022.01.01 mapa