Pełna lista obserwacji drużyny

Ornitoterapia : Piotr Górski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7325860 2022.08.16 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7325447 2022.08.16 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7325446 2022.08.16 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7325443 2022.08.16 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7325445 2022.08.16 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7325444 2022.08.16 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7315694 2022.08.14 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7314079 2022.08.13 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7314080 2022.08.13 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7314078 2022.08.13 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7314077 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 300 7314075 2022.08.13 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7314076 2022.08.13 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7314074 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7311861 2022.08.12 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7310851 2022.08.12 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7310852 2022.08.12 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7310853 2022.08.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7308247 2022.08.11 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7308248 2022.08.11 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7308245 2022.08.11 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7308246 2022.08.11 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7308244 2022.08.11 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7307812 2022.08.11 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7307811 2022.08.11 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7305599 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7273222 2022.07.30 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7273220 2022.07.30 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7273221 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7273224 2022.07.30 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7273217 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7273218 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7273223 2022.07.30 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7273215 2022.07.30 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7273216 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7273219 2022.07.30 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7273213 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7273214 2022.07.30 MZ mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 7273211 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7273212 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7273208 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7273209 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 7273207 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 7273206 2022.07.30 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7273205 2022.07.30 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7273210 2022.07.28 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7266593 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7266595 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7266592 2022.07.27 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7266591 2022.07.27 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7266597 2022.07.27 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7266589 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7266594 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7266586 2022.07.27 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7266590 2022.07.27 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7266587 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7266585 2022.07.27 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7266584 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7266582 2022.07.27 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7266581 2022.07.27 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7266583 2022.07.27 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7265489 2022.07.27 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7261138 2022.07.25 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7256711 2022.07.24 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7256710 2022.07.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7256708 2022.07.24 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7256706 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7256704 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7256709 2022.07.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7256703 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7256702 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7256707 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7256705 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7256700 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7256701 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7256699 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 7256698 2022.07.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7256697 2022.07.24 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7256696 2022.07.24 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7256694 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7256693 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7256692 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7256691 2022.07.24 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7256689 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7256690 2022.07.24 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7256688 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7256687 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7256685 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7256684 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7256683 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7256682 2022.07.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7256686 2022.07.24 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7256681 2022.07.24 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7241468 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7241466 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7241465 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7241464 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7241461 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7241462 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7241459 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7241458 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7241460 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7241463 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7241457 2022.07.19 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7241456 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7241455 2022.07.19 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7241453 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7241451 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7241452 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7241450 2022.07.19 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7241454 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7241449 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7241448 2022.07.19 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7244203 2022.07.19 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7236184 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7236183 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7236173 2022.07.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7236179 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7236172 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7236168 2022.07.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7236167 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7236156 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7236178 2022.07.17 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7236176 2022.07.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7236160 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7236154 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7236151 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 7236148 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7236142 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7236143 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7236175 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7236181 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7236159 2022.07.17 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7236163 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7236164 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7236157 2022.07.17 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7236162 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7236155 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7236146 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7236149 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7236150 2022.07.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7236145 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7236141 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7236140 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7236138 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7236136 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7236134 2022.07.17 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7236135 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7236129 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7236133 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7236132 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7236130 2022.07.17 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7236125 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7236127 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7236124 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7236123 2022.07.17 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7236126 2022.07.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7236128 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7236121 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7236120 2022.07.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7236122 2022.07.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7236180 2022.07.17 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7236171 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7236182 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7236169 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7236166 2022.07.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7236170 2022.07.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7236174 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7236158 2022.07.17 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7236177 2022.07.17 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7236161 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7236147 2022.07.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7236152 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7236139 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7236137 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7236116 2022.07.17 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7236119 2022.07.17 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7236118 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7236114 2022.07.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7236115 2022.07.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7236117 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7236110 2022.07.17 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7236112 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7236113 2022.07.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7236111 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7236109 2022.07.17 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7236107 2022.07.17 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7236106 2022.07.17 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7236105 2022.07.17 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7236104 2022.07.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7236108 2022.07.17 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7227755 2022.07.15 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7227754 2022.07.15 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7227752 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7227753 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7227749 2022.07.15 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7227750 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7227748 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7227744 2022.07.15 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7227743 2022.07.15 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7227745 2022.07.15 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7227746 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7227741 2022.07.15 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7227739 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7227742 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7227738 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7227737 2022.07.15 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7227751 2022.07.15 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7227489 2022.07.15 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7227965 2022.07.15 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7219952 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7219951 2022.07.12 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7219949 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7219950 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7219948 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7219947 2022.07.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7219968 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7219967 2022.07.12 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7219965 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7219964 2022.07.12 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7219961 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7219962 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7219963 2022.07.12 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7219960 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7219959 2022.07.12 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7219957 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7219958 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7219955 2022.07.12 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7219956 2022.07.12 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7219954 2022.07.12 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7219953 2022.07.12 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7218181 2022.07.11 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7209158 2022.07.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7204539 2022.07.08 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7204536 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7204534 2022.07.08 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7204533 2022.07.08 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7204532 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7204531 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7204530 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7204529 2022.07.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7204528 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7204527 2022.07.08 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7204526 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7204525 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7204552 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7204550 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7204551 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7204549 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7204548 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7204553 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7204547 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7204546 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7204545 2022.07.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7204544 2022.07.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7204543 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7204542 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7204540 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7204541 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7204537 2022.07.08 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7204535 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7204521 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7204522 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7204520 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7204523 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7204519 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7204515 2022.07.08 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7204524 2022.07.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7204516 2022.07.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7204517 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7204514 2022.07.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7204511 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7204513 2022.07.08 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7204512 2022.07.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7204509 2022.07.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7204510 2022.07.08 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7187638 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7187640 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7187635 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7187637 2022.07.03 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7187636 2022.07.03 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 21 7187639 2022.07.03 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7187634 2022.07.03 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7187633 2022.07.03 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7187631 2022.07.03 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7187632 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7187630 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7187627 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7187625 2022.07.03 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7187624 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7187622 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7187628 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7187623 2022.07.03 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7187621 2022.07.03 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7187620 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7187629 2022.07.03 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7187619 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7187617 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7187615 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7187616 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7187614 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7176285 2022.06.30 MZ mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7174703 2022.06.29 LB mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7174702 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7174701 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7174697 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7174698 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7174699 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7174696 2022.06.29 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7174700 2022.06.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7174695 2022.06.29 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7174694 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7174693 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 7174692 2022.06.29 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7174690 2022.06.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7174691 2022.06.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7174689 2022.06.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7174687 2022.06.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7174685 2022.06.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7174688 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7174686 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7174684 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7174683 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7174681 2022.06.29 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 7174680 2022.06.29 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7174682 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7174745 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7174741 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7174744 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7174736 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7174750 2022.06.29 LB mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7174733 2022.06.29 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7174732 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7174729 2022.06.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7174726 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7174717 2022.06.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7174718 2022.06.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7174721 2022.06.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7174711 2022.06.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7174707 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7174708 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7174704 2022.06.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7174742 2022.06.29 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7174743 2022.06.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7174738 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7174734 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7174735 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7174728 2022.06.29 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7174725 2022.06.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7174730 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7174723 2022.06.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7174719 2022.06.29 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7174716 2022.06.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7174715 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7174710 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7174713 2022.06.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7174706 2022.06.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7174705 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7174748 2022.06.29 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7174751 2022.06.29 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7174746 2022.06.29 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7174747 2022.06.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7174740 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 7174739 2022.06.29 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7174737 2022.06.29 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 7174749 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7174724 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7174731 2022.06.29 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7174720 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7174722 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7174727 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7174712 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7174709 2022.06.29 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7174678 2022.06.29 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7174679 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7174674 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7174677 2022.06.29 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7174675 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7174671 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7174672 2022.06.29 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7174676 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7174670 2022.06.29 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7174673 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7174669 2022.06.29 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7174667 2022.06.29 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7174666 2022.06.29 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7174668 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7174664 2022.06.29 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7174665 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7174663 2022.06.29 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7174662 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7174660 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7174659 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7174658 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7174657 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7174654 2022.06.29 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7174661 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7174655 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7174653 2022.06.29 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7174656 2022.06.29 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7174652 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7174650 2022.06.29 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7174651 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7174649 2022.06.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7174648 2022.06.29 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7139760 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7139758 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7139759 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7132262 2022.06.18 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7125599 2022.06.17 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7125602 2022.06.17 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7125601 2022.06.17 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7125600 2022.06.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7125597 2022.06.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7125598 2022.06.17 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7125596 2022.06.17 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7125595 2022.06.17 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7120693 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7120684 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7120677 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7120667 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7120668 2022.06.16 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7120675 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7120645 2022.06.16 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7120655 2022.06.16 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7120650 2022.06.16 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7120651 2022.06.16 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7120648 2022.06.16 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7120649 2022.06.16 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7120643 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7120653 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7120654 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7120647 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7120646 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7120642 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7120652 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7120644 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7120641 2022.06.16 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7120640 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7120708 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7120692 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7120695 2022.06.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7120690 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7120705 2022.06.16 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7120698 2022.06.16 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7120704 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7120694 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7120666 2022.06.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7120696 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7120672 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7120670 2022.06.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7120659 2022.06.16 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7120658 2022.06.16 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7120656 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7120664 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7120709 2022.06.16 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7120691 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7120702 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7120707 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7120699 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7120687 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7120685 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7120701 2022.06.16 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7120674 2022.06.16 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7120676 2022.06.16 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7120683 2022.06.16 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7120669 2022.06.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7120660 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7120662 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7120665 2022.06.16 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7120688 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7120706 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7120703 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7120681 2022.06.16 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7120686 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7120700 2022.06.16 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7120697 2022.06.16 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7120680 2022.06.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7120678 2022.06.16 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7120673 2022.06.16 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7120689 2022.06.16 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7120679 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7120682 2022.06.16 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7120663 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7120661 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7120657 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7109084 2022.06.13 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7103124 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7103123 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7103122 2022.06.12 ŁD mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7103138 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7103141 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7103134 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 7103140 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7103139 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7103137 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7103135 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7103136 2022.06.12 ŁD mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7103132 2022.06.12 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7103133 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7103130 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7103129 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7103131 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7103128 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7103126 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7103127 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7103104 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7103103 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7103101 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7103102 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7103100 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7103099 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 7103097 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7103098 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7103096 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7103095 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7103092 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7103093 2022.06.12 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 7103091 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7103094 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7103089 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7103090 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7103121 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7103120 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7103118 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7103116 2022.06.12 ŁD mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7103115 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7103119 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7103114 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7103113 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7103112 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7103111 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7103110 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7103109 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7103108 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7103107 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 7103105 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7103106 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7104054 2022.06.12 ŁD mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7107370 2022.06.12 ŁD mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7098925 2022.06.11 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7098924 2022.06.11 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7089451 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7089453 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7089452 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7089468 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7089469 2022.06.09 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7089465 2022.06.09 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7089467 2022.06.09 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7089466 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7089464 2022.06.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7089463 2022.06.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7089461 2022.06.09 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7089462 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7089460 2022.06.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7089459 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7089457 2022.06.09 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7089456 2022.06.09 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7089455 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7089454 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7089450 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7089470 2022.06.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7089447 2022.06.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7089449 2022.06.09 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7089448 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7089446 2022.06.09 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7089471 2022.06.09 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 9 7089444 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7089442 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7089445 2022.06.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7089443 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7089440 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7089441 2022.06.09 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7089439 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7089437 2022.06.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7089438 2022.06.09 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7081466 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7081464 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7081465 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7081463 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7081462 2022.06.07 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7081461 2022.06.07 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7078606 2022.06.06 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7074492 2022.06.05 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7074493 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7071641 2022.06.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7071646 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7071642 2022.06.05 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7071637 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7071640 2022.06.05 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7071638 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7071639 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7071636 2022.06.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7071657 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7071656 2022.06.05 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7071654 2022.06.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7071655 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7071658 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7071652 2022.06.05 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7071649 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7071651 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 7071650 2022.06.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7071659 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7071648 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7071653 2022.06.05 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7071647 2022.06.05 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7071644 2022.06.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7071643 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7071645 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7071631 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7071633 2022.06.05 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7071632 2022.06.05 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7071630 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7071629 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7071628 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7071634 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7071626 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7071635 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7071627 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7071625 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7071624 2022.06.05 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7071623 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7071622 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7071621 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7071620 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7071619 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7071616 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7071618 2022.06.05 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7071617 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7071614 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7071615 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7071611 2022.06.05 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7071613 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7071612 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7071610 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7071609 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7071608 2022.06.05 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7071607 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 7071606 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7071604 2022.06.05 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7071605 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7071603 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7071601 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7071602 2022.06.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7071600 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7071597 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7071599 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7071594 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7071596 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7071595 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7071592 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7071593 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7071590 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7071589 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7071588 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7071591 2022.06.05 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7071586 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7071584 2022.06.05 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7071582 2022.06.05 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7071585 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7071583 2022.06.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7071581 2022.06.05 MZ mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7071579 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7071580 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7071578 2022.06.05 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7071587 2022.06.05 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7071577 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7071575 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7071574 2022.06.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7071576 2022.06.05 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7071573 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7071572 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7071570 2022.06.05 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7071571 2022.06.05 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7071569 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7071568 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7071565 2022.06.05 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7071566 2022.06.05 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7071567 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7071564 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7071563 2022.06.05 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7071560 2022.06.05 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7071562 2022.06.05 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7071561 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7071558 2022.06.05 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7071559 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7071556 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7071557 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7062901 2022.06.04 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7062900 2022.06.04 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7062903 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7062902 2022.06.04 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7062753 2022.06.04 MZ mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7062750 2022.06.04 MZ mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7062749 2022.06.04 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7062752 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7062751 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7061512 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7061514 2022.06.04 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7061510 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7061734 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7061735 2022.06.04 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7061730 2022.06.04 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7061732 2022.06.04 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7061733 2022.06.04 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7061731 2022.06.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7061726 2022.06.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7061729 2022.06.04 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7061728 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7061727 2022.06.04 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7061725 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7061724 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7061723 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7061722 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7061721 2022.06.04 MZ mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7061720 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7061540 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7061539 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7061541 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7061537 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7061538 2022.06.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7061535 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7061542 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7061534 2022.06.04 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7061530 2022.06.04 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7061531 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7061529 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7061532 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7061527 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061528 2022.06.04 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7063171 2022.06.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7058210 2022.06.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7058212 2022.06.03 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7058211 2022.06.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7058208 2022.06.03 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7058227 2022.06.03 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7058228 2022.06.03 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7058223 2022.06.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7058225 2022.06.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7058226 2022.06.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7058224 2022.06.03 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7058222 2022.06.03 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7058221 2022.06.03 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7058217 2022.06.03 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7058219 2022.06.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7058220 2022.06.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7058218 2022.06.03 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7058216 2022.06.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7058215 2022.06.03 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7058214 2022.06.03 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7058213 2022.06.03 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7050875 2022.06.01 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7037994 2022.05.29 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7037998 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7037996 2022.05.29 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7037995 2022.05.29 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7037997 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7037991 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7037992 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7037993 2022.05.29 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7037989 2022.05.29 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7037988 2022.05.29 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7037990 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7037987 2022.05.29 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7037986 2022.05.29 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7037981 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7037977 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7037975 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7037979 2022.05.29 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7037978 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7037984 2022.05.29 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7037980 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7037976 2022.05.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7037983 2022.05.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7037985 2022.05.29 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7037974 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7037973 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7037972 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7037982 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7033872 2022.05.29 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7033890 2022.05.29 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7033889 2022.05.29 MZ mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7033887 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7033883 2022.05.29 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7033884 2022.05.29 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7033885 2022.05.29 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7033882 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7033879 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7033880 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 7033878 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7033877 2022.05.29 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7033876 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7033875 2022.05.29 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7033904 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7033902 2022.05.29 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7033901 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7033900 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7033899 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7033898 2022.05.29 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7033896 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7033897 2022.05.29 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7033906 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7033895 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7033894 2022.05.29 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7033891 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7033892 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7033870 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7033869 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7033868 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7033866 2022.05.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7033871 2022.05.29 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7033865 2022.05.29 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7033867 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7033864 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7033860 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7033862 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7033859 2022.05.29 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7033863 2022.05.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7033861 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7033858 2022.05.29 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7033856 2022.05.29 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7033857 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7027741 2022.05.28 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7017943 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7017945 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7017937 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7017935 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7017930 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7017936 2022.05.26 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7017934 2022.05.26 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7017931 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7017922 2022.05.26 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7017925 2022.05.26 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7017928 2022.05.26 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7017979 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7017977 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7017978 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7017975 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7017976 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7017973 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7017974 2022.05.26 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7017972 2022.05.26 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7017971 2022.05.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7017970 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7017968 2022.05.26 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7017967 2022.05.26 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7017969 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7017966 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7017965 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7017964 2022.05.26 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7017962 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7017950 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7017948 2022.05.26 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7017947 2022.05.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7017942 2022.05.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7017939 2022.05.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7017941 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7017938 2022.05.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7017933 2022.05.26 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7017932 2022.05.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7017927 2022.05.26 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7017929 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7017923 2022.05.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7017926 2022.05.26 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7017924 2022.05.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7017921 2022.05.26 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7017960 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7017959 2022.05.26 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7017958 2022.05.26 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7017957 2022.05.26 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 7017954 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7017956 2022.05.26 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7017955 2022.05.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7017963 2022.05.26 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7017953 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7017952 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7017949 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7017951 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7017946 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7017940 2022.05.26 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7017944 2022.05.26 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7017919 2022.05.26 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7017916 2022.05.26 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7017917 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7017918 2022.05.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7017914 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7017913 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7017910 2022.05.26 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7017911 2022.05.26 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7017912 2022.05.26 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7017909 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7017907 2022.05.26 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7017908 2022.05.26 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7017906 2022.05.26 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7017905 2022.05.26 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7011231 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7009691 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7009692 2022.05.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7009707 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7009706 2022.05.24 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7009705 2022.05.24 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7009704 2022.05.24 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7009708 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7009703 2022.05.24 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7009700 2022.05.24 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7009702 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7009701 2022.05.24 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7009698 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7009699 2022.05.24 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7009695 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7009697 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7009696 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7009694 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7009693 2022.05.24 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 7009690 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7009689 2022.05.24 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7009687 2022.05.24 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7009686 2022.05.24 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7009688 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7009685 2022.05.24 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7009684 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7009681 2022.05.24 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7009682 2022.05.24 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7009683 2022.05.24 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7009680 2022.05.24 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7009677 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7009679 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7009678 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7009676 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7009675 2022.05.24 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7011075 2022.05.24 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7005293 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7005294 2022.05.23 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7005292 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7005291 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7005289 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7005290 2022.05.23 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7005287 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7005286 2022.05.23 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7005288 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7005285 2022.05.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7005283 2022.05.23 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7005282 2022.05.23 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7005281 2022.05.23 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7005280 2022.05.23 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7005279 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7005276 2022.05.23 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7005277 2022.05.23 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7005278 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7005275 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7005274 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7005272 2022.05.23 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7005273 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7005269 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7005271 2022.05.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7005284 2022.05.23 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7005270 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7000455 2022.05.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6998710 2022.05.22 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6998712 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6998708 2022.05.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6998709 2022.05.22 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6998711 2022.05.22 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6998707 2022.05.22 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6998706 2022.05.22 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6998705 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6998702 2022.05.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6998704 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6998703 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6998701 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6998700 2022.05.22 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6998699 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6998697 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6998694 2022.05.22 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6998696 2022.05.22 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6998695 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6998693 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6998698 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6998692 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6998690 2022.05.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6998691 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6998688 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6998686 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6998687 2022.05.22 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6998685 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6998683 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6998684 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6998679 2022.05.22 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6998682 2022.05.22 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6998681 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6998680 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6998677 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6998678 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6998676 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6998672 2022.05.22 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6998673 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6998671 2022.05.22 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6998675 2022.05.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6998674 2022.05.22 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6998670 2022.05.22 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7010960 2022.05.22 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6993572 2022.05.21 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6993570 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6993569 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6993571 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6993568 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6993567 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6993565 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6993566 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6993564 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6993563 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 6993562 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6993561 2022.05.21 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6993560 2022.05.21 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6993559 2022.05.21 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6993557 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6993558 2022.05.21 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6993555 2022.05.21 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6993553