Pełna lista obserwacji drużyny

Ornitoterapia : Piotr Górski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6374142 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6369556 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6369555 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6369552 2022.01.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6369557 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6369553 2022.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6369550 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6369554 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6369551 2022.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6369545 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6369549 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6369548 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369546 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6369547 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6369542 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6369544 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6369543 2022.01.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6369540 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6370631 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6369541 2022.01.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6360088 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6360089 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6360086 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6360087 2022.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6360090 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6360085 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6360084 2022.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6360082 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6360081 2022.01.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6360080 2022.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6360079 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6360076 2022.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6360075 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360077 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6360073 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6360074 2022.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6360078 2022.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6360071 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360070 2022.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6360072 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6360069 2022.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6360068 2022.01.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6360067 2022.01.12 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6360066 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6360065 2022.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6360064 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6360063 2022.01.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6352232 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6352234 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6352231 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6352233 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6352230 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6352235 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6352229 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6352228 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6352227 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352226 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6352224 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6352225 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6352221 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352222 2022.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6352220 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6352219 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6352218 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6352223 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6352217 2022.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6352216 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352215 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6352211 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6352210 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6352212 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352214 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352213 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6342723 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6342717 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6342714 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 950 6342715 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6342719 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6342722 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6342720 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6342721 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 13 6342718 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6342710 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6342708 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6342940 2022.01.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6342919 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6342917 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 110 6342924 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6342922 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6342921 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6342936 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6342930 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6342952 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6331881 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6331896 2022.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6331895 2022.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6331890 2022.01.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6331897 2022.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6331898 2022.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6331892 2022.01.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6331886 2022.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6331887 2022.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6331891 2022.01.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6331893 2022.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6331894 2022.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6331884 2022.01.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6331889 2022.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6331885 2022.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6331883 2022.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6331879 2022.01.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6331880 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6331878 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6331877 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6331876 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6331873 2022.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6331874 2022.01.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6331870 2022.01.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6331872 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6331869 2022.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6331871 2022.01.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6331867 2022.01.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6331868 2022.01.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6331866 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6331865 2022.01.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6331864 2022.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6328941 2022.01.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6328937 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6328938 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6328940 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6328939 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328936 2022.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6328935 2022.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6328934 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6328974 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6328973 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6328972 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6328971 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6328970 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328967 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6328969 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328966 2022.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6328968 2022.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6328965 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328964 2022.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6328963 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6328961 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6328960 2022.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6328959 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6328955 2022.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6328952 2022.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6328957 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6328956 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328954 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6328953 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6328949 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6328951 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6328945 2022.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6328947 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6328943 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6328950 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6328946 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6328948 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6328944 2022.01.04 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6328942 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6327247 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6327245 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6327246 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6320198 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320197 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6320199 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6320196 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315148 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6315147 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6315146 2022.01.01 mapa