Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 30 7462394 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 7462395 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 7462396 2022.09.29 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7462397 2022.09.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7462398 2022.09.29 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7462399 2022.09.29 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7462400 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 7462401 2022.09.29 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7462402 2022.09.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462403 2022.09.29 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7462404 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 15 7462405 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7462512 2022.09.29 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7462513 2022.09.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7462514 2022.09.29 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7462515 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7462516 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7462517 2022.09.29 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7462518 2022.09.29 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7462519 2022.09.29 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7462520 2022.09.29 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7462521 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7462522 2022.09.29 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7462523 2022.09.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7462524 2022.09.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 11 7462525 2022.09.29 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7462526 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7462527 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7462528 2022.09.29 PK mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 7462541 2022.09.28 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7444522 2022.09.24 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 7444492 2022.09.24 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7444491 2022.09.24 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7444526 2022.09.24 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7444521 2022.09.24 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7435927 2022.09.22 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7435965 2022.09.22 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7435966 2022.09.22 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7435967 2022.09.22 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7435968 2022.09.22 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7435969 2022.09.22 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7435970 2022.09.22 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7435971 2022.09.22 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7435972 2022.09.22 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 7435973 2022.09.22 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7435983 2022.09.22 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 13 7435984 2022.09.22 PK mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7431589 2022.09.20 ŚL mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7431591 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 24 7431592 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7431593 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7431594 2022.09.20 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7431595 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7431596 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7431597 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7431598 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7431599 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7431600 2022.09.20 ŚL mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7420305 2022.09.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 7420306 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 7 7420307 2022.09.17 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7420308 2022.09.17 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7420309 2022.09.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7420323 2022.09.17 PK mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 6 7402954 2022.09.10 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7402955 2022.09.10 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7402956 2022.09.10 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7402957 2022.09.10 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7402958 2022.09.10 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7402959 2022.09.10 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7402960 2022.09.10 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7399267 2022.09.09 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7399269 2022.09.09 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7399270 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7399271 2022.09.09 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7399272 2022.09.09 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7399273 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7399275 2022.09.09 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7399277 2022.09.09 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7399278 2022.09.09 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7399279 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 7399281 2022.09.09 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7399282 2022.09.09 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7399283 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7399286 2022.09.09 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7391697 2022.09.06 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7391699 2022.09.06 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7391700 2022.09.06 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7391701 2022.09.06 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7391702 2022.09.06 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7391703 2022.09.06 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7391704 2022.09.06 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7391708 2022.09.06 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 7391709 2022.09.06 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7391710 2022.09.06 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7391711 2022.09.06 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7391712 2022.09.06 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7391713 2022.09.06 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7391714 2022.09.06 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 7391715 2022.09.06 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7391716 2022.09.06 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7391717 2022.09.06 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 21 7391718 2022.09.06 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7391719 2022.09.06 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7388021 2022.09.05 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7388022 2022.09.05 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7388023 2022.09.05 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7388024 2022.09.05 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7388025 2022.09.05 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7388026 2022.09.05 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7388028 2022.09.05 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7388029 2022.09.05 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7388031 2022.09.05 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7388032 2022.09.05 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7388034 2022.09.05 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7388035 2022.09.05 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7388037 2022.09.05 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 7388039 2022.09.05 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7388041 2022.09.05 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7388042 2022.09.05 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7388044 2022.09.05 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7388045 2022.09.05 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7388048 2022.09.05 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 7388049 2022.09.05 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7388050 2022.09.05 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7388051 2022.09.05 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 7388052 2022.09.05 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7388066 2022.09.05 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 7376312 2022.09.02 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 7376313 2022.09.02 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7376314 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7376315 2022.09.02 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7376316 2022.09.02 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7376317 2022.09.02 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7376318 2022.09.02 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7376320 2022.09.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7376321 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 7376322 2022.09.02 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 7376323 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7376324 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7376326 2022.09.02 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7376327 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7376328 2022.09.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7376329 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7376331 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7376332 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7376333 2022.09.02 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7376335 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7376336 2022.09.02 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 7376340 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7376341 2022.09.02 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7376343 2022.09.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7376344 2022.09.02 PK mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7351847 2022.08.25 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 6 7351848 2022.08.25 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7351849 2022.08.25 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7351850 2022.08.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7351851 2022.08.25 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 7351854 2022.08.25 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7351855 2022.08.25 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7351866 2022.08.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7351867 2022.08.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 46 7351868 2022.08.25 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 7351869 2022.08.25 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7351870 2022.08.25 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7349932 2022.08.24 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7349934 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7349935 2022.08.24 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7349937 2022.08.24 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7349939 2022.08.24 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7349940 2022.08.24 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7349941 2022.08.24 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7349942 2022.08.24 PM mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7346860 2022.08.23 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7347829 2022.08.23 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7347857 2022.08.23 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 7347858 2022.08.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7347859 2022.08.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 7347860 2022.08.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7347861 2022.08.23 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7347862 2022.08.23 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7347863 2022.08.23 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7347874 2022.08.23 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7307892 2022.08.11 ZP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7307893 2022.08.11 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 15 7307894 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7307895 2022.08.11 ZP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7307896 2022.08.11 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7307897 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7307898 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7307899 2022.08.11 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7307900 2022.08.11 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7307901 2022.08.11 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7307902 2022.08.11 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7307903 2022.08.11 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7307904 2022.08.11 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7307909 2022.08.11 ZP mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7309177 2022.08.11 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7175172 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7175173 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7175174 2022.06.30 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7175175 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7175176 2022.06.30 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7175177 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7175178 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7175179 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7175180 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7175181 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7175182 2022.06.30 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7175183 2022.06.30 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7175184 2022.06.30 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7175185 2022.06.30 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7175186 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7175187 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7175188 2022.06.30 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7175189 2022.06.30 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7175190 2022.06.30 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 7175191 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7175193 2022.06.30 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7175196 2022.06.30 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7175198 2022.06.30 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7175200 2022.06.30 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7175201 2022.06.30 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7142413 2022.06.21 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7142421 2022.06.21 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7142422 2022.06.21 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7142423 2022.06.21 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7142424 2022.06.21 MZ mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7142425 2022.06.21 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 7142667 2022.06.21 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7142668 2022.06.21 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7142669 2022.06.21 MZ mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7103963 2022.06.12 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7103964 2022.06.12 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 7103966 2022.06.12 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7103967 2022.06.12 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7103968 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 7103969 2022.06.12 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7103970 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7103971 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7103972 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7103973 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7103974 2022.06.12 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7103975 2022.06.12 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7103976 2022.06.12 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7103981 2022.06.12 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7103982 2022.06.12 PK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7068280 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7068281 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7068282 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7068283 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7068285 2022.06.05 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7068286 2022.06.05 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7068287 2022.06.05 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7068288 2022.06.05 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7068289 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7068290 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7068291 2022.06.05 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7068292 2022.06.05 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 7068293 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7068294 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7068295 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7068296 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7068297 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7068298 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7068299 2022.06.05 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7068300 2022.06.05 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7044792 2022.05.30 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7044793 2022.05.30 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7044794 2022.05.30 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7044795 2022.05.30 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7044796 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 27 7044797 2022.05.30 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7044798 2022.05.30 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7044799 2022.05.30 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7044800 2022.05.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7044801 2022.05.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7044802 2022.05.30 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 7044803 2022.05.30 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 7044804 2022.05.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7029354 2022.05.28 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7029356 2022.05.28 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7029359 2022.05.28 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7029360 2022.05.28 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7029361 2022.05.28 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7029362 2022.05.28 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 7029363 2022.05.28 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7029368 2022.05.28 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7029447 2022.05.28 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 7025190 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 5 7025194 2022.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 7025197 2022.05.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 7025200 2022.05.27 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7025220 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7025223 2022.05.27 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7025226 2022.05.27 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 7025229 2022.05.27 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 7025233 2022.05.27 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 160 7025236 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7025237 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 44 7025238 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7025240 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7025245 2022.05.27 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7025251 2022.05.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7025255 2022.05.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7020835 2022.05.26 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7020837 2022.05.26 PM mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7020838 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7020839 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7020840 2022.05.26 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7020841 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7020843 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7020845 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7020846 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7020847 2022.05.26 PM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7021017 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7021152 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7021160 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7021161 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7021162 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7021163 2022.05.26 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7021165 2022.05.26 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7021167 2022.05.26 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7021171 2022.05.26 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 7010068 2022.05.24 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7010069 2022.05.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7010070 2022.05.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7010071 2022.05.24 PK mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7010072 2022.05.24 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7010073 2022.05.24 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7010074 2022.05.24 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7010075 2022.05.24 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7010076 2022.05.24 PK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7006910 2022.05.23 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7006911 2022.05.23 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7006912 2022.05.23 PK mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 6989229 2022.05.20 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6989230 2022.05.20 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6989232 2022.05.20 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6980728 2022.05.18 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6980729 2022.05.18 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6980730 2022.05.18 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6980731 2022.05.18 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6980732 2022.05.18 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6980735 2022.05.18 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6980736 2022.05.18 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6980737 2022.05.18 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6980738 2022.05.18 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6980739 2022.05.18 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6980740 2022.05.18 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6980741 2022.05.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6980742 2022.05.18 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6950716 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6950715 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6950740 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6950760 2022.05.14 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6950776 2022.05.14 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6950757 2022.05.14 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 7 6950765 2022.05.14 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 6950767 2022.05.14 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6950766 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6950768 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6950764 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6950747 2022.05.14 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6950750 2022.05.14 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6950699 2022.05.14 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6950700 2022.05.14 PK mapa
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus 1 6944433 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 6928320 2022.05.13 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6928321 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6928322 2022.05.13 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6928323 2022.05.13 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6919184 2022.05.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6919185 2022.05.11 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 6919186 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 6919187 2022.05.11 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6919188 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6919189 2022.05.11 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6919190 2022.05.11 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6919191 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6919192 2022.05.11 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6919193 2022.05.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6919195 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6919197 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6919198 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6919199 2022.05.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6919200 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6919201 2022.05.11 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6910895 2022.05.10 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6910896 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 6910897 2022.05.10 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6910898 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 6910899 2022.05.10 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6910900 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 6910901 2022.05.10 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6910902 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6910903 2022.05.10 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6910904 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6910905 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 6910906 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6910907 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 6910909 2022.05.10 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6910910 2022.05.10 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 5 6910911 2022.05.10 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6910912 2022.05.10 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6910913 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6910914 2022.05.10 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6910918 2022.05.10 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6910919 2022.05.10 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6910920 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 10 6910921 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6910922 2022.05.10 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6910923 2022.05.10 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6910924 2022.05.10 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6910925 2022.05.10 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6910926 2022.05.10 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6904447 2022.05.09 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6904448 2022.05.09 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6904449 2022.05.09 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 6904450 2022.05.09 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6904451 2022.05.09 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6904452 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6904453 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6904454 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6904455 2022.05.09 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6904456 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 6904457 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6904458 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6904459 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6904460 2022.05.09 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6904461 2022.05.09 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6904462 2022.05.09 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6906712 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6906713 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6906714 2022.05.09 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6906715 2022.05.09 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6906716 2022.05.09 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6896087 2022.05.08 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6896088 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6896089 2022.05.08 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6896090 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6896092 2022.05.08 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6896093 2022.05.08 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6896095 2022.05.08 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6896096 2022.05.08 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6896097 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6896098 2022.05.08 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6896099 2022.05.08 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6896100 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6896101 2022.05.08 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6896102 2022.05.08 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6896103 2022.05.08 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6896108 2022.05.08 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6898745 2022.05.08 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6883176 2022.05.07 PK mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 6883188 2022.05.07 PK mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6883190 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6883191 2022.05.07 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6883192 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6883193 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 6883194 2022.05.07 PK mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6883195 2022.05.07 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 6883196 2022.05.07 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 6883197 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6883198 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6883199 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6883200 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6883201 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6883202 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6883203 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6883204 2022.05.07 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 6883205 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6883206 2022.05.07 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6883207 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6883208 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6883209 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6883210 2022.05.07 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6883211 2022.05.07 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6883212 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6883213 2022.05.07 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6887679 2022.05.07 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6887680 2022.05.07 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6887682 2022.05.07 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6887683 2022.05.07 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6887685 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6887686 2022.05.07 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6887687 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6887688 2022.05.07 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6887689 2022.05.07 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6887690 2022.05.07 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6887691 2022.05.07 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6887692 2022.05.07 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6887693 2022.05.07 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6878452 2022.05.06 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6878454 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6878455 2022.05.06 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6878460 2022.05.06 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6878464 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6878466 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6878468 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6878470 2022.05.06 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6873348 2022.05.05 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6873349 2022.05.05 PK mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6873350 2022.05.05 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6873351 2022.05.05 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6873352 2022.05.05 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6873353 2022.05.05 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6873354 2022.05.05 PK mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6873645 2022.05.05 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6873646 2022.05.05 MP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6873648 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 6873649 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6873650 2022.05.05 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6873651 2022.05.05 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 6873652 2022.05.05 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6873653 2022.05.05 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6873654 2022.05.05 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6873656 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6873657 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 6873659 2022.05.05 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6873660 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6873661 2022.05.05 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6873662 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6873666 2022.05.05 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6873667 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6873668 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6873669 2022.05.05 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 6873672 2022.05.05 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6873673 2022.05.05 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 6873674 2022.05.05 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6873675 2022.05.05 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6873676 2022.05.05 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6873677 2022.05.05 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6873678 2022.05.05 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6873679 2022.05.05 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6873680 2022.05.05 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6873683 2022.05.05 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6867210 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6867212 2022.05.04 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6867214 2022.05.04 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 6867215 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6867216 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 6867217 2022.05.04 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 6867218 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 6867219 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 6867220 2022.05.04 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6867221 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6867222 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6867223 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6867225 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6867226 2022.05.04 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6867227 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6867228 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6867230 2022.05.04 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 6867233 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6867234 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6867236 2022.05.04 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6867237 2022.05.04 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6867238 2022.05.04 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6867239 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 6867240 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6867241 2022.05.04 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6867242 2022.05.04 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6867243 2022.05.04 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6860242 2022.05.03 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6860243 2022.05.03 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6860245 2022.05.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6860247 2022.05.03 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6860249 2022.05.03 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6852211 2022.05.02 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6852225 2022.05.02 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6852228 2022.05.02 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6851979 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6851996 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6852047 2022.05.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6852048 2022.05.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6852049 2022.05.02 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 6852057 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6852058 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6852059 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6852060 2022.05.02 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6852063 2022.05.02 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6852064 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6852130 2022.05.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6852131 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6852138 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6852147 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6852148 2022.05.02 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6852149 2022.05.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6852156 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6852157 2022.05.02 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6852158 2022.05.02 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6852159 2022.05.02 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6852166 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6852168 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6852170 2022.05.02 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6852191 2022.05.02 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 6852192 2022.05.02 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6852194 2022.05.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6852195 2022.05.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6852203 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6852204 2022.05.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6852207 2022.05.02 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6852208 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6831240 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6831241 2022.04.30 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6831242 2022.04.30 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6831243 2022.04.30 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6831245 2022.04.30 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6831246 2022.04.30 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6831253 2022.04.30 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6831254 2022.04.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6831255 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6831271 2022.04.30 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6831291 2022.04.30 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6831293 2022.04.30 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6831294 2022.04.30 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6831295 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6820147 2022.04.29 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6810433 2022.04.28 PK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6810638 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6810639 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6810640 2022.04.28 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6810641 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 6810642 2022.04.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6810644 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6810645 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6810646 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6810647 2022.04.28 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6810648 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6810649 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6810650 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 6810651 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 6810652 2022.04.28 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6810653 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6810670 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 6796706 2022.04.26 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 6796707 2022.04.26 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 6796709 2022.04.26 ŚK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6799193 2022.04.26 ŚK mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6799196 2022.04.26 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6799198 2022.04.26 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 12 6799199 2022.04.26 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6799200 2022.04.26 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6799202 2022.04.26 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6792405 2022.04.25 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6792406 2022.04.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6792407 2022.04.25 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6777205 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6777206 2022.04.23 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6777207 2022.04.23 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6777209 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6777210 2022.04.23 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6777212 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6777213 2022.04.23 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6777214 2022.04.23 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6777216 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6777218 2022.04.23 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6777220 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6777221 2022.04.23 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6777521 2022.04.23 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6777523 2022.04.23 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6777525 2022.04.23 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6777527 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6777532 2022.04.23 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6777534 2022.04.23 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6777536 2022.04.23 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6777539 2022.04.23 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6777540 2022.04.23 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6777545 2022.04.23 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6777549 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6768561 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 5 6768562 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6768565 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6768566 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6768567 2022.04.22 ŚK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 6768568 2022.04.22 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6768571 2022.04.22 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 32 6768573 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6768574 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 6768575 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6768576 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6768577 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6768578 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6768579 2022.04.22 ŚK mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6768580 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6768581 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6768582 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6768583 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6768584 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6768585 2022.04.22 ŚK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6768586 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6768587 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6768588 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6768589 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6768590 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6768591 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6768592 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6768593 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 6768594 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6768597 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6768599 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6768600 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6768761 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6768762 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6768764 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6768766 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6768767 2022.04.22 ŚK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6768769 2022.04.22 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6768772 2022.04.22 PK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 6768774 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 10 6768775 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6768777 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 6768778 2022.04.22 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6768780 2022.04.22 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6768782 2022.04.22 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6768784 2022.04.22 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6768787 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 36 6768790 2022.04.22 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 14 6768793 2022.04.22 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6768794 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6768797 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 6768799 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6768800 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6768802 2022.04.22 PK mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 6759939 2022.04.21 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6759940 2022.04.21 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6759942 2022.04.21 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6759944 2022.04.21 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6759946 2022.04.21 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6759947 2022.04.21 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6759949 2022.04.21 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6759950 2022.04.21 PK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6755942 2022.04.20 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6755943 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6755945 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6755947 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6755948 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 6755949 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6755951 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6755952 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6755953 2022.04.20 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6755955 2022.04.20 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 6755956 2022.04.20 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6755958 2022.04.20 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6751655 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6751657 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 24 6751658 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6751660 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6751661 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6751662 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 6751663 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6751676 2022.04.19 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6751687 2022.04.19 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6751688 2022.04.19 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 40 6751690 2022.04.19 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6751693 2022.04.19 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 6751696 2022.04.19 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6751697 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6751699 2022.04.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6751733 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6751734 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 21 6751735 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6751736 2022.04.19 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6751739 2022.04.19 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6751740 2022.04.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6751743 2022.04.19 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6751745 2022.04.19 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6751750 2022.04.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6751751 2022.04.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6751761 2022.04.19 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6751763 2022.04.19 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 6751766 2022.04.19 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6751769 2022.04.19 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6751770 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6751774 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6751775 2022.04.19 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 6751776 2022.04.19 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6751779 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 6751780 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6751783 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6751784 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6751787 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6751789 2022.04.19 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6751790 2022.04.19 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6751792 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 14 6751793 2022.04.19 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6728852 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 6728854 2022.04.16 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6728855 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6728856 2022.04.16 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6728857 2022.04.16 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6728858 2022.04.16 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6728859 2022.04.16 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6728860 2022.04.16 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 6728861 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6728862 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6728890 2022.04.16 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6728891 2022.04.16 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6728892 2022.04.16 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6728893 2022.04.16 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6728894 2022.04.16 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6728895 2022.04.16 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6728896 2022.04.16 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6728897 2022.04.16 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 6728898 2022.04.16 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6728899 2022.04.16 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6728900 2022.04.16 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6728901 2022.04.16 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6728904 2022.04.16 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6728905 2022.04.16 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6720935 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6720936 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6720937 2022.04.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6720938 2022.04.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6720939 2022.04.15 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6720940 2022.04.15 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6720941 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6720942 2022.04.15 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6720943 2022.04.15 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6720944 2022.04.15 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6720945 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6720946 2022.04.15 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6720947 2022.04.15 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6720948 2022.04.15 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6720949 2022.04.15 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6720950 2022.04.15 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6720951 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 6720952 2022.04.15 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6720953 2022.04.15 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6720954 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6720955 2022.04.15 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6720956 2022.04.15 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6720957 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6720965 2022.04.15 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6720966 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6722219 2022.04.15 PK mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6704884 2022.04.13 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6704885 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6704886 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 6704887 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6704892 2022.04.13 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6704893 2022.04.13 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6704894 2022.04.13 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6704895 2022.04.13 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6704896 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6704897 2022.04.13 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6704958 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6708009 2022.04.13 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6708010 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6708020 2022.04.13 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6712148 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6712149 2022.04.13 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 6712150 2022.04.13 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6712151 2022.04.13 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6712152 2022.04.13 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6712153 2022.04.13 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 6712154 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6712165 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6712166 2022.04.13 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6712167 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 32 6712185 2022.04.13 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6712223 2022.04.13 WP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6712224 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6712225 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6712231 2022.04.13 WP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6699677 2022.04.12 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6699678 2022.04.12 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6699680 2022.04.12 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 6699681 2022.04.12 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6699694 2022.04.12 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6700259 2022.04.12 PK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6697311 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6697313 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6697315 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6697316 2022.04.11 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6697317 2022.04.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6697318 2022.04.11 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 6697320 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6697322 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6697323 2022.04.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6697324 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6684237 2022.04.10 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6684238 2022.04.10 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6684239 2022.04.10 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6684240 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6684241 2022.04.10 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6684242 2022.04.10 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6684243 2022.04.10 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6684244 2022.04.10 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6684245 2022.04.10 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6684246 2022.04.10 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6684247 2022.04.10 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6684248 2022.04.10 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6684249 2022.04.10 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6684250 2022.04.10 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6684251 2022.04.10 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6684252 2022.04.10 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6684253 2022.04.10 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6684254 2022.04.10 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6684255 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6684256 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6684257 2022.04.10 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6684258 2022.04.10 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6684259 2022.04.10 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6684260 2022.04.10 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6684261 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 12 6684262 2022.04.10 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6684263 2022.04.10 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6684264 2022.04.10 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6684603 2022.04.10 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 6687008 2022.04.10 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6687009 2022.04.10 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6687010 2022.04.10 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6687011 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6687012 2022.04.10 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6677630 2022.04.09 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6677634 2022.04.09 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6677633 2022.04.09 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6677632 2022.04.09 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6677631 2022.04.09 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6677627 2022.04.09 PK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 6677629 2022.04.09 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6679567 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6671079 2022.04.07 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6671080 2022.04.07 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6671081 2022.04.07 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6671083 2022.04.07 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6671084 2022.04.07 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6671085 2022.04.07 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6671086 2022.04.07 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6671087 2022.04.07 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6671089 2022.04.07 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6671090 2022.04.07 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6671091 2022.04.07 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6671092 2022.04.07 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6671094 2022.04.07 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6671095 2022.04.07 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6671097 2022.04.07 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6671098 2022.04.07 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6671542 2022.04.07 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6666369 2022.04.06 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6666370 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6666371 2022.04.06 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 6666372 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6666373 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6666374 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6666375 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6666376 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6666377 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6666378 2022.04.06 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6666379 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6666380 2022.04.06 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6666381 2022.04.06 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6666383 2022.04.06 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6666384 2022.04.06 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6666385 2022.04.06 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6666386 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6666387 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 19 6666388 2022.04.06 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6666389 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6666390 2022.04.06 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 6666391 2022.04.06 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 76 6666392 2022.04.06 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 6666393 2022.04.06 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6666394 2022.04.06 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6666395 2022.04.06 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6666396 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6666403 2022.04.06 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6666404 2022.04.06 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 6666405 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6666406 2022.04.06 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6666407 2022.04.06 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6666409 2022.04.06 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6666410 2022.04.06 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6666411 2022.04.06 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6666412 2022.04.06 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6666428 2022.04.06 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6666429 2022.04.06 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6666430 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6666431 2022.04.06 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 6666432 2022.04.06 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6666433 2022.04.06 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6666434 2022.04.06 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 6666435 2022.04.06 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 6666436 2022.04.06 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6666437 2022.04.06 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6666438 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 40 6666439 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6666440 2022.04.06 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6666441 2022.04.06 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 6662935 2022.04.05 PK mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6662937 2022.04.05 PK mapa
rzadki dubelt, Gallinago media 1 6662940 2022.04.05 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6662943 2022.04.05 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6662945 2022.04.05 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6662946 2022.04.05 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6662948 2022.04.05 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6661242 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6661244 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6661245 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6661247 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 6661248 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 6661250 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6661251 2022.04.04 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6661253