Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Łukasz Haluch


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki alka, Alca torda 17 6379760 2022.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6379758 2022.01.17 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6379757 2022.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6379756 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6379755 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6379754 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6379753 2022.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6379752 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6379751 2022.01.17 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6379759 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6379909 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6379908 2022.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6379769 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6379768 2022.01.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6379767 2022.01.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6379766 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6379765 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6379764 2022.01.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6379763 2022.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6379761 2022.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6377072 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6377071 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6377070 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6377069 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6377068 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6377067 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 6377066 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6377065 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6377064 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6377073 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6377074 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6377063 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6377085 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6377084 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6377083 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6377082 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6377079 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6377078 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6377077 2022.01.16 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6377076 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 6377075 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6348606 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6348605 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 6348604 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6348603 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6348602 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6348607 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6348608 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6348609 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6348610 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6348611 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6348612 2022.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6348613 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6348614 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6338478 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6338477 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6338473 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6338472 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6338471 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6338479 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338480 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338481 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 6338482 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6338483 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6338484 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6338485 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6333754 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6333753 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6333420 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6333419 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6333418 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6333755 2022.01.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6333756 2022.01.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6333757 2022.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6333758 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6333759 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6333760 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6333799 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6333800 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6333417 2022.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6329354 2022.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6329353 2022.01.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6329322 2022.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6329324 2022.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6329325 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6329327 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6329328 2022.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6329329 2022.01.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6329331 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6329332 2022.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6329333 2022.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6329335 2022.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6329351 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6329350 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6329349 2022.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6329346 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6329345 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6329343 2022.01.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 6329336 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6326118 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 13 6326117 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6326116 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 6326115 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6326114 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6326113 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 6326112 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6326119 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6326121 2022.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6326123 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6327244 2022.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6327147 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 6327050 2022.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6327049 2022.01.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6326925 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6326135 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6326124 2022.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6320386 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6320385 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6320344 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6320342 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6320339 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6320338 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6320337 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6320336 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6320420 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6320388 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6320390 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6320433 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6320430 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6320421 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 6320419 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6320406 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6320403 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6320392 2022.01.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6325463 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6317900 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317899 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6317898 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6317897 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6317896 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6317895 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6317894 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6317892 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6317891 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6317890 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6317889 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6317901 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 6317902 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6317903 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6317888 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6317928 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6317925 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 6317924 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6317923 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6317922 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6317908 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317907 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6317906 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6317905 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6317904 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6317917 2022.01.01 mapa