Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6379887 2022.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 6379888 2022.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6379781 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6379782 2022.01.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6379780 2022.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6379779 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6379737 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6379736 2022.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6379735 2022.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6379734 2022.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6379733 2022.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6379732 2022.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6379731 2022.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6379730 2022.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6379577 2022.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6379576 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6379575 2022.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6379574 2022.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6379573 2022.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6379572 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6379571 2022.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6379570 2022.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6379569 2022.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6379568 2022.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6379567 2022.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6379566 2022.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6379286 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379285 2022.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6379284 2022.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6379283 2022.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6379282 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6379281 2022.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374459 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6374456 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6374453 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6374448 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6374454 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6374449 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6374445 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6374441 2022.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6374439 2022.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6374438 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6374433 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6374431 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6374429 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6374427 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6374463 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374466 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6374458 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6374467 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6374451 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6374452 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6374446 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374443 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 6374465 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6374435 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6374464 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6374455 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6374434 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6374430 2022.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6374423 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6374406 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6374405 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6374407 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6374404 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6374402 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6374403 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6374401 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 84 6374489 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 6374400 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374399 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6374398 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6374395 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6374397 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6374396 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 6374394 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6374393 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 6374461 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 6374457 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6374469 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6374450 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6374444 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6374447 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6374442 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6374468 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6374462 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 98 6374440 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6374436 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6374437 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6374432 2022.01.16 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6374428 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 6374425 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6374424 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6374422 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6374421 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6374420 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 6374419 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6374418 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374417 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6374416 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6374415 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6374414 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374412 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6374413 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6374410 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6374409 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6374408 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374488 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6374411 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6371154 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6371156 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6371152 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6371155 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6371151 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6371153 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367411 2022.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6367409 2022.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6367410 2022.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6367408 2022.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367407 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6362940 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6362939 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6362937 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6362938 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6362936 2022.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6362935 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 6362934 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6362933 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6362932 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6362930 2022.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6362929 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6362931 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6362927 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6362926 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6362923 2022.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6362924 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6362925 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6362922 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6362921 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6362919 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6362920 2022.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6362607 2022.01.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6362608 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6362606 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 6362605 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6362604 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362603 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6362602 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6362601 2022.01.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6361407 2022.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6361406 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361405 2022.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6361409 2022.01.12 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 40 6361408 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361410 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6360980 2022.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6360979 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6360978 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6360977 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6360976 2022.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6362978 2022.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6362980 2022.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6362979 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6360444 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6360443 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6360442 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6360441 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6360440 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6360439 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6360438 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6360437 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6358244 2022.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6358243 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358242 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6358241 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6358240 2022.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6358239 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6358238 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6357010 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6357003 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6357001 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6357002 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357006 2022.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6357004 2022.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6357005 2022.01.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6357007 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6356117 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6356116 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6356115 2022.01.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6356114 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6356113 2022.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6356112 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6356111 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6356110 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6356109 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6356108 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6356107 2022.01.10 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 6351087 2022.01.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 6351086 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6351085 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6351084 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6351083 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6350600 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6350599 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350598 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6350597 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6350596 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6350595 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6350594 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6350593 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6350592 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 6350591 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6350590 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6350589 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350588 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6350587 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6350586 2022.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6350585 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6350584 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 6350583 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6350582 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6350581 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6350580 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6350579 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6346401 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346398 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6346400 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6346397 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6346394 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6346393 2022.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6346395 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6346578 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6346579 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6346574 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6346576 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6346575 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6346580 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 6346570 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6346571 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346569 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6346572 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6346568 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6346567 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6346565 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6346566 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6344371 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6344372 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6344370 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344373 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6344389 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6344388 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6344387 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6344386 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6344384 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344383 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344385 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6344380 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6344382 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6344381 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6344379 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6344377 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6344378 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6344374 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6344376 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 6344375 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6346402 2022.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6346403 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6341900 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6341936 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6341932 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6341916 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6341905 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 152 6341899 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6341933 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6341917 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6341897 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6341935 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6341934 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6342172 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342178 2022.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6342187 2022.01.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6342188 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6342171 2022.01.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6342170 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6342180 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6342167 2022.01.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6342166 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6342174 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6342169 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6342173 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6342177 2022.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6342168 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6342179 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6342250 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342185 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6342190 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6342249 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6342131 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6342136 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6342130 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6342133 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6342132 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6342156 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6342144 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6342098 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6342135 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6342145 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6342118 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6342149 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6342129 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 6342114 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6342097 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6342158 2022.01.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6342111 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6342126 2022.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6342112 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6342116 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6342095 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3000 6342109 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342143 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6342153 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6342165 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6342121 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6342154 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6342137 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6342139 2022.01.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6342104 2022.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6342122 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6342102 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6342124 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6342105 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6342100 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 37 6342147 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6342146 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6342125 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6342148 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6342151 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6342160 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6342150 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 6342094 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342142 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6342152 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342141 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6342163 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6342087 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6342078 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 6342077 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6342072 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 6342081 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6342039 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6342083 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6342082 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6342030 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6342091 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6342090 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6342088 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6342031 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6342075 2022.01.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6342036 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6342037 2022.01.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6342034 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6342073 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6342032 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6342033 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6342074 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6342084 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6342038 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6342085 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6342076 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6342089 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6342080 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6342012 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6341998 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6342013 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 3 6342011 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6342025 2022.01.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6342015 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6341999 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6342026 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6342022 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6342017 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6342020 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6341991 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6342009 2022.01.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6341986 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6341980 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6341993 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6342008 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6341996 2022.01.07 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6341982 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6341997 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6342028 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6341985 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 6341983 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6341994 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6342010 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6342000 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6341988 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342140 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6342155 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6342093 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342138 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6342099 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6342161 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6342092 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 120 6342176 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6342230 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342184 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6342162 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6342157 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6342159 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6342164 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6342183 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6342248 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342182 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6342191 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6342175 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342181 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6341938 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6342192 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6341902 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6341906 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6341907 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6341918 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6341931 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6341898 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6341929 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6341926 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6341904 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6341930 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6341915 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6341913 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 6341910 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6341914 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6341911 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6341928 2022.01.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6341927 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6341903 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6341901 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6341937 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6341912 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6341908 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6341977 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6341975 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6341964 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6341973 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6341963 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6341947 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6341948 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6341895 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6341892 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 6341891 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6341893 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6341890 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6341889 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6341894 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6341887 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6341896 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6341888 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6341886 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6341953 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6341955 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6341954 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6341956 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6341957 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6341950 2022.01.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6341951 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6341952 2022.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6341959 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6341958 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6336834 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6336833 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6336832 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6335408 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335407 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6335406 2022.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6335405 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6335404 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6335403 2022.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6335402 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6334692 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6334691 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6334690 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 21 6334689 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334688 2022.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6334687 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6334686 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6334685 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6334684 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6334683 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6334682 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6334681 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6333868 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6333867 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6333866 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6333865 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6333864 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6333863 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6333862 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 6333859 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6357008 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357009 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6333860 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6333858 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6333857 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6333856 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6333855 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 6330825 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6329218 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6329217 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6329219 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6329216 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6329215 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6329214 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6329213 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6329212 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6329211 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6329210 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6329209 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6328741 2022.01.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6328740 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6328739 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6328738 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 6328737 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6326811 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6326810 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6326809 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6326808 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6326799 2022.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6326807 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6326806 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6326805 2022.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6326804 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 58 6326803 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6326802 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6326801 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6326800 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6326796 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6326798 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6326797 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6326794 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6326793 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6326795 2022.01.03 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6326792 2022.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6326790 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6326788 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6326791 2022.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6326786 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 6326784 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6326787 2022.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6326785 2022.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6326783 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6326781 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6326782 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6326789 2022.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6326780 2022.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6326779 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6326778 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6326777 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6326776 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6326318 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6326317 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6326315 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6326316 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6326314 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6326319 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6321412 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6321411 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6321414 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321413 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6321410 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6321272 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6321271 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6321270 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6321269 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6321268 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6321267 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321266 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6321265 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 6321264 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6321263 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6321246 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6321245 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6321244 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6321243 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6321242 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6321241 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6321240 2022.01.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6321239 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6321238 2022.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6321237 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6321236 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6321235 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6321234 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6321233 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321231 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6321232 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6321262 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6321261 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6321260 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6321259 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6321258 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 6321257 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6321256 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6321253 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 6321255 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6321254 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6321251 2022.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6321252 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6321247 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321248 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6321223 2022.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6321221 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6321220 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6321218 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6321219 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6321222 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6321216 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 6321215 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6321230 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6321229 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6321228 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6321227 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6321226 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6321225 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6321224 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6315648 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6315647 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6315646 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6315645 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6315644 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6315643 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6315642 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 6315447 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 6315446 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 6315445 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6315444 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6315443 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6315442 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6315441 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6315440 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6315439 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6315438 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6315437 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6315436 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 19 6315435 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6315434 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6315433 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6315432 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6315431 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6315430 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6315427 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 6315428 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6315429 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 6315424 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6315423 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6315422 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6315421 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6315420 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315419 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6315418 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6315411 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 6315410 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6315425 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6315417 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6315416 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6315415 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6315414 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6315413 2022.01.01 mapa