Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7477512 2022.10.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7477511 2022.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7477510 2022.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7477509 2022.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7477508 2022.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7477507 2022.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7477506 2022.10.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7477505 2022.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7477504 2022.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7477503 2022.10.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7473960 2022.10.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7473959 2022.10.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7473958 2022.10.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7473957 2022.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7473956 2022.10.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7473955 2022.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7473897 2022.10.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7473896 2022.10.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7473895 2022.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7473894 2022.10.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 7473893 2022.10.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 7473892 2022.10.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7473891 2022.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7473890 2022.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7473889 2022.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7473888 2022.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7473887 2022.10.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 7473886 2022.10.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 7473885 2022.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7473884 2022.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7473883 2022.10.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7473882 2022.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 7473881 2022.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7473880 2022.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7473879 2022.10.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7473712 2022.10.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7473711 2022.10.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7473710 2022.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7473709 2022.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7473708 2022.10.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7473707 2022.10.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 15 7473706 2022.10.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 7473705 2022.10.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7473704 2022.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7473703 2022.10.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 7473702 2022.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 7473701 2022.10.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 7470493 2022.10.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7470492 2022.10.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7470491 2022.10.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 25 7470490 2022.10.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7470489 2022.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7470488 2022.10.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7470487 2022.10.01 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7470486 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7470485 2022.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7470484 2022.10.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7470483 2022.10.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7470482 2022.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7470481 2022.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7470480 2022.10.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7470479 2022.10.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7470478 2022.10.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7470477 2022.10.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7470476 2022.10.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7470460 2022.10.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7470474 2022.10.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7470473 2022.10.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7470472 2022.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7470471 2022.10.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7470470 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7470469 2022.10.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 7470468 2022.10.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 7 7470467 2022.10.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 7470466 2022.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7470465 2022.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7470464 2022.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 20 7470463 2022.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 50 7470462 2022.10.01 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7470461 2022.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7469608 2022.10.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7469602 2022.10.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7469614 2022.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7469613 2022.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7469612 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7469611 2022.10.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7469610 2022.10.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 7469609 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7469607 2022.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7469606 2022.10.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7469605 2022.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 7469604 2022.10.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7469603 2022.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7469236 2022.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7469235 2022.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7469234 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7469233 2022.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7469232 2022.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7469231 2022.10.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7466477 2022.09.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7466476 2022.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 7466475 2022.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7466474 2022.09.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7466473 2022.09.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7466472 2022.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 7466471 2022.09.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7466470 2022.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7463498 2022.09.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7463497 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7463496 2022.09.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 7463495 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7463494 2022.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7463493 2022.09.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7460499 2022.09.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 7460498 2022.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7460497 2022.09.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7460496 2022.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 7460495 2022.09.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7460494 2022.09.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7460493 2022.09.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7457668 2022.09.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7457667 2022.09.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7457666 2022.09.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7457665 2022.09.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7457664 2022.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 7457663 2022.09.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7457662 2022.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7457661 2022.09.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7454640 2022.09.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7454639 2022.09.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7454638 2022.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7454637 2022.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7454636 2022.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7454635 2022.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7454634 2022.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7454633 2022.09.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7448639 2022.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7448638 2022.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7448637 2022.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7448636 2022.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7448635 2022.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 7448634 2022.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7448633 2022.09.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7448632 2022.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 7448631 2022.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7448630 2022.09.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7448629 2022.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7448628 2022.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7448627 2022.09.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 7448626 2022.09.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7448625 2022.09.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7448624 2022.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7448623 2022.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7448622 2022.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7448621 2022.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7448620 2022.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7448617 2022.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7448619 2022.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7448616 2022.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7448618 2022.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7448615 2022.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7447694 2022.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7447693 2022.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7447692 2022.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7447691 2022.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7447690 2022.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7447689 2022.09.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7447644 2022.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7447643 2022.09.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7447642 2022.09.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7447641 2022.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7447640 2022.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7447639 2022.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7447638 2022.09.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 7447637 2022.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7447636 2022.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7447635 2022.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7447634 2022.09.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7447633 2022.09.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7447632 2022.09.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7447409 2022.09.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7447408 2022.09.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7447407 2022.09.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7447406 2022.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7447405 2022.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7447404 2022.09.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7436921 2022.09.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7436920 2022.09.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 25 7436919 2022.09.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7436918 2022.09.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7436917 2022.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 7436916 2022.09.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7436915 2022.09.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7436914 2022.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7436913 2022.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7436912 2022.09.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7436910 2022.09.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7436893 2022.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7436892 2022.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7436891 2022.09.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 7436890 2022.09.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 21 7436889 2022.09.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 7436888 2022.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7436887 2022.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7436885 2022.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7436884 2022.09.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7436883 2022.09.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7436882 2022.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7436881 2022.09.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7436880 2022.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7436879 2022.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7436878 2022.09.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 7433785 2022.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7433784 2022.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7433783 2022.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7433782 2022.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7433781 2022.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7433769 2022.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7433768 2022.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7433767 2022.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7433766 2022.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433765 2022.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7433780 2022.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7433779 2022.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7433778 2022.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7433777 2022.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7433776 2022.09.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7433775 2022.09.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7433774 2022.09.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7433773 2022.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 7433772 2022.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7433771 2022.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7433770 2022.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7431839 2022.09.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7431838 2022.09.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7431834 2022.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7431833 2022.09.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7431837 2022.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7431832 2022.09.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7431836 2022.09.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 7431835 2022.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7431831 2022.09.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7431830 2022.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7431829 2022.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7431828 2022.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 7431827 2022.09.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7431826 2022.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7431825 2022.09.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7431824 2022.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7431823 2022.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7431822 2022.09.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7431821 2022.09.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 7431820 2022.09.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7431819 2022.09.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7431818 2022.09.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7431817 2022.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7431816 2022.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7431815 2022.09.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7431814 2022.09.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7431813 2022.09.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7431812 2022.09.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7431811 2022.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7431810 2022.09.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7431809 2022.09.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7431808 2022.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7431807 2022.09.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 26 7431806 2022.09.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7431805 2022.09.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7431804 2022.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7431803 2022.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7431802 2022.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 7431801 2022.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7431616 2022.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7431615 2022.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7431614 2022.09.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7431613 2022.09.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 7431612 2022.09.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 7431611 2022.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7431610 2022.09.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7424898 2022.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424897 2022.09.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7424896 2022.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7424895 2022.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7424894 2022.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7424893 2022.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7424892 2022.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7424891 2022.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 7424890 2022.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7424889 2022.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7424899 2022.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424886 2022.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424887 2022.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7424888 2022.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7424672 2022.09.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 7424671 2022.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7424670 2022.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7424669 2022.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7424668 2022.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7424667 2022.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7424666 2022.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7424436 2022.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7424435 2022.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7424434 2022.09.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 7424432 2022.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7424431 2022.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7424430 2022.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7424429 2022.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 7424428 2022.09.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7424427 2022.09.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7424426 2022.09.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7424425 2022.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7424424 2022.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7424423 2022.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7424422 2022.09.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 7424421 2022.09.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7424420 2022.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7424419 2022.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7424418 2022.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 7424417 2022.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7424139 2022.09.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7424138 2022.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 7424137 2022.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7424136 2022.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424135 2022.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7424134 2022.09.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7424133 2022.09.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1000 7424132 2022.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7424125 2022.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7424116 2022.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7424115 2022.09.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7424114 2022.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7424113 2022.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7424112 2022.09.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7424111 2022.09.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 7424110 2022.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7424124 2022.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7424123 2022.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7424122 2022.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7424121 2022.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7424120 2022.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7424119 2022.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7424118 2022.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7424117 2022.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7419858 2022.09.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7419857 2022.09.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7419856 2022.09.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7419855 2022.09.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7419854 2022.09.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7419853 2022.09.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7419852 2022.09.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7419851 2022.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7419850 2022.09.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7419849 2022.09.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7419848 2022.09.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 7419633 2022.09.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7419634 2022.09.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7419635 2022.09.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7419636 2022.09.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7419637 2022.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7419638 2022.09.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7419639 2022.09.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7419640 2022.09.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7419641 2022.09.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7419642 2022.09.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7418340 2022.09.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7418339 2022.09.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7418338 2022.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7418337 2022.09.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7418336 2022.09.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7418006 2022.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7418005 2022.09.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7418004 2022.09.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7418003 2022.09.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7418002 2022.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7417874 2022.09.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7417873 2022.09.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7417872 2022.09.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7417871 2022.09.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7417870 2022.09.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7417869 2022.09.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7417868 2022.09.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7417867 2022.09.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7417866 2022.09.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 7417865 2022.09.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7417864 2022.09.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7417863 2022.09.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7417862 2022.09.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7417861 2022.09.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7414747 2022.09.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7414746 2022.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7414745 2022.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7414744 2022.09.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7414743 2022.09.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7414742 2022.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7414741 2022.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7414740 2022.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7414739 2022.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7412436 2022.09.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7412435 2022.09.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7412434 2022.09.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7412433 2022.09.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7412432 2022.09.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7412431 2022.09.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7409264 2022.09.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7409263 2022.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7409262 2022.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7409261 2022.09.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7409260 2022.09.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7406814 2022.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7406815 2022.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 7406816 2022.09.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7406817 2022.09.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7406818 2022.09.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7406819 2022.09.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7406820 2022.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7406821 2022.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7406822 2022.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7406823 2022.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7403721 2022.09.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7403720 2022.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7403719 2022.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7403718 2022.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7403717 2022.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7403716 2022.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7403715 2022.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7403714 2022.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7403713 2022.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7403712 2022.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7403711 2022.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7403710 2022.09.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 7403708 2022.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7403707 2022.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7403706 2022.09.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7403705 2022.09.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7403704 2022.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7403703 2022.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7403702 2022.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7403701 2022.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7403700 2022.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7403699 2022.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7403698 2022.09.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7403695 2022.09.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7403694 2022.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7403693 2022.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7403399 2022.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7403398 2022.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7403397 2022.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 7403396 2022.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 7403395 2022.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7403394 2022.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7403393 2022.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7403386 2022.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7403385 2022.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7403384 2022.09.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7403383 2022.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7403382 2022.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7403381 2022.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7403380 2022.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7403379 2022.09.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7403378 2022.09.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7403239 2022.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7403238 2022.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7403237 2022.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7403236 2022.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7403235 2022.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7403234 2022.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7403233 2022.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7403232 2022.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7403231 2022.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7403230 2022.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7399260 2022.09.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7399259 2022.09.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7399258 2022.09.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7399257 2022.09.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7399256 2022.09.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7399255 2022.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7399254 2022.09.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7396365 2022.09.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 7396364 2022.09.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7396363 2022.09.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7396362 2022.09.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7396361 2022.09.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7391652 2022.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7391651 2022.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7391650 2022.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7391649 2022.09.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7391648 2022.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7391647 2022.09.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7391646 2022.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7391645 2022.09.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7391644 2022.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7390566 2022.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7390565 2022.09.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7390564 2022.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7390563 2022.09.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7390562 2022.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7390561 2022.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7388776 2022.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7388775 2022.09.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7388774 2022.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7388773 2022.09.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7388772 2022.09.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7388771 2022.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7388770 2022.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7384857 2022.09.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7384858 2022.09.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7384859 2022.09.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7384860 2022.09.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7384861 2022.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7384862 2022.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7384863 2022.09.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7364699 2022.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7364698 2022.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7364697 2022.08.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7364696 2022.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 7364695 2022.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7364694 2022.08.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7364693 2022.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7364692 2022.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7364691 2022.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7361727 2022.08.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7361726 2022.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7361725 2022.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7361547 2022.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7361546 2022.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7361545 2022.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7361544 2022.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7361524 2022.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7361523 2022.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7361522 2022.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7361521 2022.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7361520 2022.08.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7361519 2022.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7361518 2022.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7361517 2022.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7361516 2022.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7361515 2022.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7361514 2022.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7361513 2022.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7361512 2022.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7361511 2022.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7361510 2022.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7361509 2022.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7361508 2022.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7361507 2022.08.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7361505 2022.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7361504 2022.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7361503 2022.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7361502 2022.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7361501 2022.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7361500 2022.08.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7361499 2022.08.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 500 7361498 2022.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7361497 2022.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 200 7361496 2022.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7360998 2022.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7360997 2022.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7360996 2022.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7360995 2022.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7360994 2022.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7360993 2022.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 7360887 2022.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 7360886 2022.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 7360885 2022.08.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7360884 2022.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7360883 2022.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 7360882 2022.08.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7360881 2022.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7360880 2022.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 7360879 2022.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7360878 2022.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 15 7360877 2022.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7358996 2022.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7358995 2022.08.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7358994 2022.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 7358993 2022.08.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7358912 2022.08.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7358911 2022.08.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7358910 2022.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7358909 2022.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7358908 2022.08.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7358907 2022.08.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7358906 2022.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7358905 2022.08.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7354174 2022.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7354173 2022.08.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7354172 2022.08.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7354171 2022.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7354170 2022.08.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 7354169 2022.08.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7354168 2022.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7354167 2022.08.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7354166 2022.08.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7354165 2022.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7351120 2022.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7351119 2022.08.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7351118 2022.08.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7351117 2022.08.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7351116 2022.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7351115 2022.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7351114 2022.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7351113 2022.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7351112 2022.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7351111 2022.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7350116 2022.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 7350115 2022.08.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7350243 2022.08.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7350114 2022.08.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7350113 2022.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7350112 2022.08.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 7350109 2022.08.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7350108 2022.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 7350107 2022.08.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7350106 2022.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7350105 2022.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7350104 2022.08.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7350103 2022.08.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 7350102 2022.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7350101 2022.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7350100 2022.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7350099 2022.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 19 7350098 2022.08.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7350097 2022.08.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7350096 2022.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7350095 2022.08.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7350094 2022.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7349963 2022.08.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7349962 2022.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 28 7349961 2022.08.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7348616 2022.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7348615 2022.08.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7348614 2022.08.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7348613 2022.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7348612 2022.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7348611 2022.08.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7348610 2022.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7350242 2022.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7346154 2022.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7346153 2022.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7346152 2022.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7346151 2022.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7346150 2022.08.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7346149 2022.08.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7346148 2022.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7346147 2022.08.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7340050 2022.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7340049 2022.08.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7340048 2022.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7340047 2022.08.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7340046 2022.08.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7340045 2022.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 7340044 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7340043 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7340042 2022.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7340041 2022.08.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7340040 2022.08.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7340039 2022.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7340006 2022.08.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7340005 2022.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7340009 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7340007 2022.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7340008 2022.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7340003 2022.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7340004 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7339999 2022.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7340002 2022.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7340000 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7340001 2022.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7339998 2022.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7339997 2022.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7339949 2022.08.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7339948 2022.08.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7339947 2022.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7339946 2022.08.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7339945 2022.08.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7339944 2022.08.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7339943 2022.08.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7339942 2022.08.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7339941 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 7339940 2022.08.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7339721 2022.08.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7339720 2022.08.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7339719 2022.08.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7339718 2022.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7339717 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7339716 2022.08.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7339715 2022.08.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7339714 2022.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7339713 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7339712 2022.08.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7339711 2022.08.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7339710 2022.08.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 25 7339709 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7339708 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7339705 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7339707 2022.08.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7339704 2022.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7339728 2022.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339727 2022.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7339723 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7339725 2022.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7339724 2022.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7339737 2022.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7339736 2022.08.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7339735 2022.08.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7339734 2022.08.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7339733 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7339732 2022.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339731 2022.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7339730 2022.08.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7339729 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7339703 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7339700 2022.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7339702 2022.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339699 2022.08.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7339698 2022.08.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7339697 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7339696 2022.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7339694 2022.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7339693 2022.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7339695 2022.08.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7339692 2022.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7339691 2022.08.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7339690 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7339701 2022.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7339688 2022.08.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7339689 2022.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7339400 2022.08.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7339399 2022.08.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7339398 2022.08.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7339397 2022.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7336410 2022.08.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7336409 2022.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7336408 2022.08.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7336407 2022.08.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7336406 2022.08.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7336405 2022.08.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7336404 2022.08.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7336403 2022.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7336426 2022.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7336424 2022.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7336425 2022.08.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7333808 2022.08.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7333807 2022.08.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7333806 2022.08.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7333805 2022.08.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7333804 2022.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7336422 2022.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7336423 2022.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7336427 2022.08.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7336428 2022.08.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7330963 2022.08.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 7330962 2022.08.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7330961 2022.08.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7330960 2022.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7330959 2022.08.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7330958 2022.08.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7330957 2022.08.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7330956 2022.08.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7330955 2022.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7329393 2022.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7329392 2022.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7329390 2022.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7329391 2022.08.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7329183 2022.08.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7329182 2022.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7329179 2022.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7329178 2022.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7329177 2022.08.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7329176 2022.08.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7329175 2022.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7329174 2022.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7329173 2022.08.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7329172 2022.08.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7329171 2022.08.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7329180 2022.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7329169 2022.08.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7329170 2022.08.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7329168 2022.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7329166 2022.08.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7329167 2022.08.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 9 7329165 2022.08.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7328218 2022.08.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7328217 2022.08.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7328216 2022.08.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7328215 2022.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7328214 2022.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7328213 2022.08.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7328212 2022.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7329433 2022.08.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7325127 2022.08.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7325126 2022.08.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7325125 2022.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7325124 2022.08.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7325123 2022.08.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7325122 2022.08.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7325121 2022.08.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7325120 2022.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7325119 2022.08.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7325118 2022.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7329432 2022.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7316528 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7316527 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7316526 2022.08.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7316525 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 7316524 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7316523 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7316522 2022.08.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7316521 2022.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7316520 2022.08.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7316519 2022.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7316517 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7316516 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316515 2022.08.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7316514 2022.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7316513 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316512 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7316511 2022.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 15 7316510 2022.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7316509 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7316508 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7316507 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7316506 2022.08.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7316505 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7316504 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 7316503 2022.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 400 7316502 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 7316158 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 500 7316157 2022.08.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7316156 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7316155 2022.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7316154 2022.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7316153 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7316152 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7316151 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7316119 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7316120 2022.08.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7316118 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7316117 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7316067 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316066 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7316065 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7316064 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7316063 2022.08.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7316062 2022.08.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7316061 2022.08.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7316059 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7316058 2022.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7316057 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7316056 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7316055 2022.08.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7316054 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7316053 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7316051 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7316050 2022.08.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7316049 2022.08.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7316048 2022.08.14 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7316047 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7316046 2022.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7316045 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7316044 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7316043 2022.08.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7316042 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7316041 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7316040 2022.08.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7315410 2022.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7315411 2022.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7315412 2022.08.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7315413 2022.08.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7315414 2022.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7315415 2022.08.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7315416 2022.08.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7329403 2022.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7329404 2022.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7329405 2022.08.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7329406 2022.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7329407 2022.08.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7329408 2022.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7329409 2022.08.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7311540 2022.08.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 7311539 2022.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7311538 2022.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7311537 2022.08.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7311536 2022.08.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7311535 2022.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7311534 2022.08.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7311533 2022.08.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7311532 2022.08.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7311531 2022.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7311530 2022.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7308607 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7308606 2022.08.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7308605 2022.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7308604 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7308603 2022.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7308602 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7305741 2022.08.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7305740 2022.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7305739 2022.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7305738 2022.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7305737 2022.08.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7305736 2022.08.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7305735 2022.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7305734 2022.08.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7305733 2022.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7305732 2022.08.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7302781 2022.08.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7302780 2022.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7302779 2022.08.09 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7302778 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7302777 2022.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7302776 2022.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7302775 2022.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7302774 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7302773 2022.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7288552 2022.08.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7288551 2022.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7288550 2022.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7288549 2022.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7288548 2022.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7288547 2022.08.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7288546 2022.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 7288545 2022.08.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7288544 2022.08.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7288099 2022.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7288098 2022.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7288096 2022.08.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7288100 2022.08.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7288095 2022.08.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7288097 2022.08.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7285686 2022.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7285685 2022.08.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7285684 2022.08.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7285683 2022.08.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7284833 2022.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7284832 2022.08.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7284831 2022.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7284830 2022.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7284827 2022.08.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7284826 2022.08.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7284828 2022.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7284825 2022.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7284824 2022.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7284823 2022.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7284822 2022.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7284821 2022.08.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7285167 2022.08.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7285204 2022.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7285186 2022.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 7285155 2022.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 125 7285168 2022.08.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7285169 2022.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7283063 2022.08.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7283065 2022.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7283064 2022.08.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7283061 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 7283062 2022.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7279141 2022.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7279140 2022.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7279138 2022.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7279137 2022.08.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7279136 2022.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7279139 2022.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7279135 2022.08.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7279134 2022.08.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7278484 2022.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7278483 2022.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7278482 2022.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7278481 2022.08.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7278480 2022.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7278479 2022.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7278478 2022.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7278477 2022.08.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7278476 2022.08.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7278475 2022.08.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7278474 2022.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7278473 2022.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7280197 2022.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7280192 2022.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7280185 2022.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7280183 2022.07.31 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7280181 2022.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7280196 2022.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7280195 2022.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7280193 2022.07.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7280189 2022.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7280201 2022.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7280179 2022.07.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7280199 2022.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7280175 2022.07.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7280164 2022.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 7280109 2022.07.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7280084 2022.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7280089 2022.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7280086 2022.07.31 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7280054 2022.07.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 7280059 2022.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7280071 2022.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7280093 2022.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7280082 2022.07.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7280077 2022.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7280099 2022.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7280100 2022.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7280064 2022.07.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7280075 2022.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7280081 2022.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7280052 2022.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7280065 2022.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7280061 2022.07.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7280105 2022.07.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7280090 2022.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7280102 2022.07.31 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7280056 2022.07.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7280067 2022.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7280074 2022.07.31 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7276187 2022.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7280079 2022.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7280166 2022.07.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7280172 2022.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7280161 2022.07.31 mapa