Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7322908 2022.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7322907 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7322906 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 7322905 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7322904 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7323250 2022.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7323249 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7323248 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7323247 2022.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7323246 2022.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7323245 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 7323244 2022.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7323243 2022.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7323242 2022.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7323241 2022.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 7323234 2022.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7323233 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7323232 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7323231 2022.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7323230 2022.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7323229 2022.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7323228 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7323227 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7323226 2022.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7323225 2022.08.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7323224 2022.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7323223 2022.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7323222 2022.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7323221 2022.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7323220 2022.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7323219 2022.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7322922 2022.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7322921 2022.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7322920 2022.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7322919 2022.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7322918 2022.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7322917 2022.08.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7322923 2022.08.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7322916 2022.08.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7322915 2022.08.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7322914 2022.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7322925 2022.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7322912 2022.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7322911 2022.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 7322909 2022.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 7322910 2022.08.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7322900 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7322899 2022.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7322895 2022.08.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7322894 2022.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 7322887 2022.08.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7322886 2022.08.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7322924 2022.08.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7322884 2022.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7322883 2022.08.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7322880 2022.08.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7322879 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7322874 2022.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7322872 2022.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 7322871 2022.08.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7322870 2022.08.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7322889 2022.08.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7322893 2022.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7322885 2022.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7322888 2022.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7322882 2022.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7322881 2022.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7322878 2022.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 7322877 2022.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7322876 2022.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7322873 2022.08.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7322875 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 7322898 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7322897 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7322896 2022.08.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7322864 2022.08.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7322863 2022.08.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7322862 2022.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7322861 2022.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7322860 2022.08.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7322859 2022.08.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7322858 2022.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7322857 2022.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7322856 2022.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7322855 2022.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7322852 2022.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7322851 2022.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7322850 2022.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7322849 2022.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7322848 2022.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7322847 2022.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7322846 2022.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7322845 2022.08.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7322844 2022.08.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7322843 2022.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 7322842 2022.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7322841 2022.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7322853 2022.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7322840 2022.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7322839 2022.08.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7322838 2022.08.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7319429 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4000 7319428 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7319425 2022.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 7319430 2022.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7319424 2022.08.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7319422 2022.08.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7319420 2022.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7319421 2022.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 7319417 2022.08.14 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7319426 2022.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7319418 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7319419 2022.08.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 7319427 2022.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7318225 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7317803 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7317802 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7317801 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7317800 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7317799 2022.08.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7317798 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7317797 2022.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7317796 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7317795 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7317794 2022.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7317793 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7317792 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7317791 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317737 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 7317735 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317736 2022.08.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7317733 2022.08.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7317720 2022.08.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 7317721 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7317734 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7317718 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7317731 2022.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7317730 2022.08.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7317729 2022.08.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7317728 2022.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7317727 2022.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7317726 2022.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7317732 2022.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7317725 2022.08.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7317724 2022.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7317723 2022.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7317722 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7317925 2022.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7317924 2022.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7317923 2022.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7317922 2022.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7317921 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7317920 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7317919 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317918 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 7317917 2022.08.14 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7317916 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7317915 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7317914 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7317913 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7317912 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7317911 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317910 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7317893 2022.08.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7317892 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7317891 2022.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7317890 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7317889 2022.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7317888 2022.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7317887 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7317886 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7317885 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7317884 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7317883 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 7317879 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7317878 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7317882 2022.08.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7317881 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7317880 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7317909 2022.08.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7317908 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7317907 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7317906 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317905 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7317904 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7317903 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7317902 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7317901 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7317900 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7317899 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317898 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7317897 2022.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7317896 2022.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7317895 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7317894 2022.08.14 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7317769 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7317768 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7317767 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7317766 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7317765 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7317764 2022.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7317763 2022.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7317762 2022.08.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7317761 2022.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7317760 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7317759 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7317758 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7317757 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7317756 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7317755 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 7317754 2022.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 7317753 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7317752 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7317751 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 500 7317750 2022.08.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7317749 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7317748 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317747 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7317746 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317745 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317744 2022.08.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7317743 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 7317742 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7317741 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317740 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7317739 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7317738 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7317865 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7317866 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7317864 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7317863 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7317877 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7317876 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7317875 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317874 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7317873 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7317872 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 7317871 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7317870 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7317869 2022.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7317868 2022.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7317867 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7316339 2022.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7316335 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7316334 2022.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7316333 2022.08.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7316332 2022.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7316331 2022.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7316330 2022.08.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7316329 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 7316328 2022.08.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7316327 2022.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7316326 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316325 2022.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316324 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7316323 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7316322 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316321 2022.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 7316320 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 7316319 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7316318 2022.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316317 2022.08.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7316316 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7316315 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 200 7316314 2022.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7316313 2022.08.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7316312 2022.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7316311 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7316310 2022.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7316309 2022.08.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7316308 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7316307 2022.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7316353 2022.08.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7316352 2022.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7316351 2022.08.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7316350 2022.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7316349 2022.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7316348 2022.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7316347 2022.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7316346 2022.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7316345 2022.08.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7316344 2022.08.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7316343 2022.08.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7316342 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7316341 2022.08.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7316306 2022.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7316305 2022.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7316304 2022.08.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7316303 2022.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7316302 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7316301 2022.08.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7316300 2022.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7316299 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7316298 2022.08.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7316297 2022.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7316296 2022.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7316295 2022.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7316294 2022.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7316293 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7316292 2022.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316291 2022.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7315669 2022.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7315670 2022.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7315668 2022.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7315666 2022.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7315667 2022.08.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7315665 2022.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7315663 2022.08.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7315664 2022.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7314663 2022.08.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7314662 2022.08.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7314660 2022.08.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7314664 2022.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7314658 2022.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7314657 2022.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7314659 2022.08.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 7314656 2022.08.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7314655 2022.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7314654 2022.08.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7314653 2022.08.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7314651 2022.08.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7314652 2022.08.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7314650 2022.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7314649 2022.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7312415 2022.08.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7312318 2022.08.13 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7312065 2022.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7311957 2022.08.12 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7311876 2022.08.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7311875 2022.08.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7311874 2022.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7311873 2022.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7311872 2022.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311871 2022.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7311870 2022.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7311869 2022.08.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 7311894 2022.08.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7311893 2022.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7311891 2022.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7311888 2022.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7311889 2022.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311890 2022.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7311892 2022.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7311887 2022.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7311886 2022.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7311884 2022.08.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7311885 2022.08.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7311883 2022.08.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7311896 2022.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7311882 2022.08.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7311881 2022.08.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7311880 2022.08.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 7309121 2022.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7309051 2022.08.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7309113 2022.08.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7309112 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7309110 2022.08.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7309109 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7309104 2022.08.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7309103 2022.08.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 250 7309102 2022.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7309101 2022.08.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7309116 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7309115 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7309114 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7309084 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 7309083 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7309082 2022.08.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7309081 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7309080 2022.08.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7309079 2022.08.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7309078 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7309077 2022.08.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7309076 2022.08.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7309075 2022.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 7309074 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7309073 2022.08.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7309072 2022.08.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7309071 2022.08.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7309070 2022.08.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7309069 2022.08.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7309100 2022.08.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7309099 2022.08.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7309098 2022.08.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7309097 2022.08.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7309096 2022.08.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7309095 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7309094 2022.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7309093 2022.08.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7309092 2022.08.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7309091 2022.08.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7309090 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7309089 2022.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7309088 2022.08.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7309087 2022.08.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7309086 2022.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7309085 2022.08.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7309048 2022.08.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7309047 2022.08.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7309046 2022.08.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 7309045 2022.08.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7309044 2022.08.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7309043 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7309042 2022.08.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7309041 2022.08.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7309040 2022.08.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7309039 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7309037 2022.08.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7309036 2022.08.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7309035 2022.08.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7309068 2022.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7309067 2022.08.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7309066 2022.08.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7309065 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7309064 2022.08.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7309063 2022.08.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7309062 2022.08.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7309061 2022.08.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7309060 2022.08.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7309059 2022.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7309058 2022.08.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7309057 2022.08.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7309056 2022.08.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7309055 2022.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7309054 2022.08.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7309033 2022.08.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7309032 2022.08.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7309031 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 7309030 2022.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7309029 2022.08.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 7309028 2022.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7309027 2022.08.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7309026 2022.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7309025 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7309024 2022.08.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7309023 2022.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7309022 2022.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7309021 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7309020 2022.08.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7309019 2022.08.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7309018 2022.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7309016 2022.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7309014 2022.08.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7309017 2022.08.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7309015 2022.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7309012 2022.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7309011 2022.08.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7309009 2022.08.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7309007 2022.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7309008 2022.08.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7309010 2022.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7309118 2022.08.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7309117 2022.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7309006 2022.08.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7309005 2022.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7309004 2022.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7306138 2022.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7306133 2022.08.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7306131 2022.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7306132 2022.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7306129 2022.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7306127 2022.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7306130 2022.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7306128 2022.08.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7306126 2022.08.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7306139 2022.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7306124 2022.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7306125 2022.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7306122 2022.08.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7306121 2022.08.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7306118 2022.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7306119 2022.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7306115 2022.08.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7306114 2022.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7306117 2022.08.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7306116 2022.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7306112 2022.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7306113 2022.08.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7306111 2022.08.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7306110 2022.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7306109 2022.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7306108 2022.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7302920 2022.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7302917 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7302918 2022.08.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7302919 2022.08.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7302935 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7302934 2022.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7302933 2022.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7302936 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7302932 2022.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7302930 2022.08.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7302931 2022.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7302927 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7302928 2022.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7302926 2022.08.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7302929 2022.08.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7302925 2022.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7302924 2022.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7302922 2022.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7302923 2022.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7302921 2022.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 7302948 2022.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7302949 2022.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7302947 2022.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7302952 2022.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7302944 2022.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7302945 2022.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7302943 2022.08.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7302951 2022.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7302942 2022.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7302941 2022.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7302950 2022.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7302946 2022.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7302939 2022.08.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7302940 2022.08.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7302938 2022.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7302937 2022.08.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7293103 2022.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7290544 2022.08.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7290545 2022.08.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7289543 2022.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7289542 2022.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7289541 2022.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289540 2022.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7289539 2022.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7289538 2022.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7289537 2022.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289535 2022.08.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7289534 2022.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7289536 2022.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 32 7289533 2022.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7289532 2022.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289531 2022.08.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7289575 2022.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7289569 2022.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7289568 2022.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7289566 2022.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7289567 2022.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7289574 2022.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7289573 2022.08.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 7289572 2022.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7289571 2022.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7289570 2022.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7289564 2022.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 7289563 2022.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 7289548 2022.08.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 7289562 2022.08.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7289546 2022.08.05 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7289547 2022.08.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7289544 2022.08.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7289559 2022.08.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7289558 2022.08.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7289557 2022.08.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7289556 2022.08.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7289555 2022.08.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7289554 2022.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7289553 2022.08.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7289552 2022.08.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7289551 2022.08.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7289550 2022.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7289549 2022.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7289498 2022.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7289497 2022.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7289496 2022.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7289495 2022.08.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7289494 2022.08.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7289493 2022.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7289492 2022.08.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7289491 2022.08.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7289490 2022.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7289489 2022.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7289487 2022.08.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7289486 2022.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7289485 2022.08.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7289529 2022.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7289528 2022.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7289527 2022.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7289526 2022.08.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7289525 2022.08.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7289524 2022.08.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7289523 2022.08.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7289522 2022.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7289521 2022.08.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7289520 2022.08.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7289519 2022.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7289518 2022.08.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7289517 2022.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7289516 2022.08.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7289515 2022.08.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7289512 2022.08.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7289511 2022.08.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7289510 2022.08.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7289509 2022.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7289508 2022.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7289507 2022.08.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7289506 2022.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 7289505 2022.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7289504 2022.08.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7289503 2022.08.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7289502 2022.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7289501 2022.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7289500 2022.08.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7289499 2022.08.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7289479 2022.08.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7289478 2022.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7289477 2022.08.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7289476 2022.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7289475 2022.08.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7289474 2022.08.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7289473 2022.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7289472 2022.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7289471 2022.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7289470 2022.08.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7289469 2022.08.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7289480 2022.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7289482 2022.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289481 2022.08.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7289466 2022.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7289465 2022.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7289463 2022.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7289462 2022.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7289464 2022.08.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7289461 2022.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7289460 2022.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7289459 2022.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7289457 2022.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7289458 2022.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7289455 2022.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7289454 2022.08.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7289456 2022.08.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7289453 2022.08.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7289451 2022.08.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7289452 2022.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7287583 2022.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7287582 2022.08.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7287581 2022.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7287580 2022.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7287579 2022.08.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7287578 2022.08.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7287577 2022.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7287576 2022.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7287575 2022.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7287574 2022.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7287572 2022.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7287571 2022.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7287570 2022.08.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7287569 2022.08.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7287568 2022.08.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7287567 2022.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7287566 2022.08.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7287565 2022.08.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7287564 2022.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7287557 2022.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7287556 2022.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7287555 2022.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 7287554 2022.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7287553 2022.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7287552 2022.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7287551 2022.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7287550 2022.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7287549 2022.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7287548 2022.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7287547 2022.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7287542 2022.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7287543 2022.08.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7287545 2022.08.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7287544 2022.08.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7287541 2022.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7286409 2022.08.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7286408 2022.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7286407 2022.08.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7286406 2022.08.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7286404 2022.08.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7286403 2022.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7286405 2022.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7286402 2022.08.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7286401 2022.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7286397 2022.08.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7286398 2022.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286394 2022.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7286396 2022.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7286393 2022.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7286395 2022.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7286392 2022.08.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7286389 2022.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7286388 2022.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7286390 2022.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7286387 2022.08.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7286386 2022.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7286410 2022.08.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7286385 2022.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 7285263 2022.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7285262 2022.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7285261 2022.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7285260 2022.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7285253 2022.08.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7285252 2022.08.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7285251 2022.08.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7285250 2022.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7285249 2022.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7285248 2022.08.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7285247 2022.08.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7285246 2022.08.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7285245 2022.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7285244 2022.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7285243 2022.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7285242 2022.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7285241 2022.08.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7285240 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7285239 2022.08.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7285238 2022.08.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7285237 2022.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7285236 2022.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7285235 2022.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7285234 2022.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7285233 2022.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 13 7285232 2022.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7285231 2022.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7285230 2022.08.03 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7285228 2022.08.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7284088 2022.08.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7284090 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7284089 2022.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7284087 2022.08.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7284086 2022.08.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7284085 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7284084 2022.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7284083 2022.08.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7284082 2022.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7284081 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7284080 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7284079 2022.08.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7284078 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7284077 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7284121 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7284122 2022.08.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7284120 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7284119 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7284118 2022.08.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7284117 2022.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7284116 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7284115 2022.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7284113 2022.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 7284114 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 7284112 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7284111 2022.08.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7284110 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7284109 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 7284108 2022.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7284107 2022.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7284127 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7284128 2022.08.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7284142 2022.08.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7284141 2022.08.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7284140 2022.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7284139 2022.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 7284138 2022.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7284137 2022.08.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7284136 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7284135 2022.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7284134 2022.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7284133 2022.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7284132 2022.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7284131 2022.08.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7284130 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7284129 2022.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1500 7284076 2022.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7284075 2022.08.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7284074 2022.08.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7284073 2022.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7284072 2022.08.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7284071 2022.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7284070 2022.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7284069 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7284068 2022.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7284067 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7284066 2022.08.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7284065 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7284064 2022.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7284063 2022.08.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7284062 2022.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7284061 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7283996 2022.08.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7283995 2022.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7283994 2022.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7283993 2022.08.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7283992 2022.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7283991 2022.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7283990 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7283989 2022.08.03 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7283988 2022.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7283987 2022.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7283986 2022.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7283985 2022.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7283984 2022.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7283983 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7283982 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7283981 2022.08.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7284047 2022.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7284046 2022.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7284045 2022.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7284044 2022.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7284043 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7284042 2022.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7284041 2022.08.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7284040 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7284039 2022.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 7284038 2022.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7284037 2022.08.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7284036 2022.08.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7284035 2022.08.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7284034 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7284033 2022.08.03 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7284032 2022.08.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7284105 2022.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7284104 2022.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7284103 2022.08.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7284102 2022.08.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7284101 2022.08.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7284100 2022.08.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7284099 2022.08.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7284098 2022.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7284097 2022.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7284096 2022.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7284095 2022.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7284094 2022.08.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7284093 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7284092 2022.08.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7284091 2022.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7284028 2022.08.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7284026 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7284027 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7284024 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7284011 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 7284009 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7284008 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7284006 2022.08.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7284007 2022.08.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7284003 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7284001 2022.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7284002 2022.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7283998 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7284000 2022.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7283997 2022.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7283999 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7284060 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7284059 2022.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7284057 2022.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 7284058 2022.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7284056 2022.08.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7284054 2022.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7284052 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7284051 2022.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7284050 2022.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7284049 2022.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7284048 2022.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7284031 2022.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7284030 2022.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7284029 2022.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7284010 2022.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7284025 2022.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7284005 2022.08.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7284004 2022.08.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7284023 2022.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7284022 2022.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7284021 2022.08.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7284020 2022.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 7284019 2022.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7284018 2022.08.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7284017 2022.08.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7284016 2022.08.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7284015 2022.08.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7284014 2022.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7284013 2022.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7284012 2022.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7283980 2022.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7283979 2022.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7283978 2022.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7283977 2022.08.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7283976 2022.08.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7283975 2022.08.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7283974 2022.08.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7283973 2022.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7283972 2022.08.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7283971 2022.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7283970 2022.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7283969 2022.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7283968 2022.08.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7283967 2022.08.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7283966 2022.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7283965 2022.08.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7283963 2022.08.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7283960 2022.08.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7283958 2022.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7283962 2022.08.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 7283957 2022.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7283956 2022.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7283961 2022.08.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7283955 2022.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7283952 2022.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7283954 2022.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7283951 2022.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7283953 2022.08.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7283949 2022.08.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7283950 2022.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282576 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7282579 2022.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7282578 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7282543 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7282542 2022.08.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7282541 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 7282540 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7282539 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7282538 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7282537 2022.08.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7282536 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7282535 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7282534 2022.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7282533 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7282532 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7282531 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7282530 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7282529 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7282528 2022.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7282595 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7282594 2022.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7282593 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7282592 2022.08.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7282591 2022.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7282590 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10000 7282589 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7282588 2022.08.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7282587 2022.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7282586 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 7282585 2022.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7282584 2022.08.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7282583 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7282582 2022.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7282581 2022.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7282580 2022.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 7282560 2022.08.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7282559 2022.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7282558 2022.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7282557 2022.08.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7282556 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7282555 2022.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282554 2022.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 7282553 2022.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7282552 2022.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7282551 2022.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7282549 2022.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7282548 2022.08.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7282547 2022.08.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7282546 2022.08.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7282545 2022.08.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7282574 2022.08.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7282573 2022.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7282572 2022.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7282571 2022.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 7282570 2022.08.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7282569 2022.08.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7282568 2022.08.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7282567 2022.08.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7282566 2022.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7282565 2022.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7282564 2022.08.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7282562 2022.08.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7282561 2022.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7282527 2022.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7282526 2022.08.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7282525 2022.08.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7282523 2022.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7282522 2022.08.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7282521 2022.08.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7282520 2022.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7282519 2022.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7282518 2022.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7282517 2022.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7282516 2022.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7282515 2022.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7282514 2022.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7282513 2022.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7282512 2022.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7282511 2022.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282510 2022.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7282509 2022.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7282508 2022.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7282507 2022.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 7282506 2022.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7282505 2022.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7282504 2022.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7282503 2022.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7282501 2022.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7282499 2022.08.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7282500 2022.08.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 7282498 2022.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7282497 2022.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7282496 2022.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 7281613 2022.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 7281658 2022.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7281646 2022.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7281644 2022.08.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7281650 2022.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7281631 2022.08.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7281632 2022.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7281626 2022.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7281624 2022.08.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7281622 2022.08.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7281621 2022.08.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7281619 2022.08.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7281618 2022.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7281617 2022.08.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7281616 2022.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7281614 2022.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7281615 2022.08.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7281655 2022.08.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7281661 2022.08.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7281653 2022.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7281647 2022.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7281651 2022.08.02 mapa
pospolity myszo