Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6391507 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6391366 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6391365 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6391362 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 6391363 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6391361 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6391358 2022.01.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 6391364 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6391359 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6391360 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 6391323 2022.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6391325 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6391324 2022.01.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6391322 2022.01.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6391317 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6391318 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 6391314 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6391315 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6391297 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6391313 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6391296 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6391294 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6391295 2022.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6391340 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6391341 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6391326 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6391339 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6391338 2022.01.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6391337 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6391336 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6391335 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6391334 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391333 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391332 2022.01.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6391331 2022.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6391330 2022.01.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6391329 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6391328 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6391327 2022.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6391357 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6391356 2022.01.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6391355 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6391354 2022.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6391353 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6391352 2022.01.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 78 6391351 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6391350 2022.01.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6391349 2022.01.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6391348 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6391347 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6391346 2022.01.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6391345 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6391344 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3000 6391343 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6391342 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6391312 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6391310 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6391309 2022.01.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6391308 2022.01.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6391307 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6391306 2022.01.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10000 6391305 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 6391304 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 6391303 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6391302 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 6391301 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6391321 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391299 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6391298 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6391287 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6391293 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391292 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6391285 2022.01.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6391284 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 6391283 2022.01.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6391291 2022.01.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6391290 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6391289 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391288 2022.01.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6391266 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391267 2022.01.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 6391265 2022.01.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6391264 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 6391261 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6391257 2022.01.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 130 6391259 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6391260 2022.01.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6391272 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6391271 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391270 2022.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6391269 2022.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6391256 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6391255 2022.01.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6391254 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6391253 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6391252 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6391251 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6391250 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 6391248 2022.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6391247 2022.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6391246 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391245 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6391244 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6391243 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6391242 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391241 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6391240 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6391239 2022.01.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6391238 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6391237 2022.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6391236 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6391235 2022.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6391234 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6391233 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6391232 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6391231 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6391230 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391229 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6391228 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6391227 2022.01.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6391226 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6391225 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6391382 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391379 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6391378 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6391377 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6391376 2022.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6391375 2022.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6391374 2022.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6391373 2022.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6391372 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6391371 2022.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6391370 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 6391380 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6391224 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 6391223 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6391222 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6391221 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6391220 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6391219 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6391218 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6391217 2022.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6391216 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6391213 2022.01.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6391215 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6391214 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6391211 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 6391209 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6391210 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6391212 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6387810 2022.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6387809 2022.01.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6387808 2022.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6387805 2022.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6387804 2022.01.21 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6387806 2022.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6387803 2022.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 6387802 2022.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6387800 2022.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 6387801 2022.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6387799 2022.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6387807 2022.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6387797 2022.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6387798 2022.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6387796 2022.01.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6387793 2022.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6387794 2022.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 6387792 2022.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6387783 2022.01.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6387782 2022.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6387780 2022.01.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6387791 2022.01.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6387790 2022.01.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6387789 2022.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6387788 2022.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6387787 2022.01.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6387786 2022.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6387785 2022.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6387779 2022.01.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6387777 2022.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6387778 2022.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6386422 2022.01.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6386421 2022.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6386419 2022.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6386420 2022.01.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6386418 2022.01.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 11 6386417 2022.01.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6384824 2022.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6384826 2022.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6384827 2022.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6384823 2022.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6384825 2022.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6384822 2022.01.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6384828 2022.01.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6384821 2022.01.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6384819 2022.01.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6384820 2022.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6384818 2022.01.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6384816 2022.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6384815 2022.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6384813 2022.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6384814 2022.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6384812 2022.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 6384811 2022.01.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6384810 2022.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6384808 2022.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6384807 2022.01.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6384809 2022.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6384806 2022.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6384805 2022.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6384803 2022.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6384804 2022.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6381663 2022.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6381665 2022.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6381664 2022.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 32 6381662 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6381659 2022.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6381661 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6381660 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6381658 2022.01.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 6381655 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6381657 2022.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6381656 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6381508 2022.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6381170 2022.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6381169 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6381171 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6381160 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6381159 2022.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6381158 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6381157 2022.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6381156 2022.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6381155 2022.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6381154 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381153 2022.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6381152 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6381151 2022.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6381150 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381149 2022.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6381148 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6381147 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6381146 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381145 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6381193 2022.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6381192 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6381191 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6381190 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6381189 2022.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6381188 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6381187 2022.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6381186 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6381184 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 37 6381183 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6381182 2022.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6381181 2022.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6381180 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381211 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6381210 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6381209 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6381208 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6381207 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381206 2022.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6381205 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6381204 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6381203 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381202 2022.01.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6381201 2022.01.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6381200 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6381199 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6381198 2022.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6381196 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6381144 2022.01.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6381143 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6381142 2022.01.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6381141 2022.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6381140 2022.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6381139 2022.01.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 6381138 2022.01.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6381136 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6381135 2022.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6381134 2022.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6381133 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381132 2022.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6381131 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381130 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6381129 2022.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6381173 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6381172 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6381168 2022.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6381121 2022.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6381119 2022.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6381118 2022.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6381120 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6381117 2022.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6381116 2022.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6381115 2022.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6381114 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6381113 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6381101 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6381100 2022.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6381098 2022.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6381097 2022.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6381096 2022.01.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6381095 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6381094 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6381093 2022.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6381092 2022.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6381091 2022.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6381089 2022.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6381090 2022.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6381088 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6381086 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6381087 2022.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6381085 2022.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6381084 2022.01.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6381083 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6381081 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6381082 2022.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 72 6379709 2022.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6379710 2022.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6379708 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6379707 2022.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6379704 2022.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6379705 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6379703 2022.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6379706 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6379702 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6379701 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6379699 2022.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6379697 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6379694 2022.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6379698 2022.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6379696 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6379691 2022.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6379692 2022.01.17 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6379695 2022.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6379690 2022.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6379689 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6379688 2022.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6379687 2022.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6379686 2022.01.17 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6379685 2022.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6379684 2022.01.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6379683 2022.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6376765 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6376764 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6376762 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6376763 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6376761 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6376760 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 6376759 2022.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6376772 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6376771 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376770 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6376768 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6376767 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6376738 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6376737 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6376736 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 43 6376735 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376734 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6376733 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6376732 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6376731 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6376730 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6376729 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6376728 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6376727 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6376726 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6376725 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6376708 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 71 6376707 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6376705 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 23 6376704 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6376702 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 6376701 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6376700 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6376699 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6376698 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376697 2022.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6376696 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376695 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 6376694 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376723 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376722 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 400 6376720 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6376719 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6376716 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6376715 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376717 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6376713 2022.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6376714 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376712 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6376711 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6376709 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376644 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6376643 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6376657 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 6376656 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6376655 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6376654 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6376653 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6376652 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376651 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6376650 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6376649 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6376648 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376647 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6376645 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6376756 2022.01.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6376658 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6376755 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6376754 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6376753 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6376751 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 6376750 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6376749 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 6376748 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6376745 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 86 6376744 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6376743 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6376742 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6376739 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376679 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6376691 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376678 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6376677 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6376690 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6376689 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376688 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6376687 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6376686 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6376685 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376684 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376671 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6376670 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376669 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6376668 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6376667 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 6376666 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376665 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376664 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376662 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6376661 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6376660 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6377053 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6377052 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6377051 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6377055 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6377049 2022.01.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6377054 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6377050 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6377048 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6377047 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6377045 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6377044 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6377046 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6377058 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6377043 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6377042 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6376630 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6376629 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6376628 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376642 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376640 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6376639 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6376638 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6376637 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376636 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376635 2022.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6376634 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376633 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6376632 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6376631 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6376627 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6376626 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6376625 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6376624 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 6376623 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376622 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376621 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6376620 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6376619 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6376618 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6376617 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376616 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6376615 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376614 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6376613 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6376612 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6376610 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376606 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6376605 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376604 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6376603 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6376602 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6376608 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6376609 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376601 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6376600 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6376599 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6376598 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6376597 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6376596 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6376582 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6376581 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6376580 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6376579 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6376592 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6376591 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6376590 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6376589 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6376588 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6376587 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6376586 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376585 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6376584 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6376578 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6376577 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 6376576 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6376575 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6376574 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6376573 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6376572 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6376571 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6376569 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6376568 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6376567 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6376566 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6376565 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6376564 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6376563 2022.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6369868 2022.01.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6369852 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6369853 2022.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 6369867 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6369866 2022.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6369865 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6369864 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369863 2022.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 6369862 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6369861 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6369858 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6369857 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6369833 2022.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6369832 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6369831 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6369830 2022.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6369828 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369827 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6369823 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6369821 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6369820 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6369818 2022.01.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6369822 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6369826 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6369825 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6369824 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6369817 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6369816 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6369815 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6369814 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6369813 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6369812 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 293 6369811 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6369810 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6369808 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6369807 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6369806 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369804 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369803 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6369802 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6369897 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6369896 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6369894 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 73 6369893 2022.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6369886 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6369891 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6369890 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369885 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369889 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6369888 2022.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6369887 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6369780 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6369776 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369775 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6369774 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369773 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369772 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6369771 2022.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6369770 2022.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6369769 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6369850 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6369849 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6369848 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 6369847 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6369846 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6369845 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6369844 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6369843 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6369842 2022.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 6369841 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6369840 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6369839 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6369838 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6369837 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6369836 2022.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 6369835 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369768 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369767 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6369766 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6369765 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6369764 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6369763 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6369762 2022.01.15 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6369761 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6369760 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6369759 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6369758 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 194 6369757 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6369756 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6369754 2022.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6369755 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6369834 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6369799 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6369801 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6369800 2022.01.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6369797 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6369796 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6369795 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6369792 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6369794 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6369790 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6369791 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6369789 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6369787 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369788 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6369785 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6369880 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6369879 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6369878 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6369877 2022.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6369875 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6369876 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6369874 2022.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6369873 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6369917 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6369872 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6369871 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6369870 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6369869 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369856 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6369881 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6369753 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6369752 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 6369751 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 6369750 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6369749 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6369748 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6369747 2022.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6369746 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6369745 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6369744 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6369743 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6369742 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 120 6369741 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6369740 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6369739 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6364835 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6364832 2022.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6364831 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6364826 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6364825 2022.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6364829 2022.01.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6364828 2022.01.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6364823 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2000 6364822 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6364821 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 6364820 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6364819 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6364818 2022.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6364824 2022.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6364817 2022.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6364816 2022.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6364815 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6364814 2022.01.14 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6364813 2022.01.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6364811 2022.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6364809 2022.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6364812 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6364808 2022.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6364807 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6364806 2022.01.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6364804 2022.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 6364803 2022.01.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6364802 2022.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6364801 2022.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6364800 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6364799 2022.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6364798 2022.01.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 6364797 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6364796 2022.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6364793 2022.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 6363335 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6363336 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6363331 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6363334 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6363333 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6363332 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6363330 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6363329 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6363328 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6363327 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6363323 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6363326 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6363322 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6363324 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6363325 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6363320 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6363318 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363311 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6363305 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6363307 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6363309 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6363300 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6363304 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6363319 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6363312 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6363313 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6363308 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 6363317 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6363306 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6363301 2022.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6363303 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6363302 2022.01.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6363299 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6363296 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6363297 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6363316 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6363315 2022.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6363314 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6363294 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6363293 2022.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6363292 2022.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6363291 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6363290 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6363289 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6363288 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6363287 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6363286 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6363284 2022.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6363283 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6363282 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6363281 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6363280 2022.01.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 9 6363279 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6363295 2022.01.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6363298 2022.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6363310 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6361254 2022.01.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6361252 2022.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6361251 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361250 2022.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6361249 2022.01.12 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 43 6361248 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361253 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6361245 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361244 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6361243 2022.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6361246 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6361242 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361241 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6361240 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6361238 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6361239 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6359222 2022.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6359218 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 19 6359220 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6359219 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359216 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6359217 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6359214 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359215 2022.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6358463 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6358465 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6358464 2022.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6358462 2022.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6358467 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6358466 2022.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6358441 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6358440 2022.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6358436 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358444 2022.01.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6358443 2022.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6358439 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6358442 2022.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 6358437 2022.01.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6358438 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6358434 2022.01.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6358432 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6358433 2022.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6358430 2022.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6358445 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6358461 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6358460 2022.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6358459 2022.01.11 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6358458 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6358457 2022.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6358456 2022.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6358455 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 6358454 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 6358453 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 6358452 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6358451 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6358450 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358449 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6358448 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6358447 2022.01.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6358446 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6358428 2022.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6358425 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6358427 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6358426 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6358419 2022.01.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6358424 2022.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6358423 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6358421 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6358418 2022.01.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6358422 2022.01.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6358429 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6358416 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6358420 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6358415 2022.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6358414 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6358478 2022.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6358479 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6358483 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6358482 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6358481 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6358474 2022.01.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6358480 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358473 2022.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6358472 2022.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6358471 2022.01.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 6358470 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358477 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6358469 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 6358475 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358468 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6356727 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6356729 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 6356725 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6356723 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6356724 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6356721 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6356720 2022.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6356722 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6356719 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6356717 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6356716 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6356715 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6356718 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6352577 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6352692 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6352691 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352690 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352700 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 6352699 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6352698 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6352697 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6352696 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 6352694 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6352695 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6352693 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352685 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6352684 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352683 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6352682 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352681 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352680 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352679 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6352678 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352677 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6352687 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6352675 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6352674 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6352673 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 6352672 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6352671 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352653 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6352652 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6352651 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6352650 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6352649 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6352648 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6352647 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6352646 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6352645 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6352644 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6352643 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6352642 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6352641 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352640 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352639 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352638 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6352637 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352636 2022.01.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6352635 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6352634 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6352633 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6352632 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6352631 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352630 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6352629 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352628 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6352627 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352626 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6352625 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352624 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6352622 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352656 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6352655 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6352654 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6352669 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6352668 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6352667 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352666 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352665 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352664 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6352663 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6352662 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6352661 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6352660 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6352659 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352658 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6352657 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6352605 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6352604 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352603 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6352602 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6352601 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6352600 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6352599 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6352598 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6352596 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352595 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352594 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6352593 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352592 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352591 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352590 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6352621 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6352620 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 6352619 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352618 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6352617 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6352616 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6352615 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352614 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6352613 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6352612 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352611 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6352610 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352609 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6352608 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6352607 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352606 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6352712 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6352711 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6352710 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352709 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6352708 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6352707 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6352706 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6352705 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6352704 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6352703 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6352702 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6352701 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352716 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6352715 2022.01.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6352714 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6352713 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6352732 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352731 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6352730 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6352729 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6352728 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352727 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6352726 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6352725 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352724 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352723 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352722 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6352721 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6352720 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6352719 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6352717 2022.01.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6352583 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352582 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352581 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6352580 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352579 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6352578 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6352589 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6352588 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6352587 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6352586 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6352585 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6352584 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6352576 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6352575 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6352574 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6352557 2022.01.09 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6352556 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 6352555 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6352554 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6352553 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352552 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352551 2022.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6352550 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6352549 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6352548 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352547 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6352546 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6352545 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6352544 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6352543 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6352542 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6352573 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6352572 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6352571 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6352570 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6352568 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6352567 2022.01.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6352566 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6352565 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6352564 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6352563 2022.01.09 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6352562 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6352561 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 27 6352560 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6352559 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6352558 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6352540 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6352539 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6352538 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352537 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6352536 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 6352535 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6352534 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6352532 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6352531 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6352530 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352528 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6352527 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6352526 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6345958 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6345957 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6345956 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6345955 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6345954 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6345939 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6345959 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6345953 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6345952 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 6346007 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346004 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346005 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6346003 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6346002 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6345998 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6346001 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346000 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6345995 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6345996 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6345993 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6345992 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6345976 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6345991 2022.01.08 mapa