Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Jarosław Słowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7665315 2022.12.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 7665314 2022.12.04 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7665313 2022.12.04 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7665311 2022.12.04 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 7665310 2022.12.04 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7665309 2022.12.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7665308 2022.12.04 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 7665306 2022.12.04 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7665305 2022.12.04 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7665304 2022.12.04 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7665303 2022.12.04 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 7665302 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7665301 2022.12.04 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7665300 2022.12.04 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7665299 2022.12.04 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7665298 2022.12.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7665297 2022.12.04 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7665280 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7665279 2022.12.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7665278 2022.12.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7665277 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7665276 2022.12.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7665275 2022.12.04 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7665274 2022.12.04 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7665273 2022.12.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 7665272 2022.12.04 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7665271 2022.12.04 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7665270 2022.12.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7665269 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7665268 2022.12.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7665267 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7665266 2022.12.04 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7665296 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7665295 2022.12.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7665294 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7665293 2022.12.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7665292 2022.12.04 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7665291 2022.12.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7665290 2022.12.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7665289 2022.12.04 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7665288 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7665287 2022.12.04 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7665286 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 7665285 2022.12.04 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7665284 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7665283 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 7665282 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7665281 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7665248 2022.12.04 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 7665247 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7665246 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7665245 2022.12.04 PM mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 7665244 2022.12.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7665243 2022.12.04 PM mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 7665242 2022.12.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7665241 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7665240 2022.12.04 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 7665239 2022.12.04 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7665238 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7665237 2022.12.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 7665236 2022.12.04 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 7665235 2022.12.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1000 7665234 2022.12.04 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7665233 2022.12.04 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7665264 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7665263 2022.12.04 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 7665262 2022.12.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7665261 2022.12.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7665260 2022.12.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7665259 2022.12.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7665258 2022.12.04 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7665257 2022.12.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7665256 2022.12.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7665255 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7665254 2022.12.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7665253 2022.12.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7665252 2022.12.04 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7665251 2022.12.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7665250 2022.12.04 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7665249 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7665232 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7665231 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7665230 2022.12.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7665229 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7665228 2022.12.04 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7665227 2022.12.04 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7665226 2022.12.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7665225 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7665224 2022.12.04 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7665223 2022.12.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7665222 2022.12.04 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 7665221 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7665220 2022.12.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7665219 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7665218 2022.12.04 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 7665217 2022.12.04 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7665216 2022.12.04 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7665215 2022.12.04 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 7665214 2022.12.04 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7665213 2022.12.04 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 7665212 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7665211 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7665210 2022.12.04 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7665209 2022.12.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 7665208 2022.12.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7665207 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7665206 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7665205 2022.12.04 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7665204 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7665203 2022.12.04 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7665202 2022.12.04 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7663228 2022.12.03 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7663227 2022.12.03 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7663226 2022.12.03 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7663225 2022.12.03 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7663224 2022.12.03 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7663223 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7663222 2022.12.03 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7663221 2022.12.03 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7663220 2022.12.03 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7663219 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7663218 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7663153 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7663152 2022.12.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7663151 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7663150 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7663149 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7663148 2022.12.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7663147 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7663146 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7663145 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7663144 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7663143 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 7663142 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7663141 2022.12.03 MB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7663140 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7663139 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7663138 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7663185 2022.12.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7663184 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7663183 2022.12.03 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7663182 2022.12.03 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7663181 2022.12.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 7663180 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7663179 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7663178 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7663177 2022.12.03 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7663176 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7663175 2022.12.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7663174 2022.12.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7663173 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7663172 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 7663171 2022.12.03 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7663170 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7663201 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7663200 2022.12.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7663199 2022.12.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7663198 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7663197 2022.12.03 MB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7663196 2022.12.03 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7663195 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 7663194 2022.12.03 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7663193 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7663192 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7663191 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7663190 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7663189 2022.12.03 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7663188 2022.12.03 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7663187 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7663186 2022.12.03 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 7663217 2022.12.03 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7663216 2022.12.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7663215 2022.12.03 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7663214 2022.12.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7663213 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 7663212 2022.12.03 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7663211 2022.12.03 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 7663210 2022.12.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7663209 2022.12.03 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 7663208 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7663207 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 7663206 2022.12.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7663205 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7663204 2022.12.03 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7663203 2022.12.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7663202 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7663169 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7663168 2022.12.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7663167 2022.12.03 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7663166 2022.12.03 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7663165 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7663164 2022.12.03 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7663163 2022.12.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7663162 2022.12.03 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7663160 2022.12.03 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7663159 2022.12.03 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7663158 2022.12.03 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7663157 2022.12.03 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7662248 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7662247 2022.12.03 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7662246 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 7662245 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 7662244 2022.12.03 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7662243 2022.12.03 PM mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 250 7662242 2022.12.03 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 28 7662241 2022.12.03 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7662240 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7662239 2022.12.03 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7662238 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 7662237 2022.12.03 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7662236 2022.12.03 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 7662201 2022.12.03 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7662200 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 7662199 2022.12.03 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7662198 2022.12.03 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7662197 2022.12.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7662196 2022.12.03 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7662195 2022.12.03 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3000 7662194 2022.12.03 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7662193 2022.12.03 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7662192 2022.12.03 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7662191 2022.12.03 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 500 7662189 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 7662188 2022.12.03 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7662187 2022.12.03 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 500 7662186 2022.12.03 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 300 7662185 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7662184 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7662183 2022.12.03 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 14 7662182 2022.12.03 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7662181 2022.12.03 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7662180 2022.12.03 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7662179 2022.12.03 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7662178 2022.12.03 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 30 7662177 2022.12.03 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 25 7662176 2022.12.03 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 7662175 2022.12.03 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 250 7662174 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7662173 2022.12.03 PM mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 7662172 2022.12.03 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7662171 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 7662217 2022.12.03 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7662216 2022.12.03 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 7662215 2022.12.03 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 7662214 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7662213 2022.12.03 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7662212 2022.12.03 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 7662211 2022.12.03 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 7662210 2022.12.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7662209 2022.12.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7662208 2022.12.03 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7662207 2022.12.03 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7662206 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7662205 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7662204 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7662203 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7662233 2022.12.03 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7662232 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7662231 2022.12.03 MB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7662230 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7662229 2022.12.03 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7662228 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7662227 2022.12.03 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7662226 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7662225 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7662224 2022.12.03 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7662223 2022.12.03 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7662222 2022.12.03 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7662221 2022.12.03 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7662220 2022.12.03 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7660272 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 7660271 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7660270 2022.12.02 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7660269 2022.12.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7660268 2022.12.02 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7660267 2022.12.02 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7660266 2022.12.02 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7660207 2022.12.02 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7660206 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7660205 2022.12.02 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7660204 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7660203 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7660201 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7660200 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7660199 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7660198 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7660197 2022.12.02 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7660196 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7660194 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7660127 2022.12.02 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7660126 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7660125 2022.12.02 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7660124 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7660123 2022.12.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7660122 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7660121 2022.12.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7660120 2022.12.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7660119 2022.12.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7660118 2022.12.02 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7660117 2022.12.02 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7660116 2022.12.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7660115 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7660114 2022.12.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7660113 2022.12.02 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7660159 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 7660158 2022.12.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7660157 2022.12.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7660156 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7660155 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7660154 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7660153 2022.12.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 7660152 2022.12.02 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7660151 2022.12.02 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7660150 2022.12.02 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7660149 2022.12.02 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 7660148 2022.12.02 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7660147 2022.12.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 120 7660146 2022.12.02 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 7660145 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7660144 2022.12.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7660143 2022.12.02 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 7660142 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 7660141 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7660140 2022.12.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7660139 2022.12.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 7660137 2022.12.02 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7660136 2022.12.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7660135 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7660134 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 7660133 2022.12.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 7660132 2022.12.02 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7660192 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7660191 2022.12.02 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7660190 2022.12.02 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7660189 2022.12.02 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7660188 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7660187 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 7660186 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7660185 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7660184 2022.12.02 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7660183 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7660182 2022.12.02 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7660181 2022.12.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7660180 2022.12.02 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7660179 2022.12.02 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7660178 2022.12.02 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7660177 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 7660095 2022.12.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7660094 2022.12.02 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7660093 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7660092 2022.12.02 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7660091 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7660090 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 7660088 2022.12.02 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7660087 2022.12.02 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7660086 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7660085 2022.12.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7660084 2022.12.02 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7660082 2022.12.02 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 3 7660081 2022.12.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7660080 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7660111 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7660110 2022.12.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7660109 2022.12.02 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7660108 2022.12.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7660107 2022.12.02 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7660106 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7660105 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7660104 2022.12.02 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7660103 2022.12.02 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 7660102 2022.12.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7660101 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7660100 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7660099 2022.12.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7660098 2022.12.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 7660097 2022.12.02 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7660096 2022.12.02 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7660079 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7660078 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 7660077 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7660076 2022.12.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7660075 2022.12.02 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7660073 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7660072 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7660071 2022.12.02 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7660070 2022.12.02 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7660069 2022.12.02 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7660068 2022.12.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7660067 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7660066 2022.12.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7660065 2022.12.02 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7660064 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 7660063 2022.12.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7660062 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7660061 2022.12.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7660060 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7660059 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7660057 2022.12.02 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7660056 2022.12.02 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7660055 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7660054 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7660053 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7660052 2022.12.02 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7660051 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7660049 2022.12.02 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7660050 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7660048 2022.12.02 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7660176 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7660175 2022.12.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7660173 2022.12.02 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7660174 2022.12.02 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7660172 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7660170 2022.12.02 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7660171 2022.12.02 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7660169 2022.12.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7660168 2022.12.02 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7660167 2022.12.02 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7660166 2022.12.02 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7660165 2022.12.02 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7660164 2022.12.02 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7660163 2022.12.02 MB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7660162 2022.12.02 MB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7660161 2022.12.02 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7658338 2022.12.01 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7658337 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7658336 2022.12.01 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7658335 2022.12.01 MB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7658334 2022.12.01 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7658333 2022.12.01 MB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7658332 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7658331 2022.12.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 7658330 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7658329 2022.12.01 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7658328 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7658327 2022.12.01 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7658310 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 7658309 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7658308 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7658307 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7658306 2022.12.01 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7658305 2022.12.01 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7658304 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7658303 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 7658302 2022.12.01 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7658301 2022.12.01 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7658300 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7658299 2022.12.01 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7658298 2022.12.01 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 7658297 2022.12.01 MB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7658296 2022.12.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 150 7658295 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 7658325 2022.12.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7658324 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 7658323 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7658322 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 7658321 2022.12.01 MB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 7658320 2022.12.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7658319 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 50 7658318 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7658317 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 7658316 2022.12.01 MB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7658315 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7658314 2022.12.01 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7658313 2022.12.01 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7658312 2022.12.01 MB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7658214 2022.12.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7658213 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7658212 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7658211 2022.12.01 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7658210 2022.12.01 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7658209 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7658208 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 7658207 2022.12.01 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7658206 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 50 7658205 2022.12.01 MB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 7658204 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 7658203 2022.12.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 7658202 2022.12.01 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7658201 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7658199 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7658278 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7658277 2022.12.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7658276 2022.12.01 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7658275 2022.12.01 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7658274 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 14 7658273 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7658272 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7658271 2022.12.01 MB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7658270 2022.12.01 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7658269 2022.12.01 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7658268 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 7658267 2022.12.01 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7658266 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7658265 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 7658264 2022.12.01 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7658263 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7658262 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 7658261 2022.12.01 MB mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7658260 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 7658259 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 7658258 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7658257 2022.12.01 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 7658256 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 7658255 2022.12.01 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7658254 2022.12.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 7658253 2022.12.01 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 7658252 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7658251 2022.12.01 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7658249 2022.12.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7658248 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 7658247 2022.12.01 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7658294 2022.12.01 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7658293 2022.12.01 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7658292 2022.12.01 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7658291 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7658290 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7658289 2022.12.01 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7658288 2022.12.01 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7658287 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7658286 2022.12.01 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 7658285 2022.12.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7658284 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7658283 2022.12.01 MB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7658282 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7658281 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7658279 2022.12.01 MB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7658246 2022.12.01 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7658245 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7658244 2022.12.01 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7658243 2022.12.01 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 7658242 2022.12.01 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7658241 2022.12.01 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7658240 2022.12.01 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7658239 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7658238 2022.12.01 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7658237 2022.12.01 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7658236 2022.12.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 500 7658235 2022.12.01 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 500 7658234 2022.12.01 MB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7658233 2022.12.01 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7658232 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7658231 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7658228 2022.12.01 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7658227 2022.12.01 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7658226 2022.12.01 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 7658225 2022.12.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 7658224 2022.12.01 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7658223 2022.12.01 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7658222 2022.12.01 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7658221 2022.12.01 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7658220 2022.12.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7658219 2022.12.01 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7658218 2022.12.01 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7658217 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7658216 2022.12.01 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7658215 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7657194 2022.12.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7657193 2022.12.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7657192 2022.12.01 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7657214 2022.12.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7657213 2022.12.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7657212 2022.12.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7657211 2022.12.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7657210 2022.12.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7657209 2022.12.01 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7657208 2022.12.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7657206 2022.12.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7657205 2022.12.01 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7657203 2022.12.01 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7657202 2022.12.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7657198 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7657195 2022.12.01 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 7657196 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7657226 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7657225 2022.12.01 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 7657224 2022.12.01 MB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7657223 2022.12.01 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7657222 2022.12.01 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7657221 2022.12.01 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 7657220 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7657219 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7657218 2022.12.01 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7657216 2022.12.01 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7657217 2022.12.01 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 7657204 2022.12.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7657201 2022.12.01 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7657199 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7657197 2022.12.01 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7657191 2022.12.01 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7657190 2022.12.01 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7657189 2022.12.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7657188 2022.12.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7657187 2022.12.01 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7657186 2022.12.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7657184 2022.12.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7657230 2022.12.01 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7657183 2022.12.01 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7657181 2022.12.01 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7657179 2022.12.01 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7657177 2022.12.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7657176 2022.12.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7657175 2022.12.01 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7657171 2022.12.01 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7657172 2022.12.01 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7657169 2022.12.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7657173 2022.12.01 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7657168 2022.12.01 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7657167 2022.12.01 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7657166 2022.12.01 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7657231 2022.12.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7657164 2022.12.01 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7657163 2022.12.01 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7657075 2022.12.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7656251 2022.11.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7656252 2022.11.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7656253 2022.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7656250 2022.11.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7656249 2022.11.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7656248 2022.11.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7656247 2022.11.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7656246 2022.11.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7656245 2022.11.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7656244 2022.11.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7656242 2022.11.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7656243 2022.11.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7654574 2022.11.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7654571 2022.11.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7654581 2022.11.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7654573 2022.11.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7654572 2022.11.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 7654570 2022.11.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 650 7654566 2022.11.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7654565 2022.11.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7654564 2022.11.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7654567 2022.11.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7654563 2022.11.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7654580 2022.11.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7654562 2022.11.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7652693 2022.11.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7652692 2022.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7652691 2022.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7652690 2022.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7652689 2022.11.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7652688 2022.11.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7652687 2022.11.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 43 7652686 2022.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7652685 2022.11.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7652684 2022.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7652683 2022.11.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7652682 2022.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7652681 2022.11.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7652680 2022.11.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 7652679 2022.11.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7652678 2022.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7652677 2022.11.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7652676 2022.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7652674 2022.11.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 7652673 2022.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7652671 2022.11.28 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7652670 2022.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7652669 2022.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7652668 2022.11.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7652666 2022.11.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7652665 2022.11.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7652664 2022.11.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7652663 2022.11.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7652662 2022.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7652660 2022.11.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7652661 2022.11.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7652659 2022.11.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7652657 2022.11.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7652658 2022.11.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7652655 2022.11.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7652652 2022.11.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7652653 2022.11.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7652654 2022.11.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 7652651 2022.11.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 7652649 2022.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7652648 2022.11.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7652646 2022.11.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7652647 2022.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7652645 2022.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7652643 2022.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7652644 2022.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7652642 2022.11.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7652641 2022.11.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7652638 2022.11.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7652637 2022.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7652636 2022.11.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7652635 2022.11.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 7650654 2022.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7650653 2022.11.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7650651 2022.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 7650652 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7650650 2022.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7650733 2022.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7650648 2022.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7650615 2022.11.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7650602 2022.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7650600 2022.11.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7650614 2022.11.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7650613 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7650612 2022.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7650611 2022.11.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7650610 2022.11.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7650609 2022.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7650608 2022.11.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7650607 2022.11.27 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7650606 2022.11.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7650605 2022.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 7650604 2022.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7650603 2022.11.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7650671 2022.11.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7650670 2022.11.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 60 7650669 2022.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7650668 2022.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7650667 2022.11.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7650666 2022.11.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 7650665 2022.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7650664 2022.11.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 250 7650663 2022.11.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 7650662 2022.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 7650661 2022.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7650660 2022.11.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7650659 2022.11.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7650658 2022.11.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7650657 2022.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7650631 2022.11.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7650630 2022.11.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7650629 2022.11.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7650628 2022.11.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7650627 2022.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7650626 2022.11.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 4 7650625 2022.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7650624 2022.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7650623 2022.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7650622 2022.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7650621 2022.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7650620 2022.11.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7650619 2022.11.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7650618 2022.11.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7650599 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7650598 2022.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7650596 2022.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7650595 2022.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7650594 2022.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7650593 2022.11.27 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7650592 2022.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7650591 2022.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7650590 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7650589 2022.11.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7650588 2022.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7650587 2022.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 450 7650585 2022.11.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 7650647 2022.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7650646 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7650645 2022.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7650644 2022.11.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7650643 2022.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7650579 2022.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7650642 2022.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7650641 2022.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7650640 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7650639 2022.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7650638 2022.11.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7650616 2022.11.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7650617 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7650637 2022.11.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7650636 2022.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7650635 2022.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7650634 2022.11.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7650633 2022.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7650632 2022.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7650583 2022.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7650582 2022.11.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7650581 2022.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7650580 2022.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7650578 2022.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7650577 2022.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7650576 2022.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 7650575 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7650574 2022.11.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7650573 2022.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7650572 2022.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7650571 2022.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7650569 2022.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7650568 2022.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7650567 2022.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7650566 2022.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7650565 2022.11.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7650564 2022.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7650563 2022.11.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7650562 2022.11.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 7650561 2022.11.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7650560 2022.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7650558 2022.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 7650557 2022.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7650556 2022.11.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7650555 2022.11.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7650554 2022.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7650553 2022.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7650552 2022.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7650551 2022.11.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7650655 2022.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7646633 2022.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7646632 2022.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7646631 2022.11.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7646665 2022.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 7646664 2022.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7646663 2022.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7646662 2022.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7646660 2022.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7646659 2022.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 7646658 2022.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 7646657 2022.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7646656 2022.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 7646655 2022.11.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7646653 2022.11.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7646652 2022.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7646651 2022.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7646650 2022.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7646649 2022.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7646648 2022.11.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7646647 2022.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7646646 2022.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7646645 2022.11.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7646644 2022.11.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7646643 2022.11.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7646642 2022.11.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7646641 2022.11.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7646640 2022.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7646639 2022.11.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7646638 2022.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7646637 2022.11.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7646636 2022.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7646635 2022.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7646634 2022.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7646614 2022.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7646613 2022.11.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7646612 2022.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 7646611 2022.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7646610 2022.11.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7646609 2022.11.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7646607 2022.11.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7646606 2022.11.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7646605 2022.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7646604 2022.11.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 34 7646603 2022.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7646602 2022.11.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7646601 2022.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7646600 2022.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7646599 2022.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 21 7646630 2022.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 7646629 2022.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7646628 2022.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 7646627 2022.11.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7646625 2022.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7646624 2022.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7646623 2022.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7646622 2022.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 7646620 2022.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 7646619 2022.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7646618 2022.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7646617 2022.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7646616 2022.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7646615 2022.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 7646598 2022.11.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7646597 2022.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7646596 2022.11.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7646595 2022.11.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7646594 2022.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7646593 2022.11.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7646592 2022.11.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7646669 2022.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7646591 2022.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7646590 2022.11.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7646586 2022.11.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7646589 2022.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7646587 2022.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7646588 2022.11.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7646585 2022.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7646584 2022.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7644992 2022.11.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7644991 2022.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7644990 2022.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7644989 2022.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7644988 2022.11.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7644986 2022.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7644985 2022.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7644984 2022.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7644983 2022.11.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7644982 2022.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7644977 2022.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7644979 2022.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7644978 2022.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7644392 2022.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7644391 2022.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7643479 2022.11.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7644394 2022.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7643480 2022.11.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7643481 2022.11.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7643478 2022.11.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7643476 2022.11.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7643474 2022.11.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7643477 2022.11.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7643473 2022.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7643475 2022.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7643472 2022.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7643461 2022.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7643460 2022.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7643470 2022.11.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7643469 2022.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7643468 2022.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7643467 2022.11.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 7643466 2022.11.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7643465 2022.11.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7643464 2022.11.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7643462 2022.11.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7643459 2022.11.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7643458 2022.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7643457 2022.11.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7644163 2022.11.24 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7644228 2022.11.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7644241 2022.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5000 7641419 2022.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 300 7641418 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641417 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7641416 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641405 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641402 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641401 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641403 2022.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 7641400 2022.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 7641415 2022.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7641414 2022.11.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7641413 2022.11.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7641412 2022.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7641411 2022.11.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7641410 2022.11.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7641409 2022.11.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7641408 2022.11.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7641407 2022.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7641406 2022.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7641399 2022.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7641398 2022.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7641396 2022.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 7641395 2022.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7641394 2022.11.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7641393 2022.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7641391 2022.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7641390 2022.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 7641392 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641389 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641387 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641384 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641383 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641376 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641374 2022.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7641373 2022.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7641375 2022.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7641372 2022.11.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7641371 2022.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7641370 2022.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7641369 2022.11.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7641368 2022.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7641381 2022.11.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7641380 2022.11.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7641379 2022.11.23 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7641378 2022.11.23 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7641377 2022.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7641367 2022.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7641366 2022.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7641365 2022.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7641364 2022.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7641363 2022.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7641361 2022.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7641360 2022.11.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7641359 2022.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7641358 2022.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7641357 2022.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7641356 2022.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7641355 2022.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7641354 2022.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7641353 2022.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7641352 2022.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7640032 2022.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7640031 2022.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7640029 2022.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7640028 2022.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7640025 2022.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 7640026 2022.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 7640024 2022.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7640022 2022.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7640020 2022.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 7640021 2022.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7640018 2022.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7640017 2022.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7640016 2022.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7640015 2022.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7639337 2022.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7639336 2022.11.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 7639335 2022.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7639333 2022.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7639334 2022.11.22 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7639332 2022.11.22 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 7639331 2022.11.22 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7639330 2022.11.22 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 7639328 2022.11.22 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7639329 2022.11.22 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7639327 2022.11.22 OP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7639325 2022.11.22 OP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 7639324 2022.11.22 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 7639326 2022.11.22 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7639401 2022.11.22 OP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7639400 2022.11.22 OP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7639399 2022.11.22 OP mapa
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7639398 2022.11.22 OP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7639397 2022.11.22 OP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7639396 2022.11.22 OP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7639395 2022.11.22 OP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7639394 2022.11.22 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7639393 2022.11.22 OP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7639392 2022.11.22 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 500 7639391 2022.11.22