Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Piotr Kunowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7474734 2022.10.02 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7474736 2022.10.02 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7474735 2022.10.02 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7474733 2022.10.02 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7474732 2022.10.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 7474731 2022.10.02 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7473992 2022.10.02 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7473991 2022.10.02 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7472655 2022.10.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7472654 2022.10.02 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7472653 2022.10.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7472652 2022.10.02 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7472651 2022.10.02 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7472650 2022.10.02 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7472649 2022.10.02 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7472648 2022.10.02 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7472647 2022.10.02 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7472645 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7472646 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7472644 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7472643 2022.10.02 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7472642 2022.10.02 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7472641 2022.10.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7472640 2022.10.02 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7472639 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7472637 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7472638 2022.10.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7472636 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 13 7472635 2022.10.02 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7472634 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 7472633 2022.10.02 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7472632 2022.10.02 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7472631 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7472630 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7472628 2022.10.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7472629 2022.10.02 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7472627 2022.10.02 PK mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 7472626 2022.10.02 MP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7473995 2022.10.02 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7473996 2022.10.02 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7473997 2022.10.02 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7473998 2022.10.02 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7473999 2022.10.02 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474000 2022.10.02 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7465438 2022.09.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7465437 2022.09.30 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7465436 2022.09.30 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7465432 2022.09.30 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7465434 2022.09.30 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7465431 2022.09.30 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7465433 2022.09.30 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7465435 2022.09.30 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7465430 2022.09.30 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7465428 2022.09.30 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7465427 2022.09.30 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7465425 2022.09.30 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7465429 2022.09.30 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7465426 2022.09.30 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7463028 2022.09.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 7463036 2022.09.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 7463032 2022.09.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7463034 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7463030 2022.09.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7463035 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7463025 2022.09.29 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7463021 2022.09.29 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7463033 2022.09.29 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7463022 2022.09.29 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7463031 2022.09.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7463023 2022.09.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7463026 2022.09.29 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7463027 2022.09.29 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7463029 2022.09.29 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7463024 2022.09.29 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7463019 2022.09.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7463017 2022.09.29 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7463020 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7463018 2022.09.29 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7458656 2022.09.27 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7459229 2022.09.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7458653 2022.09.27 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7458652 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7458651 2022.09.27 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7456580 2022.09.27 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7456575 2022.09.27 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7456579 2022.09.27 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7456578 2022.09.27 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7456577 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7456576 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7456572 2022.09.27 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7456571 2022.09.27 PK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7456570 2022.09.27 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7456574 2022.09.27 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7456573 2022.09.27 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7456569 2022.09.27 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7456567 2022.09.27 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 7456565 2022.09.27 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7456566 2022.09.27 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7456568 2022.09.27 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7453958 2022.09.26 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7453956 2022.09.26 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7453957 2022.09.26 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453955 2022.09.26 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7453953 2022.09.26 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7453950 2022.09.26 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7453954 2022.09.26 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7453952 2022.09.26 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7453949 2022.09.26 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7453948 2022.09.26 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7453947 2022.09.26 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7453877 2022.09.25 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7453879 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453876 2022.09.25 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7453872 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453874 2022.09.25 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7453873 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7453869 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7453871 2022.09.25 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7453868 2022.09.25 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7453870 2022.09.25 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7453865 2022.09.25 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7453864 2022.09.25 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7453867 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7453866 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7453863 2022.09.25 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7446868 2022.09.25 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446869 2022.09.25 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7446867 2022.09.25 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7446865 2022.09.25 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7446866 2022.09.25 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7446864 2022.09.25 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7446863 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7446860 2022.09.25 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7446862 2022.09.25 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7446861 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7446858 2022.09.25 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7446859 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7446857 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7446855 2022.09.25 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7446854 2022.09.25 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7446856 2022.09.25 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7446853 2022.09.25 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7446852 2022.09.25 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7444298 2022.09.24 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 7444299 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7444295 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7444297 2022.09.24 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7444294 2022.09.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7444296 2022.09.24 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7444293 2022.09.24 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7444292 2022.09.24 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7444291 2022.09.24 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7444288 2022.09.24 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7444290 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7444286 2022.09.24 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7444289 2022.09.24 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7444287 2022.09.24 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7443418 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7443419 2022.09.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7443420 2022.09.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7443421 2022.09.24 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7443417 2022.09.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7443416 2022.09.24 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7443415 2022.09.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7443414 2022.09.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7443413 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7443412 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7443402 2022.09.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7443403 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7443401 2022.09.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 7443410 2022.09.24 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7443411 2022.09.24 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7443400 2022.09.24 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7443406 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7443409 2022.09.24 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7443405 2022.09.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7443407 2022.09.24 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7443399 2022.09.24 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7443398 2022.09.24 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7443408 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7443397 2022.09.24 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7443404 2022.09.24 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7443396 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7443390 2022.09.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7443392 2022.09.24 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 7443391 2022.09.24 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7443388 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7443385 2022.09.24 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 7443393 2022.09.24 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7443386 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7443387 2022.09.24 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7443383 2022.09.24 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7443384 2022.09.24 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7443395 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7443380 2022.09.24 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7443394 2022.09.24 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7443382 2022.09.24 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7443389 2022.09.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7443381 2022.09.24 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7441142 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7441143 2022.09.24 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7441144 2022.09.24 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7439023 2022.09.23 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7439025 2022.09.23 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7439024 2022.09.23 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7439026 2022.09.23 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7439021 2022.09.23 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7439022 2022.09.23 PK mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 7439020 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7438533 2022.09.23 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7438532 2022.09.23 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 7438535 2022.09.23 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7438534 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 14 7438530 2022.09.23 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7438531 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7438528 2022.09.23 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7438529 2022.09.23 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7438520 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 7438526 2022.09.23 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7438527 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7438525 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7438522 2022.09.23 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7438523 2022.09.23 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7438524 2022.09.23 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7438517 2022.09.23 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7438518 2022.09.23 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7438521 2022.09.23 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7438519 2022.09.23 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7438516 2022.09.23 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7438515 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 7438512 2022.09.23 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7438514 2022.09.23 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7438513 2022.09.23 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7436871 2022.09.22 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 180 7436872 2022.09.22 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7434489 2022.09.21 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7434492 2022.09.21 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7434486 2022.09.21 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 11 7434490 2022.09.21 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 9 7434491 2022.09.21 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7434487 2022.09.21 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7434485 2022.09.21 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7434488 2022.09.21 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7434484 2022.09.21 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7434483 2022.09.21 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7434481 2022.09.21 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 7434474 2022.09.21 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7434480 2022.09.21 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7434476 2022.09.21 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7434477 2022.09.21 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7434479 2022.09.21 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7434475 2022.09.21 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7434471 2022.09.21 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7434472 2022.09.21 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7434478 2022.09.21 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7434473 2022.09.21 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7434493 2022.09.21 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7434467 2022.09.21 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7434470 2022.09.21 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7434469 2022.09.21 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7432973 2022.09.19 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7428238 2022.09.19 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428237 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7428236 2022.09.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7428234 2022.09.19 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7428235 2022.09.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7428233 2022.09.19 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7428232 2022.09.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7428239 2022.09.19 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7428231 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7428229 2022.09.19 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 7428230 2022.09.19 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7428228 2022.09.19 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7428227 2022.09.19 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7428224 2022.09.19 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7428226 2022.09.19 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7428225 2022.09.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7428221 2022.09.19 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7428223 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7428220 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7428222 2022.09.19 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7428219 2022.09.19 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7428218 2022.09.19 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7428216 2022.09.19 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7428217 2022.09.19 PK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7422503 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7421302 2022.09.17 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7421303 2022.09.17 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7421301 2022.09.17 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7421300 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7420745 2022.09.17 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7420744 2022.09.17 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7427410 2022.09.17 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7420746 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7420761 2022.09.17 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7420760 2022.09.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7420762 2022.09.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7420758 2022.09.17 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7420759 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7420755 2022.09.17 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7420757 2022.09.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7420754 2022.09.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7420756 2022.09.17 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7420753 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7420752 2022.09.17 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7420749 2022.09.17 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7420751 2022.09.17 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7420750 2022.09.17 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7420748 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7420747 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7419508 2022.09.17 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7419507 2022.09.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7419506 2022.09.17 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7419523 2022.09.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7419522 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7419521 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7419520 2022.09.17 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7419519 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7419518 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7419517 2022.09.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7419516 2022.09.17 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7419515 2022.09.17 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7419514 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7419513 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7419512 2022.09.17 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7419511 2022.09.17 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7419510 2022.09.17 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7419576 2022.09.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7419509 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7419502 2022.09.17 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7419503 2022.09.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 7419504 2022.09.17 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7419505 2022.09.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7419501 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7419500 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7419499 2022.09.17 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7419498 2022.09.17 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7419497 2022.09.17 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7419496 2022.09.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7419495 2022.09.17 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7419494 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7419493 2022.09.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7419492 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7419490 2022.09.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7419491 2022.09.17 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7418964 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7418967 2022.09.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7417888 2022.09.16 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7417887 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7416920 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7416918 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7416917 2022.09.16 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7416915 2022.09.16 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7418965 2022.09.16 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7416916 2022.09.16 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7416914 2022.09.16 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7416913 2022.09.16 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7416919 2022.09.16 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7416912 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7416911 2022.09.16 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7416908 2022.09.16 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7416910 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7416909 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7416907 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7416906 2022.09.16 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7416905 2022.09.16 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7416904 2022.09.16 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7416903 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7416902 2022.09.16 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7416901 2022.09.16 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7416900 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7416899 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7416898 2022.09.16 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7416897 2022.09.16 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7416896 2022.09.16 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 8 7416895 2022.09.16 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7416892 2022.09.16 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7416893 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7416894 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7414571 2022.09.15 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7414570 2022.09.15 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7414569 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 7414568 2022.09.15 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7414567 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7414566 2022.09.15 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7414565 2022.09.15 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7414564 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7414563 2022.09.15 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7414562 2022.09.15 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7414561 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7414560 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7414559 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7414558 2022.09.15 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7414331 2022.09.15 MB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7414330 2022.09.15 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7414329 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7414328 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7414327 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7414325 2022.09.15 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7414326 2022.09.15 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7414324 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7414323 2022.09.15 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7414322 2022.09.15 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7414321 2022.09.15 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7414320 2022.09.15 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7414317 2022.09.15 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7414315 2022.09.15 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7414314 2022.09.15 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7414313 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7414318 2022.09.15 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7414319 2022.09.15 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 7414312 2022.09.15 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7414316 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 7414311 2022.09.15 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7414310 2022.09.15 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 7414308 2022.09.15 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7414309 2022.09.15 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7414307 2022.09.15 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7414306 2022.09.15 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7414305 2022.09.15 MB mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7412320 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7412321 2022.09.14 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7412318 2022.09.14 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7412319 2022.09.14 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7412216 2022.09.14 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7412214 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7412215 2022.09.14 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7412206 2022.09.14 MB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7412205 2022.09.14 MB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7412203 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7412204 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 7412202 2022.09.14 MB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7412201 2022.09.14 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7412200 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7412199 2022.09.14 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7412198 2022.09.14 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7412197 2022.09.14 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7412196 2022.09.14 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7412195 2022.09.14 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7412194 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7412193 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7412191 2022.09.14 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7412189 2022.09.14 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7412192 2022.09.14 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7412190 2022.09.14 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 7412188 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7412187 2022.09.14 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7412186 2022.09.14 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7412185 2022.09.14 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7412184 2022.09.14 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7412183 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7412182 2022.09.14 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7412181 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7412180 2022.09.14 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7412179 2022.09.14 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7412178 2022.09.14 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7412177 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7412176 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7412175 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7412174 2022.09.14 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7412173 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7412172 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7412171 2022.09.14 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7412170 2022.09.14 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7412169 2022.09.14 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 5 7412168 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7412167 2022.09.14 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 7412166 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7412165 2022.09.14 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7412164 2022.09.14 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7412163 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7412162 2022.09.14 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7412161 2022.09.14 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 7412160 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7412159 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7411584 2022.09.13 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7411094 2022.09.13 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7411091 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7411092 2022.09.13 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7411090 2022.09.13 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 7411088 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7411087 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7411086 2022.09.13 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7411089 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 7411085 2022.09.13 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7411082 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 7411081 2022.09.13 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7411083 2022.09.13 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7411084 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7411078 2022.09.13 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7411079 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7411080 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7411093 2022.09.13 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7411077 2022.09.13 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7411075 2022.09.13 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7411074 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7411073 2022.09.13 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7411076 2022.09.13 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7411070 2022.09.13 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7411072 2022.09.13 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 7411071 2022.09.13 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7411069 2022.09.13 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 4 7411068 2022.09.13 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7411067 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7411065 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 7411066 2022.09.13 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 20 7411064 2022.09.13 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 7411063 2022.09.13 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7411640 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7411579 2022.09.13 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7411582 2022.09.13 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7411583 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7411578 2022.09.13 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7411580 2022.09.13 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7411581 2022.09.13 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7398358 2022.09.09 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7398340 2022.09.09 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7398341 2022.09.09 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7398342 2022.09.09 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7398339 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7398338 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7398336 2022.09.09 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7398337 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7398335 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7398334 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7398333 2022.09.09 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 7398356 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7398357 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7398355 2022.09.09 PK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7398353 2022.09.09 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7398354 2022.09.09 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7398351 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7398507 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7398349 2022.09.09 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7398352 2022.09.09 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 7398350 2022.09.09 PK mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7398347 2022.09.09 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 7 7398346 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7398348 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7398344 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7398345 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7398343 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7398325 2022.09.09 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7398326 2022.09.09 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7398332 2022.09.09 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7398328 2022.09.09 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7398329 2022.09.09 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7398330 2022.09.09 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7398331 2022.09.09 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7398324 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7398323 2022.09.09 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7398327 2022.09.09 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7398322 2022.09.09 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7398321 2022.09.09 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7398320 2022.09.09 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7398319 2022.09.09 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7398509 2022.09.09 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7398318 2022.09.09 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7396524 2022.09.08 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7396522 2022.09.08 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7396523 2022.09.08 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7396517 2022.09.08 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7396519 2022.09.08 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7396521 2022.09.08 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7396518 2022.09.08 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7396520 2022.09.08 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7396515 2022.09.08 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7396516 2022.09.08 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7391032 2022.09.05 PK mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7385148 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7371476 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7371474 2022.08.31 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7371475 2022.08.31 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7371473 2022.08.31 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7371472 2022.08.31 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7371471 2022.08.31 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7371469 2022.08.31 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 7371470 2022.08.31 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7371468 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7371467 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7371466 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7367520 2022.08.30 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7367519 2022.08.30 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7367518 2022.08.30 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7367517 2022.08.30 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7367516 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7367521 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7367515 2022.08.30 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7367513 2022.08.30 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7367512 2022.08.30 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 7367511 2022.08.30 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7367514 2022.08.30 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7367510 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7367508 2022.08.30 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7367509 2022.08.30 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7365947 2022.08.29 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7365948 2022.08.29 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7365946 2022.08.29 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7365945 2022.08.29 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7365781 2022.08.29 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7360634 2022.08.28 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7360639 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7360633 2022.08.28 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7360638 2022.08.28 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7360631 2022.08.28 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7360642 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7360627 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7360629 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7360628 2022.08.28 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7360624 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7360625 2022.08.28 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7360626 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7360621 2022.08.28 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7360622 2022.08.28 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7360623 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7360662 2022.08.28 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7360660 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7360657 2022.08.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7360658 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 7360656 2022.08.28 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 7360654 2022.08.28 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7360666 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7360653 2022.08.28 PK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 7360652 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7360651 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7360650 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 7360649 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7360659 2022.08.28 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7360661 2022.08.28 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7360648 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7360665 2022.08.28 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7360647 2022.08.28 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 7360646 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7360655 2022.08.28 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7360645 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7360664 2022.08.28 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 7360644 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7360641 2022.08.28 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7360643 2022.08.28 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7360663 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7360640 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7360637 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 7360635 2022.08.28 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7360667 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7360636 2022.08.28 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7360632 2022.08.28 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7360630 2022.08.28 PK mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7363864 2022.08.28 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7359298 2022.08.27 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7359297 2022.08.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7359300 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 7359290 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7359296 2022.08.27 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7359299 2022.08.27 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7359292 2022.08.27 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7359295 2022.08.27 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7359291 2022.08.27 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7359293 2022.08.27 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7359294 2022.08.27 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7359287 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7359289 2022.08.27 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7359288 2022.08.27 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7359284 2022.08.26 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7359286 2022.08.26 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7359285 2022.08.26 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7359283 2022.08.26 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7359282 2022.08.26 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7359279 2022.08.26 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7359281 2022.08.26 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7359301 2022.08.26 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7359280 2022.08.26 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7359278 2022.08.26 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7359276 2022.08.26 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7359277 2022.08.26 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7359273 2022.08.26 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7359275 2022.08.26 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7359274 2022.08.26 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7359272 2022.08.26 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7341708 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7339238 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7339254 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7339252 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7339253 2022.08.21 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7339250 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7339251 2022.08.21 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7339248 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7339249 2022.08.21 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7339246 2022.08.21 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7339247 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7339245 2022.08.21 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7339244 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7339243 2022.08.21 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7339242 2022.08.21 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7339240 2022.08.21 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7339241 2022.08.21 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7339034 2022.08.21 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7339017 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7339015 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7339013 2022.08.21 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7339014 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7339012 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7339016 2022.08.21 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7339011 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7339010 2022.08.21 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7339032 2022.08.21 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7339030 2022.08.21 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 7339033 2022.08.21 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7339031 2022.08.21 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7339029 2022.08.21 PK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7339028 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7339026 2022.08.21 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7339025 2022.08.21 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7339024 2022.08.21 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7339027 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7339023 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7339019 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7339022 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7339018 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7339021 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7339020 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7339005 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7339008 2022.08.21 PK mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7339007 2022.08.21 PK mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7339003 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7339001 2022.08.21 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7339002 2022.08.21 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7339009 2022.08.21 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7339006 2022.08.21 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7339004 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7338998 2022.08.21 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7338999 2022.08.21 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7339000 2022.08.21 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 7338996 2022.08.21 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7338997 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7338994 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7338995 2022.08.21 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7338263 2022.08.20 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7338262 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7338255 2022.08.20 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7338254 2022.08.20 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7338253 2022.08.20 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7338252 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7338251 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7338250 2022.08.20 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7338249 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7338245 2022.08.20 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7338246 2022.08.20 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7338243 2022.08.20 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7338248 2022.08.20 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7338241 2022.08.20 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7338242 2022.08.20 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7338240 2022.08.20 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7338244 2022.08.20 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7338247 2022.08.20 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7338239 2022.08.20 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7334494 2022.08.19 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7334371 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7334369 2022.08.19 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7334370 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7334367 2022.08.19 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7334368 2022.08.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7334129 2022.08.19 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7334128 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7334130 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7334126 2022.08.19 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7334123 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7334127 2022.08.19 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7334124 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7334125 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7334121 2022.08.19 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7334122 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7334119 2022.08.19 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7334120 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7334118 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7334115 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7334114 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7334112 2022.08.19 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7334113 2022.08.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7334116 2022.08.19 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7334117 2022.08.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7334111 2022.08.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7334107 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7334109 2022.08.19 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7334110 2022.08.19 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7334106 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7334108 2022.08.19 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7334104 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7334102 2022.08.19 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7334103 2022.08.19 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7334105 2022.08.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7331921 2022.08.18 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7331924 2022.08.18 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7331920 2022.08.18 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7331922 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7331919 2022.08.18 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7331917 2022.08.18 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7331918 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7331916 2022.08.18 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7331915 2022.08.18 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7328849 2022.08.17 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7328850 2022.08.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7328847 2022.08.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7328848 2022.08.17 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7328846 2022.08.17 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7328843 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7328842 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 7328844 2022.08.17 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7328845 2022.08.17 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7328841 2022.08.17 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7328839 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7328838 2022.08.17 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7328840 2022.08.17 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7328835 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7328836 2022.08.17 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7328834 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7328832 2022.08.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7328831 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7328837 2022.08.17 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7328833 2022.08.17 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7328830 2022.08.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7326725 2022.08.16 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7326726 2022.08.16 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7326722 2022.08.16 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7326721 2022.08.16 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7326723 2022.08.16 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7326718 2022.08.16 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7326719 2022.08.16 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7326720 2022.08.16 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7326717 2022.08.16 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7324046 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7324047 2022.08.15 PK mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7324048 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7324049 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7324050 2022.08.15 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 7324051 2022.08.15 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7324052 2022.08.15 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7324053 2022.08.15 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7324054 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 7324055 2022.08.15 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 11 7324056 2022.08.15 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7324057 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7324058 2022.08.15 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7324059 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7324060 2022.08.15 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7324061 2022.08.15 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7324062 2022.08.15 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7324063 2022.08.15 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7316109 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7316110 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7316108 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7316111 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7316106 2022.08.14 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7316107 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7316102 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 7316098 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7316099 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7316100 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7316097 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7316104 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7316096 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7316103 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7316101 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7316094 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7316095 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7316092 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7316091 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7316090 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7316089 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7316088 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 7316084 2022.08.14 ŚK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 7316083 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7316087 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7316082 2022.08.14 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7316093 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7316081 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7316085 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316079 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7316080 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7316078 2022.08.14 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7316077 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7316074 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7316076 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7316075 2022.08.14 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7316086 2022.08.14 ŚK mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7316073 2022.08.14 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7315316 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7315315 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7315317 2022.08.12 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7315314 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7315313 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7315312 2022.08.12 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7315311 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 7315310 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7315318 2022.08.12 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7310862 2022.08.12 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7310863 2022.08.12 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7310861 2022.08.12 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7310860 2022.08.12 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7310859 2022.08.12 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7310858 2022.08.12 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7310857 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7310856 2022.08.12 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7310713 2022.08.11 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7310714 2022.08.11 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7310711 2022.08.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7310712 2022.08.11 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7310710 2022.08.11 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7310708 2022.08.11 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7310707 2022.08.11 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7310709 2022.08.11 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7310705 2022.08.11 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7310706 2022.08.11 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7310704 2022.08.11 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7303796 2022.08.09 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7303793 2022.08.09 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7303795 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7303794 2022.08.09 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7303792 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7303788 2022.08.09 PK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7303791 2022.08.09 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7303790 2022.08.09 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7303789 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7303785 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7303784 2022.08.09 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7303783 2022.08.09 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7303786 2022.08.09 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7303787 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7303782 2022.08.09 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7303781 2022.08.09 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7303780 2022.08.09 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7273743 2022.07.30 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7273554 2022.07.30 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7273551 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7273553 2022.07.30 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7273552 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7273548 2022.07.30 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7273550 2022.07.30 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7273549 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7273547 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7273545 2022.07.30 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7273546 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7273544 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7273543 2022.07.30 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7273542 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7273538 2022.07.30 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 7273540 2022.07.30 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7273539 2022.07.30 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7273535 2022.07.30 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7273541 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7273534 2022.07.30 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7273537 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7273533 2022.07.30 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7273536 2022.07.30 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7273529 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7273530 2022.07.30 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7273531 2022.07.30 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7273532 2022.07.30 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7273528 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7273527 2022.07.30 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7273525 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7273524 2022.07.30 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7273526 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7273523 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7273521 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7273522 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7273518 2022.07.30 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7273517 2022.07.30 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7273520 2022.07.30 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7273519 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7273514 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7273516 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7273515 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7273513 2022.07.30 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7269071 2022.07.28 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7268369 2022.07.28 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7268340 2022.07.28 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7268339 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7268338 2022.07.28 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7268341 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7268337 2022.07.28 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7268336 2022.07.28 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7268334 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7268335 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7268330 2022.07.28 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7268332 2022.07.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7268331 2022.07.28 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7268333 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7268325 2022.07.28 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7268328 2022.07.28 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7268327 2022.07.28 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7268326 2022.07.28 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7268323 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7268322 2022.07.28 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7268324 2022.07.28 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7268329 2022.07.28 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7268321 2022.07.28 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7257210 2022.07.24 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7260939 2022.07.24 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7260940 2022.07.24 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7260938 2022.07.24 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7260854 2022.07.24 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7257208 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7257209 2022.07.24 LB mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7257207 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7257206 2022.07.24 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7257205 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7257241 2022.07.24 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7257240 2022.07.24 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7257242 2022.07.24 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7257239 2022.07.24 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7257237 2022.07.24 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7257238 2022.07.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7260943 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7257236 2022.07.24 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7257234 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7257233 2022.07.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7257235 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7257231 2022.07.24 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7257228 2022.07.24 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 7257224 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7257226 2022.07.24 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7257225 2022.07.24 PK mapa