Pełna lista obserwacji drużyny

Anna W-K : Anna Włodarczak-Komosińska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


<
Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7481316 2022.10.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 7481317 2022.10.04 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7464468 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7460854 2022.09.28 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 45 7460851 2022.09.28 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 7460852 2022.09.28 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7460853 2022.09.28 WM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7460847 2022.09.28 WM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7460849 2022.09.28 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7460850 2022.09.28 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 250 7460848 2022.09.28 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7446230 2022.09.25 WM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7446228 2022.09.25 WM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 7446227 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7446226 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7446229 2022.09.25 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7444520 2022.09.24 WM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7444519 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 7444518 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 180 7444517 2022.09.24 WM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7444514 2022.09.24 WM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 22 7444516 2022.09.24 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7444513 2022.09.24 WM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 7444511 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 7444510 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 7444512 2022.09.24 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7444515 2022.09.24 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7444509 2022.09.24 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 15 7444507 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 7444506 2022.09.24 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 7444508 2022.09.24 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7444504 2022.09.24 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4500 7444505 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7444503 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 7444502 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 65 7444499 2022.09.24 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 7444501 2022.09.24 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 120 7444500 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 7444497 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 7444496 2022.09.24 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5500 7444498 2022.09.24 WM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7444495 2022.09.24 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7444494 2022.09.23 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7428201 2022.09.18 WM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7424674 2022.09.18 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7424673 2022.09.18 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7424675 2022.09.18 WM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7421299 2022.09.17 WM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7421268 2022.09.17 WM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7421267 2022.09.17 WM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 7420125 2022.09.17 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7419731 2022.09.17 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7419730 2022.09.17 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 7415456 2022.09.15 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 7415455 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 7415454 2022.09.15 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7415452 2022.09.15 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7415453 2022.09.15 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7415451 2022.09.15 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7415447 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7415450 2022.09.15 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7415449 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7415448 2022.09.15 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 20 7415445 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7415446 2022.09.15 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 7415444 2022.09.15 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7415442 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 350 7415443 2022.09.15 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7415440 2022.09.15 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7415441 2022.09.15 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7415439 2022.09.15 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 7412880 2022.09.14 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 40 7412881 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 7412879 2022.09.14 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 60 7412878 2022.09.14 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7412877 2022.09.14 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7412875 2022.09.14 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7412874 2022.09.14 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7412873 2022.09.14 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7409997 2022.09.13 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7409998 2022.09.13 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7409259 2022.09.13 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7409258 2022.09.13 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7409257 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 7409256 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7409255 2022.09.13 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 15 7409253 2022.09.13 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7409254 2022.09.13 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 3 7409251 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 7409252 2022.09.12 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7409249 2022.09.12 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 22 7409250 2022.09.12 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 7409247 2022.09.12 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 45 7409248 2022.09.12 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7406204 2022.09.11 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7406206 2022.09.11 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 80 7406205 2022.09.11 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7406202 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7406207 2022.09.11 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 160 7406203 2022.09.11 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 7389798 2022.09.06 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 7389797 2022.09.06 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 7389796 2022.09.06 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 7389795 2022.09.06 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 7389794 2022.09.06 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 220 7389793 2022.09.06 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7388636 2022.09.05 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7388637 2022.09.05 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 7388635 2022.09.05 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7388632 2022.09.05 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7388634 2022.09.05 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 53 7388633 2022.09.05 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7388631 2022.09.05 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7384580 2022.09.04 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7384581 2022.09.04 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7383864 2022.09.04 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7383863 2022.09.04 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7383861 2022.09.04 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 7383862 2022.09.04 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7383858 2022.09.04 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7383860 2022.09.04 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7383859 2022.09.04 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7383857 2022.09.04 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7383856 2022.09.04 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7383855 2022.09.04 WM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7383854 2022.09.04 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7379166 2022.09.03 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7379164 2022.09.03 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7379165 2022.09.03 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7379163 2022.09.03 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 7379162 2022.09.03 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7379160 2022.09.03 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 7379161 2022.09.03 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7379159 2022.09.03 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 178 7379158 2022.09.03 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7373956 2022.09.01 WM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7373954 2022.09.01 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7373955 2022.09.01 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7373953 2022.09.01 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7368473 2022.08.30 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7368472 2022.08.30 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7368470 2022.08.30 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7368471 2022.08.30 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7368466 2022.08.30 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 7368469 2022.08.30 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7368467 2022.08.30 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7368468 2022.08.30 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7368465 2022.08.30 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7368463 2022.08.30 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7368464 2022.08.30 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 7368460 2022.08.30 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7368461 2022.08.30 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7368462 2022.08.30 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7368459 2022.08.30 WM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7363031 2022.08.28 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7363032 2022.08.28 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7363030 2022.08.28 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 8 7363029 2022.08.28 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7358594 2022.08.27 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7358592 2022.08.27 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 7358591 2022.08.27 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 160 7358595 2022.08.27 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7358593 2022.08.27 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7358590 2022.08.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7358589 2022.08.27 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7358584 2022.08.27 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7358588 2022.08.27 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7358585 2022.08.27 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7358583 2022.08.27 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7358587 2022.08.27 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7358586 2022.08.27 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7358582 2022.08.27 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7358581 2022.08.27 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7354402 2022.08.26 WM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 15 7354400 2022.08.26 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7354401 2022.08.26 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7354399 2022.08.26 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7354398 2022.08.26 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7354397 2022.08.26 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7354396 2022.08.26 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7354395 2022.08.26 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7344534 2022.08.22 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7344536 2022.08.22 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7344535 2022.08.22 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7344532 2022.08.22 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7344530 2022.08.22 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7344531 2022.08.22 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7344533 2022.08.22 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7343249 2022.08.22 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7340220 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7340216 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7340214 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7340221 2022.08.21 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7340219 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7340213 2022.08.21 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7340209 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7340210 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 250 7340207 2022.08.21 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7340212 2022.08.21 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 7340201 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7340205 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7340206 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7340211 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7340202 2022.08.21 WM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7340208 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7340222 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7340204 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7340203 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7340200 2022.08.21 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7338912 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7338911 2022.08.21 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7338909 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7338910 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7338287 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7336918 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7336917 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 7336913 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7336916 2022.08.20 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7336914 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7336912 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7336915 2022.08.20 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 7336910 2022.08.20 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7336911 2022.08.20 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7336909 2022.08.20 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 7336907 2022.08.20 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 38 7336908 2022.08.20 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7336906 2022.08.20 WM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7329421 2022.08.17 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7329422 2022.08.17 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7329420 2022.08.17 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7329418 2022.08.17 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7329417 2022.08.17 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7329416 2022.08.17 WM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7329415 2022.08.16 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7321723 2022.08.15 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 7321746 2022.08.15 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7321722 2022.08.15 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7321725 2022.08.15 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 7321724 2022.08.15 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7321747 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7321721 2022.08.15 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7320315 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7320316 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7316484 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7316483 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7316479 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7316482 2022.08.14 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316481 2022.08.14 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7316478 2022.08.14 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7316477 2022.08.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2000 7316480 2022.08.14 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7316476 2022.08.14 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 26 7316475 2022.08.14 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7316473 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7316472 2022.08.14 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7316471 2022.08.14 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7316474 2022.08.14 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7316470 2022.08.14 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7316468 2022.08.14 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 42 7316469 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7316466 2022.08.14 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7316467 2022.08.14 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7316464 2022.08.14 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316463 2022.08.14 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7316465 2022.08.14 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7316462 2022.08.14 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 102 7316461 2022.08.14 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7313991 2022.08.13 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7313992 2022.08.13 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7313988 2022.08.13 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7313990 2022.08.13 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7313987 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 7313989 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7313986 2022.08.13 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7313982 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7313984 2022.08.13 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7313983 2022.08.13 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7313985 2022.08.13 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7313981 2022.08.13 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7313980 2022.08.13 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7313979 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7313978 2022.08.13 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7313977 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7313976 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7313975 2022.08.13 WM mapa
rzadki dubelt, Gallinago media 2 7306531 2022.08.10 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7306529 2022.08.10 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7306530 2022.08.10 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 45 7306528 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7306526 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7306523 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7306524 2022.08.10 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7306522 2022.08.10 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7306525 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 7306518 2022.08.10 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7306521 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7306520 2022.08.10 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7306517 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7306513 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7306512 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7306511 2022.08.10 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7306516 2022.08.10 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7306515 2022.08.10 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7306514 2022.08.10 WM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7291400 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7291401 2022.08.06 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7291398 2022.08.06 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 7291399 2022.08.06 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 7291397 2022.08.06 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7291396 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7291395 2022.08.06 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7291393 2022.08.06 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7291394 2022.08.06 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7291392 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7291391 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7291390 2022.08.06 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7291389 2022.08.06 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 7291387 2022.08.06 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7291388 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7279502 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7279501 2022.08.01 WM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7279497 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7279500 2022.08.01 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7279496 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7279498 2022.08.01 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7279499 2022.08.01 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7279495 2022.08.01 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 7279494 2022.08.01 WM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7279492 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7279493 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7279491 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 7279490 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7279488 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7279489 2022.08.01 WM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 7279486 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 58 7279487 2022.08.01 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 7279485 2022.08.01 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 55 7277021 2022.07.31 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7277020 2022.07.31 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7277018 2022.07.31 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 7277019 2022.07.31 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7277017 2022.07.31 WM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7277016 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 7270799 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7270798 2022.07.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 7270795 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7270794 2022.07.29 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7270797 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7270796 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 7270790 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 7270792 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7270791 2022.07.29 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7270789 2022.07.29 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7270788 2022.07.29 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7270793 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7270787 2022.07.29 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7270786 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 7270783 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7270784 2022.07.29 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7270782 2022.07.29 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7270785 2022.07.29 WM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7265791 2022.07.27 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7251089 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 7251090 2022.07.22 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 7251086 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7251088 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7251085 2022.07.22 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 7251084 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7251083 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7251087 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7251082 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7251081 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 28 7251078 2022.07.22 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7251080 2022.07.22 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7251079 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7251077 2022.07.22 ZP mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7251073 2022.07.22 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7251076 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7251074 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 150 7251075 2022.07.22 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7235882 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7235883 2022.07.17 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7235879 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7235880 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 17 7235881 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7235878 2022.07.17 WM mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 7235877 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7235875 2022.07.17 WM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 7235876 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7235874 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7235872 2022.07.17 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7235871 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7235873 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7233046 2022.07.16 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7233045 2022.07.16 WM mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7233047 2022.07.16 WM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7233042 2022.07.16 WM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7233044 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7233043 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 7233041 2022.07.16 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 7233040 2022.07.16 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7233038 2022.07.16 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 7233039 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 7233037 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 7233035 2022.07.16 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 7233036 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 7233034 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7233032 2022.07.16 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 7233048 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7233031 2022.07.16 WM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7233033 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7233029 2022.07.16 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7233027 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 7233030 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7233028 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 7233025 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7233024 2022.07.16 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 80 7233026 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7233049 2022.07.16 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7233023 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 29 7233022 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7233021 2022.07.16 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7233020 2022.07.16 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7211215 2022.07.10 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7211216 2022.07.10 WM mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7211214 2022.07.10 WM mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 7211213 2022.07.10 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7211212 2022.07.10 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 7206398 2022.07.09 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7206397 2022.07.09 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 7206399 2022.07.09 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7206400 2022.07.09 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 7206396 2022.07.09 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7206393 2022.07.09 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7206394 2022.07.08 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7206392 2022.07.08 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7206395 2022.07.08 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 7187015 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7187014 2022.07.03 WM mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 7187010 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7187013 2022.07.03 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7187011 2022.07.03 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7187012 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7187009 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7187008 2022.07.03 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7187007 2022.07.03 WM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 7187016 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7187006 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7187005 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7187004 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7187002 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7187003 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7187001 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7187000 2022.07.01 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7186996 2022.07.01 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7186998 2022.07.01 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7186999 2022.07.01 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7186997 2022.07.01 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7186995 2022.07.01 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 7186994 2022.07.01 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7186993 2022.07.01 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7186992 2022.07.01 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7186990 2022.07.01 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7186991 2022.06.28 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 7162302 2022.06.26 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7162301 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7162299 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7162298 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7162296 2022.06.26 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7162300 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7162295 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 7162294 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7162293 2022.06.26 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7162297 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7137677 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7137676 2022.06.19 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7137674 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 7137671 2022.06.19 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7137673 2022.06.19 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7137670 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7137669 2022.06.19 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7137672 2022.06.19 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7137667 2022.06.19 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7137666 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7137664 2022.06.19 WM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7137665 2022.06.19 WM mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7137663 2022.06.19 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7137668 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7130530 2022.06.18 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7128323 2022.06.18 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7128325 2022.06.18 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7128324 2022.06.18 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7128322 2022.06.18 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7128320 2022.06.17 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7128321 2022.06.15 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7095089 2022.06.10 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7095090 2022.06.10 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7095088 2022.06.10 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7095086 2022.06.10 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7095085 2022.06.09 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7090290 2022.06.09 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7090291 2022.06.09 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7090292 2022.06.09 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7090288 2022.06.09 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7090289 2022.06.09 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7090287 2022.06.09 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7090286 2022.06.07 WM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 7081506 2022.06.07 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 7081507 2022.06.07 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7081505 2022.06.07 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7081503 2022.06.07 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7081502 2022.06.07 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7081504 2022.06.07 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7081500 2022.06.07 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7081501 2022.06.07 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7070556 2022.06.05 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7070554 2022.06.05 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7070558 2022.06.05 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7070555 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7070552 2022.06.05 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7070553 2022.06.05 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7070550 2022.06.05 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7070551 2022.06.05 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7070548 2022.06.05 WM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7070547 2022.06.05 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7070557 2022.06.05 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 7070545 2022.06.05 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7070549 2022.06.05 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7070546 2022.06.05 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7070544 2022.06.05 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7066135 2022.06.04 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7066133 2022.06.04 WM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7066132 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 7066131 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7066130 2022.06.04 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7066127 2022.06.04 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7066134 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7066129 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7066128 2022.06.04 WM mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7066125 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7066126 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7066123 2022.06.04 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7066121 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 7066124 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7066122 2022.06.04 WM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7066119 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7066120 2022.06.04 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7060226 2022.06.03 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7041640 2022.05.30 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 7041642 2022.05.30 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7041639 2022.05.30 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7041644 2022.05.30 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7041645 2022.05.30 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 7041643 2022.05.30 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7041637 2022.05.30 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7041641 2022.05.30 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7041635 2022.05.30 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7041633 2022.05.30 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7041632 2022.05.30 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7041638 2022.05.30 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 7041634 2022.05.30 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7041636 2022.05.30 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7038716 2022.05.29 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7038715 2022.05.29 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7038714 2022.05.29 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7038712 2022.05.29 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7038717 2022.05.29 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7038713 2022.05.29 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7038711 2022.05.29 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 15 7038709 2022.05.29 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 7038710 2022.05.29 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 7038708 2022.05.29 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7038707 2022.05.29 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7038706 2022.05.29 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 7028177 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7028176 2022.05.28 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 7024267 2022.05.27 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 7024268 2022.05.27 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7010726 2022.05.24 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7010727 2022.05.24 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7010742 2022.05.24 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7010743 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7010739 2022.05.24 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7010738 2022.05.24 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7010741 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7010740 2022.05.24 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7010737 2022.05.24 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7010735 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7010736 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7010734 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7010733 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7010731 2022.05.24 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7010730 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7010732 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7010729 2022.05.24 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7010728 2022.05.24 WM mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 8 7006754 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7006751 2022.05.23 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7006752 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7006750 2022.05.23 WM mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7006748 2022.05.23 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7006749 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7006753 2022.05.23 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7006747 2022.05.23 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7006746 2022.05.23 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7006745 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7006744 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7006743 2022.05.23 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7006742 2022.05.23 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7006741 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7006740 2022.05.23 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7006739 2022.05.23 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7006737 2022.05.23 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7006738 2022.05.23 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7006736 2022.05.23 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7006734 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7006735 2022.05.23 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7006733 2022.05.23 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7006731 2022.05.23 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7006732 2022.05.23 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7006730 2022.05.23 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6998515 2022.05.22 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6998518 2022.05.22 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6998517 2022.05.22 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6998519 2022.05.22 WM mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 6998516 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6998514 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6998512 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6998520 2022.05.22 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 6998513 2022.05.22 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6991308 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6991307 2022.05.21 WM mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6991305 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6991306 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 6991309 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6991304 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6991302 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 6991301 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6991300 2022.05.21 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6991303 2022.05.21 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6991299 2022.05.20 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6988711 2022.05.20 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6988712 2022.05.20 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6983322 2022.05.19 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 6983321 2022.05.19 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6983320 2022.05.19 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6983319 2022.05.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6983318 2022.05.19 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6983317 2022.05.19 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6983316 2022.05.19 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6983314 2022.05.19 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6983315 2022.05.19 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6983311 2022.05.19 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6983310 2022.05.19 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6983312 2022.05.19 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6983313 2022.05.19 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6983308 2022.05.18 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6983306 2022.05.18 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6983309 2022.05.18 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6983303 2022.05.18 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6983307 2022.05.18 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6983304 2022.05.18 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6983305 2022.05.18 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6971301 2022.05.17 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6971302 2022.05.17 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6971300 2022.05.17 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6971299 2022.05.17 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6971298 2022.05.17 WM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6971297 2022.05.17 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6971296 2022.05.17 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6971295 2022.05.17 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6962440 2022.05.16 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 6962442 2022.05.16 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6962441 2022.05.16 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6962438 2022.05.16 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6962437 2022.05.16 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6962436 2022.05.16 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6962439 2022.05.16 WM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6962435 2022.05.16 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6952304 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6952287 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6952305 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 19 6952283 2022.05.15 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6953242 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6952282 2022.05.15 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6952286 2022.05.15 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6953241 2022.05.15 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 6952284 2022.05.15 MB mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6952285 2022.05.15 MB mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6952298 2022.05.15 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 6952302 2022.05.15 MB mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 6952297 2022.05.15 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6952296 2022.05.15 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 6952295 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 6952303 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 6952292 2022.05.15 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 6952294 2022.05.15 MB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6952301 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6952291 2022.05.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6952293 2022.05.15 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 6952290 2022.05.15 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6952300 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6952299 2022.05.15 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 6952289 2022.05.15 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6952288 2022.05.15 MB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6939922 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6939921 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6939923 2022.05.14 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6939924 2022.05.14 WM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 6939046 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6939045 2022.05.14 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6939044 2022.05.14 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6939042 2022.05.13 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6939043 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6928558 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 6928557 2022.05.13 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6928556 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6928555 2022.05.13 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6928372 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6928370 2022.05.13 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6928371 2022.05.13 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6928369 2022.05.13 WM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6928368 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6928362 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6928364 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6928367 2022.05.13 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6928365 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 6928356 2022.05.13 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6928359 2022.05.13 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6928363 2022.05.13 WM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6928361 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 6928357 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6928358 2022.05.13 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6928354 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6928355 2022.05.13 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6928353 2022.05.13 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6928366 2022.05.13 WM mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 6928360 2022.05.13 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6928352 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6922946 2022.05.12 WM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6922945 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6922949 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6922948 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6922944 2022.05.12 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6922943 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6922947 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 6922942 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6922940 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6922941 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6920747 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6920490 2022.05.12 WM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6920494 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6920489 2022.05.12 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6915723 2022.05.11 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6915722 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6908919 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6908920 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6908921 2022.05.10 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6908918 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6908916 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6908917 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6908914 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6908915 2022.05.10 WM mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 6908913 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6908912 2022.05.10 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 6907167 2022.05.09 WM mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6907166 2022.05.09 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6896774 2022.05.08 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6896775 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6896773 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6896776 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 6895946 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 6895945 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6895942 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6895944 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6895941 2022.05.08 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 60 6895939 2022.05.08 WM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6895936 2022.05.08 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6895943 2022.05.08 WM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 6895937 2022.05.08 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6895935 2022.05.08 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6895933 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6895932 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 5 6895934 2022.05.08 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 100 6895940 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6895938 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6895930 2022.05.08 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6895931 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6891141 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6891140 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6891139 2022.05.07 WM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 6887895 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6887896 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6887894 2022.05.07 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6887892 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6887893 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6887891 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6887889 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6887890 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6887887 2022.05.07 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6887888 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6887886 2022.05.07 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6887885 2022.05.07 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6881905 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6881904 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6881903 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6881902 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6881900 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6881901 2022.05.06 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6881899 2022.05.06 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6876248 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6876247 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6875382 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6873607 2022.05.05 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6873608 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6873606 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6868666 2022.05.04 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 6868667 2022.05.04 WM mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 6865829 2022.05.04 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 6865830 2022.05.04 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6858415 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6858065 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6858064 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6858062 2022.05.03 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6858063 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 6858066 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6858061 2022.05.03 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6858067 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 6858060 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6858059 2022.05.03 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 6858058 2022.05.03 WM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6858057 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6858056 2022.05.03 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6858055 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6858053 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6858054 2022.05.03 WM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6850412 2022.05.02 WM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 6850411 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 6850413 2022.05.02 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 6850409 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6850410 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6850408 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 6850407 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6850406 2022.05.02 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6850404 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6850405 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6836022 2022.05.01 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6836023 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6836021 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6836020 2022.05.01 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6836019 2022.05.01 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 6836018 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6836016 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6836017 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6836015 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6834365 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6834363 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 47 6834362 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6834361 2022.05.01 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6834360 2022.05.01 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6834364 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6834358 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6834359 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6834355 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6834353 2022.05.01 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6834357 2022.05.01 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6834356 2022.05.01 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6834352 2022.05.01 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 6834354 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6833323 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6833324 2022.05.01 WM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6833322 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6833038 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6833037 2022.05.01 WM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6833034 2022.05.01 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6833036 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6833035 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6833033 2022.05.01 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 6833039 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6833032 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6831996 2022.05.01 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6831992 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6831994 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6831991 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6831990 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6831995 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6831993 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6831989 2022.05.01 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6828321 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 6828320 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6828319 2022.04.30 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6828318 2022.04.30 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6828317 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6828316 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 6828315 2022.04.30 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6828379 2022.04.30 WM mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6828314 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6828313 2022.04.30 WM mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6828312 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6828336 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6828334 2022.04.30 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6828380 2022.04.30 WM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6828332 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6828331 2022.04.30 WM mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6828333 2022.04.30 WM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6828328 2022.04.30 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6828329 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6828327 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6828330 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6828325 2022.04.30 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6828326 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6828323 2022.04.30 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6828324 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6828322 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6818998 2022.04.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6818835 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6818834 2022.04.29 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6818831 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6818833 2022.04.29 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6818832 2022.04.29 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 6818829 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 6818830 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6818827 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6818826 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6818825 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6818824 2022.04.29 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6818828 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6818823 2022.04.29 WM mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 6812347 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6812346 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6812344 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6812345 2022.04.28 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6810709 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6810708 2022.04.28 WM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6810710 2022.04.28 WM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6810707 2022.04.28 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6810705 2022.04.28 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6810706 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6810703 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6810704 2022.04.28 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6810725 2022.04.28 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6810724 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6810723 2022.04.28 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6810722 2022.04.28 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6810726 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6810721 2022.04.28 WM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6810719 2022.04.28 WM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6810718 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 6810716 2022.04.28 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6810720 2022.04.28 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6810717 2022.04.28 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6810715 2022.04.28 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6810713 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6810714 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6810711 2022.04.28 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6810712 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6810700 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 6810702 2022.04.28 WM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 6810701 2022.04.28 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6810698 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6810699 2022.04.27 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6810695 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6810696 2022.04.27 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6810694 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6810697 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6810693 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6810692 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6810689 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6810690 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6810691 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6810688 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6810687 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6810684 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 6810685 2022.04.27 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6810686 2022.04.27 WM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6810683 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6810682 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6810681 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 6810680 2022.04.27 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6810679 2022.04.27 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6810675 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 6810677 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6810673 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6810674 2022.04.27 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6810672 2022.04.27 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6810676 2022.04.27 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6810678 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6810671 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6798076 2022.04.26 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6798003 2022.04.26 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 6798001 2022.04.26 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6789874 2022.04.24 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6789873 2022.04.24 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6789872 2022.04.24 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6786783 2022.04.24 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6786784 2022.04.24 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6780330 2022.04.24 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6780329 2022.04.23 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6780328 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6777738 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6777737 2022.04.23 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6777735 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6777733 2022.04.23 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6777734 2022.04.23 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6777739 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6777731 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6777732 2022.04.23 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6771063 2022.04.23 WM mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6771061 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6771062 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6771060 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6770871 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6770869 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6770870 2022.04.23 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6770868 2022.04.23 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6766691 2022.04.22 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6766677 2022.04.22 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6766681 2022.04.22 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6766682 2022.04.22 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6766679 2022.04.22 WM mapa