Pełna lista obserwacji drużyny

Grupa Dubelta : Maciej Aleksandrowicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375820 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6375847 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6375845 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 6375830 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2500 6375828 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 480 6375642 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6375819 2022.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6375816 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6375815 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6375773 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6375675 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6375906 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6375850 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 6375852 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6375904 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6375903 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 97 6375886 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6375872 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6375870 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6375869 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6375868 2022.01.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6375867 2022.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6375866 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6375854 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6375853 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6371467 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6371465 2022.01.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6371462 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6371434 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6371430 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6371469 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6371475 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6371471 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6371472 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6371473 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6371474 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6371470 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6346858 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6346859 2022.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6346861 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6346847 2022.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6346856 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6346855 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346854 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 212 6346852 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346850 2022.01.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6346848 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6346863 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6346864 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6346867 2022.01.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6347919 2022.01.08 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 6347931 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6347041 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6347032 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 6347031 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 6347021 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 137 6347018 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6347015 2022.01.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6347014 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6346868 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6343087 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6343086 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6343085 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6343083 2022.01.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6343081 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6343080 2022.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6343078 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6343076 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6343088 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6343089 2022.01.07 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6343103 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6343096 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6343095 2022.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6343094 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6343093 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6343092 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6343091 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6343090 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6337562 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6337559 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6337543 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6337544 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6337546 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6337549 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6337550 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6337551 2022.01.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6337552 2022.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6337554 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6337557 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6320302 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 117 6320346 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6320347 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6320348 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6320349 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 175 6320350 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6320351 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320301 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6320300 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6320287 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6320286 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6320258 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6320257 2022.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6320255 2022.01.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6320252 2022.01.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6320266 2022.01.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6320352 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 6320353 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320354 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320425 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6320422 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6320367 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6320366 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6320426 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6320365 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6320364 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320363 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6320361 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6320355 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6320356 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6320357 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6320358 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6320359 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6320360 2022.01.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6320362 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316584 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6316585 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6316586 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6316587 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6316588 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 6316647 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6316583 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 6316582 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6316542 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6316541 2022.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6316540 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6316539 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6316538 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6316537 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6316536 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317394 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6316658 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6317393 2022.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6317409 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6317408 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6317407 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6317406 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6317405 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6317404 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6317403 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6317402 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6317401 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6317400 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6317399 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6317398 2022.01.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6317397 2022.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6317396 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6317395 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6316535 2022.01.01 mapa