Pełna lista obserwacji drużyny

Grupa Dubelta : Maciej Aleksandrowicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7450599 2022.09.25 OP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7440126 2022.09.23 OP mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7440124 2022.09.23 OP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 7440125 2022.09.23 OP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7440122 2022.09.23 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 520 7440123 2022.09.23 OP mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7423236 2022.09.17 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7420498 2022.09.17 OP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7420497 2022.09.17 OP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7420496 2022.09.17 OP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7420495 2022.09.17 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7405836 2022.09.11 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7405837 2022.09.11 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 7405834 2022.09.11 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7405835 2022.09.11 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7405832 2022.09.11 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7405833 2022.09.11 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7405831 2022.09.11 OP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7405829 2022.09.11 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 7405830 2022.09.11 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7405828 2022.09.11 OP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7405827 2022.09.11 OP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7405826 2022.09.11 OP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7405825 2022.09.11 OP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7401065 2022.09.10 OP mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7401066 2022.09.10 OP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7401064 2022.09.10 OP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7401063 2022.09.10 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7401062 2022.09.10 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7401058 2022.09.10 OP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 24 7401059 2022.09.10 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7401067 2022.09.10 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7401061 2022.09.10 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7401060 2022.09.10 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 7401057 2022.09.10 OP mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7372403 2022.08.31 OP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7372402 2022.08.31 OP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7372401 2022.08.31 OP mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7357863 2022.08.27 OP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7357864 2022.08.27 OP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7350428 2022.08.24 OP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7350427 2022.08.24 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7344565 2022.08.22 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7344569 2022.08.22 OP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7344566 2022.08.22 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7344568 2022.08.22 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 19 7344567 2022.08.22 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7344563 2022.08.22 OP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7344564 2022.08.22 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7341577 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7341576 2022.08.21 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7341593 2022.08.21 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7341591 2022.08.21 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7341592 2022.08.21 OP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7341590 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7341588 2022.08.21 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7341589 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7341587 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7341585 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7341586 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 7341584 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7341583 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7341582 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7341581 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 7341580 2022.08.21 OP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7341579 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7341578 2022.08.21 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7334268 2022.08.19 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7334267 2022.08.19 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 312 7334266 2022.08.19 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 353 7334265 2022.08.19 OP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7334264 2022.08.19 OP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 7334261 2022.08.18 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 20 7334263 2022.08.18 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 7334262 2022.08.18 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7334258 2022.08.18 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7334260 2022.08.18 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7334259 2022.08.18 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 7334257 2022.08.18 OP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7329540 2022.08.17 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7329542 2022.08.17 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7329541 2022.08.17 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 7329538 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7329539 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7329545 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 7329537 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7329536 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7329531 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7329533 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7329529 2022.08.17 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7329535 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7329530 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7329532 2022.08.17 OP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7329526 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7329525 2022.08.17 OP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7329527 2022.08.17 OP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7329528 2022.08.17 OP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 7329524 2022.08.17 OP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7329521 2022.08.16 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 7329523 2022.08.16 OP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7329522 2022.08.16 OP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7319406 2022.08.14 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7319407 2022.08.14 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7319405 2022.08.14 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7319403 2022.08.14 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7319404 2022.08.14 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7319402 2022.08.14 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7319400 2022.08.14 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7319399 2022.08.14 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 54 7319401 2022.08.14 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 7319398 2022.08.14 OP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 14 7319397 2022.08.14 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7315126 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7315124 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7315125 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7315122 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7315123 2022.08.14 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7315121 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7315120 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7315117 2022.08.14 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7315116 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7315119 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7315118 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7315115 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7315114 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7315111 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7315110 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7315112 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7315113 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7315108 2022.08.14 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7315107 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7315109 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7315105 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7315106 2022.08.14 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7315104 2022.08.14 ŁD mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7314449 2022.08.13 ŁD mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7312131 2022.08.12 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7312055 2022.08.12 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7312057 2022.08.12 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7309835 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7309834 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7309833 2022.08.12 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7309832 2022.08.12 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7309831 2022.08.12 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7309830 2022.08.12 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7309829 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7309828 2022.08.12 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7309827 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7309826 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7309825 2022.08.12 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7309824 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7309823 2022.08.12 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7309822 2022.08.12 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7309821 2022.08.12 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7309820 2022.08.12 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7309815 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7309819 2022.08.12 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7309814 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7309813 2022.08.12 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7309816 2022.08.12 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7309812 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7309818 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7309817 2022.08.12 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7309811 2022.08.12 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7309809 2022.08.12 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7309808 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7309810 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7309807 2022.08.12 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7309805 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7309806 2022.08.12 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7309804 2022.08.12 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7334325 2022.08.12 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7301311 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7301309 2022.08.09 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7301310 2022.08.09 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7301308 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7301307 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7301306 2022.08.09 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7301305 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7301304 2022.08.09 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7301300 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7301303 2022.08.09 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7301302 2022.08.09 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7301299 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7301296 2022.08.09 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7301301 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7301298 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7301297 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7301295 2022.08.09 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7301294 2022.08.09 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7301292 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7301293 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7301291 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7301290 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7301289 2022.08.09 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7301288 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7285035 2022.08.03 OP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7285034 2022.08.03 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7285033 2022.08.03 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7285032 2022.08.03 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7285031 2022.08.03 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7285030 2022.08.03 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7285029 2022.08.03 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7285028 2022.08.03 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7285027 2022.08.03 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7285026 2022.08.03 OP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7285025 2022.08.03 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7285024 2022.08.03 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7285023 2022.08.03 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 7285022 2022.08.03 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7285021 2022.08.03 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 47 7285020 2022.08.03 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7285019 2022.08.03 OP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7285017 2022.08.03 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7285016 2022.08.03 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7285018 2022.08.03 OP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7285015 2022.08.03 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7277317 2022.07.31 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7277316 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7277315 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7277313 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7277314 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7277312 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7277310 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7277311 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7277309 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7277308 2022.07.31 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7277307 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7277305 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7277306 2022.07.31 OP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7277304 2022.07.31 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7275831 2022.07.29 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7275829 2022.07.29 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7275830 2022.07.29 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7275828 2022.07.29 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7275827 2022.07.29 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7275826 2022.07.29 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7275824 2022.07.29 OP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7275825 2022.07.29 OP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7240905 2022.07.18 OP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7210682 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7208941 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7208940 2022.07.09 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7208938 2022.07.09 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 7208936 2022.07.09 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7208937 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7208939 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7208934 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7208935 2022.07.09 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7183590 2022.07.02 OP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7183589 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7183588 2022.07.02 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7183587 2022.07.02 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7183586 2022.07.02 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7183585 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7183584 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7183583 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7183582 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7183581 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 7183580 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7183579 2022.07.02 OP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7183578 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7183577 2022.07.02 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7183576 2022.07.02 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7183575 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7183574 2022.07.02 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7183573 2022.07.02 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7183300 2022.07.02 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7183299 2022.07.02 OP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7183298 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7183297 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7183296 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7183295 2022.07.02 OP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7183294 2022.07.02 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7183293 2022.07.02 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7183292 2022.07.02 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7183291 2022.07.02 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7183290 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7183289 2022.07.02 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7183288 2022.07.02 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7183287 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7183286 2022.07.02 OP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7183285 2022.07.02 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7183284 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7183283 2022.07.02 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7183282 2022.07.02 OP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7174006 2022.06.29 OP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7174005 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7174004 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 7174003 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7174001 2022.06.29 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 34 7174002 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7174000 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7173998 2022.06.29 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7173999 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7173997 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7173993 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7173994 2022.06.29 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7173995 2022.06.29 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7173996 2022.06.29 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7173991 2022.06.29 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7173992 2022.06.29 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 140 7167311 2022.06.27 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7167309 2022.06.27 OP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7167308 2022.06.27 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 27 7167310 2022.06.27 OP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7167307 2022.06.26 OP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7137455 2022.06.19 OP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7137453 2022.06.18 OP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 7081347 2022.06.04 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7031104 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7031103 2022.05.29 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7031120 2022.05.29 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7031119 2022.05.29 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7031118 2022.05.29 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7031117 2022.05.29 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7031116 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7031115 2022.05.29 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7031114 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7031113 2022.05.29 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7031112 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7031111 2022.05.29 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7031110 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7031109 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7031108 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7031107 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7031106 2022.05.29 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7031105 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7031102 2022.05.29 OP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7031101 2022.05.29 OP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7031100 2022.05.29 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7031099 2022.05.29 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7031098 2022.05.29 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7031097 2022.05.29 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7031096 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7031095 2022.05.29 OP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7031094 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7031093 2022.05.29 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7031092 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7031091 2022.05.29 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7031090 2022.05.29 OP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7031089 2022.05.29 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7031088 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7031087 2022.05.29 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7031085 2022.05.29 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7031084 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7031083 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7031082 2022.05.29 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7031081 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7031080 2022.05.29 OP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7031079 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7031078 2022.05.29 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7031077 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7031076 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7031075 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7031074 2022.05.29 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7031086 2022.05.28 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 7031072 2022.05.28 OP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7031073 2022.05.28 OP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7031071 2022.05.28 OP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7017873 2022.05.25 OP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7017874 2022.05.25 OP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7017872 2022.05.25 OP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6996866 2022.05.22 OP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6996865 2022.05.22 OP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6996864 2022.05.22 OP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6996863 2022.05.22 OP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6996862 2022.05.22 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6996861 2022.05.22 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6996860 2022.05.22 OP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6996859 2022.05.22 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6996858 2022.05.22 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6996857 2022.05.22 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6996856 2022.05.22 OP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6996855 2022.05.22 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6996854 2022.05.22 OP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6996853 2022.05.22 OP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6990256 2022.05.20 OP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6990255 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6990254 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6990252 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6990250 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6990251 2022.05.20 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6990253 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6990249 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6990248 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 19 6990247 2022.05.20 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6984245 2022.05.19 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6984244 2022.05.19 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6984243 2022.05.19 OP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6984242 2022.05.19 OP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6984241 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6984240 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6984239 2022.05.19 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6984238 2022.05.19 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6984237 2022.05.19 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6984236 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6984235 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6984234 2022.05.19 OP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6984232 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6984231 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6984230 2022.05.19 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6984228 2022.05.19 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6984227 2022.05.19 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6984226 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6984225 2022.05.19 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6984224 2022.05.19 OP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6984223 2022.05.19 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6984222 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6984221 2022.05.19 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6984220 2022.05.19 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6984219 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6984218 2022.05.19 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6984217 2022.05.19 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6984216 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 6984215 2022.05.19 OP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6984229 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6984214 2022.05.19 OP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6955484 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6955483 2022.05.15 OP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6955485 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 6955482 2022.05.15 OP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6955474 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6947480 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6947479 2022.05.15 OP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6947495 2022.05.15 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6947496 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6947494 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6947492 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6947493 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6947490 2022.05.15 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6947491 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 21 6947487 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6947488 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6947485 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 6976050 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6976051 2022.05.15 OP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6976065 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6976066 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6976067 2022.05.15 OP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6947486 2022.05.14 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6947489 2022.05.14 OP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6947484 2022.05.14 OP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6947483 2022.05.14 OP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6947482 2022.05.14 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6947481 2022.05.14 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6938322 2022.05.13 OP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6938320 2022.05.13 OP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6938319 2022.05.13 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 6938321 2022.05.13 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 6938318 2022.05.13 OP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6938317 2022.05.13 OP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6910346 2022.05.10 OP mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 6904463 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6904345 2022.05.09 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6904346 2022.05.09 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6904347 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6904344 2022.05.09 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6904342 2022.05.09 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6904338 2022.05.09 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6904339 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6904343 2022.05.09 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6904337 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6904341 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6904336 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6904334 2022.05.09 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6904335 2022.05.09 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6904333 2022.05.09 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6904332 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6904330 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6904328 2022.05.09 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6904348 2022.05.09 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6904331 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6904327 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6904329 2022.05.09 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6904326 2022.05.09 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6904323 2022.05.09 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6904325 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6904324 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6904322 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6904321 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6904320 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6904319 2022.05.09 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6904318 2022.05.09 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6898673 2022.05.08 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6898674 2022.05.08 PL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6898547 2022.05.08 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 6896943 2022.05.08 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6896944 2022.05.08 PL mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 6896941 2022.05.08 PL mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6889620 2022.05.07 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6889619 2022.05.07 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6889617 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6889618 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6889616 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6889613 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6889615 2022.05.07 PL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6889614 2022.05.07 PL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6889611 2022.05.07 PL mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6889612 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6889610 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6889609 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6889608 2022.05.07 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6889607 2022.05.07 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 6889605 2022.05.07 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 6 6889606 2022.05.07 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6873681 2022.05.04 OP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6868057 2022.05.03 OP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6868056 2022.05.03 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6848650 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6848648 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6848649 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6848647 2022.05.02 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6848646 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 27 6848644 2022.05.02 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6848645 2022.05.02 OP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6840510 2022.05.01 OP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6840509 2022.04.30 OP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6823434 2022.04.30 OP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6823433 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6823431 2022.04.30 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 15 6823430 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6823432 2022.04.30 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6823428 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6823429 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6823427 2022.04.30 OP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 6823426 2022.04.30 OP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6823425 2022.04.30 OP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 6823423 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 70 6823422 2022.04.30 OP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6823424 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6823421 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6823415 2022.04.29 OP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6823419 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6823418 2022.04.29 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 6823417 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6823411 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6823414 2022.04.29 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6823412 2022.04.29 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6823416 2022.04.29 OP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6823410 2022.04.29 OP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6823409 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6823408 2022.04.29 OP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6823413 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6823406 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6823407 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6823420 2022.04.29 OP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6823405 2022.04.29 OP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6805458 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6805457 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6805456 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6805455 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 6805454 2022.04.27 OP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6805452 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6805453 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6805451 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 6805449 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6805448 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6805450 2022.04.27 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6805447 2022.04.27 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6805446 2022.04.27 OP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6786756 2022.04.24 OP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6780786 2022.04.24 OP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6780785 2022.04.24 OP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6758837 2022.04.21 OP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6765194 2022.04.21 OP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6745043 2022.04.18 OP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6741894 2022.04.18 OP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6738124 2022.04.17 OP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6737418 2022.04.17 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6738406 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6737421 2022.04.17 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6737419 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6738407 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 6737420 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6734093 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6734092 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6734091 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6734090 2022.04.17 OP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6734089 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6737473 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6737474 2022.04.17 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6730192 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6730191 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 6730190 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6730188 2022.04.16 OP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6730185 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6730189 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6730186 2022.04.16 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6730187 2022.04.16 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6730184 2022.04.16 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6730183 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6730179 2022.04.16 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6730182 2022.04.16 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 6730180 2022.04.16 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6730181 2022.04.16 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6724324 2022.04.15 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6724321 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6724322 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 6724320 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 37 6724323 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6724337 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6724335 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6724339 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6724340 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6724338 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6724332 2022.04.15 OP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6724336 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6724334 2022.04.15 OP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6724331 2022.04.15 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6724333 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6724328 2022.04.15 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6724330 2022.04.15 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6724325 2022.04.15 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6724326 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6724329 2022.04.15 OP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6724327 2022.04.13 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 6704002 2022.04.12 OP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6704000 2022.04.12 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6704004 2022.04.12 OP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6704001 2022.04.12 OP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6703998 2022.04.12 OP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 6703999 2022.04.12 OP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 6703997 2022.04.12 OP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6704003 2022.04.12 OP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6703996 2022.04.12 OP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6690438 2022.04.10 OP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6690437 2022.04.10 OP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6690436 2022.04.10 OP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6690435 2022.04.10 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6682063 2022.04.09 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6682064 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6682062 2022.04.09 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6682061 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 6682059 2022.04.09 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6682060 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6682057 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6682058 2022.04.09 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6682054 2022.04.09 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6682055 2022.04.09 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6682056 2022.04.09 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6682053 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6682052 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6682049 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 13 6682047 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6682051 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6682048 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6682046 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6682050 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6682045 2022.04.09 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6682044 2022.04.09 OP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6682043 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6678664 2022.04.09 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 17 6669428 2022.04.06 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6669426 2022.04.06 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6669427 2022.04.06 OP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6669425 2022.04.06 OP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6669432 2022.04.06 OP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 6669434 2022.04.06 OP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 6669435 2022.04.06 OP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6669508 2022.04.06 OP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6656405 2022.04.03 OP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6656404 2022.04.03 OP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 6656403 2022.04.03 OP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6653018 2022.04.03 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6653016 2022.04.03 OP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6653017 2022.04.03 OP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6653015 2022.04.03 OP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6653014 2022.04.03 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6653013 2022.04.03 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6653012 2022.04.03 OP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6653011 2022.04.03 OP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6653010 2022.04.03 OP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6653009 2022.04.03 OP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6651734 2022.04.03 OP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6651733 2022.04.03 OP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6651735 2022.04.03 OP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6651732 2022.04.03 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6648525 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 6648524 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 11 6648526 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 18 6648527 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6648528 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6648529 2022.04.02 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6648523 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6648522 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 6648511 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6648520 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6648515 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6648514 2022.04.02 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6648516 2022.04.02 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6648518 2022.04.02 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6648517 2022.04.02 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6648512 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6648513 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6648507 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6648509 2022.04.02 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6648519 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6648508 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6648521 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6648506 2022.04.02 OP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6648510 2022.04.02 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6629248 2022.03.28 OP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6629246 2022.03.28 OP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6629243 2022.03.28 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6629244 2022.03.28 OP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6629242 2022.03.28 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6629247 2022.03.28 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6629245 2022.03.28 OP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6629241 2022.03.28 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 6629239 2022.03.28 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6629238 2022.03.28 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6629237 2022.03.28 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6629240 2022.03.28 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6629236 2022.03.28 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6629234 2022.03.28 OP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6629233 2022.03.28 OP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6629235 2022.03.27 OP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6629232 2022.03.27 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6615076 2022.03.26 OP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6615077 2022.03.26 OP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6603411 2022.03.25 OP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6603410 2022.03.25 OP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 6600555 2022.03.23 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6587486 2022.03.20 OP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6587488 2022.03.20 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 6587487 2022.03.20 OP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6563286 2022.03.16 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6563285 2022.03.16 OP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6563287 2022.03.16 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6563288 2022.03.16 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6563284 2022.03.16 OP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 6563289 2022.03.16 OP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6551247 2022.03.13 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6548884 2022.03.13 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6548886 2022.03.13 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6548885 2022.03.13 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6548881 2022.03.13 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 6548882 2022.03.13 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6548883 2022.03.13 OP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6548880 2022.03.13 OP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6548878 2022.03.12 OP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6548879 2022.03.12 OP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6499080 2022.02.27 OP mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 2 6499079 2022.02.27 OP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6499077 2022.02.27 OP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6493577 2022.02.26 OP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6493576 2022.02.26 OP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6475100 2022.02.20 OP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6475102 2022.02.20 OP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6475101 2022.02.20 OP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6475097 2022.02.20 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6475099 2022.02.20 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6475098 2022.02.20 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 185 6475095 2022.02.20 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6475093 2022.02.20 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6475092 2022.02.20 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6475094 2022.02.20 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 280 6475096 2022.02.20 OP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 6475091 2022.02.20 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6457046 2022.02.13 OP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6457045 2022.02.13 OP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6453222 2022.02.13 OP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6453223 2022.02.13 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 48 6449914 2022.02.12 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 6449918 2022.02.12 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6449913 2022.02.12 OP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6449909 2022.02.12 OP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6449912 2022.02.12 OP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6449916 2022.02.12 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6449915 2022.02.12 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6449908 2022.02.12 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6449911 2022.02.12 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6449910 2022.02.12 OP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6449917 2022.02.12 OP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6428708 2022.02.05 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6428709 2022.02.05 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6428710 2022.02.05 OP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6428711 2022.02.05 OP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6428712 2022.02.05 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6428713 2022.02.05 OP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6428714 2022.02.05 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6428732 2022.02.05 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6428733 2022.02.05 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 6428734 2022.02.05 OP mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 6416672 2022.02.01 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6418210 2022.02.01 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6418224 2022.02.01 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6418225 2022.02.01 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6418226 2022.02.01 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6418227 2022.02.01 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6418255 2022.02.01 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6418256 2022.02.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6418258 2022.02.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6418260 2022.02.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6418261 2022.02.01 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6418262 2022.02.01 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6418263 2022.02.01 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6418265 2022.02.01 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6418266 2022.02.01 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6418269 2022.02.01 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6418271 2022.02.01 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 6418272 2022.02.01 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6418273 2022.02.01 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6418274 2022.02.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6418276 2022.02.01 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6416157 2022.01.31 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6416156 2022.01.31 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6416152 2022.01.31 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6416153 2022.01.31 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6416169 2022.01.31 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6416167 2022.01.31 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6416171 2022.01.31 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6416166 2022.01.31 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 20 6416170 2022.01.31 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6416163 2022.01.31 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6416161 2022.01.31 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6416168 2022.01.31 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6416399 2022.01.31 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6416400 2022.01.31 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6418278 2022.01.31 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6416162 2022.01.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6416164 2022.01.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6416165 2022.01.30 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6416160 2022.01.30 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6416159 2022.01.30 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6416155 2022.01.30 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6416158 2022.01.30 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6416154 2022.01.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6404854 2022.01.26 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 75 6404853 2022.01.26 OP mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6400796 2022.01.24 OP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6399350 2022.01.23 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6399351 2022.01.23 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 6399352 2022.01.23 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6399353 2022.01.23 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6399354 2022.01.23 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6399355 2022.01.23 OP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6399356 2022.01.23 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6399357 2022.01.23 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6399358 2022.01.23 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6399359 2022.01.23 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 6399314 2022.01.22 OP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6399315 2022.01.22 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6399343 2022.01.22 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6399344 2022.01.22 OP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 6399345 2022.01.22 OP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 6399346 2022.01.22 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6399347 2022.01.22 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6399348 2022.01.22 OP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6399349 2022.01.22 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 6399384 2022.01.22 OP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6399385 2022.01.22 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6399386 2022.01.22 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6399387 2022.01.22 OP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6399388 2022.01.22 OP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6399389 2022.01.22 OP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6399390 2022.01.22 OP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6399391 2022.01.22 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6399392 2022.01.22 OP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6399393 2022.01.22 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6399394 2022.01.22 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 27 6399395 2022.01.22 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6399396 2022.01.22 OP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6399397 2022.01.22 OP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6399398 2022.01.22 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 480 6375642 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6375675 2022.01.16 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6375773 2022.01.16 OP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6375815 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6375816 2022.01.16 OP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6375819 2022.01.16 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375820 2022.01.16 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2500 6375828 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 6375830 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6375845 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6375847 2022.01.16 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6375850 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 6375852 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6375853 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6375854 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6375866 2022.01.16 OP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6375867 2022.01.16 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6375868 2022.01.16 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6375869 2022.01.16 OP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6375870 2022.01.16 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6375872 2022.01.16 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 97 6375886 2022.01.16 OP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6375903 2022.01.16 OP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6375904 2022.01.16 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6375906 2022.01.16 OP mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6371430 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6371434 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6371462 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6371465 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6371467 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6371469 2022.01.15 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6371470 2022.01.15 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6371471 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6371472 2022.01.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6371473 2022.01.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6371474 2022.01.15 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6371475 2022.01.15 ŚL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6346847 2022.01.08 OP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6346848 2022.01.08 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346850 2022.01.08 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 212 6346852 2022.01.08 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346854 2022.01.08 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6346855 2022.01.08 OP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 6346856 2022.01.08 OP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6346858 2022.01.08 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6346859 2022.01.08 OP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6346861 2022.01.08 OP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6346863 2022.01.08 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6346864 2022.01.08 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6346867 2022.01.08 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6346868 2022.01.08 OP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6347014 2022.01.08 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6347015 2022.01.08 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 137 6347018 2022.01.08 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 6347021 2022.01.08 OP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 6347031 2022.01.08 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6347032 2022.01.08 OP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6347041 2022.01.08 OP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6347919 2022.01.08 OP mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 6347931 2022.01.08 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6343076 2022.01.07 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6343078 2022.01.07 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6343080 2022.01.07 OP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6343081 2022.01.07 OP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6343083 2022.01.07 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6343085 2022.01.07 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6343086 2022.01.07 OP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6343087 2022.01.07 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6343088 2022.01.07 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6343089 2022.01.07 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6343090 2022.01.07 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6343091 2022.01.07 OP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6343092 2022.01.07 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6343093 2022.01.07 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6343094 2022.01.07 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6343095 2022.01.07 OP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6343096 2022.01.07 OP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6343103 2022.01.07 OP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6337543 2022.01.06 OP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6337544 2022.01.06 OP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6337546 2022.01.06 OP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6337549 2022.01.06 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6337550 2022.01.06 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6337551 2022.01.06 OP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6337552 2022.01.06 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6337554 2022.01.06 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6337557 2022.01.06 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6337559 2022.01.06 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6337562 2022.01.06 OP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6320252 2022.01.02 OP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6320255 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6320257 2022.01.02 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6320258 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6320266 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6320286 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6320287 2022.01.02 OP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6320300 2022.01.02 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320301 2022.01.02 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6320302 2022.01.02 OP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 117 6320346 2022.01.02 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6320347 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6320348 2022.01.02 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6320349 2022.01.02 OP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 175 6320350 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6320351 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6320352 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 6320353 2022.01.02 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6320354 2022.01.02 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 6320355 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6320356 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6320357 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 6320358 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6320359 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6320360 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6320361 2022.01.02 OP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6320362 2022.01.02 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320363 2022.01.02 OP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6320364 2022.01.02 OP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6320365 2022.01.02 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 6320366 2022.01.02 OP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6320367 2022.01.02 OP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6320422 2022.01.02 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320425 2022.01.02 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6320426 2022.01.02 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6316535 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6316536 2022.01.01 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6316537 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6316538 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6316539 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6316540 2022.01.01 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6316541 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6316542 2022.01.01 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 6316582 2022.01.01 OP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6316583 2022.01.01 OP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316584 2022.01.01 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6316585 2022.01.01 OP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6316586 2022.01.01 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6316587 2022.01.01 OP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 6316588 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 17 6316647 2022.01.01 OP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6316658 2022.01.01 OP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6317393 2022.01.01 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317394 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6317395 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6317396 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6317397 2022.01.01 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6317398 2022.01.01 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6317399 2022.01.01 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6317400 2022.01.01 OP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6317401 2022.01.01 OP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6317402