Pełna lista obserwacji drużyny

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6390439 2022.01.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6390438 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6390437 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6390432 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6390431 2022.01.22 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6390430 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6390429 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6390414 2022.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6390413 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6390419 2022.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6390418 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6390420 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6390417 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6390416 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6390426 2022.01.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6390415 2022.01.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6390440 2022.01.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6390421 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 6390422 2022.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6390423 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 6390436 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6390435 2022.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6390434 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6390433 2022.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6390428 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6390427 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6390425 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6390424 2022.01.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6385654 2022.01.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6385649 2022.01.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6375774 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6375768 2022.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6375788 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6375765 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6375751 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6375725 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6375705 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6375702 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6375698 2022.01.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6375677 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6375704 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6375701 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6375697 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6375694 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375695 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6375693 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6375692 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6375691 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6375690 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6375689 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6375682 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6368470 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6368469 2022.01.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6368468 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6368467 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6368466 2022.01.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 6368465 2022.01.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6368464 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6368471 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 6368472 2022.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6368479 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6368478 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6368477 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6368476 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6368475 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6368474 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 6368473 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362208 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362209 2022.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6362210 2022.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6362211 2022.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6362212 2022.01.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6362213 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6362214 2022.01.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6362219 2022.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6362218 2022.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6362217 2022.01.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6362216 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6362215 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6355454 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6355453 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6355452 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6355451 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6355450 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6355449 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6355447 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6355446 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6355445 2022.01.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6355448 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6355443 2022.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6355463 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6355462 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6355461 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6355460 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6355459 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6355458 2022.01.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6355457 2022.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6355456 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6355455 2022.01.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6355444 2022.01.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6353023 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6353022 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6353040 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6353037 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6353038 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6353036 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6353035 2022.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6353032 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6353034 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6353033 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6353029 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6353028 2022.01.09 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6353030 2022.01.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6353026 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6353024 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6353025 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6353039 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6353021 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6353020 2022.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6353019 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6353018 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6353017 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6353016 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6353015 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353014 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6353013 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6353012 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6353011 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6353010 2022.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6353009 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6353006 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6353008 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6353007 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6346828 2022.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6346827 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6346826 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6346825 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6346824 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6346823 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346822 2022.01.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6346821 2022.01.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6346820 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6346819 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6346818 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6346817 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346814 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6346815 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6346801 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6346798 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6346800 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6346799 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346792 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346791 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6347683 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6346797 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346788 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6346795 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6346794 2022.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 6346793 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346787 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6346790 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6346796 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6346786 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6347685 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6347656 2022.01.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6347657 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6346830 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6346811 2022.01.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6347677 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6347653 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6346835 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6346834 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6346802 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6346831 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6346832 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6346833 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6346813 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6346812 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6346810 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6346809 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6346808 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6346803 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6346804 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6346805 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6346806 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 6346807 2022.01.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6338695 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6338662 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6338663 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6338664 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6338665 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6338666 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6338667 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6338668 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6338661 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6338659 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6338658 2022.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6338657 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6338656 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6338655 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6338654 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338653 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338652 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6338669 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6338670 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6338671 2022.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6338694 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6338693 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6338692 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6338691 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6338690 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6338689 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6338688 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 6338687 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6338686 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6338672 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6338673 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6338674 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6338675 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6338683 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6338684 2022.01.07 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6338685 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6335565 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6335566 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6335564 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6335561 2022.01.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6335563 2022.01.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6335562 2022.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6335560 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6335559 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6335558 2022.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6335569 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6335568 2022.01.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6335556 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6335555 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6335554 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6335553 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6335552 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6335551 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6335550 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6335549 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6335548 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6335546 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6335545 2022.01.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6335544 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6335543 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6335542 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6333403 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6331276 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6331274 2022.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6331273 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6331275 2022.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322235 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6322234 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322233 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6322232 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6322231 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6322230 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6322229 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6322228 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6322227 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6322224 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322223 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322222 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322226 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6322225 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322221 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6322220 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6322219 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6322218 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6322217 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6322216 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6322215 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6322214 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6322213 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6322212 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6322211 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6322210 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6322209 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6322208 2022.01.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6322207 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6322202 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6322201 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6322200 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6322199 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 700 6322198 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 6322197 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6322196 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6322195 2022.01.02 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6322194 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6322193 2022.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6322192 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6322191 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6322190 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322204 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322203 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6322205 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 6316434 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6316433 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6316432 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6316457 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6316459 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6316453 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6316465 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6316452 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6316446 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6316448 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6316445 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6316443 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6316442 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 6316439 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6316440 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 6316438 2022.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6316436 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6316437 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316431 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6316430 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6316429 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6316425 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6316428 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6316426 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6316424 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316427 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6316423 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6316422 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6316420 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 6316421 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316418 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6316416 2022.01.01 mapa