Pełna lista obserwacji drużyny

Agnieszka Kosicka : Agnieszka Kosicka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7475614 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7475613 2022.10.02 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7475615 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7475609 2022.10.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475608 2022.10.02 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7475612 2022.10.02 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7475610 2022.10.02 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7475607 2022.10.02 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7475611 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7475606 2022.10.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7469480 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7469479 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7469477 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7469478 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 7469476 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7469475 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7469474 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7469473 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7469472 2022.10.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7469471 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 7469470 2022.10.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7469469 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7469459 2022.10.01 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7469460 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7469468 2022.10.01 MZ mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7469467 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7469466 2022.10.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7469465 2022.10.01 MZ mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7469464 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7469463 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7469462 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7469461 2022.10.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7469458 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7469457 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7469456 2022.10.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7469455 2022.10.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7469454 2022.10.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7469453 2022.10.01 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 7469452 2022.10.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 7469451 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7469450 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7469449 2022.10.01 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7469448 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7469447 2022.10.01 MZ mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7469446 2022.10.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7469445 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7469444 2022.10.01 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7469443 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7469442 2022.10.01 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7469441 2022.10.01 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7469440 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7469439 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7469438 2022.10.01 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7469437 2022.10.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7469436 2022.10.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7469435 2022.10.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7423677 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7423676 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7423675 2022.09.18 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7423674 2022.09.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7423673 2022.09.18 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7423672 2022.09.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7423671 2022.09.18 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7423670 2022.09.18 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7423668 2022.09.18 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7423665 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7423667 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7423666 2022.09.18 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7423664 2022.09.18 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7423663 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7423662 2022.09.18 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7423661 2022.09.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7423660 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7423659 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7423656 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7423657 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7423655 2022.09.18 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7423653 2022.09.18 MZ mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7423654 2022.09.18 MZ mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7423678 2022.09.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7423679 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7423680 2022.09.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7423681 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7423682 2022.09.17 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7423683 2022.09.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 7423684 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7423685 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423686 2022.09.17 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7423687 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7423688 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7423689 2022.09.17 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7423690 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 7423691 2022.09.17 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7423692 2022.09.17 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7423693 2022.09.17 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7423694 2022.09.17 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7423695 2022.09.17 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7423696 2022.09.17 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7423697 2022.09.17 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7416798 2022.09.16 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7416797 2022.09.16 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7416795 2022.09.16 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7416794 2022.09.16 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7416791 2022.09.16 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7416789 2022.09.16 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7416793 2022.09.16 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 7416787 2022.09.16 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7416784 2022.09.16 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7416786 2022.09.16 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7416779 2022.09.16 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7416778 2022.09.16 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7416777 2022.09.16 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 7416775 2022.09.16 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7416773 2022.09.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7416771 2022.09.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7416770 2022.09.16 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7416767 2022.09.16 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7416078 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7416077 2022.09.15 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7416073 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7416076 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7416074 2022.09.15 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7416072 2022.09.15 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7416075 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7416071 2022.09.15 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7416070 2022.09.15 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7416069 2022.09.15 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7416067 2022.09.15 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7416068 2022.09.15 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7405581 2022.09.11 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7405582 2022.09.11 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7405574 2022.09.11 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7405573 2022.09.11 KP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7405572 2022.09.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7405571 2022.09.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7405570 2022.09.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7405576 2022.09.11 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7405577 2022.09.11 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7405578 2022.09.11 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7405579 2022.09.11 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7405580 2022.09.11 MZ mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7405583 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7405584 2022.09.11 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7405585 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7405586 2022.09.11 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7405587 2022.09.11 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 7405588 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7405589 2022.09.11 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7405590 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7405591 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7405592 2022.09.11 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7405593 2022.09.11 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7405594 2022.09.11 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7405595 2022.09.11 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7405596 2022.09.11 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7405597 2022.09.11 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7405598 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7405599 2022.09.11 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7405600 2022.09.11 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7405631 2022.09.11 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7405632 2022.09.11 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7405633 2022.09.11 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7405634 2022.09.11 MZ mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 7405601 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 7405602 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7405603 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 7405604 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7405605 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 7405606 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7405607 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7405608 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7405609 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7405610 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7405611 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 7405612 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7405613 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7405614 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7405615 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 7405616 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7405617 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7405618 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7405619 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7405620 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7405621 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7405622 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7405623 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7405624 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7405625 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7405626 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7405627 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7405628 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7405629 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7405630 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7405635 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7405636 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7405637 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7405638 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7405639 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7405640 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7405641 2022.09.10 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7405642 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7405643 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7405644 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7405645 2022.09.10 ŁD mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7405646 2022.09.10 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7398717 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7398716 2022.09.09 ŁD mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7398732 2022.09.09 ŁD mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 7398731 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7398730 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7398729 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7398728 2022.09.09 ŁD mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 7398727 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 7398726 2022.09.09 ŁD mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7398725 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7398724 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2000 7398723 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2000 7398722 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7398721 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 300 7398720 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 500 7398719 2022.09.09 ŁD mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7398718 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7398714 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7398713 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7398712 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7398711 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7398710 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7398709 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7398708 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7398707 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7398706 2022.09.09 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7398705 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 200 7398704 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 200 7398703 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 7398702 2022.09.09 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 7398701 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 30 7398700 2022.09.09 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7398699 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7397796 2022.09.09 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7397795 2022.09.09 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7397794 2022.09.09 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7397793 2022.09.09 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7397792 2022.09.09 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7397791 2022.09.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7397790 2022.09.09 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7397789 2022.09.09 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7397788 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7397787 2022.09.09 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7397786 2022.09.09 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7397785 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7397784 2022.09.09 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7397783 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7397782 2022.09.09 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7397781 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7397780 2022.09.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7397779 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7397778 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7397777 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 7397776 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7397775 2022.09.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7397774 2022.09.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7397773 2022.09.09 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7397772 2022.09.09 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7397771 2022.09.09 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7397770 2022.09.09 MZ mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7397769 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7397768 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7397767 2022.09.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7397766 2022.09.09 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7397765 2022.09.09 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7397331 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7397330 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7397329 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7397344 2022.09.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7397346 2022.09.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7397343 2022.09.09 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7397342 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7397341 2022.09.09 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7397340 2022.09.09 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7397337 2022.09.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7397339 2022.09.09 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7397338 2022.09.09 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7397336 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7397335 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7397333 2022.09.09 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7397334 2022.09.09 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7397332 2022.09.09 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7397347 2022.09.09 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 7385701 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7385700 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7385699 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385697 2022.09.04 LB mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7385698 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7385696 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7385695 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 7385693 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7385692 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7385691 2022.09.04 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7385694 2022.09.04 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7385688 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7385689 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385686 2022.09.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7385685 2022.09.04 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7385687 2022.09.04 LB mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 20 7385684 2022.09.04 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7385680 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7385681 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7385678 2022.09.04 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7385683 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7385679 2022.09.04 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7385677 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 7385676 2022.09.04 LB mapa
rzadki żołna, Merops apiaster 40 7385675 2022.09.04 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7385682 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7385673 2022.09.04 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7385672 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7385668 2022.09.04 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7385669 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7385670 2022.09.04 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7385671 2022.09.04 LB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7385662 2022.09.04 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7385690 2022.09.04 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7385659 2022.09.04 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7385664 2022.09.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7385665 2022.09.04 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7385667 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7385660 2022.09.04 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7385666 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382276 2022.09.04 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7382278 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7382275 2022.09.04 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 5 7382274 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7382279 2022.09.04 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7382277 2022.09.04 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7382272 2022.09.04 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7382273 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7382271 2022.09.04 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7382269 2022.09.04 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7382270 2022.09.04 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7382268 2022.09.04 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380830 2022.09.03 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380828 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7380829 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7380826 2022.09.03 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380821 2022.09.03 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7380824 2022.09.03 MZ mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7380823 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7380815 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7380818 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7380814 2022.09.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7380812 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7380811 2022.09.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7380813 2022.09.03 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7380810 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7380803 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7380804 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7380805 2022.09.03 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7380827 2022.09.03 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7380825 2022.09.03 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7380822 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7380817 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7380820 2022.09.03 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7380833 2022.09.03 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7380819 2022.09.03 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7380816 2022.09.03 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7380809 2022.09.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 7380807 2022.09.03 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7380806 2022.09.03 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7380808 2022.09.03 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7380802 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7380800 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7380799 2022.09.03 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380801 2022.09.03 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7369290 2022.08.30 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7369289 2022.08.30 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7369288 2022.08.30 MZ mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7369286 2022.08.30 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7369291 2022.08.30 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7368792 2022.08.30 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7367417 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 25 7367416 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7367408 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7367412 2022.08.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7367410 2022.08.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7367407 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7367406 2022.08.29 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7367413 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7367414 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7367411 2022.08.29 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7367415 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7367405 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7367409 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7367404 2022.08.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7367403 2022.08.29 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7367401 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7367402 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7367418 2022.08.29 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7363713 2022.08.28 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7363711 2022.08.28 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7363716 2022.08.28 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7363710 2022.08.28 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7363714 2022.08.28 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7363712 2022.08.28 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7363703 2022.08.28 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7363718 2022.08.28 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 7363702 2022.08.28 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7363705 2022.08.28 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 7 7363708 2022.08.28 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7363699 2022.08.28 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7363700 2022.08.28 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7363709 2022.08.28 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7363715 2022.08.28 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7363690 2022.08.28 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7363694 2022.08.28 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 7363686 2022.08.28 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7363693 2022.08.28 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7363698 2022.08.28 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7363691 2022.08.28 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7363707 2022.08.28 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7363697 2022.08.28 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7363704 2022.08.28 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7363692 2022.08.28 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7363696 2022.08.28 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7363701 2022.08.28 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7363688 2022.08.28 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7363689 2022.08.28 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7363695 2022.08.28 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7363687 2022.08.28 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7367701 2022.08.27 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7367702 2022.08.27 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 7367703 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 7367704 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 7367705 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7367706 2022.08.27 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7367707 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7367708 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 7367709 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 7367710 2022.08.27 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7367711 2022.08.27 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7367712 2022.08.27 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7367713 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 7367714 2022.08.27 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7367715 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 7367716 2022.08.27 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7367717 2022.08.27 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7367718 2022.08.27 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7367719 2022.08.27 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7367720 2022.08.27 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7367721 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 7367722 2022.08.27 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7367723 2022.08.27 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7367724 2022.08.27 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 7367725 2022.08.27 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7367726 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7367727 2022.08.27 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7367728 2022.08.27 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7367729 2022.08.27 MB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7367730 2022.08.27 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7367731 2022.08.27 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7367732 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7367733 2022.08.27 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7367734 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7367735 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7367736 2022.08.27 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7367737 2022.08.27 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 7367738 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7367739 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7367740 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7367741 2022.08.27 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7367742 2022.08.27 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7367743 2022.08.27 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 7367744 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7367745 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7367746 2022.08.27 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7367747 2022.08.27 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 7367748 2022.08.27 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7367750 2022.08.27 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7367751 2022.08.27 MB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7367752 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7367753 2022.08.27 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7367754 2022.08.27 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7367755 2022.08.27 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7367756 2022.08.27 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7367757 2022.08.27 MB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7367758 2022.08.27 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7367759 2022.08.27 MB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7355640 2022.08.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7355636 2022.08.26 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7355638 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7355637 2022.08.26 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7355633 2022.08.26 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7355635 2022.08.26 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7355634 2022.08.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7355630 2022.08.26 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7355632 2022.08.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7355626 2022.08.26 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7355639 2022.08.26 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7355628 2022.08.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7355625 2022.08.26 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7355624 2022.08.26 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7355631 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 7355627 2022.08.26 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7355629 2022.08.26 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7345981 2022.08.23 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7345117 2022.08.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7345118 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7345119 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7345120 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7345121 2022.08.22 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7345122 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7345123 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 50 7345124 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7345125 2022.08.22 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7345126 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7345127 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7345128 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7345129 2022.08.22 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7345130 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7345131 2022.08.22 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7345132 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7345133 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7345134 2022.08.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7345135 2022.08.22 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7345136 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7345137 2022.08.22 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7345138 2022.08.22 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 100 7345139 2022.08.22 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7340999 2022.08.21 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7340998 2022.08.21 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7340997 2022.08.21 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7340996 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7340995 2022.08.21 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7340994 2022.08.21 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7340993 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7340992 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7340991 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7340990 2022.08.21 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7340989 2022.08.21 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7340988 2022.08.21 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7340987 2022.08.21 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7339225 2022.08.21 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7339224 2022.08.21 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7339223 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7339122 2022.08.21 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7339121 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7339120 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7339119 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7339138 2022.08.21 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7339137 2022.08.21 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7339136 2022.08.21 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7339135 2022.08.21 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7339134 2022.08.21 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7339133 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7339132 2022.08.21 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7339131 2022.08.21 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7339130 2022.08.21 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7339129 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7339128 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7339127 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 7339126 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 7339125 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7339124 2022.08.21 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7339123 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7337562 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7337555 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7337553 2022.08.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7337556 2022.08.20 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7337561 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7337551 2022.08.20 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7337554 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7337595 2022.08.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7337546 2022.08.20 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7337593 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7337594 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7337592 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 7337590 2022.08.20 MZ mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7337591 2022.08.20 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7337589 2022.08.20 MZ mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7337588 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7337586 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7337587 2022.08.20 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7337585 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 7337584 2022.08.20 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7337583 2022.08.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7337581 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 7337582 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7337580 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 7337579 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7337578 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7337576 2022.08.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 7337577 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 7337573 2022.08.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7337575 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7337574 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7337596 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7337572 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7337569 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7337567 2022.08.20 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7337571 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7337568 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7337570 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7337565 2022.08.20 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7337564 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7337563 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7337557 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7337566 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7337559 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7337558 2022.08.20 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7337560 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7337552 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7337549 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 7337543 2022.08.20 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7337545 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7337548 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7337547 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 7337550 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7337544 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7337541 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7337542 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7337540 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7337537 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7337538 2022.08.20 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7337534 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7337533 2022.08.20 MZ mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7337535 2022.08.20 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7337536 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7337530 2022.08.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7337532 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7337531 2022.08.20 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7337529 2022.08.20 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7337528 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7337527 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7337526 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7337525 2022.08.20 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7337523 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7337524 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7337519 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7337520 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7337522 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7337517 2022.08.20 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7337518 2022.08.20 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7337516 2022.08.20 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7337521 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7337515 2022.08.20 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7337514 2022.08.20 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7337513 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7337512 2022.08.20 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7337539 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 7337510 2022.08.20 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 7337511 2022.08.20 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7337509 2022.08.20 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7337508 2022.08.20 MZ mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7333125 2022.08.18 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 7333126 2022.08.18 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7333127 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7333128 2022.08.18 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7333129 2022.08.18 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7333130 2022.08.18 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7333131 2022.08.18 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7333132 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7333133 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7333134 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7333135 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7333136 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7333137 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7333138 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7333139 2022.08.18 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7333140 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7333141 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7333142 2022.08.18 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7333143 2022.08.18 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7333144 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7333145 2022.08.18 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7333146 2022.08.18 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7333147 2022.08.18 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7333148 2022.08.18 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7333149 2022.08.18 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7333150 2022.08.18 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7326573 2022.08.16 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7326574 2022.08.16 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7326575 2022.08.16 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7326576 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7326577 2022.08.16 MZ mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7326578 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 7326579 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7326580 2022.08.16 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7326581 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7326582 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7326583 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7326584 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7326585 2022.08.16 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7326586 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7326587 2022.08.16 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7326588 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7326589 2022.08.16 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7326590 2022.08.16 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7326591 2022.08.16 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7326592 2022.08.16 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7326323 2022.08.15 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7326324 2022.08.15 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7326326 2022.08.15 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7326327 2022.08.15 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7326325 2022.08.15 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7322694 2022.08.15 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7322695 2022.08.15 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7322572 2022.08.15 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7322547 2022.08.15 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7322549 2022.08.15 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7322548 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7322555 2022.08.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322546 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7322603 2022.08.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7322545 2022.08.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7322543 2022.08.15 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7322544 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7322541 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 7322542 2022.08.15 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7322540 2022.08.15 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7322539 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7322537 2022.08.15 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7322538 2022.08.15 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7322536 2022.08.15 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7322533 2022.08.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7322531 2022.08.15 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7322535 2022.08.15 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 7322534 2022.08.15 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7322532 2022.08.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7322530 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7322602 2022.08.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7322529 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7322528 2022.08.15 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7322527 2022.08.15 LB mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7322526 2022.08.15 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7322550 2022.08.15 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7322551 2022.08.15 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7322552 2022.08.15 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7322553 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7322554 2022.08.15 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7322556 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 7322557 2022.08.15 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7322558 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7322559 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 7322560 2022.08.15 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7322561 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7322562 2022.08.15 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7322563 2022.08.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7322564 2022.08.15 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7322565 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7322566 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7322567 2022.08.15 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7322568 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 7322569 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 7322570 2022.08.15 LB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7322571 2022.08.15 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7322573 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7322574 2022.08.15 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7322575 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7322576 2022.08.15 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7322577 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7322578 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7322579 2022.08.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7322580 2022.08.15 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7322581 2022.08.15 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7322582 2022.08.15 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 7322583 2022.08.15 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7322584 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7322585 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7322586 2022.08.15 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7322587 2022.08.15 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7322616 2022.08.15 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7322617 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7322618 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 11 7322619 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 7322620 2022.08.15 LB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7322621 2022.08.15 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7322622 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7322623 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7322624 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 7322625 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7322626 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 7322627 2022.08.15 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7322628 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7322629 2022.08.15 LB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7322630 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 7322631 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7322632 2022.08.15 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 460 7322633 2022.08.15 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7322634 2022.08.15 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7322635 2022.08.15 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7322636 2022.08.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7322637 2022.08.15 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7322638 2022.08.15 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7322639 2022.08.15 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7322640 2022.08.15 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7322641 2022.08.15 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 7319660 2022.08.14 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7319661 2022.08.14 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7322588 2022.08.14 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7322589 2022.08.14 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7322590 2022.08.14 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7322591 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7322592 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7322593 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7322594 2022.08.14 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7322595 2022.08.14 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7322596 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7322597 2022.08.14 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7322598 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7322599 2022.08.14 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7322600 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7322601 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7322642 2022.08.14 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7322643 2022.08.14 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7322644 2022.08.14 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7322645 2022.08.14 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 7322647 2022.08.14 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7315214 2022.08.13 LB mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7315211 2022.08.13 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 7315210 2022.08.13 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7315213 2022.08.13 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7315218 2022.08.13 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7311782 2022.08.12 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7311848 2022.08.12 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7311849 2022.08.12 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7311844 2022.08.12 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7311845 2022.08.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311653 2022.08.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311651 2022.08.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311652 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7311775 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7311776 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7311780 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7311779 2022.08.12 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7311778 2022.08.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7311640 2022.08.12 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7311623 2022.08.12 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7311622 2022.08.12 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7311619 2022.08.12 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7311620 2022.08.12 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7311648 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7311646 2022.08.12 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7311643 2022.08.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311644 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 7311650 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7311645 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 7311642 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7311641 2022.08.12 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7311647 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7311638 2022.08.12 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7311639 2022.08.12 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 7311626 2022.08.12 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7311625 2022.08.12 LB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7311624 2022.08.12 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7311621 2022.08.12 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7311618 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7311617 2022.08.12 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7311616 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7311615 2022.08.12 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7311614 2022.08.12 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7311612 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7311610 2022.08.12 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7311613 2022.08.12 LB mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 7311611 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7311608 2022.08.12 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7311609 2022.08.12 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7311606 2022.08.12 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7311607 2022.08.12 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7311605 2022.08.12 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7311604 2022.08.12 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7311603 2022.08.12 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7311585 2022.08.12 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7311583 2022.08.12 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7311584 2022.08.12 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7311581 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7311582 2022.08.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311580 2022.08.12 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7311579 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7311578 2022.08.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311577 2022.08.12 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7311574 2022.08.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7311575 2022.08.12 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311571 2022.08.12 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7311573 2022.08.12 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7311572 2022.08.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7311576 2022.08.12 MZ mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7311587 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7311588 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7311589 2022.08.12 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7311590 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7311591 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7311592 2022.08.12 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7311593 2022.08.12 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7311594 2022.08.12 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7311595 2022.08.12 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7311596 2022.08.12 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7311597 2022.08.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311598 2022.08.12 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7311599 2022.08.12 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7311600 2022.08.12 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7311601 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7311602 2022.08.12 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7311627 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7311628 2022.08.12 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7311629 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7311630 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7311631 2022.08.12 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7311632 2022.08.12 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7311633 2022.08.12 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7311634 2022.08.12 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7311635 2022.08.12 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7311636 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 7311637 2022.08.12 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7311654 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7311655 2022.08.12 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7311656 2022.08.12 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7311658 2022.08.12 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7311659 2022.08.12 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7311660 2022.08.12 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7311661 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7311662 2022.08.12 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7311663 2022.08.12 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7311664 2022.08.12 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7311665 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7311666 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7311828 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7311829 2022.08.12 LB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7311830 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7311831 2022.08.12 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7311832 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7311833 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7311834 2022.08.12 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7311835 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7311836 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7311837 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7311838 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7311839 2022.08.12 LB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7311840 2022.08.12 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7311841 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7311842 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7311843 2022.08.12 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7311846 2022.08.12 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7311847 2022.08.12 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7291129 2022.08.06 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7291128 2022.08.06 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7291127 2022.08.06 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 7291126 2022.08.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7291125 2022.08.06 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7291124 2022.08.06 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7291123 2022.08.06 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7291122 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7291121 2022.08.06 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7291120 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7291119 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7291118 2022.08.06 MZ mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7291117 2022.08.06 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 7291116 2022.08.06 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7287778 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7287777 2022.08.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7287775 2022.08.04 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7287773 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7287776 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7287774 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7271768 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7271767 2022.07.29 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7271766 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7271765 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 7271764 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7271763 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7271762 2022.07.29 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7271761 2022.07.29 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7271760 2022.07.29 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 7271759 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7271758 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7271757 2022.07.29 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7271756 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7271755 2022.07.29 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7271754 2022.07.29 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7271753 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7271752 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7271751 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 7271750 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 7271749 2022.07.29 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7264638 2022.07.26 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7264639 2022.07.26 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7264640 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7264641 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7264642 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 40 7264643 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7264644 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 7264645 2022.07.26 MZ mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7264646 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7264647 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7264648 2022.07.26 MZ mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7264649 2022.07.26 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7264650 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 7264651 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 7264652 2022.07.26 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7264653 2022.07.26 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7264654 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7264655 2022.07.26 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7264656 2022.07.26 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7264657 2022.07.26 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7260262 2022.07.25 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7260261 2022.07.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7260260 2022.07.25 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7260258 2022.07.25 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7260259 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7260257 2022.07.25 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7260255 2022.07.25 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7260253 2022.07.25 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7260254 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7260252 2022.07.25 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7260250 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7260249 2022.07.25 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7260256 2022.07.25 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia