Pełna lista obserwacji drużyny

Marcolanius : Marek Betlejewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 60 6373557 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6373558 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6373556 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6373554 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6373553 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6373552 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6373551 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6373555 2022.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6373559 2022.01.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6373550 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6373549 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6373548 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6373544 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6373543 2022.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6373546 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6373542 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6373541 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6373545 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 116 6373540 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6373537 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 6373538 2022.01.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6373536 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6373539 2022.01.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6373533 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6373534 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6373535 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6373531 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6373532 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 80 6365094 2022.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 6365096 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 56 6365093 2022.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6365091 2022.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 33 6365092 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 6365090 2022.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 6365089 2022.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 80 6365088 2022.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6365087 2022.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6365086 2022.01.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6365085 2022.01.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6365083 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6365084 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 13 6365082 2022.01.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6365079 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6365077 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6365078 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6365080 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6365076 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6365075 2022.01.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6365074 2022.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 6365071 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6365072 2022.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6365070 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6365073 2022.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6365068 2022.01.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 23 6365069 2022.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6365066 2022.01.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 13 6365064 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6365063 2022.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6365065 2022.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 60 6365062 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6365067 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6365059 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6365060 2022.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6365061 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6365058 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6365057 2022.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 6365056 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6365055 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 53 6365054 2022.01.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6354329 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6354328 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6354346 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6354345 2022.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6354344 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6354342 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6354341 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6354343 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6354340 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 23 6354337 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6354335 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6354336 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6354338 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6354334 2022.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6354333 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 6354339 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6354326 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6354325 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6354324 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6354321 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6354327 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6354319 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6354322 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6354323 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6354317 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6354320 2022.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6354315 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6354318 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6354314 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6354313 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 6354316 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6354312 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6348063 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 75 6348061 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6348062 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6348060 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6348059 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6348058 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6348057 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6348056 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6348055 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6348051 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6348054 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 19 6348052 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6348050 2022.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6348049 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 14 6348053 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6337374 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6337371 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6337372 2022.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 150 6337373 2022.01.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 80 6337368 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 90 6337370 2022.01.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6337366 2022.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 6337369 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6337365 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6337367 2022.01.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 90 6337364 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6337363 2022.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6337361 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 6337390 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6337388 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6337389 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6337387 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6337386 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6337385 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6337384 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 6337383 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6337380 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 6337382 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6337381 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 6337379 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6337378 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6337377 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6337376 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6337375 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6337359 2022.01.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6337358 2022.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6337355 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 21 6337357 2022.01.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6337356 2022.01.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 6337360 2022.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6337351 2022.01.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6337350 2022.01.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6337354 2022.01.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6337349 2022.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6337353 2022.01.06 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6337352 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6337347 2022.01.06 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 6337348 2022.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6337346 2022.01.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6337345 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6337341 2022.01.06 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6337343 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 14 6337338 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 12 6337339 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6337342 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6337335 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6337337 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6337334 2022.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6337336 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6337332 2022.01.06 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 6337340 2022.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6337331 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6337333 2022.01.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 6337330 2022.01.06 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6337329 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6332806 2022.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6332808 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6332812 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6332811 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6332810 2022.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 23 6332804 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6332809 2022.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6332802 2022.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6332803 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6332805 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6332807 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6327159 2022.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6327158 2022.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6327079 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6327078 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6327077 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6327076 2022.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6327074 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6327075 2022.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6327073 2022.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6327070 2022.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6327072 2022.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6327071 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6327069 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6326709 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6326711 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 6326710 2022.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6326707 2022.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 6326708 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6323798 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6323801 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6323795 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6323800 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6323799 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6323792 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6323790 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6323791 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6323789 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6323785 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6323787 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6323786 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6323783 2022.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6323782 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6323796 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6323780 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6323778 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 6323793 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 6323777 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 6323781 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 6323794 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6323784 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6323776 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6323788 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 6323779 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6323775 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6323774 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6323773 2022.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 6323764 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6323771 2022.01.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 6323765 2022.01.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6323766 2022.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6323770 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6323767 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6323768 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6323769 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6323763 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6323762 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6323772 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6323760 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6323759 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6323761 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6323757 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6323758 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6323752 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 6323756 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6323750 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6323754 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6323755 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6323748 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 6323746 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6323747 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 950 6323751 2022.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 6323745 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1100 6323749 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6323742 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6323743 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6323753 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6323744 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6323741 2022.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6323733 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6323740 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6323731 2022.01.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6323737 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 6323738 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6323734 2022.01.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 6323739 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 6323736 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6323732 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6323735 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6323728 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6323725 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6323726 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6323720 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6323724 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6323716 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6323719 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6323721 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6323723 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6323722 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6323714 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6323715 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6323713 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 6323710 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 39 6323711 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6323712 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6323717 2022.01.02 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6323797 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6316788 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6316789 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6316785 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6316787 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6316786 2022.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 6316784 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6316782 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6316783 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6316781 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6316778 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6316780 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6316777 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6316779 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6316775 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6316774 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6316776 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6314472 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6314470 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6314471 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314468 2022.01.01 mapa