Pełna lista obserwacji drużyny

Marcolanius : Marek Betlejewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7658842 2022.12.01 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7656145 2022.11.30 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7656147 2022.11.30 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 7656148 2022.11.30 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7656149 2022.11.30 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7656146 2022.11.27 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7641331 2022.11.23 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 23 7641332 2022.11.23 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7641333 2022.11.23 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7640363 2022.11.22 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7640361 2022.11.22 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7640362 2022.11.22 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7640360 2022.11.22 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7640359 2022.11.22 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7640358 2022.11.22 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7640357 2022.11.22 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 7640356 2022.11.22 PM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7637245 2022.11.21 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7637227 2022.11.21 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7637225 2022.11.21 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7637226 2022.11.21 PM mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 23 7637224 2022.11.21 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7641334 2022.11.21 PM mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 11 7628558 2022.11.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 7628559 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 7628560 2022.11.18 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 200 7625581 2022.11.18 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 7623433 2022.11.16 PM mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 19 7623432 2022.11.15 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7619052 2022.11.14 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 32 7619051 2022.11.14 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7619050 2022.11.14 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7619048 2022.11.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7619046 2022.11.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7619047 2022.11.14 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 7619045 2022.11.14 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7617121 2022.11.13 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7617122 2022.11.13 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 40 7617123 2022.11.13 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7608961 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 7608960 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7608977 2022.11.11 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7608979 2022.11.11 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 7608978 2022.11.11 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7608973 2022.11.11 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 90 7608974 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7608976 2022.11.11 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7608975 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 67 7608972 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 7608971 2022.11.11 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7608969 2022.11.11 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7608968 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 7608970 2022.11.11 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7608966 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7608967 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 500 7608965 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7608964 2022.11.11 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7594805 2022.11.06 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7594803 2022.11.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 70 7594802 2022.11.06 MB mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7594800 2022.11.06 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7594801 2022.11.06 MB mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 7594799 2022.11.06 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 80 7594798 2022.11.06 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 7594797 2022.11.06 MB mapa
rzadki alka, Alca torda 3 7594796 2022.11.06 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7594794 2022.11.06 MB mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 7594793 2022.11.06 MB mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 11 7594792 2022.11.06 MB mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 7594791 2022.11.06 MB mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 7594804 2022.11.06 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 17 7586664 2022.11.04 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7570540 2022.10.29 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7570537 2022.10.27 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7570539 2022.10.27 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 67 7570535 2022.10.27 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7570532 2022.10.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7570530 2022.10.27 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7570536 2022.10.27 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 7570529 2022.10.23 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 7570534 2022.10.23 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 55 7570531 2022.10.23 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7539250 2022.10.21 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7539248 2022.10.21 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7539249 2022.10.16 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7539246 2022.10.16 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 7539244 2022.10.16 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7539245 2022.10.16 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7520260 2022.10.15 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7520263 2022.10.15 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7520259 2022.10.15 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 7520257 2022.10.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7520258 2022.10.15 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7520256 2022.10.15 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7520262 2022.10.15 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7520255 2022.10.15 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7520254 2022.10.15 PM mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 7520261 2022.10.15 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 7497819 2022.10.06 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7497818 2022.10.06 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7497816 2022.10.06 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 2 7497817 2022.10.06 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 3 7497815 2022.10.06 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7497814 2022.10.06 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7497813 2022.10.06 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7497812 2022.10.06 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7497810 2022.10.06 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7497811 2022.10.06 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7497809 2022.10.06 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7497808 2022.10.06 PM mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi 1 7473077 2022.10.02 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7473076 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7473075 2022.09.30 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7473073 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7473072 2022.09.30 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7473071 2022.09.30 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7473069 2022.09.30 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7473070 2022.09.30 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7460143 2022.09.28 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7460142 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7460141 2022.09.28 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7460144 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7460145 2022.09.28 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7460140 2022.09.27 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7460139 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7460136 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 7460137 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7455874 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7455873 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 7451207 2022.09.25 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 7451208 2022.09.25 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7451210 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7451206 2022.09.25 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7451205 2022.09.25 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7451204 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7451203 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7451209 2022.09.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7451197 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7451198 2022.09.25 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7451202 2022.09.25 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7451193 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 7451192 2022.09.24 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 21 7451196 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 7451191 2022.09.24 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7451194 2022.09.24 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7451201 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7451200 2022.09.24 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 7451190 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 7451195 2022.09.24 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7451189 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7451188 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7451199 2022.09.24 PM mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 7451187 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7438477 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 8 7438479 2022.09.23 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 24 7438478 2022.09.23 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 54 7438475 2022.09.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7438476 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7438473 2022.09.23 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 7438474 2022.09.23 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 7438472 2022.09.23 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7438471 2022.09.23 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 7436823 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7436821 2022.09.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7436822 2022.09.22 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7436820 2022.09.22 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7436819 2022.09.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7436818 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7436817 2022.09.22 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7436814 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7436813 2022.09.22 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7436816 2022.09.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7436815 2022.09.22 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7436810 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7436812 2022.09.22 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7436811 2022.09.22 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7436809 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7436808 2022.09.22 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7436807 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7436806 2022.09.22 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7436805 2022.09.22 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7436802 2022.09.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 7436798 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7436804 2022.09.22 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7436800 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7436801 2022.09.22 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7436799 2022.09.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 7436803 2022.09.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 7436796 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7436795 2022.09.22 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7436792 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7436791 2022.09.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7436793 2022.09.22 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7436790 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7436789 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7434895 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7434897 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7434894 2022.09.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 21 7434893 2022.09.22 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 73 7436794 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7436797 2022.09.22 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7428207 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7428208 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7428206 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7428205 2022.09.18 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7424022 2022.09.18 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7424021 2022.09.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7424024 2022.09.18 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 7424023 2022.09.18 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 7424020 2022.09.18 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 7423802 2022.09.18 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 7423804 2022.09.18 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7423803 2022.09.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7423800 2022.09.17 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 7423801 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 7423799 2022.09.17 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 69 7423798 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7423797 2022.09.17 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7423796 2022.09.17 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7423795 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7423794 2022.09.17 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7423792 2022.09.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 7423793 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7405814 2022.09.11 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7405813 2022.09.11 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7405812 2022.09.11 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7405807 2022.09.11 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 33 7405811 2022.09.11 MB mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7405815 2022.09.11 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7405810 2022.09.09 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7405809 2022.09.09 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7405806 2022.09.09 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7405808 2022.09.09 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 7405805 2022.09.09 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 7405804 2022.09.09 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 7405800 2022.09.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7405801 2022.09.09 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7405799 2022.09.09 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 7405798 2022.09.09 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7405797 2022.09.09 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7405794 2022.09.09 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 7405795 2022.09.09 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 7405793 2022.09.09 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7405796 2022.09.09 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7405792 2022.09.09 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7405791 2022.09.09 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7405790 2022.09.09 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7405802 2022.09.09 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 12 7405789 2022.09.09 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7405803 2022.09.09 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 7405788 2022.09.09 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7396865 2022.09.08 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 7396866 2022.09.08 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 180 7396867 2022.09.08 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7396868 2022.09.08 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 67 7396869 2022.09.08 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7396870 2022.09.08 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7396871 2022.09.08 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 7396872 2022.09.08 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7396873 2022.09.08 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7396874 2022.09.08 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7396875 2022.09.08 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7396876 2022.09.08 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7396877 2022.09.08 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7396878 2022.09.08 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7396879 2022.09.08 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7396880 2022.09.08 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7396881 2022.09.08 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7396882 2022.09.08 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 28 7396883 2022.09.08 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7396884 2022.09.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7396885 2022.09.08 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7391286 2022.09.06 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7391287 2022.09.06 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7385116 2022.09.04 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7385114 2022.09.04 PM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7385113 2022.09.04 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 3 7385118 2022.09.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 7385115 2022.08.23 PM mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7346809 2022.08.23 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7341449 2022.08.21 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7339738 2022.08.21 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7337796 2022.08.20 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7337798 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7337795 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 7337797 2022.08.20 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7338026 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7325078 2022.08.16 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 12 7325076 2022.08.15 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7325077 2022.08.15 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7325075 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7325074 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7325073 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7325070 2022.08.15 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7325072 2022.08.15 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7325071 2022.08.15 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7325069 2022.08.15 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7325067 2022.08.15 MB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7325068 2022.08.15 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7325065 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 7325066 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7325064 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7325063 2022.08.15 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7325062 2022.08.15 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7320287 2022.08.15 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7320286 2022.08.15 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7320285 2022.08.15 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7320284 2022.08.15 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7320288 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7320289 2022.08.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7320281 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7320282 2022.08.14 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7320283 2022.08.14 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7320278 2022.08.14 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7320279 2022.08.14 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7320280 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 26 7320277 2022.08.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7320274 2022.08.14 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7320275 2022.08.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7320276 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7320273 2022.08.14 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7320272 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7320269 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7320271 2022.08.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7320270 2022.08.14 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7320268 2022.08.14 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 7316531 2022.08.12 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7316529 2022.08.12 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7316530 2022.08.12 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7309897 2022.08.12 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 7309898 2022.08.12 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7309896 2022.08.12 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7316532 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7316533 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7316534 2022.08.12 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7306289 2022.08.09 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7306288 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1500 7306287 2022.08.09 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 16 7306286 2022.08.09 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7306282 2022.08.09 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7306285 2022.08.09 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 16 7306284 2022.08.09 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 12 7306283 2022.08.09 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7306279 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7306281 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7306280 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7306278 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7306277 2022.08.09 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 21 7306275 2022.08.09 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 26 7306276 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 14 7306274 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7301796 2022.08.09 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7301794 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7301795 2022.08.09 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 8 7301792 2022.08.09 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7301793 2022.08.09 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7301790 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7301787 2022.08.09 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 7301791 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7301786 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7301788 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7301785 2022.08.09 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 650 7301789 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7301784 2022.08.09 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7301783 2022.08.09 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7301781 2022.08.09 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7301782 2022.08.09 MB mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7301780 2022.08.09 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7297089 2022.08.07 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 39 7297092 2022.08.07 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7297087 2022.08.07 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7297086 2022.08.07 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7297085 2022.08.07 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7297088 2022.08.07 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 7297084 2022.08.07 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 36 7297083 2022.08.07 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7297082 2022.08.07 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7282034 2022.08.02 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 90 7282035 2022.08.02 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7282033 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 14 7282036 2022.07.31 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7276708 2022.07.31 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7276259 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7276260 2022.07.31 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7276257 2022.07.31 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7276258 2022.07.31 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7276256 2022.07.31 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7276253 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7276254 2022.07.31 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7276255 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 7276250 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 7276252 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7276249 2022.07.31 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 7276251 2022.07.31 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7276247 2022.07.31 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 7276246 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7276248 2022.07.31 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7276245 2022.07.31 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 7276243 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7276242 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7276244 2022.07.31 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 7276240 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7276241 2022.07.31 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 7275535 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7275533 2022.07.30 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7275536 2022.07.30 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7275532 2022.07.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 7275531 2022.07.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7275534 2022.07.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7275530 2022.07.30 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7275529 2022.07.30 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7275528 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 7275527 2022.07.30 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7275526 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 16 7275524 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7275521 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 18 7275525 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7275523 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7275522 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7275537 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7275520 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7275519 2022.07.30 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7275517 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7275516 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7275518 2022.07.30 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7254822 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7254820 2022.07.23 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7254823 2022.07.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7254821 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7254819 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7254818 2022.07.23 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7254824 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7254825 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7254826 2022.07.23 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7254827 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7251793 2022.07.22 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 7251792 2022.07.22 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7251797 2022.07.22 MB mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 7251790 2022.07.22 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 7251791 2022.07.22 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 15 7251795 2022.07.22 MB mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 7251796 2022.07.22 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7251798 2022.07.22 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 7251799 2022.07.22 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7251800 2022.07.22 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7251801 2022.07.22 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 7251802 2022.07.22 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 7251803 2022.07.22 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7251789 2022.07.21 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7251794 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7251788 2022.07.21 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7251787 2022.07.21 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7251786 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7251785 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7251783 2022.07.21 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7251784 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 7251782 2022.07.21 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7248175 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7246028 2022.07.20 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 7246022 2022.07.20 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 7246023 2022.07.20 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7246024 2022.07.20 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7246025 2022.07.20 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7246026 2022.07.20 MB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7246027 2022.07.20 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 75 7246029 2022.07.20 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7246030 2022.07.20 MB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7246123 2022.07.20 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7221714 2022.07.12 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7221712 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7221711 2022.07.12 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7221710 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7221709 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 27 7221707 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7221708 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 18 7221706 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 19 7221713 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 7221702 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 7221703 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 21 7221704 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 7221701 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7221705 2022.07.12 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7221700 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 7221699 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7221697 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7221698 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7221694 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 13 7221696 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7221695 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 42 7221693 2022.07.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 7221692 2022.07.12 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7218661 2022.07.10 PM mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7218659 2022.07.10 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7218654 2022.07.10 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7218660 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7218657 2022.07.10 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7218653 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7218651 2022.07.10 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7218652 2022.07.10 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7218658 2022.07.10 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218656 2022.07.10 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7218650 2022.07.10 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7218655 2022.07.10 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7218648 2022.07.10 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7218647 2022.07.10 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7218649 2022.07.10 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7209221 2022.07.09 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7209220 2022.07.09 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7209219 2022.07.09 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7209218 2022.07.09 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7209216 2022.07.09 PM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7209217 2022.07.09 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7201833 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 7201831 2022.07.05 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7201832 2022.07.05 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 24 7201830 2022.07.03 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 9 7201828 2022.07.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7201829 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 27 7187387 2022.07.03 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7187386 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7187385 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7187383 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7187381 2022.07.03 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7187384 2022.07.03 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7187382 2022.06.28 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7187380 2022.06.28 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7187379 2022.06.28 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7150420 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7150413 2022.06.12 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7150415 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7150414 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7150402 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7150406 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7150404 2022.06.12 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7150399 2022.06.12 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7150397 2022.06.12 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7150405 2022.06.12 MB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7150394 2022.06.12 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7150391 2022.06.12 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7150389 2022.06.12 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7150392 2022.06.12 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 7150398 2022.06.12 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7150417 2022.06.12 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7150419 2022.06.12 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7150416 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7150418 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7150408 2022.06.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7150409 2022.06.12 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7150410 2022.06.12 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7150411 2022.06.12 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7150407 2022.06.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7150403 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7150401 2022.06.12 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7150393 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7150400 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7150395 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7150390 2022.06.12 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7150396 2022.06.12 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7150388 2022.06.12 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7150386 2022.06.12 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7150387 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7150381 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7150382 2022.06.12 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7150385 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7150384 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7150383 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7150379 2022.06.12 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7150380 2022.06.12 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7150376 2022.06.12 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7150377 2022.06.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7150375 2022.06.12 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7150378 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7150374 2022.06.12 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7150373 2022.06.12 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7100830 2022.06.10 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7100828 2022.06.10 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7100829 2022.06.10 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7100827 2022.06.10 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7100826 2022.06.10 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7100825 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7100824 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7100823 2022.06.10 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7100822 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7100821 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7100820 2022.06.10 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7100817 2022.06.10 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7100815 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7100813 2022.06.10 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7100819 2022.06.10 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 58 7100816 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7100814 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7100818 2022.06.10 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7100809 2022.06.10 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7100812 2022.06.10 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7100810 2022.06.10 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7100806 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7100802 2022.06.10 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7100797 2022.06.10 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7100804 2022.06.10 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7100796 2022.06.10 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7100795 2022.06.10 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7100807 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7100811 2022.06.10 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7100805 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 7100808 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7100800 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7100803 2022.06.10 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7100801 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7100799 2022.06.10 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7100798 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7100793 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 7100790 2022.06.10 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7100792 2022.06.10 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7100794 2022.06.10 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7100789 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7100791 2022.06.10 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7100788 2022.06.10 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7100786 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7100784 2022.06.10 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7100787 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7100781 2022.06.10 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7100785 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7100783 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7100779 2022.06.10 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7100780 2022.06.10 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7100778 2022.06.10 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7100777 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7100775 2022.06.10 PM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7100782 2022.06.10 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7100774 2022.06.10 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7100776 2022.06.10 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7100773 2022.06.10 PM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7100772 2022.06.10 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7091522 2022.06.09 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7091521 2022.06.09 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7091519 2022.06.09 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7091520 2022.06.09 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7091518 2022.06.09 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7091553 2022.06.09 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7091551 2022.06.09 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7091550 2022.06.09 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7091549 2022.06.09 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7091545 2022.06.09 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7091544 2022.06.09 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7091543 2022.06.09 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7091535 2022.06.09 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7091538 2022.06.09 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7091541 2022.06.09 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7091537 2022.06.09 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7091546 2022.06.09 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7091554 2022.06.09 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7091548 2022.06.09 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7091547 2022.06.09 MB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7091542 2022.06.09 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7091540 2022.06.09 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7091539 2022.06.09 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7091536 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7091534 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7091552 2022.06.09 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7091530 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7091528 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7091526 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7091523 2022.06.09 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7091524 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7091517 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7091515 2022.06.09 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7091516 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7091512 2022.06.09 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7091514 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7091513 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7091511 2022.06.09 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 6 7091510 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7091509 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7091507 2022.06.09 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7091508 2022.06.09 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7091506 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 7091504 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7091505 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 7091503 2022.06.09 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7091502 2022.06.09 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7091525 2022.06.09 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7091527 2022.06.09 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7091529 2022.06.09 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7091532 2022.06.09 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7091533 2022.06.09 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7087951 2022.06.08 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7087952 2022.06.08 PM mapa
bardzo rzadki trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala 1 7069613 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7060326 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 7060327 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7060325 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7060324 2022.06.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7060323 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7060322 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7060320 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7060321 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7060319 2022.06.03 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7060316 2022.06.02 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7060318 2022.05.31 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7060317 2022.05.31 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7036101 2022.05.29 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7036097 2022.05.29 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7036099 2022.05.29 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7036102 2022.05.29 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 7036095 2022.05.29 PM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7036098 2022.05.29 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7036100 2022.05.29 PM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7013827 2022.05.25 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7013829 2022.05.24 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7013828 2022.05.24 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7013826 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7013844 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7013843 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7013845 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7013842 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7013841 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7013838 2022.05.24 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7013840 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7013839 2022.05.24 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7013835 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7013834 2022.05.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7013836 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7013833 2022.05.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7013837 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7013832 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7013831 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7013830 2022.05.24 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7006472 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 7006470 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7006467 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7006468 2022.05.23 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 7006469 2022.05.23 PM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7003069 2022.05.22 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7003070 2022.05.22 MB mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7003068 2022.05.22 MB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7003066 2022.05.22 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 90 7003067 2022.05.22 MB mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 6979901 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 120 6979900 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6979898 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6979899 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6979896 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6979897 2022.05.18 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6979894 2022.05.17 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6979895 2022.05.17 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6979893 2022.05.17 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6979890 2022.05.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 6979891 2022.05.17 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 6979888 2022.05.17 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6979892 2022.05.16 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6979889 2022.05.16 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 7236070 2022.05.16 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7236071 2022.05.16 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7236072 2022.05.16 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7236073 2022.05.16 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7236082 2022.05.16 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7236083 2022.05.16 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7236084 2022.05.16 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7236085 2022.05.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7236086 2022.05.16 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7236087 2022.05.16 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7236088 2022.05.16 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 7236089 2022.05.16 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7236090 2022.05.16 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7236091 2022.05.16 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6953864 2022.05.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6953880 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6953878 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6953879 2022.05.15 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6953877 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6953874 2022.05.15 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6953876 2022.05.15 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6953875 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 70 6953872 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6953873 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6953869 2022.05.15 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6953868 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6953870 2022.05.15 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6953871 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6953866 2022.05.15 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6953867 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 6953865 2022.05.15 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6954094 2022.05.15 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7236056 2022.05.15 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7236057 2022.05.15 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7236058 2022.05.15 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7236059 2022.05.15 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7236060 2022.05.15 PM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7236061 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7236062 2022.05.15 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7236063 2022.05.15 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7236064 2022.05.15 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7236065 2022.05.15 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7236066 2022.05.15 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7236067 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7236068 2022.05.15 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7236069 2022.05.15 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7236074 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 7236075 2022.05.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7236076 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7236077 2022.05.15 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7236078 2022.05.15 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7236079 2022.05.15 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7236080 2022.05.15 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7236081 2022.05.15 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6928673 2022.05.13 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6928674 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6928675 2022.05.13 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 6928672 2022.05.13 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 6 6922854 2022.05.12 PM mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 6922572 2022.05.12 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6922573 2022.05.12 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6922571 2022.05.12 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6921752 2022.05.12 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6921751 2022.05.12 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6921750 2022.05.12 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6921749 2022.05.12 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 6921748 2022.05.12 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6921388 2022.05.11 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6921387 2022.05.11 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6916192 2022.05.11 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 6916191 2022.05.10 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6916189 2022.05.10 MB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6916188 2022.05.10 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6916190 2022.05.10 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 6907895 2022.05.09 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 6907894 2022.05.09 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6907892 2022.05.09 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6907893 2022.05.09 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6891176 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6891175 2022.05.07 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6875026 2022.05.05 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6875021 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6875029 2022.05.05 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6875017 2022.05.05 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6875018 2022.05.05 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6875023 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6875019 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 6871058 2022.05.05 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6871059 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 6871057 2022.05.05 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6875025 2022.05.05 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 6871056 2022.05.03 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6871055 2022.05.03 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6871054 2022.05.03 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 6871053 2022.05.03 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 6871051 2022.05.03 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6871048 2022.05.03 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6871052 2022.05.03 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 23 6871049 2022.05.03 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 6871047 2022.05.03 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6871045 2022.05.03 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6871046 2022.05.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6871050 2022.05.03 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 14 6871041 2022.05.03 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6871044 2022.05.03 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 6871042 2022.05.03 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6871043 2022.05.03 PM mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 6852174 2022.05.02 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6852172 2022.05.02 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6852173 2022.05.02 PM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6852176 2022.05.02 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6845099 2022.05.02 PM mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 6833662 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6833661 2022.05.01 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6829983 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 6829982 2022.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 6829980 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6829981 2022.04.30 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6829979 2022.04.30 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 200 6829978 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6829977 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6829976 2022.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 9 7039453 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 7039454 2022.04.30 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 6811586 2022.04.28 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 6811585 2022.04.28 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 6797342 2022.04.26 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6796108 2022.04.26 PM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 6796106 2022.04.26 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6788317 2022.04.24 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6788316 2022.04.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6772699 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6772698 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6796107 2022.04.23 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6765959 2022.04.22 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6765960 2022.04.22 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6765958 2022.04.22 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6757996 2022.04.20 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6757997 2022.04.20 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6757998 2022.04.20 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 6757999 2022.04.20 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6758000 2022.04.20 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6758001 2022.04.20 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6758002 2022.04.20 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6758003 2022.04.20 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6747048 2022.04.18 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6747051 2022.04.18 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6747050 2022.04.18 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6747049 2022.04.18 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6747046 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 6747041 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6747043 2022.04.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6747047 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6747042 2022.04.18 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6747044 2022.04.18 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6747045 2022.04.18 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6743092 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6743085 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6743086 2022.04.18 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6743089 2022.04.18 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6743087 2022.04.18 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6743088 2022.04.18 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6743091 2022.04.18 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6743090 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6743083 2022.04.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6743084 2022.04.18 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6743081 2022.04.18 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6743080 2022.04.18 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6743077 2022.04.18 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6743079 2022.04.18 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6743078 2022.04.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6743082 2022.04.18 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6747639 2022.04.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6747640 2022.04.18 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6747642 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6747644 2022.04.18 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6747645 2022.04.18 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6748084 2022.04.18 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6748085 2022.04.18 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6748087 2022.04.18 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 60 6735961 2022.04.17 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6735960 2022.04.17 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6735959 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 6735957 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6735958 2022.04.17 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6735955 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6735956 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6735952 2022.04.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6735953 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 6735951 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6735954 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6735964 2022.04.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6732113 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6732112 2022.04.17 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6735962 2022.04.17 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6732110 2022.04.16 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6732109 2022.04.16 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6732108 2022.04.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6732106 2022.04.16 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6732105 2022.04.16 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6732104 2022.04.16 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6732103 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6732107 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6732102 2022.04.16 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6732101 2022.04.16 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6732100 2022.04.16 PM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6732099 2022.04.16 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6732096 2022.04.16 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6732098 2022.04.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6732097 2022.04.16 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6732093 2022.04.16 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6732094 2022.04.16 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6724514 2022.04.16 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6724513 2022.04.16 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6724511 2022.04.16 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6724512 2022.04.16 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6724510 2022.04.16 PM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6716338 2022.04.14 PM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6704472 2022.04.12 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 6704470 2022.04.12 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6691804 2022.04.10 PM mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6691801 2022.04.10 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6691802 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6691800 2022.04.10 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 6691797 2022.04.10 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6691814 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6691793 2022.04.10 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6691791 2022.04.10 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6691810 2022.04.10 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6691788 2022.04.10 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6691809 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 6691811 2022.04.10 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6691808 2022.04.10 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 11 6691812 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6691807 2022.04.10 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 6691806 2022.04.10 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 6691799 2022.04.10 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6691803 2022.04.10 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6691798 2022.04.10 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 11 6691805 2022.04.10 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6691796 2022.04.10 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6691795 2022.04.10 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6691794 2022.04.10 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 6691792 2022.04.10 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 6691790 2022.04.10 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6691789 2022.04.10 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6671400 2022.04.07 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6655667 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6655664 2022.04.03 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 6655666 2022.04.03 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6655663 2022.04.03 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 6655665 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6655670 2022.04.03 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6655662 2022.04.03 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6655658 2022.04.03 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6655659 2022.04.03 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 220 6655660 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6655661 2022.04.03 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6652485 2022.04.03 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 6652486 2022.04.03 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 31 6652484 2022.04.03 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 6652482 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6652481 2022.04.03 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6652483 2022.04.03 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6652478 2022.04.03 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6652480 2022.04.03 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6652479 2022.04.03 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 6643252 2022.04.01 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6643253 2022.04.01 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6643248 2022.04.01 PM mapa