Pełna lista obserwacji drużyny

Amanda Zinkow : Amanda Zinkow


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7475032 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7475033 2022.10.02 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 7475034 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7475035 2022.10.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7475036 2022.10.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7475037 2022.10.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7475038 2022.10.02 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7475039 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7475040 2022.10.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7475041 2022.10.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7475043 2022.10.02 WP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7475044 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7475045 2022.10.02 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7475046 2022.10.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7475047 2022.10.02 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7475048 2022.10.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7475049 2022.10.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7475050 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7475051 2022.10.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 7475052 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7460415 2022.09.27 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7460416 2022.09.27 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7460417 2022.09.27 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7460419 2022.09.27 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7362079 2022.08.28 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7362080 2022.08.28 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7362081 2022.08.28 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7362082 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7362083 2022.08.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7362084 2022.08.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7362085 2022.08.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7362086 2022.08.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7362087 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7362088 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7362089 2022.08.28 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7362090 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7362091 2022.08.28 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 150 7362092 2022.08.28 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7362093 2022.08.28 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7362094 2022.08.28 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7362095 2022.08.28 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7362096 2022.08.28 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7362097 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7362098 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7362099 2022.08.28 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7362100 2022.08.28 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7362101 2022.08.28 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7362113 2022.08.28 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7362114 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7362115 2022.08.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7362116 2022.08.28 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7362117 2022.08.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7362118 2022.08.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7362119 2022.08.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7362120 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7362121 2022.08.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7362122 2022.08.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7362123 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 7362124 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7362125 2022.08.28 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7362126 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7362127 2022.08.28 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7362128 2022.08.28 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7362129 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7362130 2022.08.28 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7362131 2022.08.28 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7362132 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7362133 2022.08.28 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7362134 2022.08.28 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7362135 2022.08.28 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7362163 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7344406 2022.08.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7344407 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7344408 2022.08.22 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7344409 2022.08.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7344410 2022.08.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7344411 2022.08.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7344412 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7344413 2022.08.22 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7344414 2022.08.22 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7344415 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7344416 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7344417 2022.08.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7344418 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7344419 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7344420 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7344421 2022.08.22 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7344422 2022.08.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7344423 2022.08.22 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7344425 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7344426 2022.08.22 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7344427 2022.08.22 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7344428 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7344429 2022.08.22 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7344430 2022.08.22 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7344431 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7344432 2022.08.22 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7344433 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7344434 2022.08.22 WP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7344435 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7344436 2022.08.22 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7344437 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7344438 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7344439 2022.08.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7344462 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 13 7344463 2022.08.22 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7344464 2022.08.22 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7344465 2022.08.22 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7344466 2022.08.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7344467 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7344468 2022.08.22 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7344469 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7344470 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7344471 2022.08.22 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7344472 2022.08.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7344473 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7344474 2022.08.22 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7344475 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7344476 2022.08.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7344477 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7344478 2022.08.22 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7344479 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 7344483 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 7279450 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7279451 2022.07.31 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7279452 2022.07.31 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7279453 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7279454 2022.07.31 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7279455 2022.07.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7279456 2022.07.31 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7279457 2022.07.31 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7279458 2022.07.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7279459 2022.07.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7279460 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7279461 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7279462 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7279463 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7279464 2022.07.31 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7279465 2022.07.31 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7279466 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7279467 2022.07.31 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7279468 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7279469 2022.07.31 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7279470 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7279471 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7279472 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7279473 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7279474 2022.07.31 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7279475 2022.07.31 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7279476 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7279477 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7279478 2022.07.31 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7279479 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7279480 2022.07.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7279481 2022.07.31 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7279482 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7279483 2022.07.31 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7279484 2022.07.31 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7279534 2022.07.31 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7254630 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7254692 2022.07.23 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7254693 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7254694 2022.07.23 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7254695 2022.07.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7254696 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7254697 2022.07.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7254698 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7254699 2022.07.23 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7254700 2022.07.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7254701 2022.07.23 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7254702 2022.07.23 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7254703 2022.07.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7254704 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7254705 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7254706 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7254707 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7254708 2022.07.23 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7254709 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7254710 2022.07.23 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7254711 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7254712 2022.07.23 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7254713 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7254714 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7254715 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7254716 2022.07.23 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7254717 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7254718 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7254719 2022.07.23 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7254720 2022.07.23 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7254721 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7254722 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7254723 2022.07.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7254724 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7254725 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7254726 2022.07.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7254728 2022.07.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7254729 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7254730 2022.07.23 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7254731 2022.07.23 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7254732 2022.07.23 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7254733 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7254734 2022.07.23 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7254735 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7254736 2022.07.23 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7254737 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7254738 2022.07.23 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7254739 2022.07.23 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7254740 2022.07.23 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7254741 2022.07.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7254742 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7254770 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7254743 2022.07.22 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7255385 2022.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7255386 2022.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7255387 2022.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7255388 2022.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7255389 2022.07.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7255390 2022.07.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7255391 2022.07.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7220228 2022.07.12 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7201085 2022.07.04 KP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7201086 2022.07.04 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7201087 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7201088 2022.07.04 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7201089 2022.07.04 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7201090 2022.07.04 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7201091 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7201092 2022.07.04 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7201093 2022.07.04 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7201094 2022.07.04 KP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7201095 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7201096 2022.07.04 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7201097 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7201098 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7201099 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7201100 2022.07.04 KP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7201101 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7201102 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 7201103 2022.07.04 KP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7201104 2022.07.04 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7201105 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7201106 2022.07.04 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7201107 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7201108 2022.07.04 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7201109 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7201110 2022.07.04 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7201111 2022.07.04 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7201112 2022.07.04 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7201113 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7201114 2022.07.04 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7201115 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7201116 2022.07.04 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7201117 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 7201119 2022.07.04 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7201120 2022.07.04 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7201126 2022.07.04 KP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7201127 2022.07.04 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7201129 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7201130 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7201181 2022.07.04 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7201182 2022.07.04 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7201184 2022.07.04 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7189301 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7189302 2022.07.03 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7189303 2022.07.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7189304 2022.07.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7189305 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7189340 2022.07.03 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7189348 2022.07.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7189349 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 10 7189414 2022.07.03 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7189418 2022.07.03 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7189419 2022.07.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7189420 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7189449 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7189451 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7189452 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7189454 2022.07.03 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7189456 2022.07.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7189457 2022.07.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7189459 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7189462 2022.07.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7189464 2022.07.03 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7189465 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7189467 2022.07.03 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7189468 2022.07.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7189470 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7189471 2022.07.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7189472 2022.07.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7189473 2022.07.03 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7189474 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7189477 2022.07.03 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7189478 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7189485 2022.07.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7189486 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7189487 2022.07.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7189488 2022.07.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7189489 2022.07.03 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7189490 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7189491 2022.07.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7189492 2022.07.03 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7189493 2022.07.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7189494 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7189495 2022.07.03 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7189496 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7189497 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7189498 2022.07.03 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7189499 2022.07.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7189500 2022.07.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7189501 2022.07.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7189502 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7189503 2022.07.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7189504 2022.07.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7189505 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7189506 2022.07.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7189507 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7189508 2022.07.03 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7189509 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7189510 2022.07.03 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7189511 2022.07.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7189512 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7189513 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7189514 2022.07.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7189515 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7189517 2022.07.03 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7189519 2022.07.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7189520 2022.07.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7189521 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7189522 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7189523 2022.07.03 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7189524 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7038776 2022.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7038777 2022.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7038778 2022.05.29 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7038780 2022.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7038781 2022.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7038782 2022.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7038783 2022.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 7038784 2022.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7038785 2022.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7038786 2022.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7038787 2022.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7038788 2022.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7038789 2022.05.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7038790 2022.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7038791 2022.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7038792 2022.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7038793 2022.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 7038794 2022.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7038795 2022.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7038796 2022.05.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7038797 2022.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7038798 2022.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7038799 2022.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7038800 2022.05.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7038801 2022.05.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7038802 2022.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7038803 2022.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7038804 2022.05.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7038805 2022.05.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7038806 2022.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7038807 2022.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7038808 2022.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7038809 2022.05.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7038810 2022.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7038811 2022.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7038812 2022.05.29 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7038813 2022.05.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7038814 2022.05.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7038815 2022.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7038816 2022.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7038817 2022.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7038818 2022.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7038819 2022.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7038820 2022.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7038821 2022.05.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7038822 2022.05.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7038823 2022.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7038824 2022.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7038825 2022.05.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7038826 2022.05.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7038827 2022.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7038828 2022.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7038829 2022.05.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7038830 2022.05.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7038831 2022.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7038832 2022.05.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7038833 2022.05.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7038834 2022.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7038835 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7038836 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7038837 2022.05.29 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7038838 2022.05.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7038839 2022.05.29 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7038840 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7038841 2022.05.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7038842 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7038843 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7038844 2022.05.29 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7038845 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7038846 2022.05.29 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7038847 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7038848 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7038849 2022.05.29 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7038850 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7038851 2022.05.29 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7038852 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7038853 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7038854 2022.05.29 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7038855 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 7038856 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 7038857 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7038858 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7038859 2022.05.29 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7038860 2022.05.29 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7038861 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7038862 2022.05.29 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 7038863 2022.05.29 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6952470 2022.05.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6952471 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6952472 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6952473 2022.05.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6952474 2022.05.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6952475 2022.05.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6952476 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6952477 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6952478 2022.05.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6952479 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6952480 2022.05.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6952481 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6952482 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6952483 2022.05.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6952484 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 6952485 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6952486 2022.05.15 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6952487 2022.05.15 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6952488 2022.05.15 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6952489 2022.05.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6952490 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6952491 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6952492 2022.05.15 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6952493 2022.05.15 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6952494 2022.05.15 WP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 6952495 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6953171 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6953279 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6953280 2022.05.15 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6953281 2022.05.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6953282 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6953283 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6953284 2022.05.15 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6953285 2022.05.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6953286 2022.05.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6953287 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6953288 2022.05.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6953289 2022.05.15 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6953290 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6953291 2022.05.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6953292 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6953293 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6953294 2022.05.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6953295 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6953296 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6953297 2022.05.15 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6953298 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6953299 2022.05.15 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6953300 2022.05.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6953301 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6953302 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6953303 2022.05.15 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6953304 2022.05.15 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6953305 2022.05.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6953306 2022.05.15 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6953307 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6953516 2022.05.15 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6953517 2022.05.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6953518 2022.05.15 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6953519 2022.05.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6953520 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 6953521 2022.05.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6953522 2022.05.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6953523 2022.05.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6953524 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6953525 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6953526 2022.05.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6953527 2022.05.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6953528 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6953529 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6953530 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6953531 2022.05.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6953532 2022.05.15 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6953533 2022.05.15 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6953534 2022.05.15 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6953535 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6953536 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6953537 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6953538 2022.05.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6953539 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6953540 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6953541 2022.05.15 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6953542 2022.05.15 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6953543 2022.05.15 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6953544 2022.05.15 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6953545 2022.05.15 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6953546 2022.05.15 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6953547 2022.05.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6953548 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6953549 2022.05.15 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6953550 2022.05.15 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6953551 2022.05.15 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6953552 2022.05.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6953553 2022.05.15 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6953554 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6953615 2022.05.15 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6953616 2022.05.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6953617 2022.05.15 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6953618 2022.05.15 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6953619 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6953620 2022.05.15 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6953621 2022.05.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6953622 2022.05.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6953623 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6953624 2022.05.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6953625 2022.05.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6953626 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6953627 2022.05.15 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6953628 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 6953629 2022.05.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6953630 2022.05.15 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6953631 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6953632 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6953633 2022.05.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6953634 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 6953635 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6953636 2022.05.15 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6953637 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6953638 2022.05.15 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6953639 2022.05.15 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6953640 2022.05.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6953641 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6953642 2022.05.15 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6953643 2022.05.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6953754 2022.05.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6953755 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6953756 2022.05.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6953757 2022.05.15 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6953758 2022.05.15 WP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6953759 2022.05.15 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6953760 2022.05.15 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6953761 2022.05.15 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6953762 2022.05.15 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6953763 2022.05.15 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6953764 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6953765 2022.05.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6953766 2022.05.15 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6953770 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6953805 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6931523 2022.05.13 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6840651 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6840652 2022.05.01 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6840653 2022.05.01 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6840654 2022.05.01 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6840655 2022.05.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6840656 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6840657 2022.05.01 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6840658 2022.05.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6840659 2022.05.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6840660 2022.05.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6840661 2022.05.01 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6840662 2022.05.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6840663 2022.05.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6840664 2022.05.01 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6840665 2022.05.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6840666 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6840667 2022.05.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6840668 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6840669 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6840670 2022.05.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6840671 2022.05.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6840672 2022.05.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6840673 2022.05.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6840674 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6840675 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6840676 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6840677 2022.05.01 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6840678 2022.05.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6840679 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6840680 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6840681 2022.05.01 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6840682 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6840683 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 6840684 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6840685 2022.05.01 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6840686 2022.05.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6840687 2022.05.01 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6840688 2022.05.01 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6840689 2022.05.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6840690 2022.05.01 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6840691 2022.05.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6840692 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6840693 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6840694 2022.05.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6840695 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6840696 2022.05.01 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6840697 2022.05.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6840698 2022.05.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6840699 2022.05.01 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6840700 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6840719 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6840720 2022.05.01 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6840721 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6840722 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6840723 2022.05.01 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6840724 2022.05.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6840725 2022.05.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6840726 2022.05.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6840729 2022.05.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6840731 2022.05.01 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6840732 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6840734 2022.05.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6840735 2022.05.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6840736 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6840737 2022.05.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6840738 2022.05.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6840739 2022.05.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6840740 2022.05.01 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6840743 2022.05.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6840744 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6840747 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6840748 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6840749 2022.05.01 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6840750 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6840751 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6840752 2022.05.01 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6840753 2022.05.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6840754 2022.05.01 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6840755 2022.05.01 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6840756 2022.05.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6840757 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6840758 2022.05.01 WP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 6840786 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6840852 2022.05.01 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6840853 2022.05.01 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6840854 2022.05.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6840855 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6840856 2022.05.01 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6840857 2022.05.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6840858 2022.05.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6840859 2022.05.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6840860 2022.05.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6840861 2022.05.01 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6840862 2022.05.01 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6840863 2022.05.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6840864 2022.05.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6840865 2022.05.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6840866 2022.05.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6840867 2022.05.01 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6840868 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6840869 2022.05.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6840870 2022.05.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6840871 2022.05.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6840872 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6840873 2022.05.01 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6840874 2022.05.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6840875 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6840876 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6840877 2022.05.01 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6840878 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6840879 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6840880 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 6840881 2022.05.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6840882 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6840883 2022.05.01 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6840884 2022.05.01 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6840885 2022.05.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6840886 2022.05.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6840887 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6840888 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6840889 2022.05.01 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6840890 2022.05.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6840891 2022.05.01 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6840892 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6841097 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6828103 2022.04.30 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6828104 2022.04.30 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6828105 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6828106 2022.04.30 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6828107 2022.04.30 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6828108 2022.04.30 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6828109 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6828110 2022.04.30 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6828111 2022.04.30 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6828112 2022.04.30 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6828113 2022.04.30 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6828114 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6828115 2022.04.30 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6828116 2022.04.30 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6828117 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6828118 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6828119 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6828120 2022.04.30 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6828121 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6828122 2022.04.30 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6828123 2022.04.30 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6828124 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6828125 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6828126 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6828127 2022.04.30 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6828128 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6828129 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6828130 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6828131 2022.04.30 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6828132 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6828133 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 6828134 2022.04.30 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6828135 2022.04.30 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6828136 2022.04.30 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6828137 2022.04.30 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6828138 2022.04.30 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6828139 2022.04.30 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6828140 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6828553 2022.04.30 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6828554 2022.04.30 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6828555 2022.04.30 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6828556 2022.04.30 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6828557 2022.04.30 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6828558 2022.04.30 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6828559 2022.04.30 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6828560 2022.04.30 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6828561 2022.04.30 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6828562 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6828563 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6828564 2022.04.30 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6828565 2022.04.30 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6828566 2022.04.30 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6828567 2022.04.30 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6828568 2022.04.30 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6828569 2022.04.30 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6828570 2022.04.30 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6828576 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6828577 2022.04.30 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6828578 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6828579 2022.04.30 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6828580 2022.04.30 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6828604 2022.04.30 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6828605 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6828606 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6828737 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6828738 2022.04.30 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6828739 2022.04.30 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6828740 2022.04.30 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6828741 2022.04.30 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6828742 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6828743 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6828744 2022.04.30 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6828745 2022.04.30 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6828746 2022.04.30 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6828747 2022.04.30 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6828748 2022.04.30 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6828749 2022.04.30 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6828750 2022.04.30 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6828751 2022.04.30 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6828752 2022.04.30 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6828753 2022.04.30 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6828754 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6828755 2022.04.30 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6828756 2022.04.30 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6828757 2022.04.30 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6828758 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6828759 2022.04.30 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6828760 2022.04.30 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6828761 2022.04.30 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6828762 2022.04.30 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6828763 2022.04.30 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6828764 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6828765 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6828766 2022.04.30 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6828767 2022.04.30 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6828768 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6828769 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6828770 2022.04.30 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6828771 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6828772 2022.04.30 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6828773 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 6828774 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6828775 2022.04.30 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6828776 2022.04.30 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6828777 2022.04.30 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6828778 2022.04.30 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6828779 2022.04.30 WP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 6828780 2022.04.30 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6828781 2022.04.30 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6828782 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6828783 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6828784 2022.04.30 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6828785 2022.04.30 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6828786 2022.04.30 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6828787 2022.04.30 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6828788 2022.04.30 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6828789 2022.04.30 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6828791 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6828337 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6828338 2022.04.15 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6828339 2022.04.15 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6828340 2022.04.15 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6828341 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6828342 2022.04.15 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6828343 2022.04.15 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6828344 2022.04.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6828345 2022.04.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6828346 2022.04.15 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6828347 2022.04.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6828348 2022.04.15 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6828349 2022.04.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6828350 2022.04.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6828351 2022.04.15 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6828352 2022.04.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6828353 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 6828354 2022.04.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6828355 2022.04.15 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6828356 2022.04.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6828357 2022.04.15 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6828358 2022.04.15 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6828359 2022.04.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6828360 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6828361 2022.04.15 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6828362 2022.04.15 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6828363 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6828364 2022.04.15 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6828365 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6828366 2022.04.15 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6828367 2022.04.15 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6828368 2022.04.15 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6828369 2022.04.15 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6828370 2022.04.15 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6828371 2022.04.15 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6828372 2022.04.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6828373 2022.04.15 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 6828374 2022.04.15 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6828375 2022.04.15 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6828376 2022.04.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6828377 2022.04.15 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6828378 2022.04.15 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6525515 2022.03.06 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6525531 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6525653 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6525654 2022.03.06 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6525655 2022.03.06 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6525656 2022.03.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6525657 2022.03.06 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6525659 2022.03.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6525674 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6525677 2022.03.06 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6525678 2022.03.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6525679 2022.03.06 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6525680 2022.03.06 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6525682 2022.03.06 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6525685 2022.03.06 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6525687 2022.03.06 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 6525688 2022.03.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6525689 2022.03.06 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6525693 2022.03.06 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6525695 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6525698 2022.03.06 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6525701 2022.03.06 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6525704 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6525706 2022.03.06 WP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6525709 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6525711 2022.03.06 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6525713 2022.03.06 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6525717 2022.03.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6525718 2022.03.06 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6525719 2022.03.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6525721 2022.03.06 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6525723 2022.03.06 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6525726 2022.03.06 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6525731 2022.03.06 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6525733 2022.03.06 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6525734 2022.03.06 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6525741 2022.03.06 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6525745 2022.03.06 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6525749 2022.03.06 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6525757 2022.03.06 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6525760 2022.03.06 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6525767 2022.03.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6525770 2022.03.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6500467 2022.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6500472 2022.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6500474 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6500475 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6500476 2022.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6500477 2022.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6500478 2022.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6500479 2022.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6500480 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6500481 2022.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6500482 2022.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6500483 2022.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6500484 2022.02.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6500488 2022.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6500489 2022.02.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6500490 2022.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6500501 2022.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6500503 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6500506 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6500508 2022.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6500510 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6500515 2022.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6500518 2022.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6500520 2022.02.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6500526 2022.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6500528 2022.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6500529 2022.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6500530 2022.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6500536 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6500539 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6500541 2022.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6500549 2022.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6500551 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6500553 2022.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6500556 2022.02.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6500597 2022.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6500603 2022.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6500606 2022.02.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6500607 2022.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6500609 2022.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6500610 2022.02.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6500612 2022.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6500617 2022.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6500619 2022.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6500620 2022.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6500623 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6500625 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6500627 2022.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6500629 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6500635 2022.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6500637 2022.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6500638 2022.02.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6500644 2022.02.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6500648 2022.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6500652 2022.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6500662 2022.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6500668 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6500670 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6500672 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6500682 2022.02.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 6500685 2022.02.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 6500686 2022.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6500692 2022.02.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6500698 2022.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6500700 2022.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6500701 2022.02.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6500704 2022.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6500706 2022.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6500709 2022.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6500711 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6500713 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6500714 2022.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6500715 2022.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6500718 2022.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6500719 2022.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6500720 2022.02.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6500722 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6500724 2022.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6500726 2022.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6500727 2022.02.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6500729 2022.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6500731 2022.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6500733 2022.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6500737 2022.02.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6500742 2022.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6500753 2022.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6500763 2022.02.27 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6500771 2022.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6479095 2022.02.21 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6479096 2022.02.21 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6479102 2022.02.21 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6479103 2022.02.21 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6443934 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6443935 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6443936 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6443937 2022.02.11 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6443938 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6443939 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6443940 2022.02.11 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6443941 2022.02.11 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6443942 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6443943 2022.02.11 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6443944 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 6443945 2022.02.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6443946 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6443947 2022.02.11 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6443948 2022.02.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6443949 2022.02.11 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6443950 2022.02.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6443951 2022.02.11 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6443952 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6443953 2022.02.11 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6443954 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6443955 2022.02.11 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6443956 2022.02.11 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6443957 2022.02.11 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6443958 2022.02.11 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6443959 2022.02.11 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6443960 2022.02.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6443961 2022.02.11 WP mapa