Pełna lista obserwacji drużyny

Amanda Zinkow : Amanda Zinkow


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6384100 2022.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6384096 2022.01.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6384097 2022.01.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6384098 2022.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6384099 2022.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6384110 2022.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6384101 2022.01.19 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6384102 2022.01.19 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6384103 2022.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6384109 2022.01.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6384108 2022.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6384107 2022.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6384106 2022.01.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6384105 2022.01.19 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6384104 2022.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6383815 2022.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6383816 2022.01.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6383817 2022.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6383818 2022.01.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6383819 2022.01.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6383814 2022.01.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6383821 2022.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6383822 2022.01.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6383823 2022.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6383824 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6383825 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6383820 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6332987 2022.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6332986 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6332985 2022.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6332984 2022.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6332983 2022.01.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6332982 2022.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6332988 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6332989 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6332990 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6332992 2022.01.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6332993 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6332994 2022.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6332995 2022.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6332996 2022.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6332997 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6332981 2022.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6332980 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6332991 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6332974 2022.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6332975 2022.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6332976 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6332977 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6332978 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6332979 2022.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6324672 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6324673 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6324674 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6324675 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6324676 2022.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6324677 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 6324678 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6324671 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6324670 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6324669 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6324668 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6324667 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6324666 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6324665 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6324664 2022.01.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6324663 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6324662 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6324679 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6324680 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6324698 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6324697 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6324696 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6324693 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6324692 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6324691 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6324690 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324689 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6324688 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6324687 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6324686 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6324685 2022.01.02 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6324684 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6324683 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6324682 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6324681 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6324699 2022.01.02 mapa