Pełna lista obserwacji drużyny

MarioGeo : Mariusz Lizoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7474680 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7474677 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7474679 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7474676 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7474678 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7474675 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7474674 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7474673 2022.10.02 ŚL mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7474672 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7473027 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7473026 2022.10.02 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7473025 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7473024 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7473022 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7473021 2022.10.02 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7473023 2022.10.02 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7473020 2022.10.02 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7421192 2022.09.17 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7401594 2022.09.10 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7401595 2022.09.10 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 7401592 2022.09.10 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7401591 2022.09.10 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7401593 2022.09.10 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7401590 2022.09.10 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7401587 2022.09.10 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7401586 2022.09.10 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7401597 2022.09.10 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7401585 2022.09.10 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7401588 2022.09.10 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7401583 2022.09.10 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7401584 2022.09.10 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7401581 2022.09.10 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7401580 2022.09.10 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7401582 2022.09.10 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 8 7401579 2022.09.10 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 7 7401589 2022.09.10 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7401578 2022.09.10 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7401576 2022.09.10 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 50 7401577 2022.09.10 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7405688 2022.09.10 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7405689 2022.09.10 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7405690 2022.09.10 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7405691 2022.09.10 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7405692 2022.09.10 MB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7382613 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7382614 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7382612 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7382610 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7382611 2022.09.04 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7382609 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7382608 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7382607 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7382606 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7382605 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7382364 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7382362 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7382360 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7382361 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7382357 2022.09.04 ŚL mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7382359 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7382356 2022.09.04 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7382358 2022.09.04 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7382311 2022.09.04 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 7382310 2022.09.04 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7366423 2022.08.29 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7366419 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 7366422 2022.08.29 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7366421 2022.08.29 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 7366418 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7366416 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7366415 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7366414 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7366413 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7366417 2022.08.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7366411 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7366412 2022.08.29 ŚL mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 7366410 2022.08.29 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7363204 2022.08.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7363205 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7363203 2022.08.28 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7363202 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7363201 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7363200 2022.08.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7358390 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7358389 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7358388 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7358387 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7358391 2022.08.27 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7358386 2022.08.27 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7350436 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7350435 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7350438 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7350437 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7350433 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7350434 2022.08.24 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7350432 2022.08.24 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7320953 2022.08.15 MP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7320952 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7320950 2022.08.15 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7320949 2022.08.15 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7320951 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7320948 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7320947 2022.08.15 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7320946 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7320944 2022.08.15 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 7320943 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7320945 2022.08.15 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7320942 2022.08.15 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7320940 2022.08.15 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 7320941 2022.08.15 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7320939 2022.08.15 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7316838 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7316837 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7316836 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7316835 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7316813 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7316814 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7316812 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7316811 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7316808 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7316809 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7316807 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7316804 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7316810 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7316805 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7316803 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7316806 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 7316802 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7316800 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7316801 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7316798 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7316796 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 52 7316799 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7316797 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7316795 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7316205 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7316206 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7316134 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 7316132 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7316133 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7316129 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7316131 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7316130 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7316128 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7316126 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7316127 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7316125 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7316124 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7315756 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7315755 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7315757 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7315754 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7315752 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7315750 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7315753 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 7315751 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7315748 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7315749 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7315747 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 7315746 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7311860 2022.08.12 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 7311855 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7311856 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7311857 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7311859 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7311854 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7311852 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 7311858 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7311853 2022.08.12 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7311851 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7311850 2022.08.12 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7305318 2022.08.10 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7305147 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 7305164 2022.08.10 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7305144 2022.08.10 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7305146 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7305145 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7305143 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7305142 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7305161 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7305163 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7305162 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7305158 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7305160 2022.08.10 OP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7305159 2022.08.10 OP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7305157 2022.08.10 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7305155 2022.08.10 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7305156 2022.08.10 OP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7305154 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7305152 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7305153 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7305151 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7305150 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7305149 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7305148 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7304334 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7304333 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7304332 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7304331 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7304330 2022.08.10 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7304349 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7304350 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7304348 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7304346 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7304347 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7304345 2022.08.10 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7304343 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7304344 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7304342 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7304341 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7304340 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7304339 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7304338 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7304336 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7304337 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7304335 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7304329 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7304324 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7304323 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7304327 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7304322 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7304326 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7304328 2022.08.10 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7304325 2022.08.10 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 7304320 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7304321 2022.08.10 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7304319 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7304318 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7304315 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7304317 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7304314 2022.08.10 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7304316 2022.08.10 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7299951 2022.08.08 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7287257 2022.08.04 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7287256 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7287255 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7287254 2022.08.04 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 10 7287250 2022.08.04 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7287258 2022.08.04 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7287253 2022.08.04 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7287251 2022.08.04 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7287252 2022.08.04 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7287249 2022.08.04 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 7287248 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7287247 2022.08.04 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7287246 2022.08.04 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7287240 2022.08.04 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7287245 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7287238 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7287242 2022.08.04 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7287244 2022.08.04 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7287237 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7287243 2022.08.04 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7287241 2022.08.04 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7287239 2022.08.04 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7287232 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7287236 2022.08.04 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7287233 2022.08.04 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7287235 2022.08.04 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7287231 2022.08.04 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7287234 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7270879 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7270880 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7270877 2022.07.29 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7270878 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7270882 2022.07.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7270881 2022.07.29 ŚL mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7269808 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7269809 2022.07.28 ŚL mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7269807 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7269804 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7269805 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7269806 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7269802 2022.07.28 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7269803 2022.07.28 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7269801 2022.07.28 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7256181 2022.07.24 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7256184 2022.07.24 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 7256180 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7256186 2022.07.24 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7256185 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7256188 2022.07.24 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7256187 2022.07.24 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7256177 2022.07.24 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7256183 2022.07.24 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7256182 2022.07.24 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7256178 2022.07.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7256179 2022.07.24 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7256176 2022.07.24 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 7256081 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7256080 2022.07.24 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7256079 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7256077 2022.07.24 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 7256078 2022.07.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7256076 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7256075 2022.07.24 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7256074 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7256073 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7256072 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7256071 2022.07.24 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7255871 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7255870 2022.07.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7255869 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7255868 2022.07.24 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7255864 2022.07.24 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7255866 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7255863 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7255862 2022.07.24 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7255867 2022.07.24 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7255865 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7255861 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7255860 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7255858 2022.07.24 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7255859 2022.07.24 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7255857 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7255856 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7255855 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7255853 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7255854 2022.07.24 ŚL mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7250994 2022.07.22 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 7250991 2022.07.22 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7250993 2022.07.22 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7250995 2022.07.22 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7250990 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7250992 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7250989 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7250987 2022.07.22 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7250988 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7250985 2022.07.22 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7250986 2022.07.22 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7250983 2022.07.22 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 3 7250984 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7250982 2022.07.22 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7250981 2022.07.22 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 7250980 2022.07.22 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 7250979 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7251618 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7251619 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7251620 2022.07.22 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7251621 2022.07.22 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7251622 2022.07.22 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7251623 2022.07.22 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7245939 2022.07.20 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7245938 2022.07.20 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7245934 2022.07.20 KP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7245935 2022.07.20 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7245932 2022.07.20 KP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7245933 2022.07.20 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7245931 2022.07.20 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7245936 2022.07.20 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7245937 2022.07.20 KP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7245929 2022.07.20 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7245930 2022.07.20 KP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7236634 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7236497 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7236498 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7236499 2022.07.17 ŚK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7236496 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7236039 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7236036 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7236035 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7236038 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7236034 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7236032 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7236031 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7236033 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7236055 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7236054 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7236053 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7236052 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7236051 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7236050 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7236049 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7236047 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7236046 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7236048 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7236044 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7236042 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7236043 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7236041 2022.07.17 ŚK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7236040 2022.07.17 ŚK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7236045 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7236030 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7236029 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7236028 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7236027 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7236026 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7236025 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7236037 2022.07.17 ŚK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7236021 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7236023 2022.07.17 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7236024 2022.07.17 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7236022 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7236020 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7236019 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7236018 2022.07.17 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7236016 2022.07.17 ŚK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7223649 2022.07.13 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7223652 2022.07.13 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 7223648 2022.07.13 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7223651 2022.07.13 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7223650 2022.07.13 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7212215 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7212222 2022.07.10 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7212216 2022.07.10 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7212219 2022.07.10 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7212212 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7212217 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7212213 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7212218 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7212211 2022.07.10 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7212210 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7212221 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7212220 2022.07.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7212214 2022.07.10 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7211795 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7211791 2022.07.10 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7211794 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7211792 2022.07.10 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7211783 2022.07.10 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7211786 2022.07.10 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 7211782 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7211779 2022.07.10 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7211781 2022.07.10 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7211774 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7211777 2022.07.10 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7211771 2022.07.10 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7211770 2022.07.10 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7211796 2022.07.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7211793 2022.07.10 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7211798 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7211797 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7211789 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 7211790 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7211784 2022.07.10 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7211788 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7211787 2022.07.10 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7211780 2022.07.10 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7211785 2022.07.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7211776 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7211773 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7211778 2022.07.10 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7211775 2022.07.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7211772 2022.07.10 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7211766 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7211768 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7211769 2022.07.10 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7211764 2022.07.10 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7211765 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7211767 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7211762 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7211763 2022.07.10 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7211761 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7211760 2022.07.10 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7211759 2022.07.10 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7211758 2022.07.10 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7211756 2022.07.10 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7211757 2022.07.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 7211755 2022.07.10 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7211754 2022.07.10 MP mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7196713 2022.07.05 ŚL mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7187355 2022.07.03 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7187364 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7187366 2022.07.03 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7187372 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7187365 2022.07.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7187370 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7187363 2022.07.03 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7187368 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7187371 2022.07.03 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7187367 2022.07.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7187362 2022.07.03 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7187361 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7187359 2022.07.03 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7187360 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7187358 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7187357 2022.07.03 MP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7187356 2022.07.03 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7180500 2022.07.01 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7180499 2022.07.01 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 7180498 2022.07.01 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7180495 2022.07.01 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7180497 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7180493 2022.07.01 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7180494 2022.07.01 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7180496 2022.07.01 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7180491 2022.07.01 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7180492 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7180490 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7180488 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7180489 2022.07.01 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 7180487 2022.07.01 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7180486 2022.07.01 MP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7161049 2022.06.26 ŚL mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7136184 2022.06.19 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7131628 2022.06.18 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7131627 2022.06.18 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7131625 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7131624 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7131623 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7131626 2022.06.18 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7131622 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7131618 2022.06.18 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7131620 2022.06.18 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7131616 2022.06.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7131621 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7131617 2022.06.18 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7131615 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7131619 2022.06.18 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7131613 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7131611 2022.06.18 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 7131614 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7131612 2022.06.18 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7130298 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7129628 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7129627 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7129629 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7129630 2022.06.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7129626 2022.06.18 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7129631 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7129625 2022.06.18 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7128957 2022.06.18 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7128956 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7128958 2022.06.18 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7128193 2022.06.18 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7128192 2022.06.18 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7128191 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7128190 2022.06.18 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7128188 2022.06.18 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7128189 2022.06.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7128187 2022.06.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7128185 2022.06.18 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7128186 2022.06.18 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7125828 2022.06.17 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7125838 2022.06.17 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 7125837 2022.06.17 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 7125836 2022.06.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7125835 2022.06.17 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7125834 2022.06.17 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7125833 2022.06.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 7125832 2022.06.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7125831 2022.06.17 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 7125830 2022.06.17 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 7125829 2022.06.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7124872 2022.06.17 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7124873 2022.06.17 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7124870 2022.06.17 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7124874 2022.06.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7124871 2022.06.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7124869 2022.06.17 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7124868 2022.06.17 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7120862 2022.06.16 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7120860 2022.06.16 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7120861 2022.06.16 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7120878 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 7120876 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7120877 2022.06.16 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7120875 2022.06.16 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7120871 2022.06.16 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7120869 2022.06.16 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7120872 2022.06.16 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7120874 2022.06.16 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7120867 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7120870 2022.06.16 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7120868 2022.06.16 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7120863 2022.06.16 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7120865 2022.06.16 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7120866 2022.06.16 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7120864 2022.06.16 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7111999 2022.06.14 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7111998 2022.06.14 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7112000 2022.06.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7102207 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7102205 2022.06.12 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7102206 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7102204 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7102203 2022.06.12 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7102202 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7102200 2022.06.12 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7102201 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7102199 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7102198 2022.06.12 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 7102222 2022.06.12 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7102223 2022.06.12 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7102221 2022.06.12 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7102220 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7102218 2022.06.12 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7102219 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7102216 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7102215 2022.06.12 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7102217 2022.06.12 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7102214 2022.06.12 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7102213 2022.06.12 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 7102212 2022.06.12 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7102210 2022.06.12 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7102209 2022.06.12 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 7102211 2022.06.12 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7102208 2022.06.12 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7079510 2022.06.07 ŚL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7079509 2022.06.07 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7079508 2022.06.06 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7079507 2022.06.06 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7079506 2022.06.06 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7071238 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 7071239 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7071237 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7071234 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7071236 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7071233 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 7071235 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7070630 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7070611 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7070607 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7070608 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7070605 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7070603 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7070606 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7070601 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7070600 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7070602 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7070597 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7070604 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7070599 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7070598 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7070596 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7070595 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7070594 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7070593 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7070626 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7070624 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7070625 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7070620 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7070622 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7070623 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7070621 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7070619 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7070616 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7070618 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7070615 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 7070613 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7070612 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7070614 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7070610 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7070609 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7070587 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7070592 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7070590 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7070591 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7070586 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7070585 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7070583 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7070582 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7070584 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7070581 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7070589 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7070580 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7070588 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7070579 2022.06.05 ŚL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7070578 2022.06.05 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7070577 2022.06.05 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7034859 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7034858 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7034856 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7034854 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7034857 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7034855 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 7034853 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7034852 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7034851 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7034849 2022.05.29 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7034848 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7034847 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7034850 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 7034846 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7034845 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7034844 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7034842 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7034841 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7034843 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7034840 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7034839 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7034838 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7034837 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7034835 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7034836 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7034834 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7034833 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7034831 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7034832 2022.05.29 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7034830 2022.05.29 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7024394 2022.05.27 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7024393 2022.05.27 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7024390 2022.05.27 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7024392 2022.05.27 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7024391 2022.05.27 ŚL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7024389 2022.05.27 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7011661 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7011663 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7011662 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7011660 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7011657 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7011659 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7011658 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7011656 2022.05.24 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7011653 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7011652 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7011649 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7011654 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7011651 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7011650 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7011655 2022.05.24 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7011648 2022.05.24 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7007804 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7007805 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7007803 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7007802 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7007799 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7007800 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7007801 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7007798 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7007795 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7007793 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7007797 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7007794 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7007792 2022.05.23 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7007796 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7007788 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7007789 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7007791 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7007786 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7007785 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7007784 2022.05.23 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7007787 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7007783 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7007790 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7007782 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7007780 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7007779 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7007781 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7007778 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7007777 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7007776 2022.05.23 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7005250 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7005251 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7005252 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7005249 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7005247 2022.05.23 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7005248 2022.05.23 ŚL mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7005246 2022.05.23 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7005245 2022.05.23 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6996962 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6996961 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6996960 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6996959 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 6996955 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6996956 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6996958 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6996957 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6996951 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6996952 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6996954 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6996950 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6996953 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6996947 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6996949 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6996948 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6996946 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6996945 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6996943 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6996944 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6996142 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6996141 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6996140 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6996138 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 6996139 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6996137 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6996136 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 6996135 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6996134 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6996133 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6996132 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 6996131 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6944255 2022.05.15 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6944256 2022.05.15 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6943576 2022.05.15 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6941481 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6941145 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6941144 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6941143 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6941142 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6941141 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6941140 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6941139 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6940196 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6940197 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6940194 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6940195 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6940193 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6940192 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6939928 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6939925 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6939926 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6939927 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6939706 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6939059 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6938942 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6938941 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6938940 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6938939 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 6938938 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6938937 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6938936 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6938935 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6938934 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 6938933 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6938245 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6938244 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6938243 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6938242 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6938241 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6938240 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6938239 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6938238 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6938237 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6938236 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6938235 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6938234 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6938233 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6938232 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6938231 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6938230 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6938229 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6938228 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6938227 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6938226 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6938225 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6938224 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6938223 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6937659 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6937658 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6937656 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6937654 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6952702 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6937516 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6937515 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6937514 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6937513 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6937512 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6937511 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6937510 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6937509 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6937508 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6937507 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6937506 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6937505 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6937504 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6937503 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6937502 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6937501 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6937500 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6937499 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6937498 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6936951 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6936950 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6936949 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6936948 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6936970 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6936969 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6936968 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6936967 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6936966 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6936964 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6936963 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6936962 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6936961 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6936960 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6936959 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6936958 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6936957 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6936956 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6936955 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6936577 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6936576 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6936247 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6936246 2022.05.14 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6936245 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6936244 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6936243 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6936242 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6936241 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6936263 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6936262 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6936261 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6936260 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6936259 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6936258 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6936257 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6936256 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6936255 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6936254 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6936253 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6936252 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6936251 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6936250 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6936249 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6936248 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6935440 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6935439 2022.05.14 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6935438 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 6935437 2022.05.14 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 6916910 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6916742 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6916741 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6895736 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6895732 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6895735 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6895734 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6895737 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6895733 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6895730 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6895731 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6895738 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6895753 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6895754 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6895749 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6895750 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6895751 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6895752 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6895748 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6895746 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6895747 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6895744 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6895743 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6895742 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6895741 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6895740 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 6895739 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6895745 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6893890 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6893893 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6893891 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6893894 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6893892 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6893888 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6893889 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6893887 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 6893886 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6889942 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6889941 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6889939 2022.05.07 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6889940 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6889937 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6889938 2022.05.07 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6889936 2022.05.07 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6882486 2022.05.04 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6882485 2022.05.04 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6882484 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6882482 2022.05.04 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6882483 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6882481 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6882480 2022.05.04 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6848610 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6847877 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6847878 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6847874 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6847875 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6847876 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6847872 2022.05.02 ŚL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 6847873 2022.05.02 ŚL mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6847871 2022.05.02 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 6847870 2022.05.02 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6846929 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6846930 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6846928 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6846927 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6846932 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6846925 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6846926 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6846924 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6846923 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6846922 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6846918 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6846921 2022.05.02 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 6846919 2022.05.02 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6846917 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6846915 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6846916 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6846920 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6846912 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6846913 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6846914 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6846911 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6846910 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6846909 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6846908 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 6846905 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6846907 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 6846904 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6846906 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6846903 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6846902 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6846901 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6846897 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6846900 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6846896 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6846895 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6846898 2022.05.02 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6846899 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6846893 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6846894 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 6846892 2022.05.02 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6841739 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6841738 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6841736 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6841730 2022.05.01 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6841740 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6841735 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6841731 2022.05.01 ŚL mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 6 6841732 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6841734 2022.05.01 ŚL