Pełna lista obserwacji drużyny

MarioGeo : Mariusz Lizoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6394215 2022.01.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6394216 2022.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6394217 2022.01.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6394212 2022.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6394214 2022.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6394213 2022.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6394211 2022.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6394210 2022.01.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6394208 2022.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6378532 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6378529 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6378526 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6378527 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6378528 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6378523 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6378524 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6378525 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6378522 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6372478 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6372477 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6372476 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6372475 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6372474 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6372473 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6372472 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6372467 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6372471 2022.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 6372469 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6372470 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6372468 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6372466 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6372465 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6372464 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6372463 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6372462 2022.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6372461 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6378530 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6378531 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6371560 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6371551 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6371552 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6371553 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6371554 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6371556 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6371557 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6371558 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6371559 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6371555 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353493 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6353492 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6349681 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6349680 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6349679 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6349678 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6349675 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6349677 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6349676 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6349674 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6349673 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6349671 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6349672 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6349670 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 6349667 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6349668 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6349669 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6349666 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6349665 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6349331 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6349332 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 6349330 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6349327 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6349328 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6349333 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6349326 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 6349329 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6349325 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6349323 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6349324 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6349322 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6349321 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6349320 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6349319 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6349317 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6349318 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6349316 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 6349315 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6346300 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6346299 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6346298 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6346297 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6346292 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6346296 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 42 6346294 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6346291 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 6346293 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6346295 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6346289 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6346290 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6346288 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6346287 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6346285 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6346286 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6346284 2022.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6344310 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6344312 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6344311 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6344307 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6344308 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6344306 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6344305 2022.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6344309 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6344304 2022.01.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6344303 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6344302 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6344299 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6344298 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6344301 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6344300 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6344297 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6344296 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6344295 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6344294 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6339490 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6339491 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6339489 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6339488 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6338772 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6338769 2022.01.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6338771 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6338770 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6338767 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6338768 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6334166 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6334165 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6334163 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6334164 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6334162 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6334161 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6334160 2022.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6334158 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6334157 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6334159 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6333581 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6333579 2022.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 6333578 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6333577 2022.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6333576 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6333580 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6333575 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6321680 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6321679 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6321678 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6321675 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6321673 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6321672 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 6321674 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321676 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6321671 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6321669 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6321670 2022.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6321668 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6321667 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6321677 2022.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6321664 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 37 6321665 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6321666 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6321662 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6321663 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6319500 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6319499 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6319497 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6319498 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6316414 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6316413 2022.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6316108 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6316104 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316106 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 132 6316103 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6316105 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6316101 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6316107 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6316102 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6316100 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 6316097 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6316099 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6316096 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6316098 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6314572 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6314570 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314569 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6314568 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6314571 2022.01.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6314566 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6314567 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6314564 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314565 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6313933 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6313934 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6313932 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313929 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 34 6313931 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313928 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6313930 2022.01.01 mapa