Pełna lista obserwacji drużyny

Zbigniew Wnuk : Zbigniew Wnuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6390586 2022.01.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6389407 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6388966 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6388967 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6388965 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6388879 2022.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6388874 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6388876 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6388878 2022.01.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6388877 2022.01.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6388875 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6388872 2022.01.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6388873 2022.01.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6388869 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6388870 2022.01.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6388871 2022.01.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6369395 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6369658 2022.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6369371 2022.01.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6352734 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6351960 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 370 6351794 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6351774 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6351776 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6351777 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6351775 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 6351772 2022.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6351773 2022.01.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6351667 2022.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 6350777 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 6350172 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6350171 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6349801 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6348842 2022.01.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 6348841 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 250 6340620 2022.01.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6340159 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6340158 2022.01.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 46 6340157 2022.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6340153 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 6340156 2022.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6340150 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6340155 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6340152 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6340151 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 22 6340154 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 6339847 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6339846 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6339842 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6339845 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6339843 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 13 6339844 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6339841 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6339851 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6339840 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6339838 2022.01.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6339836 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6339837 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 24 6339834 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6339839 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 6339835 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6339833 2022.01.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6339832 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6339830 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6339850 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6339831 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6339829 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6339827 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 6339828 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 6339825 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 240 6339826 2022.01.07 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 6362127 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6316392 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6316391 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6316390 2022.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6316387 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316386 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6316388 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6316389 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6316384 2022.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6316385 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6316383 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6316382 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6316381 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6316380 2022.01.01 mapa