Pełna lista obserwacji drużyny

Gołąb miejski : Barbara Polanin


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7445636 2022.09.24 OP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7445637 2022.09.24 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7445638 2022.09.24 OP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7445639 2022.09.24 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 7445640 2022.09.24 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 18 7445641 2022.09.24 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7445642 2022.09.24 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7445643 2022.09.24 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7445645 2022.09.24 OP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7445646 2022.09.24 OP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7445647 2022.09.24 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7445648 2022.09.24 OP mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7434845 2022.09.21 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7434846 2022.09.21 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7434847 2022.09.21 ŚL mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7434848 2022.09.21 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7434849 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7434850 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7434851 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7434852 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7434853 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7434854 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7434855 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7434856 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7434857 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7434858 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7434859 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7434860 2022.09.21 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7434861 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7434862 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7434863 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7434864 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7434865 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7434866 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7434867 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7434868 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7434869 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7434870 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7434871 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7434872 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7434873 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7434874 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7434875 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7434876 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7434878 2022.09.21 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7434879 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7434880 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7434881 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7434882 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7434883 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7434884 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7434885 2022.09.21 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7434886 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7434887 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7434888 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7434889 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7434890 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 7434891 2022.09.21 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7434892 2022.09.21 ŚL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7422449 2022.09.17 ŚL mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7422448 2022.09.17 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7422447 2022.09.17 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 120 7410398 2022.09.13 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7402229 2022.09.10 ŚL mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7402228 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 7402599 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 45 7402600 2022.09.10 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 7402602 2022.09.10 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7398807 2022.09.09 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7398806 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7398805 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7398803 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7398804 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7398801 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7398802 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 7398799 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 7398800 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 110 7398794 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7398795 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7398797 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7398798 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 7398793 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7398796 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7398792 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 7398790 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7398791 2022.09.09 ŚL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7398789 2022.09.09 ŚL mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7400274 2022.09.09 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 18 7400275 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7400276 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7400277 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7400278 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7400279 2022.09.09 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7400280 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7400281 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7400282 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7400283 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7400284 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7400285 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7400286 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 12 7400287 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7400289 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7402594 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 7402595 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7402596 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7402597 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7402598 2022.09.09 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7402601 2022.09.09 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7402603 2022.09.09 ŚL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 7404270 2022.09.07 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7404271 2022.09.07 ŚL mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7404272 2022.09.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 7380669 2022.09.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380665 2022.09.03 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 80 7380668 2022.09.03 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 7380667 2022.09.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7380666 2022.09.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380664 2022.09.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380662 2022.09.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380663 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7380660 2022.09.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380661 2022.09.03 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7380037 2022.09.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7380034 2022.09.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380036 2022.09.03 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7380033 2022.09.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380040 2022.09.03 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380039 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 7380038 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 7380030 2022.09.03 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7380031 2022.09.03 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7380032 2022.09.03 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7380035 2022.09.03 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7380053 2022.09.03 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380055 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 350 7380056 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7380057 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7380058 2022.09.03 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7380059 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7380060 2022.09.03 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7380061 2022.09.03 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7380062 2022.09.03 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7380063 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7380064 2022.09.03 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7380066 2022.09.03 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7380067 2022.09.03 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7380069 2022.09.03 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7380046 2022.09.02 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7380048 2022.09.02 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7380049 2022.09.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7380050 2022.09.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380051 2022.09.02 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 7380052 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 35 7380054 2022.09.02 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7380065 2022.09.02 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7380068 2022.09.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380220 2022.09.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380222 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 7380229 2022.09.02 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 7380230 2022.09.02 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 7380233 2022.09.02 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7380234 2022.09.02 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7380235 2022.09.02 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7380041 2022.09.01 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7380042 2022.09.01 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7380043 2022.09.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380044 2022.09.01 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 7380045 2022.09.01 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 7380047 2022.09.01 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380221 2022.09.01 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7380223 2022.09.01 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7380224 2022.09.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380225 2022.09.01 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7380226 2022.09.01 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 7380227 2022.09.01 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 7380228 2022.09.01 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7372740 2022.08.31 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7372737 2022.08.31 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7372738 2022.08.31 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7372742 2022.08.31 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7369471 2022.08.30 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7369472 2022.08.30 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 7369473 2022.08.30 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7369474 2022.08.30 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7369475 2022.08.30 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 7369476 2022.08.30 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7369477 2022.08.30 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7369478 2022.08.30 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7369479 2022.08.30 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7369480 2022.08.30 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7372741 2022.08.30 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7372743 2022.08.30 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7366065 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 7366068 2022.08.29 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 7366069 2022.08.29 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7366070 2022.08.29 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7366071 2022.08.29 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 7366072 2022.08.29 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7366073 2022.08.29 PK mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 7366074 2022.08.29 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7366075 2022.08.29 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7366076 2022.08.29 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7366077 2022.08.29 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 4 7366083 2022.08.29 PK mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 7366052 2022.08.28 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7366053 2022.08.28 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7366054 2022.08.28 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7366055 2022.08.28 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7366056 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7366057 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 7366058 2022.08.28 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7366059 2022.08.28 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7366060 2022.08.28 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7366061 2022.08.28 PK mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 7366062 2022.08.28 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7366063 2022.08.28 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7366064 2022.08.28 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7366066 2022.08.28 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7366067 2022.08.28 PK mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7319291 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7316020 2022.08.10 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7316021 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6996827 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6996826 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6996824 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6996822 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6996825 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6996828 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6996823 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6996844 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6996845 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6996841 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6996842 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6996846 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6996840 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6996837 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6996839 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6996838 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6996835 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6996836 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6996833 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6996834 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6996831 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6996832 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6996820 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6996821 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6996830 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6996819 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6996829 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6996818 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6996817 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6996816 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6996815 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6996813 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6996814 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 6996810 2022.05.22 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 6996812 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 6996811 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6996808 2022.05.22 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6996809 2022.05.22 ŚL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6988555 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6988550 2022.05.20 OP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6988560 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6988559 2022.05.20 OP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6988548 2022.05.20 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6988551 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6988549 2022.05.20 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6988547 2022.05.20 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6988546 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6988545 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6988552 2022.05.20 OP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6988553 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6988554 2022.05.20 OP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 6988556 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6988557 2022.05.20 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6988558 2022.05.20 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6988561 2022.05.20 ŚL mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6984602 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6984603 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6984604 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6984605 2022.05.19 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6984606 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6984607 2022.05.19 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6942143 2022.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6942144 2022.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 6942145 2022.05.14 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6942142 2022.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6942141 2022.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6915171 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6915172 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6915173 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6915174 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6915175 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6915176 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6915177 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6916713 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6916714 2022.05.11 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6915236 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 6915239 2022.05.10 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 6915238 2022.05.09 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6893333 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6893334 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6893332 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6893328 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6893331 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6893330 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6893329 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6893327 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6893326 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6893325 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6893324 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6893322 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6893323 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6893321 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6893319 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6893318 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6893317 2022.05.08 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 6893315 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6893316 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6893314 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6893312 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6893313 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6893309 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6893310 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6893308 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6893311 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6893307 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6893305 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6893304 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6893306 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6893303 2022.05.08 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6915237 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6833280 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6833272 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6833276 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6833274 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6833270 2022.05.01 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 6833271 2022.05.01 ŚL mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6833273 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6833275 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6833277 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6833278 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6833279 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6833281 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6833282 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6833283 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6833284 2022.05.01 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6833285 2022.05.01 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 7 6833286 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6833287 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 6833288 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6833289 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6833290 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6833291 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6833292 2022.05.01 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 6833293 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6833294 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6833295 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6833296 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6833297 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 6833298 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6833299 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6833300 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6833301 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6833302 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6833303 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6833304 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6833305 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 6833306 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6833307 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6833308 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6833309 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 6833310 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6833311 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 6833312 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6833313 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6833314 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6833315 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6833316 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6833317 2022.05.01 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6843266 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6843267 2022.05.01 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6843268 2022.05.01 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6830094 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6830095 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6830096 2022.04.30 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6830097 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6830098 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6830099 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6830100 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6830101 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6830102 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6830103 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 6830104 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6830105 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6830106 2022.04.30 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6806255 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6806260 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 6806258 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6806256 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 6806257 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6806253 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 6806151 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6806152 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6806153 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6806154 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6806155 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6806156 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 80 6806157 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6806158 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6806159 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6806160 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6806161 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6806162 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6806163 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6806164 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6806165 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6806166 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6806167 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6806168 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6806169 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6806170 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6806171 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6806172 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6806173 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6806174 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6806175 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 13 6806176 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6806177 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6806178 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6806179 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6806180 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6806181 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6806182 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 6806183 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6806184 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6806185 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6806186 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6806187 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6806188 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6806189 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6806190 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 19 6806191 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6806192 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6806193 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6806194 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6806195 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6806197 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6806198 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6806199 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6806200 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6806201 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6806202 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6806203 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6806204 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6806205 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6806206 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6806207 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6806208 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6806209 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6806210 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6806211 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6806212 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6806213 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6806214 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6806215 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6806216 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6806217 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6806218 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6806219 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6806220 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6806221 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6806222 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6806223 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 6806224 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6806225 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6806226 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 6806227 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6806228 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 7 6806229 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6806230 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6806231 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 180 6806232 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6806233 2022.04.27 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6806234 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6806235 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6806236 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6806237 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 6806238 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6806239 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6806240 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 6806241 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6806242 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 6806243 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6806244 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6806245 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 6806246 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6806247 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 6806248 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6806249 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6806250 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6806251 2022.04.27 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6806268 2022.04.27 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 6799778 2022.04.26 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6799779 2022.04.26 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6799780 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 7 6799781 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6799782 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6799783 2022.04.26 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6799784 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6799785 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6799786 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6799787 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6799788 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6799789 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6799790 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6799791 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6799792 2022.04.26 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6799793 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6799795 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6799796 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6799797 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6799798 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 6799799 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6799800 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6799801 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6799802 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6799803 2022.04.26 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6799804 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6799805 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6799806 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6799807 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6799808 2022.04.26 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6799809 2022.04.26 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6794805 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6794806 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6794807 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 6794808 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 6794809 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6794810 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6794811 2022.04.25 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6794812 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6794813 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6794814 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6794815 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6794816 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6794817 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6794818 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6794819 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6794820 2022.04.25 ŚL mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 6794821 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6794823 2022.04.25 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6794824 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6794825 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6794826 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6794827 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6794828 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6794829 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6794830 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6794831 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6794832 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6794833 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6794834 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6794835 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6794836 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6794837 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6794838 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6794839 2022.04.25 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6794840 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6794841 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6794903 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6795100 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6795101 2022.04.25 ŚL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6794904 2022.04.24 ŚL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6764473 2022.04.21 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6745709 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6745707 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 6745710 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6745706 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6745705 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 6745708 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6742512 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6742513 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6742514 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 6742516 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6742509 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6742510 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6742506 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6742504 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6742508 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6742503 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6742507 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6742505 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 6742502 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6742501 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6742515 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6742517 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6742518 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 6742519 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6742520 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6742521 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6742522 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6742523 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6742524 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6742525 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 6742526 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6742527 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6742528 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6742529 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6742530 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 6742531 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 6742532 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6742533 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6742534 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6742535 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6742536 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6742537 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6742538 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6742539 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6742540 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6742541 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6742542 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6742543 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6742544 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6742545 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6742546 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6742547 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 6742548 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6742549 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6742550 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6742551 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6742552 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6742553 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6742554 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6742555 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6742556 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6742557 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6742558 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6742559 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6742560 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 8 6742561 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6742562 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6742563 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6742564 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6742565 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6742566 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6742567 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6742568 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6742569 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6742570 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6742571 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6742572 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6742573 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6742574 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6742575 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6742576 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6742577 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6742578 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6742579 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 6742580 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6742581 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6742582 2022.04.18 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6742583 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6742585 2022.04.18 ŚL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6742586 2022.04.18 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6736578 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6736588 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6736585 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6736579 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 6736587 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6736581 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6736584 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6736576 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6736574 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6736596 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6736586 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6736594 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6736577 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6736570 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6736582 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6736575 2022.04.17 ŚL mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6736573 2022.04.17 ŚL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6736566 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6736562 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6736563 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6736564 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6736565 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6736567 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6736568 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6736569 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6736571 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 6736572 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6736580 2022.04.17 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6736583 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6736589 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6736590 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6736591 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6736593 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6736595 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6736597 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6736598 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6736599 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6736600 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6736601 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6736602 2022.04.17 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6736627 2022.04.17 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6730939 2022.04.16 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6730940 2022.04.16 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6730942 2022.04.16 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6730938 2022.04.16 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6730941 2022.04.16 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6730936 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6730934 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6730933 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6730935 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6730932 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6730910 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6730912 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6730915 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 6730906 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6730927 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6730909 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 6730893 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 6730901 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6730886 2022.04.16 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6730891 2022.04.16 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 6730887 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 50 6730904 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6730885 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 800 6730884 2022.04.16 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 6730899 2022.04.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6730888 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 50 6730913 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6730924 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6730930 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6730920 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6730923 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6730907 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6730900 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6730917 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6730905 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6730928 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6730895 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6730892 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6730902 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6730890 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6730897 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 6730889 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 6730931 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6730921 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6730929 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6730925 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6730919 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6730922 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 6730916 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6730914 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 6730911 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6730926 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6730908 2022.04.16 ŚL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 40 6730918 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6730903 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6730898 2022.04.16 ŚL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6730896 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6730894 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 6730943 2022.04.16 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6722968 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 6722966 2022.04.15 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6722967 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 6722965 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6722964 2022.04.15 ŚL mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 6722963 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6736640 2022.04.15 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6711444 2022.04.13 ŚL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6711445 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6711446 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6711447 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6711448 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6711449 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6711450 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6711451 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6711452 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6711453 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6711454 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6711455 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6711456 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6711457 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6711458 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6711459 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6711460 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6711461 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6711462 2022.04.13 ŚL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6667897 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6667898 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6667899 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6667900 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6667901 2022.04.06 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6629697 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6629698 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6629699 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6629700 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6629701 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 6629702 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6629703 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6629704 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6629705 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6629706 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6629707 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6629708 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6629709 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6629710 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6629711 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6629712 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6629713 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6629714 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6629715 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6629716 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6629717 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6629718 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6629719 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6629720 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6629721 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6629722 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6629723 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6629724 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6629725 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6629726 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6629727 2022.03.28 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6629728 2022.03.28 ŚL mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6629729 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6629730 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6629731 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6629732 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 6629733 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6629734 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6629735 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6629736 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6629737 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6629738 2022.03.28 ŚL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6629739 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6629740 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6629741 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6629742 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6629743 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6629744 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6629745 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6629746 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6629747 2022.03.28 ŚL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6629749 2022.03.28 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6582105 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6582106 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6582107 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6582108 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6582109 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6582110 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6582111 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6582112 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6582113 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 6582114 2022.03.20 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6582115 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6582116 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 6582117 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6582118 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6582119 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6582120 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6582121 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6582122 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6582123 2022.03.20 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6582124 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6582125 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 6582126 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6582127 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6582128 2022.03.20 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6570813 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6570812 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6570808 2022.03.18 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6570804 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6570811 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6570803 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6570806 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6570805 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6570810 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6570809 2022.03.18 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6570807 2022.03.18 ŚL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6570802 2022.03.18 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6560031 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 12 6560032 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6560033 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 6560034 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6560035 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6560036 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6560037 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6560038 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6560039 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6560040 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6560041 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 6560042 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6560043 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6560044 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6560045 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6560046 2022.03.15 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6560047 2022.03.14 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6560048 2022.03.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6550337 2022.03.13 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6550344 2022.03.13 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6550345 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6550346 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6550347 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6550348 2022.03.13 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6544440 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6544441 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6544442 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6544443 2022.03.12 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6544444 2022.03.12 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6550336 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6550338 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6550339 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6544368 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6544369 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 6544370 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6544371 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6544372 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6544373 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6544374 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 42 6544375 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6544376 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6544377 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6544378 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6544379 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6544380 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6544381 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6544382 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6544383 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6544384 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6544385 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6544386 2022.03.11 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6544387 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 6544388 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6544389 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6544390 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6544391 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6544392 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6544393 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6544394 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6544395 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6544396 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6544397 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6544398 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6544399 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6544400 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 6544401 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6544402 2022.03.11 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6544432 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6544433 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6544435 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6544437 2022.03.11 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6544438 2022.03.11 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6544427 2022.03.09 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6544428 2022.03.09 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6544429 2022.03.09 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6544430 2022.03.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6544431 2022.03.09 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6544434 2022.03.09 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6544436 2022.03.09 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6507498 2022.03.02 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6507499 2022.03.02 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6503842 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6503841 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6503843 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6503839 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6503840 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6503836 2022.02.28 ŚL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6503838 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6503837 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6503816 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6503819 2022.02.28 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 6503820 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6503822 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6503823 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6503824 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6503825 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6503826 2022.02.28 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6503827 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6503828 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6503829 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6503830 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6503831 2022.02.28 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6503832 2022.02.28 ŚL mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6503833 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6503834 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6503835 2022.02.28 ŚL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 350 6503821 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6503818 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6503815 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 46 6503817 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 6503812 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 6503814 2022.02.27 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6497421 2022.02.27 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6497417 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6497420 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6497419 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6497416 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6497418 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6497415 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6497414 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6497413 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6497410 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6497411 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6497409 2022.02.27 ŚL mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6497407 2022.02.27 ŚL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6497408 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6497405 2022.02.27 ŚL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6497406 2022.02.27 ŚL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6497403 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6497402 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6497404 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6497398 2022.02.27 ŚL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6497399 2022.02.27 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6497397 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6497401 2022.02.27 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6497396 2022.02.27 ŚL mapa