Pełna lista obserwacji drużyny

Gołąb miejski : Barbara Polanin


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 6378892 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 6378891 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6378890 2022.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6374102 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6374101 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6374100 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6374099 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6374097 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6374096 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6374098 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6374095 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 6374094 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 80 6374091 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6374092 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6374093 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6374090 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6374089 2022.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 6374086 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 6374087 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6374088 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6374085 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6374084 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6374083 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6374080 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6374082 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6374081 2022.01.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6370489 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6366127 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6366126 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6366124 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6366125 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 6366123 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6366121 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6366122 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6366120 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6366119 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6365719 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6365720 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6365735 2022.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6365737 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6365736 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6365734 2022.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6365733 2022.01.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6365732 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6365730 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6365729 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6365731 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6365727 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6365728 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6365725 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6365726 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6365724 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6365723 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6365722 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6365717 2022.01.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6365716 2022.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6365715 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6365713 2022.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6365711 2022.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6365710 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6365714 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6365712 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6365709 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6365708 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6365706 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6365707 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6365705 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6365718 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6365703 2022.01.15 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 55 6365704 2022.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6365738 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6361201 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6361202 2022.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6361203 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6361204 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6361205 2022.01.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6361206 2022.01.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6361207 2022.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6361208 2022.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6361209 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6361210 2022.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6361211 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6361200 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6361199 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6361188 2022.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6361189 2022.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6361190 2022.01.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6361191 2022.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6361192 2022.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6361193 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6361194 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361195 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6361196 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6361197 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6361198 2022.01.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6361212 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6361213 2022.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6361227 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6361228 2022.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6361229 2022.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6361230 2022.01.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6361231 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6361232 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6361233 2022.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 120 6361234 2022.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6361235 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 6361236 2022.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6361237 2022.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6361226 2022.01.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6361225 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361214 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6361215 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6361216 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6361217 2022.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6361218 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6361220 2022.01.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6361221 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6361222 2022.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6361223 2022.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6361224 2022.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6359133 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 90 6359132 2022.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6359131 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 250 6359130 2022.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 6359134 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6359135 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6359136 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6359137 2022.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6359138 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6359139 2022.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6353468 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6353381 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6353392 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6353377 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6353390 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6353384 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6353391 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6353389 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6353383 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6353380 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6353376 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6353379 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6353373 2022.01.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6353393 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6353387 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6353375 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6353388 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6353374 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6353372 2022.01.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6353385 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6353369 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6353362 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 6353360 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6353370 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6353365 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6353386 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6353361 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6353363 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6353359 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6353394 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6353364 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6353378 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6353371 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6353366 2022.01.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6353357 2022.01.09 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6353356 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6353358 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6353367 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6353355 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6353354 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6353353 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6353368 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6353351 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6353382 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6353352 2022.01.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6354786 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6344907 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6344906 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6344905 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6344904 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6344903 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6344922 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344921 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6344920 2022.01.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6344917 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6344923 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6344919 2022.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6344918 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6344916 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6344914 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 6344915 2022.01.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6344913 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6344911 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6344908 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6344910 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6344909 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6344912 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 6344901 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6344899 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6344897 2022.01.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6344902 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6344898 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6344895 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6344900 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6344896 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6344893 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6344891 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6344892 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6344894 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6344890 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6344888 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6344887 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6344889 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 6342884 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6342883 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 6342890 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 45 6342879 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6342875 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6342873 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6342863 2022.01.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6342861 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6342855 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 6342867 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6342849 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6342852 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6342851 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6342893 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6342891 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6342886 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342882 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6342881 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6342897 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6342877 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6342871 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6342869 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342864 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 6342868 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6342858 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342860 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6342866 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6342853 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 6342850 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6342836 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6342834 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342829 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6342885 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6342828 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6342830 2022.01.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6342826 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 6342821 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6342823 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 6342824 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 6342825 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 29 6342820 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 429 6342818 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6342819 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6342802 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6342801 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6342800 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 721 6342799 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6342798 2022.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 6342797 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6342795 2022.01.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6342794 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6342796 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6342793 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6342792 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6342790 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6342791 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6342894 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6342788 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 6342789 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6342888 2022.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6342816 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6342815 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6342814 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 6342817 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6342811 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6342812 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6342809 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6342810 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6342808 2022.01.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6342806 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6342813 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6342807 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6342803 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6342804 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6342805 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6342785 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6342786 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6342787 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6342784 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6342783 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6342781 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6342780 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6342779 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6342778 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6342776 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6342775 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6342777 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6342773 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6342774 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342772 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6342848 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6342842 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6342841 2022.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6342844 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6342847 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 6342837 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6342845 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6342839 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 78 6342843 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6342840 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 6342835 2022.01.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6342838 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6342832 2022.01.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6342833 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6342831 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6342768 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6342769 2022.01.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6342765 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6342766 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6342770 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6342771 2022.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6342767 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6342763 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6342761 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6342764 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6342762 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6342758 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6342759 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6342760 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6342757 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 6342756 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6342898 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6342892 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6342887 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6342889 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6342880 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 28 6342878 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6342872 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6342876 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6342874 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6342862 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6342857 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6342856 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6342859 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6342895 2022.01.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6342854 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6342754 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6342755 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6342753 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 6342751 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6342752 2022.01.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6342750 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6342747 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6342748 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6342749 2022.01.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6342746 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 37 6342744 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6342745 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6342743 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6342742 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6342741 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6342740 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6342738 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6342739 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6342736 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6342735 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6342737 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6342733 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6342731 2022.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6342730 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 6342727 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6342725 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6342729 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6342732 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6342726 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6342728 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6336776 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6336774 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6336775 2022.01.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 6336791 2022.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6336787 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 6336789 2022.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6336786 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 6336785 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6336790 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 6336784 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6336782 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6336780 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 6336792 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6336783 2022.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 6336788 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6336781 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6336779 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6336778 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6336773 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 18 6336770 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 6336772 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 6336771 2022.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6336769 2022.01.06 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6336768 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6336767 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 6336765 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6336766 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6336763 2022.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6336764 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6336761 2022.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 6336762 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6336759 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6336760 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 6336758 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3000 6336754 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6336755 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 45 6336756 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 6336748 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6336752 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6336753 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6336750 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6336757 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6336751 2022.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6336747 2022.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 6336742 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6336744 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6336745 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6336743 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2600 6336746 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6336749 2022.01.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6327645 2022.01.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6327644 2022.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6327643 2022.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6327641 2022.01.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6327642 2022.01.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6327646 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1600 6327637 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6327638 2022.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6327639 2022.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 220 6327636 2022.01.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6327640 2022.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6327635 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 6327634 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 6327633 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6327993 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 6327992 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6322716 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6322714 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6322713 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6322712 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322711 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6322715 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6322732 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6322728 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6322729 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6322730 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6322727 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322724 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322723 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6322725 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6322726 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6322721 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6322731 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6322720 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 6322722 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6322719 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6322718 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6322717 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6322710 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6322709 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6322706 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6322708 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6322703 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6322705 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6322704 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322700 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6322701 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6322707 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6322702 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6322699 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6322698 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6322697 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6322696 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6322695 2022.01.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6319242 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6319241 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 24 6319240 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6319239 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6319236 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6319238 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6319235 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6319237 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6319234 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6319232 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6319233 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319231 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6319229 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6319230 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6319228 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6319222 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319221 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6319224 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6319220 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6319219 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6319223 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6319225 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6319217 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6319218 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6319216 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6319215 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6319214 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6319213 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6319212 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6319211 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6316564 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6316562 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6316561 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316563 2022.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6316559 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6316560 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6316580 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 6316579 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316578 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6316577 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6316576 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6316575 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6316573 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6316571 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6316574 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6316572 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 6316569 2022.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6316570 2022.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6316568 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6316567 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6316566 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6316565 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 41 6316553 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 158 6316554 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6316557 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316556 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 41 6316558 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6316552 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6316555 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6316550 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6316548 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6316549 2022.01.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6316551 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6316546 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6316544 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316545 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6316543 2022.01.01 mapa