Pełna lista obserwacji drużyny

Usługi Transportowe Rycyk : Roman Kempa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7481318 2022.10.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7481319 2022.10.04 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 7481356 2022.10.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7481357 2022.10.04 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7481358 2022.10.04 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7481360 2022.10.04 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7477169 2022.10.03 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7478853 2022.10.03 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7475616 2022.10.02 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7475617 2022.10.02 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7475667 2022.10.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7475674 2022.10.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 7475675 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7475676 2022.10.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1020 7475677 2022.10.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 7475678 2022.10.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 7475679 2022.10.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7475680 2022.10.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7475681 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 7475682 2022.10.02 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7475692 2022.10.02 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 7475693 2022.10.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7475709 2022.10.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7475710 2022.10.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7475711 2022.10.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7475712 2022.10.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7475713 2022.10.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7475714 2022.10.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475726 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7475727 2022.10.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 7475728 2022.10.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 7475729 2022.10.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 7475730 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 7475731 2022.10.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7475732 2022.10.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7475733 2022.10.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7475734 2022.10.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7475735 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7475736 2022.10.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7475737 2022.10.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 7475751 2022.10.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7475752 2022.10.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7475753 2022.10.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 400 7475754 2022.10.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7475755 2022.10.02 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7475756 2022.10.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7475767 2022.10.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 7475768 2022.10.02 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7475769 2022.10.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7475770 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 7475771 2022.10.02 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7475903 2022.10.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7475904 2022.10.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7475905 2022.10.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 7475906 2022.10.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7475907 2022.10.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7475908 2022.10.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7475909 2022.10.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7475910 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7475911 2022.10.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7475912 2022.10.02 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7475920 2022.10.02 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 7475921 2022.10.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7475922 2022.10.02 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7475923 2022.10.02 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7475924 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 7475925 2022.10.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7475926 2022.10.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7475927 2022.10.02 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7475928 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7475929 2022.10.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 7475930 2022.10.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7475931 2022.10.02 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7475932 2022.10.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 7475943 2022.10.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7475944 2022.10.02 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 23 7475952 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7471465 2022.10.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7471466 2022.10.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7471469 2022.10.01 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 73 7471468 2022.10.01 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 420 7471471 2022.10.01 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7467348 2022.10.01 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 7467349 2022.10.01 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7467350 2022.10.01 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7467351 2022.10.01 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7467352 2022.10.01 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7467353 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7468788 2022.10.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7468789 2022.10.01 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7468790 2022.10.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7468791 2022.10.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7471452 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7471453 2022.10.01 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7471454 2022.10.01 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7471456 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7471457 2022.10.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7471458 2022.10.01 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7471459 2022.10.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7471460 2022.10.01 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7471461 2022.10.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7471462 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7471532 2022.10.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7471533 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 7471534 2022.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7471535 2022.10.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7471536 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7471537 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7471538 2022.10.01 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7471540 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7471541 2022.10.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7471880 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 7471882 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 7471884 2022.10.01 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7471885 2022.10.01 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7471886 2022.10.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 7471887 2022.10.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7471888 2022.10.01 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7471889 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7471890 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7471891 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7471892 2022.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7471893 2022.10.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 7471894 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7471895 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7471896 2022.10.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7471897 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7471898 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 7471900 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7471901 2022.10.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7471902 2022.10.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7471903 2022.10.01 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7471904 2022.10.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7471905 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7471906 2022.10.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 157 7471907 2022.10.01 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464153 2022.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7464152 2022.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7466777 2022.09.30 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7463872 2022.09.29 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 7463873 2022.09.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7463874 2022.09.29 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7463875 2022.09.29 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7463876 2022.09.29 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7460129 2022.09.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7460130 2022.09.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7460131 2022.09.28 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7460132 2022.09.28 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7460133 2022.09.28 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7460134 2022.09.28 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7456699 2022.09.27 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7457543 2022.09.27 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7456700 2022.09.27 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7456696 2022.09.27 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7456697 2022.09.27 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7457542 2022.09.27 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7455972 2022.09.27 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7455970 2022.09.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7455971 2022.09.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7455479 2022.09.27 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 7455480 2022.09.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7457296 2022.09.27 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7457297 2022.09.27 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 7457298 2022.09.27 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7457300 2022.09.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7457301 2022.09.27 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7457302 2022.09.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7454516 2022.09.26 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7454517 2022.09.26 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7454518 2022.09.26 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7454519 2022.09.26 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7446117 2022.09.25 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7446118 2022.09.25 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7446119 2022.09.25 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7446187 2022.09.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7447668 2022.09.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7447669 2022.09.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7447670 2022.09.25 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7447671 2022.09.25 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7447672 2022.09.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7447673 2022.09.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7447674 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7447675 2022.09.25 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7447676 2022.09.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7447677 2022.09.25 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7447704 2022.09.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7447705 2022.09.25 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7447706 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7447707 2022.09.25 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7447708 2022.09.25 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7447709 2022.09.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7447710 2022.09.25 WP mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7447711 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7447712 2022.09.25 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7447713 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7447714 2022.09.25 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7451027 2022.09.25 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7451028 2022.09.25 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7440875 2022.09.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7440873 2022.09.24 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7440872 2022.09.24 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7440874 2022.09.24 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 7440871 2022.09.24 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7438463 2022.09.23 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7438462 2022.09.23 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7438461 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7437952 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7437951 2022.09.23 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7437950 2022.09.23 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7437885 2022.09.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7434777 2022.09.22 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7434768 2022.09.22 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 7434769 2022.09.22 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7434573 2022.09.22 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7437177 2022.09.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7433883 2022.09.21 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7433885 2022.09.21 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7433886 2022.09.21 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433887 2022.09.21 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7433888 2022.09.21 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7433891 2022.09.21 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 7431604 2022.09.20 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7431526 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7432182 2022.09.20 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7432183 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7432184 2022.09.20 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7432185 2022.09.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7432186 2022.09.20 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7432187 2022.09.20 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7432188 2022.09.20 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7432189 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7432190 2022.09.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7432191 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7426644 2022.09.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7426645 2022.09.18 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7426646 2022.09.18 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7426647 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7426648 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7426649 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7426650 2022.09.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7426651 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7426818 2022.09.18 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7426819 2022.09.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7426820 2022.09.18 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7426821 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7426822 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 7429041 2022.09.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7429042 2022.09.18 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7429043 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 7429044 2022.09.18 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 7429045 2022.09.18 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 7429046 2022.09.18 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 7429047 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 7429048 2022.09.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 7429049 2022.09.18 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 7429050 2022.09.18 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7429051 2022.09.18 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7429052 2022.09.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7429053 2022.09.18 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7429055 2022.09.18 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7429056 2022.09.18 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7429057 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7429058 2022.09.18 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 7429059 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7429060 2022.09.18 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7429061 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7429062 2022.09.18 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 7429063 2022.09.18 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7429064 2022.09.18 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 7429065 2022.09.18 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7429066 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7429067 2022.09.18 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7429069 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7429070 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7429071 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7429072 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7429073 2022.09.18 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7429074 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7429075 2022.09.18 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7429076 2022.09.18 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 7429077 2022.09.18 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7429078 2022.09.18 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7429079 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7429080 2022.09.18 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 7429081 2022.09.18 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 7429082 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7429083 2022.09.18 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7429084 2022.09.18 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 7429085 2022.09.18 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7429086 2022.09.18 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7429087 2022.09.18 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7429088 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7429089 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7429090 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7429091 2022.09.18 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7429092 2022.09.18 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7429093 2022.09.18 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7429094 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7429095 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7429096 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7429097 2022.09.18 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7429098 2022.09.18 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7429099 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7428939 2022.09.17 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7428940 2022.09.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7428941 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7428942 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7428943 2022.09.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7428954 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7428955 2022.09.17 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7428956 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7428957 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7428958 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 7428959 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7428963 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7428964 2022.09.17 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 7428966 2022.09.17 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 50 7428967 2022.09.17 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 7428968 2022.09.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7428969 2022.09.17 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7428970 2022.09.17 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 7428971 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7428972 2022.09.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 20 7428973 2022.09.17 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 7428974 2022.09.17 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 18 7428975 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 7428976 2022.09.17 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7428977 2022.09.17 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7428978 2022.09.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7428979 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 7428980 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 7428981 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7428982 2022.09.17 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7428983 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 7428984 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7428985 2022.09.17 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7428986 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7428987 2022.09.17 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7428988 2022.09.17 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7428989 2022.09.17 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 7428990 2022.09.17 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7428991 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7428992 2022.09.17 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7428993 2022.09.17 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7428994 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7428996 2022.09.17 PM mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7428997 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7428998 2022.09.17 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7428999 2022.09.17 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7429000 2022.09.17 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7429001 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7429002 2022.09.17 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7429003 2022.09.17 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 7429004 2022.09.17 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7429005 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7429006 2022.09.17 PM mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 7429007 2022.09.17 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7429008 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7429009 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7429010 2022.09.17 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7429011 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7429012 2022.09.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7429013 2022.09.17 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7429014 2022.09.17 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7429016 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7429017 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7429020 2022.09.17 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7429021 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7429022 2022.09.17 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 7429024 2022.09.17 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7429025 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7429026 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7429027 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7429028 2022.09.17 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7429029 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7429030 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7429031 2022.09.17 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7429032 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7429033 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7429034 2022.09.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7429035 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7429036 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7429037 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7429038 2022.09.17 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 7429039 2022.09.17 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7429040 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7416183 2022.09.15 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7416184 2022.09.15 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 10 7413971 2022.09.14 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7413972 2022.09.14 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7413976 2022.09.14 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7413979 2022.09.14 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 7413982 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 12 7413986 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7413987 2022.09.14 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7413990 2022.09.14 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7413992 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 7413995 2022.09.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7413997 2022.09.14 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7414000 2022.09.14 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7414005 2022.09.14 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7414013 2022.09.14 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7414014 2022.09.14 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7414015 2022.09.14 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7414016 2022.09.14 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7414017 2022.09.14 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7414018 2022.09.14 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7414019 2022.09.14 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7414021 2022.09.14 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7411331 2022.09.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7411333 2022.09.13 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7411334 2022.09.13 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7411335 2022.09.13 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7411336 2022.09.13 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7411337 2022.09.13 WP mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7407479 2022.09.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7404602 2022.09.11 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7404601 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 8 7404599 2022.09.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7404595 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7404596 2022.09.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7404600 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7404598 2022.09.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7404597 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7404365 2022.09.11 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7404364 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7404310 2022.09.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7404309 2022.09.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7404307 2022.09.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7404306 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 7404305 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7404304 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 7404273 2022.09.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7403403 2022.09.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7403402 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7403401 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 7403391 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7403390 2022.09.11 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7403388 2022.09.11 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 150 7403389 2022.09.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7403375 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7403374 2022.09.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7403373 2022.09.11 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7403372 2022.09.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7403371 2022.09.11 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7403369 2022.09.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7403370 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7403296 2022.09.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7403293 2022.09.11 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7403295 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7403292 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7403127 2022.09.11 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7403128 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7403120 2022.09.11 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7403121 2022.09.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 7403119 2022.09.11 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7403042 2022.09.11 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7403043 2022.09.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7403044 2022.09.11 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7403045 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7403639 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7403640 2022.09.11 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7403641 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7403642 2022.09.11 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7403643 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7403644 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7403645 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7403646 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7403647 2022.09.11 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7403648 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7403649 2022.09.11 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7403651 2022.09.11 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7403652 2022.09.11 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7403653 2022.09.11 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7403654 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7403655 2022.09.11 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 7404690 2022.09.11 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7399653 2022.09.10 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7399652 2022.09.10 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7399651 2022.09.10 WP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7401204 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7401205 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7401206 2022.09.10 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7401207 2022.09.10 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7401208 2022.09.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7401209 2022.09.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7401210 2022.09.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7401226 2022.09.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7401937 2022.09.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7401938 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7401939 2022.09.10 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7401940 2022.09.10 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7401941 2022.09.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7401942 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7401943 2022.09.10 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7401963 2022.09.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7401964 2022.09.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7401979 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7401982 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7401985 2022.09.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7401986 2022.09.10 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 7401993 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7401996 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7402491 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7402492 2022.09.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7402493 2022.09.10 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7396062 2022.09.08 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7396063 2022.09.08 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7396064 2022.09.08 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7396065 2022.09.08 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7396066 2022.09.08 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7396068 2022.09.08 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7396069 2022.09.08 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7396070 2022.09.08 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7396071 2022.09.08 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7396072 2022.09.08 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7396073 2022.09.08 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7396074 2022.09.08 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7396075 2022.09.08 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7392544 2022.09.07 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7392543 2022.09.07 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7390874 2022.09.06 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7390839 2022.09.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7390338 2022.09.06 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7390337 2022.09.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7390336 2022.09.06 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7390335 2022.09.06 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 7390314 2022.09.06 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7390315 2022.09.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7390089 2022.09.06 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7390090 2022.09.06 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7390088 2022.09.06 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7391435 2022.09.06 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7391436 2022.09.06 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7391437 2022.09.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7391438 2022.09.06 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7391439 2022.09.06 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7391440 2022.09.06 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 7391441 2022.09.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7391442 2022.09.06 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7391443 2022.09.06 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7391444 2022.09.06 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7391445 2022.09.06 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7391446 2022.09.06 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7391447 2022.09.06 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7391449 2022.09.06 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7391515 2022.09.06 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7391516 2022.09.06 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7391533 2022.09.06 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7391603 2022.09.06 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7387537 2022.09.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7387536 2022.09.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7387514 2022.09.05 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7387515 2022.09.05 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7387312 2022.09.05 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 7387313 2022.09.05 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7388072 2022.09.05 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7388073 2022.09.05 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7388074 2022.09.05 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7388075 2022.09.05 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7388076 2022.09.05 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7389056 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7389057 2022.09.05 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7389058 2022.09.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7389059 2022.09.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7389060 2022.09.05 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32 7389061 2022.09.05 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7389062 2022.09.05 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7389063 2022.09.05 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7389064 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7389065 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7389066 2022.09.05 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7389067 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7389068 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7389069 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7389070 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 7389071 2022.09.05 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7389072 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 7389073 2022.09.05 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7389074 2022.09.05 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7389075 2022.09.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7389076 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7389077 2022.09.05 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7389078 2022.09.05 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7389079 2022.09.05 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 7389088 2022.09.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7389089 2022.09.05 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7389090 2022.09.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7389091 2022.09.05 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7389092 2022.09.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7389093 2022.09.05 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7389094 2022.09.05 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7385387 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7382960 2022.09.04 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7382961 2022.09.04 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7382962 2022.09.04 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7382963 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7382964 2022.09.04 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7382965 2022.09.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7382966 2022.09.04 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7382967 2022.09.04 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7382968 2022.09.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7387270 2022.09.04 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7387271 2022.09.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7387272 2022.09.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7387273 2022.09.04 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7387284 2022.09.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7387287 2022.09.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7387288 2022.09.04 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7387289 2022.09.04 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7387290 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7387291 2022.09.04 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7387292 2022.09.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7387293 2022.09.04 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7387294 2022.09.04 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7387295 2022.09.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7387296 2022.09.04 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7387297 2022.09.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7387298 2022.09.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7387299 2022.09.04 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7387300 2022.09.04 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7387301 2022.09.04 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7387302 2022.09.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7387303 2022.09.04 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7387304 2022.09.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7387305 2022.09.04 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7387306 2022.09.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7387307 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7387308 2022.09.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7387309 2022.09.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7387310 2022.09.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7387311 2022.09.04 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7379131 2022.09.03 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7379123 2022.09.03 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7381074 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7381073 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7381121 2022.09.03 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7381123 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7381061 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7381062 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7381063 2022.09.03 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7381064 2022.09.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7381065 2022.09.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7381066 2022.09.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7381067 2022.09.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 7381068 2022.09.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7381069 2022.09.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7381070 2022.09.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7381071 2022.09.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7381072 2022.09.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7381091 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7381092 2022.09.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7381093 2022.09.03 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7381094 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7381095 2022.09.03 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7381096 2022.09.03 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7381097 2022.09.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7381098 2022.09.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 21 7381099 2022.09.03 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 23 7381100 2022.09.03 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7381106 2022.09.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7381110 2022.09.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7381112 2022.09.03 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 7381113 2022.09.03 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7381115 2022.09.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7381117 2022.09.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7381119 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7371876 2022.08.31 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7371877 2022.08.31 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7371878 2022.08.31 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7371879 2022.08.31 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7360780 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7360781 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 7360782 2022.08.28 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7360783 2022.08.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7360784 2022.08.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7360785 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 7360786 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7360787 2022.08.28 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7360788 2022.08.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7360789 2022.08.28 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7360790 2022.08.28 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7360791 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 7360792 2022.08.28 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 7360793 2022.08.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7360794 2022.08.28 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7360795 2022.08.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7360796 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7360798 2022.08.28 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 7360799 2022.08.28 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7360800 2022.08.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 18 7360801 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7360802 2022.08.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7360803 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7360808 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7360809 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7361940 2022.08.28 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7361941 2022.08.28 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7361942 2022.08.28 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7361943 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7358264 2022.08.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7358265 2022.08.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7358266 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 5 7358270 2022.08.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7358271 2022.08.27 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7355981 2022.08.26 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7355982 2022.08.26 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7355983 2022.08.26 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7355984 2022.08.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7355985 2022.08.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7356001 2022.08.26 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7356002 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7356003 2022.08.26 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7356004 2022.08.26 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7356005 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7356006 2022.08.26 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7356007 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7356009 2022.08.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7356011 2022.08.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7356026 2022.08.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7356027 2022.08.26 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7356028 2022.08.26 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7356030 2022.08.26 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 53 7356047 2022.08.26 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7356048 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7352738 2022.08.25 WP mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 6 7350176 2022.08.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7350177 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 7350178 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7350179 2022.08.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7350180 2022.08.24 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7345172 2022.08.22 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7345173 2022.08.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7345175 2022.08.22 WP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7345177 2022.08.22 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 7345195 2022.08.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7345196 2022.08.22 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7339683 2022.08.21 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7339684 2022.08.21 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7339685 2022.08.21 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7340079 2022.08.21 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7340102 2022.08.21 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7340106 2022.08.21 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7341771 2022.08.21 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7341772 2022.08.21 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7341774 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7341775 2022.08.21 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7341776 2022.08.21 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 7341777 2022.08.21 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7341778 2022.08.21 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7341781 2022.08.21 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7341784 2022.08.21 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7341790 2022.08.21 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7341794 2022.08.21 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 7341795 2022.08.21 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7341797 2022.08.21 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7341798 2022.08.21 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7341802 2022.08.21 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7341804 2022.08.21 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7341805 2022.08.21 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7341807 2022.08.21 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 13 7341808 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7341809 2022.08.21 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7341810 2022.08.21 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7341811 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 7341812 2022.08.21 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7338204 2022.08.20 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7338205 2022.08.20 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7338206 2022.08.20 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7329007 2022.08.17 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7329008 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7329009 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7329010 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7329011 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7329012 2022.08.17 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7329013 2022.08.17 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7329014 2022.08.17 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7329015 2022.08.17 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 7329016 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7329017 2022.08.17 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 7329018 2022.08.17 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7329019 2022.08.17 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7329020 2022.08.17 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7329021 2022.08.17 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 41 7329022 2022.08.17 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7329023 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7329024 2022.08.17 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7329025 2022.08.17 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7329026 2022.08.17 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 22 7329184 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7320422 2022.08.15 WP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7320437 2022.08.15 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7320459 2022.08.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7320461 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7320463 2022.08.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 7320466 2022.08.15 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7320468 2022.08.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7320469 2022.08.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7320470 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 7320471 2022.08.15 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7320473 2022.08.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7320474 2022.08.15 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7320475 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7320476 2022.08.15 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7322800 2022.08.15 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7322826 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7322827 2022.08.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7322833 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7323523 2022.08.15 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7323524 2022.08.15 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 19 7323526 2022.08.15 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7323527 2022.08.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7323528 2022.08.15 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7323529 2022.08.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7323531 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7323596 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7323598 2022.08.15 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7323599 2022.08.15 WP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7315703 2022.08.14 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7314712 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7314713 2022.08.13 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7314714 2022.08.13 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7314715 2022.08.13 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7314716 2022.08.13 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7314717 2022.08.13 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7314718 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7314719 2022.08.13 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7314720 2022.08.13 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7314721 2022.08.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7314722 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7314725 2022.08.13 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 7314726 2022.08.13 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7314727 2022.08.13 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7314728 2022.08.13 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7311959 2022.08.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7311960 2022.08.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 7311961 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7311962 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 7311963 2022.08.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7311964 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 7311972 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7311973 2022.08.12 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7311975 2022.08.12 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7311976 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7311977 2022.08.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7311978 2022.08.12 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7311980 2022.08.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7311981 2022.08.12 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7311982 2022.08.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7311983 2022.08.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 7311984 2022.08.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 7311985 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7311986 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7311988 2022.08.12 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7312004 2022.08.12 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7312006 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 18 7312008 2022.08.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 7312010 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 7312029 2022.08.12 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 7312030 2022.08.12 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7312031 2022.08.12 WP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7312032 2022.08.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7312033 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7312034 2022.08.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7312036 2022.08.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7312038 2022.08.12 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7312039 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7312040 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7312041 2022.08.12 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7312043 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7312045 2022.08.12 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7312046 2022.08.12 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7312048 2022.08.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7312052 2022.08.12 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7312054 2022.08.12 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7312058 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7312059 2022.08.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7312061 2022.08.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7312062 2022.08.12 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7308871 2022.08.11 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7308872 2022.08.11 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7308873 2022.08.11 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7308874 2022.08.11 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7308875 2022.08.11 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 7303129 2022.08.09 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7303136 2022.08.09 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 7303137 2022.08.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7289890 2022.08.05 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7289891 2022.08.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7289893 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 7289894 2022.08.05 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7289895 2022.08.05 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7289897 2022.08.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7289925 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7289926 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 7289927 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 7289928 2022.08.05 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7289929 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7289930 2022.08.05 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 7289931 2022.08.05 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7289932 2022.08.05 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7289933 2022.08.05 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7289934 2022.08.05 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7289935 2022.08.05 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7289936 2022.08.05 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7289937 2022.08.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7287465 2022.08.04 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7287466 2022.08.04 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 7287467 2022.08.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7287468 2022.08.04 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7287490 2022.08.04 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 7287491 2022.08.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7287498 2022.08.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7287499 2022.08.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7287501 2022.08.04 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7287502 2022.08.04 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7287503 2022.08.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7287504 2022.08.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7287505 2022.08.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7282330 2022.08.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7282331 2022.08.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7282332 2022.08.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282333 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7282334 2022.08.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7282335 2022.08.02 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7282337 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7282338 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7282339 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7282340 2022.08.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7282341 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7282342 2022.08.02 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 7282343 2022.08.02 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7277196 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 7277197 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7277198 2022.07.31 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7277199 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7277200 2022.07.31 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7277201 2022.07.31 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7277202 2022.07.31 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7277203 2022.07.31 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7277204 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7277205 2022.07.31 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7277206 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7277207 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7277208 2022.07.31 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7277209 2022.07.31 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7277210 2022.07.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7277211 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7277212 2022.07.31 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 23 7277213 2022.07.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7277214 2022.07.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7277279 2022.07.31 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7277280 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7277281 2022.07.31 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7277282 2022.07.31 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 7277283 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 7277284 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7277286 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7277287 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7277288 2022.07.31 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7277289 2022.07.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7277290 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7277291 2022.07.31 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7277292 2022.07.31 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7277293 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 7277294 2022.07.31 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7277299 2022.07.31 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7277301 2022.07.31 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 7277302 2022.07.31 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7277303 2022.07.31 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7274141 2022.07.30 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7274147 2022.07.30 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7274150 2022.07.30 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7274151 2022.07.30 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7274916 2022.07.30 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7274920 2022.07.30 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 7266506 2022.07.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 7266512 2022.07.27 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7266515 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 7264395 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7256976 2022.07.24 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7256977 2022.07.24 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7256978 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 7256979 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7256980 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 7256981 2022.07.24 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7256982 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7256983 2022.07.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7256984 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7256985 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7256986 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7256987 2022.07.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7256988 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7256989 2022.07.24 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7256990 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7256991 2022.07.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7256992 2022.07.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7256993 2022.07.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 7256994 2022.07.24 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7256995 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7256996 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7256997 2022.07.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7256998 2022.07.24 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7256999 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7257000 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7257001 2022.07.24 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7257002 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7257003 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 7257004 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7257005 2022.07.24 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7257006 2022.07.24 WP mapa