Pełna lista obserwacji drużyny

Usługi Transportowe Rycyk : Roman Kempa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6394705 2022.01.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6394697 2022.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6394698 2022.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6394699 2022.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6394701 2022.01.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6394702 2022.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6394703 2022.01.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6394706 2022.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6394707 2022.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6394726 2022.01.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6394724 2022.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 6394722 2022.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6394720 2022.01.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 18 6394719 2022.01.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6394718 2022.01.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6394709 2022.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6391956 2022.01.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6391952 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6391951 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6391946 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 6388532 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6388526 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6388521 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6388520 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6388519 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6388517 2022.01.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 6391957 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1100 6391958 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6388518 2022.01.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6392005 2022.01.22 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6391989 2022.01.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6391975 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6391973 2022.01.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6391966 2022.01.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 6391965 2022.01.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6391964 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6391961 2022.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6391960 2022.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6391959 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6388393 2022.01.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6388394 2022.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 6388395 2022.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 6388396 2022.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6388367 2022.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6388366 2022.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6388365 2022.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6386797 2022.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6386796 2022.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6386795 2022.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6386794 2022.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 6388397 2022.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6388398 2022.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6388409 2022.01.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6388410 2022.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6388408 2022.01.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 6388407 2022.01.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1200 6388406 2022.01.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6388405 2022.01.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6388404 2022.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 6388403 2022.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6388402 2022.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6388401 2022.01.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6388399 2022.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6385594 2022.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6385595 2022.01.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 6385596 2022.01.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 6385597 2022.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6385598 2022.01.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6385038 2022.01.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 6385037 2022.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6385036 2022.01.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 6385035 2022.01.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 6385034 2022.01.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 6385033 2022.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6385032 2022.01.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6385031 2022.01.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6385030 2022.01.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6385029 2022.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6385028 2022.01.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 6385027 2022.01.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 25 6385039 2022.01.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6385040 2022.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 6385041 2022.01.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6385091 2022.01.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6385090 2022.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6385089 2022.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6385088 2022.01.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 6385087 2022.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6385086 2022.01.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6385085 2022.01.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 6385047 2022.01.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6385048 2022.01.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6385049 2022.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6385050 2022.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6385084 2022.01.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 6384946 2022.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 6384948 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6384949 2022.01.18 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 6384950 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6384951 2022.01.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6384952 2022.01.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6384953 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6384955 2022.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6384956 2022.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 200 6384945 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 31 6384944 2022.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6384933 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6384934 2022.01.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6384937 2022.01.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6384938 2022.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6384939 2022.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6384940 2022.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6384941 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6384942 2022.01.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6384957 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6384959 2022.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6384962 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6385012 2022.01.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6385015 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 6385016 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6385017 2022.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6385019 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 45 6385020 2022.01.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6385021 2022.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6385022 2022.01.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6385023 2022.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6385011 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6385008 2022.01.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6384983 2022.01.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6384984 2022.01.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6384985 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6384987 2022.01.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6384989 2022.01.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6384991 2022.01.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6384997 2022.01.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6384999 2022.01.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6385007 2022.01.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6379874 2022.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6379875 2022.01.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6378973 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6379878 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6379880 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6379881 2022.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 6379872 2022.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6379871 2022.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6379868 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6379867 2022.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6379866 2022.01.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6379865 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6379864 2022.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 6379863 2022.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6379862 2022.01.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6378974 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6379883 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6379906 2022.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 52 6379907 2022.01.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6379911 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6379912 2022.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6379913 2022.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6379915 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6379877 2022.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6379904 2022.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6379903 2022.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 22 6379889 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6379890 2022.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6379891 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6379892 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6379897 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6379898 2022.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6379902 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6377230 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6377229 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6377190 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6377189 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6377188 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6377231 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6377232 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6377233 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6377234 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6377235 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6377238 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6377239 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6377240 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6377184 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6377183 2022.01.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6377181 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 6377137 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6377138 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 6377139 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 6377140 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6377167 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6377168 2022.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6377169 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6377170 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6377177 2022.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 6377178 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 6377179 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6377180 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6376809 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6377241 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 6377265 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6377327 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6377341 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6377343 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6377345 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6377347 2022.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6377349 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6377383 2022.01.16 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6377396 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6377403 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6377404 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6377407 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 53 6377426 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6377427 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6377322 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6377321 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6377267 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6377270 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6377272 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6377275 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6377277 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6377280 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6377282 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6377284 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 17 6377290 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6377293 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 6377309 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 16 6377311 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6377319 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6371074 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6371075 2022.01.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 17 6371076 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6371077 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 6361383 2022.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 45 6361384 2022.01.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6361385 2022.01.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 6361387 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361389 2022.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6361390 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6361391 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361392 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359300 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359299 2022.01.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6359298 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6359297 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359296 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6359301 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359302 2022.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6359307 2022.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359306 2022.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6359305 2022.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6359304 2022.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6359303 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6357173 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357174 2022.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6357175 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6357176 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357177 2022.01.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6357179 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6357181 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6353458 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6353462 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6353463 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 87 6353465 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6353466 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 26 6353455 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6353453 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6353447 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 6353446 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6353444 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6353443 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6353441 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6353440 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6353467 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6353565 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6353561 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 6353560 2022.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6353557 2022.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 27 6353556 2022.01.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 6353555 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6353489 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 6353488 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6353487 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6353486 2022.01.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6353476 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6347346 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 6347347 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6347348 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6347349 2022.01.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 6347350 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6347351 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6347345 2022.01.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6347344 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6347343 2022.01.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6347342 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6347341 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6347340 2022.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6347339 2022.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6347284 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6347261 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6347397 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6347404 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6347586 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6347574 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6347573 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6347572 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6347571 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6347570 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6347569 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6347538 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 6347537 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6347536 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6347533 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6347531 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6347528 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6347406 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6347587 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6347259 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6343394 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6343466 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6343405 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6343403 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 6343401 2022.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6343400 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6343399 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6343398 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 6343397 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6343395 2022.01.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 23 6343555 2022.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6346457 2022.01.08 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6346490 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6347258 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6347256 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 6347253 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6347252 2022.01.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6347249 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6347248 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6347247 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6347246 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 6347232 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6347222 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6340655 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6340656 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6340723 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6340729 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6340730 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6340731 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6340733 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6340741 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6340742 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6340654 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 84 6340653 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6338299 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6338300 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6338301 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 6338302 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6338462 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6338463 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6338464 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338465 2022.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6340650 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6340743 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6340747 2022.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6340748 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6340766 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6340767 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 6340768 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6340787 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6340788 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6340789 2022.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 6340826 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6340827 2022.01.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 220 6340828 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6340765 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 6340764 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6340751 2022.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6340752 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6340754 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6340755 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 6340756 2022.01.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6340757 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6340758 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6340761 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6340763 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334762 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6334759 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6334757 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6334742 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6334741 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6334766 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6334769 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6334770 2022.01.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6334787 2022.01.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6334790 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6334793 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334794 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6334740 2022.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 6334739 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6334738 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6333442 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6333448 2022.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6333450 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6333452 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6334563 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6334567 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 6334612 2022.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6334623 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6334624 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334625 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 6334737 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6333441 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6334797 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6334860 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6334862 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6334863 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6334864 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6334865 2022.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6334866 2022.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 17 6334870 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6334871 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6336615 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6336617 2022.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6336619 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6336621 2022.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6334858 2022.01.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 6334843 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6334799 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6334801 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6334804 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6334806 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6334814 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6334825 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6334828 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 37 6334834 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6334835 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6334836 2022.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6334842 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6332948 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6332949 2022.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6332950 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6332951 2022.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6332952 2022.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6332953 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6328863 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328901 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6328906 2022.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6328907 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328908 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328924 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328928 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6330143 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6330142 2022.01.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6330140 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6328930 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6328929 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6327737 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6327739 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6327740 2022.01.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6327741 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 6327743 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6327744 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6327745 2022.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6327748 2022.01.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 6327749 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6327736 2022.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6327733 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6327731 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 6326306 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6326309 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6326310 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 6326312 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 18 6326313 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6326321 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6327714 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6327715 2022.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6327716 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6327726 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6327728 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6327750 2022.01.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6327883 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 42 6327846 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6327847 2022.01.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 33 6327866 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6327867 2022.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6327868 2022.01.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6327869 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6327870 2022.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6327871 2022.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6327880 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 6327881 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6327882 2022.01.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 6327825 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6327824 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 6327751 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6327753 2022.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6327814 2022.01.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6327815 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6327816 2022.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6327817 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6327818 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6327823 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6327822 2022.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6327821 2022.01.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6327820 2022.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6327819 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6322418 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6322419 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6322420 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6322421 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6322425 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6322426 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6322519 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6322520 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6322522 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6322417 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6322416 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6322415 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6318718 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6318721 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6318722 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6318723 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6318728 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6318729 2022.01.02 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6320343 2022.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6321162 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6321163 2022.01.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 14 6321202 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6322523 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6322568 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 28 6322583 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6322584 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 6322593 2022.01.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6322606 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322607 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 6322611 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6322613 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 6322615 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6322682 2022.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6322683 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6322572 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6322571 2022.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6322524 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6322532 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6322538 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6322539 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6322544 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 6322545 2022.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6322565 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6322566 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 6322570 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 6322595 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6322569 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 6315241 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 74 6315240 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6315155 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6315154 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6315153 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 6315134 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315133 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6315132 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6315131 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6315242 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6315294 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6315295 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6315407 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6315406 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6315405 2022.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6315404 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6315403 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6315402 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6315298 2022.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 42 6315297 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315296 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6315130 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6315129 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6315128 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6314022 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6314021 2022.01.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6314020 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313350 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6313349 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6313348 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6313347 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6313346 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313345 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6314023 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6314024 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6315127 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6315126 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314808 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6314807 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314264 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6314261 2022.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 6314247 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6314026 2022.01.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6314025 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6316441 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6315408 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6313344 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6315587 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 38 6315586 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6315583 2022.01.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6315578 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6315575 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6315574 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6315573 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6315572 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6315571 2022.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6315759 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 42 6315767 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6317414 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 22 6316874 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 18 6316873 2022.01.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6316497 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6316495 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6316494 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6316493 2022.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 30 6316492 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 6316415 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 6315570 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6315569 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6315551 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6315497 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6315496 2022.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6315495 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6315489 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 6315488 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6315487 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6315486 2022.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6315485 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6315484 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6315498 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 6315514 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315550 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6315549 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6315548 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 6315546 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6315545 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6315542 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6315541 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6315540 2022.01.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6315539 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 6315482 2022.01.01 mapa