Pełna lista obserwacji drużyny

Ławka Rezerwowych #1 : Michał Polakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7474670 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7474669 2022.10.02 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7474668 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7474667 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7474666 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 7473718 2022.10.02 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 7473716 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7473715 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7473714 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7473713 2022.10.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7473734 2022.10.02 ZP mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7473733 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7473732 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7473731 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7473730 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7473728 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7473727 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7473726 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7473725 2022.10.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7473724 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7473723 2022.10.02 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7473722 2022.10.02 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 7473721 2022.10.02 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 7473720 2022.10.02 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 7473719 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7473669 2022.10.02 ZP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7473667 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7473666 2022.10.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7473665 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7473664 2022.10.02 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7473663 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7473662 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7473660 2022.10.02 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7473659 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 7473658 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7473657 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7473656 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7473655 2022.10.02 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 7473654 2022.10.02 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7473685 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7473684 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7473683 2022.10.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7473682 2022.10.02 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7473681 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7473680 2022.10.02 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7473679 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 7473678 2022.10.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7473677 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7473675 2022.10.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7473674 2022.10.02 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 7473673 2022.10.02 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7473672 2022.10.02 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7473670 2022.10.02 ZP mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7473653 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 7473652 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7473651 2022.10.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7473650 2022.10.02 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7473648 2022.10.02 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 7473647 2022.10.02 ZP mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7473646 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7473645 2022.10.02 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7473643 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7473642 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7473641 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7473640 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7473639 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7473638 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7473635 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7473633 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7473632 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7473631 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7473630 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7473629 2022.10.02 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7473627 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7473626 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7473625 2022.10.02 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7473624 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7473622 2022.10.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7473621 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 7473619 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 7473618 2022.10.02 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7473617 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7473616 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7473615 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7473614 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7473613 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7473612 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7473611 2022.10.02 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7473610 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7473609 2022.10.02 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 7473608 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7473606 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7473605 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7473604 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 7473603 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7473602 2022.10.02 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 7473601 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7473600 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7473599 2022.10.02 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7473598 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 7473597 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7473596 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7473595 2022.10.02 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7473594 2022.10.02 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7473593 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 7473592 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 7473591 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7473590 2022.10.02 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 7473588 2022.10.02 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7473587 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7473586 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7473585 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7473584 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7473583 2022.10.02 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 300 7473589 2022.10.02 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4000 7473581 2022.10.02 ZP mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 7473580 2022.10.01 ZP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7473579 2022.10.01 ZP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7473582 2022.10.01 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 300 7473577 2022.10.01 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 298 7473578 2022.10.01 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 7473576 2022.10.01 ZP mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4 7473574 2022.09.30 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7463995 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7463994 2022.09.29 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7463993 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7463991 2022.09.29 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 7463989 2022.09.29 ZP mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 2 7463988 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7463986 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7463985 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 7464011 2022.09.29 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 7464009 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7464007 2022.09.29 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7464006 2022.09.29 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 7464005 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7464003 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 7464002 2022.09.29 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7464001 2022.09.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7464000 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7463999 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7463996 2022.09.29 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7463983 2022.09.29 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7463982 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7463981 2022.09.29 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7463980 2022.09.29 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 40 7463979 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7463978 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7463977 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 7463976 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7463975 2022.09.29 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7463974 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7463973 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7463972 2022.09.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7463971 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7463970 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7463969 2022.09.29 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 7463968 2022.09.29 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 7463967 2022.09.29 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7463966 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7463965 2022.09.29 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 7463964 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7463963 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7463961 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7463960 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7463959 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7463958 2022.09.29 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7463957 2022.09.29 ZP mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7463956 2022.09.29 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7463955 2022.09.29 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 7463954 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7463953 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7463952 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7463950 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 7463949 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7463948 2022.09.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7463947 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7463946 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7463944 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7463943 2022.09.29 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 7463942 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7463941 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7463940 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7463939 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7463938 2022.09.29 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7463937 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7463936 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7463926 2022.09.29 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7463925 2022.09.29 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 7463924 2022.09.29 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 6 7463923 2022.09.29 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7463922 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7463921 2022.09.29 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7463920 2022.09.29 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 7463935 2022.09.27 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7463934 2022.09.27 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7463933 2022.09.27 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 7463932 2022.09.27 ZP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 7463931 2022.09.27 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 7463930 2022.09.27 ZP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7463929 2022.09.27 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 7463928 2022.09.27 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 7458513 2022.09.27 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7455398 2022.09.27 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7453850 2022.09.26 ZP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7452493 2022.09.26 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7449873 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 15 7449872 2022.09.25 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7449871 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 70 7449870 2022.09.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 21 7449869 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7449868 2022.09.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 45000 7449867 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7449866 2022.09.25 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7449865 2022.09.25 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7449864 2022.09.25 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 20 7449863 2022.09.25 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3800 7449862 2022.09.25 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 460 7449860 2022.09.25 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 7449859 2022.09.25 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7449858 2022.09.25 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7449857 2022.09.25 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 25 7449856 2022.09.25 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7449855 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 7449854 2022.09.25 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 408 7449853 2022.09.25 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 565 7449852 2022.09.25 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7449851 2022.09.25 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7449850 2022.09.25 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7449849 2022.09.25 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7449847 2022.09.25 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 28 7449846 2022.09.25 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 13 7449845 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 63 7449844 2022.09.25 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7444931 2022.09.24 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7444930 2022.09.24 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 7444928 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7444927 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7444929 2022.09.24 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7444926 2022.09.24 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7444925 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7444924 2022.09.24 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 7444919 2022.09.24 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7444922 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7444921 2022.09.24 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7444923 2022.09.24 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7444920 2022.09.24 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 7444915 2022.09.24 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 7444917 2022.09.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7444913 2022.09.24 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 100 7444916 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 7444912 2022.09.24 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 7444914 2022.09.24 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 7444911 2022.09.24 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7444910 2022.09.24 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7444902 2022.09.24 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7444901 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 7444896 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7444903 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 500 7444895 2022.09.24 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7444894 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7444886 2022.09.24 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 7444881 2022.09.24 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7444885 2022.09.24 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7444887 2022.09.24 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7444882 2022.09.24 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7444883 2022.09.24 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7444879 2022.09.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7444884 2022.09.24 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7444880 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7440869 2022.09.24 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7440868 2022.09.24 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7440867 2022.09.24 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7440866 2022.09.24 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7440865 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7440864 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7440863 2022.09.24 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7440479 2022.09.23 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7440381 2022.09.23 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7440377 2022.09.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7440380 2022.09.23 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7440378 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7440379 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7440375 2022.09.23 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7440376 2022.09.23 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7440374 2022.09.23 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7440372 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7440373 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440370 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7440371 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7440369 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7440368 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7440367 2022.09.23 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7440362 2022.09.23 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7440366 2022.09.23 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7440363 2022.09.23 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7440365 2022.09.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7440364 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7440360 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440359 2022.09.23 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7440361 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7440357 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7440358 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440353 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7440356 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440354 2022.09.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7440355 2022.09.23 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7440352 2022.09.23 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7440351 2022.09.23 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7440382 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7440347 2022.09.23 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7440344 2022.09.23 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7440345 2022.09.23 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7440343 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440342 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7440341 2022.09.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7440340 2022.09.23 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7440339 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440338 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7440336 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440332 2022.09.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7440337 2022.09.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7440334 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7440335 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440331 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7440333 2022.09.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7440313 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7440311 2022.09.23 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7440312 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440309 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440314 2022.09.23 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 4 7440310 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440308 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440348 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440307 2022.09.23 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7440346 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440305 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440303 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440306 2022.09.23 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7440302 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7440304 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440301 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7440300 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7440299 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440298 2022.09.23 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7440297 2022.09.23 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7440350 2022.09.23 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7440296 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7440292 2022.09.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7440295 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7440291 2022.09.23 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7440294 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7440293 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7440289 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440290 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440287 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7440286 2022.09.23 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7440288 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7440327 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7440325 2022.09.23 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7440330 2022.09.23 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7440324 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440329 2022.09.23 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7440328 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7440322 2022.09.23 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7440326 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7440323 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 7440321 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7440318 2022.09.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7440319 2022.09.23 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7440320 2022.09.23 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7440315 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7440316 2022.09.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7440317 2022.09.23 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7440281 2022.09.23 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7440284 2022.09.23 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7440285 2022.09.23 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7440283 2022.09.23 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7440280 2022.09.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7440282 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 7440279 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7440278 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7440277 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7440276 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7440275 2022.09.23 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7440272 2022.09.23 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7440274 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7440273 2022.09.23 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7440271 2022.09.23 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7440270 2022.09.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7440267 2022.09.23 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7440269 2022.09.23 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7440266 2022.09.23 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7440268 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440265 2022.09.23 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7440263 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 7440349 2022.09.23 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7440264 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7440259 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440262 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7440261 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7440260 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7440258 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 500 7440256 2022.09.23 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7440257 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7440255 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7440241 2022.09.23 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7440243 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7440242 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7440240 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7440239 2022.09.23 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7440254 2022.09.23 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7440253 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 7440252 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7440251 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7440250 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7440249 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7440248 2022.09.23 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7440247 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7440246 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7440245 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 450 7440244 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7440238 2022.09.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7440237 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7440236 2022.09.23 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7440235 2022.09.23 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7440234 2022.09.23 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7440233 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 450 7440232 2022.09.23 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7440231 2022.09.23 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7440230 2022.09.23 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7440229 2022.09.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7440228 2022.09.23 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7440227 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1450 7440226 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7440224 2022.09.23 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7440223 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7440225 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7436552 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7436553 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7436108 2022.09.22 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7436107 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7436106 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7436105 2022.09.22 PL mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7436104 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 31 7436103 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7436102 2022.09.22 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 15 7436101 2022.09.22 PL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 7436100 2022.09.22 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7436099 2022.09.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 7436098 2022.09.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7436097 2022.09.22 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7436096 2022.09.22 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7436095 2022.09.22 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7436093 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7436092 2022.09.22 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7436091 2022.09.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 7436090 2022.09.22 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7436089 2022.09.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7436088 2022.09.22 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7436087 2022.09.22 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7436086 2022.09.22 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7436085 2022.09.22 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7436084 2022.09.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7436083 2022.09.22 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7436082 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 7436094 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 7436081 2022.09.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7436080 2022.09.22 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7436075 2022.09.22 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7436074 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7436073 2022.09.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7436072 2022.09.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7436071 2022.09.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7436069 2022.09.22 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7436070 2022.09.22 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7436068 2022.09.22 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7436065 2022.09.22 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7436067 2022.09.22 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7436064 2022.09.22 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7436066 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7436063 2022.09.22 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7436078 2022.09.22 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7436077 2022.09.22 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7436076 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7436062 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 7436061 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7436060 2022.09.22 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7436059 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7436058 2022.09.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7436057 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7436056 2022.09.22 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7436055 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7436054 2022.09.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7436053 2022.09.22 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7436052 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7436051 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7436050 2022.09.22 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 7436049 2022.09.22 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7436048 2022.09.22 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7436047 2022.09.22 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7436046 2022.09.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 7436045 2022.09.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7436044 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7436043 2022.09.22 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7436042 2022.09.22 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7436041 2022.09.22 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7436040 2022.09.22 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7436039 2022.09.22 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 7436038 2022.09.22 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7436037 2022.09.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7436035 2022.09.22 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7436034 2022.09.22 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7436033 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7436032 2022.09.22 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7436031 2022.09.22 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7436029 2022.09.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7436028 2022.09.22 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7436027 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7436026 2022.09.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 7436025 2022.09.22 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7436020 2022.09.22 PL mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 7435525 2022.09.22 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7436021 2022.09.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7436023 2022.09.22 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7436022 2022.09.22 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7436030 2022.09.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7436024 2022.09.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7436019 2022.09.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7436018 2022.09.22 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7436017 2022.09.22 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 7436015 2022.09.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7436016 2022.09.22 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7433901 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 7433900 2022.09.21 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7433897 2022.09.21 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7433899 2022.09.21 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7433895 2022.09.21 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433896 2022.09.21 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7433898 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 7433893 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 180 7433894 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 420 7433695 2022.09.21 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7433690 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7433692 2022.09.21 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7433688 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 7433693 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7433694 2022.09.21 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7433691 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7433686 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7433687 2022.09.21 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7433689 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7433685 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7433684 2022.09.21 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433683 2022.09.21 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7433681 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7433678 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7433677 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7433673 2022.09.21 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 7433675 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7433672 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7433671 2022.09.21 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 6 7433676 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7433680 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7433679 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7433682 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 7433674 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7433670 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 7433667 2022.09.21 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433669 2022.09.21 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7433668 2022.09.21 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433280 2022.09.21 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7433278 2022.09.21 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7433282 2022.09.21 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 7433276 2022.09.21 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7433279 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7433281 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7433275 2022.09.21 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7433273 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7433270 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7433262 2022.09.21 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7433283 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 7433253 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7433247 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7433286 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 7433240 2022.09.21 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7433238 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7433277 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7433271 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 7433274 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7433268 2022.09.21 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433266 2022.09.21 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433265 2022.09.21 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7433267 2022.09.21 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7433272 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7433264 2022.09.21 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7433263 2022.09.21 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7433246 2022.09.21 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 7433244 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7433251 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7433239 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7433243 2022.09.21 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7433241 2022.09.21 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7433233 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7433232 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7433231 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7433234 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7433230 2022.09.21 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7433229 2022.09.21 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7433228 2022.09.21 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7433235 2022.09.21 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7433227 2022.09.21 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7433236 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7433226 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7433225 2022.09.21 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 7433224 2022.09.21 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 250 7433221 2022.09.21 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7433222 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7433223 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7433269 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7433254 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7433249 2022.09.21 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7433248 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7433250 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7433245 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7433242 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7433252 2022.09.21 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7433237 2022.09.21 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7433261 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7433260 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7433259 2022.09.21 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7433258 2022.09.21 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7433257 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7433256 2022.09.21 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7433255 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7433220 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7433219 2022.09.21 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7433218 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 7433217 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7433216 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7433215 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7433214 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7433213 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7433212 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7433211 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7433210 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7433209 2022.09.21 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7433208 2022.09.21 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7433207 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7433206 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7433205 2022.09.21 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7433285 2022.09.21 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7433284 2022.09.21 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7433204 2022.09.21 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7433203 2022.09.21 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7433202 2022.09.21 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7433201 2022.09.21 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7433199 2022.09.21 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7433198 2022.09.21 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 7433197 2022.09.21 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7433196 2022.09.21 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7433194 2022.09.21 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7433200 2022.09.21 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7433195 2022.09.21 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7433193 2022.09.21 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7433192 2022.09.21 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 90 7433191 2022.09.21 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7432445 2022.09.20 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 7432446 2022.09.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7430835 2022.09.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7430834 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7430833 2022.09.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7430831 2022.09.20 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7430830 2022.09.20 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7430829 2022.09.20 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7430828 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7430827 2022.09.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7430826 2022.09.20 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7430825 2022.09.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7430824 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7430823 2022.09.20 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7430822 2022.09.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7430851 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7430850 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7430849 2022.09.20 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7430847 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7430846 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7430845 2022.09.20 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 7430844 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7430843 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7430842 2022.09.20 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7430841 2022.09.20 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7430840 2022.09.20 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7430839 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7430837 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7430836 2022.09.20 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7430820 2022.09.20 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7430819 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7430818 2022.09.20 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7430817 2022.09.20 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7430816 2022.09.20 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7430815 2022.09.20 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7430814 2022.09.20 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7430813 2022.09.20 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7430812 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7430811 2022.09.20 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7430810 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7430809 2022.09.20 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7430808 2022.09.20 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7430807 2022.09.20 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7430806 2022.09.20 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7430805 2022.09.20 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7430804 2022.09.20 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7430803 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7430802 2022.09.20 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7430801 2022.09.20 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7430800 2022.09.20 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7430799 2022.09.20 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7430798 2022.09.20 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7430797 2022.09.20 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7430796 2022.09.20 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7430795 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7430794 2022.09.20 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7430793 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7430792 2022.09.20 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7430791 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7430790 2022.09.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7429473 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7429472 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7429483 2022.09.19 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7429482 2022.09.19 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7429481 2022.09.19 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7429480 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7429479 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7429478 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 7429477 2022.09.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7429476 2022.09.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7429475 2022.09.19 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 7429474 2022.09.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7429471 2022.09.19 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7429470 2022.09.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7429469 2022.09.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7429468 2022.09.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7429467 2022.09.19 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7429466 2022.09.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 7429465 2022.09.19 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7429464 2022.09.19 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7429463 2022.09.19 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 7429460 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7429462 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 13 7429458 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7429459 2022.09.19 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7429456 2022.09.19 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7429457 2022.09.19 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7428785 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428784 2022.09.19 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7428783 2022.09.19 PL mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7428782 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428781 2022.09.19 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7428780 2022.09.19 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7428777 2022.09.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 7428778 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 7428779 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7428776 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7428775 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 7428774 2022.09.19 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7428772 2022.09.19 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7428773 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7428786 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7428770 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 7428769 2022.09.19 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7428768 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7428771 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428767 2022.09.19 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7428765 2022.09.19 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7428764 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 7428762 2022.09.19 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7428763 2022.09.19 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7428745 2022.09.19 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7428735 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7428739 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 10 7428737 2022.09.19 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7428734 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 7428736 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 6 7428738 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428732 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7428733 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428740 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428741 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428730 2022.09.19 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7428731 2022.09.19 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7428744 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 7428743 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7428742 2022.09.19 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7428761 2022.09.19 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7428760 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7428759 2022.09.19 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7428758 2022.09.19 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7428757 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 7428756 2022.09.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7428755 2022.09.19 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7428754 2022.09.19 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 7428748 2022.09.19 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7428747 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7428746 2022.09.19 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7428753 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7428751 2022.09.19 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7428750 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7428749 2022.09.19 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7428729 2022.09.19 PL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7428728 2022.09.19 PL mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7428727 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7428726 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7428725 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 7428724 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7428722 2022.09.19 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7428720 2022.09.19 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7428719 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7428721 2022.09.19 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7428715 2022.09.19 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7428718 2022.09.19 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7428716 2022.09.19 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 7428714 2022.09.19 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7427955 2022.09.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7427954 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7427952 2022.09.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7427951 2022.09.18 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7427953 2022.09.18 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7427950 2022.09.18 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7427956 2022.09.18 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7427949 2022.09.18 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7427948 2022.09.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7427947 2022.09.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7427945 2022.09.18 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7427946 2022.09.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7427939 2022.09.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7427937 2022.09.18 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7427940 2022.09.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7427938 2022.09.18 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 7427935 2022.09.18 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7427934 2022.09.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7427936 2022.09.18 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7427932 2022.09.18 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 7427929 2022.09.18 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7427944 2022.09.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7427943 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 7427942 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7427941 2022.09.18 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7427933 2022.09.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7427931 2022.09.18 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7427930 2022.09.18 PL mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7423312 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7423319 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7423318 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7423317 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 7423316 2022.09.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 7423315 2022.09.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7423314 2022.09.17 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7423334 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7423333 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 180 7423332 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7423331 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7423330 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7423329 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 7423328 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7423327 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7423326 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 7423325 2022.09.17 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7423324 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7423323 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 7423322 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7423321 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 7423335 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 7423320 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 7423310 2022.09.17 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7423309 2022.09.17 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7423308 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7423305 2022.09.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 7423306 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7423304 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7423307 2022.09.17 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7423303 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7423302 2022.09.17 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7423300 2022.09.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7423301 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 7423298 2022.09.17 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7423297 2022.09.17 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 10 7423299 2022.09.17 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 7423296 2022.09.17 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7423295 2022.09.17 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7418308 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7418306 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 7418305 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7418304 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 7418303 2022.09.16 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7418301 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 7418300 2022.09.16 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7418298 2022.09.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7418297 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7418296 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7418295 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7418292 2022.09.16 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7418291 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 7418290 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 40 7418289 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7418288 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 7418287 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 7418286 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7418285 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7418284 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7418283 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7418282 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7418281 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7418280 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7418278 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7418277 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7418261 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7418260 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7418259 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7418258 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7418257 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7418256 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7418253 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 7418252 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7418250 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 7418249 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 7418248 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7418247 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7418246 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 7418275 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7418274 2022.09.16 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 7418273 2022.09.16 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 65 7418272 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7418271 2022.09.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7418270 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7418269 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7418293 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7418267 2022.09.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 7418268 2022.09.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7418276 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7418266 2022.09.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7418264 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 7418263 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7418262 2022.09.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7418265 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7418245 2022.09.16 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 7418241 2022.09.16 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7418244 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 7418243 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7418242 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7418239 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7418238 2022.09.16 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7418237 2022.09.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7418234 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7418236 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7418240 2022.09.16 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7418233 2022.09.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7418231 2022.09.16 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7418235 2022.09.16 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7418232 2022.09.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7418230 2022.09.16 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7417465 2022.09.16 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7417466 2022.09.16 PL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 7 7417464 2022.09.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7417473 2022.09.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7417472 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7417471 2022.09.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7417470 2022.09.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7417469 2022.09.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7417468 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7417467 2022.09.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7417474 2022.09.16 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7417462 2022.09.16 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7417461 2022.09.16 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7417460 2022.09.16 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7417459 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 7417463 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7417477 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7417476 2022.09.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 7417475 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 7417490 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7417489 2022.09.16 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7417488 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 7417487 2022.09.16 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7417486 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7417485 2022.09.16 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7417484 2022.09.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7417483 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7417482 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7417481 2022.09.16 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7417480 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7417479 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7417478 2022.09.16 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7417458 2022.09.16 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7417457 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7417456 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7417455 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 7417454 2022.09.16 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7417453 2022.09.16 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 7417452 2022.09.16 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 21 7417451 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7417450 2022.09.16 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7417449 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7417448 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7417447 2022.09.16 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7417446 2022.09.16 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7417445 2022.09.16 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7417444 2022.09.16 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7417443 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7416272 2022.09.15 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7416278 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7416277 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7416276 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7416269 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7416275 2022.09.15 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7416274 2022.09.15 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7416273 2022.09.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7416268 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7416267 2022.09.15 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7416266 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7416265 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7416264 2022.09.15 PL mapa