Pełna lista obserwacji drużyny

Ławka Rezerwowych #1 : Michał Polakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 600 6379801 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6379799 2022.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6379802 2022.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6379800 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 6379797 2022.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 6379798 2022.01.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6379795 2022.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6379796 2022.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6379793 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6379794 2022.01.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6379423 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6379422 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379439 2022.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6379438 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6379437 2022.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6379436 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379435 2022.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6379434 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379433 2022.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6379432 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6379431 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6379430 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6379429 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6379427 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6379426 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6379425 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379424 2022.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6379405 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6379404 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6379403 2022.01.17 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6379402 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379401 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379400 2022.01.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6379399 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6379398 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6379397 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 6379396 2022.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6379395 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379394 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6379393 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 6379392 2022.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6379391 2022.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6379390 2022.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6379421 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6379420 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6379419 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6379418 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6379417 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6379416 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6379415 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 6379414 2022.01.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 6379413 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6379411 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379410 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379409 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6379408 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6379407 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6379406 2022.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6379389 2022.01.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6379388 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379387 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6379386 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6379385 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379384 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6379383 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6379382 2022.01.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6379381 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6379380 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6379379 2022.01.17 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6379378 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6379377 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6379376 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379375 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 6379374 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6379373 2022.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6379372 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379371 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6379370 2022.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6379369 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6379368 2022.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6379367 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379366 2022.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6379365 2022.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6379364 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379363 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6379362 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6379361 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6379360 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6379359 2022.01.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6379358 2022.01.17 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6379357 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6379356 2022.01.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6379355 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6379354 2022.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6379353 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6379352 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6379351 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6379350 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6379349 2022.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 6379348 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6379347 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6379346 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6379345 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6379343 2022.01.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6379342 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6379339 2022.01.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6379338 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 6379337 2022.01.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6379336 2022.01.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6379335 2022.01.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6379334 2022.01.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6379333 2022.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6379332 2022.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6379331 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6379330 2022.01.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6379328 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6379327 2022.01.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 6379326 2022.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 6375637 2022.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6375636 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6375635 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6375634 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6375632 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6375631 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 6375630 2022.01.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6375638 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6372970 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6372971 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6372968 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 6372969 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 6372967 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 15 6372963 2022.01.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6372964 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6372965 2022.01.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6372962 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6372960 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6372959 2022.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6372252 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6372232 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6372231 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6372230 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6372229 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6372228 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6372227 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6372226 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6372225 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6372224 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 6371883 2022.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6371874 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6371882 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 6371881 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6371880 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6371879 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 800 6371878 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 6371877 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4000 6371876 2022.01.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6371875 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6368277 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6368255 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6368271 2022.01.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6368270 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 650 6368269 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6368268 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6368267 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6368266 2022.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6368265 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 6368257 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 6368264 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6368263 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6368262 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 15 6368261 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 6368260 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6368259 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6368258 2022.01.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6368256 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6367442 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6367441 2022.01.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6367440 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6367439 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6367438 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6367437 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 400 6367436 2022.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 6367435 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6367434 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6367433 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6367432 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6367431 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6367430 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6367429 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6367428 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6367427 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 6367426 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 100 6367425 2022.01.15 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6367424 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6367423 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6367422 2022.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6367421 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 40 6367420 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6367419 2022.01.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6367418 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6367417 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6367416 2022.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6367415 2022.01.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6366479 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6366337 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6366340 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 6366336 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6366338 2022.01.15 mapa
rzadki alka, Alca torda 5 6366339 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6365933 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6365934 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6365950 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6365948 2022.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6365949 2022.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6365947 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6365946 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6365944 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6365945 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6365943 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6365942 2022.01.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6365941 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6365938 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6365940 2022.01.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6365939 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6365937 2022.01.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6365935 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6365936 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6365931 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6365930 2022.01.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6365927 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6365929 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6365924 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6365932 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6365925 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6365926 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6365922 2022.01.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6365921 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6365920 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6365923 2022.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6365918 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6365919 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6365928 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6365917 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6364430 2022.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6364428 2022.01.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6364429 2022.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6364427 2022.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6364426 2022.01.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6364425 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 6364424 2022.01.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6364423 2022.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6364422 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6364421 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 6364420 2022.01.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6363838 2022.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6363837 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6363836 2022.01.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6363835 2022.01.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6363834 2022.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6363833 2022.01.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6363832 2022.01.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6363831 2022.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6363830 2022.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 6363829 2022.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6363828 2022.01.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6363854 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6363853 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6363852 2022.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 50 6363851 2022.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6363850 2022.01.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6363849 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6363848 2022.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6363847 2022.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6363846 2022.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 6363845 2022.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6363844 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6363843 2022.01.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 6363842 2022.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6363841 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6363840 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6363839 2022.01.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6363827 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6363826 2022.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6363825 2022.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6363824 2022.01.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6363823 2022.01.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6363822 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6363821 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6363820 2022.01.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6363819 2022.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6363818 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6363817 2022.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6363816 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6363815 2022.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6363814 2022.01.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6363813 2022.01.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6363812 2022.01.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6365269 2022.01.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6363649 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6362947 2022.01.13 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 600 6362949 2022.01.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6362943 2022.01.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6362946 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6362948 2022.01.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6362941 2022.01.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6362942 2022.01.13 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 200 6362944 2022.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6362486 2022.01.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6362485 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6362487 2022.01.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6362476 2022.01.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6362484 2022.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6362483 2022.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6362482 2022.01.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6362481 2022.01.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6362480 2022.01.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 400 6362479 2022.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6362478 2022.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6362477 2022.01.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6362475 2022.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 8 6362474 2022.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 6362473 2022.01.13 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 6362472 2022.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 6362471 2022.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6362470 2022.01.13 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6362469 2022.01.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 6362468 2022.01.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6362467 2022.01.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6362466 2022.01.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6362465 2022.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6362464 2022.01.13 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 6362463 2022.01.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6362462 2022.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6362461 2022.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6362460 2022.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6362012 2022.01.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6361111 2022.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6361110 2022.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6361109 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6361108 2022.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6361106 2022.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6361107 2022.01.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6360758 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6360757 2022.01.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6360756 2022.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6360755 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6360774 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6360773 2022.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6360772 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6360771 2022.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6360770 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6360769 2022.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6360768 2022.01.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6360767 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 6360765 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6360764 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 3 6360763 2022.01.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6360762 2022.01.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6360761 2022.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6360760 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6360759 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 6360754 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6360753 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6360752 2022.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6360751 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6360750 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6360748 2022.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6360747 2022.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6360749 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360745 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6360744 2022.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6360743 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6360742 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6360741 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6360740 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6360739 2022.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6360737 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6360738 2022.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 6360733 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360735 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360736 2022.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6360734 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360732 2022.01.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6360730 2022.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6360731 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6360727 2022.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6360726 2022.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6360729 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6360725 2022.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6360728 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360724 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6360723 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6358611 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6358609 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 6358610 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6358612 2022.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6351565 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6351564 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6351563 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6351562 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6351561 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6351560 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6351559 2022.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6351558 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6351557 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 6351556 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6351555 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6351554 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6351553 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351552 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6350988 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350989 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350981 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6350972 2022.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6350990 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6350987 2022.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6350982 2022.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6350983 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6350980 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6350978 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6350975 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6350971 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350970 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350966 2022.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6350964 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6350962 2022.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6350960 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6350958 2022.01.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6350956 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6350955 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6350985 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6350979 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6350986 2022.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6350984 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6350977 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6350973 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6350969 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6350968 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6350976 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6350965 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6350974 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6350967 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6350961 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6350963 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6350959 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350957 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351007 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6351005 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6351006 2022.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6351004 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351003 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6351002 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6350999 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6351001 2022.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6351000 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6350998 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6350997 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6350996 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6350995 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6350992 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6350994 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6350991 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6345476 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6345478 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6345477 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6345475 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6345474 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6345473 2022.01.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2 6345471 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6345472 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6345491 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 6345493 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6345487 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6345494 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6345490 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6345492 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6345489 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6345484 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345488 2022.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6345486 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345485 2022.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6345483 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6345482 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6345481 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6345480 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345479 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345469 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6345470 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 6345465 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6345467 2022.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6345468 2022.01.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6345464 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6345463 2022.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6345459 2022.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6345461 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6345460 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6345462 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345458 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6345456 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6345457 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6345455 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6341569 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6341568 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6341566 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6341565 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6341567 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6339789 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6339788 2022.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6339787 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6339786 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6339785 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6339784 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6339783 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6339782 2022.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6339780 2022.01.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6339781 2022.01.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6333069 2022.01.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6333068 2022.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6333063 2022.01.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6333064 2022.01.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6333066 2022.01.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6333065 2022.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6333057 2022.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6333060 2022.01.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6333067 2022.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6333062 2022.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6333061 2022.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6333056 2022.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6333058 2022.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6333055 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6330295 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6330291 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6330292 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 6330290 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6330294 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6330293 2022.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6329985 2022.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6329984 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6329962 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6329963 2022.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 6329957 2022.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6329958 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 6329960 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6329959 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6329956 2022.01.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 6329961 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6329955 2022.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6329954 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6329741 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6329740 2022.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6329739 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 6329738 2022.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6329737 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 6329736 2022.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6329735 2022.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 400 6329743 2022.01.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6329742 2022.01.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6329734 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6329423 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6329455 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6329441 2022.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6329440 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6329445 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6329444 2022.01.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6329443 2022.01.04 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6329442 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 6329454 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 6329453 2022.01.04 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6329452 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6329451 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6329450 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6329449 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 6329448 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 6329447 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6329446 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6329438 2022.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6329437 2022.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6329429 2022.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6329428 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6329427 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 600 6329426 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6329439 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6329425 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6329424 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6329436 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6329435 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6329434 2022.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6329433 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6329432 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6329431 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6329430 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6329422 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6329410 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6329409 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6329408 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6329421 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6329420 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6329419 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6329418 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 35 6329417 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6329416 2022.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6329415 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6329414 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 6329413 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6329407 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6329412 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6329411 2022.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6329406 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6329405 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6329404 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 6329403 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6329402 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6329401 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6329399 2022.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6329400 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6329398 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 6329397 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6329394 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6329396 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6329395 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6329392 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6329393 2022.01.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6329391 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6333323 2022.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6316287 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6316012 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6316009 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 6316008 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6316006 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316011 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6316010 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6316007 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316004 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6316005 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 150 6316003 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 6316002 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316001 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316000 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315409 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6315368 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6315367 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6315366 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6315365 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6315364 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315369 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6315360 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315362 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6315358 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6315359 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6315357 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6315356 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6315355 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6315354 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6315352 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6315353 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315351 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315349 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 6315350 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6315348 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6315347 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6315345 2022.01.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6315346 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6315344 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6315343 2022.01.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 6315342 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6315341 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 6315340 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 400 6315338 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6315339 2022.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6315336 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 6315337 2022.01.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6315333 2022.01.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6315332 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 6315329 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315330 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315331 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6315328 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315326 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315327 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315324 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6315325 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6315334 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6315322 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6315321 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6315320 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315319 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 6315317 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315315 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6315316 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6315314 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6315312 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6315311 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6315313 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 6315310 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6315309 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6315308 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6315318 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6315305 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6315306 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6315307 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6315304 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6315303 2022.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6317673 2022.01.01 mapa