Pełna lista obserwacji drużyny

Pan Marek rok 3 : Marek Warcholiński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7067612 2022.06.05 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7067524 2022.06.05 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7067523 2022.06.05 LS mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7067522 2022.06.05 LS mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7067503 2022.06.05 LS mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7067504 2022.06.05 LS mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7056129 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7056128 2022.06.03 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7056108 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7056109 2022.06.03 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7056107 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7056105 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7056106 2022.06.03 LS mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6993751 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6993750 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6993741 2022.05.21 LS mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6980745 2022.05.19 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6928927 2022.05.13 LS mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6928925 2022.05.13 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6928926 2022.05.13 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6925517 2022.05.13 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6925518 2022.05.13 LS mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6925519 2022.05.13 LS mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6921196 2022.05.12 LS mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 6906732 2022.05.09 LS mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6906731 2022.05.09 LS mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6906670 2022.05.09 LS mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6883174 2022.05.07 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6874219 2022.05.05 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6874218 2022.05.05 LS mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6874217 2022.05.05 LS mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6874200 2022.05.05 LS mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6874123 2022.05.05 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6874030 2022.05.05 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6854848 2022.05.03 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 6854849 2022.05.03 LS mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6854821 2022.05.03 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6854822 2022.05.03 LS mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6829027 2022.04.30 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6823367 2022.04.30 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6823368 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6823366 2022.04.30 LS mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6822450 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6822449 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6822448 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6822395 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6822394 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6822393 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6822392 2022.04.30 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6822391 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6822390 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6822388 2022.04.30 LS mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6822389 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6822378 2022.04.30 LS mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 6822340 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6822341 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6822308 2022.04.30 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6822307 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6822296 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6822295 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6822294 2022.04.30 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6822286 2022.04.30 LS mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6822285 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6822284 2022.04.30 LS mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 6822283 2022.04.30 LS mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6821037 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6821036 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6821038 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6821040 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6821039 2022.04.29 LS mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6815749 2022.04.29 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6815375 2022.04.29 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 21 6815373 2022.04.29 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6806989 2022.04.28 LS mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6806990 2022.04.28 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6794367 2022.04.25 LS mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6794366 2022.04.25 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6792212 2022.04.25 LS mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6781815 2022.04.24 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6781492 2022.04.24 LS mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6781395 2022.04.24 LS mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6781341 2022.04.24 LS mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6781212 2022.04.24 LS mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6781190 2022.04.24 LS mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6781129 2022.04.24 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6781128 2022.04.24 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6781127 2022.04.24 LS mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6781126 2022.04.24 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 6781059 2022.04.24 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6781060 2022.04.24 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6781029 2022.04.24 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6781031 2022.04.24 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6781030 2022.04.24 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6781027 2022.04.24 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6781028 2022.04.24 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6764436 2022.04.22 LS mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6764437 2022.04.22 LS mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6752313 2022.04.19 LS mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6752312 2022.04.19 LS mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6752314 2022.04.19 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6752124 2022.04.19 LS mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6752123 2022.04.19 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6748424 2022.04.19 LS mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6748423 2022.04.19 LS mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6714358 2022.04.14 LS mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6675731 2022.04.08 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6675730 2022.04.08 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6675664 2022.04.08 LS mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 6675522 2022.04.08 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6675521 2022.04.08 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6675523 2022.04.08 LS mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 6675511 2022.04.08 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6666645 2022.04.06 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6666549 2022.04.06 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6666533 2022.04.06 LS mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6666532 2022.04.06 LS mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6666367 2022.04.06 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6666354 2022.04.06 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6666355 2022.04.06 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6666289 2022.04.06 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6666288 2022.04.06 LS mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6666287 2022.04.06 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6666245 2022.04.06 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6666244 2022.04.06 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6666243 2022.04.06 LS mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6666219 2022.04.06 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6658355 2022.04.04 LS mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6658354 2022.04.04 LS mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6658353 2022.04.04 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6658339 2022.04.04 LS mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6658304 2022.04.04 LS mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6658305 2022.04.04 LS mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6658303 2022.04.04 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6658234 2022.04.04 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6658235 2022.04.04 LS mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6658233 2022.04.04 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6658169 2022.04.04 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6658168 2022.04.04 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6658167 2022.04.04 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6646923 2022.04.02 LS mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6646745 2022.04.02 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6646744 2022.04.02 LS mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6642946 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6642926 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6642875 2022.04.01 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6642840 2022.04.01 LS mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6642839 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6642836 2022.04.01 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6642727 2022.04.01 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6642726 2022.04.01 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6642728 2022.04.01 LS mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6642725 2022.04.01 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6603967 2022.03.25 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6603966 2022.03.25 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6603965 2022.03.25 LS mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6603964 2022.03.25 LS mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6601026 2022.03.24 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6600983 2022.03.24 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6600982 2022.03.24 LS mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6597412 2022.03.23 LS mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6596059 2022.03.23 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6593338 2022.03.22 LS mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6593337 2022.03.22 LS mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6593324 2022.03.22 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6590526 2022.03.22 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6590527 2022.03.22 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 6590525 2022.03.22 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6590524 2022.03.22 LS mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6590523 2022.03.22 LS mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6590522 2022.03.22 LS mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6590517 2022.03.22 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6588686 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6588685 2022.03.21 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6588682 2022.03.21 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6588681 2022.03.21 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6588678 2022.03.21 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6588684 2022.03.21 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6588680 2022.03.21 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6588683 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6588677 2022.03.21 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6588679 2022.03.21 LS mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6588675 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6588381 2022.03.21 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6586585 2022.03.21 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6586584 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6586583 2022.03.21 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6586568 2022.03.21 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6586567 2022.03.21 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6586565 2022.03.21 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6586566 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6586563 2022.03.21 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6586564 2022.03.21 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6586476 2022.03.21 LS mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6586475 2022.03.21 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6586452 2022.03.21 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6586453 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6586451 2022.03.21 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6586450 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6586798 2022.03.21 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6586449 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6586448 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6586446 2022.03.21 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6586447 2022.03.21 LS mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6586335 2022.03.21 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6586334 2022.03.21 LS mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6586336 2022.03.21 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6586332 2022.03.21 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6586333 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6586328 2022.03.21 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6586331 2022.03.21 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6586329 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6586330 2022.03.21 LS mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6586144 2022.03.21 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6586143 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6586142 2022.03.21 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6586141 2022.03.21 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6586139 2022.03.21 LS mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6586140 2022.03.21 LS mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6586799 2022.03.21 LS mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6586797 2022.03.21 LS mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6575067 2022.03.19 LS mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6575065 2022.03.19 LS mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6575066 2022.03.19 LS mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6540523 2022.03.12 LS mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6540463 2022.03.12 LS mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6540462 2022.03.12 LS mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6540389 2022.03.12 LS mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6540362 2022.03.12 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6540360 2022.03.12 LS mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6540359 2022.03.12 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6540358 2022.03.12 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6540361 2022.03.12 LS mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6540357 2022.03.12 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6540356 2022.03.12 LS mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6540355 2022.03.12 LS mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6540354 2022.03.12 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6536308 2022.03.10 LS mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6536309 2022.03.10 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6536310 2022.03.10 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6536307 2022.03.10 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 6533821 2022.03.09 LS mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6533669 2022.03.09 LS mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6533665 2022.03.09 LS mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6533427 2022.03.09 LS mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6533428 2022.03.09 LS mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6531968 2022.03.09 LS mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6531967 2022.03.09 LS mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6529684 2022.03.08 LS mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 6505264 2022.03.01 LS mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6503809 2022.02.28 LS mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6503778 2022.02.28 LS mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6503777 2022.02.28 LS mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6503763 2022.02.28 LS mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6503764 2022.02.28 LS mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6503756 2022.02.28 LS mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6503757 2022.02.28 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6503755 2022.02.28 LS mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6503754 2022.02.28 LS mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6503743 2022.02.28 LS mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6503727 2022.02.28 LS mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6503726 2022.02.28 LS mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6503716 2022.02.28 LS mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6503717 2022.02.28 LS mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6503715 2022.02.28 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6503020 2022.02.28 LS mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6503019 2022.02.28 LS mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6503018 2022.02.28 LS mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6503017 2022.02.28 LS mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6387752 2022.01.21 LS mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6385956 2022.01.20 LS mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6385955 2022.01.20 LS mapa