Pełna lista obserwacji drużyny

Robert Kraska : Robert Kraska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7655426 2022.11.29 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7649683 2022.11.27 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7649682 2022.11.27 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7649681 2022.11.27 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 7649680 2022.11.27 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7649679 2022.11.27 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7649860 2022.11.27 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7649859 2022.11.27 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7649858 2022.11.27 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7649857 2022.11.27 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7649856 2022.11.27 MZ mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 7649855 2022.11.27 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7649854 2022.11.27 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7649853 2022.11.27 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7649852 2022.11.27 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7649851 2022.11.27 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7649850 2022.11.27 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 7649849 2022.11.27 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7649848 2022.11.27 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7649847 2022.11.27 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7649846 2022.11.27 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7649845 2022.11.27 MZ mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7637808 2022.11.21 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7633396 2022.11.20 MZ mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7633395 2022.11.20 MZ mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 30 7633394 2022.11.20 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7633393 2022.11.20 MZ mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 25 7633392 2022.11.20 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7633391 2022.11.20 MZ mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7633390 2022.11.20 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7633389 2022.11.20 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7633388 2022.11.20 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7633387 2022.11.20 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7633386 2022.11.20 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7633385 2022.11.20 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7633384 2022.11.20 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7633383 2022.11.20 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7633382 2022.11.20 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7633381 2022.11.20 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7633380 2022.11.20 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7633379 2022.11.20 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 150 7633378 2022.11.20 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7633377 2022.11.20 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7633376 2022.11.20 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7615689 2022.11.13 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7615688 2022.11.13 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7615687 2022.11.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7615686 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7615685 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7615684 2022.11.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7615683 2022.11.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7615682 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7615681 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7615680 2022.11.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7615679 2022.11.13 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7615678 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7615677 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7615676 2022.11.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7615675 2022.11.13 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7615674 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7615673 2022.11.13 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7615672 2022.11.13 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7615671 2022.11.13 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7615670 2022.11.13 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7615669 2022.11.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7615668 2022.11.13 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 7609631 2022.11.12 MZ mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7605285 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 7605289 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7605286 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7605284 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7605282 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7605280 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7605283 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7605279 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7605281 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7605261 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7605262 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7605260 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7605258 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7605259 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7605288 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7605287 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7605278 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7605277 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 15 7605276 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7605275 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7605274 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7605273 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7605272 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7605271 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7605270 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7605269 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7605268 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7605267 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7605266 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7605265 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7605264 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7605263 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7605257 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7605256 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7605255 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 7605254 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7605253 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7605252 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7605251 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7605250 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7605249 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7605248 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7605247 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7605246 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7605245 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7605244 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7605243 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7605242 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7605241 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 7605240 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7605239 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7605238 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7605237 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7605236 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7605235 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7605234 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7605233 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7605232 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7605231 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7605230 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7605229 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7605228 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7605227 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7605226 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7592942 2022.11.06 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 7592941 2022.11.06 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7592940 2022.11.06 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7592939 2022.11.06 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7592938 2022.11.06 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7592937 2022.11.06 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7592936 2022.11.06 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7592935 2022.11.06 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7592934 2022.11.06 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7592933 2022.11.06 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7592932 2022.11.06 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7592931 2022.11.06 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7592930 2022.11.06 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7583740 2022.11.03 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7583739 2022.11.03 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7583738 2022.11.03 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7583737 2022.11.03 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7583736 2022.11.03 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7583735 2022.11.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7583734 2022.11.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7583733 2022.11.03 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7583732 2022.11.03 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7583731 2022.11.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7583730 2022.11.03 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7583729 2022.11.03 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7578785 2022.11.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7578786 2022.11.01 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7578784 2022.11.01 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7578768 2022.11.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7578783 2022.11.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7578782 2022.11.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7578781 2022.11.01 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7578780 2022.11.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7578779 2022.11.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7578778 2022.11.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7578777 2022.11.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7578776 2022.11.01 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7578775 2022.11.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7578774 2022.11.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7578773 2022.11.01 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7578772 2022.11.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7578771 2022.11.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7578770 2022.11.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7578769 2022.11.01 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 7572040 2022.10.31 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7569085 2022.10.30 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7569086 2022.10.30 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 7569083 2022.10.30 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7569081 2022.10.30 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7569082 2022.10.30 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7569080 2022.10.30 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7541127 2022.10.20 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7541128 2022.10.20 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 10 7525347 2022.10.16 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7523192 2022.10.16 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7523191 2022.10.16 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7523190 2022.10.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7523189 2022.10.16 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7523188 2022.10.16 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7523187 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7523186 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7523185 2022.10.16 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7523184 2022.10.16 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7523183 2022.10.16 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7523182 2022.10.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7523181 2022.10.16 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7523180 2022.10.16 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7523179 2022.10.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7523178 2022.10.16 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7523177 2022.10.16 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7523176 2022.10.16 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7523175 2022.10.16 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7523174 2022.10.16 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7523173 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7523172 2022.10.16 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7516607 2022.10.15 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7516605 2022.10.15 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7516606 2022.10.15 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7516604 2022.10.15 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7501903 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 41 7500397 2022.10.09 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7500404 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7500403 2022.10.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7500402 2022.10.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7500401 2022.10.09 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7500400 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 100 7500399 2022.10.09 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7500398 2022.10.09 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7500395 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7500394 2022.10.09 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7500393 2022.10.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7500392 2022.10.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7500391 2022.10.09 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7500390 2022.10.09 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7500389 2022.10.09 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7500388 2022.10.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7500387 2022.10.09 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7500386 2022.10.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7500385 2022.10.09 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7500384 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7500383 2022.10.09 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 7500382 2022.10.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7500381 2022.10.09 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7500380 2022.10.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7481199 2022.10.04 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7481200 2022.10.04 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7479133 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7479132 2022.10.02 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7475645 2022.10.02 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7475644 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7475643 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7475642 2022.10.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7475641 2022.10.02 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7449136 2022.09.25 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 7449134 2022.09.25 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7449135 2022.09.25 MZ mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7439767 2022.09.23 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7430220 2022.09.20 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7412139 2022.09.14 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7412138 2022.09.14 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7386451 2022.09.04 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7386450 2022.09.04 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7386449 2022.09.04 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7386448 2022.09.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7386447 2022.09.04 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7386446 2022.09.04 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7386445 2022.09.04 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7386444 2022.09.04 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7386443 2022.09.04 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7386442 2022.09.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7386441 2022.09.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7386440 2022.09.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7386439 2022.09.04 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7374677 2022.09.01 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7374678 2022.09.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7374679 2022.09.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7374676 2022.09.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7374675 2022.09.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7372982 2022.09.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7372981 2022.09.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7372980 2022.09.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7372979 2022.09.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7372978 2022.09.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7372977 2022.09.01 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7345105 2022.08.22 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7345104 2022.08.22 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7341448 2022.08.21 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7341447 2022.08.21 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7318035 2022.08.14 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7196141 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7190909 2022.07.03 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7190910 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7190908 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7190906 2022.07.03 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7190907 2022.07.03 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7145270 2022.06.22 MZ mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7145269 2022.06.20 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7119734 2022.06.16 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7119733 2022.06.16 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7111914 2022.06.14 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7074884 2022.06.06 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7074042 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7067801 2022.06.05 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7067800 2022.06.05 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7062140 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7062139 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7061170 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061171 2022.06.04 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7056809 2022.06.03 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7055297 2022.06.02 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7055286 2022.06.02 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7052572 2022.06.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7050984 2022.06.01 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7050969 2022.06.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7048938 2022.06.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7048954 2022.06.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7048953 2022.06.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7048952 2022.06.01 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7048951 2022.06.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7048950 2022.06.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7048949 2022.06.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7048948 2022.06.01 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7048947 2022.06.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7048946 2022.06.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7048945 2022.06.01 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7048944 2022.06.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7048943 2022.06.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7048942 2022.06.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7048941 2022.06.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7048940 2022.06.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7048939 2022.06.01 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7037541 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7034428 2022.05.29 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7013344 2022.05.25 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7008989 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6989925 2022.05.20 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6984625 2022.05.19 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6979369 2022.05.18 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6979370 2022.05.18 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6959941 2022.05.15 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6959942 2022.05.15 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6928497 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6928498 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6928496 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6928495 2022.05.13 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6923254 2022.05.11 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6905905 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6905904 2022.05.09 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6905906 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6905903 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6905902 2022.05.09 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6897545 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6893208 2022.05.08 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6891151 2022.05.07 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6882722 2022.05.07 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6882720 2022.05.07 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6882721 2022.05.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6882719 2022.05.07 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6882718 2022.05.07 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6881371 2022.05.06 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6881370 2022.05.06 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6876556 2022.05.05 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6864726 2022.05.04 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6862864 2022.05.03 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6851922 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6851921 2022.05.02 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6843474 2022.05.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6843472 2022.05.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6843471 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6843470 2022.05.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6843469 2022.05.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6843468 2022.05.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6843467 2022.05.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6843466 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6843463 2022.05.01 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6843462 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6843461 2022.05.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6843460 2022.05.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6843459 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6843458 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6843457 2022.05.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6843456 2022.05.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6843455 2022.05.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6843454 2022.05.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6843453 2022.05.01 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6843452 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6843451 2022.05.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6843450 2022.05.01 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6843449 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6843448 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6829889 2022.04.30 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6829888 2022.04.30 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6820478 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6816707 2022.04.29 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6816705 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6816706 2022.04.29 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6810201 2022.04.28 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6810200 2022.04.28 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6803142 2022.04.27 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6803141 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6803140 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6803139 2022.04.27 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6803143 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6803138 2022.04.27 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6786797 2022.04.24 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6783947 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6783946 2022.04.24 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6783945 2022.04.24 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6783943 2022.04.24 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6783942 2022.04.24 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6783941 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6783940 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6783939 2022.04.24 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6783938 2022.04.24 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6783937 2022.04.24 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6783936 2022.04.24 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6783935 2022.04.24 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6783934 2022.04.24 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6783933 2022.04.24 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6783932 2022.04.24 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6783931 2022.04.24 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6783930 2022.04.24 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6783929 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6783928 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6783927 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6783926 2022.04.24 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6783925 2022.04.24 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6783924 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6783923 2022.04.24 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6783922 2022.04.24 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6783921 2022.04.24 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6783920 2022.04.24 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6783919 2022.04.24 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6783918 2022.04.24 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6783917 2022.04.24 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6783916 2022.04.24 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6783915 2022.04.24 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6783914 2022.04.24 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6783913 2022.04.24 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6783912 2022.04.24 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6779360 2022.04.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6770831 2022.04.23 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6770830 2022.04.23 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6770832 2022.04.23 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6770828 2022.04.23 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6770829 2022.04.23 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6770826 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6770827 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6770825 2022.04.23 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6770823 2022.04.23 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6770822 2022.04.23 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6770824 2022.04.23 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6756463 2022.04.20 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6756464 2022.04.20 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6756465 2022.04.20 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6750183 2022.04.19 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6741177 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6741174 2022.04.18 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6741179 2022.04.18 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6741180 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6741172 2022.04.18 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6741178 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6741176 2022.04.18 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6741175 2022.04.18 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6741173 2022.04.18 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 6741171 2022.04.18 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6734771 2022.04.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6734770 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6734772 2022.04.17 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 11 6734773 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6732531 2022.04.17 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6732529 2022.04.17 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6732530 2022.04.17 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6732528 2022.04.17 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6730849 2022.04.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6728692 2022.04.16 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6725142 2022.04.16 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6725141 2022.04.16 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6720843 2022.04.15 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6720842 2022.04.15 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6716533 2022.04.14 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6714221 2022.04.14 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6714220 2022.04.14 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6714219 2022.04.14 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6710526 2022.04.13 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 22 6706188 2022.04.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6706187 2022.04.13 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6706189 2022.04.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6706186 2022.04.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6705204 2022.04.13 MZ mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6699400 2022.04.12 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6694966 2022.04.11 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6694965 2022.04.11 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6694964 2022.04.11 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6694963 2022.04.11 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6694962 2022.04.11 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6694961 2022.04.11 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6694960 2022.04.11 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6694959 2022.04.11 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6694958 2022.04.11 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6694957 2022.04.11 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6694956 2022.04.11 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6694955 2022.04.11 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6694954 2022.04.11 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6694953 2022.04.11 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6689683 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6689682 2022.04.10 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6689681 2022.04.10 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6689680 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6689679 2022.04.10 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6689677 2022.04.10 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6689676 2022.04.10 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6689675 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6689674 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6689673 2022.04.10 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6689672 2022.04.10 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6689671 2022.04.10 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6689670 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6689669 2022.04.10 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6689668 2022.04.10 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6689667 2022.04.10 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6689666 2022.04.10 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6689665 2022.04.10 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6689664 2022.04.10 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6689663 2022.04.10 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6689662 2022.04.10 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6689661 2022.04.10 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 6680551 2022.04.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6680552 2022.04.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6680554 2022.04.09 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6680553 2022.04.09 MZ mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6680549 2022.04.09 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6680550 2022.04.09 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6676304 2022.04.08 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6676303 2022.04.08 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6676302 2022.04.08 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6676301 2022.04.08 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6676300 2022.04.08 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6676299 2022.04.08 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6676298 2022.04.08 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6676297 2022.04.08 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6676296 2022.04.08 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6676295 2022.04.08 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6676294 2022.04.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6676293 2022.04.08 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6676292 2022.04.08 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6676291 2022.04.08 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6676290 2022.04.08 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6676289 2022.04.08 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6676288 2022.04.08 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6676287 2022.04.08 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 6676286 2022.04.08 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 6671649 2022.04.07 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 6671648 2022.04.07 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6668525 2022.04.07 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6668524 2022.04.07 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6668526 2022.04.07 MZ mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6668523 2022.04.07 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 6668522 2022.04.07 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6668520 2022.04.07 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6668521 2022.04.07 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6667725 2022.04.06 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6665850 2022.04.06 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6665853 2022.04.06 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6665852 2022.04.06 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6665851 2022.04.06 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6665854 2022.04.06 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6664761 2022.04.06 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 6653656 2022.04.03 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6651790 2022.04.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6651789 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6651788 2022.04.03 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6651787 2022.04.03 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6651786 2022.04.03 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6651785 2022.04.03 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6651784 2022.04.03 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6651783 2022.04.03 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6651782 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6651781 2022.04.03 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6651780 2022.04.03 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6651779 2022.04.03 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6651778 2022.04.03 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6651777 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6651776 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6651775 2022.04.03 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6651774 2022.04.03 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6651773 2022.04.03 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6651772 2022.04.03 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6651771 2022.04.03 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6651770 2022.04.03 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6651769 2022.04.03 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6651768 2022.04.03 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6651767 2022.04.03 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6651766 2022.04.03 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6651765 2022.04.03 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6651764 2022.04.03 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6651763 2022.04.03 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6646361 2022.04.02 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6643988 2022.04.01 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6639220 2022.03.31 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6639219 2022.03.31 MZ mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 6630949 2022.03.29 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6630953 2022.03.29 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6630952 2022.03.29 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6630948 2022.03.29 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6630951 2022.03.29 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6630950 2022.03.29 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6624793 2022.03.28 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6624794 2022.03.28 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6624792 2022.03.28 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6624791 2022.03.28 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6620411 2022.03.27 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6620412 2022.03.27 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6613868 2022.03.26 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 6613867 2022.03.26 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6613869 2022.03.26 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6606360 2022.03.25 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6602228 2022.03.24 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6602227 2022.03.24 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6594949 2022.03.23 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6594948 2022.03.23 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6592563 2022.03.22 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6590818 2022.03.22 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 3 6590819 2022.03.22 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6583349 2022.03.20 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 6583350 2022.03.20 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6566992 2022.03.17 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6563146 2022.03.16 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6556700 2022.03.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6553227 2022.03.14 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6553225 2022.03.14 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6553226 2022.03.14 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6550630 2022.03.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6550629 2022.03.13 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 6550628 2022.03.13 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6550627 2022.03.13 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6550626 2022.03.13 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6550625 2022.03.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6550624 2022.03.13 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6550623 2022.03.13 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6550622 2022.03.13 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6550621 2022.03.13 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6550620 2022.03.13 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6550619 2022.03.13 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6550618 2022.03.13 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6550617 2022.03.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6550616 2022.03.13 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6550615 2022.03.13 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6550614 2022.03.13 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6550613 2022.03.13 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6550612 2022.03.13 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6543790 2022.03.12 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6543788 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6543786 2022.03.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6543791 2022.03.12 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6543789 2022.03.12 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6543787 2022.03.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6543792 2022.03.12 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6539152 2022.03.11 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 6538093 2022.03.11 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6538092 2022.03.11 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6531786 2022.03.09 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6531787 2022.03.08 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6530557 2022.03.08 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6530558 2022.03.08 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6528355 2022.03.07 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6524270 2022.03.06 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6524272 2022.03.06 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6524273 2022.03.06 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6524271 2022.03.06 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6519128 2022.03.05 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6519129 2022.03.05 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6510261 2022.03.03 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6510262 2022.03.03 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6509455 2022.03.02 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6509456 2022.03.02 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6509458 2022.03.02 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6509457 2022.03.02 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6509454 2022.03.02 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6504876 2022.03.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6504875 2022.03.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6504874 2022.03.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6504873 2022.03.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6504872 2022.03.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6504871 2022.03.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6504870 2022.03.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6504869 2022.03.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6504868 2022.03.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6504867 2022.03.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6504866 2022.03.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6504865 2022.03.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6504864 2022.03.01 MZ mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6502332 2022.02.28 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 6498699 2022.02.27 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6498701 2022.02.27 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6498698 2022.02.27 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6498700 2022.02.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6493227 2022.02.26 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6493225 2022.02.26 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6493226 2022.02.26 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6489265 2022.02.25 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6489266 2022.02.25 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6489263 2022.02.25 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6489262 2022.02.25 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6489261 2022.02.25 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6489264 2022.02.25 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6480003 2022.02.22 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6478108 2022.02.21 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6474456 2022.02.20 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6471525 2022.02.20 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6471524 2022.02.20 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6471523 2022.02.20 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6471526 2022.02.20 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6470245 2022.02.19 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6462577 2022.02.16 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6462576 2022.02.16 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6462575 2022.02.16 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6462574 2022.02.16 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6462573 2022.02.16 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6459918 2022.02.15 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6459917 2022.02.15 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6459916 2022.02.15 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6456962 2022.02.14 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6452673 2022.02.13 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6452672 2022.02.13 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6452671 2022.02.13 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6452670 2022.02.13 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6452669 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6452668 2022.02.13 MZ mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 6452667 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 6452666 2022.02.13 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6452665 2022.02.13 MZ mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 6452664 2022.02.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6452663 2022.02.13 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6452662 2022.02.13 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6452661 2022.02.13 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6452659 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6452658 2022.02.13 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6450856 2022.02.13 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6445347 2022.02.12 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6445348 2022.02.12 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6445346 2022.02.12 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6442789 2022.02.11 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6442788 2022.02.11 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6440976 2022.02.10 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6433809 2022.02.07 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6426282 2022.02.05 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6426281 2022.02.05 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6426279 2022.02.05 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6426280 2022.02.05 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6424992 2022.02.04 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6424991 2022.02.04 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6418429 2022.02.02 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6418428 2022.02.02 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6418430 2022.02.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6418427 2022.02.02 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6418425 2022.02.02 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6418426 2022.02.02 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6416548 2022.02.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6416547 2022.02.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6416546 2022.02.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6416544 2022.02.01 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6416545 2022.02.01 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6416542 2022.02.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6416543 2022.02.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6416541 2022.02.01 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6404662 2022.01.27 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6388827 2022.01.22 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6387603 2022.01.21 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6387602 2022.01.21 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6379444 2022.01.16 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6374212 2022.01.16 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6374211 2022.01.16 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6374210 2022.01.16 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6374209 2022.01.16 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6374208 2022.01.16 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6362184 2022.01.13 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352495 2022.01.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352494 2022.01.09 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352493 2022.01.09 MZ mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 50 6352492 2022.01.09 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6352491 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6352490 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6352489 2022.01.09 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6352488 2022.01.09 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6352487 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6352486 2022.01.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6352485 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6352484 2022.01.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6352483 2022.01.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6350226 2022.01.09 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6350225 2022.01.09 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6350224 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6350230 2022.01.09 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6350223 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6350222 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6350221 2022.01.09 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6350218 2022.01.09 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6350219 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6350216 2022.01.09 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350217 2022.01.09 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6350215 2022.01.09 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6350213 2022.01.09 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6350214 2022.01.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6350212 2022.01.09 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6350211 2022.01.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6346031 2022.01.08 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6326423 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6326019 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6320955 2022.01.02 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6320954 2022.01.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6320953 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6320952 2022.01.02 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6320951 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6320950 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6320949 2022.01.02 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6320948 2022.01.02 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6320947 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6320946 2022.01.02 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6320971 2022.01.02 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6320970 2022.01.02 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6320969 2022.01.02 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6320968 2022.01.02 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6320967 2022.01.02 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6320966 2022.01.02 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6320965 2022.01.02 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6320964 2022.01.02 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6320963 2022.01.02 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6320962 2022.01.02 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6320961 2022.01.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6320959 2022.01.02 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6320958 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6320957 2022.01.02 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6320956 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6319530 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6318982 2022.01.02 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6318981 2022.01.02 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316089 2022.01.01 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6316088 2022.01.01 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6316087 2022.01.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6316086 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6316085 2022.01.01 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6316084 2022.01.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6316083 2022.01.01 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6316082 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6316081 2022.01.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6316080 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6316079 2022.01.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6316078 2022.01.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6316077 2022.01.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6316076 2022.01.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6316075 2022.01.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316074 2022.01.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6316073 2022.01.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6316072 2022.01.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6316071 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6316070 2022.01.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6316069 2022.01.01 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6316068 2022.01.01 MZ mapa