Pełna lista obserwacji drużyny

TP Dubelt #1 : Grzegorz Grygoruk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1050 7473952 2022.10.02 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 7473954 2022.10.02 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7473951 2022.10.02 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 7473950 2022.10.02 PL mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7473953 2022.10.02 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 7473949 2022.10.02 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7473947 2022.10.02 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7473946 2022.10.02 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 7473945 2022.10.02 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 7473948 2022.10.02 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 7 7473944 2022.10.02 PL mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7473943 2022.10.02 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7473942 2022.10.02 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7470455 2022.10.01 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7469723 2022.10.01 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7469670 2022.10.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7469594 2022.10.01 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 7469595 2022.10.01 PL mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7469592 2022.10.01 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7469593 2022.10.01 PL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7469228 2022.10.01 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7469229 2022.10.01 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7469227 2022.10.01 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7469226 2022.10.01 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7467985 2022.10.01 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7467983 2022.10.01 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 7467984 2022.10.01 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7466919 2022.09.30 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7465662 2022.09.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7465661 2022.09.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7465660 2022.09.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 7465658 2022.09.30 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7465659 2022.09.30 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7465657 2022.09.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7465656 2022.09.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 380 7465417 2022.09.30 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7465418 2022.09.30 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7465416 2022.09.30 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7465415 2022.09.30 PL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7465414 2022.09.30 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7465412 2022.09.30 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 180 7465413 2022.09.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 7465410 2022.09.30 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7465409 2022.09.30 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 7465411 2022.09.29 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462646 2022.09.29 PL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7462645 2022.09.29 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7462644 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7462643 2022.09.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7462642 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7462641 2022.09.29 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7462640 2022.09.29 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7462639 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7462638 2022.09.29 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7462637 2022.09.29 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7462636 2022.09.29 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7462635 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7462634 2022.09.29 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7462633 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7462632 2022.09.29 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 7462631 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7462630 2022.09.29 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7462662 2022.09.29 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7462661 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 7462660 2022.09.29 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7462659 2022.09.29 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7462658 2022.09.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7462657 2022.09.29 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7462656 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7462655 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7462654 2022.09.29 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 21 7462653 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 39 7462652 2022.09.29 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7462651 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7462649 2022.09.29 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7462648 2022.09.29 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7462647 2022.09.29 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 7462629 2022.09.29 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 44 7462628 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 17 7462627 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7462626 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 7462625 2022.09.29 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7462624 2022.09.29 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7462623 2022.09.29 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7462622 2022.09.29 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462621 2022.09.29 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 26 7462620 2022.09.29 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 7462619 2022.09.29 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7462618 2022.09.29 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7462617 2022.09.29 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7462616 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 7462615 2022.09.29 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7462614 2022.09.27 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 7453938 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7453939 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7453937 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7453936 2022.09.26 PL mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7453935 2022.09.26 PL mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 2 7453933 2022.09.26 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 7453934 2022.09.26 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 18 7453931 2022.09.26 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7453930 2022.09.26 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 7453929 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 7453932 2022.09.26 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7453927 2022.09.26 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7453925 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7453924 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7453926 2022.09.26 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 98 7453921 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 7453922 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 41 7453923 2022.09.26 PL mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7453918 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7453919 2022.09.26 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 7453917 2022.09.26 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7453920 2022.09.26 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7450594 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7450593 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7450592 2022.09.25 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7450591 2022.09.25 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7450590 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 7450589 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7450588 2022.09.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 737 7450587 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7450586 2022.09.25 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7450585 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7450584 2022.09.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 7450583 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7450582 2022.09.25 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 7450581 2022.09.25 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 66 7450580 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7450579 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 7450578 2022.09.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7450577 2022.09.25 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7450576 2022.09.25 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 7450575 2022.09.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7450574 2022.09.25 PL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7450573 2022.09.25 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 7450572 2022.09.25 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7450571 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7450570 2022.09.25 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7447110 2022.09.25 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7447126 2022.09.25 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7447125 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7447124 2022.09.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7447123 2022.09.25 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7447122 2022.09.25 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7447121 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7447120 2022.09.25 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7447119 2022.09.25 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7447118 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7447117 2022.09.25 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7447116 2022.09.25 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7447115 2022.09.25 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7447114 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 7447113 2022.09.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7447112 2022.09.25 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7447111 2022.09.25 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7447109 2022.09.25 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7447108 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 7447107 2022.09.25 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7447106 2022.09.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7447105 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 7447104 2022.09.25 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7447103 2022.09.25 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 7447102 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 7447101 2022.09.25 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7447100 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 7447099 2022.09.25 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7447098 2022.09.25 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 80 7447097 2022.09.25 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 7447096 2022.09.25 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 7447095 2022.09.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 7447094 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7446376 2022.09.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7446375 2022.09.25 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 7446374 2022.09.25 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7446373 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7446372 2022.09.25 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7446371 2022.09.25 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7446370 2022.09.25 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7446369 2022.09.25 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7446368 2022.09.25 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7446367 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7446366 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7446365 2022.09.25 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7446364 2022.09.25 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7446363 2022.09.25 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7446362 2022.09.25 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7446361 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7446360 2022.09.25 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7446359 2022.09.25 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 14 7446358 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7446357 2022.09.25 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7446356 2022.09.25 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7446355 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7446354 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 130 7446353 2022.09.25 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7446352 2022.09.25 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 7446351 2022.09.25 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 7446350 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 7446349 2022.09.25 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 7446348 2022.09.25 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 10 7446347 2022.09.25 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7446346 2022.09.25 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7446345 2022.09.25 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7446344 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7446343 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7446342 2022.09.25 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 7446341 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7446340 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7446339 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7451024 2022.09.25 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7441976 2022.09.24 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7441972 2022.09.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 7441969 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7441968 2022.09.24 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7441967 2022.09.24 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7441971 2022.09.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 48 7441965 2022.09.24 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7441964 2022.09.24 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7441966 2022.09.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7441975 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7441974 2022.09.24 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7441973 2022.09.24 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7441963 2022.09.24 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7441962 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7441961 2022.09.24 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 24 7441960 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7441959 2022.09.24 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7441958 2022.09.24 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7441957 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7441956 2022.09.24 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7441955 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7441954 2022.09.24 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7441953 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 13 7441952 2022.09.24 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7441951 2022.09.24 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 7441950 2022.09.24 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7441949 2022.09.24 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7441948 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 7441947 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7441946 2022.09.24 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7441945 2022.09.24 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 7441944 2022.09.24 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 7441943 2022.09.24 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7441942 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7441941 2022.09.24 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7441940 2022.09.24 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7441939 2022.09.24 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 90 7441938 2022.09.24 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 7441937 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 7441936 2022.09.24 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7441935 2022.09.24 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 26 7441934 2022.09.24 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 7441933 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 7441932 2022.09.24 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7439865 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7439864 2022.09.23 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7439863 2022.09.23 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7439862 2022.09.23 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 340 7439861 2022.09.23 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7439860 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7439859 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7439858 2022.09.23 PL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7439857 2022.09.23 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7439856 2022.09.23 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7439855 2022.09.23 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7439854 2022.09.23 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 71 7439853 2022.09.23 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7439852 2022.09.23 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7439850 2022.09.23 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7439849 2022.09.23 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 7439847 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7439846 2022.09.23 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7439845 2022.09.23 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7439844 2022.09.23 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7439843 2022.09.23 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7439842 2022.09.23 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7439841 2022.09.23 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 7439840 2022.09.23 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7439839 2022.09.23 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7439838 2022.09.23 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7439837 2022.09.23 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 64 7439836 2022.09.23 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7439835 2022.09.23 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7439834 2022.09.23 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1534 7439833 2022.09.23 PL mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7439848 2022.09.23 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7436497 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7436451 2022.09.22 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7436452 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 7436448 2022.09.22 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 260 7436449 2022.09.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7436450 2022.09.22 PL mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7436198 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7436183 2022.09.22 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7436182 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7436163 2022.09.22 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 7436160 2022.09.22 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 7436161 2022.09.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 7436157 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 7436162 2022.09.22 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7436158 2022.09.22 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7436159 2022.09.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7436154 2022.09.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7436155 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7436156 2022.09.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 7435424 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 7435429 2022.09.22 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7435423 2022.09.22 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7435422 2022.09.22 PL mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7435426 2022.09.22 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 7435421 2022.09.22 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7435420 2022.09.22 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 480 7435419 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 46 7435428 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 7435427 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 65 7435417 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 37 7435416 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 97 7435430 2022.09.22 PL mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7435418 2022.09.22 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7435316 2022.09.22 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7435315 2022.09.22 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7435314 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7435313 2022.09.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 7435312 2022.09.22 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7435311 2022.09.22 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 9 7435310 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7435309 2022.09.22 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 7435292 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7435291 2022.09.22 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7435289 2022.09.22 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7435288 2022.09.22 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7435287 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7435286 2022.09.22 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7435285 2022.09.22 PL mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7435284 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 46 7435282 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7435281 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7435280 2022.09.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 7435279 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7435278 2022.09.22 PL mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7435277 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7435308 2022.09.22 PL mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7435307 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 19 7435306 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 7435305 2022.09.22 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7435304 2022.09.22 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 20 7435303 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7435302 2022.09.22 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 7435301 2022.09.22 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7435300 2022.09.22 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7435299 2022.09.22 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 7435298 2022.09.22 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7435297 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7435296 2022.09.22 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 7435295 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 7435294 2022.09.22 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7435293 2022.09.22 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 25 7435276 2022.09.22 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7435275 2022.09.22 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7435274 2022.09.22 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7435273 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7435272 2022.09.22 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 42 7435271 2022.09.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 10 7435270 2022.09.22 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7435269 2022.09.22 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 7435268 2022.09.22 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7435267 2022.09.22 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7435266 2022.09.22 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7435265 2022.09.22 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7435264 2022.09.22 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 7435263 2022.09.22 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7435262 2022.09.22 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7435261 2022.09.22 PL mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 7435283 2022.09.22 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7430327 2022.09.20 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7430326 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7430325 2022.09.20 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7430324 2022.09.20 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7430323 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7430322 2022.09.20 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 13 7430321 2022.09.20 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7430320 2022.09.20 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7430319 2022.09.20 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7430318 2022.09.20 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7430317 2022.09.20 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7430316 2022.09.20 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7430315 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7430314 2022.09.20 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7430313 2022.09.20 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7430312 2022.09.20 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7430311 2022.09.20 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7430310 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7430309 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 7430308 2022.09.20 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 6 7430307 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7430306 2022.09.20 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7430305 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 7430304 2022.09.20 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 7430303 2022.09.20 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 7430302 2022.09.20 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7430301 2022.09.20 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7430300 2022.09.20 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7430299 2022.09.20 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7429955 2022.09.19 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7429953 2022.09.19 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7429954 2022.09.19 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7425136 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425143 2022.09.18 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7425141 2022.09.18 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7425134 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7425135 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7425133 2022.09.18 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7425142 2022.09.18 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7425138 2022.09.18 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7425128 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7425137 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7425131 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 7425146 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7425145 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 7425144 2022.09.18 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7425140 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7425139 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7425132 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7425130 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7425129 2022.09.18 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 7425127 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 7425126 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 58 7425124 2022.09.18 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7425125 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 41 7425123 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 7425119 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7425117 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 37 7425121 2022.09.18 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 7425120 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 7425122 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 182 7425118 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7425116 2022.09.18 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 97 7425113 2022.09.18 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7425112 2022.09.18 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7425115 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7425114 2022.09.18 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7425111 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 42 7425110 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7425108 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7425109 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7425107 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 7425106 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 7425105 2022.09.18 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7425104 2022.09.18 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7417857 2022.09.16 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 7417859 2022.09.16 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7417856 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 7417858 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 51 7417854 2022.09.16 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7417855 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 19 7417852 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7417853 2022.09.16 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 128 7417850 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7417851 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7417849 2022.09.16 PL mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7417846 2022.09.16 PL mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7417847 2022.09.16 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7417843 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7417844 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 132 7417848 2022.09.16 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 7417838 2022.09.16 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7417837 2022.09.16 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 7417840 2022.09.16 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 7417836 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7417842 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 7417839 2022.09.16 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 7417845 2022.09.16 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7417835 2022.09.16 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 10 7417834 2022.09.16 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7415438 2022.09.15 PL mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7415437 2022.09.15 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7415436 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7415435 2022.09.15 PL mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 7415434 2022.09.15 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7415433 2022.09.15 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 68 7415432 2022.09.15 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7415431 2022.09.15 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7415430 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7415429 2022.09.15 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7415428 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 7415427 2022.09.15 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7415426 2022.09.15 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7415425 2022.09.15 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 7415424 2022.09.15 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 7415423 2022.09.15 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7415422 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 7415421 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7415420 2022.09.15 PL mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7415419 2022.09.15 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7415418 2022.09.15 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 22 7415417 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7415416 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7415415 2022.09.15 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7415414 2022.09.15 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7415413 2022.09.15 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7415412 2022.09.15 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7415411 2022.09.15 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 6 7415410 2022.09.15 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 7415409 2022.09.15 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7415408 2022.09.15 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 7415407 2022.09.15 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 130 7415406 2022.09.15 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7415405 2022.09.15 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7410695 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7410694 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 7410693 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7410692 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 7410691 2022.09.13 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7410690 2022.09.13 PL mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7410687 2022.09.13 PL mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7410686 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7410688 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 95 7410689 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7410684 2022.09.13 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7410685 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7409650 2022.09.13 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7409649 2022.09.13 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 7409651 2022.09.13 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 7409648 2022.09.13 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7409647 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7409646 2022.09.13 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7409645 2022.09.13 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7409644 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7409643 2022.09.13 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 6 7409642 2022.09.13 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7409641 2022.09.13 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7409640 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7409639 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7409638 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7409637 2022.09.13 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7409636 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 7409635 2022.09.13 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 39 7409634 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7409633 2022.09.13 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7409632 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 7409631 2022.09.13 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7409630 2022.09.13 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7409629 2022.09.13 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 900 7409628 2022.09.13 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7409627 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7409626 2022.09.13 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7409625 2022.09.13 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7409624 2022.09.13 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7409623 2022.09.13 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7409622 2022.09.13 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7409621 2022.09.13 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 7409620 2022.09.13 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 7409619 2022.09.13 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 7409618 2022.09.13 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7409614 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7409617 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7409616 2022.09.13 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 7409615 2022.09.13 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7407126 2022.09.12 PL mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7407127 2022.09.12 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7407125 2022.09.12 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 7407124 2022.09.12 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 7407123 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 21 7407122 2022.09.12 PL mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7407076 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7407075 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 7407072 2022.09.12 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 11 7407074 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 7407073 2022.09.12 PL mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7407071 2022.09.12 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7407069 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 7407070 2022.09.12 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7407067 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7407068 2022.09.12 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 800 7407066 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 29 7407065 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 43 7407064 2022.09.12 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7407063 2022.09.12 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7407061 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7407059 2022.09.12 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 7407062 2022.09.12 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 7407060 2022.09.12 PL mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7402266 2022.09.10 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7402278 2022.09.10 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7402277 2022.09.10 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7402276 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7402275 2022.09.10 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7402274 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7402273 2022.09.10 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7402272 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 7402271 2022.09.10 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 52 7402270 2022.09.10 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7402269 2022.09.10 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 416 7402268 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7402267 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7402265 2022.09.10 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7402264 2022.09.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 31 7402263 2022.09.10 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7402262 2022.09.10 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7402261 2022.09.10 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7402260 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7402259 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7402258 2022.09.10 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7402257 2022.09.10 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7402256 2022.09.10 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7402255 2022.09.10 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7402254 2022.09.10 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7402253 2022.09.10 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7402252 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7402251 2022.09.10 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7402250 2022.09.10 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7401290 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7401252 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7401251 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7401253 2022.09.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7401249 2022.09.10 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 7401250 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7401171 2022.09.10 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 340 7401173 2022.09.10 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7401170 2022.09.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7401169 2022.09.10 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 240 7401172 2022.09.10 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7401167 2022.09.10 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7401175 2022.09.10 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7401174 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7401166 2022.09.10 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7401165 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7401164 2022.09.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7401163 2022.09.10 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7401162 2022.09.10 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7401161 2022.09.10 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7401160 2022.09.10 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7401159 2022.09.10 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 270 7401158 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7401157 2022.09.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7401155 2022.09.10 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7401154 2022.09.10 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7401156 2022.09.10 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 7401153 2022.09.10 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7401152 2022.09.10 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7401151 2022.09.10 PL mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7397902 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7397900 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 7397901 2022.09.09 PL mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7397899 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7397897 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 7397895 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 7397898 2022.09.09 PL mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7397896 2022.09.09 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 7397894 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 32 7397891 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7397889 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 45 7397888 2022.09.09 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 7397890 2022.09.09 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7397893 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 7397892 2022.09.09 PL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7396493 2022.09.08 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7396492 2022.09.08 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7396491 2022.09.08 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7396490 2022.09.08 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 16 7396489 2022.09.08 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7396488 2022.09.08 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7396487 2022.09.08 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 7396486 2022.09.08 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 506 7396485 2022.09.08 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7396484 2022.09.08 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7396483 2022.09.08 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 900 7396482 2022.09.08 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7396481 2022.09.08 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7396480 2022.09.08 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7396479 2022.09.08 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 28 7396478 2022.09.08 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 7396477 2022.09.08 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7396476 2022.09.08 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7396475 2022.09.08 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7396474 2022.09.08 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7396473 2022.09.08 PL mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7396472 2022.09.08 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7396471 2022.09.08 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7396470 2022.09.08 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7396469 2022.09.08 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7396468 2022.09.08 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7396467 2022.09.08 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7396466 2022.09.08 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7396465 2022.09.08 PL mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7396464 2022.09.08 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7396463 2022.09.08 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 11 7396462 2022.09.08 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7396461 2022.09.08 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7396460 2022.09.08 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7396459 2022.09.08 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7396458 2022.09.08 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7396457 2022.09.08 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7395556 2022.09.08 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7395555 2022.09.08 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7395557 2022.09.08 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7395553 2022.09.08 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7395554 2022.09.08 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7395552 2022.09.08 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7395551 2022.09.08 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7395558 2022.09.08 PL mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7395559 2022.09.08 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7390693 2022.09.06 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7390691 2022.09.06 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7390692 2022.09.06 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7390694 2022.09.06 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7388408 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7388409 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7388407 2022.09.05 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 7388404 2022.09.05 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7388405 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 7388406 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 7388446 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 54 7388439 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 7388432 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7388434 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7388433 2022.09.05 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7388428 2022.09.05 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 7388425 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7388424 2022.09.05 PL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7388419 2022.09.05 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7388417 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 7388418 2022.09.05 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7388414 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7388413 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7388412 2022.09.05 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7388410 2022.09.05 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 7388438 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7388436 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7388437 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 7388431 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 7388435 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 7388430 2022.09.05 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 7388426 2022.09.05 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 42 7388429 2022.09.05 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 7388423 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 7388421 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7388420 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 7388422 2022.09.05 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 58 7388416 2022.09.05 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 7388415 2022.09.05 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 12 7388447 2022.09.05 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 7388411 2022.09.05 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7385632 2022.09.04 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7385647 2022.09.04 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7385648 2022.09.04 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7385646 2022.09.04 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7385645 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 7385644 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7385642 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7385643 2022.09.04 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7385640 2022.09.04 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7385639 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 7385637 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 19 7385638 2022.09.04 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7385636 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 7385635 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7385641 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 7385634 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 7385633 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 122 7385630 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7385628 2022.09.04 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 7385631 2022.09.04 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 7385629 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7385626 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7385627 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7385625 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7385624 2022.09.04 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7385623 2022.09.04 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7385622 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7385621 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 7385617 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7385616 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7385618 2022.09.04 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7385619 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7385620 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7383764 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7383762 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7383763 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7383761 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 7383760 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7383759 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7383758 2022.09.04 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7383755 2022.09.04 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 7383757 2022.09.04 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 29 7383753 2022.09.04 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7383752 2022.09.04 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 7383751 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 9 7383756 2022.09.04 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7383750 2022.09.04 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7383765 2022.09.04 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7380211 2022.09.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7380208 2022.09.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380210 2022.09.03 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7380209 2022.09.03 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 62 7380207 2022.09.03 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 7380205 2022.09.03 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 190 7380206 2022.09.03 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7380204 2022.09.03 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7380202 2022.09.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7380213 2022.09.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7380200 2022.09.03 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7380201 2022.09.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380198 2022.09.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380199 2022.09.03 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7380203 2022.09.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7380197 2022.09.03 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7380194 2022.09.03 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 7380191 2022.09.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380196 2022.09.03 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380193 2022.09.03 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 7380190 2022.09.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7380195 2022.09.03 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7380192 2022.09.03 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7373969 2022.09.01 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7373968 2022.09.01 PL mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7371121 2022.08.31 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7371122 2022.08.31 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7371120 2022.08.31 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 7 7371119 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7371117 2022.08.31 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7371116 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7371118 2022.08.31 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7371114 2022.08.31 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7371115 2022.08.31 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 7371113 2022.08.31 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7371112 2022.08.31 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7371109 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 7371111 2022.08.31 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7371110 2022.08.31 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7371108 2022.08.31 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 7371107 2022.08.31 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7371105 2022.08.31 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7371106 2022.08.31 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 7371104 2022.08.31 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 7371102 2022.08.31 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7371103 2022.08.31 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 230 7371101 2022.08.31 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7371097 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7371100 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 42 7371098 2022.08.31 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7371099 2022.08.31 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 7371095 2022.08.31 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 17 7371096 2022.08.31 MB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7371094 2022.08.31 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7371093 2022.08.31 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7368513 2022.08.30 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 45 7368507 2022.08.30 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7368506 2022.08.30 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7368502 2022.08.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7368504 2022.08.30 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 7368505 2022.08.30 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7368501 2022.08.30 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7368500 2022.08.30 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 170 7368499 2022.08.30 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 7368503 2022.08.30 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7368498 2022.08.30 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7368495 2022.08.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7368494 2022.08.30 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7368497 2022.08.30 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7368496 2022.08.30 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7368493 2022.08.30 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7368491 2022.08.30 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7368492 2022.08.30 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7368475 2022.08.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7368490 2022.08.30 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7368489 2022.08.30 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7368488 2022.08.30 PL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7368487 2022.08.30 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7368486 2022.08.30 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7368485 2022.08.30 PL mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 7368484 2022.08.30 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 7368483 2022.08.30 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 7368482 2022.08.30 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7368481 2022.08.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7368480 2022.08.30 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7368479 2022.08.30 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7368478 2022.08.30 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7368477 2022.08.30 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 7368476 2022.08.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 70 7367541 2022.08.30 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7365754 2022.08.29 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7365750 2022.08.29 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7365545 2022.08.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 7365543 2022.08.29 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7365544 2022.08.29 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7365542 2022.08.29 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7365541 2022.08.29 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 60 7365539 2022.08.29 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7365540 2022.08.29 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7357722 2022.08.27 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7357738 2022.08.27 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7357737 2022.08.27 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7357736 2022.08.27 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7357735 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7357734 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7357733 2022.08.27 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7357732 2022.08.27 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7357731 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7357730 2022.08.27 PL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7357729 2022.08.27 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7357728 2022.08.27 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7357727 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7357726 2022.08.27 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7357725 2022.08.27 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7357724 2022.08.27 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7357723 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7357720 2022.08.27 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7357719 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7357718 2022.08.27 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7357717 2022.08.27 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7357716 2022.08.27 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7357715 2022.08.27 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7357714 2022.08.27 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7357713 2022.08.27 PL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7357712 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7357711 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 9 7357710 2022.08.27 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7357709 2022.08.27 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7357707 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 7357721 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 7357706 2022.08.27 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 37 7357708 2022.08.27 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7354345 2022.08.26 PL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7354349 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 7354348 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 7354347 2022.08.26 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 7354342 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 7354343 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7354344 2022.08.26 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7354341 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7354339 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7354346 2022.08.26 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 7354337 2022.08.26 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7354338 2022.08.26 PL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 7354336 2022.08.26 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7354340 2022.08.26 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 7354335 2022.08.26 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7352643 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 7352642 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 7352641 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7352640 2022.08.25 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7352639 2022.08.25 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7352636 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 7352638 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 7352637 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7352634 2022.08.25 PL mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7352635 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 7352633 2022.08.25 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7352632 2022.08.25 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 7352630 2022.08.25 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7352628 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7352627 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 7352631 2022.08.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7352626 2022.08.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7352625 2022.08.25 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 160 7352629 2022.08.25 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7352624 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 7352623 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7352622 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7352620 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 7352621 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 183 7352619 2022.08.25 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7352617 2022.08.25 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7352618 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7352612 2022.08.25 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7352615 2022.08.25 PL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 7352610 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7352616 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7352614 2022.08.25 PL mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7352613 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 40 7352609 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7352608 2022.08.25 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7352604 2022.08.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7352611 2022.08.25 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7352603 2022.08.25 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7352607 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7352605 2022.08.25 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 7352601 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7352606 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 7352602 2022.08.25 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 7349074 2022.08.24 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 7349072 2022.08.24 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 7349073 2022.08.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 7349070 2022.08.24 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 7349071 2022.08.24 PL mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7349068 2022.08.24 PL mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7349069 2022.08.24 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7349067 2022.08.24 PL mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7349066 2022.08.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7344233 2022.08.22 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7344232 2022.08.22 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 7344229 2022.08.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7344230 2022.08.22 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7344231 2022.08.22 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7344228 2022.08.22 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7344234 2022.08.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 7344227 2022.08.22 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7344226 2022.08.22 PL mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 7344225 2022.08.22 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7344223 2022.08.22 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 90 7344219 2022.08.22 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7344224 2022.08.22 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 7344220 2022.08.22 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 750 7344217 2022.08.22 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7344218 2022.08.22 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 101 7344221 2022.08.22 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7344222 2022.08.22 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7344214 2022.08.22 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7344216 2022.08.22 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7344213 2022.08.22 PL mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7344215 2022.08.22 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7344211 2022.08.22 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 7344212 2022.08.22 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7344210 2022.08.22 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7333936 2022.08.19 PL mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7333935 2022.08.19 PL mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7333934 2022.08.19 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7333933 2022.08.19 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 7333932 2022.08.19 PL mapa