Pełna lista obserwacji drużyny

Arek Furdyna : Arek Furdyna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7321798 2022.08.15 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7321797 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7321795 2022.08.15 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7321793 2022.08.15 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7321794 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7321796 2022.08.15 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7321792 2022.08.15 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7321791 2022.08.15 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7321790 2022.08.15 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7321788 2022.08.15 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7321789 2022.08.15 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7321787 2022.08.15 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7321786 2022.08.15 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7320159 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7320175 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7320174 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7320173 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7320172 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7320170 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7320171 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7320167 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7320169 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7320168 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7320166 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7320164 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7320165 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7320163 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7320162 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7320161 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7320160 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7320157 2022.08.15 ŚL mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7320156 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7320158 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7320155 2022.08.15 ŚL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7320153 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7320154 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 7320152 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7320150 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7320149 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7320148 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7320151 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7320146 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7320147 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7320145 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7320144 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7320143 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7320140 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7320141 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7320138 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7320139 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7320137 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7320135 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7320134 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7320131 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7320132 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7320136 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7320129 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7320133 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7320130 2022.08.15 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7320128 2022.08.15 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7320127 2022.08.15 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7320126 2022.08.15 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7313292 2022.08.13 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7313291 2022.08.13 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7313293 2022.08.13 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7308713 2022.08.11 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7308712 2022.08.11 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7304420 2022.08.10 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7304418 2022.08.10 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7304417 2022.08.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7304419 2022.08.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7304416 2022.08.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7290889 2022.08.05 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7290890 2022.08.05 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7290891 2022.08.05 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7286092 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7285700 2022.08.04 MP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7276650 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7276651 2022.07.31 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7276649 2022.07.31 ŚK mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7276213 2022.07.31 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7276215 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7276217 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7276216 2022.07.31 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7276214 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7275625 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7275627 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7275626 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7274633 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7274348 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7274346 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7274345 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7274347 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7274344 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7274340 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7274343 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7274338 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7274341 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7274339 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 7272904 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7272903 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7272901 2022.07.30 ŚK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7272902 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7272900 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7272899 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272898 2022.07.30 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7261049 2022.07.25 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7260908 2022.07.25 ŚL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7260910 2022.07.25 ŚL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7260909 2022.07.25 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7257494 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7257495 2022.07.24 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7257493 2022.07.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7253889 2022.07.23 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7247210 2022.07.21 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7246595 2022.07.20 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7231856 2022.07.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7231802 2022.07.16 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7231800 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7231801 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7231799 2022.07.16 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7231798 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7231797 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7231796 2022.07.16 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7231794 2022.07.16 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7231793 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7231792 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7231795 2022.07.16 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7231791 2022.07.16 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7231790 2022.07.16 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7231789 2022.07.16 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7231788 2022.07.16 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7231786 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7231787 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7231785 2022.07.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7231784 2022.07.16 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7231783 2022.07.16 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7231782 2022.07.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7231781 2022.07.16 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7231780 2022.07.16 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7208034 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7208035 2022.07.09 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7207880 2022.07.09 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7207881 2022.07.09 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7137209 2022.06.19 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7136799 2022.06.19 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7136800 2022.06.19 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7136798 2022.06.19 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7136801 2022.06.19 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7136155 2022.06.19 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7136157 2022.06.19 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7136154 2022.06.19 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7136156 2022.06.19 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7136153 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7136152 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7136159 2022.06.19 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7136158 2022.06.19 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7136149 2022.06.19 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7136150 2022.06.19 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7136151 2022.06.19 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7135955 2022.06.19 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7135409 2022.06.19 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7135408 2022.06.19 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7135407 2022.06.19 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7135405 2022.06.19 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7135404 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7135406 2022.06.19 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7135403 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7135402 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7135399 2022.06.19 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7135397 2022.06.19 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7135401 2022.06.19 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7135400 2022.06.19 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7135398 2022.06.19 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7132358 2022.06.18 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7132360 2022.06.18 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7132359 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7132357 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7131981 2022.06.18 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7131982 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7131983 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7131978 2022.06.18 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7131979 2022.06.18 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7131977 2022.06.18 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7131980 2022.06.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7131975 2022.06.18 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7131976 2022.06.18 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7131974 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7131972 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7131973 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7131971 2022.06.18 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7131144 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7131141 2022.06.18 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7131139 2022.06.18 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7131143 2022.06.18 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7131137 2022.06.18 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7131136 2022.06.18 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7131142 2022.06.18 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7131138 2022.06.18 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7131140 2022.06.18 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7131133 2022.06.18 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7131135 2022.06.18 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7131131 2022.06.18 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7131134 2022.06.18 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7131132 2022.06.18 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7127858 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7127857 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7127855 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7127856 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7127854 2022.06.17 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7127853 2022.06.17 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7127852 2022.06.17 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7127851 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7127848 2022.06.17 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7127849 2022.06.17 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7127843 2022.06.17 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7127842 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7127850 2022.06.17 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7127845 2022.06.17 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7127844 2022.06.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7127840 2022.06.17 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7127846 2022.06.17 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7127847 2022.06.17 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7127839 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7127841 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7126462 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7126465 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7126461 2022.06.17 PL mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7126466 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7126464 2022.06.17 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7126463 2022.06.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7125585 2022.06.17 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7125583 2022.06.17 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7125584 2022.06.17 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7125582 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7125581 2022.06.17 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7125133 2022.06.17 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7125131 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7125132 2022.06.17 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7125130 2022.06.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7125134 2022.06.17 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7125129 2022.06.17 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7125128 2022.06.17 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7125127 2022.06.17 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7125125 2022.06.17 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7125124 2022.06.17 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7125126 2022.06.17 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7125123 2022.06.17 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7123376 2022.06.16 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7123375 2022.06.16 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7121365 2022.06.16 PL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7121366 2022.06.16 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7121367 2022.06.16 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7121368 2022.06.16 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7121103 2022.06.16 PL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7121105 2022.06.16 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7121104 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7121102 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7121101 2022.06.16 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7120631 2022.06.16 PL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7120634 2022.06.16 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7120633 2022.06.16 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7120632 2022.06.16 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7120626 2022.06.16 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7120629 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7120630 2022.06.16 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7120628 2022.06.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7120627 2022.06.16 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7120624 2022.06.16 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7120621 2022.06.16 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7120620 2022.06.16 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7120623 2022.06.16 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7120619 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7120617 2022.06.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7120622 2022.06.16 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7120625 2022.06.16 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7120618 2022.06.16 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7120616 2022.06.16 PL mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7120615 2022.06.16 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7117879 2022.06.16 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7117853 2022.06.16 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7117851 2022.06.16 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7117850 2022.06.16 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7117852 2022.06.15 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7107996 2022.06.13 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7099201 2022.06.11 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7099200 2022.06.11 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7099199 2022.06.11 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7099198 2022.06.11 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7098799 2022.06.11 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7097141 2022.06.11 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7096514 2022.06.11 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7096513 2022.06.11 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7096512 2022.06.11 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7096511 2022.06.11 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7096508 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7096510 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7096509 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7096507 2022.06.11 ŚL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7096506 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7096505 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7096502 2022.06.11 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7096504 2022.06.11 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7096501 2022.06.11 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7096500 2022.06.11 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7096503 2022.06.11 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7091022 2022.06.09 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7070194 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7070195 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7070192 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7070191 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7070193 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7070226 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 7070224 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7070227 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7070225 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7070221 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7070223 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7070220 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7070222 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7070219 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7070218 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7070217 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7070216 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7070214 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7070215 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7070213 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7070212 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7070209 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7070208 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7070211 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7070207 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7070205 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7070203 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7070210 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7070204 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 4 7070202 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7070201 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7070198 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7070200 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7070206 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7070196 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7070199 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7070197 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7070189 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7070188 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7070190 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 7070187 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7070184 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7070186 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7070185 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7070182 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7070183 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7070180 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7070178 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7070179 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7070181 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7070176 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7070177 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7070175 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7070174 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7070172 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7070173 2022.06.05 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7070171 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7070170 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7070169 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7070167 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7070168 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7070165 2022.06.05 ŚK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7070166 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7070164 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7070163 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7070161 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7070162 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7070160 2022.06.05 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6998526 2022.05.22 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6997722 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6997720 2022.05.22 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6997719 2022.05.22 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6997721 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6997717 2022.05.22 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6997716 2022.05.22 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6997715 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6997718 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6997713 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6997710 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6997714 2022.05.22 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6997712 2022.05.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6997711 2022.05.22 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6997706 2022.05.22 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6997707 2022.05.22 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6997708 2022.05.22 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6997709 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6997064 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6997066 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6997061 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6997067 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6997065 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6997062 2022.05.22 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6997059 2022.05.22 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6997063 2022.05.22 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6997060 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6997058 2022.05.22 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6997056 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6997057 2022.05.22 MP mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 6995866 2022.05.22 MP mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 6995865 2022.05.22 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6995864 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6995863 2022.05.22 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6995862 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6995859 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6995858 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6995857 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6995861 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6995856 2022.05.22 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6995860 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6995854 2022.05.22 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6995855 2022.05.22 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6995853 2022.05.22 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6995852 2022.05.22 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6995850 2022.05.22 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6995851 2022.05.22 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6995849 2022.05.22 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6995848 2022.05.22 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6995847 2022.05.22 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6995846 2022.05.22 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6995048 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6995045 2022.05.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6995047 2022.05.21 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6995046 2022.05.21 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6995043 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6995041 2022.05.21 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6995044 2022.05.21 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6995042 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6995039 2022.05.21 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6995040 2022.05.21 MP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6995037 2022.05.21 MP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6995038 2022.05.21 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6972768 2022.05.17 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6972569 2022.05.17 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6952467 2022.05.15 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6952466 2022.05.15 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6952463 2022.05.15 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6952464 2022.05.15 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6952465 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6952462 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6952461 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6952459 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6952458 2022.05.15 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6952460 2022.05.15 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6893590 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6893543 2022.05.08 ŚL mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6893545 2022.05.08 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6893546 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6893534 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6893537 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6893535 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6893539 2022.05.08 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6893531 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6893533 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6893530 2022.05.08 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6893532 2022.05.08 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6893529 2022.05.08 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6893536 2022.05.08 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6893528 2022.05.08 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6893527 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6893556 2022.05.08 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6893555 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6893553 2022.05.08 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6893552 2022.05.08 MP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6893554 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6893557 2022.05.08 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6893551 2022.05.08 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6893550 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6893544 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6893547 2022.05.08 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6893542 2022.05.08 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6893548 2022.05.08 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6893549 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6893538 2022.05.08 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6893541 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6893540 2022.05.08 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6893523 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6893521 2022.05.08 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6893525 2022.05.08 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6893519 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6893520 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6893518 2022.05.08 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6893522 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6893515 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6893514 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6893524 2022.05.08 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6893513 2022.05.08 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6893516 2022.05.08 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6893517 2022.05.08 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6893511 2022.05.08 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6893526 2022.05.08 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6893512 2022.05.08 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6893510 2022.05.08 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6893507 2022.05.08 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6893506 2022.05.08 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6893509 2022.05.08 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6893504 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6893505 2022.05.08 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6893508 2022.05.08 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6893503 2022.05.08 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6893502 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6893501 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6893497 2022.05.08 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6893500 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6893495 2022.05.08 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6893498 2022.05.08 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6893496 2022.05.08 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6893499 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6884682 2022.05.07 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6884553 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6884552 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6884550 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6884551 2022.05.07 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6884097 2022.05.07 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6884098 2022.05.07 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6883846 2022.05.07 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6879334 2022.05.06 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6874272 2022.05.05 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6841635 2022.05.01 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6840715 2022.05.01 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6840714 2022.05.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6840716 2022.05.01 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6840713 2022.05.01 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6840582 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6840579 2022.05.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6840583 2022.05.01 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6840581 2022.05.01 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6840578 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6840577 2022.05.01 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6840580 2022.05.01 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6840575 2022.05.01 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6840576 2022.05.01 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6840572 2022.05.01 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6840569 2022.05.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6840573 2022.05.01 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6840571 2022.05.01 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6840566 2022.05.01 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6840565 2022.05.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6840562 2022.05.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6840574 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6840561 2022.05.01 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6840564 2022.05.01 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6840567 2022.05.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6840570 2022.05.01 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6840568 2022.05.01 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6840563 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6828069 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6828070 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6828068 2022.04.30 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6828067 2022.04.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6828065 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6828064 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6828063 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6828061 2022.04.30 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6828066 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6828062 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6828059 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6828060 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6828058 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6828056 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6828057 2022.04.30 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6828052 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6828051 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6828055 2022.04.30 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6828053 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6828054 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6828046 2022.04.30 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6828049 2022.04.30 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6828047 2022.04.30 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6828048 2022.04.30 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6828050 2022.04.30 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6828045 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6828043 2022.04.30 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6828042 2022.04.30 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6828044 2022.04.30 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6828041 2022.04.30 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6828040 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6822866 2022.04.30 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6804581 2022.04.27 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6774299 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6774279 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6774277 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6774274 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6774278 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6774276 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6774280 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6774275 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6774272 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6774273 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6774265 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6774266 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6774267 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6774270 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6774268 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6774262 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6774263 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6774261 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6774260 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6774259 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6774257 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6774258 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6774264 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6774271 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6774269 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6774256 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6779625 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6779626 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6779627 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6779628 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6779629 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6779636 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6779637 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6779638 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6779639 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6779640 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6779654 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6779655 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6779656 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6779658 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6779661 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6779662 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6779663 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6779664 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6779665 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6779666 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6779668 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6779670 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6779672 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6779674 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6779677 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6779679 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6779682 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6779683 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6779685 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6779686 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6779687 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6779688 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6779689 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6779690 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6779691 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6779692 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6779693 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6779694 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6779695 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6779696 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6779697 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6779698 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6779699 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6779700 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6779701 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6779702 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6779703 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6779704 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6779705 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6779706 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6779720 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6779721 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6779722 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6779723 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6779724 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6779725 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6779726 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6779727 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6779728 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6779729 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6779730 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6779731 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6779732 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 6779733 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6756585 2022.04.20 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6756537 2022.04.20 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6754646 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6754380 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6754379 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6754378 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6754377 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6754375 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6754376 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 6754374 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6754373 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6754371 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6754372 2022.04.20 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6754370 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6754368 2022.04.19 ŚK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6754367 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6754369 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6754366 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6754364 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6754365 2022.04.19 ŚK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6754363 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6751844 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6751843 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6751846 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6751845 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6751840 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6751839 2022.04.19 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6751838 2022.04.19 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6751841 2022.04.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6751842 2022.04.19 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6751837 2022.04.19 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6749159 2022.04.19 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6749157 2022.04.19 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6749155 2022.04.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6749156 2022.04.19 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6749158 2022.04.19 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6749154 2022.04.19 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6749152 2022.04.19 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6749153 2022.04.19 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6749148 2022.04.19 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6749151 2022.04.19 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6749150 2022.04.19 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6749149 2022.04.19 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6740052 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6692566 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6692565 2022.04.10 MP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6692075 2022.04.10 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6692077 2022.04.10 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6692076 2022.04.10 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6689450 2022.04.10 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6688380 2022.04.10 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6688381 2022.04.10 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6688382 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6688378 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6688379 2022.04.10 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6688196 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6688195 2022.04.10 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6688198 2022.04.10 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6688194 2022.04.10 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6688197 2022.04.10 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6688193 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6688192 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6688191 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6688190 2022.04.10 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6688189 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6688188 2022.04.10 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6688187 2022.04.10 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6688186 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6688185 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6688184 2022.04.10 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6688183 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6688180 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6688179 2022.04.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6688182 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6688181 2022.04.10 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6688177 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6688178 2022.04.10 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6688176 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6688175 2022.04.10 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6688174 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6688173 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6688172 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6688170 2022.04.10 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6688171 2022.04.10 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6688169 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6688168 2022.04.10 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6686810 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6686798 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6686812 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6686795 2022.04.10 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6686809 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6686792 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6686793 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6686794 2022.04.10 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6686811 2022.04.10 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6686791 2022.04.10 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6686790 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6686808 2022.04.10 MP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6686805 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6686806 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6686804 2022.04.10 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6686816 2022.04.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6686807 2022.04.10 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 6686801 2022.04.10 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6686803 2022.04.10 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6686815 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6686802 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6686800 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6686799 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6686814 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6686797 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6686813 2022.04.10 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6686796 2022.04.10 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6686767 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6686769 2022.04.10 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6686766 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6686770 2022.04.10 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6686771 2022.04.10 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6686768 2022.04.10 MP mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6686764 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6686765 2022.04.10 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6686763 2022.04.10 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6686762 2022.04.10 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6686772 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6686760 2022.04.10 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6686759 2022.04.10 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6686761 2022.04.10 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6686758 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6686757 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6686786 2022.04.10 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6686788 2022.04.10 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6686789 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6686787 2022.04.10 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6686785 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6686784 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6686782 2022.04.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6686783 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6686780 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6686781 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6686779 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6686778 2022.04.10 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6686776 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6686777 2022.04.10 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6686775 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6686773 2022.04.10 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6686756 2022.04.10 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6686753 2022.04.10 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6686754 2022.04.10 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6686752 2022.04.10 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6686755 2022.04.10 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6686750 2022.04.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6686751 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6686748 2022.04.10 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6686747 2022.04.10 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6686746 2022.04.10 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6686749 2022.04.10 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6686745 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6686741 2022.04.10 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6686742 2022.04.10 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6686743 2022.04.10 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6686744 2022.04.10 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6675291 2022.04.08 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6652896 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6652897 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6652894 2022.04.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6652898 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6652895 2022.04.03 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6652899 2022.04.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6652893 2022.04.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6652892 2022.04.03 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6652888 2022.04.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6652890 2022.04.03 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6652889 2022.04.03 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6652886 2022.04.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6652885 2022.04.03 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6652884 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6652882 2022.04.03 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6652880 2022.04.03 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6652881 2022.04.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6652883 2022.04.03 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6652879 2022.04.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6652878 2022.04.03 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6652877 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6652875 2022.04.03 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6652876 2022.04.03 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6655140 2022.04.03 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6648108 2022.04.02 MP mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6648105 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6648106 2022.04.02 MP mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 6648107 2022.04.02 MP mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6648103 2022.04.02 MP mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 6648095 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6648097 2022.04.02 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6648100 2022.04.02 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6648101 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6648098 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6648094 2022.04.02 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6648093 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6648096 2022.04.02 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6648099 2022.04.02 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6648104 2022.04.02 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6648092 2022.04.02 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6642924 2022.04.01 MP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6618191 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6617199 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6616914 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6616913 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6616911 2022.03.27 ŚK mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6616912 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6616909 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6616910 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6616906 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6616907 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6616930 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6616929 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6616928 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6616927 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6616925 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6616926 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6616924 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6616923 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6616922 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6616920 2022.03.27 ŚK mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6616921 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6616918 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6616919 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6616917 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6616916 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6616915 2022.03.27 ŚK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6616946 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6616945 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6616944 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6616943 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6616942 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6616941 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6616940 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6616939 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6616938 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6616935 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6616936 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6616937 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6616934 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6616933 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6616932 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6616931 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6616905 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6616903 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6616904 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6616901 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6616902 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6616899 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6616900 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6616898 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6616897 2022.03.27 ŚK mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6616894 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6616896 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6616895 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6616893 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6616892 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 60 6616891 2022.03.27 ŚK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6616890 2022.03.27 ŚK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6608825 2022.03.26 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6603826 2022.03.25 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6558738 2022.03.15 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6523100 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6522944 2022.03.06 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6522806 2022.03.06 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6522807 2022.03.06 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6522805 2022.03.06 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6522804 2022.03.06 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6522802 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6522803 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6522800 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6522801 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6536882 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6536435 2022.03.06 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6536884 2022.03.06 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6534701 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6534683 2022.03.06 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6534684 2022.03.06 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6534685 2022.03.06 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6534686 2022.03.06 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6534687 2022.03.06 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6534688 2022.03.06 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6534689 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6534690 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6534691 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6534692 2022.03.06 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6534693 2022.03.06 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6534694 2022.03.06 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6534695 2022.03.06 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6534696 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6534697 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6534698 2022.03.06 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6534699 2022.03.06 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6534700 2022.03.06 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6534702 2022.03.06 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6534703 2022.03.06 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6534704 2022.03.06 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6534705 2022.03.06 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6534708 2022.03.06 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6534709 2022.03.06 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6536878 2022.03.06 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6536880 2022.03.06 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6516858 2022.03.05 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6516856 2022.03.05 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6516857 2022.03.05 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6516855 2022.03.05 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6516854 2022.03.05 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6516853 2022.03.05 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6516852 2022.03.05 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6516851 2022.03.05 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6516849 2022.03.05 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6516850 2022.03.05 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6495703 2022.02.26 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6495704 2022.02.26 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6495705 2022.02.26 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6495707 2022.02.26 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6495708 2022.02.26 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6495710 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6495711 2022.02.26 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6495713 2022.02.26 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6495715 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6495717 2022.02.26 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6495718 2022.02.26 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6495720 2022.02.26 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6495721 2022.02.26 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6495722 2022.02.26 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6495723 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6495724 2022.02.26 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6495725 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6495726 2022.02.26 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6495727 2022.02.26 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6495728 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6495729 2022.02.26 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6495730 2022.02.26 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6495731 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6495733 2022.02.26 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6495734 2022.02.26 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6495735 2022.02.26 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6495736 2022.02.26 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6495737 2022.02.26 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6495738 2022.02.26 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6495739 2022.02.26 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6495740 2022.02.26 MP mapa