Pełna lista obserwacji drużyny

Arek Furdyna : Arek Furdyna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7648541 2022.11.27 OP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7648540 2022.11.27 OP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7648539 2022.11.27 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7648537 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7648538 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7648536 2022.11.27 OP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7648532 2022.11.27 OP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7648533 2022.11.27 OP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7648530 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7648531 2022.11.27 OP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7648535 2022.11.27 OP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 7648528 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7648526 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7648529 2022.11.27 OP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7648527 2022.11.27 OP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7648534 2022.11.27 OP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7648525 2022.11.27 OP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7648522 2022.11.27 OP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7648523 2022.11.27 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7648524 2022.11.27 OP mapa
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7648521 2022.11.27 OP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 7648520 2022.11.27 OP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7629238 2022.11.19 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7628847 2022.11.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7628848 2022.11.19 PM mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 7628845 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7628846 2022.11.19 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7628843 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7628842 2022.11.19 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7628840 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 7628841 2022.11.19 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7628844 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7628839 2022.11.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7628863 2022.11.19 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7628864 2022.11.19 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7628862 2022.11.19 PM mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 7628857 2022.11.19 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7628861 2022.11.19 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7628855 2022.11.19 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7628860 2022.11.19 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 7628853 2022.11.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7628856 2022.11.19 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7628852 2022.11.19 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7628854 2022.11.19 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7628859 2022.11.19 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7628850 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7628858 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7628849 2022.11.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7628851 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7628834 2022.11.19 PM mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 5 7628831 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7628835 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7628837 2022.11.19 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7628833 2022.11.19 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7628828 2022.11.19 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7628838 2022.11.19 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7628829 2022.11.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7628832 2022.11.19 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7628826 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7628836 2022.11.19 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7628827 2022.11.19 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7628825 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7628824 2022.11.19 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7628830 2022.11.19 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7615243 2022.11.13 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7607969 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7607968 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7607972 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7607966 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7607970 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7607973 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7607965 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7607964 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7607963 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7607967 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7607962 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7607961 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7607960 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7607959 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7607971 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7607974 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7607958 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7607956 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7607957 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7607953 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7607952 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7607954 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7607955 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7607949 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7607951 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7607947 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7607948 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7607950 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 13 7607945 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 7607943 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7607946 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7607944 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7607942 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7607941 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7607940 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7607938 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7607939 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7607937 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7607936 2022.11.11 ŁD mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7607934 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7607935 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7607931 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7607933 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7607930 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7607932 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7607928 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7607929 2022.11.11 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7607927 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7608237 2022.11.11 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7597978 2022.11.08 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7597977 2022.11.08 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7597976 2022.11.08 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7597975 2022.11.08 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7597974 2022.11.08 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7597972 2022.11.08 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7597973 2022.11.08 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7597971 2022.11.08 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7597970 2022.11.08 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7591265 2022.11.06 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7591264 2022.11.06 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7591279 2022.11.06 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7591280 2022.11.06 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7591278 2022.11.06 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7591276 2022.11.06 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7591275 2022.11.06 MP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 7591277 2022.11.06 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7591291 2022.11.06 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7591274 2022.11.06 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7591273 2022.11.06 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7591270 2022.11.06 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7591269 2022.11.06 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7591266 2022.11.06 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7591271 2022.11.06 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7591272 2022.11.06 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7591267 2022.11.06 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7583662 2022.11.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7581262 2022.11.02 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7581261 2022.11.02 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7581260 2022.11.02 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7581259 2022.11.02 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7579535 2022.11.01 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7578766 2022.11.01 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7578767 2022.11.01 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7578764 2022.11.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7578765 2022.11.01 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7578763 2022.11.01 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7573393 2022.10.31 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7572751 2022.10.31 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7572753 2022.10.31 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7572752 2022.10.31 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7572750 2022.10.31 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7572749 2022.10.31 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7572747 2022.10.31 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7572748 2022.10.31 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7572745 2022.10.31 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7572744 2022.10.31 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7572746 2022.10.31 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7572743 2022.10.31 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 5 7563363 2022.10.29 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7563362 2022.10.29 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7563361 2022.10.29 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7563393 2022.10.29 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7563392 2022.10.29 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7563390 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7563385 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7563388 2022.10.29 MP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 7563386 2022.10.29 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7563381 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7563379 2022.10.29 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7563376 2022.10.29 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7563378 2022.10.29 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7563375 2022.10.29 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7563370 2022.10.29 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7563371 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7563366 2022.10.29 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7563365 2022.10.29 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7563364 2022.10.29 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7563394 2022.10.29 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7563395 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7563391 2022.10.29 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7563389 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7563387 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7563384 2022.10.29 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7563383 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7563382 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7563380 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7563377 2022.10.29 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7563373 2022.10.29 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7563372 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7563374 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7563369 2022.10.29 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7563368 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 7563367 2022.10.29 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7563357 2022.10.29 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7563360 2022.10.29 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7563354 2022.10.29 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7563355 2022.10.29 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7563356 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7563353 2022.10.29 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7563351 2022.10.29 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7563349 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7563350 2022.10.29 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7563359 2022.10.29 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7563345 2022.10.29 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7563352 2022.10.29 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7563358 2022.10.29 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7563347 2022.10.29 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7563346 2022.10.29 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7563348 2022.10.29 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7546683 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7546682 2022.10.23 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7546681 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7546680 2022.10.23 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7546676 2022.10.23 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7546679 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7546678 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7546677 2022.10.23 MP mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 7546675 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7546674 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7546672 2022.10.23 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7546671 2022.10.23 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7546673 2022.10.23 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7546670 2022.10.23 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7546669 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7546667 2022.10.23 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7546668 2022.10.23 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7546663 2022.10.23 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7546664 2022.10.23 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7546666 2022.10.23 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7546665 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7546662 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7546657 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7546658 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7546659 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7546661 2022.10.23 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7546654 2022.10.23 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7546660 2022.10.23 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7546656 2022.10.23 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7546655 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7546651 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7546653 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7546652 2022.10.23 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7546648 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7546649 2022.10.23 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7546646 2022.10.23 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7546650 2022.10.23 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7546643 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 7546644 2022.10.23 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7546642 2022.10.23 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7546645 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7546647 2022.10.23 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7546640 2022.10.23 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7546639 2022.10.23 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7546638 2022.10.23 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7546641 2022.10.23 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7546636 2022.10.23 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7546635 2022.10.23 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7546637 2022.10.23 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7541349 2022.10.22 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7532315 2022.10.19 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7532321 2022.10.19 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7522257 2022.10.16 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7512434 2022.10.13 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7512292 2022.10.13 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7512293 2022.10.13 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7512294 2022.10.13 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7507515 2022.10.11 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7507514 2022.10.11 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7497495 2022.10.09 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7497494 2022.10.09 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7497493 2022.10.09 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7497492 2022.10.09 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7497491 2022.10.09 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7497490 2022.10.09 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7497489 2022.10.09 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7493175 2022.10.08 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7492772 2022.10.08 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7492770 2022.10.08 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7492771 2022.10.08 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7492769 2022.10.08 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7491155 2022.10.07 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7489850 2022.10.06 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7489851 2022.10.06 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7489852 2022.10.06 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7489853 2022.10.06 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7475056 2022.10.02 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7472759 2022.10.02 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7472758 2022.10.02 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7472757 2022.10.02 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7472756 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7472755 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7472754 2022.10.02 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7472753 2022.10.02 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7472751 2022.10.02 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7472750 2022.10.02 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7472752 2022.10.02 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7472748 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7472749 2022.10.02 PM mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 7472747 2022.10.02 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7472746 2022.10.02 PM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7472745 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7472744 2022.10.02 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7472743 2022.10.02 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7470424 2022.10.01 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7470422 2022.10.01 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7470423 2022.10.01 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7470425 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7470421 2022.10.01 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7468427 2022.10.01 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7468027 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7467994 2022.10.01 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7468025 2022.10.01 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7468023 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7468022 2022.10.01 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7468026 2022.10.01 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7468021 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7468019 2022.10.01 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7468020 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7468016 2022.10.01 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7468017 2022.10.01 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7468014 2022.10.01 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7468018 2022.10.01 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7468015 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7468012 2022.10.01 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7468013 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7468011 2022.10.01 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7468008 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7468007 2022.10.01 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7468010 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7468004 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7468005 2022.10.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7468009 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7468006 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7468003 2022.10.01 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7468001 2022.10.01 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7468002 2022.10.01 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7467999 2022.10.01 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7467997 2022.10.01 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7468000 2022.10.01 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7467998 2022.10.01 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7467995 2022.10.01 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7467996 2022.10.01 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7466465 2022.09.30 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7466464 2022.09.30 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7466329 2022.09.30 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7466327 2022.09.30 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7466324 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7466328 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7466325 2022.09.30 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7466326 2022.09.30 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7465957 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7465956 2022.09.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7465955 2022.09.30 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7465954 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7465952 2022.09.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7465953 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7465950 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7465951 2022.09.30 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7465947 2022.09.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7465948 2022.09.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7465949 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7465472 2022.09.30 PM mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 7465468 2022.09.30 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7465469 2022.09.30 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7465470 2022.09.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7465471 2022.09.30 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7465466 2022.09.30 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7465467 2022.09.30 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7465464 2022.09.30 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7465465 2022.09.30 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7465106 2022.09.30 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7465097 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7465096 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7465098 2022.09.30 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7465100 2022.09.30 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7465102 2022.09.30 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7465092 2022.09.30 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7465088 2022.09.30 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7465089 2022.09.30 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7465094 2022.09.30 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7465087 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7465086 2022.09.30 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7465093 2022.09.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7465111 2022.09.30 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7465113 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7465109 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7465112 2022.09.30 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7465108 2022.09.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7465110 2022.09.30 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7465107 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7465101 2022.09.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7465105 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7465103 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7465104 2022.09.30 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7465099 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7465095 2022.09.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7465090 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7465091 2022.09.30 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 7465114 2022.09.30 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7464598 2022.09.30 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7464597 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7464596 2022.09.30 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7464594 2022.09.30 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7464595 2022.09.30 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7464593 2022.09.30 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7464592 2022.09.30 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7464591 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7464590 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7464589 2022.09.30 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7464588 2022.09.30 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7464587 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7464586 2022.09.30 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7464585 2022.09.30 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7464584 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7464583 2022.09.30 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7464580 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7464579 2022.09.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7464578 2022.09.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7464581 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7464582 2022.09.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7464576 2022.09.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7464577 2022.09.30 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7464573 2022.09.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7464572 2022.09.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7464574 2022.09.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7464571 2022.09.30 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7464569 2022.09.30 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7464570 2022.09.30 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7463168 2022.09.29 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7463052 2022.09.29 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7463050 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7463051 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7463045 2022.09.29 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7463047 2022.09.29 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7463046 2022.09.29 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7463048 2022.09.29 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7463043 2022.09.29 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7463044 2022.09.29 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7463040 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7463049 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7463039 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7463042 2022.09.29 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7463041 2022.09.29 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7462534 2022.09.29 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7462533 2022.09.29 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7462532 2022.09.29 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7462530 2022.09.29 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7462531 2022.09.29 PM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7462529 2022.09.29 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7461701 2022.09.29 PM mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 7461468 2022.09.29 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7461879 2022.09.29 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7461899 2022.09.29 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7461902 2022.09.29 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7461904 2022.09.29 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7461906 2022.09.29 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7586100 2022.09.29 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7586101 2022.09.29 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7586102 2022.09.29 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7586103 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7586104 2022.09.29 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7586105 2022.09.29 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7586106 2022.09.29 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7586107 2022.09.29 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7586108 2022.09.29 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7586109 2022.09.29 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7586110 2022.09.29 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7586111 2022.09.29 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7586112 2022.09.29 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7586113 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7586114 2022.09.29 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7586115 2022.09.29 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7586116 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7586117 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7586118 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7586119 2022.09.29 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7586120 2022.09.29 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7586121 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7586122 2022.09.29 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7586123 2022.09.29 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7586124 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7586125 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7586126 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7586127 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7586128 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7586129 2022.09.29 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7586130 2022.09.29 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7586131 2022.09.29 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7586132 2022.09.29 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7586133 2022.09.29 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7586134 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7586135 2022.09.29 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7586136 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7586137 2022.09.29 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7586138 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7586139 2022.09.29 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7586140 2022.09.29 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7586141 2022.09.29 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7586142 2022.09.29 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7586143 2022.09.29 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7586144 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7586145 2022.09.29 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7586146 2022.09.29 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7586147 2022.09.29 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7586148 2022.09.29 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7586149 2022.09.29 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7461894 2022.09.28 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7461895 2022.09.28 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7461896 2022.09.28 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7461897 2022.09.28 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 11 7461898 2022.09.28 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7461900 2022.09.28 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7461901 2022.09.28 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7461903 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7461905 2022.09.28 PM mapa
bardzo rzadki białorzytka płowa, Oenanthe isabellina 1 7480073 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7586063 2022.09.28 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7586064 2022.09.28 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7586065 2022.09.28 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7586066 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7586067 2022.09.28 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7586068 2022.09.28 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7586069 2022.09.28 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7586070 2022.09.28 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7586071 2022.09.28 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7586072 2022.09.28 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7586073 2022.09.28 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7586074 2022.09.28 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7586075 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7586076 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7586077 2022.09.28 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7586078 2022.09.28 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7586079 2022.09.28 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7586080 2022.09.28 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7586081 2022.09.28 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7586082 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7586083 2022.09.28 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7586084 2022.09.28 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7586085 2022.09.28 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7586086 2022.09.28 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7586087 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7586088 2022.09.28 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7586089 2022.09.28 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7457868 2022.09.27 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7457867 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7457866 2022.09.27 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7457864 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7457865 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7457863 2022.09.27 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 22 7457861 2022.09.27 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7457862 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7457859 2022.09.27 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7457858 2022.09.27 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7457860 2022.09.27 MB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7457857 2022.09.27 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7457840 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7457839 2022.09.27 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7457838 2022.09.27 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7457836 2022.09.27 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7457837 2022.09.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7457835 2022.09.27 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7457834 2022.09.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7457832 2022.09.27 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7457833 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7457830 2022.09.27 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7457831 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7458084 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7466442 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7457827 2022.09.27 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7457828 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7457826 2022.09.27 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 6 7457825 2022.09.27 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7457884 2022.09.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7457885 2022.09.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7457883 2022.09.27 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7457880 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7457882 2022.09.27 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7457879 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7457881 2022.09.27 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7457878 2022.09.27 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7457875 2022.09.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7457876 2022.09.27 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7457874 2022.09.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7457873 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7457872 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7457877 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 7457870 2022.09.27 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7455951 2022.09.27 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7455950 2022.09.27 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7455949 2022.09.27 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7455947 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7455948 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7455946 2022.09.27 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7455945 2022.09.27 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7455966 2022.09.27 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7455963 2022.09.27 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7455964 2022.09.27 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7455967 2022.09.27 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7455965 2022.09.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7455961 2022.09.27 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7455960 2022.09.27 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7455955 2022.09.27 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7455958 2022.09.27 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7455959 2022.09.27 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7455962 2022.09.27 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7455957 2022.09.27 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7455956 2022.09.27 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7455953 2022.09.27 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7455954 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7455952 2022.09.27 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7455941 2022.09.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7455943 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7455944 2022.09.27 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7455935 2022.09.27 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7455942 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7455936 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7455939 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7455938 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7455937 2022.09.27 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7455933 2022.09.27 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7455934 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7455931 2022.09.27 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7455940 2022.09.27 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7455930 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7455932 2022.09.27 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7455929 2022.09.27 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7457869 2022.09.27 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7454536 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7454557 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7454531 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7454534 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7454535 2022.09.26 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7454527 2022.09.26 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7454532 2022.09.26 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7454524 2022.09.26 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7454522 2022.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7454528 2022.09.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7454526 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7454533 2022.09.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7454529 2022.09.26 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7454520 2022.09.26 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7454530 2022.09.26 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7454523 2022.09.26 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7454525 2022.09.26 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7454521 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7453271 2022.09.26 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 7453268 2022.09.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7453270 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7453269 2022.09.26 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7453273 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7453263 2022.09.26 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7453272 2022.09.26 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7453267 2022.09.26 MB mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7453261 2022.09.26 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7453265 2022.09.26 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7453266 2022.09.26 MB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7453264 2022.09.26 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7453262 2022.09.26 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7453260 2022.09.26 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453259 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7453257 2022.09.26 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7453256 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7453258 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7453254 2022.09.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7453255 2022.09.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7453251 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7453252 2022.09.26 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7453253 2022.09.26 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7453249 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7453250 2022.09.26 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7453248 2022.09.26 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7453247 2022.09.26 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7453245 2022.09.26 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7453246 2022.09.26 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7453242 2022.09.26 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7453243 2022.09.26 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7453244 2022.09.26 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 13 7453241 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7453240 2022.09.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7453238 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7453239 2022.09.26 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7453236 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7453235 2022.09.26 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7453233 2022.09.26 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7453237 2022.09.26 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7453234 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7453232 2022.09.26 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7453231 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7453229 2022.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7453225 2022.09.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7453223 2022.09.26 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7453224 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7453221 2022.09.26 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453219 2022.09.26 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7453228 2022.09.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7453217 2022.09.26 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453218 2022.09.26 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7453220 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7453216 2022.09.26 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7453227 2022.09.26 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7453222 2022.09.26 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7453226 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7453215 2022.09.26 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7453213 2022.09.26 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7453214 2022.09.26 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7453540 2022.09.26 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7450687 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7450686 2022.09.25 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7450682 2022.09.25 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7450688 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7450685 2022.09.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7450683 2022.09.25 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7450684 2022.09.25 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7450676 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 7450677 2022.09.25 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7450680 2022.09.25 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7450681 2022.09.25 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7450678 2022.09.25 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7449718 2022.09.25 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7449716 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7449719 2022.09.25 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7449717 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7449714 2022.09.25 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7449720 2022.09.25 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7449713 2022.09.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7449712 2022.09.25 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7449715 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 7449710 2022.09.25 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7449708 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7449709 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7449711 2022.09.25 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7449707 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7449706 2022.09.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7449705 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7449700 2022.09.25 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7449703 2022.09.25 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7449701 2022.09.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7449704 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7449698 2022.09.25 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7449702 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7449699 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7449697 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7449693 2022.09.25 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7449695 2022.09.25 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7449692 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7449696 2022.09.25 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7449694 2022.09.25 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7449691 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7449690 2022.09.25 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7449689 2022.09.25 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7449688 2022.09.25 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7449686 2022.09.25 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7449687 2022.09.25 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7449683 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7449684 2022.09.25 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7449685 2022.09.25 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7449682 2022.09.25 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7449680 2022.09.25 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7449679 2022.09.25 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7449678 2022.09.25 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7449681 2022.09.25 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7449677 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7449675 2022.09.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7449676 2022.09.25 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7449674 2022.09.25 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7449673 2022.09.25 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7449672 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7449670 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7449669 2022.09.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 7449666 2022.09.25 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7449668 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7449667 2022.09.25 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7449671 2022.09.25 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7449661 2022.09.25 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7449665 2022.09.25 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7449664 2022.09.25 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7449662 2022.09.25 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7449663 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7449721 2022.09.25 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7449660 2022.09.25 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7449659 2022.09.25 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7445245 2022.09.24 ŚL mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7432276 2022.09.20 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7432280 2022.09.20 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7432272 2022.09.20 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7432277 2022.09.20 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7432271 2022.09.20 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7432279 2022.09.20 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7432275 2022.09.20 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7432273 2022.09.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7432278 2022.09.20 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7432269 2022.09.20 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7432274 2022.09.20 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7432270 2022.09.20 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7430672 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7430671 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7430670 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7430669 2022.09.20 ŚL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7430667 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7430668 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7430665 2022.09.20 ŚL mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7430666 2022.09.20 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7430664 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7430663 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7430662 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7430661 2022.09.20 ŚL mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7430660 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7430659 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7430658 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7430656 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7430655 2022.09.20 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7430657 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7430654 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7430653 2022.09.20 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7428952 2022.09.19 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7428950 2022.09.19 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7428953 2022.09.19 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7428947 2022.09.19 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7428949 2022.09.19 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7428948 2022.09.19 ŚK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7428951 2022.09.19 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7428945 2022.09.19 ŚK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7428946 2022.09.19 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7428962 2022.09.19 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7428944 2022.09.19 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7427990 2022.09.19 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7427989 2022.09.19 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7427988 2022.09.19 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7427987 2022.09.19 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7427986 2022.09.19 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7427984 2022.09.19 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7427985 2022.09.19 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7427983 2022.09.19 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7424045 2022.09.18 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7424042 2022.09.18 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7421897 2022.09.17 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7421893 2022.09.17 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7421896 2022.09.17 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7421894 2022.09.17 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7421895 2022.09.17 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7421890 2022.09.17 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7421887 2022.09.17 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7421892 2022.09.17 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7421885 2022.09.17 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7421888 2022.09.17 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7421891 2022.09.17 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7421889 2022.09.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7421886 2022.09.17 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7421078 2022.09.17 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7421080 2022.09.17 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7421077 2022.09.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7421076 2022.09.17 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7421079 2022.09.17 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7421075 2022.09.17 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7421073 2022.09.17 ŚK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7421074 2022.09.17 ŚK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7421070 2022.09.17 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7421069 2022.09.17 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7421071 2022.09.17 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7421072 2022.09.17 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7421068 2022.09.17 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7421066 2022.09.17 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7421065 2022.09.17 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7421067 2022.09.17 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7415333 2022.09.15 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7415334 2022.09.15 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7414460 2022.09.15 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7414459 2022.09.15 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7414458 2022.09.15 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7414457 2022.09.15 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7397882 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7397881 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7397880 2022.09.08 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7397879 2022.09.08 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7397877 2022.09.08 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7397878 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7397875 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7397874 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7397873 2022.09.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7397876 2022.09.08 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7397872 2022.09.08 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7397871 2022.09.08 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7397869 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7397870 2022.09.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7397868 2022.09.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7397866 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7397867 2022.09.08 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7397864 2022.09.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7397865 2022.09.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7397863 2022.09.08 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7397862 2022.09.08 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7397859 2022.09.08 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7397860 2022.09.08 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7397861 2022.09.08 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7397858 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7397856 2022.09.08 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7397857 2022.09.08 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7397855 2022.09.08 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7390340 2022.09.06 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7382291 2022.09.04 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7360906 2022.08.28 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7360907 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7360905 2022.08.28 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7360908 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7360899 2022.08.28 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7360903 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7360900 2022.08.28 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7360904 2022.08.28 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7360902 2022.08.28 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7360901 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7360896 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7360890 2022.08.28 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7360893 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7360894 2022.08.28 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7360897 2022.08.28 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7360898 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7360889 2022.08.28 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7360891 2022.08.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7360895 2022.08.28 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7360892 2022.08.28 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7337844 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7337845 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7337841 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7337843 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7337842 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7337840 2022.08.20 ŚK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7337838 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7337839 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7337837 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7337836 2022.08.20 ŚK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7337835 2022.08.20 ŚK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7337834 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7337831 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7337833 2022.08.20 ŚK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7337830 2022.08.20 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7337829 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7337832 2022.08.20 ŚK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7337826 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7337828 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7337827 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7337825 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7337824 2022.08.20 ŚK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7336990 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336991 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7336989 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7336988 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7336987 2022.08.20 ŚK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7336986 2022.08.20 ŚK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7336985 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7336981 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7336984 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336977 2022.08.20 ŚK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7336978 2022.08.20 ŚK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7336979 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7336974 2022.08.20 ŚK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7336965 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7336968 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7336964 2022.08.20 ŚK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7336960 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7336961 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7336980 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7336982 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7336983 2022.08.20 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7336973 2022.08.20 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7336972 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7336970 2022.08.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336975 2022.08.20 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7336976 2022.08.20 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7336969 2022.08.20 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7336971 2022.08.20 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7336963 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7336966 2022.08.20 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7336967 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 7336958 2022.08.20 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7336962 2022.08.20 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7336959 2022.08.20 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7336954 2022.08.20 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7336957 2022.08.20 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7336953 2022.08.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336956 2022.08.20 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7336955 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7336949 2022.08.20 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7336952 2022.08.20 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7336950 2022.08.20 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7336951 2022.08.20 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7336948 2022.08.20 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7336947 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7336945 2022.08.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336946 2022.08.20 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7336943 2022.08.20 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7336942 2022.08.20 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7336944 2022.08.20 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7321798 2022.08.15 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7321797 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7321795 2022.08.15 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7321793 2022.08.15 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7321794 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7321796 2022.08.15 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7321792 2022.08.15 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7321791 2022.08.15 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7321790 2022.08.15 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7321788 2022.08.15 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7321789 2022.08.15 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7321787 2022.08.15 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7321786 2022.08.15 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7320159 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7320175 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7320174 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7320173 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7320172 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7320170 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7320171 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7320167 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7320169 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7320168 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7320166 2022.08.15 ŚL mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7320164 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7320165 2022.08.15 ŚL mapa