Pełna lista obserwacji drużyny

Arek Furdyna : Arek Furdyna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6390638 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6390636 2022.01.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6390635 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6390637 2022.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6389435 2022.01.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6389434 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6389433 2022.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6389432 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6389431 2022.01.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6389429 2022.01.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6389430 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6389428 2022.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6389427 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6389426 2022.01.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6389422 2022.01.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6389423 2022.01.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6389425 2022.01.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6389424 2022.01.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6389419 2022.01.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6389418 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6389421 2022.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6389420 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6389415 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6389417 2022.01.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6389416 2022.01.22 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 6390634 2022.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6383039 2022.01.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6380592 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6368092 2022.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6366157 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6366156 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6366154 2022.01.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6366155 2022.01.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6366153 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6366151 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6366149 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6366152 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6366148 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6366150 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6366146 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6366147 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6366145 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6366144 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6366143 2022.01.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6367634 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6355430 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6350168 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6350162 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6350163 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6349913 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349914 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349911 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349912 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6344483 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6344484 2022.01.08 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6344482 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6344481 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6344480 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6344478 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6344479 2022.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6344477 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6344476 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6344473 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6344474 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6344471 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6344475 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6344470 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6344472 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6344467 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6344468 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6344466 2022.01.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6344463 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6344464 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6344461 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6344462 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6344465 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6343355 2022.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6343264 2022.01.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6326574 2022.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6320404 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6319792 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6319791 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6319449 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6319468 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6319466 2022.01.02 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6319464 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6319463 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6319462 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319461 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6319460 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6319459 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6319470 2022.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6319458 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6319457 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6319456 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6319455 2022.01.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6319453 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6319454 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6319452 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6319482 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6319480 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6319481 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6319479 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319478 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6319477 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6319476 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6319475 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6319474 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6319483 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6319473 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6319471 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6319469 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6319467 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6319465 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6319472 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6316093 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6316092 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6316091 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6316090 2022.01.01 mapa